Diploma d'Especialització en Promoció de la Participació Ciutadana

1a Edició - Codi 21232070

Array ( [CODIGO] => 21232070 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 1250 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 25.00 [FECHA_INICIO] => 26/10/2021 [FECHA_FIN] => 09/06/2022 [LUGAR] => Fundación Universidad-Empresa [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Ciències Socials [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 11/10/2021 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 33 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => participacion-ciudadana [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Promoció de la Participació Ciutadana [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dimarts i dijous de 16.00 a 20.00 hores, [REQUISITOS_TITULACION] => El Diploma d'Especialització en Promoció de la Participació Ciutadana està orientat a la formació de professionals que, bé des de l'administració pública bé com a professionals per compte propi, estan interessats/dónes a especialitzar-se a promoure la influència de la ciutadania en la definició democràtica de les polítiques públiques a través de metodologies de participació ciutadana. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => La formació es desenvolupa en tres mòduls formatius fonamentals. El primer mòdul està dedicat a la revisió epistemològica i teòrica dels conceptes clau en participació ciutadana, així com dels models teòrics que la sustenten i la seua aplicació a la política local. El segon mòdul respon a una naturalesa metodològica, s'aborden els processos participatius com a mètode, i s'aprèn la metodologia d'investigació necessària per a plantejar i desenvolupar investigacions socials aplicades mitjançant tècniques participatives, assumint sempre una perspectiva de diversitat social i cultural. L'últim mòdul es destina a la promoció de la cultura participativa en totes les àrees de la dinàmica social. L'equip docent compta amb una dilatada trajectòria en el camp de la participació ciutadana, el que es veu traduït en una docència que combinarà continguts teòrics amb la implementació pràctica de dinàmiques i tècniques d'investigació, al costat de l'exposició de casos per a l'anàlisi crítica. D'altra banda, la diversitat d'àrees i camps d'aplicació de la participació ciutadana com a metodologia, permet l'alumnat entendre l'aplicabilitat d'aquest mètode a totes les parcel·les de la política local. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => Les assignatures s'impartiran de manera mixta, la qual cosa significa que es desenvoluparà a través de sessions presencials i a través de sessions on-line. - Activitats teòriques: En les classes teòriques es desenvoluparan els temes proporcionant una visió global i integradora, analitzant amb major detall els aspectes clau i de major complexitat, fomentant, en tot moment, la participació de l'estudiant. - Activitats pràctiques: Complementen les activitats teòriques amb l'objectiu d'aplicar els conceptes bàsics i ampliar-los amb el coneixement i l'experiència que vagen adquirint durant la realització dels treballs proposats. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Personal tècnic en participació i desenvolupament comunitari. Coordinació i dinamització de processos de participació ciutadana per a la formulació, desenvolupament i avaluació de polítiques públiques locals. Dinamització de processos de desenvolupament comunitari. Gestió participativa de l'organització i els recursos humans en administracions públiques i organitzacions polítiques, socials i ciutadanes. Assessoria en avaluació de la participació ciutadana. Educació per a la participació i la promoció de la cultura participativa. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2021/2022 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21232070 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => PARTICIPACIÓ CIUTADANA, LÍMITS I ESPAIS. INSTRUMENTS, CANALES INSITITUCIONALES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => PARTICIPACIÓ CIUTADANA, LÍMITS I ESPAIS. INSTRUMENTS, CANALES INSITITUCIONALES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Conceptualització de la participació. 2. Participació i política: el quin, el per a qui, el com i el qui participa. 3. Models de participació. 4. Instruments institucionals per a la participació de la ciutadania 5. Mecanismes participatius a. Àmbit d'aplicació general i. Referèndum ii. Plebiscit iii. Iniciativa popular iv. Revocació de mandat v. Apel·lació de sentència b. Àmbit d'aplicació local i. Assemblea oberta ii. Consultes populars locals iii. Fòrums de consulta iv. Panells ciutadans v. Nuclis d'intervenció participativa vaig veure. Enquestes deliberatives vii. Pressupostos participatius viii. Els consells consultius d'entitats ix. Audiències ciutadanes x. Processos participatius derivats de l'Agenda 21 6. Formes no convencionals de participació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Conceptualització de la participació. 2. Participació i política: el quin, el per a qui, el com i el qui participa. 3. Models de participació. 4. Instruments institucionals per a la participació de la ciutadania 5. Mecanismes participatius a. Àmbit d'aplicació general i. Referèndum ii. Plebiscit iii. Iniciativa popular iv. Revocació de mandat v. Apel·lació de sentència b. Àmbit d'aplicació local i. Assemblea oberta ii. Consultes populars locals iii. Fòrums de consulta iv. Panells ciutadans v. Nuclis d'intervenció participativa vaig veure. Enquestes deliberatives vii. Pressupostos participatius viii. Els consells consultius d'entitats ix. Audiències ciutadanes x. Processos participatius derivats de l'Agenda 21 6. Formes no convencionals de participació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21232070 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => POLÍTIQUES LOCALS DE PARTICIPACIÓ. IDENTITAT, INNOVACIÓ SOCIAL I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => POLÍTIQUES LOCALS DE PARTICIPACIÓ. IDENTITAT, INNOVACIÓ SOCIAL I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Normativa d'àmbit autonòmic dictada per la Generalitat Valenciana. - Estructura política de la participació ciutadana en la Generalitat Valenciana: la Direcció General de Participació Ciutadana. - La participació institucional: òrgans de participació ciutadana. El Consell de Participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. La guia de participació ciutadana. - El Portal de Participació ciutadana: eina per a la participació. - Processos de participació ciutadana: processos d'àmbits transversals versus processos sectorials de participació. - L'elaboració normativa: informació i audiència pública. - Jornades i debats sobre plans i estratègies de polítiques públiques. - Propostes ciutadanes: el llit més directe per a la participació de la ciutadania. Abast polític. - La votació: més enllà de la democràcia representativa. - Pressupostos participatius de la Generalitat. - Foment de l'associacionisme: ajudes als projectes de participació l'àmbit de les associacions. Escola de formació en participació. Visibilitat de les associacions en l'espai institucional de la Generalitat. - Foment de la participació ciutadana en l'àmbit local: col·laboració amb les Diputacions Provincials per al foment d'experiències participatives en les entitats locals. Premis a la qualitat en les experiències participatives. Xarxa de governança participativa municipal. - La investigació en la participació ciutadana: la funció investigadora de les universitats públiques valencianes. -Processos participatius davant l'elaboració de normes i actuacions municipals. -Principals mecanismes de participació local -Pressupostos participatius -Nous escenaris, nous actors, noves polítiques. -Participació, vulnerabilitats i polítiques urbanes. -Participació i el dret a la ciutat (vivible). -Participació: ciutadania, tercer sector i construcció del nosaltres. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Normativa d'àmbit autonòmic dictada per la Generalitat Valenciana. - Estructura política de la participació ciutadana en la Generalitat Valenciana: la Direcció General de Participació Ciutadana. - La participació institucional: òrgans de participació ciutadana. El Consell de Participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. La guia de participació ciutadana. - El Portal de Participació ciutadana: eina per a la participació. - Processos de participació ciutadana: processos d'àmbits transversals versus processos sectorials de participació. - L'elaboració normativa: informació i audiència pública. - Jornades i debats sobre plans i estratègies de polítiques públiques. - Propostes ciutadanes: el llit més directe per a la participació de la ciutadania. Abast polític. - La votació: més enllà de la democràcia representativa. - Pressupostos participatius de la Generalitat. - Foment de l'associacionisme: ajudes als projectes de participació l'àmbit de les associacions. Escola de formació en participació. Visibilitat de les associacions en l'espai institucional de la Generalitat. - Foment de la participació ciutadana en l'àmbit local: col·laboració amb les Diputacions Provincials per al foment d'experiències participatives en les entitats locals. Premis a la qualitat en les experiències participatives. Xarxa de governança participativa municipal. - La investigació en la participació ciutadana: la funció investigadora de les universitats públiques valencianes. -Processos participatius davant l'elaboració de normes i actuacions municipals. -Principals mecanismes de participació local -Pressupostos participatius -Nous escenaris, nous actors, noves polítiques. -Participació, vulnerabilitats i polítiques urbanes. -Participació i el dret a la ciutat (vivible). -Participació: ciutadania, tercer sector i construcció del nosaltres. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21232070 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => LA METODOLOGIA PARTICIPATIVA COM A MÈTODE: PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ. TÈCNIQUES PARTICIPATIVES COMUNITÀRIES [NOMBRE_MATERIA_VAL] => LA METODOLOGIA PARTICIPATIVA COM A MÈTODE: PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ. TÈCNIQUES PARTICIPATIVES COMUNITÀRIES [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - El procés participatiu com a mètode. - Fases del procés participatiu. Definició participada del problema i la seua superació - Diagnòstic participat. Identificació d'actors - Fase propositiva. Límits a la participació. - Investigació Acció Participativa. Principis, fonaments i trets diferencials. - Tècniques de Participació Comunitària. - Justícia Epistémica i capacitats per a l'alliberament epistémica en els processos participatius. - Comunicació dels resultats a diferents actors e audiències. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - El procés participatiu com a mètode. - Fases del procés participatiu. Definició participada del problema i la seua superació - Diagnòstic participat. Identificació d'actors - Fase propositiva. Límits a la participació. - Investigació Acció Participativa. Principis, fonaments i trets diferencials. - Tècniques de Participació Comunitària. - Justícia Epistémica i capacitats per a l'alliberament epistémica en els processos participatius. - Comunicació dels resultats a diferents actors e audiències. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21232070 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => AVALUACIÓ DE PROCESSOS PARTICIPATIUS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => AVALUACIÓ DE PROCESSOS PARTICIPATIUS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.Capacitat per a identificar i qüestionar la falsa neutralitat de gènere de les polítiques pública 2.Coneixement sobre el disseny, elaboració i realització d'avaluacions de polítiques públiques des de la perspectiva de gènere. 3. Coneixement dels instruments que permeten realitzar una avaluació de les polítiques i programes públics 4. Conèixer els plantejaments metodològics per a l'avaluació de processos participatius 5. Acostar-se i posar en pràctica les tècniques d'avaluació participada de processos col·lectius 6. Explorar un repertori de bones pràctiques en matèria d'avaluació de processos de participació comunitària 7. Analitzar críticament casos de processos d'avaluació de la participació, identificant qüestions a millorar [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.Capacitat per a identificar i qüestionar la falsa neutralitat de gènere de les polítiques pública 2.Coneixement sobre el disseny, elaboració i realització d'avaluacions de polítiques públiques des de la perspectiva de gènere. 3. Coneixement dels instruments que permeten realitzar una avaluació de les polítiques i programes públics 4. Conèixer els plantejaments metodològics per a l'avaluació de processos participatius 5. Acostar-se i posar en pràctica les tècniques d'avaluació participada de processos col·lectius 6. Explorar un repertori de bones pràctiques en matèria d'avaluació de processos de participació comunitària 7. Analitzar críticament casos de processos d'avaluació de la participació, identificant qüestions a millorar [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21232070 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => CULTURA PARTICIPATIVA I EDUCACIÓ PER A la PARTICIPACIÓ [NOMBRE_MATERIA_VAL] => CULTURA PARTICIPATIVA I EDUCACIÓ PER A la PARTICIPACIÓ [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. 1 Recorregut històric: la influència de la transició en la configuració del mapa de l'acció col·lectiva. 1.2 La lògica de l'acció col·lectiva desenvolupada des dels moviments socials. 1. 3. Les tensions entre administracions i moviments socials i els límits de la participació institucional. 1.4 Del 15M al 8M: per què parlem de processos instituyentes. 2.1 Història del dret associatiu. Situació actual. L'impacte de les associacions en els municipis. Com organitzar una associació. Incrementar la base social i la participació a les associacions. 2.2. Obligacions documentals i procedimentals de les associacions. 2.3. Realització i control de projectes i activitat. Com enfortir les associacions i incrementar la seua participació des de l'administració pública. 2.4. Règim legal de les entitats sense ànim de lucre. Aspectes fiscals. 2.5 Paper de l'administració en l'acompanyament a la participació de la societat civil. 2.6 Resolució de conflictes. Diagnòstic i mediació. 3.1 Construcció de ciutadania en infància, adolescència i joventut. 3.2 La participació infantil, adolescent i juvenil en un món adultocentrista. 3.3. Formes de participació infantil i adolescent. 3.4 Les polítiques públiques per a la participació infantil, adolescent i juvenil. 3.5 Els òrgans de participació existents en el territori. Programes públics i privats. 3.6 Experiències de construcció de ciutadania. 3.7 Educar en la participació: experiència creant futur. 3.8 Consideracions generals de l'Itinerari d'Educació per a la participació juvenil Creant Futur? 3.9 Acompanyament a grups autogestionats. 3.10 Participar per a posar la vida en el centre. 3.11 A què cridem posar la Vida en el Centre. 3.12 Participar per a posar la Vida en el centre. Una experiència. 3.13 Eines que ens orienten. El CA.CO.PRO.SO.TEM. PER. i lxs Guardianxs 3.14 L'Octoputest. Una eina d'autoavaluació. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. 1 Recorregut històric: la influència de la transició en la configuració del mapa de l'acció col·lectiva. 1.2 La lògica de l'acció col·lectiva desenvolupada des dels moviments socials. 1. 3. Les tensions entre administracions i moviments socials i els límits de la participació institucional. 1.4 Del 15M al 8M: per què parlem de processos instituyentes. 2.1 Història del dret associatiu. Situació actual. L'impacte de les associacions en els municipis. Com organitzar una associació. Incrementar la base social i la participació a les associacions. 2.2. Obligacions documentals i procedimentals de les associacions. 2.3. Realització i control de projectes i activitat. Com enfortir les associacions i incrementar la seua participació des de l'administració pública. 2.4. Règim legal de les entitats sense ànim de lucre. Aspectes fiscals. 2.5 Paper de l'administració en l'acompanyament a la participació de la societat civil. 2.6 Resolució de conflictes. Diagnòstic i mediació. 3.1 Construcció de ciutadania en infància, adolescència i joventut. 3.2 La participació infantil, adolescent i juvenil en un món adultocentrista. 3.3. Formes de participació infantil i adolescent. 3.4 Les polítiques públiques per a la participació infantil, adolescent i juvenil. 3.5 Els òrgans de participació existents en el territori. Programes públics i privats. 3.6 Experiències de construcció de ciutadania. 3.7 Educar en la participació: experiència creant futur. 3.8 Consideracions generals de l'Itinerari d'Educació per a la participació juvenil Creant Futur? 3.9 Acompanyament a grups autogestionats. 3.10 Participar per a posar la vida en el centre. 3.11 A què cridem posar la Vida en el Centre. 3.12 Participar per a posar la Vida en el centre. Una experiència. 3.13 Eines que ens orienten. El CA.CO.PRO.SO.TEM. PER. i lxs Guardianxs 3.14 L'Octoputest. Una eina d'autoavaluació. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66472 [NOMBRE_PERSONA] => Juli Antoni [APELLIDOS] => Aguado Hernández [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => M1607 [EMAIL_FACULTAD] => aherju@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp340340 [NOMBRE_PERSONA] => Lluis [APELLIDOS] => Benlloch i Calvo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Co-Administrador. La Dula Estudi, SC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni57723 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Calvo Palomares [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I5370 [EMAIL_FACULTAD] => ricardo.calvo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni66700 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Castellanos Claramunt [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => M5369 [EMAIL_FACULTAD] => jorcas8@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp110504 [NOMBRE_PERSONA] => Victor [APELLIDOS] => Esconí Reula [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable pedagógico. Cases de Joventut La Cebollera [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni61984 [NOMBRE_PERSONA] => Aina [APELLIDOS] => Faus Bertomeu [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => Q9070 [EMAIL_FACULTAD] => aifaus2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni66347 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco José [APELLIDOS] => Francés García [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp384186 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => García Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Administración y Gestión de Proyectos en Federació d'Associacions d'Estudiants - FADES // Contable en Fundació Horta Sud [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni31200 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => Gil Junquero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni66922 [NOMBRE_PERSONA] => Jordi [APELLIDOS] => Giner Monfort [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni66950 [NOMBRE_PERSONA] => Aranzazu [APELLIDOS] => Grau i Muñoz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => M0068 [EMAIL_FACULTAD] => agraumu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp95465 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Huerta Balastegui [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Fundació Horta Sud [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp376648 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => Jiménez Talavera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socia Trabajadora Coordinadora del proyecto Participar para poner la Vida en el centro. Ecotono S. Coop. And [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni66339 [NOMBRE_PERSONA] => Daniel [APELLIDOS] => la Parra Casado [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular Departamento de Sociologia.Universidad de Alicante [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp376741 [NOMBRE_PERSONA] => Monique [APELLIDOS] => Leivas Vargas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => ESTUDIANTE DOCTORADO [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp340339 [NOMBRE_PERSONA] => Mireia [APELLIDOS] => Lopez Nicolas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Co-Administradora. La Dula Estudi, SC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp54907 [NOMBRE_PERSONA] => Virginia [APELLIDOS] => Martín Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ajuntament de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp33679 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Martín Gómez-Cuenca [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajor Social. Ajuntament de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni43173 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Montalba Ocaña [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => I3218 [EMAIL_FACULTAD] => monocar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni62873 [NOMBRE_PERSONA] => Albert [APELLIDOS] => Mora Castro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => M8013 [EMAIL_FACULTAD] => mocasal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp376758 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Moreno Mejías [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Miembro. Colectivo de Educación para la participación-CRAC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni58935 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco David [APELLIDOS] => Muñoz Rodríguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => M9030 [EMAIL_FACULTAD] => murofran@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp391549 [NOMBRE_PERSONA] => María jesús [APELLIDOS] => Pérez Galant [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora General de Participación Ciudadana.Consellería de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni63636 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Sigalat Signes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => M2077 [EMAIL_FACULTAD] => sisigen@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp376851 [NOMBRE_PERSONA] => Noelia María [APELLIDOS] => Valero Doménech [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinadora de proyectos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp376819 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => Verdú Vila [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Tecnica I+D+i en Las Naves. Especialista en Participación, inclusión y Políticas de Igualdad. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni43173 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Montalba Ocaña [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => I3218 [EMAIL_FACULTAD] => monocar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66950 [NOMBRE_PERSONA] => Aranzazu [APELLIDOS] => Grau i Muñoz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => M0068 [EMAIL_FACULTAD] => agraumu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 21232070 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 1250 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 25.00 [FECHA_INICIO] => 26/10/2021 [FECHA_FIN] => 09/06/2022 [LUGAR] => Fundación Universidad-Empresa [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Ciències Socials [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 11/10/2021 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 33 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => participacion-ciudadana [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Promoció de la Participació Ciutadana [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dimarts i dijous de 16.00 a 20.00 hores, [REQUISITOS_TITULACION] => El Diploma d'Especialització en Promoció de la Participació Ciutadana està orientat a la formació de professionals que, bé des de l'administració pública bé com a professionals per compte propi, estan interessats/dónes a especialitzar-se a promoure la influència de la ciutadania en la definició democràtica de les polítiques públiques a través de metodologies de participació ciutadana. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => La formació es desenvolupa en tres mòduls formatius fonamentals. El primer mòdul està dedicat a la revisió epistemològica i teòrica dels conceptes clau en participació ciutadana, així com dels models teòrics que la sustenten i la seua aplicació a la política local. El segon mòdul respon a una naturalesa metodològica, s'aborden els processos participatius com a mètode, i s'aprèn la metodologia d'investigació necessària per a plantejar i desenvolupar investigacions socials aplicades mitjançant tècniques participatives, assumint sempre una perspectiva de diversitat social i cultural. L'últim mòdul es destina a la promoció de la cultura participativa en totes les àrees de la dinàmica social. L'equip docent compta amb una dilatada trajectòria en el camp de la participació ciutadana, el que es veu traduït en una docència que combinarà continguts teòrics amb la implementació pràctica de dinàmiques i tècniques d'investigació, al costat de l'exposició de casos per a l'anàlisi crítica. D'altra banda, la diversitat d'àrees i camps d'aplicació de la participació ciutadana com a metodologia, permet l'alumnat entendre l'aplicabilitat d'aquest mètode a totes les parcel·les de la política local. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => Les assignatures s'impartiran de manera mixta, la qual cosa significa que es desenvoluparà a través de sessions presencials i a través de sessions on-line. - Activitats teòriques: En les classes teòriques es desenvoluparan els temes proporcionant una visió global i integradora, analitzant amb major detall els aspectes clau i de major complexitat, fomentant, en tot moment, la participació de l'estudiant. - Activitats pràctiques: Complementen les activitats teòriques amb l'objectiu d'aplicar els conceptes bàsics i ampliar-los amb el coneixement i l'experiència que vagen adquirint durant la realització dels treballs proposats. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Personal tècnic en participació i desenvolupament comunitari. Coordinació i dinamització de processos de participació ciutadana per a la formulació, desenvolupament i avaluació de polítiques públiques locals. Dinamització de processos de desenvolupament comunitari. Gestió participativa de l'organització i els recursos humans en administracions públiques i organitzacions polítiques, socials i ciutadanes. Assessoria en avaluació de la participació ciutadana. Educació per a la participació i la promoció de la cultura participativa. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2021/2022 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21232070 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => PARTICIPACIÓ CIUTADANA, LÍMITS I ESPAIS. INSTRUMENTS, CANALES INSITITUCIONALES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => PARTICIPACIÓ CIUTADANA, LÍMITS I ESPAIS. INSTRUMENTS, CANALES INSITITUCIONALES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Conceptualització de la participació. 2. Participació i política: el quin, el per a qui, el com i el qui participa. 3. Models de participació. 4. Instruments institucionals per a la participació de la ciutadania 5. Mecanismes participatius a. Àmbit d'aplicació general i. Referèndum ii. Plebiscit iii. Iniciativa popular iv. Revocació de mandat v. Apel·lació de sentència b. Àmbit d'aplicació local i. Assemblea oberta ii. Consultes populars locals iii. Fòrums de consulta iv. Panells ciutadans v. Nuclis d'intervenció participativa vaig veure. Enquestes deliberatives vii. Pressupostos participatius viii. Els consells consultius d'entitats ix. Audiències ciutadanes x. Processos participatius derivats de l'Agenda 21 6. Formes no convencionals de participació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Conceptualització de la participació. 2. Participació i política: el quin, el per a qui, el com i el qui participa. 3. Models de participació. 4. Instruments institucionals per a la participació de la ciutadania 5. Mecanismes participatius a. Àmbit d'aplicació general i. Referèndum ii. Plebiscit iii. Iniciativa popular iv. Revocació de mandat v. Apel·lació de sentència b. Àmbit d'aplicació local i. Assemblea oberta ii. Consultes populars locals iii. Fòrums de consulta iv. Panells ciutadans v. Nuclis d'intervenció participativa vaig veure. Enquestes deliberatives vii. Pressupostos participatius viii. Els consells consultius d'entitats ix. Audiències ciutadanes x. Processos participatius derivats de l'Agenda 21 6. Formes no convencionals de participació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21232070 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => POLÍTIQUES LOCALS DE PARTICIPACIÓ. IDENTITAT, INNOVACIÓ SOCIAL I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => POLÍTIQUES LOCALS DE PARTICIPACIÓ. IDENTITAT, INNOVACIÓ SOCIAL I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Normativa d'àmbit autonòmic dictada per la Generalitat Valenciana. - Estructura política de la participació ciutadana en la Generalitat Valenciana: la Direcció General de Participació Ciutadana. - La participació institucional: òrgans de participació ciutadana. El Consell de Participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. La guia de participació ciutadana. - El Portal de Participació ciutadana: eina per a la participació. - Processos de participació ciutadana: processos d'àmbits transversals versus processos sectorials de participació. - L'elaboració normativa: informació i audiència pública. - Jornades i debats sobre plans i estratègies de polítiques públiques. - Propostes ciutadanes: el llit més directe per a la participació de la ciutadania. Abast polític. - La votació: més enllà de la democràcia representativa. - Pressupostos participatius de la Generalitat. - Foment de l'associacionisme: ajudes als projectes de participació l'àmbit de les associacions. Escola de formació en participació. Visibilitat de les associacions en l'espai institucional de la Generalitat. - Foment de la participació ciutadana en l'àmbit local: col·laboració amb les Diputacions Provincials per al foment d'experiències participatives en les entitats locals. Premis a la qualitat en les experiències participatives. Xarxa de governança participativa municipal. - La investigació en la participació ciutadana: la funció investigadora de les universitats públiques valencianes. -Processos participatius davant l'elaboració de normes i actuacions municipals. -Principals mecanismes de participació local -Pressupostos participatius -Nous escenaris, nous actors, noves polítiques. -Participació, vulnerabilitats i polítiques urbanes. -Participació i el dret a la ciutat (vivible). -Participació: ciutadania, tercer sector i construcció del nosaltres. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Normativa d'àmbit autonòmic dictada per la Generalitat Valenciana. - Estructura política de la participació ciutadana en la Generalitat Valenciana: la Direcció General de Participació Ciutadana. - La participació institucional: òrgans de participació ciutadana. El Consell de Participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. La guia de participació ciutadana. - El Portal de Participació ciutadana: eina per a la participació. - Processos de participació ciutadana: processos d'àmbits transversals versus processos sectorials de participació. - L'elaboració normativa: informació i audiència pública. - Jornades i debats sobre plans i estratègies de polítiques públiques. - Propostes ciutadanes: el llit més directe per a la participació de la ciutadania. Abast polític. - La votació: més enllà de la democràcia representativa. - Pressupostos participatius de la Generalitat. - Foment de l'associacionisme: ajudes als projectes de participació l'àmbit de les associacions. Escola de formació en participació. Visibilitat de les associacions en l'espai institucional de la Generalitat. - Foment de la participació ciutadana en l'àmbit local: col·laboració amb les Diputacions Provincials per al foment d'experiències participatives en les entitats locals. Premis a la qualitat en les experiències participatives. Xarxa de governança participativa municipal. - La investigació en la participació ciutadana: la funció investigadora de les universitats públiques valencianes. -Processos participatius davant l'elaboració de normes i actuacions municipals. -Principals mecanismes de participació local -Pressupostos participatius -Nous escenaris, nous actors, noves polítiques. -Participació, vulnerabilitats i polítiques urbanes. -Participació i el dret a la ciutat (vivible). -Participació: ciutadania, tercer sector i construcció del nosaltres. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21232070 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => LA METODOLOGIA PARTICIPATIVA COM A MÈTODE: PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ. TÈCNIQUES PARTICIPATIVES COMUNITÀRIES [NOMBRE_MATERIA_VAL] => LA METODOLOGIA PARTICIPATIVA COM A MÈTODE: PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ. TÈCNIQUES PARTICIPATIVES COMUNITÀRIES [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - El procés participatiu com a mètode. - Fases del procés participatiu. Definició participada del problema i la seua superació - Diagnòstic participat. Identificació d'actors - Fase propositiva. Límits a la participació. - Investigació Acció Participativa. Principis, fonaments i trets diferencials. - Tècniques de Participació Comunitària. - Justícia Epistémica i capacitats per a l'alliberament epistémica en els processos participatius. - Comunicació dels resultats a diferents actors e audiències. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - El procés participatiu com a mètode. - Fases del procés participatiu. Definició participada del problema i la seua superació - Diagnòstic participat. Identificació d'actors - Fase propositiva. Límits a la participació. - Investigació Acció Participativa. Principis, fonaments i trets diferencials. - Tècniques de Participació Comunitària. - Justícia Epistémica i capacitats per a l'alliberament epistémica en els processos participatius. - Comunicació dels resultats a diferents actors e audiències. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21232070 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => AVALUACIÓ DE PROCESSOS PARTICIPATIUS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => AVALUACIÓ DE PROCESSOS PARTICIPATIUS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.Capacitat per a identificar i qüestionar la falsa neutralitat de gènere de les polítiques pública 2.Coneixement sobre el disseny, elaboració i realització d'avaluacions de polítiques públiques des de la perspectiva de gènere. 3. Coneixement dels instruments que permeten realitzar una avaluació de les polítiques i programes públics 4. Conèixer els plantejaments metodològics per a l'avaluació de processos participatius 5. Acostar-se i posar en pràctica les tècniques d'avaluació participada de processos col·lectius 6. Explorar un repertori de bones pràctiques en matèria d'avaluació de processos de participació comunitària 7. Analitzar críticament casos de processos d'avaluació de la participació, identificant qüestions a millorar [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.Capacitat per a identificar i qüestionar la falsa neutralitat de gènere de les polítiques pública 2.Coneixement sobre el disseny, elaboració i realització d'avaluacions de polítiques públiques des de la perspectiva de gènere. 3. Coneixement dels instruments que permeten realitzar una avaluació de les polítiques i programes públics 4. Conèixer els plantejaments metodològics per a l'avaluació de processos participatius 5. Acostar-se i posar en pràctica les tècniques d'avaluació participada de processos col·lectius 6. Explorar un repertori de bones pràctiques en matèria d'avaluació de processos de participació comunitària 7. Analitzar críticament casos de processos d'avaluació de la participació, identificant qüestions a millorar [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21232070 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => CULTURA PARTICIPATIVA I EDUCACIÓ PER A la PARTICIPACIÓ [NOMBRE_MATERIA_VAL] => CULTURA PARTICIPATIVA I EDUCACIÓ PER A la PARTICIPACIÓ [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. 1 Recorregut històric: la influència de la transició en la configuració del mapa de l'acció col·lectiva. 1.2 La lògica de l'acció col·lectiva desenvolupada des dels moviments socials. 1. 3. Les tensions entre administracions i moviments socials i els límits de la participació institucional. 1.4 Del 15M al 8M: per què parlem de processos instituyentes. 2.1 Història del dret associatiu. Situació actual. L'impacte de les associacions en els municipis. Com organitzar una associació. Incrementar la base social i la participació a les associacions. 2.2. Obligacions documentals i procedimentals de les associacions. 2.3. Realització i control de projectes i activitat. Com enfortir les associacions i incrementar la seua participació des de l'administració pública. 2.4. Règim legal de les entitats sense ànim de lucre. Aspectes fiscals. 2.5 Paper de l'administració en l'acompanyament a la participació de la societat civil. 2.6 Resolució de conflictes. Diagnòstic i mediació. 3.1 Construcció de ciutadania en infància, adolescència i joventut. 3.2 La participació infantil, adolescent i juvenil en un món adultocentrista. 3.3. Formes de participació infantil i adolescent. 3.4 Les polítiques públiques per a la participació infantil, adolescent i juvenil. 3.5 Els òrgans de participació existents en el territori. Programes públics i privats. 3.6 Experiències de construcció de ciutadania. 3.7 Educar en la participació: experiència creant futur. 3.8 Consideracions generals de l'Itinerari d'Educació per a la participació juvenil Creant Futur? 3.9 Acompanyament a grups autogestionats. 3.10 Participar per a posar la vida en el centre. 3.11 A què cridem posar la Vida en el Centre. 3.12 Participar per a posar la Vida en el centre. Una experiència. 3.13 Eines que ens orienten. El CA.CO.PRO.SO.TEM. PER. i lxs Guardianxs 3.14 L'Octoputest. Una eina d'autoavaluació. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. 1 Recorregut històric: la influència de la transició en la configuració del mapa de l'acció col·lectiva. 1.2 La lògica de l'acció col·lectiva desenvolupada des dels moviments socials. 1. 3. Les tensions entre administracions i moviments socials i els límits de la participació institucional. 1.4 Del 15M al 8M: per què parlem de processos instituyentes. 2.1 Història del dret associatiu. Situació actual. L'impacte de les associacions en els municipis. Com organitzar una associació. Incrementar la base social i la participació a les associacions. 2.2. Obligacions documentals i procedimentals de les associacions. 2.3. Realització i control de projectes i activitat. Com enfortir les associacions i incrementar la seua participació des de l'administració pública. 2.4. Règim legal de les entitats sense ànim de lucre. Aspectes fiscals. 2.5 Paper de l'administració en l'acompanyament a la participació de la societat civil. 2.6 Resolució de conflictes. Diagnòstic i mediació. 3.1 Construcció de ciutadania en infància, adolescència i joventut. 3.2 La participació infantil, adolescent i juvenil en un món adultocentrista. 3.3. Formes de participació infantil i adolescent. 3.4 Les polítiques públiques per a la participació infantil, adolescent i juvenil. 3.5 Els òrgans de participació existents en el territori. Programes públics i privats. 3.6 Experiències de construcció de ciutadania. 3.7 Educar en la participació: experiència creant futur. 3.8 Consideracions generals de l'Itinerari d'Educació per a la participació juvenil Creant Futur? 3.9 Acompanyament a grups autogestionats. 3.10 Participar per a posar la vida en el centre. 3.11 A què cridem posar la Vida en el Centre. 3.12 Participar per a posar la Vida en el centre. Una experiència. 3.13 Eines que ens orienten. El CA.CO.PRO.SO.TEM. PER. i lxs Guardianxs 3.14 L'Octoputest. Una eina d'autoavaluació. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66472 [NOMBRE_PERSONA] => Juli Antoni [APELLIDOS] => Aguado Hernández [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => M1607 [EMAIL_FACULTAD] => aherju@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp340340 [NOMBRE_PERSONA] => Lluis [APELLIDOS] => Benlloch i Calvo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Co-Administrador. La Dula Estudi, SC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni57723 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Calvo Palomares [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I5370 [EMAIL_FACULTAD] => ricardo.calvo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni66700 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Castellanos Claramunt [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => M5369 [EMAIL_FACULTAD] => jorcas8@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp110504 [NOMBRE_PERSONA] => Victor [APELLIDOS] => Esconí Reula [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable pedagógico. Cases de Joventut La Cebollera [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni61984 [NOMBRE_PERSONA] => Aina [APELLIDOS] => Faus Bertomeu [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => Q9070 [EMAIL_FACULTAD] => aifaus2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni66347 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco José [APELLIDOS] => Francés García [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp384186 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => García Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Administración y Gestión de Proyectos en Federació d'Associacions d'Estudiants - FADES // Contable en Fundació Horta Sud [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni31200 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => Gil Junquero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni66922 [NOMBRE_PERSONA] => Jordi [APELLIDOS] => Giner Monfort [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni66950 [NOMBRE_PERSONA] => Aranzazu [APELLIDOS] => Grau i Muñoz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => M0068 [EMAIL_FACULTAD] => agraumu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp95465 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Huerta Balastegui [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Fundació Horta Sud [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp376648 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => Jiménez Talavera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socia Trabajadora Coordinadora del proyecto Participar para poner la Vida en el centro. Ecotono S. Coop. And [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni66339 [NOMBRE_PERSONA] => Daniel [APELLIDOS] => la Parra Casado [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular Departamento de Sociologia.Universidad de Alicante [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp376741 [NOMBRE_PERSONA] => Monique [APELLIDOS] => Leivas Vargas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => ESTUDIANTE DOCTORADO [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp340339 [NOMBRE_PERSONA] => Mireia [APELLIDOS] => Lopez Nicolas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Co-Administradora. La Dula Estudi, SC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp54907 [NOMBRE_PERSONA] => Virginia [APELLIDOS] => Martín Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ajuntament de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp33679 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Martín Gómez-Cuenca [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajor Social. Ajuntament de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni43173 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Montalba Ocaña [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => I3218 [EMAIL_FACULTAD] => monocar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni62873 [NOMBRE_PERSONA] => Albert [APELLIDOS] => Mora Castro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => M8013 [EMAIL_FACULTAD] => mocasal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp376758 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Moreno Mejías [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Miembro. Colectivo de Educación para la participación-CRAC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni58935 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco David [APELLIDOS] => Muñoz Rodríguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => M9030 [EMAIL_FACULTAD] => murofran@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp391549 [NOMBRE_PERSONA] => María jesús [APELLIDOS] => Pérez Galant [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora General de Participación Ciudadana.Consellería de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni63636 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Sigalat Signes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => M2077 [EMAIL_FACULTAD] => sisigen@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp376851 [NOMBRE_PERSONA] => Noelia María [APELLIDOS] => Valero Doménech [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinadora de proyectos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp376819 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => Verdú Vila [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Tecnica I+D+i en Las Naves. Especialista en Participación, inclusión y Políticas de Igualdad. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni43173 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Montalba Ocaña [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => I3218 [EMAIL_FACULTAD] => monocar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66950 [NOMBRE_PERSONA] => Aranzazu [APELLIDOS] => Grau i Muñoz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => M0068 [EMAIL_FACULTAD] => agraumu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2021/2022

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 25.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 11/10/2021

Data inici: Octubre 2021

Data fi: Juny 2022

Matrícula: 1250 € (import preu públic)

Requisits d'accés: El Diploma d'Especialització en Promoció de la Participació Ciutadana està orientat a la formació de professionals que, bé des de l'administració pública bé com a professionals per compte propi, estan interessats/dónes a especialitzar-se a promoure la influència de la ciutadania en la definició democràtica de les polítiques públiques a través de metodologies de participació ciutadana.

Modalitat: Semipresencial

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició: Fundación Universidad-Empresa

Horari: Dimarts i dijous de 16.00 a 20.00 hores,

Més informació

Objectius del curs

La formació es desenvolupa en tres mòduls formatius fonamentals. El primer mòdul està dedicat a la revisió epistemològica i teòrica dels conceptes clau en participació ciutadana, així com dels models teòrics que la sustenten i la seua aplicació a la política local. El segon mòdul respon a una naturalesa metodològica, s'aborden els processos participatius com a mètode, i s'aprèn la metodologia d'investigació necessària per a plantejar i desenvolupar investigacions socials aplicades mitjançant tècniques participatives, assumint sempre una perspectiva de diversitat social i cultural. L'últim mòdul es destina a la promoció de la cultura participativa en totes les àrees de la dinàmica social. L'equip docent compta amb una dilatada trajectòria en el camp de la participació ciutadana, el que es veu traduït en una docència que combinarà continguts teòrics amb la implementació pràctica de dinàmiques i tècniques d'investigació, al costat de l'exposició de casos per a l'anàlisi crítica. D'altra banda, la diversitat d'àrees i camps d'aplicació de la participació ciutadana com a metodologia, permet l'alumnat entendre l'aplicabilitat d'aquest mètode a totes les parcel·les de la política local.

Objectius professionals

Personal tècnic en participació i desenvolupament comunitari.
Coordinació i dinamització de processos de participació ciutadana per a la formulació, desenvolupament i avaluació de polítiques públiques locals.
Dinamització de processos de desenvolupament comunitari.

Leer más

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS