22a Edició - Codi 24123150

Array ( [CODIGO] => 24123150 [EDICION] => 22 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 610 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 17/12/2024 [FECHA_FIN] => 18/09/2025 [LUGAR] => onine [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Comptabilitat [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 28/10/2025 [AREA] => 1 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => gestion-financiera-pyme [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => David [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Siles [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => david.siles@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Direcció i Gestió Empresarial [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Gestió Financera i Comptable de la Pyme con ERP [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => [REQUISITOS_TITULACION] => [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Trobaràs a més de l'equip docent, personal de suport (dinamitzadora i equip tècnic) que t'orientarà i ajudarà al llarg de tota la teua experiència formativa. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. A més, per ser alumnat d'aquest curs la Universitat els proporciona (si encara no ha sigut alumne/a de la Universitat) un compte de correu electrònic. La metodologia online permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS Dins del curs hi ha una programació que és un dels recursos més importants en la mesura en la qual serveix de guia en indicar les fites més importants en el desenvolupament del programa formatiu (activació de temes, exàmens, recuperacions, &) A l'Aula Virtual està tot el material didàctic que compon el programa del curs. Es realitzen materials exprofeso, maquetats amb el mateix format, que componen l'essència de la formació i que permeten tant el seu estudi com descàrrega en pdf. A més, en aquest curs podràs trobar un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència amb annexos i materials complementaris. I al llarg del curs s'emetran videoconferències impartides per professionals de reconegut prestigi en l'àmbit de la comptabilitat. Aquestes videoconferències s'emetran en directe, i comptaran amb un xat per a possibilitar la comunicació interactiva. No obstant això, romandran disponibles en la plataforma fins al final del curs per al seu visionat en diferit. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, tauler d'anuncis i missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestion [MODALIDAD_EVALUACION2] => També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. Tres formats fonamentals de fòrum són: - Fòrum de qüestions generals, de Qüestions Generals es poden plantejar dubtes sobre l'ús de la plataforma, comunicar notícies generals del curs, realitzar presentacions personals, comunicar interessos, etc. - Fòrum específic de l'assignatura, els participants poden plantejar dubtes i consultes relacionades amb els continguts i les activitats, a les quals podran respondre tant els tutors com els alumnes. També es poden proposar temes de discussió relacionats amb la matèria així com compartir recursos que puguen ser d'utilitat per al treball en els continguts plantejats en el tema: adreces web, referències d'articles o llibres, o una altra informació que siga d'interés general. - Tauler d'anuncis: només el professorat, dinamitzadora i equip tècnic poden publicar missatges. Tots els participants rebran la informació que es publique en els fòrums en l'adreça de correu electrònic de la Universitat. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. AVALUACIÓ Per a obtindre el títol del curs és necessari superar cadascuna de les assignatures que el componen, en cadascuna d'elles es proposaran diferents tipus d'avaluació. En aquest curs en concret hi haurà un examen per cada tema. Tots ells, una vegada activats, romandran disponibles fins a una data en concreta indicada en la Programació del curs. Després d'aquesta data ja no serà possible l'enviament dels exàmens online. Les dates en què s'activarà cadascun dels exàmens online es poden consultar en la programació. Els exàmens suspesos són irrecuperables i per a obtindre el títol del Diploma és necessari superar tots els exàmens. Nota: Tots els exàmens es poden realitzar en diversos dies sense límit de temps, i es pot entrar i eixir de cada examen tantes vegades com es desitge, fins que es concloga i s'envie. Una vegada enviat l'examen, ja no es pot recuperar. La qualificació final obtinguda serà la mitjana ponderada de totes les assignatures del curs [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24123150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Introducción al concepto de PYME 1.1. Definición de PYME según el criterio de la U.E. Vs. definición de PYME según el PGC PY 1.2. Distintas formas societarias que puede adoptar una PYME 1.3. Estructura y organización de la PYME 1.4. Importancia y limitaciones de la PYME frente a las empresas de mayor tamaño 2. Introducción a la Contabilidad 2.1. Definición de la contabilidad 2.2. Teoría del patrimonio 2.2.1. La riqueza o patrimonio de la empresa: los elementos patrimoniales 2.2.2. El activo y el pasivo patrimonial 2.2.3. Análisis del activo o capital económico de la empresa 2.2.4. Análisis del pasivo y patrimonio neto (capital financiero) 3. El proceso contable. Los libros de contabilidad 3.1 El principio de dualidad y los hechos contables 3.2 Instrumentación del proceso contable. Los libros de contabilidad 3.3 La cuenta como instrumento de representación contable 3.4 Clasificación de las cuentas 3.5 Terminología usual de las cuentas 3.6 Cuentas de diferencias o divisionarias del capital 4. El ciclo contable 4.1. Introducción 4.2. Iniciación de la contabilidad 4.3. Apertura de la contabilidad 4.4. El desarrollo contable del ejercicio actual 4.5. Las operaciones de conclusión del ejercicio económico 4.6. La elaboración de las cuentas anuales 4.7. Caso práctico [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24123150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Plan General de Contabilidad para PYMES El nuevo Plan General de Contabilidad 1. El Plan General de Contabilidad adaptado a la PYME 2. Modificaciones que se han producido a partir del 1 de enero de 2016 3. El Marco Conceptual de la contabilidad en el PGC PYMES 4. Tratamiento Contable de las Existencias 5. Tratamiento del Inmovilizado en el nuevo PGC para PYMES 6. PGC PYMES. Acreedores y Deudores por Tráfico 7. PGC PYMES. Financiación Básica 8. PGC PYMES. Activos Financieros, Ingresos y Gastos 9. Incumplimiento de la obligación de Depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales 10.Criterios Específicos de Valoración para Microempresas [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24123150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducción 1.1. La información empresarial 1.2. La tecnología y la comunicación -TIC- 1.3. Binomio "información empresarial - TIC" 2. Sistemas integrados de gestión empresarial 2.1. Introducción sistemas de información (SI) y evolución 2.2. Tipos de 51. 3. Sistemas ERP 3.1. ERP (enterprise resources planning) 3.1.1. Definición 3.1.2. Características 3.1.3. Áreas o módulos de trabajo 3.1.4. Proveedores de ERP 3.1.5. Ventajas e inconvenientes 3.1.6. La gestión contable [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24123150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Metodología del análisis de estados financieros l. Introducción 2. La información contable y el análisis de estados financieros 3. Usuarios de la información contable 4. Concepto y objetivos del análisis de estados financieros 5. Técnicas e instrumentos generales utilizados en el A.E.F. 6. Clasificación de los estados contables 2. Estados financieros: el balance l. Naturaleza y significado del balance 2. Estructura del balance: análisis de sus componentes 3. Activo 3.1. Activo no corriente 3.1.1. Inmovilizado intangible 3.1.2. Inmovilizado material 3.1.3. Inmovilizado financiero 3.1.4. Activos por impuesto diferido 3.2. Activo corriente 3.2.1. Activos no corrientes mantenidos para la venta 3.2.2. Existencias 3.2.3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.2.4. Inversiones financieras a corto plazo 3.2.5. Periodificaciones a largo plazo 3.2.6. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4. Patrimonio neto 4.1. Fondos propios 4.2. Ajustes por cambio de valor 4.3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5. Pasivo 5.1. Pasivo no corriente 5.1.1. Provisiones a largo plazo 5.1.2. Deudas a largo plazo 5.1.3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a LP 5.1.4. Pasivos por impuestos diferido 5.1.5. Periodificaciones a largo plazo 5.2. Pasivo corriente 5.2.1. Pasivos vinculados con ANC mantenidos para la venta 5.2.2. Provisiones a corto plazo 5.2.3. Deudas a corto plazo 5.2.4. Deudas con empresas del grupo y asociadas a CP 5.2.5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.2.6. Periodificaciones a corto plazo 6. Presentación del balance en la normativa española 7. Caso práctico 3. Análisis de la situación financiera a corto plazo 1. Alcance y significado de la situación financiera a corto plazo 2. El fondo de maniobra y el equilibrio financiero 3. El periodo de maduración 3.1. Determinación del periodo de maduración 3.2. Análisis del periodo de maduración 4. El capital circulante necesario o mín [DESCRIPCION2] => imo 4.1. Determinación del capital circulante necesario 4.1.1. Método de las rotaciones 4.1.2. Método de los plazos de cobro y pago (Calmes) 5. Ratios financieros 5.1. Ratios financieros de liquidez 5.1.1. Ratio de solvencia corriente (de liquidez o circulante) 5.1.2. Ratio de tesorería (solvencia inmediata o prueba ácida) 5.1.3. Ratio de disponibilidad 5.2. La tesorería neta 5.3. Coeficiente básico de financiación 6. El índice de convertibilidad del activo corriente 7. Casos prácticos 4. Análisis de la situación financiera a largo plazo 1. Alcance y significado de la situación financiera a largo plazo 2. Estructura y composición del activo 2.1. Índices de estructura económica 2.2. Rotación de activos 3. Estructura y composición de la financiación a largo plazo 3.1. Financiación propia 3.2. Inversión del patrimonio neto 3.3. Composición de los pasivos 4. El endeudamiento de la empresa 5. Otros ratios financieros de largo plazo 5.1. Ratio de garantía (solvencia total o distancia a la quiebra) 5.2. Ratio de firmeza (consistencia) 5.3. Ratio de estabilidad (coeficiente de inmovilización) 5.4. Ratio de autonomía financiera 6. Caso práctico 5. La cuenta de resultados 1. Naturaleza y significado de la cuenta de resultados 2. Componentes del resultado. Ingresos y ganancias 3. Componentes del resultado. Gastos y pérdidas 4. Los resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias 5. La cuenta de resultados en el Plan General de Contabilidad 6. El excedente empresarial y el valor añadido 6.1. Cálculo del valor añadido 6.1.1. Método de sustracción (generación de valor añadido) 6.1.2. Método de adición (distribución del valor añadido) 6.2. Utilidad del valor añadido 7. Caso práctico 6. Análisis económico l. El comportamiento de los costes 2. El punto muerto o umbral de rentabilidad 3. El apalancamiento operativo 4. Índices de eficiencia 4.1. Índice de seguridad de ventas 4.2. Índice de absorción de cargas fijas 4.3. Índice de segurid [DESCRIPCION3] => ad de los costes variables 4.4. Índice se seguridad de las cargas de estructura 5. Casos prácticos 7. Estudio de la rentabilidad l. Concepto de rentabilidad 2. Rentabilidad económica 3. Rentabilidad financiera 4. Descomposición de la rentabilidad financiera. El apalancamiento financiero 5. Otras medidas de rentabilidad 5.1. El EBITDA 5.2. Beneficio por acción (earnings PER share) 5.3. El PER (price earnings ratio) 6. Casos prácticos 8. Otras cuentas anuales l. El estado de cambios en el patrimonio neto 2. Estado de flujos de efectivo 2.1. Análisis de los flujos por actividades 2.2. Interpretación financiera del estado de flujos de efectivo 2.3. Elaboración del estado de flujos de efectivo 3. La memoria 3.1. Contenido de la memoria [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24123150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Introducción PARTE 1: LA FINANCIACIÓN DE LA PYME 1. Financiación a largo plazo: financiación propia 1. Introducción 2. El capital social 2.1 Las acciones 2.1.1 Valor de las acciones 2.1.2 Derechos de las acciones 2.1.3 Tipos de acciones 2.1.4 Operaciones con acciones 3. Autofinanciación 3.1 Autofinanciación de mantenimiento: amortizaciones 3.2 Autofinanciación de enriquecimiento: reservas 4. Política de dividendos 2. Financiación a largo plazo: financiación ajena 1. El préstamo 1.1 Contenido del contrato 1.2 Análisis de riesgo 1.3 Garantías crediticias 1.4 Tipos de préstamos 1.5 Elementos de coste en los préstamos 1.6 Negociación bancaria de un préstamo 1.7 Cuadro bancario y cuadro contable de amortización 2. El leasing 2.1 Características del leasing 2.2 Cuadro bancario y cuadro contable amortización 2.3 Coste del leasing financiero 2.4 Clases de leasing financiero 2.5 Ventajas del leasing financiero 3.El renting 3.1 Características del renting 3.2 Ventajas del renting 3. Instrumentos de financiación a largo plazo especialmente dirigidos a las pymes 1. Las sociedades de garantía recíproca 1.1 Funciones de las sociedades de garantía recíproca 1.2 Tipos de avales 1.3 Coste del ava1 2. El capital riesgo 2.1 Tipos de capital riesgo 2.2 Formas de capital riesgo 3. Los préstamos participativos 3.1Características legales del préstamo participativo 3.2Condiciones financieras del préstamo participativo 3.3Efecto del préstamo participativo intragrupo 3.4Efecto del préstamo participativo en la capacidad de endeudamiento 4. Financiación a corto plazo: la financiación del circulante 1. La póliza de crédito 1.1 Coste de la póliza de crédito 1.2 Negociación bancaria de la póliza de crédito 2. El descuento de efectos comerciales 2.1 Tipos de efectos comerciales 2.2 Tipos de descuento 2.3 Coste real y tae del descuento 2.4 Negociación bancaria de la línea de descuento 3. El factoring 3.1 Tipos de factoring y servicios que ofrecen 3.2 Contenido del contrato de factoring [DESCRIPCION2] => 3.3 Coste del factoring 3.4 Ventajas del factoring 3.5 Empresas candidatas al factoring 4. El confirming 4.1 Coste del confirming 4.2 Ventajas del confirming 4.3 Empresas candidatas al confirming 5. La negociación bancaria l. Recomendaciones iniciales 2.Fases de la negociación bancaria 3. Recomendaciones finales PARTE 11: LA GESTIÓN DEL CIRCULANTE OPERATIVO 6. La gestión de clientes 1. La gestión del riesgo comercial 1.1 Coste de un impago 1.2 Actitud de la empresa frente al riesgo comercial 1.2.1 Gestión interna del riesgo comercial 1.2.3 Gestión externa del riesgo comercial 1.3 Actitud de la empresa frente a un impago 2. La gestión de cobros 2.1 Negociación del plazo de cobro 2.2 Medidas para acortar el plazo de cobro 7. La gestión de proveedores 1. La negociación con proveedores 1.2 Negociación inicial 1.3 Negociaciones posteriores 2. Las ventajas de externalizar la negociación con proveedores 8. La gestión de stocks 1. Los costes asociados a la gestión de stocks 2. Medidas para controlar el coste de los stocks 9. La gestión de tesorería 1. Objetivos de la gestión de tesorería 2. Presupuesto de tesorería 3. Caso práctico PARTE 111: ESTRUCTURA FINANCIERA ÓPTIMA Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA 10. El diseño de la estructura financiera óptima 1. La solvencia empresarial: el fondo de maniobra 1.1 El fondo de maniobra contable y el fondo de maniobra mínimo 1.2 Las necesidades operativas de fondos (NO ) 2. Composición de la estructura financiera óptima 11. La planificación financiera 1. Caso práctico RECOMENDACIÓN FINAL [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24123150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => PRIMERA PARTE: TRATAMIENTO CONTABLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EN LA PYME. 1. Marco legal 2. Fiscalidad del empresario individual 2.1. Aplicación del régimen de estimación directa normal (edn) 2.2. Aplicación del régimen de estimación directa simplificada (eds) 2.3. Aplicación del régimen de estimación objetiva por módulos (eo) 3. La fiscalidad de las sociedades 4.La contabilidad del Impuesto sobre Sociedades: las diferencias temporales y las diferencias temporarias 4.1.Definición de diferencias permanentes y temporales según el enfoque de la cuenta 4.2. Definición de diferencias temporarias según el enfoque delbalance 4.3. Información en las cuentas anuales del efecto impositivo según el PGC 2007 pymes 4.4. Procedimiento de cálculo del efecto impositivo según el pgc y el pgc pymes. 4.5. Casos prácticos de aplicación 5. Principales diferencias temporarias y permanentes al cierre del ejercicio. 5.1. Diferencias permanentes 5.2. Diferencias temporarias procedentes de la cuenta de resultados 5.3. Deducibilidad de fondo de comercio. 5.4. Derogación de la libertad de amortización. 5.5. Créditos por pérdidas fiscales a compensar 5.6. Créditos por pérdidas fiscales a compensar 5.7. Deducciones y bonificaciones pendientes de aplicación 6. Régimen especial de empresas de dimensión reducida 6.1. Concepto 6.2. Incentivos fiscales a las empresas de dimensión reducida 6.2.1. Amortizaciones de inmovilizado material nuevo 6.2.2. Adquisición en régimen de arrendamiento financiero 6.2.3. Dotación global en el deterioro del valor de los créditos 6.2.4. Tipo de gravamen 6.2.5. Casos prácticos 7. Tratamiento de las deducciones y bonificaciones de la cuota 7.1. Deducciones para evitar la doble imposición 7.2. Deducciones para incentivar determinadas actividades 7.3. Bonificaciones de la cuota integra 7.4. Casos prácticos 8. Tratamiento contable de las microempresas 9. Contabilización en el caso del empresario individual 10.Denominación. El porqué de su nombre. Principio de [DESCRIPCION2] => neutralidad 11. Naturaleza 12. Características del impuesto 13. Delimitación del hecho imponible 13.1 Definición del hecho imponible. Artículo 4 de la Ley 37/1992 del IVA(IVA) 13.2¿Qué es, a efectos de IVA, un empresario o profesional? Artículo 5 de la UVA 13.3 Ejemplos: ¿Cuáles de estas operaciones estarán sujetas a IVA? 13.4 Operaciones no sujetas al IVA. Artículo 7 de la IVA 13.5 Entregas de bienes, definición. Artículo 8 de la IVA 13.6 Operaciones asimiladas a las entregas de bienes: los autoconsumos de bienes. Artículo 9 de la IVA 13.7 Prestaciones de servicios, definición. Artículo 11 de la IVA 13.8 Operaciones asimiladas a las prestaciones de servicios: los autoconsumos de servicios. Artículo 12 de la IVA 13.9 ¿cuáles de estas operaciones son entregas de bienes y cuáles prestaciones de servicios? 13.10 Adquisiciones lntracomunitarias de Bienes (AIB). Hecho imponible propio. Artículo 13 de la IVA 13.11 Importaciones: hecho imponible. Artículo 17 de la IVA 13.12 ¿cuáles de estas operaciones serán adquisiciones intracomunitarias de bienes (AIB) y cuáles importaciones? 14 Exenciones en operaciones interiores 14.1 Definición, características y consecuencias. Artículo 20 de la IVA 14.2 Clases de exenciones 15 Lugar de realización del hecho imponible 15.1 Reglas de localización del impuesto. Entregas de bienes. Artículo 68 de la IVA 15.2 Reglas de localización del impuesto. Prestacione de servicios. Regla general. Artículo 69 y ss. de la IVA 15.4 Reglas de localización del Impuesto. Cláusula de cierre 15.5 Reglas de localización del Impuesto. Adquisiciones lntracomunitarias de Bienes. Artículo 71 de la LIVA 15.6 Reglas de localización del impuesto. Ejemplos ycuestiones. 16 Devengo del impuesto 16.1Concepto y reglas generales. Artículo 75 de la LIVA 13 16.2 Devengo del impuesto. reglas especiales. Artículo 75 de la LIVA 16.3 Devengo del impuesto. Importaciones. Artículo 77 de la LIVA 16.4 Devengo del impuesto. Cuestiones y dudas 17 Base imponible 17.1 [DESCRIPCION3] => Base imponible. Reglas de determinación. Regla general. Artículo 78 de la LIVA 17.2 Base imponible. Reglas de determinación. Reglas especiales. Artículo 79 de la LIVA 17.3 Base imponible. Supuesto de interés: las subvenciones 17.4 Modificación de la base imponible. Artículo 80 de la LIVA 18 Sujeto pasivo 18.1 Sujeto pasivo. Regla general de determinación. Artículo 84 de la LIVA 18.2 Sujeto pasivo. Reglas especiales determinación. La inversión del sujeto pasivo (ISP). Artículo 84 de la LIVA 19 El tipo impositivo 19.1 El tipo impositivo. El tipo general. Artículo 90 de la LIVA 19.2 El tipo impositivo. Los tipos reducidos. Artículo 91 de la LIVA 20 Deducciones y devoluciones 20.1 Deducciones y devoluciones. Conceptos básicos 20.2 Deducciones y devoluciones. Requisitos subjetivos 20.3 Deducciones y devoluciones. Operaciones cuya realización origina el derecho a la deducción. Artículo 94 de la LIVA 20.4 Deducciones y devoluciones. Exclusiones y restricciones del derecho a deducir. Artículo 96 de la LIVA 20.5 Deducciones y devoluciones. Requisitos formales Artículos 98 y 99 de la UVA 20.6 Deducciones y devoluciones. Régimen de deducciones en sectores diferenciados de la actividad. Artículo 101 de la IVA 20.7 Deducciones y devoluciones. La prorrata: apuntes previos 20.8 Deducciones y devoluciones. La prorrata: concepto y clases. Artículo 102 y ss. de la IVA 20.9 Deducciones y devoluciones. la prorrata: su aplicación 20.10 Deducciones y devoluciones. la prorrata. los bienes deinversion [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24123150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducción 2. Descripción de la idea de negocio 3. Plan de marketing 3.1 Análisis del entorno y posibles clientes. 3.2 Análisis de la competencia 4. Plan de producción 5. Plan económico financiero 5.1 Plan de inversión 5.2 Plan de financiación 6. Plan de explotación 7. Estado de previsión de tesorería 8. Análisis mediante ratios 9. Plan de viabilidad de empresas en concurso. 3.3 Evolución económica 3.4 Evolución patrimonial 3.5 Capacidad de reembolso 10. Conclusiones 11. Caso práctico [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp114686 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Aguilar Jara [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Auditor de Cuentas. Preparador examen ROAC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp152187 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Bonmatí Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Presidente de la AECE en la Comunidad de Madrid. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni81389 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabeth [APELLIDOS] => Bustos Contell [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H1637 [EMAIL_FACULTAD] => elisabeth.bustos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp51996 [NOMBRE_PERSONA] => José Enrique [APELLIDOS] => Contell García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio - Auditoría. Grant Thornton, S.L.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp65470 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Gomá Guitart [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado. Broseta Abogados, SLP [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp306604 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Luis [APELLIDOS] => González Amat [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Administración y Dirección de Empresas [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni2109 [NOMBRE_PERSONA] => Gregorio [APELLIDOS] => Labatut Serer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G6049 [EMAIL_FACULTAD] => Gregorio.Labatut@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp391158 [NOMBRE_PERSONA] => Maite [APELLIDOS] => Merino García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Training Manager Anfix Software. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp449678 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Molina Llopis [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor de Contabilidad. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => Profesor de Contabilidad ) [9] => Array ( [DNI] => emp391160 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Piñerio Sabalate [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Training Manager Anfix Software. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp381232 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Plana Andrés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio Director. Auren Corporate, SP, S.L.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni24271 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Pozuelo Campillo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9159 [EMAIL_FACULTAD] => Jose.Pozuelo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni2535 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente Antonio [APELLIDOS] => Rodríguez Collell [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => H1140 [EMAIL_FACULTAD] => vcollell@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp127170 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro [APELLIDOS] => Santana Torres [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable departamento contable PYME [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni81389 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabeth [APELLIDOS] => Bustos Contell [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H1637 [EMAIL_FACULTAD] => elisabeth.bustos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni24271 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Pozuelo Campillo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9159 [EMAIL_FACULTAD] => Jose.Pozuelo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d'Especialització en Gestió Financera i Comptable de la Pyme con ERP


Programa

Unidad: 1
+
Unidad: 2
+
Unidad: 3
+
Unidad: 4
+
Unidad: 5
+
Unidad: 6
+
Unidad: 7
+
Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò