7a Edició - Codi 24311150

Array ( [CODIGO] => 24311150 [EDICION] => 7 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 2000 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 18/10/2024 [FECHA_FIN] => 31/12/2025 [LUGAR] => Centre del Carme Cultura Contemporània. València [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Història de l'Art [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/07/2024 [AREA] => 3 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => permea [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea d´Humanitats [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent Permea. Programa Experimental en Mediació i Educació a través de l'Art [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Dimecres, dijous, divendres, de 16.000 a 20.30 hores [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats i graduats en Història de l¿Art o estudis afins. Llicenciats i graduats en Belles Arts o estudis afins. Llicenciats i graduats en Pedagogia Llicenciats i graduats en Magisteri Llicenciats i graduats en Humanitats Professionals de leducació en museus, educació formal i projectes comunitaris, en possessió duna titulació universitària. També hi poden accedir, de manera condicionada a l'obtenció del títol universitari de grau al mateix curs acadèmic, les persones a qui els falti menys d'un 10% del creditatge per finalitzar aquests estudis.

La preinscripció consistirà en:

- Enviar el formulari d'inscripció online amb la documentació requerida i adjuntant-hi un CV (en format PDF). - L'enviament d'un vídeo de màxim dos minuts responent les preguntes següents: Què és per a tu la mediació? Per què t'interessa fer aquest programa? Què penses que pots aportar? a maria.palau@fundacions.uv.es El primer període de preinscripció estarà obert fins al 15 de juliol del 2024. I el segon i darrer període de preinscripció estarà obert fins al 30 de setembre de 2024. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El Màster de Formació Permanent PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art, un projecte del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, inclou entre les matèries d'estudi l'Art contemporani, Art, educació i compromís i Institucions culturals com a dispositius pedagògics. Així mateix, es realitzaran pràctiques artístiques com a currículum crític a l'escola, Comunitat i participació, Eines i maneres de fer art i educació, així com pràctiques i el treball de fi de màster. Dins del Màster s'inclouen classes amb professorat convidat, tallers experimentals, així com pràctiques a diferents centres d'art i museus on treballa el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. El programa es desenvolupa durant 600 hores, en què participen professionals internacionals relacionats amb l'àmbit de l'art i l'educació. D'aquesta manera, el màster ofereix eines per fer processos de mediació i educació a través de l'art, de manera investigadora, projectual i basada en la realitat. Avantatges de realitzar el Màster de Formació Permanent PERMEA: 1. Comptar amb competències en relació amb l'educació a través de l'art en contextos de l'educació formal. 2. Comptar amb les capacitats que es requereixen per a lacció comunitària i la participació social. 3. Creació d'una xarxa de treball a la mediació i l'educació a través de l'art per a docents, artistes, educadors i professionals vinculats al sector. 4. Les pràctiques permeten engegar projectes propis, amb el suport de les institucions i la seva infraestructura. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La matèria s'articula mitjançant una sèrie de conferències, seminaris i tallers pràctics i es desenvolupa mitjançant una combinació de metodologies de tall actiu i la posada en funcionament d'eines d'aprenentatge pròpies adaptades als estudiants i al context experimental del programa de estudis. Aquestes metodologies es basen en els principis següents: -Concepció de laprenentatge com a procés que es construeix a través de larticulació de sabers. Per això s'utilitzaran metodologies com casos d'estudi, eines de pensament visual i presentacions públiques. -Aprenentatge autodirigit, promovent habilitats que permetin a l'estudiant liderar el seu aprenentatge mitjançant acompanyament actiu, treball cooperatiu, debats, autoavaluacions i tutories grupals. -Aprenentatge basat en el món real, contextualitzant el programa destudis des de situacions i problemàtiques properes a la pràctica professional real, creant escenaris daprenentatge i afavorint larticulació de xarxes de col·laboració entre professionals. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => L¿educació il¿art són pilars fonamentals en la formació de l¿ésser humà. Cal crear espais i instàncies que es preocupin per oferir més visibilitat a la feina de creadors amb la finalitat de sustentar la professionalització d'aquest sector. En relació amb això, la Universitat de València ofereix el Màster en Formació Permanent PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art. Gràcies a aquest programa de formació és possible aprofundir i abordar de manera integral tot allò relacionat amb la creació de projectes de mediació artística, ja sigui espais institucionals d'art i educació com d'altres espais. La proposta del Màster és que hi hagi una perspectiva crítica i empoderadora de l'art diferent de l'actual. En cursar el Màster en Formació Permanent PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art es pretén oferir la formació necessària, teòrica i pràctica per a: - Professionalitzar el sector de la mediació a museus i l'educació mitjançant l'art. - Equiparar la formació dels professionals de la mediació i leducació a través de lart amb la daltres professionals relacionats a la cultura. - Definir els espais, les metodologies i la col·laboració entre professionals relacionats. -Definir un àmbit de treball que s'enfoca al compromís, la participació, el valor social de l'art i també de l'educació. - Oferir les competències necessàries en làmbit de la mediació en diferents espais, des de museus fins a biennals, així com en contextos deducació formal, acció comunitària i participació social. - Obrir espais nous per implementar els projectes de mediació i educació a través de l'art. - El Màster de Formació Permanent PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art està pensat per a professionals com a educadors o responsables de museus i centres d'art, comissaris o gestors culturals de projectes educatius, professionals independents en mediació i educació a través del art, mediadors en projectes socials i comunitaris o educadors en espais deducació no formal. [CRITERIO_ADMISION] => 'admissió al programa es realitzarà en funció de: -Trajectòria acadèmica i professional en relació amb la mediació i l'educació a través de l'art. La trajectòria es valorarà tenint en compte el currículum íntegre de la persona sol·licitant i no només en funció de la nota mitjana de lexpedient acadèmic de grau. -Vinculacions dels estudis previs de la persona sol·licitant amb la mediació i l'educació a través de l'art. Es valoraran aproximacions transdisciplinàries a làmbit destudis. -Valoració del vídeo d'admissió en relació amb la capacitat de la persona sol·licitant d'elaborar un discurs propi que justifiqui el seu interès al programa. [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => - Dur a terme de manera autònoma investigacions sobre pràctiques artístiques contemporànies des de perspectives pròpies i utilitzant fonts bibliogràfiques crítiques i multidisciplinàries. -Explorar les relacions entre el context cultural i els sistemes de significat analitzant la informació i els valors culturals que una obra, exposició o artefacte artístic comunica i examinant els rols que exerceixen les institucions de l'art i la cultura en la creació de sentit. -Conèixer els agents i espais més rellevants a l'àrea així com les diferents visions i aproximacions a la funció pedagògica dels espais de l'art -Activar eines de desenvolupament, seguiment i anàlisi de pràctiques artístiques amb comunitats diverses. -Dissenyar materials, recursos didàctiques i experiències artístiques daprenentatge per al context escolar des dun enfocament crític, significatiu i transformador. - Desenvolupar projectes propis deducació a través de lart de manera integral i professional. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24311150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Institucions culturals com a dispositius pedagògics [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Institucions culturals com a dispositius pedagògics [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -El museu i els aprenentatges -El gir educatiu a museus i centres d'art -Estètica pedagògica vs mediació transformadora -Públics i centres d'art -Arquitectura institucional als espais d'art i institucions culturals: el paper dels departaments d'educació i mediació -Construint discursos des de la institució museu -La pedagogia com a format en les pràctiques artístiques -Espais intersticials a la pràctica pedagògica dels centres d'art -Els museus i el territori: visitant, veí, ciutadà [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -El museu i els aprenentatges -El gir educatiu a museus i centres d'art -Estètica pedagògica vs mediació transformadora -Públics i centres d'art -Arquitectura institucional als espais d'art i institucions culturals: el paper dels departaments d'educació i mediació -Construint discursos des de la institució museu -La pedagogia com a format en les pràctiques artístiques -Espais intersticials a la pràctica pedagògica dels centres d'art -Els museus i el territori: visitant, veí, ciutadà [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24311150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Art Contemporani Avui [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Art Contemporani Avui [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Teories de l'art contemporani i la cultura visual -Pràctiques artístiques segle XX i cultura visual contemporània -L'art compromès: feminismes i alteritat a la pràctica artítica contemporània. -Visions postcolonials en la creació artística contemporània -Art dels nous mitjans -Cos i acció en la creació artística -Anàlisi i escriptura de la imatge [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Teories de l'art contemporani i la cultura visual -Pràctiques artístiques segle XX i cultura visual contemporània -L'art compromès: feminismes i alteritat a la pràctica artítica contemporània. -Visions postcolonials en la creació artística contemporània -Art dels nous mitjans -Cos i acció en la creació artística -Anàlisi i escriptura de la imatge [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24311150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Eines i maneres de fer en art i educació [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Eines i maneres de fer en art i educació [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Metodologies i eines a l'educació artística -Desenvolupament projectual d'iniciatives i programes de mediació i educació a través de l'art -Pressupostos i finançament de projectes -Eines i tècniques de documentació de projectes -Comunicació en projectes de mediació i educació a través de l'art -Metodologies de recerca -Tècniques d'anàlisi i escriptura de textos crítics [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Metodologies i eines a l'educació artística -Desenvolupament projectual d'iniciatives i programes de mediació i educació a través de l'art -Pressupostos i finançament de projectes -Eines i tècniques de documentació de projectes -Comunicació en projectes de mediació i educació a través de l'art -Metodologies de recerca -Tècniques d'anàlisi i escriptura de textos crítics [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24311150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques artístiques com a currículum crític a l'escola [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques artístiques com a currículum crític a l'escola [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -El currículum escolar i leducació artística en el context espanyol -Nous paradigmes per a l'educació artística en contextos educatius -Intervenció curricular: possibilitats, desafiaments i limitacions -El museu des de l?escola: no només un recurs. -Artistes en centres educatius -Projectes col·laboratius en contextos educatius -Les pràctiques artístiques i els sabers de l'escola -Educació a través de l'art en contextos universitaris [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -El currículum escolar i leducació artística en el context espanyol -Nous paradigmes per a l'educació artística en contextos educatius -Intervenció curricular: possibilitats, desafiaments i limitacions -El museu des de l?escola: no només un recurs. -Artistes en centres educatius -Projectes col·laboratius en contextos educatius -Les pràctiques artístiques i els sabers de l'escola -Educació a través de l'art en contextos universitaris [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24311150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Comunitat i participació [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Comunitat i participació [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Metodologies del treball col·laboratiu -Art públic i art col·laboratiu -Ètica i estètica de l'art col·laboratiu: anàlisi de casos -Direccionalitat, institucions i agència en els projectes col·laboratius i comunitaris -Col·laboració vs participació -Planificació de projectes comunitaris -Pedagogies col·lectives -Activisme i pràctiques artístiques contemporànies [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Metodologies del treball col·laboratiu -Art públic i art col·laboratiu -Ètica i estètica de l'art col·laboratiu: anàlisi de casos -Direccionalitat, institucions i agència en els projectes col·laboratius i comunitaris -Col·laboració vs participació -Planificació de projectes comunitaris -Pedagogies col·lectives -Activisme i pràctiques artístiques contemporànies [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24311150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Art, Educació i Compromís [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Art, Educació i Compromís [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Arte como valor social -Visiones contemporáneas sobre mediación y educación a través del arte -Mediación, crítica institucional y nueva institucionalidad -Pedagogías críticas, alternativas y transformadoras -Políticas del cuerpo en la mediación y la educación a través del arte. -Prácticas feministas y post-coloniales en la producción cultural. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Arte como valor social -Visiones contemporáneas sobre mediación y educación a través del arte -Mediación, crítica institucional y nueva institucionalidad -Pedagogías críticas, alternativas y transformadoras -Políticas del cuerpo en la mediación y la educación a través del arte. -Prácticas feministas y post-coloniales en la producción cultural. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24311150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques de camp / Treball de camp [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques de camp / Treball de camp [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa consisteix en aplicar aplicació pràctica en un context real dels continguts desenvolupats en el període formatiu. Estarà en relació a la institució i/o organització on es realitzin les pràctiques i serà per tant personalitzat per a cada estudiant. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa consisteix en aplicar aplicació pràctica en un context real dels continguts desenvolupats en el període formatiu. Estarà en relació a la institució i/o organització on es realitzin les pràctiques i serà per tant personalitzat per a cada estudiant. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24311150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Treball Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Metodologies de recerca en educació i mediació -Formats de recerca en educació i mediació -Anàlisi de font bibliogràfiques i documentals -Recollida d'informació: diari de camp [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Metodologies de recerca en educació i mediació -Formats de recerca en educació i mediació -Anàlisi de font bibliogràfiques i documentals -Recollida d'informació: diari de camp [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp361435 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Acaso López-Bosch [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Educación del Museo Nacional Reina Sofia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni46588 [NOMBRE_PERSONA] => Ester [APELLIDOS] => Alba Pagán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0613 [EMAIL_FACULTAD] => Esther.Alba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp344389 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Almela Mariscal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fundación Daniel y Nina Carasso [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp398013 [NOMBRE_PERSONA] => María de la Costa [APELLIDOS] => Badía Melis [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Autónomo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni57023 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Boj Tovar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp65257 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Campos Alemany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador de Educación y Mediación. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp313422 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => de Pascual Otero de Saavedra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora i investigadora, membre de Pedagogías Invisibles, Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp344394 [NOMBRE_PERSONA] => Jordi [APELLIDOS] => Ferreiro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Artista y educador [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni72912 [NOMBRE_PERSONA] => Mireia [APELLIDOS] => Ferrer Álvarez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Departamento de Historia del Arte, Universitat de València, Spain [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni38284 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel Felipe [APELLIDOS] => Jerez Moliner [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H8388 [EMAIL_FACULTAD] => fjerez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni19335 [NOMBRE_PERSONA] => María Jesús [APELLIDOS] => Martínez Usarralde [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H9054 [EMAIL_FACULTAD] => mjmu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp344395 [NOMBRE_PERSONA] => Yoeri Johannes Mathias [APELLIDOS] => Meessen [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de programas públicos y educación del Museo Boijmans van Beuningen-Rotterdam [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp357446 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => Morales Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagogías Invisibles [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp371817 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Ortiz Romaní [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Bellas Artes [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp21970 [NOMBRE_PERSONA] => Aurea Margarita [APELLIDOS] => Ortiz Villeta [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Extensión y Comunicación. Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp313420 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => Parramón Arimany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director d'Idensitat i director artístic del Centre d'Art Contemporani de Vic [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp198597 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Pérez Pont [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Gerent. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana CMCV [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp370059 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel Andrés [APELLIDOS] => Pérez-Barreiro Barro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Comisario y crítico de arte [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp313020 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Rodrigo Montero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador cultural, creador del programa Transductors [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni57423 [NOMBRE_PERSONA] => Nora [APELLIDOS] => Sternfeld [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Aalto University,Helsinki [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni72386 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => Torres Vega [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad Complutense de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni67587 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Vives-Ferrándiz Sánchez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Contratado Doctor [NPI] => I6413 [EMAIL_FACULTAD] => luisvi5@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni46588 [NOMBRE_PERSONA] => Ester [APELLIDOS] => Alba Pagán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0613 [EMAIL_FACULTAD] => Esther.Alba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni57023 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Boj Tovar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp65257 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Campos Alemany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador de Educación y Mediación. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent Permea. Programa Experimental en Mediació i Educació a través de l'Art


Metodologia

La matèria s'articula mitjançant una sèrie de conferències, seminaris i tallers pràctics i es desenvolupa mitjançant una combinació de metodologies de tall actiu i la posada en funcionament d'eines d'aprenentatge pròpies adaptades als estudiants i al context experimental del programa de estudis. Aquestes metodologies es basen en els principis següents:

-Concepció de laprenentatge com a procés que es construeix a través de larticulació de sabers. Per això s'utilitzaran metodologies com casos d'estudi, eines de pensament visual i presentacions públiques.

-Aprenentatge autodirigit, promovent habilitats que permetin a l'estudiant liderar el seu aprenentatge mitjançant acompanyament actiu, treball cooperatiu, debats, autoavaluacions i tutories grupals.

-Aprenentatge basat en el món real, contextualitzant el programa destudis des de situacions i problemàtiques properes a la pràctica professional real, creant escenaris daprenentatge i afavorint larticulació de xarxes de col·laboració entre professionals.

Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

 
Descarregar fullet informatiu en pdf
FAQS
 
Imprimir la informaciò