Àrea de Direcció i Gestió Empresarial
Àrea de Salut
Àrea d´Humanitats
Àrea Jurídic i Social
Àrea de Ciències de l´Educació
Àrea de Seguretat, Salut i Medi Ambient
Àrea de Psicologia
Àrea de Ciències i Tecnologia
Àrea d'Activitat Física i Esport