1a Edició - Codi 23233040/23232080

Array ( [CODIGO] => 23233040/23232080 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 700 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 15.00 [FECHA_INICIO] => 04/10/2023 [FECHA_FIN] => 14/02/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Administratiu i Processal [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 18/09/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => juridic-administracions-publiques [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 26 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Règim Jurídic dels Administracions Públiques i dels Ens Locals [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => Dimecres, en la franja de 16 a 21 hores per la part de la docència impartida presencialment, [REQUISITOS_TITULACION] => El títol està adreçat preferentment a treballadors públics locals i autonòmics, però també d'altres AP i, en general, a totes aquelles persones que vulguen estudiar el nou règim jurídic de les AP espanyoles, conformat a partir de les reformes legislatives dels últims anys. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => La creixent tendència a l'especialització que es dóna tant entre els treballadors públics fa cada vegada més necessària una formació específica, que dedique una atenció preferent als canvis més recents esdevinguts en la regulació del règim jurídic de les AAPP espanyoles al segle XXI, amb unes noves exigències que afecten tant al seu règim jurídic bàsic de funcionament com a l'aparició d'àrees cada vegada més importants que fins ara no ho eren tant. Més concretament, el títol pretén aconseguir els següents objectius específics: - Nou procediment administratiu electrònic - Nou règim jurídic de les AP - Drets i garanties dels ciutadans davant el nou paradigma administratiu - Protecció de dades i garanties front la utilització d'IA per part de les AP - Bon govern a les administracions locals i autonòmiques - Public compliance - Mesures de responsabilitat corporativa pública - Lideratge i disseny de l'ocupació pública per al bon govern - Transparència administrativa i dret d'accés - Participació ciutadana i bon govern - Les noves tendències en matèria d'organització de l'ocupació i de la funció pública - Els treballadors públics a l'ambit local valencià [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La docència d'aquest títol d'expert s'organitza de la següent manera: - Classes magistrals (50% del temps de trebal ECTS) en què el professor de la matèria oferirà a l'alumne els coneixements teòrics de les diferents matèries. Per a això es comptarà amb la col·laboració de professors especialistes i de professionals de reconegut prestigi en cadascuna de les matèries. La classe serà presencial, a les instal·lacions del Departament de Dret administratiu i processal de la Facultat de Dret a València, de 2 hores setmanals, però amb retransmissió on-line per als estudiants que no hi puguen accedir, emprant 2 hores de la franja reservada. Cas que per raons de la pandèmia s'haja de suspendre l'activitat presencial passaria a ser totalment on-line. - Preparació de materials per realització de tallers on-line per al 50% de la resta d'ECTS per sessió en què s'aplicaran els coneixements adquirits en les sessions teòriques per a la resolució de casos, amb supervisió docent i tutorització a continuació de la sessió presencial per resolució conjunta i individual dels problemes (realitzat en els condicions de presencialitat i retransmissió, així com possibilitat de trasllat a on-line, ja exposades) - Treball final de l¿assignatura, individual o col·lectiu, a través del qual es determinarà l'assimilació dels coneixements per part de l'alumnat [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => - Treball a Administracions Públiques espanyoles, particularment a l'administració local i autonòmica valenciana [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23233040/23232080 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Administració Electrònica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Administració Electrònica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => I. El nou procediment administratiu electrònic 1.1 Procediment administratiu electrònic a les noves llei 39 i 40/2015 1.2 Garanties i drets de les persones davant l'administració electrònica 1.3 El règim jurídic del procediment administratiu electrònic II. Règim jurídic de l¿actuació administrativa 2.1. La transformació digital de l'administració electrònica i del sector públic. Utilització d'IA per part de les AAPP 2.2. Identificació i autentificació. Interoperabilitat. 2.3. Protecció de dades i administració electrònica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => I. El nou procediment administratiu electrònic 1.1 Procediment administratiu electrònic a les noves llei 39 i 40/2015 1.2 Garanties i drets de les persones davant l'administració electrònica 1.3 El règim jurídic del procediment administratiu electrònic II. Règim jurídic de l¿actuació administrativa 2.1. La transformació digital de l'administració electrònica i del sector públic. Utilització d'IA per part de les AAPP 2.2. Identificació i autentificació. Interoperabilitat. 2.3. Protecció de dades i administració electrònica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23233040/23232080 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Transparència i Bon Govern [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Transparència i Bon Govern [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => III. La transparència com a paradigma de la nova administració 3.1. Transparència activa i participació com a nou paradigma legitimador 3.2. Bon govern corporatiu i mecanismes institucionals per la millora de la transparència. Public compliance 3.3. La transparència en mercats regulats i d'altres subjectes privats. IV. Millora de la qualitat del govern públic 4.1 Ètica pública, règim de compatibilitats i bon govern. Qualitat normativa i avaluació ex post de polítiques públiques 4.2 Administració algorítimica, bon govern i millora de la eficiència: possibilitats i riscos 4.3. Les mesures de lluita contra la corrupció en l¿àmbit pública i els controls jurídics [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => III. La transparència com a paradigma de la nova administració 3.1. Transparència activa i participació com a nou paradigma legitimador 3.2. Bon govern corporatiu i mecanismes institucionals per la millora de la transparència. Public compliance 3.3. La transparència en mercats regulats i d'altres subjectes privats. IV. Millora de la qualitat del govern públic 4.1 Ètica pública, règim de compatibilitats i bon govern. Qualitat normativa i avaluació ex post de polítiques públiques 4.2 Administració algorítimica, bon govern i millora de la eficiència: possibilitats i riscos 4.3. Les mesures de lluita contra la corrupció en l¿àmbit pública i els controls jurídics [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23233040/23232080 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Règim de l¿Ocupació Pública [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Règim de l¿Ocupació Pública [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => V. Les noves tendències en matèria d'organització de l'ocupació i de la funció pública 5.1. La UE, la OCDE, noves tendències en matèria d'ocupació pública i selecció del personal 5.2. Drets i deures de les persones treballadores públiques a l'EBEP, amb especial referència als drets i deures de les persones treballadores interines 5.3. Avaluació de la prestació dels treballadors públics i sistemes de retribució i incentiva VI. Els treballadors públics a l'ambit local valencià 6.1 Sistemes de selecció i requisit lingüístic 6.2 Personal interí i processos de consolidació 6.3. Gestió d'incentius per al personal de les administracions locals valencianes: possibilitats de millora organitzativa, règim d'incentius [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => V. Les noves tendències en matèria d'organització de l'ocupació i de la funció pública 5.1. La UE, la OCDE, noves tendències en matèria d'ocupació pública i selecció del personal 5.2. Drets i deures de les persones treballadores públiques a l'EBEP, amb especial referència als drets i deures de les persones treballadores interines 5.3. Avaluació de la prestació dels treballadors públics i sistemes de retribució i incentiva VI. Els treballadors públics a l'ambit local valencià 6.1 Sistemes de selecció i requisit lingüístic 6.2 Personal interí i processos de consolidació 6.3. Gestió d'incentius per al personal de les administracions locals valencianes: possibilitats de millora organitzativa, règim d'incentius [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni61232 [NOMBRE_PERSONA] => Bernabé [APELLIDOS] => Aldeguer Cerdà [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni66565 [NOMBRE_PERSONA] => Óscar [APELLIDOS] => Barberà Aresté [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l¿Administració. Universitat de València. Contractat Doctor. [NPI] => M9157 [EMAIL_FACULTAD] => O.Barbera@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni73351 [NOMBRE_PERSONA] => Víctor [APELLIDOS] => Bethencourt Rodríguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a [NPI] => N7636 [EMAIL_FACULTAD] => betrovic@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni13693 [NOMBRE_PERSONA] => Andrés [APELLIDOS] => Boix Palop [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Professor Titular de Dret Administratiu. Universitat de València. [NPI] => I3155 [EMAIL_FACULTAD] => Andres.Boix@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp341525 [NOMBRE_PERSONA] => Dolors [APELLIDOS] => Canals Ametller [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Personal Docent investigador [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni71643 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa [APELLIDOS] => Cantero Martínez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Castilla La Mancha [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni56102 [NOMBRE_PERSONA] => Lorenzo [APELLIDOS] => Cotino Hueso [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Derecho Constitucional. Coordinador de www.derechotics.com [NPI] => H0853 [EMAIL_FACULTAD] => lorenzo.cotino@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni61963 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Esteve Segarra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni62217 [NOMBRE_PERSONA] => Claudia [APELLIDOS] => Gimeno Fernández [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a en Formación. Departamento de Derecho Administrativo y Procesal. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni2713 [NOMBRE_PERSONA] => José Alberto [APELLIDOS] => Ituren Oliver [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Prof. Titular Esc. Univ. de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => H9256 [EMAIL_FACULTAD] => alberto.ituren@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni56252 [NOMBRE_PERSONA] => María de los Ángeles [APELLIDOS] => Jareño Leal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València [NPI] => H1163 [EMAIL_FACULTAD] => angeles.jareno@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni59664 [NOMBRE_PERSONA] => Isaac [APELLIDOS] => Martín Delgado [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular de Universidad [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni65446 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Martínez Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Dr. Profesor Departamento de Derecho Constitucional, Titular Cátedra Microsoft. Universitat de Valencia. Ha sido Presidente de APEP [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni14 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Francisco [APELLIDOS] => Mestre Delgado [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => H0794 [EMAIL_FACULTAD] => juan.f.mestre@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp383788 [NOMBRE_PERSONA] => Adrian [APELLIDOS] => Palma Ortigosa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni74350 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Rodilla Martí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M2319 [EMAIL_FACULTAD] => caromar5@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni71610 [NOMBRE_PERSONA] => Alba [APELLIDOS] => Soriano Arnanz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M6892 [EMAIL_FACULTAD] => Alba.Soriano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni70727 [NOMBRE_PERSONA] => Adrián [APELLIDOS] => Todolí Signes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M1371 [EMAIL_FACULTAD] => tosiga@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni59663 [NOMBRE_PERSONA] => Julián [APELLIDOS] => Valero Torrijos [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Unversidad [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni13693 [NOMBRE_PERSONA] => Andrés [APELLIDOS] => Boix Palop [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Professor Titular de Dret Administratiu. Universitat de València. [NPI] => I3155 [EMAIL_FACULTAD] => Andres.Boix@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni73351 [NOMBRE_PERSONA] => Víctor [APELLIDOS] => Bethencourt Rodríguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a [NPI] => N7636 [EMAIL_FACULTAD] => betrovic@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Expert Universitari en Règim Jurídic dels Administracions Públiques i dels Ens Locals


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Expert Universitari

Nombre de crèdits: 15.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 18/09/2023

Data inici: Octubre 2023

Data fi: Febrer 2024

Matrícula: 700 € (import preu públic)

Requisits d'accés: El títol està adreçat preferentment a treballadors públics locals i autonòmics, però també d'altres AP i, en general, a totes aquelles persones que vulguen estudiar el nou règim jurídic de les AP espanyoles, conformat a partir de les reformes legislatives dels últims anys.

Modalitat: Semipresencial

Lloc d'impartició:

Horari: Dimecres, en la franja de 16 a 21 hores per la part de la docència impartida presencialment,

Més informació

Objectius del curs

La creixent tendència a l'especialització que es dóna tant entre els treballadors públics fa cada vegada més necessària una formació específica, que dedique una atenció preferent als canvis més recents esdevinguts en la regulació del règim jurídic de les AAPP espanyoles al segle XXI, amb unes noves exigències que afecten tant al seu règim jurídic bàsic de funcionament com a l'aparició d'àrees cada vegada més importants que fins ara no ho eren tant.

Més concretament, el títol pretén aconseguir els següents objectius específics:

Leer más

Objectius professionals

- Treball a Administracions Públiques espanyoles, particularment a l'administració local i autonòmica valenciana

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò