Màster Propi de Suport Respiratori i Ventilació Mecànica

5a Edició - Codi 18721550

Array ( [CODIGO] => 18721550 [EDICION] => 5 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 2200 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 63.00 [FECHA_INICIO] => 01/04/2019 [FECHA_FIN] => 30/09/2020 [LUGAR] => Aula Virtual ADEIT [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Cirurgia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/03/2019 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 30 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => Master en Apoyo Respiratorio Online [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => [ID_IDIOMA] => [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster Propi de Suport Respiratori i Ventilació Mecànica [TITULACION] => Màster Propi [HORARIO] => Aula Virtual ADEIT, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats, diplomats o graduats. Professionals, amb titulaciò, implicats en la prevenció, diagnòstic i tractament dels pacients amb insuficiència respiratòria [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => La ventilació mecànica és una tècnica d'ús diari des de en les ambulàncies a les àrees d'urgències, quiròfans i unitats de vigilància intensiva d'adults i pediàtrics de les institucions sanitàries. La necessitat d'una formació específica i d'alt nivell dels professionals sanitaris de la prevenció, el diagnòstic i el tractament dels pacients amb fallida respiratòria justifica la necessitat d'aquest màster, que amb una visió global maneja els conceptes fisiopatològics del recanvi de gasos i la mecànica respiratòria que porten als distints graus de fallida respiratòria. L'objectiu d'aquest màster és donar cobertura acadèmica a un àrea de coneixements que en l'actualitat és necessària en els perfils professionals sanitaris de l'atenció als pacients en què es puga prevenir o tractar la fallida ventilatòria aguda o crònica. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La modalitat d'aprenentatge és la corresponent a una ensenyança online (e-learning) o no presencial. L'estudi, per part de l'alumne, consistirà a prendre com a referència de treball el mòdul didàctic elaborat pels professors. A partir d'ací, l'alumne tindrà com a suport de l'aprenentatge i del desenrotllament de la matèria les diferents Teconologías de la Informació i la Comunicació que es posaran a la seua disposició una vegada matriculat: 1. L'Aula Virtual del curs, on se li facilitaran els manuals i estudis complementaris, que podrà i haurà de consultar i utilitzar. 2. Les practiques online o presencials (optatiu) sobre les classes que componen els mòduls didàctics. 3. El Fòrum de Debat, on els professors de cada nucli temàtic aniran fent aportacions per a complementar la matèria i propiciar l'intercanvi de dubtes, problemes, experiències, etc. 4. L'apartat de Tutories de l'Aula Virtual, on els alumnes podran consultar directament amb els professors els possibles dubtes que pogueren tindre en qualsevol moment durant tot el curs. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El master té un alt valor curricular per a accedir: - Places de Metge especialista en Anestesiologia i Reanimació, Medicina Intensiva, Pediatria, Pneumologia. - Places de Metge i Infermeria dels Serveis d'Urgència hospitalaris i extra-hospitalaris. - Places de Metge i Infermeria dels Serveis d'Ajuda Mèdica Urgent i Transport Sanitari. - Places d'Especialista de producte i Tècnics en Indústria de Tecnologia Mèdica. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2018/2019 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 18721550 [AÑO_CURSO] => 30 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => A.- ANATOMO-FISIOLOGÍA Y MONITORIZACIÓN 1. Anatomía del sistema respiratorio aplicada a la ventilación mecánica. 2. Mecánica del Sistema Respiratorio: Compliancia y Resistencia 3. Mecánica del Sistema Respiratorio: Trabajo de la ventilación. 4. Monitorización avanzada de la mecánica respiratoria. 5. Intercambio de gases. Relación ventilación-perfusión, oxigenación. 6.Intercambio de gases. Eliminación de CO2. 7. Monitorización de la oxigenación y del oxigeno 8. Monitorización de la ventilación: Músculos respiratorios 9. Monitorización de la ventilación:: Mecánica 10. Monitorización de la ventilación: Capnografía B.- FISIOPATOLOGÍA 1. Concepto de fallo respiratorio hipoxémico 2. Concepto de fallo respiratorio mecánico hipercápnico 3. Control total de la vía aérea. Algoritmo de tratamiento. 4. Evaluación del paciente con signos de fallo respiratorio 5. Indicaciones de la ventilación mecánica 6. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 7. Edema agudo de pulmón. 8. Embolismo pulmonar 9. Lesión Pulmonar Asociada a la Ventilación Mecánica. 10. Síndrome de Distres Respiratorio Agudo 11. Interacción pulmón-cerebro durante la ventilación mecánica 12. Efectos de la VM sobre la circulación esplácnica, hepática y renal. 13. Interacción corazón-pulmón durante la ventilación mecánica. 14. Efectos pulmonares y sistémicos de la administración de oxígeno 15. Complicaciones pulmonares postoperatorias. Predicción del riesgo. C.- PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 1. Exploración funcional respiratoria en reposo. 2. Interpretación clínica de la gasometría arterial. 3. Radiografía de tórax en pacientes críticos 4. Tomografía computarizada del tórax 5. Ecografía Pulmonar. 6. Tomografía de Impedancia Eléctrica (EIT). 7. Broncoscopia [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 18721550 [AÑO_CURSO] => 30 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => A.- APARATOS DE ANESTESIA (Optativo) 1. Estructura de los equipos de anestesia. 2. Circuitos anestésicos. 3. Características funcionales de los aparatos de anestesia. 4. Normativa europea y aparatos de anestesia. Mantenimiento y verificaciones previas. 5. Técnicas anestésicas con circuito circular: Flujos Bajos, Mínimos y Circuito Cerrado. 6. Contaminación ambiental por anestésicos inhalatorios. B.- VENTIACIÓN MECÁNICA EN EL INTRA Y POSTOPERATORIO 1. Ventilación mecánica en el paciente de Cirugía Torácica. 2. Ventilación mecánica en el paciente quirúrgico con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 3. Ventilación mecánica en el paciente asmático. 4. Ventilación mecánica en el paciente de cirugía de las vías aéreas. 5. Ventilación mecánica en el paciente de Trasplante Pulmonar. 6. Ventilación mecánica en el paciente de Cirugía Cardiaca de adultos 7. Ventilación mecánica en el paciente de Cirugía Pediátrica. 8. Ventilación mecánica en el paciente neuroquirúrgico. 9. Ventilación mecánica en el paciente de Cirugía Bariátrica. 10. Ventilación mecánica en el paciente de Cirugía Laparoscópica. 11. Extubación postoperatoria inmediata. C.- VENTILACIÓN MECÁNICA EN CUIDADOS CRÍTICOS 1. Oxigenoterapia 2. Ventiladores de Cuidados Críticos. Clasificación de los Modos ventilatorios. 3. Modos asistidos/controlados I. VCV, PCV. 4. Modos asistidos/controlados II. PRVC, AVAPS, Ventilación variable. 5. Modos asistidos PSV, SIMV, ATC. 6. Modos asistidos proporcionales al esfuerzo del paciente: PAV, NAVA. 7. Ventilación de protección pulmonar: Volumen corriente y Driving pressure. 8. Maniobras de reclutamiento. 9. Métodos de ajuste de la PEEP. 10. Ventilación en decúbito prono. 11. Soporte extracorpóreo del intercambio gaseoso. 12. Ventilación de alta frecuencia. Ventilación oscilatoria. 13. Farmacología coadyuvante. 14. Sedación, analgesia y BNM durante la ventilación mecánica. 15. Prevención y tratamiento de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. D.- RETIRADA DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 1. Principios de destete de la ventilación mecánica. 2. Sincronización paciente-ventilador. 3. Monitorización avanzada de la mecánica ventilatoria en el destete. Índices de predicción de éxito. 4. Ecografía pulmonar y del diafragma en el destete. 5. Destete rápido de la VM. 6. Destete automático con sistemas servocontrolados. 7. Destete prolongado. Protocolos. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 18721550 [AÑO_CURSO] => 30 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => A.- VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 1. Concepto de VMNI. Epidemiología de uso. 2. Efectos fisiológicos de la VMNI. 3. Indicaciones de la VMNI. Guías de la práctica clínica. 4. Limitaciones y complicaciones de la VMNI. 5. Interfases. Tipos, ventajas e inconvenientes. 6. Respiradores de cuidados críticos vs. específicos para VMNI. 7. Monitorización de la VMNI. 8. Modos ventilatorios en VMNI; CPAP, BiPAP, PS. 9. Modos ventilatorios avanzados: específicos de cada respirador. 10. Asincronismos paciente-respirador. Detección y tratamiento. 11. VMNI en el fallo respiratorio agudo. 12. VMNI en el paciente quirúrgico. Profiláctica y terapéutica. 13. VMNI en el Politraumatizado. Traumatismo torácico. 14. Cambiando los criterios clásicos de extubación. Papel de la VMNI. B.- MEDICINA DE URGENCIAS 1. Fallo respiratorio fuera del hospital. 2. Ventilación mecánica en el transporte de pacientes graves. 3. Monitorización ventilatoria básica durante el transporte sanitario. 4. Respiradores de transporte. 5. Manejo del Traumatismo torácico. Neumotórax a tensión. 6. Ventilación mecánica en el paciente con TCE severo. C.- PEDIATRÍA (OPTATIVA) 1. Características del paciente pediátrico. Edades pediátricas. 2. Insuficiencia respiratoria aguda en pediatría. Clasificación funcional. Valoración clínica. Monitorización. 3. Etiología de la insuficiencia respiratoria aguda. 4. Soporte respiratorio no invasivo. 5. Intubación y cuidados de la vía respiratoria. Sedación y adaptación a la ventilación mecánica. 6. Ventilación mecánica convencional. Indicaciones y conceptos básicos. 7. Modos y parámetros de programación. 8. Programación de la ventilación mecánica en el niño con enfermedad respiratoria. 9. Monitorización de la función respiratoria. Modificaciones de la programación del ventilador mecánico. Destete. 10. Ventilación mecánica de alta frecuencia. 11. Peculiaridades de la ventilación mecánica neonatal. El recién nacido pretérmino. 12. Ventilación mecánica domiciliaria pediátrica. 13. Transporte del niño en ventilación mecánica. 14. Soporte respiratorio en pediatría en 2014 ¿Cuándo y cómo?. D.- NEUMOLOGÍA (OPCIONAL) 1. Indicaciones del apoyo ventilatorio en neumología. 2. La Unidad de Cuidados Respiratorios en un Hospital Terciario. 3. Técnicas para la retirada de la VM prolongada: tipos de pacientes, modos ventilatorios, manejo de la vía aérea, complicaciones y cierre de traqueotomía. 4. Valoración y manejo no invasivo en domicilio de los problemas respiratorios de algunas enfermedades neuromusculares: actuaciones sobre los problemas diana. 5. Ventilación no invasiva durante la PEG y durante las broncoscopias en enfermos neuromusculares con insuficiencia ventilatoria. 6. Ventilación no invasiva durante las agudizaciones de los enfermos neuromusculares: manejo de la ventilación alveolar y de las secreciones 7. Ventilación no invasiva en la EPOC: indicaciones y procedimientos durante las agudizaciones y en domicilio 8. Valoración y manejo del daño emocional asociado a los problemas respiratorios de las enfermedades neuromusculares. Efecto de la ventilación mecánica. 9. Ventilación mecánica por traqueotomía en enfermos neuromusculares: decisiones informadas, procedimientos y complicaciones [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 18721550 [AÑO_CURSO] => 30 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Conceptos básicos en Investigación aplicada a la ventilación mecánica 2. Validez interna y externa. Defectos en la Validez interna. 3. Investigación con modelos en ventilación mecánica. 4. Investigación experimental en ventilación mecánica. 5. Estudios clínicos observacionales en ventilación mecánica 6. Estudios clínicos de intervención en ventilación mecánica. 7. Revisiones sistemáticas y meta-análisis en ventilación mecánica. 8. Etapas en el desarrollo de un proyecto de investigación sobre ventilación mecánica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp17396 [NOMBRE_PERSONA] => Gerardo [APELLIDOS] => Aguilar Aguilar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => MD, PhD, DESA. Medico Especialista en Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínico Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp151964 [NOMBRE_PERSONA] => José Miguel [APELLIDOS] => Alonso Íñigo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Servicio de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor. Hospital Clínico Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni48683 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Badenes Quiles [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni31073 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Belda Nácher [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => MD, PhD, DESA. Profesor titular de Universidad de Valencia. Departamento de Cirugía. Jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínico Universitario de Valencia. [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp302440 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Belda Nácher [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador. Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana (INCLIVA) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp369428 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge Sigfrido [APELLIDOS] => Belda Pilán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp325253 [NOMBRE_PERSONA] => Kay Boris [APELLIDOS] => Brandstrup [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp137049 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Carbonell López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => MD, DESA. Medico Especialista en Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínico Universitario de Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp363868 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Andrés [APELLIDOS] => Carrasco Orellana [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp345005 [NOMBRE_PERSONA] => Ferrán Pascual [APELLIDOS] => Catalá López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Instituto de Salud Carlos III [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp295899 [NOMBRE_PERSONA] => Patricia [APELLIDOS] => Cruz Pardos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni31133 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => De Andrés Ibáñez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Médico Especialista en Anestesiología. Profesor Titular de Universidad. Dep. de Cirurgia. Universitat de València. Jefe de Servicio de Anestesia, Reanimación y Unidad Multidisciplinar de Tratamiento del Dolor. Hospital General Universitario de Valencia. [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp139489 [NOMBRE_PERSONA] => Mario [APELLIDOS] => De Fez Barberá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp91762 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Díaz Cordobés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo. Unidad cuidados respiratorios. Hospital clínico universitario de València. Profesor de la Universidad internacional de Valencia . [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp65151 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquín [APELLIDOS] => Donat Colomer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Sección Pediatría y Prof.Titular. Hospital Clínico Universitario de Valencia de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni38224 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Dosda Muñoz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M3060 [EMAIL_FACULTAD] => rodosmu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni1603 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Escribano Montaner [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp100223 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos María [APELLIDOS] => Ferrando Ortolá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => CIBER de Enfermedades Respiratorias, Instituto de Salud Carlos III Head of Surgical Intensive Care Unit. Anesthesiology Department Barcelona Clinic Hospital. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp138645 [NOMBRE_PERSONA] => José Vicente [APELLIDOS] => Ferreres Franco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp195557 [NOMBRE_PERSONA] => Eva María [APELLIDOS] => Flor Macián [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp151901 [NOMBRE_PERSONA] => Santiago [APELLIDOS] => García Del Valle [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp298798 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Garrido Pedraz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp249597 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Garzón Guiteria [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp138767 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => González de Castro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Unidad de Reanimación. Servicio de Anestesiología. CAULE. Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp151958 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel Vicente [APELLIDOS] => Granell Gil [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp137044 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => Gutiérrez Valcárcel [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => MD, DESA. Medico Especialista en Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínico Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp136914 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Ibáñez Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp299804 [NOMBRE_PERSONA] => Yolanda [APELLIDOS] => Jiménez Capel [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp328670 [NOMBRE_PERSONA] => Raul [APELLIDOS] => Montero Yéboles [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp375636 [NOMBRE_PERSONA] => María Victoria [APELLIDOS] => Moral García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital de la Santa Creu i Sant Pau [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni25899 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Ignacio [APELLIDOS] => Muñoz Bonet [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => I3303 [EMAIL_FACULTAD] => juanmubo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp164597 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel José [APELLIDOS] => Muñoz Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp151988 [NOMBRE_PERSONA] => Ernesto [APELLIDOS] => Pastor Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp138702 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Planas Roca [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp137047 [NOMBRE_PERSONA] => Jaume [APELLIDOS] => Puig Bernabeu [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => MD, PhD. Médico Especialista en Anestesiología y Reanimación. Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp295898 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Ramasco Rueda [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp26313 [NOMBRE_PERSONA] => Patricia María [APELLIDOS] => Roselló Millet [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Sección de cuidados intensivos pediátricos. Hospital Clínico Universitario de Valencia de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp147346 [NOMBRE_PERSONA] => Lucas [APELLIDOS] => Rovira Soriano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => MD, PhD, DESA. Medico Especialista en Anestesiología y Reanimación. Hospital de Manises. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp195597 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Ruiz Domínguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp151986 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Sancho Chinesta [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp174697 [NOMBRE_PERSONA] => Martín [APELLIDOS] => Santos González [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => uni1409 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => Servera Pieras [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisioteràpia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Escuela Universitaria [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => emp60625 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => Servera Pieras [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador Fundación Incliva.Jefe de Servicio de Neumología.. Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana (INCLIVA) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => uni45563 [NOMBRE_PERSONA] => Marina [APELLIDOS] => Soro Domingo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M5429 [EMAIL_FACULTAD] => masodo2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => emp17460 [NOMBRE_PERSONA] => Marina [APELLIDOS] => Soro Domingo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => MD, PhD, DESA. Medico Especialista en Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínico Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => emp161957 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Suárez-Sipmann [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [46] => Array ( [DNI] => emp173417 [NOMBRE_PERSONA] => Gerardo Horacio [APELLIDOS] => Tusman [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [47] => Array ( [DNI] => emp151899 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Unzueta Merino [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [48] => Array ( [DNI] => emp195577 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Vázquez Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni29753 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Sabater Ortí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => M0035 [EMAIL_FACULTAD] => luisaor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp100223 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos María [APELLIDOS] => Ferrando Ortolá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => CIBER de Enfermedades Respiratorias, Instituto de Salud Carlos III Head of Surgical Intensive Care Unit. Anesthesiology Department Barcelona Clinic Hospital. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 18721550 [EDICION] => 5 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 2200 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 63.00 [FECHA_INICIO] => 01/04/2019 [FECHA_FIN] => 30/09/2020 [LUGAR] => Aula Virtual ADEIT [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Cirurgia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/03/2019 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 30 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => Master en Apoyo Respiratorio Online [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => [ID_IDIOMA] => [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster Propi de Suport Respiratori i Ventilació Mecànica [TITULACION] => Màster Propi [HORARIO] => Aula Virtual ADEIT, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats, diplomats o graduats. Professionals, amb titulaciò, implicats en la prevenció, diagnòstic i tractament dels pacients amb insuficiència respiratòria [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => La ventilació mecànica és una tècnica d'ús diari des de en les ambulàncies a les àrees d'urgències, quiròfans i unitats de vigilància intensiva d'adults i pediàtrics de les institucions sanitàries. La necessitat d'una formació específica i d'alt nivell dels professionals sanitaris de la prevenció, el diagnòstic i el tractament dels pacients amb fallida respiratòria justifica la necessitat d'aquest màster, que amb una visió global maneja els conceptes fisiopatològics del recanvi de gasos i la mecànica respiratòria que porten als distints graus de fallida respiratòria. L'objectiu d'aquest màster és donar cobertura acadèmica a un àrea de coneixements que en l'actualitat és necessària en els perfils professionals sanitaris de l'atenció als pacients en què es puga prevenir o tractar la fallida ventilatòria aguda o crònica. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La modalitat d'aprenentatge és la corresponent a una ensenyança online (e-learning) o no presencial. L'estudi, per part de l'alumne, consistirà a prendre com a referència de treball el mòdul didàctic elaborat pels professors. A partir d'ací, l'alumne tindrà com a suport de l'aprenentatge i del desenrotllament de la matèria les diferents Teconologías de la Informació i la Comunicació que es posaran a la seua disposició una vegada matriculat: 1. L'Aula Virtual del curs, on se li facilitaran els manuals i estudis complementaris, que podrà i haurà de consultar i utilitzar. 2. Les practiques online o presencials (optatiu) sobre les classes que componen els mòduls didàctics. 3. El Fòrum de Debat, on els professors de cada nucli temàtic aniran fent aportacions per a complementar la matèria i propiciar l'intercanvi de dubtes, problemes, experiències, etc. 4. L'apartat de Tutories de l'Aula Virtual, on els alumnes podran consultar directament amb els professors els possibles dubtes que pogueren tindre en qualsevol moment durant tot el curs. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El master té un alt valor curricular per a accedir: - Places de Metge especialista en Anestesiologia i Reanimació, Medicina Intensiva, Pediatria, Pneumologia. - Places de Metge i Infermeria dels Serveis d'Urgència hospitalaris i extra-hospitalaris. - Places de Metge i Infermeria dels Serveis d'Ajuda Mèdica Urgent i Transport Sanitari. - Places d'Especialista de producte i Tècnics en Indústria de Tecnologia Mèdica. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2018/2019 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 18721550 [AÑO_CURSO] => 30 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => A.- ANATOMO-FISIOLOGÍA Y MONITORIZACIÓN 1. Anatomía del sistema respiratorio aplicada a la ventilación mecánica. 2. Mecánica del Sistema Respiratorio: Compliancia y Resistencia 3. Mecánica del Sistema Respiratorio: Trabajo de la ventilación. 4. Monitorización avanzada de la mecánica respiratoria. 5. Intercambio de gases. Relación ventilación-perfusión, oxigenación. 6.Intercambio de gases. Eliminación de CO2. 7. Monitorización de la oxigenación y del oxigeno 8. Monitorización de la ventilación: Músculos respiratorios 9. Monitorización de la ventilación:: Mecánica 10. Monitorización de la ventilación: Capnografía B.- FISIOPATOLOGÍA 1. Concepto de fallo respiratorio hipoxémico 2. Concepto de fallo respiratorio mecánico hipercápnico 3. Control total de la vía aérea. Algoritmo de tratamiento. 4. Evaluación del paciente con signos de fallo respiratorio 5. Indicaciones de la ventilación mecánica 6. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 7. Edema agudo de pulmón. 8. Embolismo pulmonar 9. Lesión Pulmonar Asociada a la Ventilación Mecánica. 10. Síndrome de Distres Respiratorio Agudo 11. Interacción pulmón-cerebro durante la ventilación mecánica 12. Efectos de la VM sobre la circulación esplácnica, hepática y renal. 13. Interacción corazón-pulmón durante la ventilación mecánica. 14. Efectos pulmonares y sistémicos de la administración de oxígeno 15. Complicaciones pulmonares postoperatorias. Predicción del riesgo. C.- PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 1. Exploración funcional respiratoria en reposo. 2. Interpretación clínica de la gasometría arterial. 3. Radiografía de tórax en pacientes críticos 4. Tomografía computarizada del tórax 5. Ecografía Pulmonar. 6. Tomografía de Impedancia Eléctrica (EIT). 7. Broncoscopia [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 18721550 [AÑO_CURSO] => 30 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => A.- APARATOS DE ANESTESIA (Optativo) 1. Estructura de los equipos de anestesia. 2. Circuitos anestésicos. 3. Características funcionales de los aparatos de anestesia. 4. Normativa europea y aparatos de anestesia. Mantenimiento y verificaciones previas. 5. Técnicas anestésicas con circuito circular: Flujos Bajos, Mínimos y Circuito Cerrado. 6. Contaminación ambiental por anestésicos inhalatorios. B.- VENTIACIÓN MECÁNICA EN EL INTRA Y POSTOPERATORIO 1. Ventilación mecánica en el paciente de Cirugía Torácica. 2. Ventilación mecánica en el paciente quirúrgico con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 3. Ventilación mecánica en el paciente asmático. 4. Ventilación mecánica en el paciente de cirugía de las vías aéreas. 5. Ventilación mecánica en el paciente de Trasplante Pulmonar. 6. Ventilación mecánica en el paciente de Cirugía Cardiaca de adultos 7. Ventilación mecánica en el paciente de Cirugía Pediátrica. 8. Ventilación mecánica en el paciente neuroquirúrgico. 9. Ventilación mecánica en el paciente de Cirugía Bariátrica. 10. Ventilación mecánica en el paciente de Cirugía Laparoscópica. 11. Extubación postoperatoria inmediata. C.- VENTILACIÓN MECÁNICA EN CUIDADOS CRÍTICOS 1. Oxigenoterapia 2. Ventiladores de Cuidados Críticos. Clasificación de los Modos ventilatorios. 3. Modos asistidos/controlados I. VCV, PCV. 4. Modos asistidos/controlados II. PRVC, AVAPS, Ventilación variable. 5. Modos asistidos PSV, SIMV, ATC. 6. Modos asistidos proporcionales al esfuerzo del paciente: PAV, NAVA. 7. Ventilación de protección pulmonar: Volumen corriente y Driving pressure. 8. Maniobras de reclutamiento. 9. Métodos de ajuste de la PEEP. 10. Ventilación en decúbito prono. 11. Soporte extracorpóreo del intercambio gaseoso. 12. Ventilación de alta frecuencia. Ventilación oscilatoria. 13. Farmacología coadyuvante. 14. Sedación, analgesia y BNM durante la ventilación mecánica. 15. Prevención y tratamiento de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. D.- RETIRADA DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 1. Principios de destete de la ventilación mecánica. 2. Sincronización paciente-ventilador. 3. Monitorización avanzada de la mecánica ventilatoria en el destete. Índices de predicción de éxito. 4. Ecografía pulmonar y del diafragma en el destete. 5. Destete rápido de la VM. 6. Destete automático con sistemas servocontrolados. 7. Destete prolongado. Protocolos. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 18721550 [AÑO_CURSO] => 30 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => A.- VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 1. Concepto de VMNI. Epidemiología de uso. 2. Efectos fisiológicos de la VMNI. 3. Indicaciones de la VMNI. Guías de la práctica clínica. 4. Limitaciones y complicaciones de la VMNI. 5. Interfases. Tipos, ventajas e inconvenientes. 6. Respiradores de cuidados críticos vs. específicos para VMNI. 7. Monitorización de la VMNI. 8. Modos ventilatorios en VMNI; CPAP, BiPAP, PS. 9. Modos ventilatorios avanzados: específicos de cada respirador. 10. Asincronismos paciente-respirador. Detección y tratamiento. 11. VMNI en el fallo respiratorio agudo. 12. VMNI en el paciente quirúrgico. Profiláctica y terapéutica. 13. VMNI en el Politraumatizado. Traumatismo torácico. 14. Cambiando los criterios clásicos de extubación. Papel de la VMNI. B.- MEDICINA DE URGENCIAS 1. Fallo respiratorio fuera del hospital. 2. Ventilación mecánica en el transporte de pacientes graves. 3. Monitorización ventilatoria básica durante el transporte sanitario. 4. Respiradores de transporte. 5. Manejo del Traumatismo torácico. Neumotórax a tensión. 6. Ventilación mecánica en el paciente con TCE severo. C.- PEDIATRÍA (OPTATIVA) 1. Características del paciente pediátrico. Edades pediátricas. 2. Insuficiencia respiratoria aguda en pediatría. Clasificación funcional. Valoración clínica. Monitorización. 3. Etiología de la insuficiencia respiratoria aguda. 4. Soporte respiratorio no invasivo. 5. Intubación y cuidados de la vía respiratoria. Sedación y adaptación a la ventilación mecánica. 6. Ventilación mecánica convencional. Indicaciones y conceptos básicos. 7. Modos y parámetros de programación. 8. Programación de la ventilación mecánica en el niño con enfermedad respiratoria. 9. Monitorización de la función respiratoria. Modificaciones de la programación del ventilador mecánico. Destete. 10. Ventilación mecánica de alta frecuencia. 11. Peculiaridades de la ventilación mecánica neonatal. El recién nacido pretérmino. 12. Ventilación mecánica domiciliaria pediátrica. 13. Transporte del niño en ventilación mecánica. 14. Soporte respiratorio en pediatría en 2014 ¿Cuándo y cómo?. D.- NEUMOLOGÍA (OPCIONAL) 1. Indicaciones del apoyo ventilatorio en neumología. 2. La Unidad de Cuidados Respiratorios en un Hospital Terciario. 3. Técnicas para la retirada de la VM prolongada: tipos de pacientes, modos ventilatorios, manejo de la vía aérea, complicaciones y cierre de traqueotomía. 4. Valoración y manejo no invasivo en domicilio de los problemas respiratorios de algunas enfermedades neuromusculares: actuaciones sobre los problemas diana. 5. Ventilación no invasiva durante la PEG y durante las broncoscopias en enfermos neuromusculares con insuficiencia ventilatoria. 6. Ventilación no invasiva durante las agudizaciones de los enfermos neuromusculares: manejo de la ventilación alveolar y de las secreciones 7. Ventilación no invasiva en la EPOC: indicaciones y procedimientos durante las agudizaciones y en domicilio 8. Valoración y manejo del daño emocional asociado a los problemas respiratorios de las enfermedades neuromusculares. Efecto de la ventilación mecánica. 9. Ventilación mecánica por traqueotomía en enfermos neuromusculares: decisiones informadas, procedimientos y complicaciones [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 18721550 [AÑO_CURSO] => 30 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Conceptos básicos en Investigación aplicada a la ventilación mecánica 2. Validez interna y externa. Defectos en la Validez interna. 3. Investigación con modelos en ventilación mecánica. 4. Investigación experimental en ventilación mecánica. 5. Estudios clínicos observacionales en ventilación mecánica 6. Estudios clínicos de intervención en ventilación mecánica. 7. Revisiones sistemáticas y meta-análisis en ventilación mecánica. 8. Etapas en el desarrollo de un proyecto de investigación sobre ventilación mecánica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp17396 [NOMBRE_PERSONA] => Gerardo [APELLIDOS] => Aguilar Aguilar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => MD, PhD, DESA. Medico Especialista en Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínico Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp151964 [NOMBRE_PERSONA] => José Miguel [APELLIDOS] => Alonso Íñigo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Servicio de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor. Hospital Clínico Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni48683 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Badenes Quiles [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni31073 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Belda Nácher [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => MD, PhD, DESA. Profesor titular de Universidad de Valencia. Departamento de Cirugía. Jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínico Universitario de Valencia. [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp302440 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Belda Nácher [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador. Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana (INCLIVA) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp369428 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge Sigfrido [APELLIDOS] => Belda Pilán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp325253 [NOMBRE_PERSONA] => Kay Boris [APELLIDOS] => Brandstrup [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp137049 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Carbonell López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => MD, DESA. Medico Especialista en Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínico Universitario de Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp363868 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Andrés [APELLIDOS] => Carrasco Orellana [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp345005 [NOMBRE_PERSONA] => Ferrán Pascual [APELLIDOS] => Catalá López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Instituto de Salud Carlos III [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp295899 [NOMBRE_PERSONA] => Patricia [APELLIDOS] => Cruz Pardos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni31133 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => De Andrés Ibáñez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Médico Especialista en Anestesiología. Profesor Titular de Universidad. Dep. de Cirurgia. Universitat de València. Jefe de Servicio de Anestesia, Reanimación y Unidad Multidisciplinar de Tratamiento del Dolor. Hospital General Universitario de Valencia. [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp139489 [NOMBRE_PERSONA] => Mario [APELLIDOS] => De Fez Barberá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp91762 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Díaz Cordobés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo. Unidad cuidados respiratorios. Hospital clínico universitario de València. Profesor de la Universidad internacional de Valencia . [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp65151 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquín [APELLIDOS] => Donat Colomer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Sección Pediatría y Prof.Titular. Hospital Clínico Universitario de Valencia de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni38224 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Dosda Muñoz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M3060 [EMAIL_FACULTAD] => rodosmu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni1603 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Escribano Montaner [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp100223 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos María [APELLIDOS] => Ferrando Ortolá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => CIBER de Enfermedades Respiratorias, Instituto de Salud Carlos III Head of Surgical Intensive Care Unit. Anesthesiology Department Barcelona Clinic Hospital. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp138645 [NOMBRE_PERSONA] => José Vicente [APELLIDOS] => Ferreres Franco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp195557 [NOMBRE_PERSONA] => Eva María [APELLIDOS] => Flor Macián [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp151901 [NOMBRE_PERSONA] => Santiago [APELLIDOS] => García Del Valle [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp298798 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Garrido Pedraz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp249597 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Garzón Guiteria [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp138767 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => González de Castro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Unidad de Reanimación. Servicio de Anestesiología. CAULE. Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp151958 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel Vicente [APELLIDOS] => Granell Gil [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp137044 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => Gutiérrez Valcárcel [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => MD, DESA. Medico Especialista en Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínico Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp136914 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Ibáñez Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp299804 [NOMBRE_PERSONA] => Yolanda [APELLIDOS] => Jiménez Capel [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp328670 [NOMBRE_PERSONA] => Raul [APELLIDOS] => Montero Yéboles [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp375636 [NOMBRE_PERSONA] => María Victoria [APELLIDOS] => Moral García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital de la Santa Creu i Sant Pau [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni25899 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Ignacio [APELLIDOS] => Muñoz Bonet [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => I3303 [EMAIL_FACULTAD] => juanmubo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp164597 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel José [APELLIDOS] => Muñoz Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp151988 [NOMBRE_PERSONA] => Ernesto [APELLIDOS] => Pastor Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp138702 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Planas Roca [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp137047 [NOMBRE_PERSONA] => Jaume [APELLIDOS] => Puig Bernabeu [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => MD, PhD. Médico Especialista en Anestesiología y Reanimación. Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp295898 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Ramasco Rueda [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp26313 [NOMBRE_PERSONA] => Patricia María [APELLIDOS] => Roselló Millet [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Sección de cuidados intensivos pediátricos. Hospital Clínico Universitario de Valencia de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp147346 [NOMBRE_PERSONA] => Lucas [APELLIDOS] => Rovira Soriano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => MD, PhD, DESA. Medico Especialista en Anestesiología y Reanimación. Hospital de Manises. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp195597 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Ruiz Domínguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp151986 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Sancho Chinesta [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp174697 [NOMBRE_PERSONA] => Martín [APELLIDOS] => Santos González [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => uni1409 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => Servera Pieras [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisioteràpia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Escuela Universitaria [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => emp60625 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => Servera Pieras [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador Fundación Incliva.Jefe de Servicio de Neumología.. Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana (INCLIVA) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => uni45563 [NOMBRE_PERSONA] => Marina [APELLIDOS] => Soro Domingo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M5429 [EMAIL_FACULTAD] => masodo2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => emp17460 [NOMBRE_PERSONA] => Marina [APELLIDOS] => Soro Domingo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => MD, PhD, DESA. Medico Especialista en Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínico Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => emp161957 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Suárez-Sipmann [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [46] => Array ( [DNI] => emp173417 [NOMBRE_PERSONA] => Gerardo Horacio [APELLIDOS] => Tusman [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [47] => Array ( [DNI] => emp151899 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Unzueta Merino [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [48] => Array ( [DNI] => emp195577 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Vázquez Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni29753 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Sabater Ortí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => M0035 [EMAIL_FACULTAD] => luisaor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp100223 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos María [APELLIDOS] => Ferrando Ortolá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => CIBER de Enfermedades Respiratorias, Instituto de Salud Carlos III Head of Surgical Intensive Care Unit. Anesthesiology Department Barcelona Clinic Hospital. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2018/2019

Tipus de curs: Màster Propi

Nombre de crèdits: 63.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 15/03/2019

Data inici: Abril 2019

Data fi: Setembre 2020

Matrícula: 2200 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Llicenciats, diplomats o graduats. Professionals, amb titulaciò, implicats en la prevenció, diagnòstic i tractament dels pacients amb insuficiència respiratòria

Modalitat: On-line

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició: Aula Virtual ADEIT

Horari: Aula Virtual ADEIT,

Més informació

Objectius del curs

La ventilació mecànica és una tècnica d'ús diari des de en les ambulàncies a les àrees d'urgències, quiròfans i unitats de vigilància intensiva d'adults i pediàtrics de les institucions sanitàries.

Leer más

Objectius professionals

El master té un alt valor curricular per a accedir:
- Places de Metge especialista en Anestesiologia i Reanimació, Medicina Intensiva, Pediatria, Pneumologia.
- Places de Metge i Infermeria dels Serveis d'Urgència hospitalaris i extra-hospitalaris.

Leer más

OPINIONS

5 Valoració mitjana (1 valoració)
El Máster en Apoyo Respiratorio y Ventilación Mecánica es muy útil no solo para actualizar conceptos sino también para afianzar todo lo aprendido. Es totalmente recomendable.
Federico Agustín Manso valoració:
5

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS