Màster de Formació Permanent Internacional en Emprenedoria Social i Solidària

2a Edició - Codi 22231010

Array ( [CODIGO] => 22231010 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 2400 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 22/10/2022 [FECHA_FIN] => 30/09/2023 [LUGAR] => Universidad Santiago de Chile [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Institut Universitari d'Economia Social, Cooperativisme i Emprendiment. IUDESCOOP [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 20/09/2022 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa - Universidad de Santiago de Chile (CIESCOOP-USACH) [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => internacional-emprendimiento-social [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent Internacional en Emprenedoria Social i Solidària [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Semipresencial, [REQUISITOS_TITULACION] => Titulats universitaris i Professionals amb titulació universitària de Xile, d'altres països de l'entorn llatinoamericà, i dels Estats Units que estiguen interessats en emprenedoria social i solidària nacional i internacional [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària, que s'impartirà DE MANERA SEMIPRESENCIAL (a Xile I ONLINE) ÉS FRUIT DEL CONVENI SIGNAT PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA AMB LA UNIVERSITAT DE SANTIAGO DE XILE ES DIRIGEIX PRINCIPALMENT A titulats universitaris residents a Xile i té per objecte l'anàlisi del sector de l'economia social i solidària des d'una perspectiva internacional, així com un interés profund a proporcionar formació en emprenedoria social solidària en un entorn que cada vegada és més globalitzat, amb entitats de l'economia social, més resilients a les crisis econòmiques, que compten amb un lloc especial dins dels mercats, nacionals i internacionals. A més, el Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària està consolidat en els següents pilars: emprenedoria a través de l'economia social i solidària; anàlisi de les diferents opcions depenent de característiques socials, econòmiques i de l'entorn, polítiques públiques de foment de l'economia social i solidària, el màrqueting social (com a eina de canvi social), les tendències socials en la direcció estratègica, l'organització del treball i la gestió de persones en les institucions d'economia social, l'ecosistema de les empreses i entitats de l'economia social, el tractament comptable i fiscal en empreses d'economia social, la col·laboració públic privada o la cooperació al desenvolupament a través de les entitats de l'economia social i cooperativa, així com la gestió de projectes. Avantatges de cursar el Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària: 1. En estar vinculat amb el desenvolupament social, amb el treball digne, amb la igualtat, així com amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible, el màster ofereix eines formatives a altres països, tant europeus com llatinoamericans. [ARG_VENTA2] => 2. Atés que l'emprenedoria social i solidària està adquirint major rellevància, en ser defensat per diferents fòrums tant nacionals com internacionals, comptar amb professionals que estiguen dotats d'aquestes eines serà fonamental no sols en el present, sinó en els anys futurs [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => En general, la metodologia d'aprenentatge per a les diferents unitats didàctiques que componen el mòdul consistirà en la realització i desenvolupament d'activitats teoricopràctiques, mitjançant la combinació dels següents recursos didàctics: - Enregistraments audiovisuals tipus *MOOC, d'1 hora aproximadament, presentant els continguts teòrics fonamentals i més rellevants de cadascun dels quatre apartats del programa. - Una presentació (només en arxiu *PPT) més completa, disponible a l'aula virtual, contenint-los continguts vistos en el recurs didàctic anterior, a més d'altres continguts addicionals, per a reforç dels aspectes de teoria. - Lectura de bibliografia, obligatòria i complementària, disponible a l'aula virtual, com a reforç, completant així el material de tipus teòric. - Tutories virtuals (asíncrones) per a assenyalar els dubtes més importants, i poder així apuntar a la resolució d'aquestes, podent ser contestades pel professor durant la setmana, o en la sessió en línia síncrona del dissabte. - Activitats de pràctiques: anàlisi de casos, resum de lectures, contestació de preguntes de reflexió sobre continguts de bibliografia, i altres exercicis pràctics, tant de manera individual com grupal, la resolució de la qual es plantejarà i exposarà en el fòrum, o a través els lliurables corresponents que el professor establisca. - En les sessions sincròniques de cada dissabte es revisaran els dubtes suscitats, es farà un compendi dels aspectes fonamentals i posaran en comú totes qüestions rellevants vistes en cadascun dels apartats del programa, i els materials teoricopràctics manejats. Es requereix mantindre una certa regularitat, mentre això siga possible, en el desenvolupament i execució seqüencial de totes i cadascuna de les matèries o unitats educatives, de manera que, dins del període assignat a cada unitat didàctica es puguen encaixar les activitats, almenys les relacionades amb els continguts teòrics, i diferir fora d'aquest període només algunes d'elles, com seria el lliurament d'algun treball pràctic de major entitat, en un termini no superior a 15 dies. Per descomptat, també es recomana revisar els materials amb suficient antelació, si l'estudiant disposa de temps, i desitja anticipar-se a l'estudi respecte a la data d'inici de la unitat didàctica. Per tant, i de manera orientativa, es proposa una seqüència d'activitats on es combinen diferents recursos didàctics, començant amb el visionat de l'enregistrament MOOC, i es compagina amb les lectures de la bibliografia i a l'uníson amb la presentació PPT més completa. Aquesta seqüència es realitzarà per a cadascun dels apartats del programa. A continuació, i a meitat de setmana, es comencen a abordar continguts de pràctiques, com les preguntes de reflexió sobre continguts de la bibliografia, i alguns exercicis curts de cada apartat (individuals) que poden ser resolts en la mateixa setmana i pujats com a lliurables. Altres treballs de major entitat, elaborats en grup, podran aprofitar el fòrum i ser entregats de forma diferida, de manera que el lliurament dels treballs no excedisca un termini de 15 dies sobre una data establida. Per descomptat, la revisió dels materials podrà ser cíclica, reiterativa i constant, i la sessió síncrona dels dissabtes serà fonamental per a la comunicació directa entre estudiants i professor, reforçant els coneixements obtinguts, resolent els dubtes i qüestions plantejades, i reorientant cap als objectius d'aprenentatge establits. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => És una realitat que vivim en un entorn globalitzat en el qual el desenvolupament de l'economia social i solidària impulsa accions que ajuden el mercat a incorporar entitats de caràcter social. En tots els països del nostre entorn les iniciatives solidàries són creixents, situació que no ha passat desapercebuda per a la Universitat de València, que atenta a les necessitats actuals de la societat imparteix el Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària per a satisfer la demanda d'una formació especialitzada en el tema. Per tot això, des de l'Institut Universitari en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP), la Universitat de València ofereix el Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària, que aborda matèries que es vinculen amb l'emprenedoria social i solidària sota una perspectiva i angle internacional. Gràcies al màster els professionals que l'acrediten adquiriran les següents destreses i habilitats: - Comprendre la importància de prestar especial atenció a l'emprenedoria en el que és fonamental: les persones i no el capital. - Comprendre i analitzar tots aquells aspectes essencials per a iniciar una activitat emprenedora, des de temes d'índole econòmica i jurídica, fins de recursos humans, de màrqueting social i d'estratègia emprenedora, entre altres. - Tindre una sòlida formació en emprenedoria social i solidària des d'una perspectiva internacional. Gràcies al caràcter interdisciplinari del Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària, així com la incorporació al claustre de professors d'especialistes de la nostra universitat i de la Universitat de Santiago de Xile el doten de major valor, a més de que tenen un impacte major a Llatinoamèrica. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22231010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Economia Social i Solidària [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Economia Social i Solidària [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Per a cadascuna de les diferents unitats didàctiques que componen aquest mòdul, es presenta a continuació un breu resum. UD1 - L'economia social i solidària, fonaments i polítiques públiques . UD2 - Màrqueting i responsabilitat social corporativa. UD3 - Direcció estratègica de les entitats de l'economia social i solidària. UD4 - Gestió de persones en les entitats de l'economia social i solidària, UD5 - Emprenedoria i innovació social. Internacionalització, ecosistemes i clústers d'economia social. UD6 - Gestió econòmica, fiscal i comptable de les empreses d'economia social i solidària. UD7 - Bones pràctiques i experiències. UD8 - Cooperació al desenvolupament i banca ètica. UD9 - Gestió de projectes en les entitats de l'economia social i solidària. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Per a cadascuna de les diferents unitats didàctiques que componen aquest mòdul, es presenta a continuació un breu resum. UD1 - L'economia social i solidària, fonaments i polítiques públiques . UD2 - Màrqueting i responsabilitat social corporativa. UD3 - Direcció estratègica de les entitats de l'economia social i solidària. UD4 - Gestió de persones en les entitats de l'economia social i solidària, UD5 - Emprenedoria i innovació social. Internacionalització, ecosistemes i clústers d'economia social. UD6 - Gestió econòmica, fiscal i comptable de les empreses d'economia social i solidària. UD7 - Bones pràctiques i experiències. UD8 - Cooperació al desenvolupament i banca ètica. UD9 - Gestió de projectes en les entitats de l'economia social i solidària. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22231010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Dret de l'Economia Social i Solidària [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dret de l'Economia Social i Solidària [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Igual que l'anterior, aquest mòdul, dedicat al vessant jurídic del màster, s'organitza en un conjunt de matèries o unitats docents, de les quals es presenta ara un succint resum: UD10 - Entitats de l'economia social i solidària. Marc normatiu. UD11 - Contractació pública, clàusules socials i competència de les entitats de l'economia social i solidària. UD12 - L'economia social i solidària davant les tecnologies de la informació i comunicació. UD13 - Cooperativisme, entitats no lucratives i emprenedoria social. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Igual que l'anterior, aquest mòdul, dedicat al vessant jurídic del màster, s'organitza en un conjunt de matèries o unitats docents, de les quals es presenta ara un succint resum: UD10 - Entitats de l'economia social i solidària. Marc normatiu. UD11 - Contractació pública, clàusules socials i competència de les entitats de l'economia social i solidària. UD12 - L'economia social i solidària davant les tecnologies de la informació i comunicació. UD13 - Cooperativisme, entitats no lucratives i emprenedoria social. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22231010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Desenvolupament del TFM [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Desenvolupament del TFM [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp377578 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime Cristóbal [APELLIDOS] => Alcalde Silva [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Asociado Universidad Pontificia de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni66085 [NOMBRE_PERSONA] => Sissy Anne [APELLIDOS] => Álvarez Villar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni56045 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Chaves Ávila [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => H0442 [EMAIL_FACULTAD] => Rafael.Chaves@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni31132 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael Martín [APELLIDOS] => Currás Pérez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comercialització i Investigació de Mercats. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I4336 [EMAIL_FACULTAD] => curras@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni66083 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Edilio [APELLIDOS] => Hernández Astudillo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni66165 [NOMBRE_PERSONA] => Andrés [APELLIDOS] => Hernández Straub [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni66086 [NOMBRE_PERSONA] => Patricio Andre [APELLIDOS] => Inostroza Rebolledo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni684 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Monreal Garrido [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Escuela Universitaria [NPI] => G8377 [EMAIL_FACULTAD] => Manuel.Monreal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp69604 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Monzón Campos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Presidente de CIRIEC-España. CIRIEC España [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni66084 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro [APELLIDOS] => Narvarte Arregui [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni1751 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Olavarría Iglesia [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => G1110 [EMAIL_FACULTAD] => jesus.olavarria@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp381410 [NOMBRE_PERSONA] => Waldo Ezequiel [APELLIDOS] => Orellana Zambrano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Honorario Universitat de València - IUDESCOOP [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni12790 [NOMBRE_PERSONA] => Mario Hernán [APELLIDOS] => Radrigán Rubio [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni67462 [NOMBRE_PERSONA] => Teresa [APELLIDOS] => Savall Morera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => M1195 [EMAIL_FACULTAD] => samote@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni66183 [NOMBRE_PERSONA] => Alexis [APELLIDOS] => Valdés Morán [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => CIESCOOP [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni20366 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Vañó Vañó [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H3350 [EMAIL_FACULTAD] => maria.j.vano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni684 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Monreal Garrido [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Escuela Universitaria [NPI] => G8377 [EMAIL_FACULTAD] => Manuel.Monreal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni56045 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Chaves Ávila [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => H0442 [EMAIL_FACULTAD] => Rafael.Chaves@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 22231010 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 2400 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 22/10/2022 [FECHA_FIN] => 30/09/2023 [LUGAR] => Universidad Santiago de Chile [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Institut Universitari d'Economia Social, Cooperativisme i Emprendiment. IUDESCOOP [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 20/09/2022 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa - Universidad de Santiago de Chile (CIESCOOP-USACH) [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => internacional-emprendimiento-social [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent Internacional en Emprenedoria Social i Solidària [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Semipresencial, [REQUISITOS_TITULACION] => Titulats universitaris i Professionals amb titulació universitària de Xile, d'altres països de l'entorn llatinoamericà, i dels Estats Units que estiguen interessats en emprenedoria social i solidària nacional i internacional [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària, que s'impartirà DE MANERA SEMIPRESENCIAL (a Xile I ONLINE) ÉS FRUIT DEL CONVENI SIGNAT PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA AMB LA UNIVERSITAT DE SANTIAGO DE XILE ES DIRIGEIX PRINCIPALMENT A titulats universitaris residents a Xile i té per objecte l'anàlisi del sector de l'economia social i solidària des d'una perspectiva internacional, així com un interés profund a proporcionar formació en emprenedoria social solidària en un entorn que cada vegada és més globalitzat, amb entitats de l'economia social, més resilients a les crisis econòmiques, que compten amb un lloc especial dins dels mercats, nacionals i internacionals. A més, el Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària està consolidat en els següents pilars: emprenedoria a través de l'economia social i solidària; anàlisi de les diferents opcions depenent de característiques socials, econòmiques i de l'entorn, polítiques públiques de foment de l'economia social i solidària, el màrqueting social (com a eina de canvi social), les tendències socials en la direcció estratègica, l'organització del treball i la gestió de persones en les institucions d'economia social, l'ecosistema de les empreses i entitats de l'economia social, el tractament comptable i fiscal en empreses d'economia social, la col·laboració públic privada o la cooperació al desenvolupament a través de les entitats de l'economia social i cooperativa, així com la gestió de projectes. Avantatges de cursar el Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària: 1. En estar vinculat amb el desenvolupament social, amb el treball digne, amb la igualtat, així com amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible, el màster ofereix eines formatives a altres països, tant europeus com llatinoamericans. [ARG_VENTA2] => 2. Atés que l'emprenedoria social i solidària està adquirint major rellevància, en ser defensat per diferents fòrums tant nacionals com internacionals, comptar amb professionals que estiguen dotats d'aquestes eines serà fonamental no sols en el present, sinó en els anys futurs [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => En general, la metodologia d'aprenentatge per a les diferents unitats didàctiques que componen el mòdul consistirà en la realització i desenvolupament d'activitats teoricopràctiques, mitjançant la combinació dels següents recursos didàctics: - Enregistraments audiovisuals tipus *MOOC, d'1 hora aproximadament, presentant els continguts teòrics fonamentals i més rellevants de cadascun dels quatre apartats del programa. - Una presentació (només en arxiu *PPT) més completa, disponible a l'aula virtual, contenint-los continguts vistos en el recurs didàctic anterior, a més d'altres continguts addicionals, per a reforç dels aspectes de teoria. - Lectura de bibliografia, obligatòria i complementària, disponible a l'aula virtual, com a reforç, completant així el material de tipus teòric. - Tutories virtuals (asíncrones) per a assenyalar els dubtes més importants, i poder així apuntar a la resolució d'aquestes, podent ser contestades pel professor durant la setmana, o en la sessió en línia síncrona del dissabte. - Activitats de pràctiques: anàlisi de casos, resum de lectures, contestació de preguntes de reflexió sobre continguts de bibliografia, i altres exercicis pràctics, tant de manera individual com grupal, la resolució de la qual es plantejarà i exposarà en el fòrum, o a través els lliurables corresponents que el professor establisca. - En les sessions sincròniques de cada dissabte es revisaran els dubtes suscitats, es farà un compendi dels aspectes fonamentals i posaran en comú totes qüestions rellevants vistes en cadascun dels apartats del programa, i els materials teoricopràctics manejats. Es requereix mantindre una certa regularitat, mentre això siga possible, en el desenvolupament i execució seqüencial de totes i cadascuna de les matèries o unitats educatives, de manera que, dins del període assignat a cada unitat didàctica es puguen encaixar les activitats, almenys les relacionades amb els continguts teòrics, i diferir fora d'aquest període només algunes d'elles, com seria el lliurament d'algun treball pràctic de major entitat, en un termini no superior a 15 dies. Per descomptat, també es recomana revisar els materials amb suficient antelació, si l'estudiant disposa de temps, i desitja anticipar-se a l'estudi respecte a la data d'inici de la unitat didàctica. Per tant, i de manera orientativa, es proposa una seqüència d'activitats on es combinen diferents recursos didàctics, començant amb el visionat de l'enregistrament MOOC, i es compagina amb les lectures de la bibliografia i a l'uníson amb la presentació PPT més completa. Aquesta seqüència es realitzarà per a cadascun dels apartats del programa. A continuació, i a meitat de setmana, es comencen a abordar continguts de pràctiques, com les preguntes de reflexió sobre continguts de la bibliografia, i alguns exercicis curts de cada apartat (individuals) que poden ser resolts en la mateixa setmana i pujats com a lliurables. Altres treballs de major entitat, elaborats en grup, podran aprofitar el fòrum i ser entregats de forma diferida, de manera que el lliurament dels treballs no excedisca un termini de 15 dies sobre una data establida. Per descomptat, la revisió dels materials podrà ser cíclica, reiterativa i constant, i la sessió síncrona dels dissabtes serà fonamental per a la comunicació directa entre estudiants i professor, reforçant els coneixements obtinguts, resolent els dubtes i qüestions plantejades, i reorientant cap als objectius d'aprenentatge establits. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => És una realitat que vivim en un entorn globalitzat en el qual el desenvolupament de l'economia social i solidària impulsa accions que ajuden el mercat a incorporar entitats de caràcter social. En tots els països del nostre entorn les iniciatives solidàries són creixents, situació que no ha passat desapercebuda per a la Universitat de València, que atenta a les necessitats actuals de la societat imparteix el Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària per a satisfer la demanda d'una formació especialitzada en el tema. Per tot això, des de l'Institut Universitari en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP), la Universitat de València ofereix el Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària, que aborda matèries que es vinculen amb l'emprenedoria social i solidària sota una perspectiva i angle internacional. Gràcies al màster els professionals que l'acrediten adquiriran les següents destreses i habilitats: - Comprendre la importància de prestar especial atenció a l'emprenedoria en el que és fonamental: les persones i no el capital. - Comprendre i analitzar tots aquells aspectes essencials per a iniciar una activitat emprenedora, des de temes d'índole econòmica i jurídica, fins de recursos humans, de màrqueting social i d'estratègia emprenedora, entre altres. - Tindre una sòlida formació en emprenedoria social i solidària des d'una perspectiva internacional. Gràcies al caràcter interdisciplinari del Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària, així com la incorporació al claustre de professors d'especialistes de la nostra universitat i de la Universitat de Santiago de Xile el doten de major valor, a més de que tenen un impacte major a Llatinoamèrica. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22231010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Economia Social i Solidària [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Economia Social i Solidària [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Per a cadascuna de les diferents unitats didàctiques que componen aquest mòdul, es presenta a continuació un breu resum. UD1 - L'economia social i solidària, fonaments i polítiques públiques . UD2 - Màrqueting i responsabilitat social corporativa. UD3 - Direcció estratègica de les entitats de l'economia social i solidària. UD4 - Gestió de persones en les entitats de l'economia social i solidària, UD5 - Emprenedoria i innovació social. Internacionalització, ecosistemes i clústers d'economia social. UD6 - Gestió econòmica, fiscal i comptable de les empreses d'economia social i solidària. UD7 - Bones pràctiques i experiències. UD8 - Cooperació al desenvolupament i banca ètica. UD9 - Gestió de projectes en les entitats de l'economia social i solidària. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Per a cadascuna de les diferents unitats didàctiques que componen aquest mòdul, es presenta a continuació un breu resum. UD1 - L'economia social i solidària, fonaments i polítiques públiques . UD2 - Màrqueting i responsabilitat social corporativa. UD3 - Direcció estratègica de les entitats de l'economia social i solidària. UD4 - Gestió de persones en les entitats de l'economia social i solidària, UD5 - Emprenedoria i innovació social. Internacionalització, ecosistemes i clústers d'economia social. UD6 - Gestió econòmica, fiscal i comptable de les empreses d'economia social i solidària. UD7 - Bones pràctiques i experiències. UD8 - Cooperació al desenvolupament i banca ètica. UD9 - Gestió de projectes en les entitats de l'economia social i solidària. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22231010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Dret de l'Economia Social i Solidària [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dret de l'Economia Social i Solidària [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Igual que l'anterior, aquest mòdul, dedicat al vessant jurídic del màster, s'organitza en un conjunt de matèries o unitats docents, de les quals es presenta ara un succint resum: UD10 - Entitats de l'economia social i solidària. Marc normatiu. UD11 - Contractació pública, clàusules socials i competència de les entitats de l'economia social i solidària. UD12 - L'economia social i solidària davant les tecnologies de la informació i comunicació. UD13 - Cooperativisme, entitats no lucratives i emprenedoria social. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Igual que l'anterior, aquest mòdul, dedicat al vessant jurídic del màster, s'organitza en un conjunt de matèries o unitats docents, de les quals es presenta ara un succint resum: UD10 - Entitats de l'economia social i solidària. Marc normatiu. UD11 - Contractació pública, clàusules socials i competència de les entitats de l'economia social i solidària. UD12 - L'economia social i solidària davant les tecnologies de la informació i comunicació. UD13 - Cooperativisme, entitats no lucratives i emprenedoria social. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22231010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Desenvolupament del TFM [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Desenvolupament del TFM [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp377578 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime Cristóbal [APELLIDOS] => Alcalde Silva [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Asociado Universidad Pontificia de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni66085 [NOMBRE_PERSONA] => Sissy Anne [APELLIDOS] => Álvarez Villar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni56045 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Chaves Ávila [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => H0442 [EMAIL_FACULTAD] => Rafael.Chaves@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni31132 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael Martín [APELLIDOS] => Currás Pérez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comercialització i Investigació de Mercats. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I4336 [EMAIL_FACULTAD] => curras@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni66083 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Edilio [APELLIDOS] => Hernández Astudillo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni66165 [NOMBRE_PERSONA] => Andrés [APELLIDOS] => Hernández Straub [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni66086 [NOMBRE_PERSONA] => Patricio Andre [APELLIDOS] => Inostroza Rebolledo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni684 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Monreal Garrido [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Escuela Universitaria [NPI] => G8377 [EMAIL_FACULTAD] => Manuel.Monreal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp69604 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Monzón Campos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Presidente de CIRIEC-España. CIRIEC España [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni66084 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro [APELLIDOS] => Narvarte Arregui [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni1751 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Olavarría Iglesia [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => G1110 [EMAIL_FACULTAD] => jesus.olavarria@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp381410 [NOMBRE_PERSONA] => Waldo Ezequiel [APELLIDOS] => Orellana Zambrano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Honorario Universitat de València - IUDESCOOP [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni12790 [NOMBRE_PERSONA] => Mario Hernán [APELLIDOS] => Radrigán Rubio [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni67462 [NOMBRE_PERSONA] => Teresa [APELLIDOS] => Savall Morera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => M1195 [EMAIL_FACULTAD] => samote@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni66183 [NOMBRE_PERSONA] => Alexis [APELLIDOS] => Valdés Morán [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => CIESCOOP [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni20366 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Vañó Vañó [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H3350 [EMAIL_FACULTAD] => maria.j.vano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni684 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Monreal Garrido [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Escuela Universitaria [NPI] => G8377 [EMAIL_FACULTAD] => Manuel.Monreal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni56045 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Chaves Ávila [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => H0442 [EMAIL_FACULTAD] => Rafael.Chaves@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2022/2023

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 20/09/2022

Data inici: Octubre 2022

Data fi: Setembre 2023

Matrícula: 2400 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Titulats universitaris i Professionals amb titulació universitària de Xile, d'altres països de l'entorn llatinoamericà, i dels Estats Units que estiguen interessats en emprenedoria social i solidària nacional i internacional

Modalitat: Semipresencial

Col·laborador: Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa - Universidad de Santiago de Chile (CIESCOOP-USACH)

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició: Universidad Santiago de Chile

Horari: Semipresencial,

Més informació

Objectius del curs

El Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària, que s'impartirà DE MANERA SEMIPRESENCIAL (a Xile I ONLINE) ÉS FRUIT DEL CONVENI SIGNAT PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA AMB LA UNIVERSITAT DE SANTIAGO DE XILE ES DIRIGEIX PRINCIPALMENT A titulats universitaris residents a Xile i té per objecte l'anàlisi del sector de l'economia social i solidària des d'una perspectiva internacional, així com un interés profund a proporcionar formació en emprenedoria social solidària en un entorn que cada vegada és més globalitzat, amb entitats de l'economia social, més resilients a les crisis econòmiques, que compten amb un lloc especial dins dels mercats, nacionals i internacionals.

A més, el Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària està consolidat en els següents pilars: emprenedoria a través de l'economia social i solidària; anàlisi de les diferents opcions depenent de característiques socials, econòmiques i de l'entorn, polítiques públiques de foment de l'economia social i solidària, el màrqueting social (com a eina de canvi social), les tendències socials en la direcció estratègica, l'organització del treball i la gestió de persones en les institucions d'economia social, l'ecosistema de les empreses i entitats de l'economia social, el tractament comptable i fiscal en empreses d'economia social, la col·laboració públic privada o la cooperació al desenvolupament a través de les entitats de l'economia social i cooperativa, així com la gestió de projectes.

Leer más

Objectius professionals

És una realitat que vivim en un entorn globalitzat en el qual el desenvolupament de l'economia social i solidària impulsa accions que ajuden el mercat a incorporar entitats de caràcter social. En tots els països del nostre entorn les iniciatives solidàries són creixents, situació que no ha passat desapercebuda per a la Universitat de València, que atenta a les necessitats actuals de la societat imparteix el Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària per a satisfer la demanda d'una formació especialitzada en el tema.

Per tot això, des de l'Institut Universitari en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP), la Universitat de València ofereix el Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària, que aborda matèries que es vinculen amb l'emprenedoria social i solidària sota una perspectiva i angle internacional.

Leer más

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS