2a Edició - Codi 22233030

Array ( [CODIGO] => 22233030 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 1200 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 16.00 [FECHA_INICIO] => 07/10/2022 [FECHA_FIN] => 27/11/2022 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Economia Aplicada [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 27/09/2022 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => internacionalizacion-financiacion-organizaciones-culturales [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Internacionalització d' Organitzacions Culturals i Finançament Europeu [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => Dijous i divendres (5 hores, vesprada) i dissabte-online (5 hores, demà) [REQUISITOS_TITULACION] => Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a aconseguir la seua titulació, condicionats al fet que el títol siga obtingut en el mateix any acadèmic i professionals públics i privats de la gestió cultural amb titulació universitària interessados en el disseny d'estratègies d'internacionalització d'empreses i organitzacions culturals i artístiques. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El curs d'Expert Universitari en Internacionalització d'Empreses i Organitzacions Culturals i Finançament Europeu, té com a objectiu donar a conéixer les xarxes internacionals de mobilitat artística, element fonamental per al treball d'artistes i professionals de la cultura, així com les fonts de finançament per a la internacionalització d'empreses i organitzacions culturals, els diferents programes existents (Europa Creativa, Erasmus +, ICEX, etc.) i la importància de la planificació i gestió, les cadenes de valor i els principals mercats internacionals, sent aquestes dimensions essencials per a posar en marxa un projecte d'internacionalització en les organitzacions i empreses de l'àmbit de la cultura. La internacionalització en les organitzacions culturals i artístiques no sols consisteix en l'accés a mercats exteriors, sinó que a més constitueix un mecanisme per a adquirir prestigi i fins i tot una forma d'inspiració que ofereix noves formes de producció artística. Per a aconseguir-ho, és necessària la incorporació de professionals amb capacitat per a planificar i executar l'estratègia d'internacionalització en una empresa o organització pertanyent als sectors culturals i creatius. Dit l'anterior, destaca la importància d'oferir el títol d'Expert Universitari en Internacionalització d'Empreses i Organitzacions Culturals i Finançament Europeu per part de la Universitat de València. Beneficis de cursar l'Internacionalització d'Empreses i Organitzacions Culturals i Finançament Europeu: 1.Les eixides professionals que ofereix aquest curs estan dirigides a formar-se com a professional dels sectors culturals i creatius, com a emprenedor i artista o com a gestor cultural. 2.Capacitat de dissenyar estratègies d'adaptació del projecte a convocatòries de finançament específiques per a organitzacions culturals i artístiques. 3.Dissenyar un pla d'internacionalització, planificar objectius i assignar recursos. 4.Implementar un pla d'internacionalització. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia consistirà en el desenvolupament de sessions teoricopràctiques a l'aula, en la qual es fomentarà la participació de l'alumne per a potenciar l'assimilació dels continguts. Les sessions es combinaran amb el desenvolupament d'exercicis pràctics en els quals l'estudiant haurà de posar en pràctica els coneixements adquirits. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => La globalització és un fenomen que s'experimenta en diferents àmbits i les empreses, com a part del seu creixement i expansió, han d'estar preparades per a enfrontar-se a diferents panorames que impliquen la internacionalització. La cultura no és l'excepció, tant si es tracta d'una empresa com si és una organització. La internacionalització de l'activitat cultural és un procés complex i no exempt de risc que requereix una planificació detallada, sent imprescindible un coneixement en profunditat dels models de negoci i la cadena de valor de les organitzacions i empreses culturals i artístiques, així com les xarxes i instruments que faciliten el seu accés als mercats internacionals. En atenció a aquest tema d'importància actual, la Universitat de València, ha creat el primer títol d'Expert Universitari en Internacionalització d'Empreses i Organitzacions Culturals i Finançament Europeu. Formar professionals culturals i de les arts en internacionalització és fonamental per a les organitzacions culturals a causa de les oportunitats que suposa, en termes de projecció i prestigi, a més de diversificació d'audiències i mercats. Per tant, el curs pretén formar a professionals capaços de planificar una estratègia o un programa especialitzat entorn de la internacionalització. És per això que el títol d'Expert Universitari en Internacionalització d'Empreses i Organitzacions Culturals i Finançament Europeu cerca cobrir un perfil professional amb capacitat per a dissenyar estratègies d'internacionalització d'empreses i organitzacions del sector de la cultura, la creativitat i les arts. Mitjançant el títol d'Expert Universitari en Internacionalització d'Empreses i Organitzacions Culturals i Finançament Europeu, els professionals interessats podran adquirir les següents habilitats, coneixement i formació: - Aportar coneixements i metodologies d'organització i administració de l'organització cultural. - Proporcionar coneixement sobre els instruments financers disponibles per a internacionalitzar l'activitat cultural i artística. - Facilitar la capacitat de l'organització cultural i artística per a l'adaptació del seu projecte als diferents programes de finançament i mobilitat disponibles. - Proporcionar coneixements sobre les estratègies d'internacionalització en les organitzacions culturals i artístiques. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22233030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Xarxes i mobilitat artística i cultural [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Xarxes i mobilitat artística i cultural [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1- El treball artístic i la mobilitat. Tema 2- La mobilitat artística i els seus efectes sobre el desenvolupament regional. Tema 3- Panorama de la mobilitat internacional: Estat de la qüestió i els Mobility Information Points (MIPs). Tema 4- La diplomàcia cultural i la política de visats. Tema 5- Dimensions de la mobilitat: Aspectes administratius, socials i ambientals. Tema 6- Xarxes internacionals, plataformes i projectes per al foment de la mobilitat artística. Tema 7- Seminari - Internacionalitzar-se sense eixir de casacasa [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1- El treball artístic i la mobilitat. Tema 2- La mobilitat artística i els seus efectes sobre el desenvolupament regional. Tema 3- Panorama de la mobilitat internacional: Estat de la qüestió i els Mobility Information Points (MIPs). Tema 4- La diplomàcia cultural i la política de visats. Tema 5- Dimensions de la mobilitat: Aspectes administratius, socials i ambientals. Tema 6- Xarxes internacionals, plataformes i projectes per al foment de la mobilitat artística. Tema 7- Seminari - Internacionalitzar-se sense eixir de casacasa [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22233030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Fuentes de finançament per a la internacionalització d'empreses i organitzacions culturals i artístiques [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fuentes de finançament per a la internacionalització d'empreses i organitzacions culturals i artístiques [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1- L'accés al finançament, la pedra angular del projecte cultural. Tema 2- Subvencions i programes europeus: Introducció. Tema 3- El programa Europa Creativa. Tema 4- El programa Erasmus+. Tema 5- El programa COSME. Tema 6- El programa Interreg. Tema 7- Altres programes: H2020, LIFE, Accelerator. Tema 8- Finançament nacional: ICEX. Tema 9- Altres fonts de finançament: IVACE i Cambra de comerç. [DESCRIPCION2] => Tema 1- El acceso a la financiación, la piedra angular del proyecto cultural. Tema 2- Subvenciones y programas europeos: Introducción. Tema 3- El programa Europa Creativa. Tema 4- El programa Erasmus+. Tema 5- El programa COSME. Tema 6- El programa Interreg. Tema 7- Otros programas: H2020, LIFE, Accelerator. Tema 8- Financiación nacional: ICEX. Tema 9- Otras fuentes de financiación: IVACE y Cámara de comercio. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1- L'accés al finançament, la pedra angular del projecte cultural. Tema 2- Subvencions i programes europeus: Introducció. Tema 3- El programa Europa Creativa. Tema 4- El programa Erasmus+. Tema 5- El programa COSME. Tema 6- El programa Interreg. Tema 7- Altres programes: H2020, LIFE, Accelerator. Tema 8- Finançament nacional: ICEX. Tema 9- Altres fonts de finançament: IVACE i Cambra de comerç. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22233030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Planificació i gestió de la internacionalització d'empreses i organitzacions culturals i artístiques [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Planificació i gestió de la internacionalització d'empreses i organitzacions culturals i artístiques [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1- La internacionalització de les organitzacions culturals: Avantatges, desafiaments i condicionants. Tema 2- Principals mercats internacionals. Tema 3- Cadenes de valor dels Sectors Culturals i Creatius. Tema 4- Estratègies per a la internacionalització en els Sectors Culturals i Creatius. Tema 5- La digitalització i la globalització: Els dos pilars de la internacionalització. Tema 6- El model de negoci i la seua adaptació al mercat internacional. Tema 7- L'organització de recursos i gestió eficient. Gestió del flux de treball. Tema 8- Estratègies d'adaptació del projecte a convocatòries de finançament. Tema 9- L'audiència objectiu: Estratègies de selecció, adaptació i comunicació. Tema 10- Disseny del pla d'internacionalització (I). Diagnòstic de l'organització. Tema 11- Disseny del pla d'internacionalització (II). Planificació d'objectius i assignació de recursos. Tema 12- Implementació del pla d'internacionalització: Presentació del projecte i avaluació de resultats. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1- La internacionalització de les organitzacions culturals: Avantatges, desafiaments i condicionants. Tema 2- Principals mercats internacionals. Tema 3- Cadenes de valor dels Sectors Culturals i Creatius. Tema 4- Estratègies per a la internacionalització en els Sectors Culturals i Creatius. Tema 5- La digitalització i la globalització: Els dos pilars de la internacionalització. Tema 6- El model de negoci i la seua adaptació al mercat internacional. Tema 7- L'organització de recursos i gestió eficient. Gestió del flux de treball. Tema 8- Estratègies d'adaptació del projecte a convocatòries de finançament. Tema 9- L'audiència objectiu: Estratègies de selecció, adaptació i comunicació. Tema 10- Disseny del pla d'internacionalització (I). Diagnòstic de l'organització. Tema 11- Disseny del pla d'internacionalització (II). Planificació d'objectius i assignació de recursos. Tema 12- Implementació del pla d'internacionalització: Presentació del projecte i avaluació de resultats. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni61230 [NOMBRE_PERSONA] => Raúl [APELLIDOS] => Abeledo Sanchis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp376849 [NOMBRE_PERSONA] => Jean François [APELLIDOS] => Alberghi [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Presidente EuropImpulse [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni67764 [NOMBRE_PERSONA] => Guillem [APELLIDOS] => Bacete Armengot [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Departamento de Economía Aplicada. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni66330 [NOMBRE_PERSONA] => Herman [APELLIDOS] => Bashiron Mendolicchio [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a. Universitat de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp352945 [NOMBRE_PERSONA] => Dorothee [APELLIDOS] => Fischer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora. Legado Sharpe & Fischer [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni58665 [NOMBRE_PERSONA] => Anna Giulia [APELLIDOS] => Ingellis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp376778 [NOMBRE_PERSONA] => Augusto [APELLIDOS] => Paramio Nieto [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador. Europa Creativa-Cultura [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni1173 [NOMBRE_PERSONA] => Pau [APELLIDOS] => Rausell Köster [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9324 [EMAIL_FACULTAD] => econcult@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp60107 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Rodrigo Baixauli [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Instituto Valenciano de la Exportación - IVEX [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp376684 [NOMBRE_PERSONA] => Nuno [APELLIDOS] => Vaz Silva [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consultor- Formador en C Consulting / PRISME [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni61230 [NOMBRE_PERSONA] => Raúl [APELLIDOS] => Abeledo Sanchis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni67764 [NOMBRE_PERSONA] => Guillem [APELLIDOS] => Bacete Armengot [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Departamento de Economía Aplicada. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Expert Universitari en Internacionalització d' Organitzacions Culturals i Finançament Europeu


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2022/2023

Tipus de curs: Expert Universitari

Nombre de crèdits: 16.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 27/09/2022

Data inici: Octubre 2022

Data fi: Novembre 2022

Matrícula: 1200 € (import preu públic)

Modalitat: Semipresencial

Lloc d'impartició:

Horari: Dijous i divendres (5 hores, vesprada) i dissabte-online (5 hores, demà)

Més informació

Objectius del curs

El curs d'Expert Universitari en Internacionalització d'Empreses i Organitzacions Culturals i Finançament Europeu, té com a objectiu donar a conéixer les xarxes internacionals de mobilitat artística, element fonamental per al treball d'artistes i professionals de la cultura, així com les fonts de finançament per a la internacionalització d'empreses i organitzacions culturals, els diferents programes existents (Europa Creativa, Erasmus +, ICEX, etc.) i la importància de la planificació i gestió, les cadenes de valor i els principals mercats internacionals, sent aquestes dimensions essencials per a posar en marxa un projecte d'internacionalització en les organitzacions i empreses de l'àmbit de la cultura.
La internacionalització en les organitzacions culturals i artístiques no sols consisteix en l'accés a mercats exteriors, sinó que a més constitueix un mecanisme per a adquirir prestigi i fins i tot una forma d'inspiració que ofereix noves formes de producció artística. Per a aconseguir-ho, és necessària la incorporació de professionals amb capacitat per a planificar i executar l'estratègia d'internacionalització en una empresa o organització pertanyent als sectors culturals i creatius. Dit l'anterior, destaca la importància d'oferir el títol d'Expert Universitari en Internacionalització d'Empreses i Organitzacions Culturals i Finançament Europeu per part de la Universitat de València.

Leer más

Objectius professionals

La globalització és un fenomen que s'experimenta en diferents àmbits i les empreses, com a part del seu creixement i expansió, han d'estar preparades per a enfrontar-se a diferents panorames que impliquen la internacionalització. La cultura no és l'excepció, tant si es tracta d'una empresa com si és una organització. La internacionalització de l'activitat cultural és un procés complex i no exempt de risc que requereix una planificació detallada, sent imprescindible un coneixement en profunditat dels models de negoci i la cadena de valor de les organitzacions i empreses culturals i artístiques, així com les xarxes i instruments que faciliten el seu accés als mercats internacionals. En atenció a aquest tema d'importància actual, la Universitat de València, ha creat el primer títol d'Expert Universitari en Internacionalització d'Empreses i Organitzacions Culturals i Finançament Europeu.

Formar professionals culturals i de les arts en internacionalització és fonamental per a les organitzacions culturals a causa de les oportunitats que suposa, en termes de projecció i prestigi, a més de diversificació d'audiències i mercats. Per tant, el curs pretén formar a professionals capaços de planificar una estratègia o un programa especialitzat entorn de la internacionalització. És per això que el títol d'Expert Universitari en Internacionalització d'Empreses i Organitzacions Culturals i Finançament Europeu cerca cobrir un perfil professional amb capacitat per a dissenyar estratègies d'internacionalització d'empreses i organitzacions del sector de la cultura, la creativitat i les arts.

Leer más

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò