6a Edició - Codi 23311150

Array ( [CODIGO] => 23311150 [EDICION] => 6 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 1800 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 18/10/2023 [FECHA_FIN] => 31/12/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Història de l'Art [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/09/2023 [AREA] => 3 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea d´Humanitats [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent Permea. Programa Experimental en Mediació i Educació a través de l'Art [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Dimecres, dijous y divendres, de 16.00 a 20.30 hores [REQUISITOS_TITULACION] => Licenciados y graduados en Historia del Arte o estudios afines. Licenciados y graduados en Bellas Artes o estudios afines. Licenciados y graduados en Pedagogía Licenciados y graduados en Magisterio Licenciados y graduados en Humanidades Profesionales de la educación en museos, educación formal y proyectos comunitarios, en posesión de una titulación universitaria. También pueden acceder, de forma condicionada a la obtención del título universitario de grado en el mismo curso académico, las personas a las que les falte menos de un 10% del creditaje para finalizar estos estudios. [REQUISITOS_OTROS] => El primer període de preinscripció estarà obert fins al 15 de maig de 2023. El segon període de preincripción estarà obert fins al 15 de juliol de 2023. I el tercer i últim període de preinscripció estarà obert fins al 30 de setembre de 2023. La preinscripció consistirà en: - Enviar el formulari d'inscripció online amb la documentació requerida i adjuntant en el mateix un CV (en format PDF). - L'enviament d'un vídeo de màxim dos minuts responent a les següents preguntes: Què és per a tu la mediació? Per què t'interessa realitzar aquest programa? Què penses que pots aportar? a maria.palau@fundacions.uv.es [ARG_VENTA] => El Màster de Formació Permanent PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art inclou entre les matèries d'estudi l'Art contemporani, Art, educació i compromís i Institucions culturals com a dispositius pedagògics. Així mateix, es realitzaran pràctiques artístiques com a currículum crític a l'escola, Comunitat i participació, Eines i maneres de fer art i educació, així com pràctiques i el treball de fi de màster. Dins del Màster s'inclouen classes amb professorat convidat, tallers experimentals, així com pràctiques a diferents centres d'art i museus on treballa el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. El programa es desenvolupa durant 600 hores, en què participen professionals internacionals relacionats amb l'àmbit de l'art i l'educació. D'aquesta manera, el màster ofereix eines per fer processos de mediació i educació a través de l'art, de manera investigadora, projectual i basada en la realitat. Avantatges de realitzar el Màster de Formació Permanent PERMEA: 1. Comptar amb competències en relació amb l'educació a través de l'art en contextos de l'educació formal. 2. Comptar amb les capacitats que es requereixen per a lacció comunitària i la participació social. 3. Creació d'una xarxa de treball a la mediació i l'educació a través de l'art per a docents, artistes, educadors i professionals vinculats al sector. 4. Les pràctiques permeten engegar projectes propis, amb el suport de les institucions i la seva infraestructura. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La matèria s'articula a través d'una sèrie de conferències, seminaris i tallers pràctics i es desenvolupa a través d'una combinació de metodologies de tall actiu i la posada en funcionament d'eines d'aprenentatge pròpies adaptades als estudiants i al context experimental del programa d'estudis. Aquestes metodologies es basen en els següents principis: -Concepción de l'aprenentatge com a procés que es construeix a través de l'articulació de sabers. Per a això s'és utilitzaran metodologies com a casos d'estudi, eines de pensament visual i presentacions públiques. -Aprenentatge acte-dirigit, promovent habilitats que permeten a l'estudiant liderar el seu aprenentatge mitjançant acompanyament actiu, treball cooperatiu, debats, acte-avaluacions i tutories grupals. -Aprenentatge basat en el món real, contextualitzant el programa d'estudis des de situacions i problemàtiques pròximes a la pràctica professional real, creant escenaris d'aprenentatge i afavorint l'articulació de xarxes de col·laboració entre professionals. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => L¿educació il¿art són pilars fonamentals en la formació de l¿ésser humà. Cal crear espais i instàncies que es preocupin per oferir més visibilitat a la feina de creadors amb la finalitat de sustentar la professionalització d'aquest sector. En relació amb això, la Universitat de València ofereix el Màster en Formació Permanent PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art. Gràcies a aquest programa de formació és possible aprofundir i abordar de manera integral tot allò relacionat amb la creació de projectes de mediació artística, ja sigui espais institucionals d'art i educació com d'altres espais. La proposta del Màster és que hi hagi una perspectiva crítica i empoderadora de l'art diferent de l'actual. En cursar el Màster en Formació Permanent PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art es pretén oferir la formació necessària, teòrica i pràctica per: - Professionalitzar el sector de la mediació a museus i l'educació mitjançant l'art. - Equiparar la formació dels professionals de la mediació i leducació a través de lart amb la daltres professionals relacionats a la cultura. - Definir els espais, les metodologies i la col·laboració entre professionals relacionats. -Definir un àmbit de treball que s'enfoca al compromís, la participació, el valor social de l'art i també de l'educació. - Oferir les competències necessàries en làmbit de la mediació en diferents espais, des de museus fins a biennals, així com en contextos deducació formal, acció comunitària i participació social. - Obrir espais nous per implementar els projectes de mediació i educació a través de l'art. - El l Màster Pde Formació Permanent PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art està pensat per a professionals com a educadors o responsables de museus i centres d'art, comissaris o gestors culturals de projectes educatius, professionals independents en mediació i educació a través de l'art , mediadors en projectes socials i comunitaris o educadors en espais deducació no formal. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23311150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Institucions culturals com a dispositius pedagògics [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Institucions culturals com a dispositius pedagògics [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -El museu i els aprenentatges -El gir educatiu en museus i centres d'art -Estètica pedagògica vs mediació transformadora -Públics i centres d'art -Arquitectura institucional en els espais d'art i institucions culturals: el paper dels departaments d'educació i mediació -Construint discursos des de la institució museu -La pedagogia com a format en les pràctiques artístiques -Espais intersticials en la pràctica pedagògica dels centres d'art -Els museus i el territori: visitant, veí, ciutadà [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -El museu i els aprenentatges -El gir educatiu en museus i centres d'art -Estètica pedagògica vs mediació transformadora -Públics i centres d'art -Arquitectura institucional en els espais d'art i institucions culturals: el paper dels departaments d'educació i mediació -Construint discursos des de la institució museu -La pedagogia com a format en les pràctiques artístiques -Espais intersticials en la pràctica pedagògica dels centres d'art -Els museus i el territori: visitant, veí, ciutadà [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23311150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Art Contemporani Avui [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Art Contemporani Avui [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Teories de l'art contemporani i la cultura visual -Pràctiques artístiques segle XX i cultura visual contemporània -L'art compromès: feminismes i alteridad en la pràctica artítica contemporània. -Visiones post-colonials en la creació artística contemporània -Art dels nous mitjans -Cos i acció en la creació artística -Anàlisi i escriptura de la imatge [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Teories de l'art contemporani i la cultura visual -Pràctiques artístiques segle XX i cultura visual contemporània -L'art compromès: feminismes i alteridad en la pràctica artítica contemporània. -Visiones post-colonials en la creació artística contemporània -Art dels nous mitjans -Cos i acció en la creació artística -Anàlisi i escriptura de la imatge [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23311150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Eines i maneres de fer en art i educació [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Eines i maneres de fer en art i educació [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Metodologies i eines en l'educació artística -Desenvolupament projectual d'iniciatives i programes de mediació i educació a través de l'art -Pressupostos i finançament de projectes -Eines i tècniques de documentació de projectes -Comunicació en projectes de mediació i educació a través de l'art -Metodologies d'investigació -Tècniques d'anàlisi i escriptura de textos crítics [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Metodologies i eines en l'educació artística -Desenvolupament projectual d'iniciatives i programes de mediació i educació a través de l'art -Pressupostos i finançament de projectes -Eines i tècniques de documentació de projectes -Comunicació en projectes de mediació i educació a través de l'art -Metodologies d'investigació -Tècniques d'anàlisi i escriptura de textos crítics [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23311150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques artístiques com a currículum crític a l'escola [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques artístiques com a currículum crític a l'escola [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -El currículum escolar i l'educació artística en el context espanyol -Nous paradigmes per a l'educació artística en contextos educatius -Intervenció curricular: possibilitats, desafios i limitacions -El museu des de l'escola: no sols un recurs. -Artistes en centres educatius -Projectes col·laboratius en contextos educatius -Les pràctiques artístiques i els sabers de l'escola -Educació a través de l'art en contextos universitaris [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -El currículum escolar i l'educació artística en el context espanyol -Nous paradigmes per a l'educació artística en contextos educatius -Intervenció curricular: possibilitats, desafios i limitacions -El museu des de l'escola: no sols un recurs. -Artistes en centres educatius -Projectes col·laboratius en contextos educatius -Les pràctiques artístiques i els sabers de l'escola -Educació a través de l'art en contextos universitaris [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23311150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Comunitat i participació [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Comunitat i participació [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Metodologies del treball col·laboratiu -Art públic i art col·laboratiu -Ètica i estètica de l'art col·laboratiu: anàlisi de casos -Direccionalitat, institucions i agència en els projectes col·laboratius i comunitaris -Col·laboració vs participació -Planificació de projectes comunitaris -Pedagogies col·lectives -Activisme i pràctiques artístiques contemporànies [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Metodologies del treball col·laboratiu -Art públic i art col·laboratiu -Ètica i estètica de l'art col·laboratiu: anàlisi de casos -Direccionalitat, institucions i agència en els projectes col·laboratius i comunitaris -Col·laboració vs participació -Planificació de projectes comunitaris -Pedagogies col·lectives -Activisme i pràctiques artístiques contemporànies [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23311150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Art, Educació i Compromís [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Art, Educació i Compromís [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Art com a valor social -Visions contemporànies sobre mediació i educació a través de l'art -Mediació, crítica institucional i nova institucionalitat -Pedagogies crítiques, alternatives i transformadores -Polítiques del cos en la mediació i l'educació a través de l'art. -Pràctiques feministes i post-colonials en la producció cultural. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Art com a valor social -Visions contemporànies sobre mediació i educació a través de l'art -Mediació, crítica institucional i nova institucionalitat -Pedagogies crítiques, alternatives i transformadores -Polítiques del cos en la mediació i l'educació a través de l'art. -Pràctiques feministes i post-colonials en la producció cultural. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23311150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques de camp / Treball de camp [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques de camp / Treball de camp [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa consisteix en l'aplicació aplicació pràctica en un context real dels continguts desenvolupats en el període formatiu. Estarà en relació a la institució i/o organització en la qual es realitzen les pràctiques i serà per tant personalitzat per a cada estudiant. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa consisteix en l'aplicació aplicació pràctica en un context real dels continguts desenvolupats en el període formatiu. Estarà en relació a la institució i/o organització en la qual es realitzen les pràctiques i serà per tant personalitzat per a cada estudiant. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23311150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Trabajo Fin de Master [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Trabajo Fin de Master [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Metodologies d'investigació en educació i mediació -Formats d'investigació en educació i mediació -Anàlisi de font bibliogràfiques i documentals -Recollida d'informació: diari de camp [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Metodologies d'investigació en educació i mediació -Formats d'investigació en educació i mediació -Anàlisi de font bibliogràfiques i documentals -Recollida d'informació: diari de camp [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp361435 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Acaso López-Bosch [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Educación del Museo Nacional Reina Sofia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni46588 [NOMBRE_PERSONA] => Ester [APELLIDOS] => Alba Pagán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0613 [EMAIL_FACULTAD] => Esther.Alba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp344389 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Almela Mariscal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fundación Daniel y Nina Carasso [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp398013 [NOMBRE_PERSONA] => María de la Costa [APELLIDOS] => Badía Melis [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Autónomo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni73294 [NOMBRE_PERSONA] => Irene [APELLIDOS] => Ballester Buigues [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => P8646 [EMAIL_FACULTAD] => babui@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni82328 [NOMBRE_PERSONA] => Víctor [APELLIDOS] => Bellver Martín [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni57023 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Boj Tovar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp65257 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Campos Alemany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador de Educación y Mediación. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp292902 [NOMBRE_PERSONA] => Julia [APELLIDOS] => Cervera Montesinos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Tutora. Colegio Público de Educación Especial Profesor Sebastián Burgos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp420152 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel Alejandro [APELLIDOS] => Cevallos Narvaez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp472272 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Collado Cerveró [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Espai de Lliure Aprenentatge El Punt [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp440090 [NOMBRE_PERSONA] => Felipe [APELLIDOS] => Cortés Aristizábal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico de Sensibilización. Asociación Valencia Acoge - València Acull [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp313422 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => de Pascual Otero de Saavedra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora i investigadora, membre de Pedagogías Invisibles, Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp344929 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Ferreiro Ouro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni72912 [NOMBRE_PERSONA] => Mireia [APELLIDOS] => Ferrer Álvarez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Departamento de Historia del Arte, Universitat de València, Spain [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni79278 [NOMBRE_PERSONA] => María del Mar [APELLIDOS] => Gaitán Salvatella [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => M1260 [EMAIL_FACULTAD] => M.Gaisal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a Contratado/a M. Salas. Departamento de Historia del Arte. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp462811 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => García Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Grado en Psicología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp444910 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => González García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp397512 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Harguindey Cáceres [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asociación DESMUSEA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni38284 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel Felipe [APELLIDOS] => Jerez Moliner [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H8388 [EMAIL_FACULTAD] => fjerez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni73902 [NOMBRE_PERSONA] => Arabella [APELLIDOS] => León Muñoz [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => M6825 [EMAIL_FACULTAD] => alemuoz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a en Formación Prometeo. Departamento de Historia del Arte. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp462850 [NOMBRE_PERSONA] => Estela [APELLIDOS] => López de Frutos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni19335 [NOMBRE_PERSONA] => María Jesús [APELLIDOS] => Martínez Usarralde [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H9054 [EMAIL_FACULTAD] => mjmu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp344395 [NOMBRE_PERSONA] => Yoeri Johannes Mathias [APELLIDOS] => Meessen [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de programas públicos y educación del Museo Boijmans van Beuningen-Rotterdam [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp415871 [NOMBRE_PERSONA] => Raquel [APELLIDOS] => Mora Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp357446 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => Morales Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagogías Invisibles [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp471790 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => Ortega Ortiz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp371817 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Ortiz Romaní [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Bellas Artes [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp21970 [NOMBRE_PERSONA] => Aurea Margarita [APELLIDOS] => Ortiz Villeta [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Extensión y Comunicación. Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp360551 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Oviedo Cueva [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinadora. Pedagogías Invisibles [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp408205 [NOMBRE_PERSONA] => Johanna Inés [APELLIDOS] => Palmeyro Morelli [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnica Museógrafa [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp336538 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Palomares Carrasco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor y Director de teatro [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp313420 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => Parramón Arimany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director d'Idensitat i director artístic del Centre d'Art Contemporani de Vic [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp397514 [NOMBRE_PERSONA] => Daniel [APELLIDOS] => Pecharromán Calvo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asociación DESMUSEA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp198597 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Pérez Pont [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Gerent. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana CMCV [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp323691 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Pérez Soria [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnica Jurídica. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp370059 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel Andrés [APELLIDOS] => Pérez-Barreiro Barro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Comisario y crítico de arte [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp467750 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Revuelta Margolles [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Autónomo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp463410 [NOMBRE_PERSONA] => Yolanda [APELLIDOS] => Riquelme García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp313020 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Rodrigo Montero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador cultural, creador del programa Transductors [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp462810 [NOMBRE_PERSONA] => Chiara [APELLIDOS] => Sgaramella [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => uni57423 [NOMBRE_PERSONA] => Nora [APELLIDOS] => Sternfeld [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Aalto University,Helsinki [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => uni72386 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => Torres Vega [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad Complutense de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => emp471810 [NOMBRE_PERSONA] => Irene [APELLIDOS] => Verdeguer Olmos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Grado en Bellas Artes [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => uni67587 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Vives-Ferrándiz Sánchez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Contratado Doctor [NPI] => I6413 [EMAIL_FACULTAD] => luisvi5@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni46588 [NOMBRE_PERSONA] => Ester [APELLIDOS] => Alba Pagán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0613 [EMAIL_FACULTAD] => Esther.Alba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni57023 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Boj Tovar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp65257 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Campos Alemany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador de Educación y Mediación. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent Permea. Programa Experimental en Mediació i Educació a través de l'Art


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 30/09/2023

Data inici: Octubre 2023

Data fi: Desembre 2024

Matrícula: 1800 € (import preu públic)

Modalitat: Presencial

Patrocinador:

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Lloc d'impartició:

Horari: Dimecres, dijous y divendres, de 16.00 a 20.30 hores

Més informació

Objectius del curs

El Màster de Formació Permanent PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art inclou entre les matèries d'estudi l'Art contemporani, Art, educació i compromís i Institucions culturals com a dispositius pedagògics. Així mateix, es realitzaran pràctiques artístiques com a currículum crític a l'escola, Comunitat i participació, Eines i maneres de fer art i educació, així com pràctiques i el treball de fi de màster.

Dins del Màster s'inclouen classes amb professorat convidat, tallers experimentals, així com pràctiques a diferents centres d'art i museus on treballa el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Leer más

Objectius professionals

L¿educació il¿art són pilars fonamentals en la formació de l¿ésser humà. Cal crear espais i instàncies que es preocupin per oferir més visibilitat a la feina de creadors amb la finalitat de sustentar la professionalització d'aquest sector. En relació amb això, la Universitat de València ofereix el Màster en Formació Permanent PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art.

Gràcies a aquest programa de formació és possible aprofundir i abordar de manera integral tot allò relacionat amb la creació de projectes de mediació artística, ja sigui espais institucionals d'art i educació com d'altres espais. La proposta del Màster és que hi hagi una perspectiva crítica i empoderadora de l'art diferent de l'actual.

Leer más

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò