Màster de Formació Permanent en Pràctiques Clíniques en Treball Social

1a Edició - Codi 22221360

Array ( [CODIGO] => 22221360 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1200 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 03/10/2022 [FECHA_FIN] => 30/06/2023 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Treball Social i Serveis Socials [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 26/09/2022 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Universidad Complutense de Madrid / Universidad de Zaragoza / Universitat de Les Illes Balears [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => practicas-clinicas-trabajo-social [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Pràctiques Clíniques en Treball Social [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => L'ordre preferent de les inscripcions serà el següent: 1. El màster va dirigit principalment a professionals del treball social, amb titulació universitària, amb un mínim de dos anys de pràctica professional que desitgen una especializacion en el seu quefer quotidià. Aquest màster es recomana a professionals de la pràctica amb necessitats d'especializacion des d'una mirada clínica. 2. També podran matricular-se altres professionals, amb titulació universitària, amb una pràctica pròxima al Treball Social: educacio social, psicologia, sociologia, etc. 3. Finalment, també es podran matricular, acabats de graduar de les formacions abans assenyalades que mostren el seu interés per la matèria. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => La pràctica clínica forma part de la tradició del treball social des dels seus inicis. Afavorir una formació especialitzada en clínica és permetre que els professionals de l'àmbit del treball social -ja siguen joves del Grau de Treball Social o d'altres afins, ja siguen professionals en cerca d'una millor intervenció social- puguen desenvolupar tota la seua potencialitat d'intervenció social. És sens dubte el millor exponent de la qualitat professional. El Màster de Formació Permanent en Pràctiques Clíniques en Treball Social proporciona la millor formació teoricopràctica possible en el camp de les pràctiques clíniques del treball social. Per què estudiar el Màster de Formació Permanent en Pràctiques Clíniques en Treball Social L'objectiu principal d'aquest màster és donar resposta a les necessitats de formació de professionals del treball social en l'actualitat. La finalitat principal és introduir una garantia de formació rigorosa, de caràcter científic, interdisciplinari, oberta al món i als anys esdevenidors. Només es tracta de conjuminar en un únic títol una realitat que ja existeix en la pràctica professional. Així mateix, el propi estudiantat universitari, a través de la seua formació i les seues pràctiques professionals, requereix d'una formació especialitzada que ni es pot ni potser era convenient en la formació de grau. Així, el segon objectiu d'aquest curs és garantir la qualitat d'una formació especialitzada, actualment fragmentada i excessivament desordenada. Per a tot aquell treballador social interessat a professionalitzar-se en aspectes d'atenció de la salut i socials d'individus, famílies i comunitats, aquest màster oferirà valuoses eines. Tant si s'estableixen objectius preventius com a terapèutics, així com de les funcions de prevenció, desenvolupament i teràpia. Per a això, el programa del Màster de Formació Permanent en Pràctiques Clíniques en Treball Social abasta diversos temes; des dels problemes actuals de la societat contemporània, així com la pràctica clínica com a tal, avaluació, diagnòstic. S'inclouen, a més, les neurociències i pràctiques clíniques, així com mètodes d'investigació qualitativa. [ARG_VENTA2] => Quins són els objectius del Màster de Formació Permanent en Pràctiques Clíniques en Treball Social Els objectius d'aquest màster són: -Oferir les competències professionals que capaciten per a l'exercici de pràctiques clíniques. -Aprofundir i especialitzar-se en les pràctiques clíniques en el treball social: el curs és primer treball social en tota la seua accepció però també pretén que l'estudiantat puga especialitzar-se en una de les múltiples possibilitats existents en la docència i la investigació: en aquest cas es tracta de la pràctica clínica, que és una d'entre totes les pràctiques possibles. -Oferir una especialització nombroses vegades reclamada pel món professional i també exigida pel mercat laboral. -Introduir el coneixement científic indicant les diferències entre el nivell experiencial, molt important en totes les ciències aplicades, i el nivell del coneixement científic i vincular-lo a la pràctica professional per a millorar ambdues bastint ponts a través de la formació i la utilització d'un llenguatge comú. On estudiar el Màster de Formació Permanent en Pràctiques Clíniques en Treball Social La Universitat de València, sempre atenta a les necessitats i reptes als quals s'enfronta la societat actual, ofereix una formació acadèmica professional de primer nivell. En el cas dels treballadors socials, donada l'enorme importància de la seua labor, ofereix el Màster de Formació Permanent en Pràctiques Clíniques en Treball Social per a ajudar-los a millorar en el professional. Però alhora, al fet que disposen d'eines actuals i aplicables a la realitat a la qual s'enfronten dia a dia. D'altra banda, els treballadors socials comptaran amb una excel·lent formació interdisciplinària i de caràcter científic. D'aquesta manera podran adquirir competències professionals per a realitzar pràctiques clíniques de manera especialitzada i profunda. Així mateix, podran exercir-se tant en el sistema públic de serveis socials, com en el sistema de salut o el sistema soci-sanitari. [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia docent d'aquest màster i en general del treball social ha de partir dels seus fonaments aplicats. Així, en línia o presencial, la participació de l'alumnat en treball social és un requisit irrenunciable. La docència serà asincrònica. Per tant, aquest serà el criteri fonamental per a desenvolupar una docència participativa i dialogant, on la interacció ha de ser l'eix de la docència. Així doncs, s'utilitzarà mètodes que permeten aconseguir aquest objectiu metodològic de participació, però també és rellevant, en un màster que es dirigeix principalment a professionals en actiu afavorir l'aprenentatge actiu. Així, s'insistirà que l'estudiantat tinga sempre tot el material necessari però també que aprenga a ampliar aquestes propostes del professorat i a aprofundir en aquells aspectes específics que es vinculen amb els seus interessos professionals. En resum, es partirà de classes magistrals i de lectures recomanades però també es faran debats i grups de discussió entorn dels temes proposats pel professorat i l'estudiantat, dins dels objectius de l'assignatura. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Les eixides professionals d'aquest màster se situen especialment en el sistema públic de serveis socials, el sistema de salut i el sistema soci-sanitari. És d'especial interés per a tots aquells sectors de població d'especial vulneració on el nivell socioeconòmic no és el factor determinant com són: el sistema judicial en l'àmbit de la infància i la família, de la immigració i de dones. El màster és igualment rellevant per a l'exercici lliure de la professió de treballador social, com el mostra l'existència de l'Associació de l'Exercici Lliure de la Professió de Treballador/a social. Així mateix, el màster és especialment rellevant per a tot l'estudiantat d'Amèrica Llatina, on la pràctica clínica ha iniciat un desenvolupament important, encara menor que a Espanya, però d'una puixança indubtable. D'altra banda, Europa és igualment un territori a tindre en compte a la vista de les treballadores socials que exerceixen en altres països europeus però també de treballadores socials europees amb coneixement de la llengua espanyola amb desitjos de formar-se i treballar a Espanya. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22221360 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Els problemes esdevenidors de la societat contemporània [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Els problemes esdevenidors de la societat contemporània [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Territoris i ciutadania 2. L'exercici lliure de la professió i la llei de protecció de dades 3. Dades i fonts per a l'estudi de la població. Transformacions demogràfiques de la població actual a Espanya. Els reptes demogràfics i els grups poblacionals vulnerables 4. Teoria crítica i clínica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Territoris i ciutadania 2. L'exercici lliure de la professió i la llei de protecció de dades 3. Dades i fonts per a l'estudi de la població. Transformacions demogràfiques de la població actual a Espanya. Els reptes demogràfics i els grups poblacionals vulnerables 4. Teoria crítica i clínica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22221360 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => L'entorn de la mirada clínica en treball social: Suport, supervisió i casos [NOMBRE_MATERIA_VAL] => L'entorn de la mirada clínica en treball social: Suport, supervisió i casos [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La pràctica clínica i la seua mirada 2. Tornant a l'origen humanista i relacional de la professió 3. Evaluacio i diagnòstic 4. Protecció a la infància i valoració de les competències parentals 5. Suport i supervisió 6. Anàlisi (teoricopràctics) de processos d'intervenció: 6.1. Pràctiques col·laboratives i protecció a la infància. 6.2. El diàleg obert i la intervenció amb pacients amb trastorns mentals greus 6.3. Intervenció amb famílies multiasistidas 7. Les emocions i la figura del professional 8. Neurociències i pràctiques clíniques 9. Investigació i clínica: 6.1. Aproximació a mètodes d'investigació qualitativa: entrevista, grups de discussió, relats i històries de vida, mètode delphi. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La pràctica clínica i la seua mirada 2. Tornant a l'origen humanista i relacional de la professió 3. Evaluacio i diagnòstic 4. Protecció a la infància i valoració de les competències parentals 5. Suport i supervisió 6. Anàlisi (teoricopràctics) de processos d'intervenció: 6.1. Pràctiques col·laboratives i protecció a la infància. 6.2. El diàleg obert i la intervenció amb pacients amb trastorns mentals greus 6.3. Intervenció amb famílies multiasistidas 7. Les emocions i la figura del professional 8. Neurociències i pràctiques clíniques 9. Investigació i clínica: 6.1. Aproximació a mètodes d'investigació qualitativa: entrevista, grups de discussió, relats i històries de vida, mètode delphi. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22221360 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Les pràctiques clíniques del treball social [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Les pràctiques clíniques del treball social [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Quina intervenció per a quina clínica? 1.1.El canvi de paradigma i les seues conseqüències en la pràctica 1.2.la pràctica reflexiva en treball social 1.3 .Comunicació Professional en la pràctica clínica en Treball Social: la perspectiva integradora i inclusiva de fons. 1.4. El mosaic de les pràctiques clíniques 1.5. Escoltar i acompanyar en contextos de vulnerabilitat social: la qüestió econòmica 1.6. La relació amb l'altra persona: humanisme i dialogue 2. La pràctica col·laborativa del treball social relacional 2.1. La pràctica col·laborativa del treball social relacional 2.2. El diagnòstic relacional-col·laboratiu 2.3. Intervenció en crisi des del treball social relacional 3. La pràctica clínica en serveis socials generals i especialitzats 3.1. La intervenció social en el marc del sistema de serveis socials 3.2. La pràctica clínica del treball social en salut mental 3.3. La pràctica clínica en context 4. Establint relacions en la pràctica clínica del treball social 5. Vincles i nexes en treball social relacional [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Quina intervenció per a quina clínica? 1.1.El canvi de paradigma i les seues conseqüències en la pràctica 1.2.la pràctica reflexiva en treball social 1.3 .Comunicació Professional en la pràctica clínica en Treball Social: la perspectiva integradora i inclusiva de fons. 1.4. El mosaic de les pràctiques clíniques 1.5. Escoltar i acompanyar en contextos de vulnerabilitat social: la qüestió econòmica 1.6. La relació amb l'altra persona: humanisme i dialogue 2. La pràctica col·laborativa del treball social relacional 2.1. La pràctica col·laborativa del treball social relacional 2.2. El diagnòstic relacional-col·laboratiu 2.3. Intervenció en crisi des del treball social relacional 3. La pràctica clínica en serveis socials generals i especialitzats 3.1. La intervenció social en el marc del sistema de serveis socials 3.2. La pràctica clínica del treball social en salut mental 3.3. La pràctica clínica en context 4. Establint relacions en la pràctica clínica del treball social 5. Vincles i nexes en treball social relacional [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22221360 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Diàlegs i límits de la mirada [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Diàlegs i límits de la mirada [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Equip de Lucas 2. L'ètica de l'hospitalitat de E. Lévinas i la seua aproximació al treball social 3. Implicacions socials de la transformació digital [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Equip de Lucas 2. L'ètica de l'hospitalitat de E. Lévinas i la seua aproximació al treball social 3. Implicacions socials de la transformació digital [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22221360 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de fi de màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de fi de màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Com tots els treballs de fi de màster, el seu índex serà el d'una introducció/justificació del tema, una posada al dia dels últims coneixements científics sobre el tema d'estudi del treball, la metodologia que s'utilitzarà i el seu procediment, un treball de camp amb la seua descripció, resultats i anàlisis. Finalment, es farà unes conclusions i es donaran pautes per a realitzar propostes de futur. Així, les instruccions de presentació seran les següents: 1. Portada 2. Resum amb paraules claus i abstract en engonals i key words 3. Treball pròpiament dit: entre 15000 i 20000 paraules [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Com tots els treballs de fi de màster, el seu índex serà el d'una introducció/justificació del tema, una posada al dia dels últims coneixements científics sobre el tema d'estudi del treball, la metodologia que s'utilitzarà i el seu procediment, un treball de camp amb la seua descripció, resultats i anàlisis. Finalment, es farà unes conclusions i es donaran pautes per a realitzar propostes de futur. Així, les instruccions de presentació seran les següents: 1. Portada 2. Resum amb paraules claus i abstract en engonals i key words 3. Treball pròpiament dit: entre 15000 i 20000 paraules [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni61254 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Almenar Pineda [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp55630 [NOMBRE_PERSONA] => Mayte [APELLIDOS] => Álvarez Vila [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => FED en Psicologia Clínica. Departament de Salut València - Doctor Peset de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp392697 [NOMBRE_PERSONA] => Maria Teresa [APELLIDOS] => Aragones Viñes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajo social. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni70987 [NOMBRE_PERSONA] => José Francisco [APELLIDOS] => Campos Vidal [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni71393 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa [APELLIDOS] => Cardona Cardona [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat de Les Illes Balears [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp392695 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro [APELLIDOS] => Celimendiz Arilla [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajador Social. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni71407 [NOMBRE_PERSONA] => María Elena [APELLIDOS] => Cuartero Castañer [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat de Les Illes Balears [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni71399 [NOMBRE_PERSONA] => Dolores [APELLIDOS] => De Pedro Herrera [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Zaragoza [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp370614 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Fenollosa Egea [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni58449 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa [APELLIDOS] => Fombuena Valero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H5043 [EMAIL_FACULTAD] => fombuena@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni71403 [NOMBRE_PERSONA] => Eva María [APELLIDOS] => Garcés Trullenque [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Zaragoza [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni71409 [NOMBRE_PERSONA] => Cinta [APELLIDOS] => Guinot Viciano [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Deusto [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni58646 [NOMBRE_PERSONA] => Benno [APELLIDOS] => Herzog [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I6125 [EMAIL_FACULTAD] => herben@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni70966 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Idareta Goldaracena [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Contratado Doctor Universidad OPública de Navarra [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp391849 [NOMBRE_PERSONA] => Amaya [APELLIDOS] => Ituarte Tellaeche [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajadora Social Jubilada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni62658 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Martí Trotonda [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => G8224 [EMAIL_FACULTAD] => amarti@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni58802 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquín [APELLIDOS] => Martín Cubas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H4091 [EMAIL_FACULTAD] => Joaquin.Martin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni62772 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel Joel [APELLIDOS] => Méndez López [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => M6426 [EMAIL_FACULTAD] => menanjo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp392701 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Miguel Matas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni43173 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Montalba Ocaña [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => I3218 [EMAIL_FACULTAD] => monocar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni71401 [NOMBRE_PERSONA] => Candid [APELLIDOS] => Palacin Bartroli [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni65559 [NOMBRE_PERSONA] => Davinia [APELLIDOS] => Palomares Montero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I6922 [EMAIL_FACULTAD] => dapamon3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni56703 [NOMBRE_PERSONA] => Lucas Joaquín [APELLIDOS] => Puig Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => N8131 [EMAIL_FACULTAD] => lucas.puig@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp392699 [NOMBRE_PERSONA] => Jonathan Jesús [APELLIDOS] => Regalado Piñero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajador SOcial. Doctor en Psicología. Diplomatura en Trabajo Social [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni15363 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco José [APELLIDOS] => Ródenas Rigla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H2250 [EMAIL_FACULTAD] => rodenas@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni70967 [NOMBRE_PERSONA] => Alfonsa [APELLIDOS] => Rodríguez Rodríguez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titulas de Escuela Universitaria. Universidad COmplutense de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni71397 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => Rosaleny Castell [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Contratado Doctor. Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni26232 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel Francisco [APELLIDOS] => Salinas Tomas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => M0222 [EMAIL_FACULTAD] => samafran@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp293139 [NOMBRE_PERSONA] => Inés [APELLIDOS] => Sanchez Endrina [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajadora Social. Liga Española de la Educación y la Cultura Popular [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp391878 [NOMBRE_PERSONA] => Miriam [APELLIDOS] => Sánchez Reyes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario de Sureste [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni63636 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Sigalat Signes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => M2077 [EMAIL_FACULTAD] => sisigen@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => uni71405 [NOMBRE_PERSONA] => Sergio [APELLIDOS] => Siurana [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Zaragoza [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => uni71395 [NOMBRE_PERSONA] => Emma [APELLIDOS] => Sobremonte de Mendicuti [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Deusto [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp391854 [NOMBRE_PERSONA] => Dolores [APELLIDOS] => Urraca Lopez-Davalillo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajadora Social [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => uni70986 [NOMBRE_PERSONA] => Concha [APELLIDOS] => Vicente Mochales [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Asociada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58449 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa [APELLIDOS] => Fombuena Valero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H5043 [EMAIL_FACULTAD] => fombuena@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni26232 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel Francisco [APELLIDOS] => Salinas Tomas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => M0222 [EMAIL_FACULTAD] => samafran@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni71393 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa [APELLIDOS] => Cardona Cardona [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat de Les Illes Balears [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [3] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni71399 [NOMBRE_PERSONA] => Dolores [APELLIDOS] => De Pedro Herrera [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Zaragoza [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [4] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni70967 [NOMBRE_PERSONA] => Alfonsa [APELLIDOS] => Rodríguez Rodríguez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titulas de Escuela Universitaria. Universidad COmplutense de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [5] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni71395 [NOMBRE_PERSONA] => Emma [APELLIDOS] => Sobremonte de Mendicuti [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Deusto [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 22221360 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1200 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 03/10/2022 [FECHA_FIN] => 30/06/2023 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Treball Social i Serveis Socials [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 26/09/2022 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Universidad Complutense de Madrid / Universidad de Zaragoza / Universitat de Les Illes Balears [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => practicas-clinicas-trabajo-social [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Pràctiques Clíniques en Treball Social [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => L'ordre preferent de les inscripcions serà el següent: 1. El màster va dirigit principalment a professionals del treball social, amb titulació universitària, amb un mínim de dos anys de pràctica professional que desitgen una especializacion en el seu quefer quotidià. Aquest màster es recomana a professionals de la pràctica amb necessitats d'especializacion des d'una mirada clínica. 2. També podran matricular-se altres professionals, amb titulació universitària, amb una pràctica pròxima al Treball Social: educacio social, psicologia, sociologia, etc. 3. Finalment, també es podran matricular, acabats de graduar de les formacions abans assenyalades que mostren el seu interés per la matèria. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => La pràctica clínica forma part de la tradició del treball social des dels seus inicis. Afavorir una formació especialitzada en clínica és permetre que els professionals de l'àmbit del treball social -ja siguen joves del Grau de Treball Social o d'altres afins, ja siguen professionals en cerca d'una millor intervenció social- puguen desenvolupar tota la seua potencialitat d'intervenció social. És sens dubte el millor exponent de la qualitat professional. El Màster de Formació Permanent en Pràctiques Clíniques en Treball Social proporciona la millor formació teoricopràctica possible en el camp de les pràctiques clíniques del treball social. Per què estudiar el Màster de Formació Permanent en Pràctiques Clíniques en Treball Social L'objectiu principal d'aquest màster és donar resposta a les necessitats de formació de professionals del treball social en l'actualitat. La finalitat principal és introduir una garantia de formació rigorosa, de caràcter científic, interdisciplinari, oberta al món i als anys esdevenidors. Només es tracta de conjuminar en un únic títol una realitat que ja existeix en la pràctica professional. Així mateix, el propi estudiantat universitari, a través de la seua formació i les seues pràctiques professionals, requereix d'una formació especialitzada que ni es pot ni potser era convenient en la formació de grau. Així, el segon objectiu d'aquest curs és garantir la qualitat d'una formació especialitzada, actualment fragmentada i excessivament desordenada. Per a tot aquell treballador social interessat a professionalitzar-se en aspectes d'atenció de la salut i socials d'individus, famílies i comunitats, aquest màster oferirà valuoses eines. Tant si s'estableixen objectius preventius com a terapèutics, així com de les funcions de prevenció, desenvolupament i teràpia. Per a això, el programa del Màster de Formació Permanent en Pràctiques Clíniques en Treball Social abasta diversos temes; des dels problemes actuals de la societat contemporània, així com la pràctica clínica com a tal, avaluació, diagnòstic. S'inclouen, a més, les neurociències i pràctiques clíniques, així com mètodes d'investigació qualitativa. [ARG_VENTA2] => Quins són els objectius del Màster de Formació Permanent en Pràctiques Clíniques en Treball Social Els objectius d'aquest màster són: -Oferir les competències professionals que capaciten per a l'exercici de pràctiques clíniques. -Aprofundir i especialitzar-se en les pràctiques clíniques en el treball social: el curs és primer treball social en tota la seua accepció però també pretén que l'estudiantat puga especialitzar-se en una de les múltiples possibilitats existents en la docència i la investigació: en aquest cas es tracta de la pràctica clínica, que és una d'entre totes les pràctiques possibles. -Oferir una especialització nombroses vegades reclamada pel món professional i també exigida pel mercat laboral. -Introduir el coneixement científic indicant les diferències entre el nivell experiencial, molt important en totes les ciències aplicades, i el nivell del coneixement científic i vincular-lo a la pràctica professional per a millorar ambdues bastint ponts a través de la formació i la utilització d'un llenguatge comú. On estudiar el Màster de Formació Permanent en Pràctiques Clíniques en Treball Social La Universitat de València, sempre atenta a les necessitats i reptes als quals s'enfronta la societat actual, ofereix una formació acadèmica professional de primer nivell. En el cas dels treballadors socials, donada l'enorme importància de la seua labor, ofereix el Màster de Formació Permanent en Pràctiques Clíniques en Treball Social per a ajudar-los a millorar en el professional. Però alhora, al fet que disposen d'eines actuals i aplicables a la realitat a la qual s'enfronten dia a dia. D'altra banda, els treballadors socials comptaran amb una excel·lent formació interdisciplinària i de caràcter científic. D'aquesta manera podran adquirir competències professionals per a realitzar pràctiques clíniques de manera especialitzada i profunda. Així mateix, podran exercir-se tant en el sistema públic de serveis socials, com en el sistema de salut o el sistema soci-sanitari. [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia docent d'aquest màster i en general del treball social ha de partir dels seus fonaments aplicats. Així, en línia o presencial, la participació de l'alumnat en treball social és un requisit irrenunciable. La docència serà asincrònica. Per tant, aquest serà el criteri fonamental per a desenvolupar una docència participativa i dialogant, on la interacció ha de ser l'eix de la docència. Així doncs, s'utilitzarà mètodes que permeten aconseguir aquest objectiu metodològic de participació, però també és rellevant, en un màster que es dirigeix principalment a professionals en actiu afavorir l'aprenentatge actiu. Així, s'insistirà que l'estudiantat tinga sempre tot el material necessari però també que aprenga a ampliar aquestes propostes del professorat i a aprofundir en aquells aspectes específics que es vinculen amb els seus interessos professionals. En resum, es partirà de classes magistrals i de lectures recomanades però també es faran debats i grups de discussió entorn dels temes proposats pel professorat i l'estudiantat, dins dels objectius de l'assignatura. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Les eixides professionals d'aquest màster se situen especialment en el sistema públic de serveis socials, el sistema de salut i el sistema soci-sanitari. És d'especial interés per a tots aquells sectors de població d'especial vulneració on el nivell socioeconòmic no és el factor determinant com són: el sistema judicial en l'àmbit de la infància i la família, de la immigració i de dones. El màster és igualment rellevant per a l'exercici lliure de la professió de treballador social, com el mostra l'existència de l'Associació de l'Exercici Lliure de la Professió de Treballador/a social. Així mateix, el màster és especialment rellevant per a tot l'estudiantat d'Amèrica Llatina, on la pràctica clínica ha iniciat un desenvolupament important, encara menor que a Espanya, però d'una puixança indubtable. D'altra banda, Europa és igualment un territori a tindre en compte a la vista de les treballadores socials que exerceixen en altres països europeus però també de treballadores socials europees amb coneixement de la llengua espanyola amb desitjos de formar-se i treballar a Espanya. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22221360 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Els problemes esdevenidors de la societat contemporània [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Els problemes esdevenidors de la societat contemporània [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Territoris i ciutadania 2. L'exercici lliure de la professió i la llei de protecció de dades 3. Dades i fonts per a l'estudi de la població. Transformacions demogràfiques de la població actual a Espanya. Els reptes demogràfics i els grups poblacionals vulnerables 4. Teoria crítica i clínica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Territoris i ciutadania 2. L'exercici lliure de la professió i la llei de protecció de dades 3. Dades i fonts per a l'estudi de la població. Transformacions demogràfiques de la població actual a Espanya. Els reptes demogràfics i els grups poblacionals vulnerables 4. Teoria crítica i clínica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22221360 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => L'entorn de la mirada clínica en treball social: Suport, supervisió i casos [NOMBRE_MATERIA_VAL] => L'entorn de la mirada clínica en treball social: Suport, supervisió i casos [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La pràctica clínica i la seua mirada 2. Tornant a l'origen humanista i relacional de la professió 3. Evaluacio i diagnòstic 4. Protecció a la infància i valoració de les competències parentals 5. Suport i supervisió 6. Anàlisi (teoricopràctics) de processos d'intervenció: 6.1. Pràctiques col·laboratives i protecció a la infància. 6.2. El diàleg obert i la intervenció amb pacients amb trastorns mentals greus 6.3. Intervenció amb famílies multiasistidas 7. Les emocions i la figura del professional 8. Neurociències i pràctiques clíniques 9. Investigació i clínica: 6.1. Aproximació a mètodes d'investigació qualitativa: entrevista, grups de discussió, relats i històries de vida, mètode delphi. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La pràctica clínica i la seua mirada 2. Tornant a l'origen humanista i relacional de la professió 3. Evaluacio i diagnòstic 4. Protecció a la infància i valoració de les competències parentals 5. Suport i supervisió 6. Anàlisi (teoricopràctics) de processos d'intervenció: 6.1. Pràctiques col·laboratives i protecció a la infància. 6.2. El diàleg obert i la intervenció amb pacients amb trastorns mentals greus 6.3. Intervenció amb famílies multiasistidas 7. Les emocions i la figura del professional 8. Neurociències i pràctiques clíniques 9. Investigació i clínica: 6.1. Aproximació a mètodes d'investigació qualitativa: entrevista, grups de discussió, relats i històries de vida, mètode delphi. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22221360 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Les pràctiques clíniques del treball social [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Les pràctiques clíniques del treball social [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Quina intervenció per a quina clínica? 1.1.El canvi de paradigma i les seues conseqüències en la pràctica 1.2.la pràctica reflexiva en treball social 1.3 .Comunicació Professional en la pràctica clínica en Treball Social: la perspectiva integradora i inclusiva de fons. 1.4. El mosaic de les pràctiques clíniques 1.5. Escoltar i acompanyar en contextos de vulnerabilitat social: la qüestió econòmica 1.6. La relació amb l'altra persona: humanisme i dialogue 2. La pràctica col·laborativa del treball social relacional 2.1. La pràctica col·laborativa del treball social relacional 2.2. El diagnòstic relacional-col·laboratiu 2.3. Intervenció en crisi des del treball social relacional 3. La pràctica clínica en serveis socials generals i especialitzats 3.1. La intervenció social en el marc del sistema de serveis socials 3.2. La pràctica clínica del treball social en salut mental 3.3. La pràctica clínica en context 4. Establint relacions en la pràctica clínica del treball social 5. Vincles i nexes en treball social relacional [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Quina intervenció per a quina clínica? 1.1.El canvi de paradigma i les seues conseqüències en la pràctica 1.2.la pràctica reflexiva en treball social 1.3 .Comunicació Professional en la pràctica clínica en Treball Social: la perspectiva integradora i inclusiva de fons. 1.4. El mosaic de les pràctiques clíniques 1.5. Escoltar i acompanyar en contextos de vulnerabilitat social: la qüestió econòmica 1.6. La relació amb l'altra persona: humanisme i dialogue 2. La pràctica col·laborativa del treball social relacional 2.1. La pràctica col·laborativa del treball social relacional 2.2. El diagnòstic relacional-col·laboratiu 2.3. Intervenció en crisi des del treball social relacional 3. La pràctica clínica en serveis socials generals i especialitzats 3.1. La intervenció social en el marc del sistema de serveis socials 3.2. La pràctica clínica del treball social en salut mental 3.3. La pràctica clínica en context 4. Establint relacions en la pràctica clínica del treball social 5. Vincles i nexes en treball social relacional [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22221360 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Diàlegs i límits de la mirada [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Diàlegs i límits de la mirada [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Equip de Lucas 2. L'ètica de l'hospitalitat de E. Lévinas i la seua aproximació al treball social 3. Implicacions socials de la transformació digital [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Equip de Lucas 2. L'ètica de l'hospitalitat de E. Lévinas i la seua aproximació al treball social 3. Implicacions socials de la transformació digital [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22221360 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de fi de màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de fi de màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Com tots els treballs de fi de màster, el seu índex serà el d'una introducció/justificació del tema, una posada al dia dels últims coneixements científics sobre el tema d'estudi del treball, la metodologia que s'utilitzarà i el seu procediment, un treball de camp amb la seua descripció, resultats i anàlisis. Finalment, es farà unes conclusions i es donaran pautes per a realitzar propostes de futur. Així, les instruccions de presentació seran les següents: 1. Portada 2. Resum amb paraules claus i abstract en engonals i key words 3. Treball pròpiament dit: entre 15000 i 20000 paraules [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Com tots els treballs de fi de màster, el seu índex serà el d'una introducció/justificació del tema, una posada al dia dels últims coneixements científics sobre el tema d'estudi del treball, la metodologia que s'utilitzarà i el seu procediment, un treball de camp amb la seua descripció, resultats i anàlisis. Finalment, es farà unes conclusions i es donaran pautes per a realitzar propostes de futur. Així, les instruccions de presentació seran les següents: 1. Portada 2. Resum amb paraules claus i abstract en engonals i key words 3. Treball pròpiament dit: entre 15000 i 20000 paraules [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni61254 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Almenar Pineda [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp55630 [NOMBRE_PERSONA] => Mayte [APELLIDOS] => Álvarez Vila [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => FED en Psicologia Clínica. Departament de Salut València - Doctor Peset de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp392697 [NOMBRE_PERSONA] => Maria Teresa [APELLIDOS] => Aragones Viñes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajo social. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni70987 [NOMBRE_PERSONA] => José Francisco [APELLIDOS] => Campos Vidal [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni71393 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa [APELLIDOS] => Cardona Cardona [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat de Les Illes Balears [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp392695 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro [APELLIDOS] => Celimendiz Arilla [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajador Social. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni71407 [NOMBRE_PERSONA] => María Elena [APELLIDOS] => Cuartero Castañer [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat de Les Illes Balears [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni71399 [NOMBRE_PERSONA] => Dolores [APELLIDOS] => De Pedro Herrera [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Zaragoza [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp370614 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Fenollosa Egea [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni58449 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa [APELLIDOS] => Fombuena Valero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H5043 [EMAIL_FACULTAD] => fombuena@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni71403 [NOMBRE_PERSONA] => Eva María [APELLIDOS] => Garcés Trullenque [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Zaragoza [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni71409 [NOMBRE_PERSONA] => Cinta [APELLIDOS] => Guinot Viciano [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Deusto [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni58646 [NOMBRE_PERSONA] => Benno [APELLIDOS] => Herzog [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I6125 [EMAIL_FACULTAD] => herben@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni70966 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Idareta Goldaracena [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Contratado Doctor Universidad OPública de Navarra [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp391849 [NOMBRE_PERSONA] => Amaya [APELLIDOS] => Ituarte Tellaeche [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajadora Social Jubilada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni62658 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Martí Trotonda [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => G8224 [EMAIL_FACULTAD] => amarti@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni58802 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquín [APELLIDOS] => Martín Cubas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H4091 [EMAIL_FACULTAD] => Joaquin.Martin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni62772 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel Joel [APELLIDOS] => Méndez López [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => M6426 [EMAIL_FACULTAD] => menanjo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp392701 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Miguel Matas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni43173 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Montalba Ocaña [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => I3218 [EMAIL_FACULTAD] => monocar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni71401 [NOMBRE_PERSONA] => Candid [APELLIDOS] => Palacin Bartroli [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni65559 [NOMBRE_PERSONA] => Davinia [APELLIDOS] => Palomares Montero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I6922 [EMAIL_FACULTAD] => dapamon3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni56703 [NOMBRE_PERSONA] => Lucas Joaquín [APELLIDOS] => Puig Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => N8131 [EMAIL_FACULTAD] => lucas.puig@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp392699 [NOMBRE_PERSONA] => Jonathan Jesús [APELLIDOS] => Regalado Piñero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajador SOcial. Doctor en Psicología. Diplomatura en Trabajo Social [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni15363 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco José [APELLIDOS] => Ródenas Rigla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H2250 [EMAIL_FACULTAD] => rodenas@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni70967 [NOMBRE_PERSONA] => Alfonsa [APELLIDOS] => Rodríguez Rodríguez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titulas de Escuela Universitaria. Universidad COmplutense de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni71397 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => Rosaleny Castell [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Contratado Doctor. Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni26232 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel Francisco [APELLIDOS] => Salinas Tomas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => M0222 [EMAIL_FACULTAD] => samafran@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp293139 [NOMBRE_PERSONA] => Inés [APELLIDOS] => Sanchez Endrina [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajadora Social. Liga Española de la Educación y la Cultura Popular [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp391878 [NOMBRE_PERSONA] => Miriam [APELLIDOS] => Sánchez Reyes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario de Sureste [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni63636 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Sigalat Signes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => M2077 [EMAIL_FACULTAD] => sisigen@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => uni71405 [NOMBRE_PERSONA] => Sergio [APELLIDOS] => Siurana [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Zaragoza [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => uni71395 [NOMBRE_PERSONA] => Emma [APELLIDOS] => Sobremonte de Mendicuti [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Deusto [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp391854 [NOMBRE_PERSONA] => Dolores [APELLIDOS] => Urraca Lopez-Davalillo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajadora Social [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => uni70986 [NOMBRE_PERSONA] => Concha [APELLIDOS] => Vicente Mochales [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Asociada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58449 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa [APELLIDOS] => Fombuena Valero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H5043 [EMAIL_FACULTAD] => fombuena@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni26232 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel Francisco [APELLIDOS] => Salinas Tomas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => M0222 [EMAIL_FACULTAD] => samafran@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni71393 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa [APELLIDOS] => Cardona Cardona [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat de Les Illes Balears [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [3] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni71399 [NOMBRE_PERSONA] => Dolores [APELLIDOS] => De Pedro Herrera [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Zaragoza [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [4] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni70967 [NOMBRE_PERSONA] => Alfonsa [APELLIDOS] => Rodríguez Rodríguez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titulas de Escuela Universitaria. Universidad COmplutense de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [5] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni71395 [NOMBRE_PERSONA] => Emma [APELLIDOS] => Sobremonte de Mendicuti [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Deusto [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2022/2023

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 26/09/2022

Data inici: Octubre 2022

Data fi: Juny 2023

Matrícula: 1200 € (import preu públic)

Requisits d'accés: L'ordre preferent de les inscripcions serà el següent: 1. El màster va dirigit principalment a professionals del treball social, amb titulació universitària, amb un mínim de dos anys de pràctica professional que desitgen una especializacion en el seu quefer quotidià. Aquest màster es recomana a professionals de la pràctica amb necessitats d'especializacion des d'una mirada clínica. 2. També podran matricular-se altres professionals, amb titulació universitària, amb una pràctica pròxima al Treball Social: educacio social, psicologia, sociologia, etc. 3. Finalment, també es podran matricular, acabats de graduar de les formacions abans assenyalades que mostren el seu interés per la matèria.

Modalitat: On-line

Col·laborador: Universidad Complutense de Madrid / Universidad de Zaragoza / Universitat de Les Illes Balears

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició: Online

Horari: Online,

Més informació

Objectius del curs

La pràctica clínica forma part de la tradició del treball social des dels seus inicis. Afavorir una formació especialitzada en clínica és permetre que els professionals de l'àmbit del treball social -ja siguen joves del Grau de Treball Social o d'altres afins, ja siguen professionals en cerca d'una millor intervenció social- puguen desenvolupar tota la seua potencialitat d'intervenció social. És sens dubte el millor exponent de la qualitat professional.
El Màster de Formació Permanent en Pràctiques Clíniques en Treball Social proporciona la millor formació teoricopràctica possible en el camp de les pràctiques clíniques del treball social.

Leer más

Objectius professionals

Les eixides professionals d'aquest màster se situen especialment en el sistema públic de serveis socials, el sistema de salut i el sistema soci-sanitari.
És d'especial interés per a tots aquells sectors de població d'especial vulneració on el nivell socioeconòmic no és el factor determinant com són: el sistema judicial en l'àmbit de la infància i la família, de la immigració i de dones.
El màster és igualment rellevant per a l'exercici lliure de la professió de treballador social, com el mostra l'existència de l'Associació de l'Exercici Lliure de la Professió de Treballador/a social.

Leer más

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS