Màster de Formació Permanent d'Infermeria en Vigilància intensiva Basat en Competències Europees

3a Edició - Codi 22731090

Array ( [CODIGO] => 22731090 [EDICION] => 3 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 3650 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 03/10/2022 [FECHA_FIN] => 26/06/2023 [LUGAR] => La parte no presencial:on line. La clases presenciales:en las instalaciones (HOSPITAL VIRTUAL) del Hospital La Fe y en la Facultad de Enfermería y Podología de la UV. Las PRÁCTICAS ASISTENCIALES se realizarán en la UCI y la Reanimación del Hospital La Fe. [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Infermeria [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 21/09/2022 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => enfermeria-cuidados-intensivos [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent d'Infermeria en Vigilància intensiva Basat en Competències Europees [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => , [REQUISITOS_TITULACION] => Diplomados/as i Graduados/as en Infermeria [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => - Este Màster inclou, a més, la certificació del curs de Suport Vital Avançat de la SEMICYUC. - El Màster compta amb una part pràctica (assistencial) en l'Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València. Els principals objectius del Màster Propi d'Infermeria en Vigilància Intensiva Basat en Competències Europees són: - Proporcionar als professionals d'infermeria les bases teòriques que sustenten, amb evidència científica, el desenrotllament de les competències professionals, que els són pròpies d'acord amb la Comissió d'Educació de la Federació Europea d'Associacions Infermeres de Vigilància Intensiva (EfCCNa) . - Analitzar i realitzar els procediments utilitzats per a la prestació de vigilància intensiva optimitzant els mateixos des d'una visió crítica. - Posar en pràctica els coneixements adquirits per mitjà de la realització de sessions de simulació clínica i pràctiques en la UCI, demostrant l'adquisició de competències i la capacitat de previndre i resoldre problemes. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La part no presencial es desenrotlla per mitjà de material d'estudi (temes) , presentacions locutadas i material de suport. L'avaluació d'esta part també es realitza on line. La part presencial es durà a terme de la manera següent: Les classes pràctiques del CURS DE SUPORT VITAL AVANÇAT (SEMICYUC) , que s'inclou en l'assignatura 1 del primer mòdul, es realitzarà a finals d'octubre o principi de novembre durant 3 sessions (2 de matí i una de vesprada) , incloent l'avaluació d'esta part. L'assignatura 8 (PRÀCTIQUES EN L'HOSPITAL VIRTUAL) s'impartirà al llarg de 4 dies del mes de maig (primera quinzena) en horari de matí i vesprada (dia complet) . L'assignatura 9 (PRÀCTIQUES EN LA UCI) consistix en la realització de 60 hores de pràctiques assistencials tutoritzades en la UCI i la Reanimació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. Es duran a terme al llarg 5 jornades de 12 hores en la primera quinzena del mes de juny amb possibilitat de seleccionar els dies de pràctiques dins d'eixe període. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => En estos moments, existix, tant en el sistema sanitari públic com en el privat, una demanda molt elevada de professionals d'Infermeria amb formació específica en vigilància intensiva. La complexitat dels pacients que ingressen en l'hospital és creixent i el nombre de llits de vigilància intensiva també, trobant-se, actualment, entre el 10% i el 15% dels llits hospitalaris amb previsions d'aconseguir el 25% en 2030, entre llits de vigilància intensives i cures intermèdies. La qualificació professional de les infermeres i dels infermers que desenrotllen el seu treball en les unitats en què s'atén a pacients crítics és absolutament necessària, ja que estes unitats són complexes, estan enormement tecnificades i en elles es treballa, habitualment, davall una gran pressió. La formació prèvia i l'adquisició de competències en un entorn formatiu tutelat constituïxen les millors ferramentes per a capacitar a los/las professionals de la Infermeria que treballen, o treballaran en el futur, en les unitats de vigilància intensiva, permetent la prestació de cures d'excel·lència i reduint l'estrés laboral des del maneig òptim de situacions quotidianes. La Universitat de València t'oferix, per a això, el seu Màster Propi d'Infermeria en Vigilància Intensiva Basat en Competències Europees. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Deteriorament agut i reanimació [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Deteriorament agut i reanimació [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1. Reconeixement i maneig inicial del pacient greu. 1.2. Predictors de gravetat. Sistemes de resposta ràpida. 1.3. Factors humans i qualitat en ressuscitació. Reconeixement del pacient crític i prevenció de la parada cardíaca. 1.4. Algoritme de Suport Vital Avançat. Maneig de la via aèria i la ventilació. 1.5. Síndromes coronàries agudes. Monitorització cardíaca, electrocardiografia i reconeixement del ritme. 1.6. Desfibril·lació. Estimulació cardíaca amb marcapassos. Arítmies peri parada. 1.7. Parada cardíaca en situacions especials. 1.8. Fàrmacs utilitzats en el tractament de la parada cardíaca. 1.9. Cures postresucitacio¿n. Gasometria i pulsioximetri¿a. 1.10. Decisions relacionades amb la ressuscitació. Suport a familiars en la pràctica de la ressuscitació. 1.11. Reconeixement i tractament inicial del pacient en xoc. Diagnòstic diferencial. 1.12. Administració segura de fàrmacs vasoactivos: vasoconstrictors, vasodilatadors i inotrópicos. 1.13. Reconeixement i tractament inicial del pacient amb xoc hemorràgic. Fluidoterapia i administració d'hemoderivats. 1.14. Reconeixement i maneig inicial del pacient amb xoc sèptic. Antibioterapia empírica. 1.15. Reconeixement i maneig inicial del pacient amb xoc cardiogénico i del pacient amb xoc obstructivo. 1.16. Avaluació i tractament inicial del pacient en coma. Reconeixement i tractament immediat de les crisis epilèptiques. 1.17. Reconeixement i tractament inicial del pacient politraumatitzat. 1.18. Reconeixement i tractament inicial del xiquet greu. TALLERS PRESENCIALS 1.1. Metodologia ABCDE. Algoritme Suport Vital Avançat (SVA) . Dubtes de la fase no presencial. 1.2. RCP de qualitat i Registre de dades en la PCR estil Utstein. 1.3. Monitorització d'arítmies i desfibril·lació. 1.4. Accés vascular i intrao¿seo. Líquids i fàrmacs. 1.5. Oxigenoteràpia i suport avançat instrumental de la vida aèria. 1.6. Escenaris ABCDE. [DESCRIPCION2] => 1.7. Taller Síndrome Coronario Agudo. 1.8. Demostración de la simulación integrada. 1.9. Simulación Soporte Vital Avanzado. 1.10. Simulación cuidados postrecuperación (ROSC) . 1.11. Simulación Soporte Vital Avanzado y situaciones especiales. 1.12. Simulaciones integradas ABCDE + ACR (evaluación práctica) . 1.13. Evaluación teórica final y feedback individualizado cono los tutoras. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.1. Reconeixement i maneig inicial del pacient greu. 1.2. Predictors de gravetat. Sistemes de resposta ràpida. 1.3. Factors humans i qualitat en ressuscitació. Reconeixement del pacient crític i prevenció de la parada cardíaca. 1.4. Algoritme de Suport Vital Avançat. Maneig de la via aèria i la ventilació. 1.5. Síndromes coronàries agudes. Monitorització cardíaca, electrocardiografia i reconeixement del ritme. 1.6. Desfibril·lació. Estimulació cardíaca amb marcapassos. Arítmies peri parada. 1.7. Parada cardíaca en situacions especials. 1.8. Fàrmacs utilitzats en el tractament de la parada cardíaca. 1.9. Cures postresucitacio¿n. Gasometria i pulsioximetri¿a. 1.10. Decisions relacionades amb la ressuscitació. Suport a familiars en la pràctica de la ressuscitació. 1.11. Reconeixement i tractament inicial del pacient en xoc. Diagnòstic diferencial. 1.12. Administració segura de fàrmacs vasoactivos: vasoconstrictors, vasodilatadors i inotrópicos. 1.13. Reconeixement i tractament inicial del pacient amb xoc hemorràgic. Fluidoterapia i administració d'hemoderivats. 1.14. Reconeixement i maneig inicial del pacient amb xoc sèptic. Antibioterapia empírica. 1.15. Reconeixement i maneig inicial del pacient amb xoc cardiogénico i del pacient amb xoc obstructivo. 1.16. Avaluació i tractament inicial del pacient en coma. Reconeixement i tractament immediat de les crisis epilèptiques. 1.17. Reconeixement i tractament inicial del pacient politraumatitzat. 1.18. Reconeixement i tractament inicial del xiquet greu. TALLERS PRESENCIALS 1.1. Metodologia ABCDE. Algoritme Suport Vital Avançat (SVA) . Dubtes de la fase no presencial. 1.2. RCP de qualitat i Registre de dades en la PCR estil Utstein. 1.3. Monitorització d'arítmies i desfibril·lació. 1.4. Accés vascular i intrao¿seo. Líquids i fàrmacs. 1.5. Oxigenoteràpia i suport avançat instrumental de la vida aèria. 1.6. Escenaris ABCDE. [DESCRIPCION2_VAL] => 1.7. Taller Síndrome Coronario Agudo. 1.8. Demostración de la simulación integrada. 1.9. Simulación Soporte Vital Avanzado. 1.10. Simulación cuidados postrecuperación (ROSC) . 1.11. Simulación Soporte Vital Avanzado y situaciones especiales. 1.12. Simulaciones integradas ABCDE + ACR (evaluación práctica) . 1.13. Evaluación teórica final y feedback individualizado cono los tutoras. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Avaluació i diagnòstic infermer [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Avaluació i diagnòstic infermer [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1. Monitorització no invasiva bàsica: ECG, TA, pulsioximetría i capnografía i neuromonitorización. Exploració i interpretació de les dades. Establiment de prioritats. 2.2. Interpretació de l'hemograma, bioquímica bàsica, ionograma i estudi de coagulació. Dades d'alarma. 2.3. Tractament dels transtorns electrolítics i àcid-bàsics. Cures i controls de la cetoacidosis diabètica i del coma hiperosmolar. 2.4. Reconeixement i maneig inicial del pacient amb insuficiència respiratòria. Fisiologia de l'hipoxemia i hipoventilación alveolar. 2.5. Reconeixement i maneig inicial del pacient amb insuficiència cardíaca. Tractament de la crisi hipertensiva. 2.6. Avaluació inicial del postoperado d'alt risc. 2.7. Avaluació de l'estat nutricional i músculoesquelético. Fragilitat. Abordatge nutricional del pacient crític. Principis bàsics. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 2.1. Monitorització no invasiva bàsica: ECG, TA, pulsioximetría i capnografía i neuromonitorización. Exploració i interpretació de les dades. Establiment de prioritats. 2.2. Interpretació de l'hemograma, bioquímica bàsica, ionograma i estudi de coagulació. Dades d'alarma. 2.3. Tractament dels transtorns electrolítics i àcid-bàsics. Cures i controls de la cetoacidosis diabètica i del coma hiperosmolar. 2.4. Reconeixement i maneig inicial del pacient amb insuficiència respiratòria. Fisiologia de l'hipoxemia i hipoventilación alveolar. 2.5. Reconeixement i maneig inicial del pacient amb insuficiència cardíaca. Tractament de la crisi hipertensiva. 2.6. Avaluació inicial del postoperado d'alt risc. 2.7. Avaluació de l'estat nutricional i músculoesquelético. Fragilitat. Abordatge nutricional del pacient crític. Principis bàsics. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Procedimientos de Cuidados Intensivos [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Procedimientos de Cuidados Intensivos [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1.Oxigenoteràpia d'alt flux, CPAP, Bousignac, màscares Venturi. 3.2. Ventilació mecànica no invasiva. Maneres, paràmetres i signes de fracàs. 3.3. Ventilació mecànica invasiva: modalitats i efectes fisiològics. 3.4. Sessió de vídeos de tècniques i preparació de material I: canalització vena central, canalització d'artèria, canalització de via central mitjançant accés perifèric amb control ecogràfic. 3.5. Sessió de vídeos de tècniques i preparació de material II: intubació endotraqueal, inserció de tub de drenatge toràcic, traqueostomia percutània. 3.6. Marcapassos transvenós provisional: sensado, captura i manteniment. Pilota de contrapulsación aòrtica (BCA): inserció, funcions i ones. 3.7. Oxigenació amb membrana extracorpòria (ECMO). ECMO venoa-arterial i ECMO venovenoso. Principis bàsics i maneig. 3.8. Cures d'infermeria del pacient amb BCA, ECMO i amb Levitronix. 3.9. Control del metabolisme: mètodes invasius i no invasius de refredament i de calfament. 3.10.Tècniques contínues de reemplaçament renal (TCRR): fisiologia i funcionament. Cures d'infermeria. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 3.1.Oxigenoteràpia d'alt flux, CPAP, Bousignac, màscares Venturi. 3.2. Ventilació mecànica no invasiva. Maneres, paràmetres i signes de fracàs. 3.3. Ventilació mecànica invasiva: modalitats i efectes fisiològics. 3.4. Sessió de vídeos de tècniques i preparació de material I: canalització vena central, canalització d'artèria, canalització de via central mitjançant accés perifèric amb control ecogràfic. 3.5. Sessió de vídeos de tècniques i preparació de material II: intubació endotraqueal, inserció de tub de drenatge toràcic, traqueostomia percutània. 3.6. Marcapassos transvenós provisional: sensado, captura i manteniment. Pilota de contrapulsación aòrtica (BCA): inserció, funcions i ones. 3.7. Oxigenació amb membrana extracorpòria (ECMO). ECMO venoa-arterial i ECMO venovenoso. Principis bàsics i maneig. 3.8. Cures d'infermeria del pacient amb BCA, ECMO i amb Levitronix. 3.9. Control del metabolisme: mètodes invasius i no invasius de refredament i de calfament. 3.10.Tècniques contínues de reemplaçament renal (TCRR): fisiologia i funcionament. Cures d'infermeria. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Planificació i Implementació de Cures [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Planificació i Implementació de Cures [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1. Cures generals diaris d'infermeria: via aèria, catèter central, catèter arterial, tub de drenatge toràcic, drenatges i pell. 4.2. Cures d'infermeria en el pacient amb ventilació mecànica. Sonda nasogàstrica, tub endotraqueal/traqueostomia, humidificació, maneig de secrecions bronquials i administració de medicació inhalada. 4.3. Cures del pacient amb síndrome de distres respiratori (SDRA). Maniobres de reclutament, PEEP òptima i pronació, administració d'òxid nítric inhalat. 4.4. Cures del pacient ventilat per EPOC descompensada (ventilació no invasiva) i del pacient amb asma greu (ventilació invasiva). 4.5. Protocol de extubación i retirada de la ventilació mecànica. Cures de la traqueostomia i protocol de decanulación. 4.6. Cures del pacient cardiològic. Administració segura de medicaments antiagregants, anticoagulants i fibrinolíticos. 4.7. Cures d'infermeria del pacient que ha patit un accident vascular cerebral agut: ictus isquèmic, hemorràgia intracerebral i subaracnoidal. Anticipació de complicacions. Catèter de drenatge ventricular. 4.8. Cures del pacient amb hemorràgia digestiva aguda. Cures del pacient amb fallada hepàtica. 4.9. Dolor abdominal, diagnòstic diferencial. Cures del pacient amb pancreatitis aguda. 4.10. Urgències oncològiques. Cures del pacient hematològic inmunosuprimido. 4.11. Cures postoperatòries de cirurgia abdominal. Monitoratge de la pressió intrabdominal. 4.12. Cures del postoperado de cirurgia cardíaca i cirurgia toràcica. 4.13. Cures del postoperado de neurocirurgia. Cures del politraumatizado. 4.14. Cures del pacient trasplantat: pulmonar, cardíac i hepàtic. 4.15. Cures de la pacient amb embaràs complicat. Analgèsia epidural, administració de medicació i cures del catèter. [DESCRIPCION2] => 4.16. Cures del pacient gran cremat. 4.17. Reconeixement i tractament inicial del pacient intoxicat. Cures del pacient intoxicat greu. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 4.1. Cures generals diaris d'infermeria: via aèria, catèter central, catèter arterial, tub de drenatge toràcic, drenatges i pell. 4.2. Cures d'infermeria en el pacient amb ventilació mecànica. Sonda nasogàstrica, tub endotraqueal/traqueostomia, humidificació, maneig de secrecions bronquials i administració de medicació inhalada. 4.3. Cures del pacient amb síndrome de distres respiratori (SDRA). Maniobres de reclutament, PEEP òptima i pronació, administració d'òxid nítric inhalat. 4.4. Cures del pacient ventilat per EPOC descompensada (ventilació no invasiva) i del pacient amb asma greu (ventilació invasiva). 4.5. Protocol de extubación i retirada de la ventilació mecànica. Cures de la traqueostomia i protocol de decanulación. 4.6. Cures del pacient cardiològic. Administració segura de medicaments antiagregants, anticoagulants i fibrinolíticos. 4.7. Cures d'infermeria del pacient que ha patit un accident vascular cerebral agut: ictus isquèmic, hemorràgia intracerebral i subaracnoidal. Anticipació de complicacions. Catèter de drenatge ventricular. 4.8. Cures del pacient amb hemorràgia digestiva aguda. Cures del pacient amb fallada hepàtica. 4.9. Dolor abdominal, diagnòstic diferencial. Cures del pacient amb pancreatitis aguda. 4.10. Urgències oncològiques. Cures del pacient hematològic inmunosuprimido. 4.11. Cures postoperatòries de cirurgia abdominal. Monitoratge de la pressió intrabdominal. 4.12. Cures del postoperado de cirurgia cardíaca i cirurgia toràcica. 4.13. Cures del postoperado de neurocirurgia. Cures del politraumatizado. 4.14. Cures del pacient trasplantat: pulmonar, cardíac i hepàtic. 4.15. Cures de la pacient amb embaràs complicat. Analgèsia epidural, administració de medicació i cures del catèter. [DESCRIPCION2_VAL] => 4.16. Cures del pacient gran cremat. 4.17. Reconeixement i tractament inicial del pacient intoxicat. Cures del pacient intoxicat greu. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Monitirización Avançada [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Monitirización Avançada [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1. Monitoratge cardiorespiratori en el pacient amb ventilació mecànica. 5.2. Monitoratge hemodinàmica invasiva I. Pressió arterial i pressió venosa central: Fisiologia, interpretació d'ones i valors. Cures del sistema. 5.3. Monitoratge hemodinàmica invasiva II. Catèter en l'artèria pulmonar: Fisiologia, interpretació d'ones i de valors hemodinámicos. Cures del sistema. 5.4. Monitoratge hemodinàmica invasiva III. Termodilución transpulmonar i anàlisi del contorn de l'ona de pols: Fisiologia, interpretació d'ones i de valors hemodinámicos. Cures del sistema. 5.5. Monitoratge hemodinàmica mínimament invasiva, monitoratge de la perfusió tissular mitjançant NIRS. 5.6. Monitoratge del pacient amb assistència mecànica circulatòria (BCA, ECMO i Levitronix). 5.7. Neuromonitorización avançada de la pressió intracraneal. Bases fisiològiques, interpretació d'ones i valors. Cures del sistema. Monitoratge de la pressió tissular d'oxigen. Anàlisi bioespectral. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 5.1. Monitoratge cardiorespiratori en el pacient amb ventilació mecànica. 5.2. Monitoratge hemodinàmica invasiva I. Pressió arterial i pressió venosa central: Fisiologia, interpretació d'ones i valors. Cures del sistema. 5.3. Monitoratge hemodinàmica invasiva II. Catèter en l'artèria pulmonar: Fisiologia, interpretació d'ones i de valors hemodinámicos. Cures del sistema. 5.4. Monitoratge hemodinàmica invasiva III. Termodilución transpulmonar i anàlisi del contorn de l'ona de pols: Fisiologia, interpretació d'ones i de valors hemodinámicos. Cures del sistema. 5.5. Monitoratge hemodinàmica mínimament invasiva, monitoratge de la perfusió tissular mitjançant NIRS. 5.6. Monitoratge del pacient amb assistència mecànica circulatòria (BCA, ECMO i Levitronix). 5.7. Neuromonitorización avançada de la pressió intracraneal. Bases fisiològiques, interpretació d'ones i valors. Cures del sistema. Monitoratge de la pressió tissular d'oxigen. Anàlisi bioespectral. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Confort del Pacient i Atenció Psicològica. Bioètica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Confort del Pacient i Atenció Psicològica. Bioètica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 6.1. Programa d'Humanització HUCI. 6.2. Comunicació efectiva. Informació al pacient i als seus familiars. 6.3. Pla de mobilització precoç del pacient sotmés a ventilació mecànica. Prevenció de la síndrome de feblesa muscular del pacient crític i del deliri. 6.4. Sedants, analgèsics, anestèsics i relaxants musculars d'ús freqüent en l'UCI. Ús de les escales d'analgèsia, sedació i deliri. 6.5. Rehabilitació en la vigilància intensiva. Pautes segures de mobilització precoç. 6.6. Pautes segures de fisioteràpia respiratòria en el pacient ventilat mecànicament i no ventilat. Pautes segures per a tractar els trastorns de la deglució i previndre l'aspiració bronquial. 6.7. Principis de Bioètica. Legislació. Consentiment informat, confidencialitat de dades i normes de documentació. 6.8. Protocol d'adequació de l'esforç terapèutic. Cures al final de la vida. 6.9. Donació d'òrgans i teixits. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 6.1. Programa d'Humanització HUCI. 6.2. Comunicació efectiva. Informació al pacient i als seus familiars. 6.3. Pla de mobilització precoç del pacient sotmés a ventilació mecànica. Prevenció de la síndrome de feblesa muscular del pacient crític i del deliri. 6.4. Sedants, analgèsics, anestèsics i relaxants musculars d'ús freqüent en l'UCI. Ús de les escales d'analgèsia, sedació i deliri. 6.5. Rehabilitació en la vigilància intensiva. Pautes segures de mobilització precoç. 6.6. Pautes segures de fisioteràpia respiratòria en el pacient ventilat mecànicament i no ventilat. Pautes segures per a tractar els trastorns de la deglució i previndre l'aspiració bronquial. 6.7. Principis de Bioètica. Legislació. Consentiment informat, confidencialitat de dades i normes de documentació. 6.8. Protocol d'adequació de l'esforç terapèutic. Cures al final de la vida. 6.9. Donació d'òrgans i teixits. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Gestió de la Unitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gestió de la Unitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 7.1. Disseny, implementació, seguiment i registre d'un pla de cures orientat per objectius amb participació de l'equip, i del pacient i dels seus familiars quan siga possible. 7.2. Traspàs efectiu d'informació. Trasllat intrahospitalari del pacient crític. 7.3. Pla de seguretat: Sistema de notificació d'esdeveniments adversos, anàlisis de causa -arrel i rondes aleatòries de seguretat. 7.4. Pla de prevenció de la infecció nosocomial: rentada de mans i aplicació dels paquets de mesures d'eficàcia provada (Projectes zero), control del compliment de les mesures i retroalimentació al grup. 7.5. Reconeixement precoç del pacient que està adquirint una infecció en l'UCI. Mesures per a controlar un brot epidèmic d'infecció nosocomial per gèrmens multiresistentes. Control de la contaminació ambiental i cultius de vigilància 7.6. Pràctica basada en l'evidència. 7.7. Indicadors de qualitat en l'UCI. Avaluació de les intervencions. Mesurament de la càrrega laboral. L'UCI magnètica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 7.1. Disseny, implementació, seguiment i registre d'un pla de cures orientat per objectius amb participació de l'equip, i del pacient i dels seus familiars quan siga possible. 7.2. Traspàs efectiu d'informació. Trasllat intrahospitalari del pacient crític. 7.3. Pla de seguretat: Sistema de notificació d'esdeveniments adversos, anàlisis de causa -arrel i rondes aleatòries de seguretat. 7.4. Pla de prevenció de la infecció nosocomial: rentada de mans i aplicació dels paquets de mesures d'eficàcia provada (Projectes zero), control del compliment de les mesures i retroalimentació al grup. 7.5. Reconeixement precoç del pacient que està adquirint una infecció en l'UCI. Mesures per a controlar un brot epidèmic d'infecció nosocomial per gèrmens multiresistentes. Control de la contaminació ambiental i cultius de vigilància 7.6. Pràctica basada en l'evidència. 7.7. Indicadors de qualitat en l'UCI. Avaluació de les intervencions. Mesurament de la càrrega laboral. L'UCI magnètica. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Sessions Presencials Interactives [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Sessions Presencials Interactives [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 8.a. Sessions interactives. 1. Sessió interactiva d'Arrítmies: interpretació i tractament. 2. Sessió interactiva de casos clínics de ventilació mecànica. 3. Sessió interactiva de casos clínics de xoc. 4. Sessió interactiva de casos clínics de sèpsies i infecció nosocomial. 5. Sessió interactiva de casos clínics neurocríticos. 6. Sessió interactiva de casos clínics postoperados d'alt risc. 7. Sessió interactiva de casos clínics de TRRC. 8. Sessió interactiva sobre ús segur de medicaments. 8.b. Tallers 1. Canalització de vies centrals d'inserció perifèrica amb control ecogràfic. 2. Taller de tècniques de reemplaçament renal (TCRR) 3. Taller de prevenció d'infecció nosocomial: Programes Zero 4. Taller de pensament crític i infermeria basada en l'evidència 8.c. Simulació clínica amb metges i infermeres 1. Reconeixement del pacient greu. Centre de Simulació. Aula de simulació d'alta fidelitat. 2. Tractament de crisi, treball en equip. Casos clínics d'avaluació de pacient greu amb insuficiència respiratòria aguda, xoc, insuficiència cardíaca, síndrome coronària, etc. Aula de simulació d'alta fidelitat. 3. Tractament de crisi, treball en equip. Casos clínics de coma, pacient postoperado, politraumatizado, etc.. Aula de simulació d'alta fidelitat. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 8.a. Sessions interactives. 1. Sessió interactiva d'Arrítmies: interpretació i tractament. 2. Sessió interactiva de casos clínics de ventilació mecànica. 3. Sessió interactiva de casos clínics de xoc. 4. Sessió interactiva de casos clínics de sèpsies i infecció nosocomial. 5. Sessió interactiva de casos clínics neurocríticos. 6. Sessió interactiva de casos clínics postoperados d'alt risc. 7. Sessió interactiva de casos clínics de TRRC. 8. Sessió interactiva sobre ús segur de medicaments. 8.b. Tallers 1. Canalització de vies centrals d'inserció perifèrica amb control ecogràfic. 2. Taller de tècniques de reemplaçament renal (TCRR) 3. Taller de prevenció d'infecció nosocomial: Programes Zero 4. Taller de pensament crític i infermeria basada en l'evidència 8.c. Simulació clínica amb metges i infermeres 1. Reconeixement del pacient greu. Centre de Simulació. Aula de simulació d'alta fidelitat. 2. Tractament de crisi, treball en equip. Casos clínics d'avaluació de pacient greu amb insuficiència respiratòria aguda, xoc, insuficiència cardíaca, síndrome coronària, etc. Aula de simulació d'alta fidelitat. 3. Tractament de crisi, treball en equip. Casos clínics de coma, pacient postoperado, politraumatizado, etc.. Aula de simulació d'alta fidelitat. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques Externes en l'UCI de l'Hospital Uiversitario i Poitécnico La Fe de València [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques Externes en l'UCI de l'Hospital Uiversitario i Poitécnico La Fe de València [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tots els descriptors dels temes abordats durant el Màster seran revisats i aplicats durant la realització de les pràctiques. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tots els descriptors dels temes abordats durant el Màster seran revisats i aplicats durant la realització de les pràctiques. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22731090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El TFM podrà plantejar-se com: - Disseny d'un projecte d'investigació experimental (no és imprescindible la seua execució efectiva). - Disseny i execució d'un projecte d'investigació descriptiva. - Revisió sistemàtica de l'evidència científica (no és imprescindible el metaanálisis de les dades). [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El TFM podrà plantejar-se com: - Disseny d'un projecte d'investigació experimental (no és imprescindible la seua execució efectiva). - Disseny i execució d'un projecte d'investigació descriptiva. - Revisió sistemàtica de l'evidència científica (no és imprescindible el metaanálisis de les dades). [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp368419 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel Ángel [APELLIDOS] => Alberti Velasco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermero de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp154639 [NOMBRE_PERSONA] => Faustino [APELLIDOS] => Álvarez Cebrián [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Gerente Departamento de Salud Requena. Departament de Salut Requena de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp368452 [NOMBRE_PERSONA] => Daniel [APELLIDOS] => Babiloni Aspás [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermero de Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp17429 [NOMBRE_PERSONA] => María Begoña [APELLIDOS] => Balerdi Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp392843 [NOMBRE_PERSONA] => Marcos [APELLIDOS] => Barrios de Pedro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp17039 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Botella de Maglia [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp368410 [NOMBRE_PERSONA] => María Jesús [APELLIDOS] => Broch Porcar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección de Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp42506 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Cristina [APELLIDOS] => Cabellos García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera UCI / Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp103048 [NOMBRE_PERSONA] => Isabel [APELLIDOS] => Calleja Serrano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni38203 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Casal Angulo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => M3287 [EMAIL_FACULTAD] => macan5@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni45959 [NOMBRE_PERSONA] => Álvaro [APELLIDOS] => Castellanos Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud. Departamento de medicina. Universitat de València. Director del Área de Medicina Intensiva del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. [NPI] => M5515 [EMAIL_FACULTAD] => alcasor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp368412 [NOMBRE_PERSONA] => Elena [APELLIDOS] => Cobo Clari [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Reanimación anestésica. Enfermera de Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp368415 [NOMBRE_PERSONA] => Luis María [APELLIDOS] => de Hevia Benlliure [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp368408 [NOMBRE_PERSONA] => Dolores [APELLIDOS] => Escrivá Peiró [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Cuidados intensivos. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp368409 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos José [APELLIDOS] => Folgado Bisbal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección de Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni31162 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Fonfría Vivas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Colaborador [NPI] => M7074 [EMAIL_FACULTAD] => rofonvi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp103046 [NOMBRE_PERSONA] => Encarna [APELLIDOS] => Fortea García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Reanimación anestésica. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp43685 [NOMBRE_PERSONA] => Jose Ricardo [APELLIDOS] => Gimeno Costa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección de Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp370082 [NOMBRE_PERSONA] => Silvia [APELLIDOS] => Gimeno Lázaro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni9912 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => González Torrijos [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => I5377 [EMAIL_FACULTAD] => gontojai@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp43686 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => Gordón Sahuquillo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp368455 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => Husein García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp43687 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa [APELLIDOS] => Jannone Forés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni9947 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Jareño Roglán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => I5350 [EMAIL_FACULTAD] => matejaro@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp370085 [NOMBRE_PERSONA] => Rogelia [APELLIDOS] => Jiménez Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp368291 [NOMBRE_PERSONA] => Gemma [APELLIDOS] => Leiva Aguado [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera Supervisora de Cuidados intensivos. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp370080 [NOMBRE_PERSONA] => María Lourdes [APELLIDOS] => López Blanco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp368309 [NOMBRE_PERSONA] => María Isabel [APELLIDOS] => Madrid López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp368462 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Martín Cerezuela [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacia / Hospital Uiversitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni47297 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Martínez Sabater [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => M7787 [EMAIL_FACULTAD] => Antonio.Martinez-Sabater@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp377339 [NOMBRE_PERSONA] => Irene [APELLIDOS] => Molina Gallego [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera Supervisora de Cuidados intensivos. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp58385 [NOMBRE_PERSONA] => Joséfa María [APELLIDOS] => Monzón Soriano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera Adjunta del Área de Medicina Intensiva y Reanimación Anestésica. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp36648 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Navarro Escartí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta. Residencia para Personas Mayores Dependientes de Carlet de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp43693 [NOMBRE_PERSONA] => Francisca [APELLIDOS] => Pérez Esteban [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp391771 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro [APELLIDOS] => Pimenta Fermisson Ramos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => profesor [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp370086 [NOMBRE_PERSONA] => Lucía [APELLIDOS] => Prieto Contreras [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp99122 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Ramírez Galleymore [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp368469 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Cristóbal [APELLIDOS] => Robles Gallardo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermero de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => uni54996 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Ruescas Lopez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => N7106 [EMAIL_FACULTAD] => ruesloma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp368290 [NOMBRE_PERSONA] => Belinda [APELLIDOS] => Ruiz Orenga [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp368413 [NOMBRE_PERSONA] => María Ángeles [APELLIDOS] => Sánchez López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => emp368461 [NOMBRE_PERSONA] => Susana Vicenta [APELLIDOS] => Sancho Chinesta [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => emp376870 [NOMBRE_PERSONA] => Elena [APELLIDOS] => Sancho Ferrando [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista Cuidados Intensivos. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => uni45924 [NOMBRE_PERSONA] => Conchin [APELLIDOS] => Simo Sanz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => emp273804 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica Pilar [APELLIDOS] => Talavera Peregrina [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => emp368416 [NOMBRE_PERSONA] => Sergio [APELLIDOS] => Tormo Ferrándiz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [46] => Array ( [DNI] => emp184019 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Vicent Perales [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [47] => Array ( [DNI] => uni42855 [NOMBRE_PERSONA] => Rosario [APELLIDOS] => Vicente Guillen [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M4119 [EMAIL_FACULTAD] => rovigui@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [48] => Array ( [DNI] => uni29947 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel [APELLIDOS] => Vidal Blanco [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Colaborador [NPI] => H7211 [EMAIL_FACULTAD] => gvidal#uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [49] => Array ( [DNI] => emp43699 [NOMBRE_PERSONA] => Esther [APELLIDOS] => Villarreal Tello [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni31162 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Fonfría Vivas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Colaborador [NPI] => M7074 [EMAIL_FACULTAD] => rofonvi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni45959 [NOMBRE_PERSONA] => Álvaro [APELLIDOS] => Castellanos Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud. Departamento de medicina. Universitat de València. Director del Área de Medicina Intensiva del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. [NPI] => M5515 [EMAIL_FACULTAD] => alcasor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Professorat

Alberti Velasco, Miguel Ángel
Enfermero de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Álvarez Cebrián, Faustino
Gerente Departamento de Salud Requena. Departament de Salut Requena de la Generalitat Valenciana
Babiloni Aspás, Daniel
Enfermero de Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Balerdi Pérez, María Begoña
Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València
Barrios de Pedro, Marcos
0
Botella de Maglia, Javier
Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València
Broch Porcar, María Jesús
Jefe de Sección de Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València
Cabellos García, Ana Cristina
Enfermera UCI / Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Calleja Serrano, Isabel
Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Casal Angulo, María del Carmen
Profesor Asociado de Universidad. Departament d'Infermeria. Universitat de València
Castellanos Ortega, Álvaro
Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud. Departamento de medicina. Universitat de València. Director del Área de Medicina Intensiva del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia..
Cobo Clari, Elena
Enfermera de Reanimación anestésica. Enfermera de Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
de Hevia Benlliure, Luis María
Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València
Escrivá Peiró, Dolores
Enfermera de Cuidados intensivos. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Folgado Bisbal, Carlos José
Jefe de Sección de Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València
Fonfría Vivas, Rosa María
Colaborador. Departament d'Infermeria. Universitat de València
Fortea García, Encarna
Enfermera de Reanimación anestésica. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Gimeno Costa, Jose Ricardo
Jefe de Sección de Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València
Gimeno Lázaro, Silvia
Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
González Torrijos, Jaime
Profesor Asociado de Universidad. Departament d'Infermeria. Universitat de València
Gordón Sahuquillo, Mónica
Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València
Husein García, Sara
Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Jannone Forés, Rosa
Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València
Jareño Roglán, María Teresa
Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud. Departament d'Infermeria. Universitat de València
Jiménez Moreno, Rogelia
Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Leiva Aguado, Gemma
Enfermera Supervisora de Cuidados intensivos. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
López Blanco, María Lourdes
Enfermera Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de Valencia
Madrid López, María Isabel
Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València
Martín Cerezuela, María
Farmacia / Hospital Uiversitari i Politécnic La Fe de València
Martínez Sabater, Antonio
Contratado Doctor. Departament d'Infermeria. Universitat de València
Molina Gallego, Irene
Enfermera Supervisora de Cuidados intensivos. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Monzón Soriano, Joséfa María
Enfermera Adjunta del Área de Medicina Intensiva y Reanimación Anestésica. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Navarro Escartí, María José
Fisioterapeuta. Residencia para Personas Mayores Dependientes de Carlet de la Generalitat Valenciana
Pérez Esteban, Francisca
Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València
Pimenta Fermisson Ramos, Pedro
profesor
Prieto Contreras, Lucía
Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Ramírez Galleymore, Paula
Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Robles Gallardo, Juan Cristóbal
Enfermero de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Ruescas Lopez, Manuel
Profesor Asociado de Universidad. Departament d'Infermeria. Universitat de València
Ruiz Orenga, Belinda
Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Sánchez López, María Ángeles
Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Sancho Chinesta, Susana Vicenta
Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia
Sancho Ferrando, Elena
Médico Especialista Cuidados Intensivos. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Simo Sanz, Conchin
Profesor Asociado de Universidad. Departament d'Infermeria. Universitat de València
Talavera Peregrina, Mónica Pilar
Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València
Tormo Ferrándiz, Sergio
Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València
Vicent Perales, Carlos
Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València
Vicente Guillen, Rosario
Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud. Departament de Cirurgia. Universitat de València
Vidal Blanco, Gabriel
Colaborador. Departament d'Infermeria. Universitat de València
Villarreal Tello, Esther
Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS