1a Edició - Codi 23232090

Array ( [CODIGO] => 23232090 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 1100 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 16/10/2023 [FECHA_FIN] => 25/01/2024 [LUGAR] => UV LegalTech Lab de la Facultat de Dret, durante la fase presencial. [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Dret [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 28/09/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Icloud Compliance [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => compliance-officer [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització Compliance Officer [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dilluns a dijous, de 15.30 a 20.00 hores. Semipresencial (on line de septiembre a diciembre de 2023 y presencial en enero de 2024), [REQUISITOS_TITULACION] => El Diploma d'especialització "Compliance Officer" està pensat per a juristes de totes les àrees i perfils professionals, tant aquells que han d'ingressar en el mercat laboral en un futur pròxim, com aquells que, fins i tot tenint una trajectòria professional consolidada, desitgen ampliar la seua activitat futura fent-la extensiva a l'àrea del compliment normatiu, o bé reciclar-se i actualitzar els seus coneixements i competències en la matèria. En particular, el títol proporciona als oficials de compliment normatiu o els delegats de protecció de dades que manquen de competències digitals, la possibilitat d'adquirir-les, per a millorar capacitació professional. També és d'utilitat per a professionals d'altres disciplines, com l'economia o l'enginyeria, que desitgen tenir la possibilitat d'integrar-se en comissions de compliment normatiu, així com per a administradors i alts càrrecs d'empreses i un altre tipus d'organitzacions públiques o privades, que requerisquen conèixer amb detall el funcionament d'aquests òrgans especialitzats. En general, el títol és apte i profitós, en general, per a tota mena d'operadors jurídics, tant advocats autònoms o integrats en bufets o despatxos, com aquells altres que presten els seus serveis en empreses o organitzacions, públiques o privades, membres de la magistratura, fedataris públics, desenvolupadors de projectes empresarials o professionals dedicats a l'assessorament de tercers en matèria de compliment normatiu. Tots amb titulació universitària També estudiants dle àmbit que els falte menys d'un 10% dels crèdits per a finalitzar la carrera condicionats a aprovar-los durant el curs acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'objectiu del Diploma resideix a formar professionals per a desenvolupar amb solvència el càrrec de compliance officer en una empresa o un altre tipus d'organització, tant pública com privada, així com altres funcions complementàries, com la de delegat de protecció de dades o la de l'òrgan de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, adquirint el coneixement necessari sobre la matèria, especialment en els camps penal, mercantil i de protecció de dades, així com les competències tècniques i digitals adequades per a usar les eines i plataformes tecnològiques disponibles en el mercat a fi de dur a terme tals funcions i càrrecs d'una forma més eficient. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => El títol combina la impartició de classes teòriques d'introducció en la matèria amb una important aportació pràctica i de laboratori. Les classes teòriques es dediquen a l'anàlisi la normativa reguladora dels programes de compliment normatiu i la figura del "compliance officer", no sols des de l'òptica del Dret penal, on neix la figura associada al reconeixement de la responsabilitat criminal de les persones jurídiques, sinó també des de la perspectiva del Dret regulador de les societats mercantils, per ser aquest el principal àmbit d'implantació de la figura. L'aportació dels coneixements sobre la matèria es consolida amb el mètode del cas i l'anàlisi de la jurisprudència generada, tant en l'àmbit nacional com internacional. La dinàmica més pràctica o de laboratori es duu a terme mitjançant l'entrenament per a l'ús d'una tecnologia creada per a generar i gestionar programes de compliment normatiu: la plataforma IcloudCompliance. Es tracta d'un programari que permet implantar, agilitar i monitorar les diferents obligacions normatives que les empreses tenen. És el primer programari amb aquestes característiques, que integra més de 15 softwares o mòduls: Compliance Penal & Corporatiu, ESG Sostenibilitat, RGPD, Ciberseguretat o SGSI, Ambiental, Signatura Digital, Formació, Blanqueig de Capitals, Qualitat, Canal de Denúncies, PRL, Residus, Petjades de Carboni, Hídrica, Seguretat i Salut en el treball, Continuïtat & Contingència, Control Intern, SGI entre altres. IcloudCompliance ajuda a les organitzacions d'una forma àgil a identificar quines àrees de l'empresa són susceptibles de major risc, i, una vegada identificades, permet dotar-los de majors controls per a mitiguin aquests riscos. D'aquesta manera, l'organització queda protegida enfront de possibles actuacions i/o comportaments que es donin dins d'aquesta. És el primer i únic programari del mercat verificat per Bureau Veritas en ISO 19600, ISO 37001, UNEIX 19601, UNEIX 19602 i ISO 37301 i audita [MODALIDAD_EVALUACION2] => S'utilitza una modalitat de docència semipresencial. S'impartirà on line en el període comprès entre setembre i desembre de 2023 i de manera presencial, a les instal·lacions de l'UV LegalTech Lab, el gener de 2024. En el primer període es combinaran les classes on line amb el treball autònom, la realització de casos pràctics i la revisió final a càrrec del professor [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => En particular, el Diploma està dirigit a la formació de les persones destinades a ocupar el càrrec d'oficial de compliment normatiu, a títol individual o com a membre d'una comissió, tant en l'àmbit d'empreses com en el d'altres organitzacions, públiques o privades. També és apte per a la formació de delegats de protecció de dades i integrants d'òrgans de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Entorn normatiu del compliance corporatiu i penal [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Entorn normatiu del compliance corporatiu i penal [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Actuació de les persones jurídiques per mitjà dels seus òrgans i els seus representants voluntaris. Especial referencia referència al model societari. 1.1 L'estructura i competències de l'òrgan d'administració en les societats de capital 1.2 L'administrador persona jurídica i altres subjectes responsables (extensió subjectiva dels deures i de la responsabilitat dels administradors). 1.3 La intervenció de la junta general en l'administració de les societats. 1.4 Deures dels administradors. Aspectes generals (remissió al mòdul 3). 1.5 La representació voluntària i representació orgànica. 1.6 L'empresa de grup: especial referència a l'administració. 1.7 La representació en altres tipus de persones jurídiques 2. Règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques en el Codi Penal 2.1 Responsabilitat penal de les Persones Jurídiques 2.2 Model del Codi Penal espanyol 2.3 Pressupostos i fets de connexió 2.4 Penalitat i conseqüències jurídiques 3. ISO 37301 i 37001. I altres estàndards. 4. Circulars internacionals 5. Jurisprudència nacional i internacional [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Actuació de les persones jurídiques per mitjà dels seus òrgans i els seus representants voluntaris. Especial referencia referència al model societari. 1.1 L'estructura i competències de l'òrgan d'administració en les societats de capital 1.2 L'administrador persona jurídica i altres subjectes responsables (extensió subjectiva dels deures i de la responsabilitat dels administradors). 1.3 La intervenció de la junta general en l'administració de les societats. 1.4 Deures dels administradors. Aspectes generals (remissió al mòdul 3). 1.5 La representació voluntària i representació orgànica. 1.6 L'empresa de grup: especial referència a l'administració. 1.7 La representació en altres tipus de persones jurídiques 2. Règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques en el Codi Penal 2.1 Responsabilitat penal de les Persones Jurídiques 2.2 Model del Codi Penal espanyol 2.3 Pressupostos i fets de connexió 2.4 Penalitat i conseqüències jurídiques 3. ISO 37301 i 37001. I altres estàndards. 4. Circulars internacionals 5. Jurisprudència nacional i internacional [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Prevenció del delicte, anàlisi i avaluació de riscos i principals àmbits de risc penal [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Prevenció del delicte, anàlisi i avaluació de riscos i principals àmbits de risc penal [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 Prevenció del delicte: Cultura preventiva. 1.1 Urgent vs important, prioritats 1.2 Prevenció - Detecció, enfront de la clàssica reacció 1.3 Anàlisi: quan ocorre l'incident, problema, delicte o crisi 1.4 Condicions i requisits per a l'eficàcia eximent o atenuant dels Programes de Compliment. 2 Anàlisi i avaluació de riscos. Metodologia Cus. 2.1 Components: 2.1.1 Ambient de control. 2.1.2 Establiment d'objectius. 2.1.3 Identificació d'esdeveniments. 2.1.4 Avaluació de Riscos. 2.1.5 Resposta als Riscos. 2.1.6 Activitats de control. 2.1.7 Informació i comunicació. 2.1.8 Supervisió. 2.2 Objectius (estratègics, operatius, informació subministrada a tercers, compliment regulador). 2.3 Beneficis . 3. Principals àmbits de risc penal de conformitat amb l'ordenament jurídic espanyol. 3.1 Blanqueig de Capitals. 3.1.1 Normes internacionals sobre aquest tema. 3.1.2 Subjectes obligats vs. Conductes punibles. 3.1.3 Metodologia preventiva. Protocols i formes. 3.1.4 Integració dins del mapa de riscos de l'entitat. Evolució en els esquemes corporatius. 3.2 Corrupció. 3.2.1 Corrupció en els negocis. Corrupció entre particulars. Corrupció en les transaccions comercials internacionals. Tipus agreujats. 3.2.2 Prevaricació dels funcionaris públics. Qüestions generals. Anàlisi del tipus. Aspecte subjectiu. Formes d'aparició del delicte. 3.2.3 Infidelitat en la custòdia de documents. Sostracció, destrucció, inutilització i ocultació de documents. Destrucció o inutilització de mitjans que impedeixen accés a documents restringits. Accés a documents secrets. 3.2.4 Violació de secrets. Revelació de secrets i informacions. Aprofitament del secret o de la informació privilegiada. 3.2.5 Suborn. 3.2.6 Tràfic d'influències. Influència exercida per funcionari. Influència exercida per particular. Oferiment d'influències. 3.2.7 Malversació. Aspectes comuns. Conductes típiques. [DESCRIPCION2] => Ànim de lucre. Formes d'aparició. 3.2.8Fraudes i exaccions il·legals. Fraus. Comeses per autoritat o funcionari. Responsabilitat del particular. Exaccions il·legals. Agreujament. 3.2.9 Negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i els abusos en l'exercici de la seua funció. Negociacions prohibides. Activitats prohibides. Ús de secrets o d'informació privilegiada. Abusos contra la llibertat sexual. 3.2.10 Disposició comuna als capítols anteriors. 3.3 Ambientals. 3.3.1 Delictes contra el medi ambient i environmental compliance. 3.3.2 Delictes contra l'ordenació del territori i criminal compliance en l'àmbit urbanístic 3.3.3 Delictes contra béns culturals: especial consideració als programes de compliment penal (criminal compliance programs) en el sector del mercat de l'art. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1 Prevenció del delicte: Cultura preventiva. 1.1 Urgent vs important, prioritats 1.2 Prevenció - Detecció, enfront de la clàssica reacció 1.3 Anàlisi: quan ocorre l'incident, problema, delicte o crisi 1.4 Condicions i requisits per a l'eficàcia eximent o atenuant dels Programes de Compliment. 2 Anàlisi i avaluació de riscos. Metodologia Cus. 2.1 Components: 2.1.1 Ambient de control. 2.1.2 Establiment d'objectius. 2.1.3 Identificació d'esdeveniments. 2.1.4 Avaluació de Riscos. 2.1.5 Resposta als Riscos. 2.1.6 Activitats de control. 2.1.7 Informació i comunicació. 2.1.8 Supervisió. 2.2 Objectius (estratègics, operatius, informació subministrada a tercers, compliment regulador). 2.3 Beneficis . 3. Principals àmbits de risc penal de conformitat amb l'ordenament jurídic espanyol. 3.1 Blanqueig de Capitals. 3.1.1 Normes internacionals sobre aquest tema. 3.1.2 Subjectes obligats vs. Conductes punibles. 3.1.3 Metodologia preventiva. Protocols i formes. 3.1.4 Integració dins del mapa de riscos de l'entitat. Evolució en els esquemes corporatius. 3.2 Corrupció. 3.2.1 Corrupció en els negocis. Corrupció entre particulars. Corrupció en les transaccions comercials internacionals. Tipus agreujats. 3.2.2 Prevaricació dels funcionaris públics. Qüestions generals. Anàlisi del tipus. Aspecte subjectiu. Formes d'aparició del delicte. 3.2.3 Infidelitat en la custòdia de documents. Sostracció, destrucció, inutilització i ocultació de documents. Destrucció o inutilització de mitjans que impedeixen accés a documents restringits. Accés a documents secrets. 3.2.4 Violació de secrets. Revelació de secrets i informacions. Aprofitament del secret o de la informació privilegiada. 3.2.5 Suborn. 3.2.6 Tràfic d'influències. Influència exercida per funcionari. Influència exercida per particular. Oferiment d'influències. 3.2.7 Malversació. Aspectes comuns. Conductes típiques. [DESCRIPCION2_VAL] => Ànim de lucre. Formes d'aparició. 3.2.8Fraudes i exaccions il·legals. Fraus. Comeses per autoritat o funcionari. Responsabilitat del particular. Exaccions il·legals. Agreujament. 3.2.9 Negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i els abusos en l'exercici de la seua funció. Negociacions prohibides. Activitats prohibides. Ús de secrets o d'informació privilegiada. Abusos contra la llibertat sexual. 3.2.10 Disposició comuna als capítols anteriors. 3.3 Ambientals. 3.3.1 Delictes contra el medi ambient i environmental compliance. 3.3.2 Delictes contra l'ordenació del territori i criminal compliance en l'àmbit urbanístic 3.3.3 Delictes contra béns culturals: especial consideració als programes de compliment penal (criminal compliance programs) en el sector del mercat de l'art. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Compliance i empresa. Fases d'implantació del programa de compliment. El canal ètic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Compliance i empresa. Fases d'implantació del programa de compliment. El canal ètic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 Compliance y empresa. 1.1 Relación del compliance con otras áreas de la empresa. 1.2 Compliance, Gobierno Corporativo y RSC. 1.2.1 Buen Gobierno corporativo. a) Antecedentes internacionales. b) Antecedentes en el contexto nacional. c) Instrumentos de gobierno corporativo. 1.2.2 RSC. a) Antecedentes de la responsabilidad corporativa a nivel internacional. b) Responsabilidad social corporativa en España . 1.3 Compliance y deberes y responsabilidades de los administradores. 1.3.1 Los deberes de los administradores de sociedades de capital. 1.3.2 Conductas constitutivas de conflictos de interés. 1.3.3 Régimen societario de la responsabilidad de los administradores. 2. Fases de implantación del programa de cumplimiento. 2.1 Situación actual y plan de actuación. 2.2 Planificación (elaboración docs.). 2.3 Implantación e implementación. 2.4 Evaluación, control y monitorización. 3. Habilitación de un canal ético. 3.1 Normas y Directivas internacionales. 3.2 Alcance objetivo y subjetivo. 3.3 Órgano de investigación. 3.4 Procedimiento. 3.5 Canales de denuncia e investigaciones internas: la perspectiva penal. 3.5.1 ¿Qué se puede denunciar? ¿Quién puede denunciar? ¿Cómo se puede denunciar? ¿Ante quién denunciar? 3.5.2 El proceso de gestión de la denuncia y la estrategia procesal (penal). 3.5.3 Medios de investigación, límites y validez en el proceso (penal). 3.6 Protección al denunciante. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Protecció de dades i garantia de drets digitals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Protecció de dades i garantia de drets digitals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Protecció de dades. Un dret fonamental marc. 1.1 Protecció de dades conceptes bàsics. 1.2 El Reglament General de Protecció de Dades: conceptes bàsics 1.3 El Reglament General de Protecció de Dades: principis i drets. 1.4 Les obligacions de responsables i encarregats del tractament. Metodologies de compliment normatiu 1.5 Noves regulacions a la UE: Transformació Digital de la Unió Europea i drets. 1.6 Estàndards internacionals en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació. 2. Delegat de Protecció de Dades (DPO). 2.1 Necessitat de Designació/possibilitat de designar DPO comuna. 2.2 Perfil del DPO. Característiques. Qualificació necessària. Funció. 3. Registre d'activitats de tractament de dades. 4. Avaluació de l'impacte. 5. Bretxa de seguretat. 6. Autoritat competent. 7. Infraccions i sancions. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Protecció de dades. Un dret fonamental marc. 1.1 Protecció de dades conceptes bàsics. 1.2 El Reglament General de Protecció de Dades: conceptes bàsics 1.3 El Reglament General de Protecció de Dades: principis i drets. 1.4 Les obligacions de responsables i encarregats del tractament. Metodologies de compliment normatiu 1.5 Noves regulacions a la UE: Transformació Digital de la Unió Europea i drets. 1.6 Estàndards internacionals en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació. 2. Delegat de Protecció de Dades (DPO). 2.1 Necessitat de Designació/possibilitat de designar DPO comuna. 2.2 Perfil del DPO. Característiques. Qualificació necessària. Funció. 3. Registre d'activitats de tractament de dades. 4. Avaluació de l'impacte. 5. Bretxa de seguretat. 6. Autoritat competent. 7. Infraccions i sancions. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => La figura del Compliance Officer i l'entorn del control de l'empresa [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La figura del Compliance Officer i l'entorn del control de l'empresa [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 Antecedents. 2 Rols i responsabilitats. 3 Òrgan de compliment. 4 Qüestions penals del responsable de compliment. 4.1 Fonts de la responsabilitat penal: escenaris d'actuació i conseqüències jurídiques. 4.2 Responsabilitat civil subsidiària (en el marc del procés penal). 5 Qüestions corporatives que fan que la figura del Compliance Officer es transversal. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1 Antecedents. 2 Rols i responsabilitats. 3 Òrgan de compliment. 4 Qüestions penals del responsable de compliment. 4.1 Fonts de la responsabilitat penal: escenaris d'actuació i conseqüències jurídiques. 4.2 Responsabilitat civil subsidiària (en el marc del procés penal). 5 Qüestions corporatives que fan que la figura del Compliance Officer es transversal. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Caso práctico y desarrollo de un PCN [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Caso práctico y desarrollo de un PCN [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.Programa de pràctiques en empresa 2.Desenvolupament d'un projecte de programa de compliance [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.Programa de pràctiques en empresa 2.Desenvolupament d'un projecte de programa de compliance [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp77322 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Bonet Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Letrado y Co-Director. Estudio Jurídico Jesús Bonet, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp408647 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Casaña Gil [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Icloud Compliance. Project Manager [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp408310 [NOMBRE_PERSONA] => Christian [APELLIDOS] => Crespo León [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Chief Executive Officer. ICloud Compliance [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni25470 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => González Cussac [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5090 [EMAIL_FACULTAD] => jose.cussac@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni68343 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Guisasola Lerma [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Derecho penal de la Universidad de Valencia [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni12146 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Latorre Chiner [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni65390 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Leon Alapont [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M5364 [EMAIL_FACULTAD] => Jose.Leon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni58788 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Marimón Durá [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4086 [EMAIL_FACULTAD] => Rafael.Marimon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni65446 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Martínez Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Dr. Profesor Departamento de Derecho Constitucional, Titular Cátedra Microsoft. Universitat de Valencia. Ha sido Presidente de APEP [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni2508 [NOMBRE_PERSONA] => Ángela [APELLIDOS] => Matallin Evangelio [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5244 [EMAIL_FACULTAD] => Angela.Matallin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni74605 [NOMBRE_PERSONA] => Catalina [APELLIDOS] => Vidales Rodriguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Derecho penal en la Universidad de Valencia [NPI] => U2936 [EMAIL_FACULTAD] => Catalina.Vidales@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni25470 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => González Cussac [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5090 [EMAIL_FACULTAD] => jose.cussac@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp408310 [NOMBRE_PERSONA] => Christian [APELLIDOS] => Crespo León [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Chief Executive Officer. ICloud Compliance [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d'Especialització Compliance Officer


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 30.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 28/09/2023

Data inici: Octubre 2023

Data fi: Gener 2024

Matrícula: 1100 € (import preu públic)

Requisits d'accés: El Diploma d'especialització "Compliance Officer" està pensat per a juristes de totes les àrees i perfils professionals, tant aquells que han d'ingressar en el mercat laboral en un futur pròxim, com aquells que, fins i tot tenint una trajectòria professional consolidada, desitgen ampliar la seua activitat futura fent-la extensiva a l'àrea del compliment normatiu, o bé reciclar-se i actualitzar els seus coneixements i competències en la matèria. En particular, el títol proporciona als oficials de compliment normatiu o els delegats de protecció de dades que manquen de competències digitals, la possibilitat d'adquirir-les, per a millorar capacitació professional. També és d'utilitat per a professionals d'altres disciplines, com l'economia o l'enginyeria, que desitgen tenir la possibilitat d'integrar-se en comissions de compliment normatiu, així com per a administradors i alts càrrecs d'empreses i un altre tipus d'organitzacions públiques o privades, que requerisquen conèixer amb detall el funcionament d'aquests òrgans especialitzats. En general, el títol és apte i profitós, en general, per a tota mena d'operadors jurídics, tant advocats autònoms o integrats en bufets o despatxos, com aquells altres que presten els seus serveis en empreses o organitzacions, públiques o privades, membres de la magistratura, fedataris públics, desenvolupadors de projectes empresarials o professionals dedicats a l'assessorament de tercers en matèria de compliment normatiu. Tots amb titulació universitària També estudiants dle àmbit que els falte menys d'un 10% dels crèdits per a finalitzar la carrera condicionats a aprovar-los durant el curs acadèmic.

Modalitat: Semipresencial

Col·laborador: Icloud Compliance

Lloc d'impartició: UV LegalTech Lab de la Facultat de Dret, durante la fase presencial.

Horari: Dilluns a dijous, de 15.30 a 20.00 hores. Semipresencial (on line de septiembre a diciembre de 2023 y presencial en enero de 2024),

Més informació

Objectius del curs

L'objectiu del Diploma resideix a formar professionals per a desenvolupar amb solvència el càrrec de compliance officer en una empresa o un altre tipus d'organització, tant pública com privada, així com altres funcions complementàries, com la de delegat de protecció de dades o la de l'òrgan de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, adquirint el coneixement necessari sobre la matèria, especialment en els camps penal, mercantil i de protecció de dades, així com les competències tècniques i digitals adequades per a usar les eines i plataformes tecnològiques disponibles en el mercat a fi de dur a terme tals funcions i càrrecs d'una forma més eficient.

Objectius professionals

En particular, el Diploma està dirigit a la formació de les persones destinades a ocupar el càrrec d'oficial de compliment normatiu, a títol individual o com a membre d'una comissió, tant en l'àmbit d'empreses com en el d'altres organitzacions, públiques o privades. També és apte per a la formació de delegats de protecció de dades i integrants d'òrgans de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò