12a Edició - Codi 23122230

Array ( [CODIGO] => 23122230 [EDICION] => 12 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 930 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 19/11/2023 [FECHA_FIN] => 18/09/2024 [LUGAR] => online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Comptabilitat [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 24/10/2023 [AREA] => 1 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => auditoria-cuentas [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Jorge [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Bueno [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => jorge.bueno@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Direcció i Gestió Empresarial [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització Auditoria de Comptes [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => online [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats, diplomats i Graduats. Persones recentment titulades i aquells que volen desenvolupar o desenvolupen la seua labor professional en assessoria fiscal, comptable, departament de comptabilitat d'empreses, societats d'auditoria, cambres de comerç i entitats o institucions d'anàloga dedicació. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El títol homologat pel ICAC com a curs de formació teòrica d'accés a l'examen del ROAC per a auditors als quals es refereix el art.27 del Reglament de la Llei d'Auditoria (Reial decret 2/2021 de 30 de gener de 2021), per als mòduls I.1: (I.1.1. Gestió de riscos i control intern, I.1.2. Normes i procediments d'auditoria, I.1.3 Normes d'accés a l'auditoria de comptes, I.1.4 Normativa sobre el control de qualitat de l'auditoria de comptes, I.1.5 Normes Internacionals d'Auditoria aplicables a Espanya, I.1.6 Normes d'ètica i independència) així com les següents assignatures del mòdul I.2: I.2.2. Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats, I.2.3. Normes Internacionals d'Informació financera i I.2.4. Altres marcs: Comptabilitat d'entitats financeres i d'assegurances, d'entitats sense ànim de lucre, d'entitats públiques i de situacions concursals,), segons la Resolució de 12 de juny de 2012 de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. És un títol propi de la Universitat de València i no tenen la condició de dispensar de la primera fase de l'examen d'accés al ROAC. El Diploma d'Especialització Auditoria de Comptes és molt complet i inclou des de l'estudi de matemàtiques financeres per a les NIIF i normes internacionals d'informació financera fins a normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats i procediments d'auditoria. Dins del Diploma d'Especialització Auditoria de Comptes s'inclouen normes d'ètica, independència i control de la qualitat de l'auditoria de comptes, així com normes internacionals d'auditoria (Espanya), eines de gestió de riscos i control intern. Entre els objectius, en primer lloc és dotar a l'estudiant mitjançant la instrucció i ensinistrament avançat de les habilitats i con fonaments requerits per a exercir posicions de lideratge professional referent a expert en auditoria de comptes. [ARG_VENTA2] => D'altra banda, es busca facilitar als estudiants les maneres i els mitjans que permeten l'aprenentatge, així com els treballs d'aplicació pràctica en les tècniques i mètodes més recents ajustats al camp de la comptabilitat i l'auditoria. Finalment, també es persegueix fomentar en l'estudiant el desenvolupament de valors com ara la consciència de servei i responsabilitat social, entre altres, per a una major i millor professionalització de la figura de l'auditor de comptes. El Diploma d'Especialització Auditoria de Comptes permet a l'usuari descobrir oportunitats de millora en l'organització, així com optimitzar productes o serveis, establir procediments, incloent la seua implementació i valoració, millora contínua, etc. En definitiva, a través del Diploma d'Especialització Auditoria de Comptes aconseguiràs obtindre tots els coneixements que necessites per a aprendre a realitzar una gestió impecable en àrees comptables, financera, legal i administrativa. Avantatges de realitzar el Diploma d'Especialització Auditoria de Comptes: 1. Permet presentar-te a l'examen del ROAC. Si no s'han cursat prèviament les matèries enumerades anteriorment en un curs de postgrau homologat pel ICAC no és possible #presentar a l'examen del ROAC. 2. Si estàs treballant ja en una signatura d'auditoria, l'haver cursat les matèries anteriors podrà servir perquè computen les hores que es realitzen en el treball. 3. Pots cursar-ho online, amb les facilitats que això comporta. [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de vídeo **streaming, arxius **Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interès,bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. "Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i sincrònica. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El títol homologat pel ICAC com a curs de formació teòrica d'accés a l'examen del ROAC per a auditors als quals es refereix el art.27 del Reglament de la Llei d'Auditoria (Reial decret 2/2021 de 30 de gener de 2021), per als mòduls I.1: (I.1.1. Gestió de riscos i control intern, I.1.2. Normes i procediments d'auditoria, I.1.3 Normes d'accés a l'auditoria de comptes, I.1.4 Normativa sobre el control de qualitat de l'auditoria de comptes, I.1.5 Normes Internacionals d'Auditoria aplicables a Espanya, I.1.6 Normes d'ètica i independència) així com les següents assignatures del mòdul I.2: I.2.2. Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats, I.2.3. Normes Internacionals d'Informació financera i I.2.4. Altres marcs: Comptabilitat d'entitats financeres i d'assegurances, d'entitats sense ànim de lucre, d'entitats públiques i de situacions concursals,), segons la Resolució de 12 de juny de 2012 de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. És un títol propi de la Universitat de València i no tenen la condició de dispensar de la primera fase de l'examen d'accés al ROAC. Avantatges de realitzar el Diploma d'Especialització Auditoria de Comptes: 1. Permet presentar-te a l'examen del ROAC. Ja que si no s'han cursat prèviament les matèries enumerades anteriorment en un curs de postgrau homologat pel ICAC no és possible #presentar a l'examen del ROAC. 2. Si estàs treballant ja en una signatura d'auditoria, l'haver cursat les matèries anteriors podrà servir perquè computen les hores que es realitzen en el treball. 3. Si estàs interessat a treballar en una signatura d'auditoria, aquest és el teu diploma, o si estàs interessat a treballar en el departament de comptabilitat de qualsevol empresa, 4. Pots cursar-ho online, amb les facilitats que això comporta. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23122230 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Matemàtiques financeres per a les NIIF [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Matemàtiques financeres per a les NIIF [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Conceptes previs 2. Lleis financeres 2.1 Llei de capitalizacióncompuesta 2.2 Llei de capitalizaciónsimple 2.3 Llei de descompte simple comercial 3. Tipus d'interés 3.1 Rèdit 3.1.1 Rèdit en capitalizaciónsimple 3.1.2 Rèdit en capitalizacióncompuesta 3.2 Tant d'efectiu 3.3 Tant nominal 3.4 Rendibilitat real i cost real 3.5 Taxa anual equivalent (TAE) 4. Rendes 4.1 Rendes pospagables 4.1.1 Valor actual d'una renda pospagable 4.1.2 Valor final d'una renda pospagable 4.2 Rendes prepagables 4.2.1 Valor actual d'una renda prepagable 4.2.2 Valor final d'una renda prepagable 5. Mètodes d'amortització de préstecs 5.1 Mètode de quotes constants [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Conceptes previs 2. Lleis financeres 2.1 Llei de capitalizacióncompuesta 2.2 Llei de capitalizaciónsimple 2.3 Llei de descompte simple comercial 3. Tipus d'interés 3.1 Rèdit 3.1.1 Rèdit en capitalizaciónsimple 3.1.2 Rèdit en capitalizacióncompuesta 3.2 Tant d'efectiu 3.3 Tant nominal 3.4 Rendibilitat real i cost real 3.5 Taxa anual equivalent (TAE) 4. Rendes 4.1 Rendes pospagables 4.1.1 Valor actual d'una renda pospagable 4.1.2 Valor final d'una renda pospagable 4.2 Rendes prepagables 4.2.1 Valor actual d'una renda prepagable 4.2.2 Valor final d'una renda prepagable 5. Mètodes d'amortització de préstecs 5.1 Mètode de quotes constants [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23122230 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Normes Internacionals d'Informació Financera. NllF. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Normes Internacionals d'Informació Financera. NllF. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció 1.1 Les NIIF a Europa i la seua instauració a Espanya 1.2 Organització del IASB 1.3 El cos normatiu de les NIIF 2. Normes de registre i valoració 2.1 El marc conceptual 2.2 Immobilitzat material i inversions immobiliària, immobilitzat intangible, deterioració de valor dels actius. Despeses Financeres 2.3 Actius no corrents i grups alienables mantinguts per a la venda i operacions interrompudes (NIIF 5) 2.4 Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar (NIC 17) 2.5 Instruments financers 2.6 Existències. Ingressos per vendes i prestacions de serveis 2.7 Impost sobre beneficis. Actius i passius per impostos diferits (NIC 12) 2.8 Provisions i contingències. Passius per retribucions a llarg termini al personal. Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni. 2.9 Subvencions, donacions i llegats (NIC 20) 2.10 Canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables. Fets posteriors. 3. Els estats financers. la seua preparació i presentació 3.1 Normes per a la preparació dels estats financers 3.2 Estat de la situació financera (Balanç de situació) 3.3 Pèrdues i guanys 3.4 Estat de fluxos d'efectiu 3.5 Estat de Canvis del Patrimoni Net 3.6 Notes (Memòria) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció 1.1 Les NIIF a Europa i la seua instauració a Espanya 1.2 Organització del IASB 1.3 El cos normatiu de les NIIF 2. Normes de registre i valoració 2.1 El marc conceptual 2.2 Immobilitzat material i inversions immobiliària, immobilitzat intangible, deterioració de valor dels actius. Despeses Financeres 2.3 Actius no corrents i grups alienables mantinguts per a la venda i operacions interrompudes (NIIF 5) 2.4 Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar (NIC 17) 2.5 Instruments financers 2.6 Existències. Ingressos per vendes i prestacions de serveis 2.7 Impost sobre beneficis. Actius i passius per impostos diferits (NIC 12) 2.8 Provisions i contingències. Passius per retribucions a llarg termini al personal. Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni. 2.9 Subvencions, donacions i llegats (NIC 20) 2.10 Canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables. Fets posteriors. 3. Els estats financers. la seua preparació i presentació 3.1 Normes per a la preparació dels estats financers 3.2 Estat de la situació financera (Balanç de situació) 3.3 Pèrdues i guanys 3.4 Estat de fluxos d'efectiu 3.5 Estat de Canvis del Patrimoni Net 3.6 Notes (Memòria) [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23122230 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Normes per a la formulació dels Comptes Anuals Consolidats [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Normes per a la formulació dels Comptes Anuals Consolidats [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció 2. Concepte de grup de societats i obligació de presentar comptes anuals consolidats (#CAC) 3. Dispensa de l'obligació de presentació de comptes anuals consolidats 4. Tipus de societats #S. Tipus de participació patrimonial: directa, indirecta, triangular, reciproca i circular 6. Tant nominal de participació, tant de control i tant d'efectiu d'interés patrimonial 7. Els mètodes de consolidació 8. Conjunt consolidable i perímetre de consolidació 9. El procés de consolidació comptable 10. Eliminació inversió-patrimoni net 11. Eliminacions de resultats per operacions intragrupo 12. Eliminacions per crèdits i dèbits recíprocs 13. Valoració de la inversió financera (participació). Cost de la combinació de negoci 14. La data d'adquisició 15. La participació dels socis externs 16. L'eliminació inversió-patrimoni net en exercicis posteriors: les reserves en societats consolidades 17. Casos pràctics complets 18. Modificació de la inversió i/o del percentatge de participació 19. Cas de domini indirecte 20. Concepte de patrimoni net a l'efecte de la consolidació comptable. 21. Contingut de la memòria consolidada 22. Contingut de l'informe de gestió consolidat [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció 2. Concepte de grup de societats i obligació de presentar comptes anuals consolidats (#CAC) 3. Dispensa de l'obligació de presentació de comptes anuals consolidats 4. Tipus de societats #S. Tipus de participació patrimonial: directa, indirecta, triangular, reciproca i circular 6. Tant nominal de participació, tant de control i tant d'efectiu d'interés patrimonial 7. Els mètodes de consolidació 8. Conjunt consolidable i perímetre de consolidació 9. El procés de consolidació comptable 10. Eliminació inversió-patrimoni net 11. Eliminacions de resultats per operacions intragrupo 12. Eliminacions per crèdits i dèbits recíprocs 13. Valoració de la inversió financera (participació). Cost de la combinació de negoci 14. La data d'adquisició 15. La participació dels socis externs 16. L'eliminació inversió-patrimoni net en exercicis posteriors: les reserves en societats consolidades 17. Casos pràctics complets 18. Modificació de la inversió i/o del percentatge de participació 19. Cas de domini indirecte 20. Concepte de patrimoni net a l'efecte de la consolidació comptable. 21. Contingut de la memòria consolidada 22. Contingut de l'informe de gestió consolidat [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23122230 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Altres marcs Normatius [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Altres marcs Normatius [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Marc Normatiu per a Entitats Financeres i d'Assegurances 1.1 Introducció 1.2 Sector d'entitats de crèdit 1.2.1 Concepte d'entitat de crèdit 1.2.2 Activitat de les entitats de crèdit 1.2.3 Normativa comptable de les entitats de crèdit: la circular 4/2017 1.3 Sector d'entitats asseguradores 1.3.1 Activitat de les entitats asseguradores 1.3.2 Característiques de les entitats asseguradores 1.3.3 Normativa comptable de les entitats asseguradores 1.4 Notes específiques d'auditoria d'entitats financeres i d'assegurances. Annexos Annex 1. Estats financers consolidats públics de les entitats de crèdit Annex 2. Estats financers de les entitats asseguradores 2. Marc normatiu de Comptabilitat Pública i Entitats sense Ànim de Lucre 2.1 Delimitació i marc normatiu del sector públic i de les Entitats sense Ànim de Lucre 2.1.1 Sector públic i comptabilitat pública 2.1.2 Entitats sense ànim de lucre 2.2 Estructura del Pla de Comptes 2.3 Primera part. El marc conceptual de la comptabilitat 2.3.1 Requisits de la informació a incloure en els comptes anuals 2.3.2 Principis comptables 2.3.3 Elements dels Comptes Anuals 2.3.4 Criteris de registre o reconeixement comptable 2.3.5 Criteris de valoració 2.4 Segona part: normes de reconeixement i valoració 2.5 Tercera part: els comptes anuals 2.5.1 Els comptes anuals en els plans de comptes 2.5.2 Informació pressupostària en el PGCP: l'Estat de Liquidació del Pressupost i l'Estat de Romanent de Tresoreria. 2.5.3 Informació sobre l'activitat de les entitats sense ànim de lucre 2.6 Quarta i cinquena part: quadre de comptes i definicions i relacions comptables 2.6.1 Quadre de comptes 2.6.2 Algunes qüestions sobre l'Immobilitzat material en el PGCP 2010 i el PCESFL 2013 2.6.3 Algunes operacions específiques del sector públic 2.6.4 Algunes operacions específiques de les entitats sense ànim de lucre 3. Aspectes Comptables de la Llei Concursa! 3.1 Regulació concursa! 3.2 Organos concursals i efectes dels concursos [DESCRIPCION2] => 3.3 Fases del concurs 3.3.1 Fase de preparació i presentació del concurs 3.3.2 Fase comuna o fase d'esclariment 3.3.3 Fase de resolució 3.3.4 Determinació de la massa activa 3.3.5 Determinació de la massa passiva i dels crèdits contra la massa 3.3.6 Cas pràctic [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Marc Normatiu per a Entitats Financeres i d'Assegurances 1.1 Introducció 1.2 Sector d'entitats de crèdit 1.2.1 Concepte d'entitat de crèdit 1.2.2 Activitat de les entitats de crèdit 1.2.3 Normativa comptable de les entitats de crèdit: la circular 4/2017 1.3 Sector d'entitats asseguradores 1.3.1 Activitat de les entitats asseguradores 1.3.2 Característiques de les entitats asseguradores 1.3.3 Normativa comptable de les entitats asseguradores 1.4 Notes específiques d'auditoria d'entitats financeres i d'assegurances. Annexos Annex 1. Estats financers consolidats públics de les entitats de crèdit Annex 2. Estats financers de les entitats asseguradores 2. Marc normatiu de Comptabilitat Pública i Entitats sense Ànim de Lucre 2.1 Delimitació i marc normatiu del sector públic i de les Entitats sense Ànim de Lucre 2.1.1 Sector públic i comptabilitat pública 2.1.2 Entitats sense ànim de lucre 2.2 Estructura del Pla de Comptes 2.3 Primera part. El marc conceptual de la comptabilitat 2.3.1 Requisits de la informació a incloure en els comptes anuals 2.3.2 Principis comptables 2.3.3 Elements dels Comptes Anuals 2.3.4 Criteris de registre o reconeixement comptable 2.3.5 Criteris de valoració 2.4 Segona part: normes de reconeixement i valoració 2.5 Tercera part: els comptes anuals 2.5.1 Els comptes anuals en els plans de comptes 2.5.2 Informació pressupostària en el PGCP: l'Estat de Liquidació del Pressupost i l'Estat de Romanent de Tresoreria. 2.5.3 Informació sobre l'activitat de les entitats sense ànim de lucre 2.6 Quarta i cinquena part: quadre de comptes i definicions i relacions comptables 2.6.1 Quadre de comptes 2.6.2 Algunes qüestions sobre l'Immobilitzat material en el PGCP 2010 i el PCESFL 2013 2.6.3 Algunes operacions específiques del sector públic 2.6.4 Algunes operacions específiques de les entitats sense ànim de lucre 3. Aspectes Comptables de la Llei Concursa! 3.1 Regulació concursa! 3.2 Organos concursals i efectes dels concursos [DESCRIPCION2_VAL] => 3.3 Fases del concurs 3.3.1 Fase de preparació i presentació del concurs 3.3.2 Fase comuna o fase d'esclariment 3.3.3 Fase de resolució 3.3.4 Determinació de la massa activa 3.3.5 Determinació de la massa passiva i dels crèdits contra la massa 3.3.6 Cas pràctic [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23122230 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Accés, Normes i procediments d'Auditoria [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Accés, Normes i procediments d'Auditoria [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Accés, normes i procediments d'auditoria 1.2 Introducció 1.3 La comptabilitat i l'auditoria de comptes en la legislació mercantil 1.4 Concepte d'auditoria de comptes 1.5 Tipus d'auditoria 1.6 Àmbit d'aplicació 1.7 Auditoria obligatòria 1.8 Aspectes essencials a considerar en l'actual llei d'auditoria de comptes 1.9 Definició de entiades d'interés públic 1.10 Normes per a tota classe d'auditories 1.11 Noves definicions 1.12 Nomenament de l'auditor 1.12.1 Nomenament per la societat 1.12.2 Nomenament pel registrador mercantil 1.12.3 Revocació de l'auditor per la societat 1.13 La independència de l'auditor 1.14 Independència i extensions 1.15 Renúncia per causa justa 1.16 Escepticisme professional 1.17 Contractació 1.18 La supervisió pública del ICAC 1.18.1 Sistema de supervisió abans de realització de l'auditoria 1.18.2 Sistema de supervisió durant la realització de l'auditoria 1.18.3 Sistema de supervisió després de la realització de l'auditoria 1.19 El procés d'una auditoria 1.19.1 Fase de planificació del treball 1.19.2 Fase d'execució del treball 1.19.3 Documentació i arxius: Els papers de treball 1.19.4 Fase de finalització 1.19.5 Obligacions de la societat auditada 1.20 El sistema de control intern 1.20.1 Avaluació preliminar del control intern 1.20.2 Tècniques d'avaluació del control intern 1.20.3 Revisió del control intern. Proves de compliment o de control 1.20.4 Informe de control intern o carta de recomanacions 1.21 L'informe d'auditoria 1.21.1 Contingut de l'antic informe d'auditoria 1.21.2 Contingut del nou informe d'auditoria revisat 1.22 La opinion de l'auditor 1.22.1 Tipus d'opinió 1.22.2 Publicitat de l'informe d'auditoria 1.23 Marco normatiu d'informació financera aplicable, quan no resulta adequada l'aplicació del principi d'empresa en funcionament 1.24 Auditoria de comptes consolidats 1.25 Organització interna 1.26 Organització del treball 1.27 Deure de custòdia i secret professional [DESCRIPCION2] => 1.28 Accés als papers de treball 1.29 Auditoria de comptes d'entitats d'interés públic 1.29.1 Informe d'auditoria de comptes d'entitats d'interés públic 1.29.2 Informe addicional per al comité d'auditoria 1.29.3 Informe anual de transparència 1.29.4 Informe a les autoritats nacionals supervisores de les entitats d'interés públic 1.29.5 Serveis incompatibles 1.29.6 Estructura organitzativa de les Entitats d'Interés Públic 1.29.7 Comissió d'auditoria d'Entitats d'Interés Públic 1.30 Contractació, rotació i designació d'auditors de comptes o societats d'auditoria 1.31 Infraccions 1.32 Sancions 1.33 Taxa de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pel control i supervisió de l'activitat d'auditoria de comptes 1.34 Auditoria obligatòria 1.35 Resum del Projecte de Reial decret pel qual es dearrolla la Llei 22/2015, de 20 de juliol d'auditoria de comptes 1.36 Annex l. Alguns informes d'auditoria 1.37 Objectius i procediments en les àrees de treball en auditoria 1.37.1 Àrea de tresoreria 1.37.2 Àrea d'immobilitzat 1.37.3 Àrea d'inversions financeres 1.37.4 Àrea d'existències 1.37.5 Àrea de comptes a cobrar i a pagar per operacions de trànsit 1.37.6 Àrea d'impostos o fiscal 1.37.7 Àrea d'ingressos i despeses 1.38 Normes de registre i valoració 1.38.1 Immobilitzat material 1.38.2 lnversions immobiliàries 1.38.3 Immobilitzat intangible 1.38.4 Actius no Corrents mantinguts per a la venda 1.39 Auditoria de l'immobilitzat material 1.40 Auditoria de l'immobilitzat intangible 1.41 Normes de registre i valoració 1.42 Auditoria de les subvencions de capital 2. El nou informe d'auditoria 2.2 El nou informe d'auditoria té un enfocament diferent 2.3 Estructura del nou informe d'auditoria 2.4 Diferències entre el infomre de EIP i empreses normals 2.5 Diferències entre "qüestions clau d'auditoria" i "aspectes més rellevants d'auditoria" [DESCRIPCION3] => 2.6 Qüestions clau d'auditoria i informe amb opiniónmodificada o incertesa sobre empresa en funcionament [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Accés, normes i procediments d'auditoria 1.2 Introducció 1.3 La comptabilitat i l'auditoria de comptes en la legislació mercantil 1.4 Concepte d'auditoria de comptes 1.5 Tipus d'auditoria 1.6 Àmbit d'aplicació 1.7 Auditoria obligatòria 1.8 Aspectes essencials a considerar en l'actual llei d'auditoria de comptes 1.9 Definició de entiades d'interés públic 1.10 Normes per a tota classe d'auditories 1.11 Noves definicions 1.12 Nomenament de l'auditor 1.12.1 Nomenament per la societat 1.12.2 Nomenament pel registrador mercantil 1.12.3 Revocació de l'auditor per la societat 1.13 La independència de l'auditor 1.14 Independència i extensions 1.15 Renúncia per causa justa 1.16 Escepticisme professional 1.17 Contractació 1.18 La supervisió pública del ICAC 1.18.1 Sistema de supervisió abans de realització de l'auditoria 1.18.2 Sistema de supervisió durant la realització de l'auditoria 1.18.3 Sistema de supervisió després de la realització de l'auditoria 1.19 El procés d'una auditoria 1.19.1 Fase de planificació del treball 1.19.2 Fase d'execució del treball 1.19.3 Documentació i arxius: Els papers de treball 1.19.4 Fase de finalització 1.19.5 Obligacions de la societat auditada 1.20 El sistema de control intern 1.20.1 Avaluació preliminar del control intern 1.20.2 Tècniques d'avaluació del control intern 1.20.3 Revisió del control intern. Proves de compliment o de control 1.20.4 Informe de control intern o carta de recomanacions 1.21 L'informe d'auditoria 1.21.1 Contingut de l'antic informe d'auditoria 1.21.2 Contingut del nou informe d'auditoria revisat 1.22 La opinion de l'auditor 1.22.1 Tipus d'opinió 1.22.2 Publicitat de l'informe d'auditoria 1.23 Marco normatiu d'informació financera aplicable, quan no resulta adequada l'aplicació del principi d'empresa en funcionament 1.24 Auditoria de comptes consolidats 1.25 Organització interna 1.26 Organització del treball 1.27 Deure de custòdia i secret professional [DESCRIPCION2_VAL] => 1.28 Accés als papers de treball 1.29 Auditoria de comptes d'entitats d'interés públic 1.29.1 Informe d'auditoria de comptes d'entitats d'interés públic 1.29.2 Informe addicional per al comité d'auditoria 1.29.3 Informe anual de transparència 1.29.4 Informe a les autoritats nacionals supervisores de les entitats d'interés públic 1.29.5 Serveis incompatibles 1.29.6 Estructura organitzativa de les Entitats d'Interés Públic 1.29.7 Comissió d'auditoria d'Entitats d'Interés Públic 1.30 Contractació, rotació i designació d'auditors de comptes o societats d'auditoria 1.31 Infraccions 1.32 Sancions 1.33 Taxa de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pel control i supervisió de l'activitat d'auditoria de comptes 1.34 Auditoria obligatòria 1.35 Resum del Projecte de Reial decret pel qual es dearrolla la Llei 22/2015, de 20 de juliol d'auditoria de comptes 1.36 Annex l. Alguns informes d'auditoria 1.37 Objectius i procediments en les àrees de treball en auditoria 1.37.1 Àrea de tresoreria 1.37.2 Àrea d'immobilitzat 1.37.3 Àrea d'inversions financeres 1.37.4 Àrea d'existències 1.37.5 Àrea de comptes a cobrar i a pagar per operacions de trànsit 1.37.6 Àrea d'impostos o fiscal 1.37.7 Àrea d'ingressos i despeses 1.38 Normes de registre i valoració 1.38.1 Immobilitzat material 1.38.2 lnversions immobiliàries 1.38.3 Immobilitzat intangible 1.38.4 Actius no Corrents mantinguts per a la venda 1.39 Auditoria de l'immobilitzat material 1.40 Auditoria de l'immobilitzat intangible 1.41 Normes de registre i valoració 1.42 Auditoria de les subvencions de capital 2. El nou informe d'auditoria 2.2 El nou informe d'auditoria té un enfocament diferent 2.3 Estructura del nou informe d'auditoria 2.4 Diferències entre el infomre de EIP i empreses normals 2.5 Diferències entre "qüestions clau d'auditoria" i "aspectes més rellevants d'auditoria" [DESCRIPCION3_VAL] => 2.6 Qüestions clau d'auditoria i informe amb opiniónmodificada o incertesa sobre empresa en funcionament [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23122230 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Normes d'ètica, independència i control de la qualitat de l'auditoria de comptes. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Normes d'ètica, independència i control de la qualitat de l'auditoria de comptes. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- El Marc Normatiu de la Supervisió Pública de l'Auditoria 1.1.Concepte d'auditoria 1.2. Classes d'auditoria 1.3. L'auditoria de comptes i la seua funció d'interés públic 1.4. El marc normatiu de l'auditoria de comptes 1.5. El sistema de supervisió pública de l'auditoria de comptes 1.6. Les corporacions professionals 1.7. Obligatorietat d'auditoria de comptes i nomenament de l'auditor 2. Sistema de Supervisió abans de la realització de l'Auditoria (1): Autorització de l'auditor, registre públic i formació continuada 2.1. Trajectòria per a l'habilitació professional com a auditor 2.2. L'etapa formativa prèvia a l'habilitació en l'àmbit comunitari i nacional 2.3. Requisits professionals: La bona reputació 2.4. L'autorització a l'exercici de l'auditoria legal 2.5. El registre públic d'auditors 2.6. Requisits formatius posteriors a l'habilitació: La formació continuada 3. Sistema de Supervisió abans de la realització de l'auditoria (11): La independència de l'auditor 3.1. Concepte i classes d'independència 3.2. La regulació de la independència en l'àmbit internacional i europeu 3.3. La regulació de la independència en l'àmbit espanyol 3.4. El règim d'incompatibilitats 3.5. El contracte i la rotació d'auditors 3.6. Règim de prohibicions 3.7. Els honoraris dels auditors 4. Sistema de Supervisió durant la realització de l'auditoria: Les normes de caràcter professional 4.1. Les normes d'auditoria 4.2. Les Normes Internacionals d'Auditoria 4.3. Les Normes Tècniques d'Auditoria 4.4. Les Normes Ètiques 4.5. El Control de Qualitat Intern 4.6. La responsabilitat plena de l'auditor del grup de societats 4.7. Cooperació entre auditors 5. Sistema de supervisió després de realitzar l'auditoria: El control de qualitat, la responsabilitat i els deures de l'auditor 5.1. El control de l'auditoria de comptes 5.2. Concepte i classes de responsabilitat 5.3. Deures de l'auditor 6. L'auditoria i la verificació en les entitats de interes públic [DESCRIPCION2] => 6.1. Concepte d'entitat d'interés públic 6.2. Les entitats d'interés públic en la normativa espanyola 6.3. Mecanismes de garantia de l'auditoria de les entitats d'interés públic en la normativa espanyola 6.4. Altres entitats obligades a elaborar l'informe de transparència 6.5. La informació no financera i sobre diversitat [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- El Marc Normatiu de la Supervisió Pública de l'Auditoria 1.1.Concepte d'auditoria 1.2. Classes d'auditoria 1.3. L'auditoria de comptes i la seua funció d'interés públic 1.4. El marc normatiu de l'auditoria de comptes 1.5. El sistema de supervisió pública de l'auditoria de comptes 1.6. Les corporacions professionals 1.7. Obligatorietat d'auditoria de comptes i nomenament de l'auditor 2. Sistema de Supervisió abans de la realització de l'Auditoria (1): Autorització de l'auditor, registre públic i formació continuada 2.1. Trajectòria per a l'habilitació professional com a auditor 2.2. L'etapa formativa prèvia a l'habilitació en l'àmbit comunitari i nacional 2.3. Requisits professionals: La bona reputació 2.4. L'autorització a l'exercici de l'auditoria legal 2.5. El registre públic d'auditors 2.6. Requisits formatius posteriors a l'habilitació: La formació continuada 3. Sistema de Supervisió abans de la realització de l'auditoria (11): La independència de l'auditor 3.1. Concepte i classes d'independència 3.2. La regulació de la independència en l'àmbit internacional i europeu 3.3. La regulació de la independència en l'àmbit espanyol 3.4. El règim d'incompatibilitats 3.5. El contracte i la rotació d'auditors 3.6. Règim de prohibicions 3.7. Els honoraris dels auditors 4. Sistema de Supervisió durant la realització de l'auditoria: Les normes de caràcter professional 4.1. Les normes d'auditoria 4.2. Les Normes Internacionals d'Auditoria 4.3. Les Normes Tècniques d'Auditoria 4.4. Les Normes Ètiques 4.5. El Control de Qualitat Intern 4.6. La responsabilitat plena de l'auditor del grup de societats 4.7. Cooperació entre auditors 5. Sistema de supervisió després de realitzar l'auditoria: El control de qualitat, la responsabilitat i els deures de l'auditor 5.1. El control de l'auditoria de comptes 5.2. Concepte i classes de responsabilitat 5.3. Deures de l'auditor 6. L'auditoria i la verificació en les entitats de interes públic [DESCRIPCION2_VAL] => 6.1. Concepte d'entitat d'interés públic 6.2. Les entitats d'interés públic en la normativa espanyola 6.3. Mecanismes de garantia de l'auditoria de les entitats d'interés públic en la normativa espanyola 6.4. Altres entitats obligades a elaborar l'informe de transparència 6.5. La informació no financera i sobre diversitat [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23122230 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Normes Internacionals d'Auditoria aplicables a Espanya. NIA-ÉS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Normes Internacionals d'Auditoria aplicables a Espanya. NIA-ÉS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => L'emissió de normes internacionals d'auditoria 1.la Federació internacional de comptadors 2. Adopció de les NIA en l'àmbit europeu i espanyol 3. Les NIA adaptades al cas espanyol o NIA-ÉS 3.1. Cos de NIA-ÉS 3.2. Entrada en vigor de les NIA-ÉS 3.3. Estructura de les NIA-ÉS 3.4. Interpretació de les NIA-ÉS 200-299. Principis generals i responsabilitats NIA-ÉS 200. Objectius globals de l'auditor independent i realització de l'auditoria de conformitat amb les Normes Internacionals d'Auditoria NIA-ÉS 210. Acord dels termes de l'encàrrec d'auditoria NIA-ÉS 220. Control de qualitat de l'auditoria d'estats financers NIA-ÉS 230. Documentació d'Auditoria NIA-ÉS 240. Responsabilitat de l'auditor en l'auditoria d'estats financers respecte al frau NIA-ÉS 250. Consideració de les disposicions legals i reglamentàries en l'auditoria dels estats financers NIA-ÉS 260 revisada. Comunicació amb els responsables del govern de l'entitat NIA-ÉS 265. Comunicació de les deficiències en el control intern als responsables del govern i a la direcció de l'entitat NIA-ÉS 300. Planificació de l'auditoria d'estats financers NIA-ÉS 315. Identificació i valoració dels riscos d'incorrecció material mitjançant el coneixement de l'entitat i el seu entorn Annex I Exemple de matriu de risc amb riscos clau requerits per la norma (1.7) Annex 11 Quadre explicatiu de l'avaluació de riscos i resposta en la planificació NIA-ÉS 320. Importància relativa o materialitat en la planificació i execució de l'auditoria NIA-ÉS 330. Respostes de l'auditor als riscos valorats NIA-ÉS 402. Consideracions d'auditoria relatives a una entitat que utilitza una organització de serveis NIA-ÉS 450. Avaluació de les incorreccions identificades durant la realització de l'auditoria NIA-ÉS 500. Evidència d'auditoria NIA-ÉS 501. Evidència d'auditoria. Consideracions especials per a determinades àrees NIA-ÉS 505. Confirmacions externes [DESCRIPCION2] => NIA-ÉS 510 revisada. Encàrrecs inicials d'auditoria. Saldos d'obertura NIA-ÉS 520. Procediments analítics NIA-ÉS 530. Mostreig d'auditoria NIA-ÉS 540. Auditoria d'estimacions comptables, incloses les de valor raonable i de la informació relacionada a revelar NIA-ÉS 550. Parts vinculades NIA-ÉS 560. Fets posteriors al tancament NIA-ÉS 570 revisada. Empresa en funcionament NIA-ÉS 580. Manifestacions escrites NIA-ÉS SÈRIE 600. Utilització del treball d'altres NIA-ÉS 600. Consideracions especials-auditories d'estats financers de grups (inclòs el treball dels auditors dels components) NIA-ÉS 610. Utilització del treball dels auditors interns NIA-ÉS 620. Utilització del treball d'un expert de l'auditor NIA-ÉS 700 (Revisada) Formació de l'opinió i emissió de l'informe d'auditoria sobre els estats financers NIA-ÉS 701 Comunicació de les qüestions clau de l'auditoria en l'informe d'auditoria emés per un auditor independent NIA-ÉS 705 (Revisada) Opinió modificada en l'informe emés per un auditor independent NIA-ÉS 706 (Revisada) Paràgrafs d'èmfasis i paràgrafs sobre altres qüestions en l'informe d'auditoria emés per un auditor independent. NIA-ÉS 710. Informació comparativa- Xifres corresponents de períodes anteriors i estats financers comparatius. NIA-ÉS 720 (Revisada) Responsabilitat de l'auditor respecte a una altra informació NIA-ÉS 805 (Revisada) Consideracions especials -Auditories d'un solo estat financer [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => L'emissió de normes internacionals d'auditoria 1.la Federació internacional de comptadors 2. Adopció de les NIA en l'àmbit europeu i espanyol 3. Les NIA adaptades al cas espanyol o NIA-ÉS 3.1. Cos de NIA-ÉS 3.2. Entrada en vigor de les NIA-ÉS 3.3. Estructura de les NIA-ÉS 3.4. Interpretació de les NIA-ÉS 200-299. Principis generals i responsabilitats NIA-ÉS 200. Objectius globals de l'auditor independent i realització de l'auditoria de conformitat amb les Normes Internacionals d'Auditoria NIA-ÉS 210. Acord dels termes de l'encàrrec d'auditoria NIA-ÉS 220. Control de qualitat de l'auditoria d'estats financers NIA-ÉS 230. Documentació d'Auditoria NIA-ÉS 240. Responsabilitat de l'auditor en l'auditoria d'estats financers respecte al frau NIA-ÉS 250. Consideració de les disposicions legals i reglamentàries en l'auditoria dels estats financers NIA-ÉS 260 revisada. Comunicació amb els responsables del govern de l'entitat NIA-ÉS 265. Comunicació de les deficiències en el control intern als responsables del govern i a la direcció de l'entitat NIA-ÉS 300. Planificació de l'auditoria d'estats financers NIA-ÉS 315. Identificació i valoració dels riscos d'incorrecció material mitjançant el coneixement de l'entitat i el seu entorn Annex I Exemple de matriu de risc amb riscos clau requerits per la norma (1.7) Annex 11 Quadre explicatiu de l'avaluació de riscos i resposta en la planificació NIA-ÉS 320. Importància relativa o materialitat en la planificació i execució de l'auditoria NIA-ÉS 330. Respostes de l'auditor als riscos valorats NIA-ÉS 402. Consideracions d'auditoria relatives a una entitat que utilitza una organització de serveis NIA-ÉS 450. Avaluació de les incorreccions identificades durant la realització de l'auditoria NIA-ÉS 500. Evidència d'auditoria NIA-ÉS 501. Evidència d'auditoria. Consideracions especials per a determinades àrees NIA-ÉS 505. Confirmacions externes [DESCRIPCION2_VAL] => NIA-ÉS 510 revisada. Encàrrecs inicials d'auditoria. Saldos d'obertura NIA-ÉS 520. Procediments analítics NIA-ÉS 530. Mostreig d'auditoria NIA-ÉS 540. Auditoria d'estimacions comptables, incloses les de valor raonable i de la informació relacionada a revelar NIA-ÉS 550. Parts vinculades NIA-ÉS 560. Fets posteriors al tancament NIA-ÉS 570 revisada. Empresa en funcionament NIA-ÉS 580. Manifestacions escrites NIA-ÉS SÈRIE 600. Utilització del treball d'altres NIA-ÉS 600. Consideracions especials-auditories d'estats financers de grups (inclòs el treball dels auditors dels components) NIA-ÉS 610. Utilització del treball dels auditors interns NIA-ÉS 620. Utilització del treball d'un expert de l'auditor NIA-ÉS 700 (Revisada) Formació de l'opinió i emissió de l'informe d'auditoria sobre els estats financers NIA-ÉS 701 Comunicació de les qüestions clau de l'auditoria en l'informe d'auditoria emés per un auditor independent NIA-ÉS 705 (Revisada) Opinió modificada en l'informe emés per un auditor independent NIA-ÉS 706 (Revisada) Paràgrafs d'èmfasis i paràgrafs sobre altres qüestions en l'informe d'auditoria emés per un auditor independent. NIA-ÉS 710. Informació comparativa- Xifres corresponents de períodes anteriors i estats financers comparatius. NIA-ÉS 720 (Revisada) Responsabilitat de l'auditor respecte a una altra informació NIA-ÉS 805 (Revisada) Consideracions especials -Auditories d'un solo estat financer [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23122230 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Gestió de riscos i control intern. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gestió de riscos i control intern. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Un enfocament modern del risc i control intern en l'auditoria 1.1. Introducció 1.2. El nou enfocament de risc d'auditoria 1.3. Risc d'auditoria i nivell de confiança 1.4. Risc de mostreig i de no mostrege 1.5. L'enfocament qualitatiu enfront del quantitatiu en la valoració del risc d'auditoria 1.6. Importància del control intern 1.7. Conceptualització i normalització del model de risc 1.8. Crítiques al model de risc 1.9. El judici professional en la valoració del risc 1.10. Nivells d'anàlisis del risc 2. Importància relativa 2.1. Importància relativa 2.2. Càlcul del nivell de precisió (fase de planificació) 2.3. Càlcul de l'error tolerable (fase d'execució) 2.4. Càlcul de la materialitat (fase de finalització) 2.5. Supòsit pràctic. Importància relative 3. El control intern de l'entitat auditada 3.1. Concepte de control intern 3.2. Objectius de control intern 3.3. Descripció i avaluació preliminar del control intern 3.4. Revisió del control intern. Proves de compliment 3.5. Informe de control intern o carta de recomanacions [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Un enfocament modern del risc i control intern en l'auditoria 1.1. Introducció 1.2. El nou enfocament de risc d'auditoria 1.3. Risc d'auditoria i nivell de confiança 1.4. Risc de mostreig i de no mostrege 1.5. L'enfocament qualitatiu enfront del quantitatiu en la valoració del risc d'auditoria 1.6. Importància del control intern 1.7. Conceptualització i normalització del model de risc 1.8. Crítiques al model de risc 1.9. El judici professional en la valoració del risc 1.10. Nivells d'anàlisis del risc 2. Importància relativa 2.1. Importància relativa 2.2. Càlcul del nivell de precisió (fase de planificació) 2.3. Càlcul de l'error tolerable (fase d'execució) 2.4. Càlcul de la materialitat (fase de finalització) 2.5. Supòsit pràctic. Importància relative 3. El control intern de l'entitat auditada 3.1. Concepte de control intern 3.2. Objectius de control intern 3.3. Descripció i avaluació preliminar del control intern 3.4. Revisió del control intern. Proves de compliment 3.5. Informe de control intern o carta de recomanacions [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp114686 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Aguilar Jara [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Auditor de Cuentas. Preparador examen ROAC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp59663 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Barroso Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => KPMG Auditores, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni58162 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabeth [APELLIDOS] => Bustos Contell [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Contratado Doctor. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni31108 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Sergio [APELLIDOS] => Carmona Ibáñez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2255 [EMAIL_FACULTAD] => pedro.carmona@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni73479 [NOMBRE_PERSONA] => Natividad [APELLIDOS] => Cervera Millan [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H1348 [EMAIL_FACULTAD] => ncm@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp51996 [NOMBRE_PERSONA] => José Enrique [APELLIDOS] => Contell García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio - Auditoría. Grant Thornton, S.L.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni51808 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Dasí González [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0515 [EMAIL_FACULTAD] => rmdasi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni18595 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => de Fuentes Barberá [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H1438 [EMAIL_FACULTAD] => dfuentes@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp306604 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Luis [APELLIDOS] => González Amat [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Administración y Dirección de Empresas [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp32676 [NOMBRE_PERSONA] => César [APELLIDOS] => Gregori Romero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio-Director / Supervisor. Moore Ibergrup Auditores, S.A.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni2109 [NOMBRE_PERSONA] => Gregorio [APELLIDOS] => Labatut Serer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G6049 [EMAIL_FACULTAD] => Gregorio.Labatut@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp52647 [NOMBRE_PERSONA] => Silvino [APELLIDOS] => Mañez Pardines [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Manager. Pricewaterhousecoopers Asesores de Negocios, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp383726 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Rubio Herrera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Vocal Asesor en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría (Intervención General de la Administración del Estado) Presidente de ICAC (hasta febrero 2020) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni2109 [NOMBRE_PERSONA] => Gregorio [APELLIDOS] => Labatut Serer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G6049 [EMAIL_FACULTAD] => Gregorio.Labatut@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Programa

Matemàtiques financeres per a les NIIF
+
Normes Internacionals d'Informació Financera. NllF.
+
Normes per a la formulació dels Comptes Anuals Consolidats
+
Altres marcs Normatius
+
Accés, Normes i procediments d'Auditoria
+
Normes d'ètica, independència i control de la qualitat de l'auditoria de comptes.
+
Normes Internacionals d'Auditoria aplicables a Espanya. NIA-ÉS
+
Gestió de riscos i control intern.
+

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò