9a Edició - Codi 23111210

Array ( [CODIGO] => 23111210 [EDICION] => 9 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 5900 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 15/01/2024 [FECHA_FIN] => 31/10/2025 [LUGAR] => UNIVERSIDAD APEC - SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA) [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Comptabilitat [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/12/2023 [AREA] => 1 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Universidad APEC [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => auditoria-integral-control-gestion [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Merche [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ivars [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => mercedes.ivars@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Direcció i Gestió Empresarial [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Auditoria Integral i Control de Gestió [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => DILLUNS A DIVENDRES DE 17.00 A 22.00 (Professorat UV) DILLUNS-DIMECRES-DIVENDRES DE 16.00 A 22.00 (Professorat dominicà) [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciatura en Comptabilitat, Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses, Llicenciatura en Finances i en àrees afins amb sòlids coneixements de Comptabilitat. Màsters en les àrees de Comptabilitat, Finances i Administració d'Empreses. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Dotar al titulat de les habilitats i coneixements requerits per a exercir posicions de lideratge professional en signatures d'auditoria, institucions financeres, altres empreses i institucions acadèmiques. Facilitar als estudiants l'aprenentatge de les tècniques i mètodes més recents en tots els camps de l'auditoria, especialment en l'àrea financera. Proporcionar als estudiants els coneixements i habilitats necessaris per a realitzar la gestió economicofinancera d'empreses i institucions al més alt nivell. Fomentar en l'estudiant el desenvolupament de valors com ara la consciència de servei i responsabilitat social, entre altres, necessaris per al seu millor acompliment com a professionals en el camp de l'Auditoria empresarial, tant a nivell extern com intern. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => L'aprenentatge de la matèria es basarà en l'anàlisi i discussió del contingut de la Normes Internacionals de Comptabilitat, amb especial atenció als criteris de valoració i a les diferents opcions comptables disponibles. Els continguts teòrics es complementaran amb la resolució de casos pràctics que permeten la seua aplicació i amb el treball en grup dels estudiants. Addicionalment, l'estudiant podrà recórrer a les tutories personalitzades que es realitzaran a través de la plataforma virtual de UNAPEC o mitjançant el correu electrònic. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Signatures d'Auditoria: Auditoria Financera, Auditoria Interna, Auditoria Forense, Auditoria de Qualitat. Empreses Financeres: Àrees financera i comptable, Auditoria Interna i control de riscos. Consultoria i assessoria: Diagnòstic economicofinancer, Valoració de negocis, Disseny d'estratègies per a millora de processos de control. Empreses en general, públiques i privades, dins de les àrees de Comptabilitat i Control de Gestió: Àrea economicofinancera, Consolidació d'Estats Financers, Diagnòstic economicofinancer, Control intern, Implantació i seguiment de sistemes de qualitat. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23111210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => l programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.Fonts normatives. 2.El Marc Conceptual. 3.Estats Financers. 4.Operacions amb actius, passius i resultats. 5.Principals diferències entre les NIIF per a les PIMES i les NIIF completes. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => l programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.Fonts normatives. 2.El Marc Conceptual. 3.Estats Financers. 4.Operacions amb actius, passius i resultats. 5.Principals diferències entre les NIIF per a les PIMES i les NIIF completes. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23111210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.Combinacions de negocis. 2.Grups de societats i consolidació. 3.Fases dels mètodes d'integració. 4.Eliminació inversió-patrimoni net. 5.Eliminacions de partides intragrupo i resultats interns. 6.Modificació de la inversió i/o del percentatge de participació. 7.El domini indirecte. 8.El mètode d'integració proporcional. 9.El procediment de posada en equivalència. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.Combinacions de negocis. 2.Grups de societats i consolidació. 3.Fases dels mètodes d'integració. 4.Eliminació inversió-patrimoni net. 5.Eliminacions de partides intragrupo i resultats interns. 6.Modificació de la inversió i/o del percentatge de participació. 7.El domini indirecte. 8.El mètode d'integració proporcional. 9.El procediment de posada en equivalència. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23111210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.la Auditoria Financera. 2.Normativa professional. 3.Fases d'un treball d'auditoria. 4.El desenvolupament de l'Auditoria Financera. 5.Informes d'Auditoria Financera. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.la Auditoria Financera. 2.Normativa professional. 3.Fases d'un treball d'auditoria. 4.El desenvolupament de l'Auditoria Financera. 5.Informes d'Auditoria Financera. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23111210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.Treball d'Auditoria Interna. 2.Control Intern. 3.Avaluació de risc. 4.Procés d'Auditoria Interna. 5.Millors pràctiques d'Auditoria Interna. 6.Responsabilitat de l'Auditor Intern en relació a fraus. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.Treball d'Auditoria Interna. 2.Control Intern. 3.Avaluació de risc. 4.Procés d'Auditoria Interna. 5.Millors pràctiques d'Auditoria Interna. 6.Responsabilitat de l'Auditor Intern en relació a fraus. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23111210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.Concepte de qualitat, diferents Sistemes de gestió de la qualitat. 2.Requisits de la norma ISO 9001 des del punt de vista de l'auditor. 3.Les Auditories de Qualitat. Tipus i Principis Fonamentals. 4.Norma ISO 19011. Abast i Principis d'Auditoria. 5.Fases d'una Auditoria de Qualitat. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.Concepte de qualitat, diferents Sistemes de gestió de la qualitat. 2.Requisits de la norma ISO 9001 des del punt de vista de l'auditor. 3.Les Auditories de Qualitat. Tipus i Principis Fonamentals. 4.Norma ISO 19011. Abast i Principis d'Auditoria. 5.Fases d'una Auditoria de Qualitat. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23111210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.Aspectes generals de l'auditoria forense. 2.Control intern i administració de riscos. 3.Ciències forenses en la investigació de delictes. 4.Delictes financers. 5.Aplicació d'auditoria forense preventiva i investigativa 6.Rol de l'auditor forense en l'administració de justícia. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.Aspectes generals de l'auditoria forense. 2.Control intern i administració de riscos. 3.Ciències forenses en la investigació de delictes. 4.Delictes financers. 5.Aplicació d'auditoria forense preventiva i investigativa 6.Rol de l'auditor forense en l'administració de justícia. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23111210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.la investigació científica: Conceptes bàsics. 2.la fase del cicle lògic del coneixement científic. 3.Disseny de la transformació (avantprojecte del treball de recerca final). [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.la investigació científica: Conceptes bàsics. 2.la fase del cicle lògic del coneixement científic. 3.Disseny de la transformació (avantprojecte del treball de recerca final). [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23111210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.Introducció a l'anàlisi d'estats financers. 2.Estudi de l'evolució de les partides dels estats financers. 3.Anàlisi financera. 4.Anàlisi econòmica. 5.Cas pràctic. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.Introducció a l'anàlisi d'estats financers. 2.Estudi de l'evolució de les partides dels estats financers. 3.Anàlisi financera. 4.Anàlisi econòmica. 5.Cas pràctic. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23111210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.Rellevància del Sistema Operatiu. 2.Objectius de seguretat d'informació. 3.Riscos principals de Seguretat d'Informació. 4.Factors que dificulten la Seguretat de la Informació. 5.Configuració del sistema operatiu. 6.El cicle de l'Anàlisi de Dades. 7.L'àmbit del ACL. 8.Accés a les dades. 9.Funcionalitat i Anàlisi de Dades. 10.Manipulació de dades. 11.Treballar amb arxius múltiples. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.Rellevància del Sistema Operatiu. 2.Objectius de seguretat d'informació. 3.Riscos principals de Seguretat d'Informació. 4.Factors que dificulten la Seguretat de la Informació. 5.Configuració del sistema operatiu. 6.El cicle de l'Anàlisi de Dades. 7.L'àmbit del ACL. 8.Accés a les dades. 9.Funcionalitat i Anàlisi de Dades. 10.Manipulació de dades. 11.Treballar amb arxius múltiples. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23111210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.Conceptes generals. 2.Model analític de valoració o basat en el cost. 3.Model mixt de valoració. 4.Model de múltiples o basat en referències. 5.Model de rendiment o basat en la utilitat. 6.Contracte i informe de valoració. 7.Cas pràctic. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa de l'assignatura conté els següents punts: 1.Conceptes generals. 2.Model analític de valoració o basat en el cost. 3.Model mixt de valoració. 4.Model de múltiples o basat en referències. 5.Model de rendiment o basat en la utilitat. 6.Contracte i informe de valoració. 7.Cas pràctic. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23111210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 12 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tasques pròpies de la realització d'una auditoria en l'àmbit assignat. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tasques pròpies de la realització d'una auditoria en l'àmbit assignat. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) [11] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23111210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El treball haurà de realitzar-se sobre un dels temes propis del Màster i haurà de defensar-se en un termini màxim de tres anys acadèmics des del començament del Màster. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El treball haurà de realitzar-se sobre un dels temes propis del Màster i haurà de defensar-se en un termini màxim de tres anys acadèmics des del començament del Màster. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 12 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni8912 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Arce Gisbert [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2267 [EMAIL_FACULTAD] => marce@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni20658 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Ayuso Moya [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0383 [EMAIL_FACULTAD] => ayuso@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp435950 [NOMBRE_PERSONA] => Melvin [APELLIDOS] => Ceballos Genao [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Contabilidad [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp31222 [NOMBRE_PERSONA] => Claudio [APELLIDOS] => Durán Hilario [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Encargado de División de Auditoría Interna de Sistemas en la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp337898 [NOMBRE_PERSONA] => Wladislao [APELLIDOS] => Guzmán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Controler General del Sistema Dominicano de Seguridad Social [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp435952 [NOMBRE_PERSONA] => José Guillermo [APELLIDOS] => López Paulino [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni3258 [NOMBRE_PERSONA] => María Reyes [APELLIDOS] => Mestre Barbera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2174 [EMAIL_FACULTAD] => rmestre@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni25840 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Molina Llopis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad. Departament de Comptabilitat. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp91304 [NOMBRE_PERSONA] => Iara Virginia [APELLIDOS] => Tejada García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Gerente de División - Adm. y Control Presupuestal en Grupo Popular [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni25840 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Molina Llopis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad. Departament de Comptabilitat. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni3258 [NOMBRE_PERSONA] => María Reyes [APELLIDOS] => Mestre Barbera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2174 [EMAIL_FACULTAD] => rmestre@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Auditoria Integral i Control de Gestió


Professorat

Arce Gisbert, Miguel
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Comptabilitat. Universitat de València
Ayuso Moya, Amparo
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Comptabilitat. Universitat de València
Ceballos Genao, Melvin
Licenciatura en Contabilidad
Durán Hilario, Claudio
Encargado de División de Auditoría Interna de Sistemas en la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
Guzmán, Wladislao
Controler General del Sistema Dominicano de Seguridad Social
López Paulino, José Guillermo
Mestre Barbera, María Reyes
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Comptabilitat. Universitat de València
Molina Llopis, Rafael
Profesor Titular de Universidad. Departament de Comptabilitat. Universitat de València.
Tejada García, Iara Virginia
Gerente de División - Adm. y Control Presupuestal en Grupo Popular

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò