15a Edició - Codi 23123210

Array ( [CODIGO] => 23123210 [EDICION] => 15 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 930 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 13/11/2023 [FECHA_FIN] => 18/09/2024 [LUGAR] => online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Comptabilitat [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 24/10/2023 [AREA] => 1 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => David [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Siles [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => david.siles@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Direcció i Gestió Empresarial [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització d'Expert Comptable amb ERP [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => en línia [REQUISITOS_TITULACION] => acabats de titular i persones titulades que volen o desenvolupen ja la seua labor professional en assessoria fiscal, comptable, departament de comptabilitat d'empreses, cambres de comerç i entitats o institucions d'anàloga dedicació. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El Diploma d'Especialització Expert Comptable amb ERP presenta entre les seues matèries d'estudi formació en matemàtiques financeres per al PGC, iniciació a la comptabilitat, pla general de comptabilitat i PGC pimes, anàlisis d'estats financers, programari ERP, tècniques de valoració d'empreses i confecció de plans de viabilitat. A més, inclou comptabilitat analítica de costos i comptabilitat de gestió, així com també consolidació comptable, combinacions de negocis i fiscalitat de l'empresa. En el Diploma d'Especialització Expert Comptable amb ERP s'emprarà ERP Anfix, que consisteix en un ERP de gestió empresarial el qual integra en un sol sistema tots els processos de gestió de negoci de forma centralitzada. Aquesta eina facilita la planificació, direcció i gestió a les empreses, per a evitar dades errònies i duplicitats. Una dels avantatges del Diploma d'Especialització Expert Comptable amb ERP és que és online, i es pot accedir a ell des d'on vulgues i quan vulgues, a més de compatibilitzar així els teus estudis amb una altra mena d'activitats o treball. D'altra banda, podràs tindre accés al mateix mitjançant qualsevol ordinador connectat a Internet a través d'una clau personalitzada. Així mateix, en obtindre el Diploma d'Especialització Expert Comptable amb ERP, el títol està homologat pel ICAC i pel Registre d'Experts Comptables REC, així com també per l'Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'Empreses AECA i per l'Associació d'Experts Comptables i Tributaris d'Espanya AECE. Avantatges de realitzar el Diploma d'Especialització Expert Comptable amb ERP 1. Formació necessària per a obtindre la titulació d'Expert Comptable. 2. Accés a recursos addicionals: vídeos, materials multimèdia, arxius, enllaços, bibliografia, etc. 3. L'horari és 100% compatible amb l'activitat professional gràcies a que és online. 4. Comunicació constant entre alumnat i professorat per a intercanvi d'idees i resolució de dubtes, entre altres. 5. Avaluació contínua i suport personalitzat. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada,intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de vídeo streaming,arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interès,bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. "Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i sincrònica. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Titule homologat per: 1. Registre d'Experts Comptables REC del Consell General d'Economistes i de l'Institut de Censors Jurats de Comptes. Aquest Programa ha aconseguit l'homologació per a la convalidació per a la prova teorica d'accés a aquells alumnes que hagueren cursat prèviament en la seua titulació de grau, llicenciatura o diplomatura d'origen 24 crèdits ECTS en matèries relacionades amb la comptabilitat. 2. El títol homologat pel ICAC com a curs de formació teòrica d'accés a l'examen del ROAC per a auditors als quals es refereix l'art. 27 del Reglament de la Llei d'Auditoria (Reial decret 2/2021 de 30 de gener de 2021), per als mòduls següents: 1.2.1 Pla General de Comptabilitat i PGC Pimes, i el Mòdul 1.3. Altres matèries Comptables (1.3.1. Anàlisi d'estats financers, 1.3.2. Comptabilitat analítica de costos, pressupostària i de gestió i 1.3.3. Tècniques valoració d'empreses i confecció de plans de viabilitat), segons la Resolució de 12 de juny de 2012 de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. És un títol propi de la Universitat de València i no tenen la condició de dispensar de la primera fase de l'examen d'accés al ROAC 3. Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'Empreses AECA. El títol té la màxima puntuació per a Expert Comptable Acreditat de l'Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'Empreses AECA. (altres estudis oficials, fins a 1 punt). 4. Associació d'Experts Comptables i Tributaris d'Espanya AECE: El Diploma ha aconseguit la màxima puntuació per a l'accés al Registre d'Experts Comptables de l'Associació d'Experts Comptables i Tributaris d'Espanya (AECE). L'obtenció del Diploma d'Especialització Expert Comptable amb ERP proporciona als participants la formació necessària, teòrica i pràctica, per a: - Realitzar l'activitat d'expert en comptabilitat en qualsevol empresa. - Ajuda a ampliar i actualitzar els coneixements de professionals relacionats amb la comptabilitat. - A través del diploma, l'alumnat comptarà amb els mitjans que permeten l'aprenentatge, així com aplicació pràctica de tècniques i mètodes recents en l'àmbit de la comptabilitat (segons el Pla General de Comptabilitat, resolucions i consultes del ICAC). Per tant, per a aquells que desitgen obtindre el títol com a Expert Comptable, el Diploma d'Especialització Expert Comptable amb ERP és la formació professional que necessiten per a complir els seus objectius i poder treballar en aquest àmbit, independentment del tipus d'empresa o grandària. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23123210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Introducció a la gestió empresarial [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Introducció a la gestió empresarial [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció a la comptabilitat: Teoria del Patrimoni, partida doble, procés comptable, els llibres en comptabilitat, cicle comptable, elaboració comptes anuals, i casos pràctics. 2. Introducció al programari ERP (Entreprise Resource Planning): Sistemes integrats de gestió empresarial i funcionameinto d'un sisema ERP. Aplicació pràctica ERP Anfix. 3. Introducció a la matemàtica financera: Lleis financeres, tiposd i interès, classes de rendes, mètodes d'amortització i casos practicos. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció a la comptabilitat: Teoria del Patrimoni, partida doble, procés comptable, els llibres en comptabilitat, cicle comptable, elaboració comptes anuals, i casos pràctics. 2. Introducció al programari ERP (Entreprise Resource Planning): Sistemes integrats de gestió empresarial i funcionameinto d'un sisema ERP. Aplicació pràctica ERP Anfix. 3. Introducció a la matemàtica financera: Lleis financeres, tiposd i interès, classes de rendes, mètodes d'amortització i casos practicos. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23123210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Pla General de Comptabilitat i P.G.C. Pimes [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pla General de Comptabilitat i P.G.C. Pimes [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => PARTEIX l. Els plans de comptabilitat (PGC, PGC Pimes}. Les existències i l'immobilitzat 1. El pla general de comptabilitat. 1.1. Introducció 1.2. Empreses que poden utilitzar el **pgc pimes 2. El pla general de comptabilitat i el pla general de comptabilitat adaptat a les pimes 3. Modificacions que s'han produït a partir de l'1 de gener de 2016 4. El marc conceptual de la comptabilitat 4.1. Comptes anuals: imatge fidel 4.2. Requisits de la informació a incloure en els comptes anuals 4.3. Principis comptables 4.4. Elements dels comptes anuals 4.5. Criteris de registre o reconeixement comptable dels elements dels comptes anuals 4.6. Criteris de valoració 5. Tractament comptable de l'activitat pròpia de l'empresa. Les existències 5.1. Concepte i característiques d'existències 5.2. Registre i valoració de les existències 5.3. La deterioració del valor de les existències 5.4. Cas pràctic 6. Tractament de l'immobilitzat en el PGC 6.1. Concepte d'immobilitzat. 6.2. L'immobilitzat material i la seua classificació 6.3. valoració i comptabilització de l'immobilitzat material 6.4. Cost de producció. 6.5. Provisió per desmantellament, retir o rehabilitació. 6.6. Pagaments contingents. 6.7. Inversions sobre béns arrendats 6.8. Costos de grans reparacions 6.9. Renovació, ampliació i millora i peces de recanvi de l'immobilitzat material. 6.10. Substitució de components 6.11. Lliurament de bestretes. 6.12. Immobilitzat material adquirit per permuta 6.13. Capitalització de despeses financeres. 6.14. Tractament comptable de l'adquisició d'un immoble després d'un litigi 6.15. Correccions valoratives (amortitzacions i deterioracions del valor). 6.16. Deterioració del valor 6.17. Baixes d'elements de l'immobilitzat (vendes i sinistres) 6.18. Dació en pagament. 6.19. Mobiliari adquirit per a exposicions en fires 6.20. L'immobilitzat material en curs 6.21. Inversions immobiliàries 6.22. Immobilitzat intangible 6.23. Comptabilització dels contractes de franquícia [DESCRIPCION2] => 6.24. Comptabilització dels drets de superfície 6.25. Reserva d'aprofitament 6.26. L'arrendament financer 6.27. Venda amb lloguer amb opció de compra. Lease back 6.28. Cas pràctic general PART 11. Creditors i deutors per trànsit. 1. Deutors i creditors comercials 1.1. Introducció 1.2. Els drets corrents de cobrament: Clients i deutors varis 1.3. Funcionament de determinats comptes 1.4. Deterioració de valor de crèdits comercials 1.5. El procés comptable bàsic dels efectes a cobrar i operacions de factoring 1.6. Comptes amb el personal 1.7. Crèdits enfront de les administracions públiques 1.8. Ajustos per periodificació 1.9. Creditors per operacions de trànsit 1.10. Operacions de "Confirming" 1.11. Finançament mitjançant pòlissa de crèdit i descoberts en compte corrent 2. Tractament comptable de l'IVA 2.1. Quantia de l'impost 2.2. Quadre de comptes 2.3. Registre comptable de l'IVA en el règim general 2.3.1. Registre d'impost repercutit. 477. Hisenda Pública IVA Repercutit 2.4. Normes a considerar. 2.5. IVA en les donacions 2.6. Importacions 2.7. Inversió del subjecte passiu 2.8. Liquidació de l'impost 2.9. Registre comptable de l'IVA en el règim especial de la regla de la prorrata 2.9.1. Classes de prorrata: Prorrata general i especial 2.10. Registre comptable de l'IVA en el règim especial de criteri de caixa 2.11. Devolució de l'IVA repercutit en les factures no cobrades 2.12.Aplicació del Subministrament Immediat d'Informació (**SIi) 2.13. Comptabilització de l'impost sobre gasos fluorats efecte d'hivernacle 3. Cas pràctic. PART 111. Finançament bàsic 1. El finançament bàsic 1.1. Concepte i classificació 1.2. Patrimoni net. Definició i components 2. Document únic electrònic 3. Subvencions, donacions i llegats 3.1. Subvencions, donacions i llegats atorgats per tercers diferents als socis o propietaris. [DESCRIPCION3] => 3.2. Subvencions, donacions i llegats atorgats pels socis o propietaris 4. Finançament bàsic aliè 4.1. Deutes a llarg termini 4.2. Provisions i contingències 4.3. Provisió per impostos 5. Cas pràctic finançament propi PART IV. Instruments financers i reconeixement d'ingressos i despeses - Instruments financers 1. Instruments financers 2. Actius financers. 2.1. Inversions mantingudes fins al venciment 2.2. Venda d'actius financers 2.3. Actius financers mantinguts per a negociar 2.4. Actius disponibles per a la venda 2.5. Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades 3. Actius financers en el PGC Pimes 4. Drets preferents de subscripció 5. Derivats financers. 5.1. Derivat especulatiu 5.2. Derivat de cobertura -Reconeixement d'ingressos 1. Concepte i classificació d'ingressos 2. Reconeixement dels ingressos 3. Reconeixement dels ingressos per prestació de serveis 4. Reconeixement dels ingressos per diferents obligacions de compliment o acompliment 5. Venda amb cessió gratuïta d'elements d'immobilitzat material 6. Venda amb pacte de recompra 7. Ingressos obtinguts durant el període de prova de l'immobilitzat 8. Classificació dels ingressos - Reconeixement de les despeses. l. Reconeixement de les despeses 1.1. Concepte i classificació de despeses 2. Casos pràctics. 2.1. Cas pràctic número 1 2.2. Cas pràctic número 2 2.3. Amortització del fons de comerç - Els nous estats financers 1. L'estat de canvis en el patrimoni net. 2. L'estat de fluxos d'efectiu. - Normes internacionals d'informació financier. NIIF 1. Les NIIF a Europa i la seua instauració a Espanya 1.1. L'harmonització comptable europea 1.2. La implantació de les NIIF a Espanya 2. Organització del IASB 3. El cos normative de les **NIIF - Comptabilitat d'empreses en liquidació. - Comptabilitat sectorial. Comptabilitat pública. 1. Sector públic i comptabilitat pública [DESCRIPCION1_VAL] => PARTEIX l. Els plans de comptabilitat (PGC, PGC Pimes}. Les existències i l'immobilitzat 1. El pla general de comptabilitat. 1.1. Introducció 1.2. Empreses que poden utilitzar el **pgc pimes 2. El pla general de comptabilitat i el pla general de comptabilitat adaptat a les pimes 3. Modificacions que s'han produït a partir de l'1 de gener de 2016 4. El marc conceptual de la comptabilitat 4.1. Comptes anuals: imatge fidel 4.2. Requisits de la informació a incloure en els comptes anuals 4.3. Principis comptables 4.4. Elements dels comptes anuals 4.5. Criteris de registre o reconeixement comptable dels elements dels comptes anuals 4.6. Criteris de valoració 5. Tractament comptable de l'activitat pròpia de l'empresa. Les existències 5.1. Concepte i característiques d'existències 5.2. Registre i valoració de les existències 5.3. La deterioració del valor de les existències 5.4. Cas pràctic 6. Tractament de l'immobilitzat en el PGC 6.1. Concepte d'immobilitzat. 6.2. L'immobilitzat material i la seua classificació 6.3. valoració i comptabilització de l'immobilitzat material 6.4. Cost de producció. 6.5. Provisió per desmantellament, retir o rehabilitació. 6.6. Pagaments contingents. 6.7. Inversions sobre béns arrendats 6.8. Costos de grans reparacions 6.9. Renovació, ampliació i millora i peces de recanvi de l'immobilitzat material. 6.10. Substitució de components 6.11. Lliurament de bestretes. 6.12. Immobilitzat material adquirit per permuta 6.13. Capitalització de despeses financeres. 6.14. Tractament comptable de l'adquisició d'un immoble després d'un litigi 6.15. Correccions valoratives (amortitzacions i deterioracions del valor). 6.16. Deterioració del valor 6.17. Baixes d'elements de l'immobilitzat (vendes i sinistres) 6.18. Dació en pagament. 6.19. Mobiliari adquirit per a exposicions en fires 6.20. L'immobilitzat material en curs 6.21. Inversions immobiliàries 6.22. Immobilitzat intangible 6.23. Comptabilització dels contractes de franquícia [DESCRIPCION2_VAL] => 6.24. Comptabilització dels drets de superfície 6.25. Reserva d'aprofitament 6.26. L'arrendament financer 6.27. Venda amb lloguer amb opció de compra. Lease back 6.28. Cas pràctic general PART 11. Creditors i deutors per trànsit. 1. Deutors i creditors comercials 1.1. Introducció 1.2. Els drets corrents de cobrament: Clients i deutors varis 1.3. Funcionament de determinats comptes 1.4. Deterioració de valor de crèdits comercials 1.5. El procés comptable bàsic dels efectes a cobrar i operacions de factoring 1.6. Comptes amb el personal 1.7. Crèdits enfront de les administracions públiques 1.8. Ajustos per periodificació 1.9. Creditors per operacions de trànsit 1.10. Operacions de "Confirming" 1.11. Finançament mitjançant pòlissa de crèdit i descoberts en compte corrent 2. Tractament comptable de l'IVA 2.1. Quantia de l'impost 2.2. Quadre de comptes 2.3. Registre comptable de l'IVA en el règim general 2.3.1. Registre d'impost repercutit. 477. Hisenda Pública IVA Repercutit 2.4. Normes a considerar. 2.5. IVA en les donacions 2.6. Importacions 2.7. Inversió del subjecte passiu 2.8. Liquidació de l'impost 2.9. Registre comptable de l'IVA en el règim especial de la regla de la prorrata 2.9.1. Classes de prorrata: Prorrata general i especial 2.10. Registre comptable de l'IVA en el règim especial de criteri de caixa 2.11. Devolució de l'IVA repercutit en les factures no cobrades 2.12.Aplicació del Subministrament Immediat d'Informació (**SIi) 2.13. Comptabilització de l'impost sobre gasos fluorats efecte d'hivernacle 3. Cas pràctic. PART 111. Finançament bàsic 1. El finançament bàsic 1.1. Concepte i classificació 1.2. Patrimoni net. Definició i components 2. Document únic electrònic 3. Subvencions, donacions i llegats 3.1. Subvencions, donacions i llegats atorgats per tercers diferents als socis o propietaris. [DESCRIPCION3_VAL] => 3.2. Subvencions, donacions i llegats atorgats pels socis o propietaris 4. Finançament bàsic aliè 4.1. Deutes a llarg termini 4.2. Provisions i contingències 4.3. Provisió per impostos 5. Cas pràctic finançament propi PART IV. Instruments financers i reconeixement d'ingressos i despeses - Instruments financers 1. Instruments financers 2. Actius financers. 2.1. Inversions mantingudes fins al venciment 2.2. Venda d'actius financers 2.3. Actius financers mantinguts per a negociar 2.4. Actius disponibles per a la venda 2.5. Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades 3. Actius financers en el PGC Pimes 4. Drets preferents de subscripció 5. Derivats financers. 5.1. Derivat especulatiu 5.2. Derivat de cobertura -Reconeixement d'ingressos 1. Concepte i classificació d'ingressos 2. Reconeixement dels ingressos 3. Reconeixement dels ingressos per prestació de serveis 4. Reconeixement dels ingressos per diferents obligacions de compliment o acompliment 5. Venda amb cessió gratuïta d'elements d'immobilitzat material 6. Venda amb pacte de recompra 7. Ingressos obtinguts durant el període de prova de l'immobilitzat 8. Classificació dels ingressos - Reconeixement de les despeses. l. Reconeixement de les despeses 1.1. Concepte i classificació de despeses 2. Casos pràctics. 2.1. Cas pràctic número 1 2.2. Cas pràctic número 2 2.3. Amortització del fons de comerç - Els nous estats financers 1. L'estat de canvis en el patrimoni net. 2. L'estat de fluxos d'efectiu. - Normes internacionals d'informació financier. NIIF 1. Les NIIF a Europa i la seua instauració a Espanya 1.1. L'harmonització comptable europea 1.2. La implantació de les NIIF a Espanya 2. Organització del IASB 3. El cos normative de les **NIIF - Comptabilitat d'empreses en liquidació. - Comptabilitat sectorial. Comptabilitat pública. 1. Sector públic i comptabilitat pública [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23123210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Anàlisi d'Estats Financers [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Anàlisi d'Estats Financers [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Metodologia de l'anàlisi d'estats financers 1.1. Introducció 1.2. La informació comptable i l'anàlisi d'estats financers 1.3. Usuaris de la informació comptable 1.4. Concepte i objectius de l'anàlisi d'estats financers 1.5. Tècniques i instruments generals utilitzats en l'A.E.F. 1.6. Classificació dels estats comptables 2. Estats financers: el balanç 2.1. Naturalesa i significat del balanç 2.2. Estructura del balanç: anàlisi dels seus components 2.3. Actiu 2.4. Patrimoni net 2.5. Passiu 2.6. Presentació del balanç en la normativa espanyola 2.7.Cas pràctic 3. Anàlisi de la situació financera a curt termini 3.1.Abast i significat de la situació financera a curt termini 3.2.El fons de maniobra i l'equilibri financer 3.3. El període de maduració 3.4. El capital circulant necessari o mínim 3.5. Ràtios financers 3.6. L'índex de convertibilitat de l'actiu corrent 3.7. Casos pràctics 4. Anàlisi de la situació financera a llarg termini 4.1. Abast i significat de la situació financera a llarg termini 4.2. Estructura i composició de l'actiu 4.3. Estructura i composició del finançament a llarg termini 4.4 L'endeutament de l'empresa 4.5. Altres ràtios financeres de llarg termini 4.6. Cas pràctic S. El compte de resultats CURS 2020-21 5.1. Naturalesa i significat del compte de resultats 5.2. Components del resultat. Ingressos i guanys 5.3. Components del resultat. Despeses i pèrdues 5.4.Els resultats en el compte de pèrdues i guanys S. S. El compte de resultats en el Pla General de Comptabilitat 5.6. L'excedent empresarial i el valor afegit 5.7. Cas pràctic 6. Anàlisi econòmica 6.1. El comportament dels costos 6.2. El punt mort o llindar de rendibilitat 6.3. El palanquejament operatiu 6.4. Índexs d'eficiència 6.5. Casos pràctics 7. Estudi de la rendibilitat 7.1. Concepte de rendibilitat 7.2. Rendibilitat econòmica [DESCRIPCION2] => 7.3. Rentabilidad financiera 7.4.Descomposición de la rentabilidad financiera. El apalancamiento financiero 7.5. Otras medidas de rentabilidad 7.6. Casos prácticos 8. Otras cuentas anuales 8.1. El estado de cambios en el patrimonio neto 8.2. Estado de flujos de efectivo 8.3. La memoria [DESCRIPCION3] => 7.3. Rendibilitat financera 7.4.Descomposició de la rendibilitat financera. El palanquejament financer 7.5. Altres mesures de rendibilitat 7.6. Casos pràctics 8. Altres comptes anuals 8.1. L'estat de canvis en el patrimoni net 8.2. Estat de fluxos d'efectiu 8.3. La memòria [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Metodologia de l'anàlisi d'estats financers 1.1. Introducció 1.2. La informació comptable i l'anàlisi d'estats financers 1.3. Usuaris de la informació comptable 1.4. Concepte i objectius de l'anàlisi d'estats financers 1.5. Tècniques i instruments generals utilitzats en l'A.E.F. 1.6. Classificació dels estats comptables 2. Estats financers: el balanç 2.1. Naturalesa i significat del balanç 2.2. Estructura del balanç: anàlisi dels seus components 2.3. Actiu 2.4. Patrimoni net 2.5. Passiu 2.6. Presentació del balanç en la normativa espanyola 2.7.Cas pràctic 3. Anàlisi de la situació financera a curt termini 3.1.Abast i significat de la situació financera a curt termini 3.2.El fons de maniobra i l'equilibri financer 3.3. El període de maduració 3.4. El capital circulant necessari o mínim 3.5. Ràtios financers 3.6. L'índex de convertibilitat de l'actiu corrent 3.7. Casos pràctics 4. Anàlisi de la situació financera a llarg termini 4.1. Abast i significat de la situació financera a llarg termini 4.2. Estructura i composició de l'actiu 4.3. Estructura i composició del finançament a llarg termini 4.4 L'endeutament de l'empresa 4.5. Altres ràtios financeres de llarg termini 4.6. Cas pràctic S. El compte de resultats CURS 2020-21 5.1. Naturalesa i significat del compte de resultats 5.2. Components del resultat. Ingressos i guanys 5.3. Components del resultat. Despeses i pèrdues 5.4.Els resultats en el compte de pèrdues i guanys S. S. El compte de resultats en el Pla General de Comptabilitat 5.6. L'excedent empresarial i el valor afegit 5.7. Cas pràctic 6. Anàlisi econòmica 6.1. El comportament dels costos 6.2. El punt mort o llindar de rendibilitat 6.3. El palanquejament operatiu 6.4. Índexs d'eficiència 6.5. Casos pràctics 7. Estudi de la rendibilitat 7.1. Concepte de rendibilitat 7.2. Rendibilitat econòmica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23123210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Tècniques de valoració d'empreses i confecció de plans de viabilitat. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Tècniques de valoració d'empreses i confecció de plans de viabilitat. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => PART 1: Valoració d'empreses l. Introducció 2. Mètodes de valoració d'empreses 2.1. Mètodes de valoració tradicionals o analítics 2.2. Mètodes de valoració mixtos o compostos 2.3. Mètodes comparatius o per múltiples 2.4. Mètodes de valoració per descompte dels fluxos de tresoreria 3.L'auditor davant la valoració d'empreses en la legislació mercantil 4.la valoració en situació de crisi empresarial 5.Cas pràctic global PART 11: Confecció de plans de viabilitat empresarial 1. Introducció 2. Descripció de la idea de negoci. 3. Pla de màrqueting. 3.1. Anàlisi de l'entorn i possibles clients 3.2. Anàlisi de la competència 4. Pla de producció. 5. Pla econòmic financer. 5.1. Pla d'inversió 5.2. Pla de finançament 6. Pla d'explotació. 7. Estat de previsió de tresoreria. 8. Anàlisi mitjançant ràtios. 9. Pla de viabilitat d'empreses en concurs 9.1. Evolució econòmica 9.2. Evolució patrimonial 9.3. Capacitat de reembossament 10. Conclusions 11. Cas pràctic [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => PART 1: Valoració d'empreses l. Introducció 2. Mètodes de valoració d'empreses 2.1. Mètodes de valoració tradicionals o analítics 2.2. Mètodes de valoració mixtos o compostos 2.3. Mètodes comparatius o per múltiples 2.4. Mètodes de valoració per descompte dels fluxos de tresoreria 3.L'auditor davant la valoració d'empreses en la legislació mercantil 4.la valoració en situació de crisi empresarial 5.Cas pràctic global PART 11: Confecció de plans de viabilitat empresarial 1. Introducció 2. Descripció de la idea de negoci. 3. Pla de màrqueting. 3.1. Anàlisi de l'entorn i possibles clients 3.2. Anàlisi de la competència 4. Pla de producció. 5. Pla econòmic financer. 5.1. Pla d'inversió 5.2. Pla de finançament 6. Pla d'explotació. 7. Estat de previsió de tresoreria. 8. Anàlisi mitjançant ràtios. 9. Pla de viabilitat d'empreses en concurs 9.1. Evolució econòmica 9.2. Evolució patrimonial 9.3. Capacitat de reembossament 10. Conclusions 11. Cas pràctic [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23123210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Comptabilitat analítica de costos i comptabilitat de gestió. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Comptabilitat analítica de costos i comptabilitat de gestió. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció 2. Concepte de cost vs. concepte de despesa 3. Tipus de costos 4. Components destacables del cost del producte 4.1. Cost de la mà d'obra 4.2. Cost dels materials 5. Valoració d'inventaris 6. Com es reparteix un cost? 7. Sistemes de costos 7.1. Sistemes segons l'assignació de costos 7.2. Sistemes segons el mètode de producció 8. Cas pràctic basat en l'elaboració d'un sistema de costos real [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció 2. Concepte de cost vs. concepte de despesa 3. Tipus de costos 4. Components destacables del cost del producte 4.1. Cost de la mà d'obra 4.2. Cost dels materials 5. Valoració d'inventaris 6. Com es reparteix un cost? 7. Sistemes de costos 7.1. Sistemes segons l'assignació de costos 7.2. Sistemes segons el mètode de producció 8. Cas pràctic basat en l'elaboració d'un sistema de costos real [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23123210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Introducció a la consolidació comptable. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Introducció a la consolidació comptable. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Concepte de grup de societats i obligació de presentar comptes anuals consolidats. 2. Dispensa de l'obligació de presentació de comptes anuals consolidats 3. Tipus de societats 4. Tipus de participació patrimonial: directa, indirecta, triangular, recíproca i circular. 5. Tant nominal de participació, tant de control i tacte efectiu d'interès patrimonial 6. Els mètodes de consolidació 7. Conjunt consolidable i perímetre de consolidació 8. El procés de consolidació comptable 9. Eliminació inversió-patrimoni net 10. Amortització del fons de comerç 11. Eliminacions de resultats per operacions **intragrupo 12. Eliminacions de crèdits i dèbits recíprocs 13. Valoració de la inversió financera (participació). Cost de la combinació de negocis 14. La data d'adquisició 15. La participació dels socis externs 16. L'Eliminació inversió-patrimoni net en exercicis posteriors: les reserves en societats consolidades 17. Casos pràctics complets 18. Contingut de la memòria consolidada 19. Contingut de l'informe de gestió consolidat [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Concepte de grup de societats i obligació de presentar comptes anuals consolidats. 2. Dispensa de l'obligació de presentació de comptes anuals consolidats 3. Tipus de societats 4. Tipus de participació patrimonial: directa, indirecta, triangular, recíproca i circular. 5. Tant nominal de participació, tant de control i tacte efectiu d'interès patrimonial 6. Els mètodes de consolidació 7. Conjunt consolidable i perímetre de consolidació 8. El procés de consolidació comptable 9. Eliminació inversió-patrimoni net 10. Amortització del fons de comerç 11. Eliminacions de resultats per operacions **intragrupo 12. Eliminacions de crèdits i dèbits recíprocs 13. Valoració de la inversió financera (participació). Cost de la combinació de negocis 14. La data d'adquisició 15. La participació dels socis externs 16. L'Eliminació inversió-patrimoni net en exercicis posteriors: les reserves en societats consolidades 17. Casos pràctics complets 18. Contingut de la memòria consolidada 19. Contingut de l'informe de gestió consolidat [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23123210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Combinacions de negocis. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Combinacions de negocis. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Introducció 2. Regulació comptable 3.Concepte i normativa aplicable a les fusions 4. Comptabilitat de les combinacions de negocis 5. Aplicació del mètode d'adquisició 5.1. Identificació de l'empresa adquirent 5.2. Data d'adquisició 5.3. Cost de la combinació de negocis 5.4. Criteri de reconeixement i valoració dels actius identificables i els passius assumits 5.5. Determinació del fons de comerç o de la diferència negativa 5.6. Comptabilitat provisional 6. Combinacions de negocis realitzades per etapes 7. Fusions entre societats del grup 7.1.Fusions entre dominant i dependent 7.2.Fusió en la qual la dependent absorbeix a la dominant 7.3.Fusió entre societats dependents 8. Escissió de societats 9. L'escissió inversa 10. Comptabilitat de les aportacions no dineràries en operacions societàries 11. Tractament fiscal de les combinacions de negocis [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Introducció 2. Regulació comptable 3.Concepte i normativa aplicable a les fusions 4. Comptabilitat de les combinacions de negocis 5. Aplicació del mètode d'adquisició 5.1. Identificació de l'empresa adquirent 5.2. Data d'adquisició 5.3. Cost de la combinació de negocis 5.4. Criteri de reconeixement i valoració dels actius identificables i els passius assumits 5.5. Determinació del fons de comerç o de la diferència negativa 5.6. Comptabilitat provisional 6. Combinacions de negocis realitzades per etapes 7. Fusions entre societats del grup 7.1.Fusions entre dominant i dependent 7.2.Fusió en la qual la dependent absorbeix a la dominant 7.3.Fusió entre societats dependents 8. Escissió de societats 9. L'escissió inversa 10. Comptabilitat de les aportacions no dineràries en operacions societàries 11. Tractament fiscal de les combinacions de negocis [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23123210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Fiscalitat de l'empresa [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fiscalitat de l'empresa [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => PART 1: Fiscalitat de l'empresa. Impost de societats 1. Marc legal de l'Impost de societats 2. La fiscalitat de les societats 3. La comptabilitat de l'Impost de societats: les diferències temporals i les diferències temporàries 3.1. Definició de diferències permanents i temporals segons l'Enfocament del compte de resultats 3.2. Definició de diferències temporàries segons l'enfocament del Balanç 3.3. Informació en els comptes anuals de l'efecte impositiu segons el PGC 3.4. Procediment de càlcul de l'efecte impositiu segons el PGC i el PGC Pimes. 3.5. Casos pràctics d'aplicació 4. Principals diferències temporàries i permanents al tancament de l'exercici. 4.1. Diferències permanents 4.2. Diferències temporàries procedents del compte de resultats 4.3. **Deducibilidad de fons de comerç. 4.4. Derogació de la llibertat d'amortització. 4.S. Deducibilidad de les despeses financeres 4.6. Crèdits per pèrdues fiscals a compensar 4.7. Deduccions i bonificacions pendents d'aplicació 5. Tractament de les deduccions i bonificacions de la quota 5.1. Deduccions per a evitar la doble imposició. 5.2. Deduccions per a incentivar determinades activitats 5.3. Casos pràctics 6. Minoració de la base imposable per reserva de capitalització 7. Minoració de la base imposable per reserva d'anivellament PART II: Fiscalitat de l'empresa. Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 1. Denominació. El perquè del seu nom. Principi de neutralitat 2. Naturalesa 2.1. Característiques de l'impost 3. Delimitació del fet imposable 3.1. Definició del fet imposable. Article 4 de la llei 37/1992 de l'IVA (UVA) 3.2. Què és, a l'efecte de !VA, un empresari o professional? Article 5 de la UVA 3.3. Exemples: quins d'aquestes operacions estaran subjectes a IVA? 3.4. Operacions no subjectes al !VA. Article 7 de la UVA 3.5. Lliuraments de béns, definició. Article 8 de la UVA 3.6. Operacions assimilades als lliuraments de béns: els autoconsums de béns. Article 9 de la UVA [DESCRIPCION2] => 3.7. Prestacions de serveis, definició. Article 11 de la UVA 3.8. Operacions assimilades a les prestacions de serveis: els autoconsums de serveis. Article 12 de la UVA 3.9. Quins d'aquestes operacions són lliuraments de béns i quins prestacions de serveis? 3.10. Adquisicions intracomunitàries de béns (AIB). Fet imposable propi. Article 13 de la UVA 3.11. Importacions: fet imposable. Article 17 de la UVA 3.12. Quins d'aquestes operacions seran adquisicions intracomunitàries de béns (**AIB) i quins importacions? 4. Exempcions en operacions interiors 4.1. Definició, característiques i conseqüències. Article 20 de la LIVA 4.2. Classes d'exempcions 5. Lloc de realització del fet imposable 5.1. Regles de localització de l'impost. Lliuraments de béns. Article 68 de la LIVA 5.2. Regles de localització de l'impost. Prestacions de serveis. Regla general. Article 69 et seq. de la **LIVA 5.3. Regles de localització de l'impost. Regles especials. Criteris en funció del servei prestat 5.4. Regles de localització de l'impost. Clàusula de tancament 5.5. Regles de localització de l'impost. Adquisicions intracomunitàries de béns. Article 71 de la UVA 5.6. Regles de localització de l'impost. Exemples i qüestions. 6. Meritació de l'impost 6.1. Concepte i regles generals. Article 75 de la UVA 13 6.2. Meritació de l'impost. Regles especials. Article 75 de la UVA 6.3. Meritació de l'impost. Importacions. Article 77 de la UVA 6.4. Meritació de l'impost. Qüestions i dubtes 7. Base imposable 7.1. Base imposable. Regles de determinació. Regla general. Article 78 de la UVA 7.2. Base imposable. Regles de determinació. Regles especials. Article 79 de la UVA 7.3. Base imposable. Suposat d'interès: les subvencions 7.4. Modificació de la base imposable. Article 80 de la UVA 8. Subjecte passiu 8.1. Subjecte passiu. Regla general de determinació. Article 84 de la UVA 8.2. Subjecte passiu. Regles especials determinació. La inversió del subjecte passiu (ISP). Article 84 de la UVA [DESCRIPCION3] => 9. El tipus impositiu 9.1. El tipus impositiu. El tipus general. Article 90 de la UVA 9.2. El tipus impositiu. Els tipus reduïts. Article 91 de la UVA 10. Deduccions i devolucions 10.1. Deduccions i devolucions. Conceptes bàsics 10.2. Deduccions i devolucions. Requisits subjectius 10.3. Deduccions i devolucions. Operacions la realització de les quals origina el dret a la deducció. Article 94 de la IVA 10.4. Deduccions i devolucions. Exclusions i restriccions del dret a deduir. Article 96 de la IVA 10.5. Deduccions i devolucions. Requisits formals per a l'exercici de la deducció. Art. 97 de la IVA [DESCRIPCION1_VAL] => PART 1: Fiscalitat de l'empresa. Impost de societats 1. Marc legal de l'Impost de societats 2. La fiscalitat de les societats 3. La comptabilitat de l'Impost de societats: les diferències temporals i les diferències temporàries 3.1. Definició de diferències permanents i temporals segons l'Enfocament del compte de resultats 3.2. Definició de diferències temporàries segons l'enfocament del Balanç 3.3. Informació en els comptes anuals de l'efecte impositiu segons el PGC 3.4. Procediment de càlcul de l'efecte impositiu segons el PGC i el PGC Pimes. 3.5. Casos pràctics d'aplicació 4. Principals diferències temporàries i permanents al tancament de l'exercici. 4.1. Diferències permanents 4.2. Diferències temporàries procedents del compte de resultats 4.3. **Deducibilidad de fons de comerç. 4.4. Derogació de la llibertat d'amortització. 4.S. Deducibilidad de les despeses financeres 4.6. Crèdits per pèrdues fiscals a compensar 4.7. Deduccions i bonificacions pendents d'aplicació 5. Tractament de les deduccions i bonificacions de la quota 5.1. Deduccions per a evitar la doble imposició. 5.2. Deduccions per a incentivar determinades activitats 5.3. Casos pràctics 6. Minoració de la base imposable per reserva de capitalització 7. Minoració de la base imposable per reserva d'anivellament PART II: Fiscalitat de l'empresa. Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 1. Denominació. El perquè del seu nom. Principi de neutralitat 2. Naturalesa 2.1. Característiques de l'impost 3. Delimitació del fet imposable 3.1. Definició del fet imposable. Article 4 de la llei 37/1992 de l'IVA (UVA) 3.2. Què és, a l'efecte de !VA, un empresari o professional? Article 5 de la UVA 3.3. Exemples: quins d'aquestes operacions estaran subjectes a IVA? 3.4. Operacions no subjectes al !VA. Article 7 de la UVA 3.5. Lliuraments de béns, definició. Article 8 de la UVA 3.6. Operacions assimilades als lliuraments de béns: els autoconsums de béns. Article 9 de la UVA [DESCRIPCION2_VAL] => 3.7. Prestacions de serveis, definició. Article 11 de la UVA 3.8. Operacions assimilades a les prestacions de serveis: els autoconsums de serveis. Article 12 de la UVA 3.9. Quins d'aquestes operacions són lliuraments de béns i quins prestacions de serveis? 3.10. Adquisicions intracomunitàries de béns (AIB). Fet imposable propi. Article 13 de la UVA 3.11. Importacions: fet imposable. Article 17 de la UVA 3.12. Quins d'aquestes operacions seran adquisicions intracomunitàries de béns (**AIB) i quins importacions? 4. Exempcions en operacions interiors 4.1. Definició, característiques i conseqüències. Article 20 de la LIVA 4.2. Classes d'exempcions 5. Lloc de realització del fet imposable 5.1. Regles de localització de l'impost. Lliuraments de béns. Article 68 de la LIVA 5.2. Regles de localització de l'impost. Prestacions de serveis. Regla general. Article 69 et seq. de la **LIVA 5.3. Regles de localització de l'impost. Regles especials. Criteris en funció del servei prestat 5.4. Regles de localització de l'impost. Clàusula de tancament 5.5. Regles de localització de l'impost. Adquisicions intracomunitàries de béns. Article 71 de la UVA 5.6. Regles de localització de l'impost. Exemples i qüestions. 6. Meritació de l'impost 6.1. Concepte i regles generals. Article 75 de la UVA 13 6.2. Meritació de l'impost. Regles especials. Article 75 de la UVA 6.3. Meritació de l'impost. Importacions. Article 77 de la UVA 6.4. Meritació de l'impost. Qüestions i dubtes 7. Base imposable 7.1. Base imposable. Regles de determinació. Regla general. Article 78 de la UVA 7.2. Base imposable. Regles de determinació. Regles especials. Article 79 de la UVA 7.3. Base imposable. Suposat d'interès: les subvencions 7.4. Modificació de la base imposable. Article 80 de la UVA 8. Subjecte passiu 8.1. Subjecte passiu. Regla general de determinació. Article 84 de la UVA 8.2. Subjecte passiu. Regles especials determinació. La inversió del subjecte passiu (ISP). Article 84 de la UVA [DESCRIPCION3_VAL] => 9. El tipus impositiu 9.1. El tipus impositiu. El tipus general. Article 90 de la UVA 9.2. El tipus impositiu. Els tipus reduïts. Article 91 de la UVA 10. Deduccions i devolucions 10.1. Deduccions i devolucions. Conceptes bàsics 10.2. Deduccions i devolucions. Requisits subjectius 10.3. Deduccions i devolucions. Operacions la realització de les quals origina el dret a la deducció. Article 94 de la IVA 10.4. Deduccions i devolucions. Exclusions i restriccions del dret a deduir. Article 96 de la IVA 10.5. Deduccions i devolucions. Requisits formals per a l'exercici de la deducció. Art. 97 de la IVA [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp59663 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Barroso Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => KPMG Auditores, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp152187 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Bonmatí Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Presidente de la AECE en la Comunidad de Madrid. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni58162 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabeth [APELLIDOS] => Bustos Contell [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Contratado Doctor. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp65470 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Gomá Guitart [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado. Broseta Abogados, SLP [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni2109 [NOMBRE_PERSONA] => Gregorio [APELLIDOS] => Labatut Serer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G6049 [EMAIL_FACULTAD] => Gregorio.Labatut@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp391158 [NOMBRE_PERSONA] => Maite [APELLIDOS] => Merino García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Training Manager Anfix Software. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni25840 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Molina Llopis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad. Departament de Comptabilitat. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp391160 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Piñerio Sabalate [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Training Manager Anfix Software. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp381232 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Plana Andrés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio Director. Auren Corporate, SP, S.L.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni24271 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Pozuelo Campillo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9159 [EMAIL_FACULTAD] => Jose.Pozuelo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp84861 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Ruiz Genovés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socia Auditora de la Oficina de Valencia. Ernst & Young, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp127170 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro [APELLIDOS] => Santana Torres [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable departamento contable PYME [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni2109 [NOMBRE_PERSONA] => Gregorio [APELLIDOS] => Labatut Serer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G6049 [EMAIL_FACULTAD] => Gregorio.Labatut@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 30.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 24/10/2023

Data inici: Novembre 2023

Data fi: Setembre 2024

Matrícula: 930 € (import preu públic)

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició: online

Horari: en línia

Més informació

Objectius del curs

El Diploma d'Especialització Expert Comptable amb ERP presenta entre les seues matèries d'estudi formació en matemàtiques financeres per al PGC, iniciació a la comptabilitat, pla general de comptabilitat i PGC pimes, anàlisis d'estats financers, programari ERP, tècniques de valoració d'empreses i confecció de plans de viabilitat. A més, inclou comptabilitat analítica de costos i comptabilitat de gestió, així com també consolidació comptable, combinacions de negocis i fiscalitat de l'empresa.
En el Diploma d'Especialització Expert Comptable amb ERP s'emprarà ERP Anfix, que consisteix en un ERP de gestió empresarial el qual integra en un sol sistema tots els processos de gestió de negoci de forma centralitzada. Aquesta eina facilita la planificació, direcció i gestió a les empreses, per a evitar dades errònies i duplicitats.
Una dels avantatges del Diploma d'Especialització Expert Comptable amb ERP és que és online, i es pot accedir a ell des d'on vulgues i quan vulgues, a més de compatibilitzar així els teus estudis amb una altra mena d'activitats o treball. D'altra banda, podràs tindre accés al mateix mitjançant qualsevol ordinador connectat a Internet a través d'una clau personalitzada.

Leer más

Objectius professionals

Titule homologat per:

1. Registre d'Experts Comptables REC del Consell General d'Economistes i de l'Institut de Censors Jurats de Comptes. Aquest Programa ha aconseguit l'homologació per a la convalidació per a la prova teorica d'accés a aquells alumnes que hagueren cursat prèviament en la seua titulació de grau, llicenciatura o diplomatura d'origen 24 crèdits ECTS en matèries relacionades amb la comptabilitat.

Leer más

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò