8a Edició - Codi 22126050/22123210

Array ( [CODIGO] => 22126050/22123210 [EDICION] => 8 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 275 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 3.00 [FECHA_INICIO] => 23/02/2023 [FECHA_FIN] => 01/04/2023 [LUGAR] => online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Comptabilitat [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/02/2023 [AREA] => 1 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => tecnicasvaloracion-viabilidad [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => David [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Siles [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => david.siles@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Direcció i Gestió Empresarial [NOMBRE_CURSO] => Certificat Universitari en Técniques de Valoració d'empreses i Plans de Viabilitat [TITULACION] => Certificat de Formació Contínua [HORARIO] => online [REQUISITOS_TITULACION] => Personas que cumplan los requisitos de acceso a la Universidad Desarrollar su labor profesional en asesoría fiscal, contable, departamento de contabilidad, pymes, cámaras de comercio y entidades o instituciones de análoga dedicación. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'objectiu fonamental del certificat és proporcionar els fonaments que permeten abordar els processos de valoració d'empreses i les tècniques per a confeccionar el pla de negoci o pla de viabilitat empresarial. Per a això és fonamental mostrar a l'estudiant els diferents models de valoració d'empreses, des dels models tradicioneales que parteixen de la informació proporcionada pels estats financers d'aquesta, fins als quals es basen a considerar a l'empresa com una successió en el temps de projectes d'inversió i de finançament que generen fluxos de tresoreria la quantia de la qual caldrà estimar i actualitzar a la taxa apropiada al risc econòmic i financer d'aquesta. Les finalitats que es pretenen amb el procés de valoració, així com les circumstàncies particulars i grau de coneixement de l'empresa resulten fonamentals per a aplicar el mètode o els mètodes de valoració apropiats. Finalment, també es pretén explicar amb detall la tècnica de confecció d'un pla de viabilitat o pla de negoci de l'empresa, posant l'accent principalment en l'estudi econòmic financer, per a d'aquesta manera determinar si el negoci pot ser financerament rendible i sostenible. Títol homologat pel *ICAC com a curs de formació teòrica d'accés a l'examen del *ROAC per a auditors als quals es refereix l'art. 9 del Reglament de la Llei d'Auditoria (Reial decret 2/2021 de 30 de gener de 2021), 1.3.3. Tècniques valoració d'empreses i confecció de plans de viabilitat, segons la Resolució de 26 de juliol de 2021, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s'estableixen les característiques i condicions que han de reunir els programes d'ensenyament teòric per a la seua homologació. És un títol propi de la Universitat de València i no tenen la condició de dispensar de la primera fase de l'examen d'accés al ROAC [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de vídeo streaming,arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés,bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. "Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i sincrònica. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El certificat està homologat pel ICAC com a curs de formació teòrica d'auditors als quals es refereix l'art. 34 del Reglament de la Llei d'Auditoria, en la matèria I.3.3. Tècniques de valoració d'empreses i plans de viabilitat. Amb aquest certificat s'obté la formació que requereixen els despatxos de consultoria d'empreses especialitzats a realitzar valoracions d'empreses i confecció de plans de viabilitat. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22126050/22123210 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Tècniques de valoració d'empreses i confecció de plans de viabilitat. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Tècniques de valoració d'empreses i confecció de plans de viabilitat. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => PART 1: Valoració d'empreses l. Introducció 2. Mètodes de valoració d'empreses 2.1. Mètodes de valoració tradicionals o analítics 2.2. Mètodes de valoració mixtos o compostos 2.3. Mètodes comparatius o per múltiples 2.4. Mètodes de valoració per descompte dels fluxos de tresoreria 3.L'auditor davant la valoració d'empreses en la legislació mercantil 4.la valoració en situació de crisi empresarial 5.Cas pràctic global PART 11: Confecció de plans de viabilitat empresarial 1.Introducció 2.Descripció de la idea de negoci. 3. Pla de màrqueting. 3.1. Anàlisi de l'entorn i possibles clients 3.2. Anàlisi de la competència 4. Pla de producció. 5.Pla econòmic financer. 5.1.Pla d'inversió 5.2. Pla de finançament 6. Pla d'explotació. 7.Estat de previsió de tresoreria. 8. Anàlisi mitjançant ràtios. 9.Pla de viabilitat d'empreses en concurs 9.1.Evolució econòmica 9.2. Evolució patrimonial 9.3. Capacitat de reembossament 10. Conclusions 11. Cas pràctic [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => PART 1: Valoració d'empreses l. Introducció 2. Mètodes de valoració d'empreses 2.1. Mètodes de valoració tradicionals o analítics 2.2. Mètodes de valoració mixtos o compostos 2.3. Mètodes comparatius o per múltiples 2.4. Mètodes de valoració per descompte dels fluxos de tresoreria 3.L'auditor davant la valoració d'empreses en la legislació mercantil 4.la valoració en situació de crisi empresarial 5.Cas pràctic global PART 11: Confecció de plans de viabilitat empresarial 1.Introducció 2.Descripció de la idea de negoci. 3. Pla de màrqueting. 3.1. Anàlisi de l'entorn i possibles clients 3.2. Anàlisi de la competència 4. Pla de producció. 5.Pla econòmic financer. 5.1.Pla d'inversió 5.2. Pla de finançament 6. Pla d'explotació. 7.Estat de previsió de tresoreria. 8. Anàlisi mitjançant ràtios. 9.Pla de viabilitat d'empreses en concurs 9.1.Evolució econòmica 9.2. Evolució patrimonial 9.3. Capacitat de reembossament 10. Conclusions 11. Cas pràctic [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58162 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabeth [APELLIDOS] => Bustos Contell [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Contratado Doctor. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni2109 [NOMBRE_PERSONA] => Gregorio [APELLIDOS] => Labatut Serer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G6049 [EMAIL_FACULTAD] => Gregorio.Labatut@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp381232 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Plana Andrés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio Director. Auren Corporate, SP, S.L.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni2109 [NOMBRE_PERSONA] => Gregorio [APELLIDOS] => Labatut Serer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G6049 [EMAIL_FACULTAD] => Gregorio.Labatut@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Certificat Universitari en Técniques de Valoració d'empreses i Plans de Viabilitat


Professorat

Bustos Contell, Elisabeth
Profesor Contratado Doctor. Universitat de València.
Labatut Serer, Gregorio
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Comptabilitat. Universitat de València
Plana Andrés, Francisco Javier
Socio Director. Auren Corporate, SP, S.L.P.

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò