3a Edició - Codi 23722560

Array ( [CODIGO] => 23722560 [EDICION] => 3 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 950 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 16/10/2023 [FECHA_FIN] => 20/05/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/09/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => asesoramiento-genetico [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització Assessorament Genètic i Genòmica Clínica [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Les classes es pujaran setmanalment i l'alumne podrà organitzar el seu horari libremen, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats i graduats en Ciències de la Salut: Medicina, Farmàcia, Biotecnologia, Biologia, Química, Bioquímica, étc; i Diplomats/Graduats en Infermeria i Psicologia. Altres professionals de la salut amb l'aprovació corresponent per la Direcció Acadèmica. Residents i facultatius que desitgen ampliar o actualitzar coneixements en Genètica i les seues aplicacions a la Medicina [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El Diploma d'Especialització en Assessorament Genètic i Genòmica Clínica té com a objectiu proporcionar els coneixements i competències en Genòmica necessaris per a desembolicar-se en qualsevol entorn clínic, així com adquirir les habilitats necessàries per a transmetre aquesta informació als pacients i oferir-los el suport necessari per a la seua presa de decisions. Durant aquestes últimes dècades estem experimentant una impressionant revolució Genòmica, tant a nivell tècnic com científic, amb un notable impacte en totes les àrees de la Medicina. Hui dia coneixem més de 7000 malalties genètiques que afecten a totes les especialitats clíniques. Encara que la majoria d'elles són malalties rares per la seua baixa freqüència, el seu elevat número i el seu caràcter hereditari les converteix en un important repte de Salut Pública amb importants implicacions a nivell familiar i reproductiu. Per tot això, l'interés dels professionals de la salut en la Medicina Genòmica està augmentant exponencialment, ja que aquests grans desenvolupaments impliquen, amb freqüència, canvis de paradigmes, nous algorismes d'aplicació clínica i noves capacitats diagnòstiques i preventives. Gràcies a l'impressionant desenvolupament tecnològic experimentat en el camp de la Genòmica hui dia és possible obtindre la seqüència completa del genoma humà d'una persona en temps i costos cada vegada més reduïts. Això permet obtindre la informació genètica de qualsevol individu per un cost raonable, encara que els reptes i limitacions per a interpretar i comunicar al pacient aqueixa complexa informació en un context clínic resulten de gran importància. A través d'aquest Diploma d'Especialització en Assessorament Genètic i Genòmica Clínica, podràs adquirir els coneixements bàsics en genètica necessaris per al maneig de pacients amb malalties genètiques, així com obtindre una visió actualitzada de la Genètica clínica que et permetrà millorar la pràctica mèdica i l'atenció dels teus pacients. Aquest Diploma està dirigit a llicenciats i graduats en totes les àrees de les Ciències de la Salut. Així com a qualsevol professional de la salut, residents, facultatius o investigadors que desitgen ampliar o actualitzar coneixements en genètica clínica i les seues aplicacions a la medicina. [ARG_VENTA2] => Actualment resulta essencial per a molts professionals de les diferents àrees de la medicina incrementar els seus coneixements en Genètica i estar actualitzats sobre aquells aspectes que impacten en el dia a dia dels seus pacients. I, d'aquesta manera, poder oferir-los les opcions terapèutiques més actualitzades i personalitzades, les alternatives preventives i reproductives disponibles i informar-los de la manera més adequada perquè puguen prendre les seues pròpies decisions. Els principals coneixements, habilitats i destreses que podràs adquirir a través del Diploma d'Especialització en Assessorament Genètic i Genòmica Clínica són els següents: - Coneixements bàsics de genètica, estructura del Genoma Humà, bases moleculars de l'herència i els principals patrons d'herència. - Una visió general de les principals tecnologies utilitzades a nivell clínic i a nivell d'investigació. - Metodologies i procediments per a l'anàlisi de grans dades derivades de l'anàlisi del Genoma Humà i la seua aplicació a nivell clínic. - Principals aplicacions i impacte assistencial de la Genòmica en les diferents especialitats clíniques. - Aplicacions prometedores per a la implementació d'una Medicina personalitzada, precisa, preventiva i participa o per al desenvolupament de noves teràpies a través de l'edició gènica. - Claus per a l'avaluació de les tecnologies d'anàlisi genètica i interpretació d'informes. - Habilitats per a la comunicació a pacients de riscos i informació complexa, suport per a la presa informada de decisions i gestió d'emocions. - Aspectes ètics i legals derivats de les anàlisis genètiques i les conseqüències del maneig d'informació genòmica altament sensible. - Exercicis pràctics de dismorfologia i assessorament genètic a través de resolució de casos pràctics, ludificació i simulació virtual. - Posada en pràctica dels coneixements, habilitats i capacitats mitjançant la realització de diferents treballs per assignatura i fi de diploma. [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia que s'emprarà per al seu ensenyament serà a través de classes en línia que s'impartiran a través de la plataforma digital de la UV, tutories personalitzades amb els professors que imparteixen el curs així com pràctiques basades en anàlisi bibliogràfica, preparació de projectes o resolució de problemes basats en casos pràctics [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => En els últims temps hem sigut testimonis d'una impressionant revolució científica i tecnològica, sobretot en l'àrea de la Genòmica, així com en les seues aplicacions clíniques. Aquesta àrea científica comporta grans avanços i canvis, la qual cosa requereix una adaptació i comptar amb estudis avançats, i actualitzats, dels nous coneixements i competències que sorgisquen en aquest àmbit. Oferir la millor formació en assessorament genètic és una preocupació de la Universitat de València, per la qual cosa ha creat el primer Diploma d'Especialització Assessorament Genètic i Genòmica Clínica. Hui dia existeix una ingent quantitat de dades genòmiques que poden obtindre's d'un pacient, i el repte consisteix a comptar amb la capacitat professional per a transmutarse en informació que siga clínicament útil. D'aquesta manera, no solament prendrà decisions adequades respecte a la salut, diagnòstic i tractament del pacient, sinó que podrà transmetre-li aquesta informació de manera que li siga assequible. Mitjançant el Diploma d'Especialització Assessorament Genètic i Genòmica Clínica el professional sanitari obtindrà una visió global i actual de la sanitat amb l'objectiu d'oferir al pacient tant les últimes innovacions tecnològiques com un diagnòstic més precís i fins i tot, una millora del pronòstic per a així millorar la seua qualitat de vida. - Investigació en Departaments d'I+D+i d'empreses i indústries del sector biosanitari, agroalimentari i mediambiental o en hospitals. - Tècnics qualificats d'empreses amb oferta de serveis en tècniques genètiques - Tècnics qualificats d'empreses amb oferta de serveis en estudis genètics - Tècnics qualificats d'empreses relacionades amb la gestió i l'anàlisi informàtica de dades biològiques (Bioinformàtica) - Policia científica - Indústria farmacèutica: farmacogenética/farmacogenómica - Indústria alimentària: control de qualitat (caracterització de races, varietats, espècies, detecció de transgènics) - Gestió del medi natural: conservació i biodiversitat. - Indústria biotecnològica: Enginyeria genètica, Aliments terapèutics, Biorremediación, Millora biotecnològica de la qualitat agroalimentària. - Indústria agropecuària i aqüícola: millora genètica - Genètica clínica - Consell genètic [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23722560 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Fonaments de Genètica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fonaments de Genètica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Estructura del Genoma Humà Conceptes bàsics de genètica Bases moleculars de l'herència Patrons d'herència i arbre genealògic Genètica de poblacions Estimació de riscos genètics Citogenètica Genètica Bioquímica Genètica Molecular Seqüenciació Anàlisi de dades Genòmiques Anàlisis de cèl·lula única [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Estructura del Genoma Humà Conceptes bàsics de genètica Bases moleculars de l'herència Patrons d'herència i arbre genealògic Genètica de poblacions Estimació de riscos genètics Citogenètica Genètica Bioquímica Genètica Molecular Seqüenciació Anàlisi de dades Genòmiques Anàlisis de cèl·lula única [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23722560 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Genètica Clínica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Genètica Clínica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Genètica Reproductiva i infertilitat Genòmica de la receptivitat endometial endometri Diagnòstic Preimplantació Garbellat de portadors Diagnòstic Prenatal Diagnòstic Prenatal no Invasiu o en ADN lliure fetal Genètica Clínica Dismorfología Malalties Rares Genètica de les malalties neurosensorials Genètica de les malalties neuromusculars Genètica de les cardiopaties Medicina Personalitzada de Precisió Edició Gènica Farmacogenética Síndromes de càncer hereditari Oncologia i Medicina de Precisió Malalties complexes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Genètica Reproductiva i infertilitat Genòmica de la receptivitat endometial endometri Diagnòstic Preimplantació Garbellat de portadors Diagnòstic Prenatal Diagnòstic Prenatal no Invasiu o en ADN lliure fetal Genètica Clínica Dismorfología Malalties Rares Genètica de les malalties neurosensorials Genètica de les malalties neuromusculars Genètica de les cardiopaties Medicina Personalitzada de Precisió Edició Gènica Farmacogenética Síndromes de càncer hereditari Oncologia i Medicina de Precisió Malalties complexes [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23722560 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Assessorament Genètic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assessorament Genètic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Habilitats de comunicació i assessorament Interpretació de resultats d'anàlisis genètiques Gestions d'alternatives i els seus avantatges i limitacions Tècniques d'entrevista Presa de decisions Aspectes ètics i legals de les malalties genètiques Assessorament genètic de la parella infèrtil Casos pràctics i resolució de problemes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Habilitats de comunicació i assessorament Interpretació de resultats d'anàlisis genètiques Gestions d'alternatives i els seus avantatges i limitacions Tècniques d'entrevista Presa de decisions Aspectes ètics i legals de les malalties genètiques Assessorament genètic de la parella infèrtil Casos pràctics i resolució de problemes [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23722560 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de cur [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de cur [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El treball de fi de curs pot ser a manera de: - Revisió bibliogràfica d'un tema relacionat amb la titulació - Cas clínic i revisió bibliogràfica sobre aquest [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El treball de fi de curs pot ser a manera de: - Revisió bibliogràfica d'un tema relacionat amb la titulació - Cas clínic i revisió bibliogràfica sobre aquest [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp167057 [NOMBRE_PERSONA] => Anna [APELLIDOS] => Abulí Vidal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asesor Genético. Consultorio Dexeus, S.A.P [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp137568 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Ayuso García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Científica FIIS-FJD. Jefa del grupo de Genética y Genómica. Fundación Instituto de Investigación Sanitaria-FJD [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni65058 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Bellver Pradas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M7438 [EMAIL_FACULTAD] => bellpra@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp300685 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Blanco Guillermo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Clinical Director, Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord (LCMN) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp376714 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Blesa Jarque [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Desarrollo de Productos. Igenomix, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni74726 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Calasanz Abinzano [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora de la Unidad de Diagnóstico Genético Hematológico y Co-Directora Científica de CIMA LAB Diagnostics de la Universidad de Navarra. Catedrática de la Universidad de Navarra [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni58187 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Camps Herrero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G7352 [EMAIL_FACULTAD] => campshe@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni7835 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel [APELLIDOS] => Carracedo Álvarez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica (SERGAS).Catedrático Medicina Legal. Universidad Santiago de Compostela. Premio Rey Jaime I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp52771 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Espinós Armero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigadora Miguel Servet. CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp43846 [NOMBRE_PERSONA] => Sandra [APELLIDOS] => García Herrero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en biología / Igenomix, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp408298 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => García Planells [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Chief Scientific Officer (CSO). Health in Code [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni56101 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => García Robles [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H7254 [EMAIL_FACULTAD] => garciai@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni41903 [NOMBRE_PERSONA] => José Miguel [APELLIDOS] => García Sagredo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable Servicio Genética Médica. Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Profesor Asociado de Genética Médica. Universidad de Alcalá [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp385935 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => González-Meneses López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Pediatría. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni41923 [NOMBRE_PERSONA] => Encarnación [APELLIDOS] => Guillén Navarro [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Asociada. Facultad Medicina Universidad de Murcia. Responsable de la Unidad de Genética Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni70183 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Herrero Cervera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Farmacologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M7250 [EMAIL_FACULTAD] => hecerma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp376904 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Jiménez Almazán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Bioinformatics Director in Bioinformatics. IGENOMIX, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp32201 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => López Guerrero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio, Laboratorio de Biología Molecular. Fundación Instituto Valenciano de Oncología - IVO [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp17837 [NOMBRE_PERSONA] => Julio César [APELLIDOS] => Martín Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director del Laboratorio de PGD-Enfermedades Monogénicas. Iviomics, S.L.. Instituto Universitario IVI Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp392353 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio Federico [APELLIDOS] => Martínez Monseny [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni58845 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Mata Roig [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Patologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I4175 [EMAIL_FACULTAD] => mmata@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp46867 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Milán Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Biólogo. IVI Valencia, S.L. - Instituto Valenciano de Infertilidad [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp20477 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Millán Salvador [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Unidad de Genética. Instituto de Investigación Sanitaria IIS-La Fe de Valencia. Director Adjunto CIBERER-Biobank. Investigador CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni74082 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Moltó Ruiz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H2149 [EMAIL_FACULTAD] => dmolto@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp391610 [NOMBRE_PERSONA] => Lluis [APELLIDOS] => Montoliu José [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador Científico del CSIC. Departamento de Biología Molecular y Celular [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni13320 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Silvestre [APELLIDOS] => Oltra Soler [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M7056 [EMAIL_FACULTAD] => jsoltra@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp178717 [NOMBRE_PERSONA] => Francesc [APELLIDOS] => Palau Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni67266 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Paricio Ortiz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H1351 [EMAIL_FACULTAD] => nparicio@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp15722 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Pérez Aytés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Medico investigador emérito en Instituto de Investigación Sanitaria Hospital La Fe [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp376909 [NOMBRE_PERSONA] => Josep [APELLIDOS] => Pla Victori [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asesor Genético y Coordinador de Genética Reproductiva - IVI-RMA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni24298 [NOMBRE_PERSONA] => Carolina [APELLIDOS] => Rausell Segarra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H7290 [EMAIL_FACULTAD] => carolina@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp101363 [NOMBRE_PERSONA] => Raquel [APELLIDOS] => Rodríguez López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Área de Laboratorio de Genética. Servicio de Análisis Clínicos. Centro de Diagnóstico Biomédico e Imagen (CDBI) del Consorcio Hospital General de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp54778 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Rubio Lluesa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dra. en Biología. Lab Director PGS, Igenomix S.L. Doctor in Biology. Lab Director PGS, Igenomix SL [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp59864 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquín [APELLIDOS] => Rueda Puente [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Biología Celular, Facultad de Medicina, Universidad Miguel Hernández. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => uni15957 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Serra Serra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4152 [EMAIL_FACULTAD] => vserra@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp376713 [NOMBRE_PERSONA] => Blanca [APELLIDOS] => Simón Francés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asesora Médica [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => uni15785 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Antonio [APELLIDOS] => Simón Vallés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4115 [EMAIL_FACULTAD] => Carlos.Simon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => uni42183 [NOMBRE_PERSONA] => Eduardo Fidel [APELLIDOS] => Tizzano Ferrari [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Asociado. Universidad de Barcelona. Médico Adjunto. Servicio de Genética e Instituto de Investigación del Hospital San Pau (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp149325 [NOMBRE_PERSONA] => Felipe [APELLIDOS] => Vilella Mitjana [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni15785 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Antonio [APELLIDOS] => Simón Vallés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4115 [EMAIL_FACULTAD] => Carlos.Simon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp408298 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => García Planells [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Chief Scientific Officer (CSO). Health in Code [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d'Especialització Assessorament Genètic i Genòmica Clínica


Programa

Fonaments de Genètica
+
Genètica Clínica
+
Assessorament Genètic
+
Treball fi de cur
+

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò