Màster de Formació Permanent en Dret del Treball i de la Seguretat Social

23a Edició - Codi 23221070

Array ( [CODIGO] => 23221070 [EDICION] => 23 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1650 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 19/01/2024 [FECHA_FIN] => 23/12/2024 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 28/12/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => trabajo-seguridadsocial [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Dret del Treball i de la Seguretat Social [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats/as en Dret. Graduats/as en Relacions Laborals i Recursos Humans. Llicenciats/as en Dret. Diplomats/as en Relacions Laborals o Graduat Social. Graduats/as en Psicologia. Graduats/as en Administració i Direcció d'Empreses. Graduats/as en Gestió i Administració Pública. Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtenir el seu títol de grau, condicionats a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El Màster pretén donar una visió pràctica i d'aplicació concreta de la branca laboral de l'ordenament jurídic. És a dir, no és aquest l'àmbit propi per a especulacions teòriques, sinó que la finalitat principal és reflectir les qüestions a les quals l'operador jurídic s'ha d'enfrontar en la realitat de l'assessorament a treballadors, empreses i institucions de diferent tipus. Per a això, es prestarà especial atenció a les solucions que adopta la jurisprudència, tant ordinària com constitucional i la provinent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. D'aquesta manera, l'alumnat ha d'entrar en contacte amb problemes reals, solucions **jurisprudencialesreales, conèixer els dubtes i interpretacions que se susciten entorn de la branca laboral del dret en la realitat social. És fonamental doncs que l'alumnat aprenga a localitzar i identificar les normes aplicables a cada situació, conega els principals problemes interpretatius que plantegen, sàpia cercar i aplicar la jurisprudència, aprenga a manejar i aplicar els convenis col·lectius, s'inicie en les avaluacions de riscos laborals i en les pràctiques d'auditoria laboral d'empreses. En definitiva, l'objectiu és que l'alumnat siga capaç al final del Màster d'analitzar un problema laboral, saber què ha d'aplicar per a resoldre'l i obtenir solucions lògiques i raonades. D'aquesta manera, es facilita el reciclatge, especialització i inserció professional, perquè l'alumnat pot incorporar-se com a professional a una empresa, despatx o entitat pública en condicions de resoldre des del primer moment els problemes laborals que se li plantegen, perquè al llarg del curs haurà conegut, après el mètode per a solucionar i resoldre problemes similars. La realitat que tot això s'aconsegueix és l'alt nombre d'edicions del curs que fins avui s'han realitzat. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La docència d'aquest Màster és a distància i consisteix en el lliurament periòdic de materials teoricopràctics per al seu estudi per l'alumnat. No estan previstes classes presencials ni a distància, sincrònica o asincrònica. Més enllà d'ajustar-se als períodes previstos per a cada mòdul, l'alumnat disposa d'una àmplia flexibilitat horària per a organitzar el seu estudi. Els materials estan actualitzats amb les últimes novetats normatives i judicials i són pràctics en el sentit que es presta especial atenció a l'aplicació pràctica de les normes pels tribunals de justícia, especialment del **TEDH, **TJUE, TC i TS. En tot cas, si durant el curs s'introdueix una reforma legal o es dicta una resolució judicial destacada es posa en coneixement de l'alumnat. Si la novetat legal és rellevant, excepcionalment, es pot programar una jornada o seminari a la qual poden accedir els alumnes del Màster a través del programa de programari de **videochat Zoom, bé de manera sincrònica, ben asincrònica. És possible la consulta amb els professors responsables i, opcionalment, el lliurament de materials complementaris. Així mateix, durant el curs s'activa el xat per a promoure el debat jurídic. És possible la realització de pràctiques voluntàries de caràcter extracurricular, realitzant-se en règim d'autopràcticum, això és, l'alumnat que desitge realitzar-les ha d'aportar l'empresa o entitat en la qual es desenvoluparan les pràctiques. https://www.adeituv.es/practicas/postgrado-propios/ [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => - Especialització en l'àmbit de les relacions laborals individuals i col·lectives i de seguretat social. - Judicatura, Inspecció de Treball, Advocacia, Graduats Socials, funcionaris, tècnics prevenció, direcció i gestió de recursos humans i, en general, qualsevol professional relacionat amb aquests àmbits. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221070 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Dret del Treball Individual [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dret del Treball Individual [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => I. Dret individual: part 1 1. El Dret del Treball 2. Les fonts del Dret del Treball 3. Concepte de treballador assalariat o àmbit d'aplicació de l'Estatut dels Treballadors 4. L'empresari laboral 5. El contracte de treball: l'autonomia individual com a font de determinació de condicions de treball 6. El contracte de treball: altres elements 7. L'ingrés en l'empresa. La llibertat de contractació empresarial i els seus límits 8. La contractació laboral temporal 9. Les modalitats de contractació 10. La determinació de la prestació de treball. La classificació professional i la mobilitat funcional 11. El lloc de treball i la mobilitat geogràfica II. Dret individual: part 2 1. Temps de treball 2. Bona fe contractual i deure de rendiment 3. Salari 4. Drets fonamentals i altres drets de la persona del treballador 5. Modificació substancial de les condicions de treball 6. Garanties del poder directiu empresarial: el deure d'obediència, el poder disciplinari 7. Suspensions i excedències laborals 8. Acomiadament disciplinari 9. Acomiadament col·lectiu 10. Extinció per causes objectives 11. Extinció del contracte de treball per voluntat unilateral del treballador i altres causes d'extinció [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => I. Dret individual: part 1 1. El Dret del Treball 2. Les fonts del Dret del Treball 3. Concepte de treballador assalariat o àmbit d'aplicació de l'Estatut dels Treballadors 4. L'empresari laboral 5. El contracte de treball: l'autonomia individual com a font de determinació de condicions de treball 6. El contracte de treball: altres elements 7. L'ingrés en l'empresa. La llibertat de contractació empresarial i els seus límits 8. La contractació laboral temporal 9. Les modalitats de contractació 10. La determinació de la prestació de treball. La classificació professional i la mobilitat funcional 11. El lloc de treball i la mobilitat geogràfica II. Dret individual: part 2 1. Temps de treball 2. Bona fe contractual i deure de rendiment 3. Salari 4. Drets fonamentals i altres drets de la persona del treballador 5. Modificació substancial de les condicions de treball 6. Garanties del poder directiu empresarial: el deure d'obediència, el poder disciplinari 7. Suspensions i excedències laborals 8. Acomiadament disciplinari 9. Acomiadament col·lectiu 10. Extinció per causes objectives 11. Extinció del contracte de treball per voluntat unilateral del treballador i altres causes d'extinció [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221070 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Dret del Treball col·lectiu [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dret del Treball col·lectiu [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Llibertat sindical 2. Representació i participació dels treballadors en l'empresa 3. Negociació col·lectiva 4. Dret de vaga 5. Tanque patronal i conflicte col·lectiu [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Llibertat sindical 2. Representació i participació dels treballadors en l'empresa 3. Negociació col·lectiva 4. Dret de vaga 5. Tanque patronal i conflicte col·lectiu [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221070 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Seguretat i Salut Laboral [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Seguretat i Salut Laboral [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. El marc normatiu de la seguretat i salut en el treball 2. Les obligacions empresarials en matèria de seguretat i salut en el treball 2.1. Les obligacions empresarials referides a determinats col·lectius de treballadors 2.2. Les obligacions de fabricants, importadors i subministradors 3. Els sistemes de prevenció en les empreses 4. Les obligacions preventives en supòsits de concurrència empresarial 5. La prevenció de riscos laborals en determinats sectors d'activitat 5.1. La prevenció de riscos laborals en el sector públic 5.2. La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció 5.3. La prevenció de riscos laborals en les activitats mineres 6. Drets i obligacions dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball 7. El sistema de responsabilitats en matèria de seguretat i salut en el treball [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. El marc normatiu de la seguretat i salut en el treball 2. Les obligacions empresarials en matèria de seguretat i salut en el treball 2.1. Les obligacions empresarials referides a determinats col·lectius de treballadors 2.2. Les obligacions de fabricants, importadors i subministradors 3. Els sistemes de prevenció en les empreses 4. Les obligacions preventives en supòsits de concurrència empresarial 5. La prevenció de riscos laborals en determinats sectors d'activitat 5.1. La prevenció de riscos laborals en el sector públic 5.2. La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció 5.3. La prevenció de riscos laborals en les activitats mineres 6. Drets i obligacions dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball 7. El sistema de responsabilitats en matèria de seguretat i salut en el treball [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221070 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Seguretat Social [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Seguretat Social [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => I. Introducció a la Seguretat Social. Aspectes de gestió i finançament 1. El dret de la Seguretat Social 2. El camp d'aplicació del sistema de Seguretat Social 3. La gestió de la Seguretat Social 4. Els actes d'enquadrament 5. Finançament, cotització i recaptació en el sistema de Seguretat Social II. Prestacions de la Seguretat Social: part 1 6. Les contingències protegides 7. Les prestacions i el seu règim jurídic 8. Assistència Sanitària 9. Incapacitat Temporal 10. Naixement i cura de menor, corresponsabilitat en la cura del lactant, risc durant l'embaràs i lactància i prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu 11. Incapacitat Permanent III. Prestacions de la Seguretat Social: part 2 12. Protecció per vellesa: la jubilació 13. Prestacions familiars 14. Prestacions per mort i supervivència 15. Desocupació 16. Ingrés mínim vital IV. Règims Especials, Sistemes Especials i Complementaris de protecció social 17. Els règims especials 18. Sistemes Especials 19. Règim de protecció social complementària 20. Protecció social de la dependència [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => I. Introducció a la Seguretat Social. Aspectes de gestió i finançament 1. El dret de la Seguretat Social 2. El camp d'aplicació del sistema de Seguretat Social 3. La gestió de la Seguretat Social 4. Els actes d'enquadrament 5. Finançament, cotització i recaptació en el sistema de Seguretat Social II. Prestacions de la Seguretat Social: part 1 6. Les contingències protegides 7. Les prestacions i el seu règim jurídic 8. Assistència Sanitària 9. Incapacitat Temporal 10. Naixement i cura de menor, corresponsabilitat en la cura del lactant, risc durant l'embaràs i lactància i prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu 11. Incapacitat Permanent III. Prestacions de la Seguretat Social: part 2 12. Protecció per vellesa: la jubilació 13. Prestacions familiars 14. Prestacions per mort i supervivència 15. Desocupació 16. Ingrés mínim vital IV. Règims Especials, Sistemes Especials i Complementaris de protecció social 17. Els règims especials 18. Sistemes Especials 19. Règim de protecció social complementària 20. Protecció social de la dependència [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221070 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Procés Laboral i Administració Laboral [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Procés Laboral i Administració Laboral [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => I. Procés Laboral 1. L'ordre jurisdiccional social. Òrgans i competències 2. Les parts processals i actes processals 3. Evitació del procés. Procés ordinari i judici laboral 4. Modalitats processals especials I 5. Modalitats processals especials II 6. Modalitats processals especials III 7. Recurs contra resolucions. Recurs de suplicació 8. Recursos de cassació i disposicions comunes 9. Altres recursos 10. Execució laboral 11. Execucions ordinàries 12. Execucions especials 13. Execució provisional II. Inspecció de Treball i règim administratiu sancionador 1. La Inspecció de Treball i Seguretat Social 2. La potestat administrativa sancionadora en l'ordre social [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => I. Procés Laboral 1. L'ordre jurisdiccional social. Òrgans i competències 2. Les parts processals i actes processals 3. Evitació del procés. Procés ordinari i judici laboral 4. Modalitats processals especials I 5. Modalitats processals especials II 6. Modalitats processals especials III 7. Recurs contra resolucions. Recurs de suplicació 8. Recursos de cassació i disposicions comunes 9. Altres recursos 10. Execució laboral 11. Execucions ordinàries 12. Execucions especials 13. Execució provisional II. Inspecció de Treball i règim administratiu sancionador 1. La Inspecció de Treball i Seguretat Social 2. La potestat administrativa sancionadora en l'ordre social [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221070 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El Treball es desenvolupa al final del màster i sobre qualsevol aspecte del temari d'aquest. El professorat responsable proposa a l'inici del màster un llistat de temes susceptibles de desenvolupament en el TFM [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El Treball es desenvolupa al final del màster i sobre qualsevol aspecte del temari d'aquest. El professorat responsable proposa a l'inici del màster un llistat de temes susceptibles de desenvolupament en el TFM [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni13358 [NOMBRE_PERSONA] => María Monserrat [APELLIDOS] => Agis Dasilva [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2281 [EMAIL_FACULTAD] => montserrat.agis@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni57964 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Alegre Nueno [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H7079 [EMAIL_FACULTAD] => Manuel.Alegre@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni2403 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Antonio [APELLIDOS] => Altés Tárrega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H4265 [EMAIL_FACULTAD] => Juan.A.Altes@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni31053 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Aradilla Marqués [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad.Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social.Universitat de València. [NPI] => H5204 [EMAIL_FACULTAD] => Maria.J.Aradilla@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni13496 [NOMBRE_PERSONA] => José Francisco [APELLIDOS] => Blasco Lahoz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9166 [EMAIL_FACULTAD] => jfblasco@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni13498 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel Antonio [APELLIDOS] => Blasco Pellicer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H0463 [EMAIL_FACULTAD] => angel.blasco@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni56137 [NOMBRE_PERSONA] => María Belén [APELLIDOS] => Cardona Rubert [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H6378 [EMAIL_FACULTAD] => Maria.B.Cardona@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni58295 [NOMBRE_PERSONA] => Vanesa [APELLIDOS] => Cordero Gordillo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => I6239 [EMAIL_FACULTAD] => vanecor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni2545 [NOMBRE_PERSONA] => Federico [APELLIDOS] => Estardid Colom [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => H0586 [EMAIL_FACULTAD] => fesco@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni61963 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Esteve Segarra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [NPI] => H9248 [EMAIL_FACULTAD] => amparo.esteve@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni28929 [NOMBRE_PERSONA] => María del Pilar [APELLIDOS] => Fernández Artiach [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9160 [EMAIL_FACULTAD] => Pilar.Fernandez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni47954 [NOMBRE_PERSONA] => María Celia [APELLIDOS] => Fernández Prats [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => H5245 [EMAIL_FACULTAD] => celiaf@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni2661 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando Luis [APELLIDOS] => Fita Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H4264 [EMAIL_FACULTAD] => fernando.fita@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni58510 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => García Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G1109 [EMAIL_FACULTAD] => jesus.garcia-ortega@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni14443 [NOMBRE_PERSONA] => María Amparo [APELLIDOS] => García Rubio [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6377 [EMAIL_FACULTAD] => amparo.garcia-rubio@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni62170 [NOMBRE_PERSONA] => Elena [APELLIDOS] => García Testal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H8391 [EMAIL_FACULTAD] => Elena.Garcia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni1821 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Goerlich Peset [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5172 [EMAIL_FACULTAD] => jose.m.goerlich@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni19008 [NOMBRE_PERSONA] => Mercedes [APELLIDOS] => López Balaguer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [NPI] => H9013 [EMAIL_FACULTAD] => Mercedes.Lopez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni22240 [NOMBRE_PERSONA] => Eva Carolina [APELLIDOS] => López Terrada [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H9012 [EMAIL_FACULTAD] => eva.lopez-terrada@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni74026 [NOMBRE_PERSONA] => Ángela [APELLIDOS] => Martín-Pozuelo López [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => N7683 [EMAIL_FACULTAD] => anmarlo9@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni15616 [NOMBRE_PERSONA] => Cayetano [APELLIDOS] => Núñez González [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5312 [EMAIL_FACULTAD] => cayetano.nunez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni2379 [NOMBRE_PERSONA] => Gladys Beatriz [APELLIDOS] => Olmeda Freire [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Escuela Universitaria [NPI] => H7013 [EMAIL_FACULTAD] => gladys.olmeda@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni59075 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Pons Carmena [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Contratada Doctora. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [NPI] => H5077 [EMAIL_FACULTAD] => Maria.Pons-Carmena@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni74786 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Ramos Moragues [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M7015 [EMAIL_FACULTAD] => ramofran@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni67353 [NOMBRE_PERSONA] => Oscar [APELLIDOS] => Requena Montes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M5068 [EMAIL_FACULTAD] => remonos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni63336 [NOMBRE_PERSONA] => Guillermo Emilio [APELLIDOS] => Rodríguez Pastor [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0225 [EMAIL_FACULTAD] => guillermo.rodriguez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni12661 [NOMBRE_PERSONA] => Remedios [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [NPI] => H0419 [EMAIL_FACULTAD] => Remedios.Roqueta@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni74512 [NOMBRE_PERSONA] => Eduardo Enrique [APELLIDOS] => Talens Visconti [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M3053 [EMAIL_FACULTAD] => entavis@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => uni29878 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Tatay Puchades [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2237 [EMAIL_FACULTAD] => Carmen.Tatay@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni70727 [NOMBRE_PERSONA] => Adrián [APELLIDOS] => Todolí Signes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M1371 [EMAIL_FACULTAD] => tosiga@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58510 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => García Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G1109 [EMAIL_FACULTAD] => jesus.garcia-ortega@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni63336 [NOMBRE_PERSONA] => Guillermo Emilio [APELLIDOS] => Rodríguez Pastor [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0225 [EMAIL_FACULTAD] => guillermo.rodriguez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 23221070 [EDICION] => 23 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1650 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 19/01/2024 [FECHA_FIN] => 23/12/2024 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 28/12/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => trabajo-seguridadsocial [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Dret del Treball i de la Seguretat Social [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats/as en Dret. Graduats/as en Relacions Laborals i Recursos Humans. Llicenciats/as en Dret. Diplomats/as en Relacions Laborals o Graduat Social. Graduats/as en Psicologia. Graduats/as en Administració i Direcció d'Empreses. Graduats/as en Gestió i Administració Pública. Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtenir el seu títol de grau, condicionats a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El Màster pretén donar una visió pràctica i d'aplicació concreta de la branca laboral de l'ordenament jurídic. És a dir, no és aquest l'àmbit propi per a especulacions teòriques, sinó que la finalitat principal és reflectir les qüestions a les quals l'operador jurídic s'ha d'enfrontar en la realitat de l'assessorament a treballadors, empreses i institucions de diferent tipus. Per a això, es prestarà especial atenció a les solucions que adopta la jurisprudència, tant ordinària com constitucional i la provinent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. D'aquesta manera, l'alumnat ha d'entrar en contacte amb problemes reals, solucions **jurisprudencialesreales, conèixer els dubtes i interpretacions que se susciten entorn de la branca laboral del dret en la realitat social. És fonamental doncs que l'alumnat aprenga a localitzar i identificar les normes aplicables a cada situació, conega els principals problemes interpretatius que plantegen, sàpia cercar i aplicar la jurisprudència, aprenga a manejar i aplicar els convenis col·lectius, s'inicie en les avaluacions de riscos laborals i en les pràctiques d'auditoria laboral d'empreses. En definitiva, l'objectiu és que l'alumnat siga capaç al final del Màster d'analitzar un problema laboral, saber què ha d'aplicar per a resoldre'l i obtenir solucions lògiques i raonades. D'aquesta manera, es facilita el reciclatge, especialització i inserció professional, perquè l'alumnat pot incorporar-se com a professional a una empresa, despatx o entitat pública en condicions de resoldre des del primer moment els problemes laborals que se li plantegen, perquè al llarg del curs haurà conegut, après el mètode per a solucionar i resoldre problemes similars. La realitat que tot això s'aconsegueix és l'alt nombre d'edicions del curs que fins avui s'han realitzat. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La docència d'aquest Màster és a distància i consisteix en el lliurament periòdic de materials teoricopràctics per al seu estudi per l'alumnat. No estan previstes classes presencials ni a distància, sincrònica o asincrònica. Més enllà d'ajustar-se als períodes previstos per a cada mòdul, l'alumnat disposa d'una àmplia flexibilitat horària per a organitzar el seu estudi. Els materials estan actualitzats amb les últimes novetats normatives i judicials i són pràctics en el sentit que es presta especial atenció a l'aplicació pràctica de les normes pels tribunals de justícia, especialment del **TEDH, **TJUE, TC i TS. En tot cas, si durant el curs s'introdueix una reforma legal o es dicta una resolució judicial destacada es posa en coneixement de l'alumnat. Si la novetat legal és rellevant, excepcionalment, es pot programar una jornada o seminari a la qual poden accedir els alumnes del Màster a través del programa de programari de **videochat Zoom, bé de manera sincrònica, ben asincrònica. És possible la consulta amb els professors responsables i, opcionalment, el lliurament de materials complementaris. Així mateix, durant el curs s'activa el xat per a promoure el debat jurídic. És possible la realització de pràctiques voluntàries de caràcter extracurricular, realitzant-se en règim d'autopràcticum, això és, l'alumnat que desitge realitzar-les ha d'aportar l'empresa o entitat en la qual es desenvoluparan les pràctiques. https://www.adeituv.es/practicas/postgrado-propios/ [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => - Especialització en l'àmbit de les relacions laborals individuals i col·lectives i de seguretat social. - Judicatura, Inspecció de Treball, Advocacia, Graduats Socials, funcionaris, tècnics prevenció, direcció i gestió de recursos humans i, en general, qualsevol professional relacionat amb aquests àmbits. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221070 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Dret del Treball Individual [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dret del Treball Individual [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => I. Dret individual: part 1 1. El Dret del Treball 2. Les fonts del Dret del Treball 3. Concepte de treballador assalariat o àmbit d'aplicació de l'Estatut dels Treballadors 4. L'empresari laboral 5. El contracte de treball: l'autonomia individual com a font de determinació de condicions de treball 6. El contracte de treball: altres elements 7. L'ingrés en l'empresa. La llibertat de contractació empresarial i els seus límits 8. La contractació laboral temporal 9. Les modalitats de contractació 10. La determinació de la prestació de treball. La classificació professional i la mobilitat funcional 11. El lloc de treball i la mobilitat geogràfica II. Dret individual: part 2 1. Temps de treball 2. Bona fe contractual i deure de rendiment 3. Salari 4. Drets fonamentals i altres drets de la persona del treballador 5. Modificació substancial de les condicions de treball 6. Garanties del poder directiu empresarial: el deure d'obediència, el poder disciplinari 7. Suspensions i excedències laborals 8. Acomiadament disciplinari 9. Acomiadament col·lectiu 10. Extinció per causes objectives 11. Extinció del contracte de treball per voluntat unilateral del treballador i altres causes d'extinció [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => I. Dret individual: part 1 1. El Dret del Treball 2. Les fonts del Dret del Treball 3. Concepte de treballador assalariat o àmbit d'aplicació de l'Estatut dels Treballadors 4. L'empresari laboral 5. El contracte de treball: l'autonomia individual com a font de determinació de condicions de treball 6. El contracte de treball: altres elements 7. L'ingrés en l'empresa. La llibertat de contractació empresarial i els seus límits 8. La contractació laboral temporal 9. Les modalitats de contractació 10. La determinació de la prestació de treball. La classificació professional i la mobilitat funcional 11. El lloc de treball i la mobilitat geogràfica II. Dret individual: part 2 1. Temps de treball 2. Bona fe contractual i deure de rendiment 3. Salari 4. Drets fonamentals i altres drets de la persona del treballador 5. Modificació substancial de les condicions de treball 6. Garanties del poder directiu empresarial: el deure d'obediència, el poder disciplinari 7. Suspensions i excedències laborals 8. Acomiadament disciplinari 9. Acomiadament col·lectiu 10. Extinció per causes objectives 11. Extinció del contracte de treball per voluntat unilateral del treballador i altres causes d'extinció [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221070 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Dret del Treball col·lectiu [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dret del Treball col·lectiu [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Llibertat sindical 2. Representació i participació dels treballadors en l'empresa 3. Negociació col·lectiva 4. Dret de vaga 5. Tanque patronal i conflicte col·lectiu [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Llibertat sindical 2. Representació i participació dels treballadors en l'empresa 3. Negociació col·lectiva 4. Dret de vaga 5. Tanque patronal i conflicte col·lectiu [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221070 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Seguretat i Salut Laboral [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Seguretat i Salut Laboral [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. El marc normatiu de la seguretat i salut en el treball 2. Les obligacions empresarials en matèria de seguretat i salut en el treball 2.1. Les obligacions empresarials referides a determinats col·lectius de treballadors 2.2. Les obligacions de fabricants, importadors i subministradors 3. Els sistemes de prevenció en les empreses 4. Les obligacions preventives en supòsits de concurrència empresarial 5. La prevenció de riscos laborals en determinats sectors d'activitat 5.1. La prevenció de riscos laborals en el sector públic 5.2. La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció 5.3. La prevenció de riscos laborals en les activitats mineres 6. Drets i obligacions dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball 7. El sistema de responsabilitats en matèria de seguretat i salut en el treball [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. El marc normatiu de la seguretat i salut en el treball 2. Les obligacions empresarials en matèria de seguretat i salut en el treball 2.1. Les obligacions empresarials referides a determinats col·lectius de treballadors 2.2. Les obligacions de fabricants, importadors i subministradors 3. Els sistemes de prevenció en les empreses 4. Les obligacions preventives en supòsits de concurrència empresarial 5. La prevenció de riscos laborals en determinats sectors d'activitat 5.1. La prevenció de riscos laborals en el sector públic 5.2. La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció 5.3. La prevenció de riscos laborals en les activitats mineres 6. Drets i obligacions dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball 7. El sistema de responsabilitats en matèria de seguretat i salut en el treball [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221070 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Seguretat Social [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Seguretat Social [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => I. Introducció a la Seguretat Social. Aspectes de gestió i finançament 1. El dret de la Seguretat Social 2. El camp d'aplicació del sistema de Seguretat Social 3. La gestió de la Seguretat Social 4. Els actes d'enquadrament 5. Finançament, cotització i recaptació en el sistema de Seguretat Social II. Prestacions de la Seguretat Social: part 1 6. Les contingències protegides 7. Les prestacions i el seu règim jurídic 8. Assistència Sanitària 9. Incapacitat Temporal 10. Naixement i cura de menor, corresponsabilitat en la cura del lactant, risc durant l'embaràs i lactància i prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu 11. Incapacitat Permanent III. Prestacions de la Seguretat Social: part 2 12. Protecció per vellesa: la jubilació 13. Prestacions familiars 14. Prestacions per mort i supervivència 15. Desocupació 16. Ingrés mínim vital IV. Règims Especials, Sistemes Especials i Complementaris de protecció social 17. Els règims especials 18. Sistemes Especials 19. Règim de protecció social complementària 20. Protecció social de la dependència [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => I. Introducció a la Seguretat Social. Aspectes de gestió i finançament 1. El dret de la Seguretat Social 2. El camp d'aplicació del sistema de Seguretat Social 3. La gestió de la Seguretat Social 4. Els actes d'enquadrament 5. Finançament, cotització i recaptació en el sistema de Seguretat Social II. Prestacions de la Seguretat Social: part 1 6. Les contingències protegides 7. Les prestacions i el seu règim jurídic 8. Assistència Sanitària 9. Incapacitat Temporal 10. Naixement i cura de menor, corresponsabilitat en la cura del lactant, risc durant l'embaràs i lactància i prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu 11. Incapacitat Permanent III. Prestacions de la Seguretat Social: part 2 12. Protecció per vellesa: la jubilació 13. Prestacions familiars 14. Prestacions per mort i supervivència 15. Desocupació 16. Ingrés mínim vital IV. Règims Especials, Sistemes Especials i Complementaris de protecció social 17. Els règims especials 18. Sistemes Especials 19. Règim de protecció social complementària 20. Protecció social de la dependència [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221070 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Procés Laboral i Administració Laboral [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Procés Laboral i Administració Laboral [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => I. Procés Laboral 1. L'ordre jurisdiccional social. Òrgans i competències 2. Les parts processals i actes processals 3. Evitació del procés. Procés ordinari i judici laboral 4. Modalitats processals especials I 5. Modalitats processals especials II 6. Modalitats processals especials III 7. Recurs contra resolucions. Recurs de suplicació 8. Recursos de cassació i disposicions comunes 9. Altres recursos 10. Execució laboral 11. Execucions ordinàries 12. Execucions especials 13. Execució provisional II. Inspecció de Treball i règim administratiu sancionador 1. La Inspecció de Treball i Seguretat Social 2. La potestat administrativa sancionadora en l'ordre social [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => I. Procés Laboral 1. L'ordre jurisdiccional social. Òrgans i competències 2. Les parts processals i actes processals 3. Evitació del procés. Procés ordinari i judici laboral 4. Modalitats processals especials I 5. Modalitats processals especials II 6. Modalitats processals especials III 7. Recurs contra resolucions. Recurs de suplicació 8. Recursos de cassació i disposicions comunes 9. Altres recursos 10. Execució laboral 11. Execucions ordinàries 12. Execucions especials 13. Execució provisional II. Inspecció de Treball i règim administratiu sancionador 1. La Inspecció de Treball i Seguretat Social 2. La potestat administrativa sancionadora en l'ordre social [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221070 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El Treball es desenvolupa al final del màster i sobre qualsevol aspecte del temari d'aquest. El professorat responsable proposa a l'inici del màster un llistat de temes susceptibles de desenvolupament en el TFM [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El Treball es desenvolupa al final del màster i sobre qualsevol aspecte del temari d'aquest. El professorat responsable proposa a l'inici del màster un llistat de temes susceptibles de desenvolupament en el TFM [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni13358 [NOMBRE_PERSONA] => María Monserrat [APELLIDOS] => Agis Dasilva [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2281 [EMAIL_FACULTAD] => montserrat.agis@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni57964 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Alegre Nueno [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H7079 [EMAIL_FACULTAD] => Manuel.Alegre@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni2403 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Antonio [APELLIDOS] => Altés Tárrega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H4265 [EMAIL_FACULTAD] => Juan.A.Altes@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni31053 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Aradilla Marqués [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad.Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social.Universitat de València. [NPI] => H5204 [EMAIL_FACULTAD] => Maria.J.Aradilla@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni13496 [NOMBRE_PERSONA] => José Francisco [APELLIDOS] => Blasco Lahoz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9166 [EMAIL_FACULTAD] => jfblasco@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni13498 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel Antonio [APELLIDOS] => Blasco Pellicer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H0463 [EMAIL_FACULTAD] => angel.blasco@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni56137 [NOMBRE_PERSONA] => María Belén [APELLIDOS] => Cardona Rubert [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H6378 [EMAIL_FACULTAD] => Maria.B.Cardona@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni58295 [NOMBRE_PERSONA] => Vanesa [APELLIDOS] => Cordero Gordillo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => I6239 [EMAIL_FACULTAD] => vanecor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni2545 [NOMBRE_PERSONA] => Federico [APELLIDOS] => Estardid Colom [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => H0586 [EMAIL_FACULTAD] => fesco@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni61963 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Esteve Segarra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [NPI] => H9248 [EMAIL_FACULTAD] => amparo.esteve@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni28929 [NOMBRE_PERSONA] => María del Pilar [APELLIDOS] => Fernández Artiach [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9160 [EMAIL_FACULTAD] => Pilar.Fernandez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni47954 [NOMBRE_PERSONA] => María Celia [APELLIDOS] => Fernández Prats [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => H5245 [EMAIL_FACULTAD] => celiaf@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni2661 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando Luis [APELLIDOS] => Fita Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H4264 [EMAIL_FACULTAD] => fernando.fita@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni58510 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => García Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G1109 [EMAIL_FACULTAD] => jesus.garcia-ortega@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni14443 [NOMBRE_PERSONA] => María Amparo [APELLIDOS] => García Rubio [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6377 [EMAIL_FACULTAD] => amparo.garcia-rubio@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni62170 [NOMBRE_PERSONA] => Elena [APELLIDOS] => García Testal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H8391 [EMAIL_FACULTAD] => Elena.Garcia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni1821 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Goerlich Peset [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5172 [EMAIL_FACULTAD] => jose.m.goerlich@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni19008 [NOMBRE_PERSONA] => Mercedes [APELLIDOS] => López Balaguer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [NPI] => H9013 [EMAIL_FACULTAD] => Mercedes.Lopez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni22240 [NOMBRE_PERSONA] => Eva Carolina [APELLIDOS] => López Terrada [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H9012 [EMAIL_FACULTAD] => eva.lopez-terrada@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni74026 [NOMBRE_PERSONA] => Ángela [APELLIDOS] => Martín-Pozuelo López [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => N7683 [EMAIL_FACULTAD] => anmarlo9@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni15616 [NOMBRE_PERSONA] => Cayetano [APELLIDOS] => Núñez González [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5312 [EMAIL_FACULTAD] => cayetano.nunez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni2379 [NOMBRE_PERSONA] => Gladys Beatriz [APELLIDOS] => Olmeda Freire [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Escuela Universitaria [NPI] => H7013 [EMAIL_FACULTAD] => gladys.olmeda@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni59075 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Pons Carmena [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Contratada Doctora. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [NPI] => H5077 [EMAIL_FACULTAD] => Maria.Pons-Carmena@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni74786 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Ramos Moragues [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M7015 [EMAIL_FACULTAD] => ramofran@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni67353 [NOMBRE_PERSONA] => Oscar [APELLIDOS] => Requena Montes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M5068 [EMAIL_FACULTAD] => remonos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni63336 [NOMBRE_PERSONA] => Guillermo Emilio [APELLIDOS] => Rodríguez Pastor [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0225 [EMAIL_FACULTAD] => guillermo.rodriguez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni12661 [NOMBRE_PERSONA] => Remedios [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [NPI] => H0419 [EMAIL_FACULTAD] => Remedios.Roqueta@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni74512 [NOMBRE_PERSONA] => Eduardo Enrique [APELLIDOS] => Talens Visconti [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M3053 [EMAIL_FACULTAD] => entavis@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => uni29878 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Tatay Puchades [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2237 [EMAIL_FACULTAD] => Carmen.Tatay@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni70727 [NOMBRE_PERSONA] => Adrián [APELLIDOS] => Todolí Signes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M1371 [EMAIL_FACULTAD] => tosiga@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58510 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => García Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G1109 [EMAIL_FACULTAD] => jesus.garcia-ortega@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni63336 [NOMBRE_PERSONA] => Guillermo Emilio [APELLIDOS] => Rodríguez Pastor [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0225 [EMAIL_FACULTAD] => guillermo.rodriguez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 28/12/2023

Data inici: Gener 2024

Data fi: Desembre 2024

Matrícula: 1650 € (importe preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social Universitat de València.)

Requisits d'accés: Graduats/as en Dret. Graduats/as en Relacions Laborals i Recursos Humans. Llicenciats/as en Dret. Diplomats/as en Relacions Laborals o Graduat Social. Graduats/as en Psicologia. Graduats/as en Administració i Direcció d'Empreses. Graduats/as en Gestió i Administració Pública. Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtenir el seu títol de grau, condicionats a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic.

Modalitat: On-line

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició: Online

Horari: Online,

Més informació

Objectius del curs

El Màster pretén donar una visió pràctica i d'aplicació concreta de la branca laboral de l'ordenament jurídic. És a dir, no és aquest l'àmbit propi per a especulacions teòriques, sinó que la finalitat principal és reflectir les qüestions a les quals l'operador jurídic s'ha d'enfrontar en la realitat de l'assessorament a treballadors, empreses i institucions de diferent tipus. Per a això, es prestarà especial atenció a les solucions que adopta la jurisprudència, tant ordinària com constitucional i la provinent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. D'aquesta manera, l'alumnat ha d'entrar en contacte amb problemes reals, solucions **jurisprudencialesreales, conèixer els dubtes i interpretacions que se susciten entorn de la branca laboral del dret en la realitat social. És fonamental doncs que l'alumnat aprenga a localitzar i identificar les normes aplicables a cada situació, conega els principals problemes interpretatius que plantegen, sàpia cercar i aplicar la jurisprudència, aprenga a manejar i aplicar els convenis col·lectius, s'inicie en les avaluacions de riscos laborals i en les pràctiques d'auditoria laboral d'empreses. En definitiva, l'objectiu és que l'alumnat siga capaç al final del Màster d'analitzar un problema laboral, saber què ha d'aplicar per a resoldre'l i obtenir solucions lògiques i raonades.
D'aquesta manera, es facilita el reciclatge, especialització i inserció professional, perquè l'alumnat pot incorporar-se com a professional a una empresa, despatx o entitat pública en condicions de resoldre des del primer moment els problemes laborals que se li plantegen, perquè al llarg del curs haurà conegut, après el mètode per a solucionar i resoldre problemes similars. La realitat que tot això s'aconsegueix és l'alt nombre d'edicions del curs que fins avui s'han realitzat.

Objectius professionals

- Especialització en l'àmbit de les relacions laborals individuals i col·lectives i de seguretat social.
- Judicatura, Inspecció de Treball, Advocacia, Graduats Socials, funcionaris, tècnics prevenció, direcció
i gestió de recursos humans i, en general, qualsevol professional relacionat amb aquests àmbits.

Leer más

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS