13a Edició - Codi 24111250

Array ( [CODIGO] => 24111250 [EDICION] => 13 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 5495 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 03/11/2024 [FECHA_FIN] => 31/07/2025 [LUGAR] => Fundación Universidad-Empresa [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/09/2024 [AREA] => 1 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => gestion-talento [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Direcció i Gestió Empresarial [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Gestió del Talent [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Divendres 16 a 21 i dissabte 9 a 14 hores [REQUISITOS_TITULACION] => Dirigit a graduats en, ADE, ADE-Dret, ADE-Turisme, Relacions Laborals i RRHH, Psicologia, Dret i altres estudis universitaris de grau que es vulguin professionalitzar en la Gestió del Talent, RRHH i la Direcció de Persones a les empreses. També a Empresaris, directius i professionals amb titulació universitària que es vulguin actualitzar a la Direcció de Persones i Gestió del Talent. El màster estableix dos tipus de criteris daccés i admissió dels alumnes. El primer basat en el compliment de la pròpia normativa pel que fa a les titulacions relacionades de grau. El segon, més subjectiu, té a veure amb l'actitud i l'interès pels recursos humans i la gestió del talent aspectes aquests que es valoraran en una entrevista (bé presencial bé en línia) amb el director del màster. Per això, els alumnes interessats a banda de presentar la informació personal i acadèmica a adeit també hauran de passar per una entrevista personal d'una mitja hora amb el director del màster per conèixer i comprendre els motius de la sol·licitud així com la seva situació. Estudiantes als quals els quede menys d'un 10% per a obtindre el seu títol de grau, condicionats a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Dia a dia les empreses i organitzacions s'enfronten a nous reptes. Un dels més importants és el desenvolupament, atracció i retenció del personal valuós. És imprescindible comptar amb personal no sols qualificat, sinó motivat per a romandre en una empresa. Per a aconseguir aquest objectiu és fonamental potenciar i desenvolupar el talent. Aquest és l'objectiu Màster de Formació Permanent en Gestió del Talent de la Universitat de València. Es tracta d'un màster especialitzat, amb enfocament diferent i basat en nous plantejaments organitzatius i estratègics en la Direcció de Persones. La particularitat d'aquest postgrau resideix en què se centra en la gestió integral del talent en les organitzacions i abasta dimensions que van molt més allà dels recursos humans i que vinculen estratègies de Màrqueting (Employer Branding Strategies), de #RH (competències i desenvolupament professional) i d'Habilitats de direcció i desenvolupament (mentoring, coaching executiu, outdoor training, elearning, etc). La necessària millora dels sistemes de direcció i desenvolupament de persones i processos fa especialment interessant i atractiu aquest curs pels seus objectius, horaris i àmbit d'aplicació. De fet, es planteja la gestió del talent com un sistema integral aplicable a tots els àmbits de direcció i desenvolupament de persones en les organitzacions. Per què estudiar el Màster de Formació Permanent en Gestió del Talent. El màster oferir formació especialitzada per a millorar els procediments i plans d'actuació en el seu àmbit professional. D'aquesta manera, s'analitzaran els aspectes estratègics i operatius, que inclouen, a més, mòduls comportamentals d'avançat caràcter pràctic i professional. El màster en gestió del talent pretén ser un referent nacional en les noves tendències en la direcció de persones des d'un enfocament més modern i actual dels Recursos Humans. Per això, es treballa la gestió del talent organitzatiu exposant els millors casos actuals [ARG_VENTA2] => com American Express, IBM, Microsoft, Wolters Kluver, Telefónica, Consum, Melia Hotels International, Cajamar, Schneider Electric, Hasbro, Verdifresh, Grup R, Sanofi Ibèria entre altres. Així mateix, forma en eines de gestió del talent i direcció de persones com la gestió per competències, el coaching executiu o el mentoring entre altres de gran rellevància actual. On estudiar el Màster de Formació Permanent en Gestió del Talent La Universitat de València, en atenció a les necessitats de les empreses, ofereix sempre una formació integral entre els seus titulats i professionals graduats d'altres universitats. El Màster de Formació Permanent en Gestió del Talent és un exemple d'això. Durant el màster no sols s'exposa un enfocament més actual sobre el paper dels #RH, sinó que es basa en casos pràctics. El Màster de Formació Permanent en Gestió del Talent té com a objectiu professionalitzar i generar ocupabilitat per a llocs en recursos humans i en gestió de talent. Quant als comandaments directius, ajuda a ampliar la seua experiència i coneixements en desenvolupament organitzatiu i gestió del talent. Quins són els objectius del Màster de Formació Permanent en Gestió del Talent Els objectius concrets del màster són: 1. Situar la gestió del talent com una necessitat en l'empresa moderna per a la direcció de persones. 2. Analitzar i capacitar el paper de les competències en les actituds i plantejaments estratègics en la gestió. 3. Analitzar i capacitar en les competències i coaching tant per al desenvolupament professional com personal. 4. Comprendre l'àmbit d'intervenció de la gestió per competències tant en la gestió de l'organització com en el pla individual del directiu o empleat. 5. Capacitar per a relacionar i vincular la gestió per competències amb la selecció, desenvolupament, avaluació i retribució en l'organització. [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El màster en gestió del talent professionalitza i genera ocupabilitat per a llocs de tècnic de recursos humans i tècnics de gestió del talent en les diferents àrees a part d'aportar la diferenciació en el mercat de l'especialitat en la gestió del talent. També millora les competències dels directors de recursos humans en ampliar la seua experiència en desenvolupament organitzatiu i gestió del talent. [CRITERIO_ADMISION] => Dirigit a graduats en, ADE, ADE-Dret, ADE-Turisme, Relacions Laborals i #RH, Psicologia, Dret i altres estudis univesitarios de grau que vulguen #professionalitzar en la Gestió del Talent, #RH i la Direcció de Persones en les empreses. També a Empresaris, directius i professionals amb titulació universitària que vulguen #actualitzar en la Direcció de Persones i Gestió del Talent. El màster estableix dos tipus de criteris d'accés i admissió dels alumnes. El primer basat en el compliment de la pròpia normativa respecte a les titulacions relacionades de grau. El segon, més subjectiu, té a veure amb l'actitud i interés pels recursos humans i la gestió del talent aspectes aquests que es valoraran en una entrevista (ben presencial ben online) amb el director del màster. Per això, els alumnes interessats a part de presentar la informació personal i acadèmica en adeit deuran també passar per una entrevista personal d'una mitja hora amb el director del màster per a conéixer i comprendre els motius de la sol·licitud així com la seua situació actual i projecció en el futur professional. [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => RESULTATS DE L'APRENENTATGE MÀSTER GESTA 13 Nivell 2 Comprendre: Comprendre l'estructura i funcionament de les empreses i organitzacions que operen amb els principis de la gestió del talent Comprendre les diferències entre la gestió de recursos humans en el context domèstic i internacional i la gestió del talent en totes les seues dimensions Desenvolupar la capacitat per a motivar als recursos humans de les empreses i comprendre els principis motivacionals de la gestió del talent. Comprendre de la utilització de les diferents estratègies de desenvolupament per a la seua utilització adequada i la seua interacció. Nivell 3 Aplicar: Aplicar el coneixement de la funcionalitat i aplicació de la gestió per competències en tots els àmbits de l'empresa Aplicar les polítiques de desenvolupament dels recursos humans en diferents contextos. Aplicar les funcions dels expatriats i dels directius locals en l'empresa multinacional i analitzar els sistemes 9-grid-box que canalitzen la gestió del talent. Capacitat per a aplicar processos de captació, desenvolupament i fidelització en la gestió del talent. Capacitat per a desenvolupar i aplicar sistemes de remuneració del personal. Establir la capacitat operativa de l'alumne d'aplicar un sistema de gestió per competències en l'empresa. Aprofundir en les tècniques de coaching executiu no sols des del seu disseny i aplicació sinó en la seua comprensió i internalització de les habilitats necessàries. Nivell 4 Analitzar: Tindre capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris i interculturals per a analitzar la diversitat en la gestió del talent Desenvolupar una actitud ètica en els negocis respectant els drets humans i el medi ambient tant al país d'origen com en els diferents mercats en els quals s'opere, amb èmfasis en l'ètica empresarial i el respecte intercultural per a la seua anàlisi. Anàlisi i interpretació d'una entrevista competencial per a la codificació competencial Desenvolupament d'una actitud metodològica i orientada al mesurament objectiu dels sistemes de gestió del talent i els #RH per a la seua anàlisi. Nivell 5 Sintetitzar: Conéixer i sintetitzar les diferències entre la gestió de recursos humans en el context domèstic i internacional i la gestió del talent en totes les seues dimensions. Comprensió i síntesi de les diferents competències per al sistema funcional de la gestió del talent. Desenvolupar la capacitat de sintetitzar un sistema de desenvolupament directiu i organitzatiu sota el model MIX. Comprendre i sintetitzar la potencialitat de les estratègies de mentoring en els diferents nivells organitzatius així com el seu disseny i planificació. Establir i sintetitzar un sistema crític de pensament per a diferenciar el coaching executiu i organitzatiu d'altres tècniques com el coaching personal d'índole individual i no organitzatiu. Nivell 6 Avaluar: Desenvolupar la capacitat d'avaluació i d'anàlisi crítica relacionada amb la gestió del talent i la globalització Desenvolupar la sensibilitat intercultural i la capacitat d'adaptació a altres contextos geopolítics per a la seua avaluació Aprendre i avaluar les desigualtats entre persones per a dissenyar, implementar i avaluar les polítiques pertinents que faciliten l'eliminació d'aquesta discriminació en empreses i institucions. Aprendre a avaluar sistemes que no mesuren objectivament i generen inequidad organitzativa. Desenvolupar especialment habilitats en les estratègies formatives tipus outdoor training, tant en el seu disseny com en la comprensió, planificació, implementació i avaluació. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24111250 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => GESTIÓ DEL TALENT INDIVIDUAL I ORGANITZATIU [NOMBRE_MATERIA_VAL] => GESTIÓ DEL TALENT INDIVIDUAL I ORGANITZATIU [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Employer Branding - Best work plaus i altres estudis - L'empresa des de la marca i el talent 2. Estratègia de Talent - Comprenent l'estratègia de gestió del talent - Estratègia de talent i impacte organitzatiu - Alineació estratègia i cultura de talent 3. Gestió del Talent - El model bàsic de gestió del talent: nine-grid-box - Altres models de gestió del talent i casos - Quan la gestió del talent evoluciona [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Employer Branding - Best work plaus i altres estudis - L'empresa des de la marca i el talent 2. Estratègia de Talent - Comprenent l'estratègia de gestió del talent - Estratègia de talent i impacte organitzatiu - Alineació estratègia i cultura de talent 3. Gestió del Talent - El model bàsic de gestió del talent: nine-grid-box - Altres models de gestió del talent i casos - Quan la gestió del talent evoluciona [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24111250 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => GESTIÓ PER COMPETÈNCIES PER AL TALENT [NOMBRE_MATERIA_VAL] => GESTIÓ PER COMPETÈNCIES PER AL TALENT [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Competències per al Talent - Una nova filosofia - La gestió per competències - L'inventari de competències 2. Les competències i el mix del desenvolupament - L'avaluació de 360é - Tècniques actuals d'avaluació - El assessment centre: tècniques centrades en les competències - Aprenent a realitzar un pla de assessment centre 3. Aplicació de les competències per al Talent - La selecció per competències - El desenvolupament per competències - L'avaluació del rendiment per competències - La retribució per competències [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Competències per al Talent - Una nova filosofia - La gestió per competències - L'inventari de competències 2. Les competències i el mix del desenvolupament - L'avaluació de 360é - Tècniques actuals d'avaluació - El assessment centre: tècniques centrades en les competències - Aprenent a realitzar un pla de assessment centre 3. Aplicació de les competències per al Talent - La selecció per competències - El desenvolupament per competències - L'avaluació del rendiment per competències - La retribució per competències [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24111250 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => COACHING EXECUTIU I EINES DE DESENVOLUPAMENT DEL TALENT [NOMBRE_MATERIA_VAL] => COACHING EXECUTIU I EINES DE DESENVOLUPAMENT DEL TALENT [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.El coaching executiu en la estratègia de talent - Concepte i aplicació - Coaching i Competències - El coaching com a eina de desenvolupament del talent - Tipus de coaching - Aprenent a ser coach 2. Altres eines de desenvolupament - Mentoring - Outdoor Training - El mix del desenvolupament [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.El coaching executiu en la estratègia de talent - Concepte i aplicació - Coaching i Competències - El coaching com a eina de desenvolupament del talent - Tipus de coaching - Aprenent a ser coach 2. Altres eines de desenvolupament - Mentoring - Outdoor Training - El mix del desenvolupament [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24111250 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => TREBALL FINAL DE MÀSTER [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TREBALL FINAL DE MÀSTER [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Anàlisi de contingut i revisió científica. Elaboració d'informe. Presentació del TFM [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Anàlisi de contingut i revisió científica. Elaboració d'informe. Presentació del TFM [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp40043 [NOMBRE_PERSONA] => José Juan [APELLIDOS] => Agudo Pereira [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en ADE.Director Altman. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp38253 [NOMBRE_PERSONA] => Laura [APELLIDOS] => Aznar Sans [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable de RR.HH. Inversiones Naron 2003 S.L. (Hotel Sorolla Palace) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp407359 [NOMBRE_PERSONA] => Victoria [APELLIDOS] => Benlloch Ruíz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Comercial Adecco Learning & Consulting. coach, Scrum Manager The Adecco Group [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni58188 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquín [APELLIDOS] => Camps Torres [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4252 [EMAIL_FACULTAD] => Joaquin.Camps@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp93723 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Codoñer Prieto [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora RRHH Europa Hasbro [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp148125 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => Colilla Rubio [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coach ejecutivo y Comercial en Centro Europeo de Coaching Ejecutivo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp37200 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Carlos [APELLIDOS] => Cubeiro Villar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio-Director de EUROTALENT. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp91885 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel Ángel [APELLIDOS] => Díaz Escoto [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Psicología. Máster en RRHH. Presidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional (ASNIE). Consultor, Formado y Coach. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp246817 [NOMBRE_PERSONA] => Santiago [APELLIDOS] => García García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Cofundador Future for Work Intitute [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp30645 [NOMBRE_PERSONA] => Jose María [APELLIDOS] => Gasalla Dapena [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Presidente Desarrollo Organizacional [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp199578 [NOMBRE_PERSONA] => Susana [APELLIDOS] => Gómez Mayoral [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Manager de RRHH de Motorola Solutions [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp34161 [NOMBRE_PERSONA] => Noemi [APELLIDOS] => Guerrero Rea [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Desarrollo de Negocio. Ray Human Capital, S.A. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp42563 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Herrainz Ferreros [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => GRUPO ATMAN Teambuilding Creations [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni31262 [NOMBRE_PERSONA] => Roberto [APELLIDOS] => Luna Arocas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4370 [EMAIL_FACULTAD] => Roberto.Luna@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp407357 [NOMBRE_PERSONA] => Andrés [APELLIDOS] => Martín Asuero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director en Instituto Esmindfulness [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp44428 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Martínez López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ex director Americas Express y Ex director de Recursos Humano de Astra Zeneca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp37229 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio José [APELLIDOS] => Medina Ruiz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Gerente. Emilio José Medina Ruiz, (Ruting) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp30797 [NOMBRE_PERSONA] => Mar [APELLIDOS] => Molina Noguera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Psicologia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp58592 [NOMBRE_PERSONA] => María Sonsoles [APELLIDOS] => Morales Hernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Executive coach specialized in Cross Cultural Management [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni58926 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Moya Albiol [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Psicobiología. Departamento de Psicobiología, UNiversitat de València. Neurocientífico, Conferenciante y Escritor [NPI] => H6344 [EMAIL_FACULTAD] => Luis.Moya@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp121947 [NOMBRE_PERSONA] => Lidia [APELLIDOS] => Nadal Jordà [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Human Resouces IKEA Group [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp190517 [NOMBRE_PERSONA] => Emili [APELLIDOS] => Pascual Carreras [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director de Cultura Corporativa en Banco Sabadell [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp63427 [NOMBRE_PERSONA] => Gloria [APELLIDOS] => Pastor Botella [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Secretaria Tecnica en AECOP [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp372154 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Daniel [APELLIDOS] => Pérez Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio Director Disc Factory, Coach Empresarial y Certificador Disc. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp27189 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Planes Mestre [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director de operaciones y Marketing. Pollos Planes,SL [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp207857 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo Antonia [APELLIDOS] => Rodríguez Cordero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consultora Senior de Recursos Humanos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni47623 [NOMBRE_PERSONA] => Esperanza María [APELLIDOS] => Romero Carrasco [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M1587 [EMAIL_FACULTAD] => esperanza.romero@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp340138 [NOMBRE_PERSONA] => María Aranzazú [APELLIDOS] => Suñer Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora RRHH Grupo Baux. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp407356 [NOMBRE_PERSONA] => Mireia [APELLIDOS] => Vidal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Head of Talent (HR Director) at Netflix [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp407358 [NOMBRE_PERSONA] => Juana [APELLIDOS] => Villanueva Chaparro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Head of People Five Guys Spain [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni31262 [NOMBRE_PERSONA] => Roberto [APELLIDOS] => Luna Arocas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4370 [EMAIL_FACULTAD] => Roberto.Luna@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Metodologia

Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò