Expert Universitari en Auditoria Sociolaboral

4a Edició - Codi 22223560

Array ( [CODIGO] => 22223560 [EDICION] => 4 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 750 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 15.00 [FECHA_INICIO] => 01/02/2023 [FECHA_FIN] => 31/05/2023 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Sociologia i Antropologia Social [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/01/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Asociación Española de Auditores Sociolaborales (CEAL) [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => experto-auditoria-sociolaboral [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Merche [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ivars [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => mercedes.ivars@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Auditoria Sociolaboral [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => Aula Virtual, [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats Socials, Advocats, Gestors Administratius amb titulació, Graduats en Relacions Laborals i Recursos Humans i en Dret, Llicenciats en Ciències del Treball. Estudiants als quals li falte el 10% dels crèdits per a finalitzar els estudis de grau, condicionats a superar-los en el mateix curs acadèmic [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Que l'alumnat participant siga capaç d'analitzar de manera sistemàtica la realitat d'una determinada organització -siga aquesta pública o privada- permetent amb això conèixer el seu grau de compliment, respecte de les obligacions sociolaborals que aquesta assumeix amb els seus treballadors i context (bé des del punt de vista de la legalitat, de l'eficàcia o de l'eficiència). Per a això proposa utilitzar l'auditoria sociolaboral com a eina de gestió que permeta a través de la seua implementació metodològica, amb la finalitat d'emetre una opinió professional (informe final) en el qual s'arreplegue el grau de compliment o disconformitat respecte d'aquestes normes sociolaborals. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La modalitat d'aprenentatge és la corresponent a un ensenyament a distància, o no presencial. L'estudi, per part de l'alumne, consistirà a prendre com a referència de treball el mòdul didàctic que se li farà arribar en forma de material-manual escrit elaborat pels professors responsables amb una antelació suficient a l'inici de cada mòdul. A més, l'estudiant tindrà suport virtual i tutories per a tots els mòduls per part dels professors i coordinadors del curs, durant tota la duració del curs. A partir d'ací, l'oferta metodològica realitzada a l'alumnat es basarà en: a) la utilització d'una plataforma d'Aula Virtual del curs, on se li facilitaran els manuals i estudis complementaris, que podrà i deurà consultar i utilitzar; b) el Fòrum de Debat, on els professors dels mòduls aniran fent aportacions per a complementar la matèria i propiciar l'intercanvi de dubtes, problemes, experiències, etc.; i, c) l'apartat de Tutories de l'Aula Virtual, on els alumnes podran consultar directament amb els professors els possibles dubtes que pogueren tindre en qualsevol moment durant tot el curs acadèmic. El principal avantatge d'aquest model pedagògic en línia facilita l'accés a la formació al llarg de la vida, trencant les barreres del temps i de l'espai, fent compatible l'activitat quotidiana i les circumstàncies personals amb els interessos formatius, i facilitant la formació des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, al ritme que l'alumnat mateix decideix. Com en tot procés docent, l'activitat formativa ha de ser avaluada, fonamentalment en relació amb la consecució dels objectius amb què va ser dissenyada. Per a garantir l'aprofitament del curs, el sistema d'avaluació és una avaluació contínua, que servirà per a comprovar en quina mesura l'alumnat assimila els coneixements estudiats, mitjançant la realització de qüestionaris tipus test, casos pràctics, activitats de desenvolupament, així com la realització d'un supòsit pràctic final, tots ells entrellaçats en els continguts i relacionats amb els aspectes més importants. Aquest conjunt d'activitats estaran guiades i valorades pels tutors corresponents. En aquest cas per a la superació del diploma, l'estudiant haurà d'aprovar els 2 mòduls components d'aquest. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Aquesta formació d'Expert/a Universitari permet l'exercici professional com a Auditor/a Sociolaboral, perquè ofereix la formació habilitant per a accedir al Registre d'Auditors Sociolaborals de CEAL- Associació Professional d'Auditoria Soci Laboral i d'Igualtat- (entitat autoritzada pel Consell Superior de Col·legis de Graduats Socials). [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22223560 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => L'Auditoria Sociolaboral com a espai laboral de treball [NOMBRE_MATERIA_VAL] => L'Auditoria Sociolaboral com a espai laboral de treball [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1 Conceptes bàsics de l'auditoria sociolaboral 1.1.1 Introducció 1.1.2 Evolució històrica de l'auditoria sociolaboral 1.1.3 L'auditor/a sociolaboral 1.1.4 Nivells d'aplicació de l'auditoria 1.1.4.1 Auditories de legalitat o de comprovació 1.1.4.2 Auditories d'eficàcia o de gestió 1.1.4.3 Auditories d'eficiència o de direcció 1.1.5 Requisits bàsics de l'auditoria sociolaboral 1.2 L'Auditoria sociolaboral de legalitat. El mètode CEAL 1.2.1 Utilitats i destinataris de l'auditoria 1.2.2 Normes tècniques i responsabilitat professional 1.2.3 La carta per encàrrec o contracte per encàrrec 1.2.4 Planificació i programació 1.2.5 Execució de l'auditoria 1.2.6 Importància relativa i papers de treball 1.2.7 Àrees de risc 1.2.8 L'informe d'auditoria d'opinió 1.2.9 Altres classes d'informes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.1 Conceptes bàsics de l'auditoria sociolaboral 1.1.1 Introducció 1.1.2 Evolució històrica de l'auditoria sociolaboral 1.1.3 L'auditor/a sociolaboral 1.1.4 Nivells d'aplicació de l'auditoria 1.1.4.1 Auditories de legalitat o de comprovació 1.1.4.2 Auditories d'eficàcia o de gestió 1.1.4.3 Auditories d'eficiència o de direcció 1.1.5 Requisits bàsics de l'auditoria sociolaboral 1.2 L'Auditoria sociolaboral de legalitat. El mètode CEAL 1.2.1 Utilitats i destinataris de l'auditoria 1.2.2 Normes tècniques i responsabilitat professional 1.2.3 La carta per encàrrec o contracte per encàrrec 1.2.4 Planificació i programació 1.2.5 Execució de l'auditoria 1.2.6 Importància relativa i papers de treball 1.2.7 Àrees de risc 1.2.8 L'informe d'auditoria d'opinió 1.2.9 Altres classes d'informes [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22223560 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctica Final d'Auditoria Sociolaboral [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctica Final d'Auditoria Sociolaboral [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2. Pràctica final d'Auditoria Sociolaboral 2.1 Presentació dels objectius de la pràctica i dels criteris per a la seua avaluació 2.2 Desenvolupament de la pràctica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 2. Pràctica final d'Auditoria Sociolaboral 2.1 Presentació dels objectius de la pràctica i dels criteris per a la seua avaluació 2.2 Desenvolupament de la pràctica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni57723 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Calvo Palomares [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I5370 [EMAIL_FACULTAD] => ricardo.calvo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp290941 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => Del Bas Marfá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Auditor Sociolaboral [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp290940 [NOMBRE_PERSONA] => Joan [APELLIDOS] => Pañella Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Auditor Sociolaboral [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp290944 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Romero Nieto [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Auditor Sociolaboral [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni63636 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Sigalat Signes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => M2077 [EMAIL_FACULTAD] => sisigen@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni57723 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Calvo Palomares [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I5370 [EMAIL_FACULTAD] => ricardo.calvo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 22223560 [EDICION] => 4 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 750 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 15.00 [FECHA_INICIO] => 01/02/2023 [FECHA_FIN] => 31/05/2023 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Sociologia i Antropologia Social [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/01/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Asociación Española de Auditores Sociolaborales (CEAL) [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => experto-auditoria-sociolaboral [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Merche [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ivars [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => mercedes.ivars@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Auditoria Sociolaboral [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => Aula Virtual, [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats Socials, Advocats, Gestors Administratius amb titulació, Graduats en Relacions Laborals i Recursos Humans i en Dret, Llicenciats en Ciències del Treball. Estudiants als quals li falte el 10% dels crèdits per a finalitzar els estudis de grau, condicionats a superar-los en el mateix curs acadèmic [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Que l'alumnat participant siga capaç d'analitzar de manera sistemàtica la realitat d'una determinada organització -siga aquesta pública o privada- permetent amb això conèixer el seu grau de compliment, respecte de les obligacions sociolaborals que aquesta assumeix amb els seus treballadors i context (bé des del punt de vista de la legalitat, de l'eficàcia o de l'eficiència). Per a això proposa utilitzar l'auditoria sociolaboral com a eina de gestió que permeta a través de la seua implementació metodològica, amb la finalitat d'emetre una opinió professional (informe final) en el qual s'arreplegue el grau de compliment o disconformitat respecte d'aquestes normes sociolaborals. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La modalitat d'aprenentatge és la corresponent a un ensenyament a distància, o no presencial. L'estudi, per part de l'alumne, consistirà a prendre com a referència de treball el mòdul didàctic que se li farà arribar en forma de material-manual escrit elaborat pels professors responsables amb una antelació suficient a l'inici de cada mòdul. A més, l'estudiant tindrà suport virtual i tutories per a tots els mòduls per part dels professors i coordinadors del curs, durant tota la duració del curs. A partir d'ací, l'oferta metodològica realitzada a l'alumnat es basarà en: a) la utilització d'una plataforma d'Aula Virtual del curs, on se li facilitaran els manuals i estudis complementaris, que podrà i deurà consultar i utilitzar; b) el Fòrum de Debat, on els professors dels mòduls aniran fent aportacions per a complementar la matèria i propiciar l'intercanvi de dubtes, problemes, experiències, etc.; i, c) l'apartat de Tutories de l'Aula Virtual, on els alumnes podran consultar directament amb els professors els possibles dubtes que pogueren tindre en qualsevol moment durant tot el curs acadèmic. El principal avantatge d'aquest model pedagògic en línia facilita l'accés a la formació al llarg de la vida, trencant les barreres del temps i de l'espai, fent compatible l'activitat quotidiana i les circumstàncies personals amb els interessos formatius, i facilitant la formació des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, al ritme que l'alumnat mateix decideix. Com en tot procés docent, l'activitat formativa ha de ser avaluada, fonamentalment en relació amb la consecució dels objectius amb què va ser dissenyada. Per a garantir l'aprofitament del curs, el sistema d'avaluació és una avaluació contínua, que servirà per a comprovar en quina mesura l'alumnat assimila els coneixements estudiats, mitjançant la realització de qüestionaris tipus test, casos pràctics, activitats de desenvolupament, així com la realització d'un supòsit pràctic final, tots ells entrellaçats en els continguts i relacionats amb els aspectes més importants. Aquest conjunt d'activitats estaran guiades i valorades pels tutors corresponents. En aquest cas per a la superació del diploma, l'estudiant haurà d'aprovar els 2 mòduls components d'aquest. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Aquesta formació d'Expert/a Universitari permet l'exercici professional com a Auditor/a Sociolaboral, perquè ofereix la formació habilitant per a accedir al Registre d'Auditors Sociolaborals de CEAL- Associació Professional d'Auditoria Soci Laboral i d'Igualtat- (entitat autoritzada pel Consell Superior de Col·legis de Graduats Socials). [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22223560 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => L'Auditoria Sociolaboral com a espai laboral de treball [NOMBRE_MATERIA_VAL] => L'Auditoria Sociolaboral com a espai laboral de treball [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1 Conceptes bàsics de l'auditoria sociolaboral 1.1.1 Introducció 1.1.2 Evolució històrica de l'auditoria sociolaboral 1.1.3 L'auditor/a sociolaboral 1.1.4 Nivells d'aplicació de l'auditoria 1.1.4.1 Auditories de legalitat o de comprovació 1.1.4.2 Auditories d'eficàcia o de gestió 1.1.4.3 Auditories d'eficiència o de direcció 1.1.5 Requisits bàsics de l'auditoria sociolaboral 1.2 L'Auditoria sociolaboral de legalitat. El mètode CEAL 1.2.1 Utilitats i destinataris de l'auditoria 1.2.2 Normes tècniques i responsabilitat professional 1.2.3 La carta per encàrrec o contracte per encàrrec 1.2.4 Planificació i programació 1.2.5 Execució de l'auditoria 1.2.6 Importància relativa i papers de treball 1.2.7 Àrees de risc 1.2.8 L'informe d'auditoria d'opinió 1.2.9 Altres classes d'informes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.1 Conceptes bàsics de l'auditoria sociolaboral 1.1.1 Introducció 1.1.2 Evolució històrica de l'auditoria sociolaboral 1.1.3 L'auditor/a sociolaboral 1.1.4 Nivells d'aplicació de l'auditoria 1.1.4.1 Auditories de legalitat o de comprovació 1.1.4.2 Auditories d'eficàcia o de gestió 1.1.4.3 Auditories d'eficiència o de direcció 1.1.5 Requisits bàsics de l'auditoria sociolaboral 1.2 L'Auditoria sociolaboral de legalitat. El mètode CEAL 1.2.1 Utilitats i destinataris de l'auditoria 1.2.2 Normes tècniques i responsabilitat professional 1.2.3 La carta per encàrrec o contracte per encàrrec 1.2.4 Planificació i programació 1.2.5 Execució de l'auditoria 1.2.6 Importància relativa i papers de treball 1.2.7 Àrees de risc 1.2.8 L'informe d'auditoria d'opinió 1.2.9 Altres classes d'informes [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22223560 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctica Final d'Auditoria Sociolaboral [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctica Final d'Auditoria Sociolaboral [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2. Pràctica final d'Auditoria Sociolaboral 2.1 Presentació dels objectius de la pràctica i dels criteris per a la seua avaluació 2.2 Desenvolupament de la pràctica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 2. Pràctica final d'Auditoria Sociolaboral 2.1 Presentació dels objectius de la pràctica i dels criteris per a la seua avaluació 2.2 Desenvolupament de la pràctica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni57723 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Calvo Palomares [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I5370 [EMAIL_FACULTAD] => ricardo.calvo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp290941 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => Del Bas Marfá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Auditor Sociolaboral [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp290940 [NOMBRE_PERSONA] => Joan [APELLIDOS] => Pañella Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Auditor Sociolaboral [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp290944 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Romero Nieto [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Auditor Sociolaboral [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni63636 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Sigalat Signes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => M2077 [EMAIL_FACULTAD] => sisigen@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni57723 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Calvo Palomares [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I5370 [EMAIL_FACULTAD] => ricardo.calvo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2022/2023

Tipus de curs: Expert Universitari

Nombre de crèdits: 15.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 15/01/2023

Data inici: Febrer 2023

Data fi: Maig 2023

Matrícula: 750 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Graduats Socials, Advocats, Gestors Administratius amb titulació, Graduats en Relacions Laborals i Recursos Humans i en Dret, Llicenciats en Ciències del Treball. Estudiants als quals li falte el 10% dels crèdits per a finalitzar els estudis de grau, condicionats a superar-los en el mateix curs acadèmic

Modalitat: On-line

Col·laborador: Asociación Española de Auditores Sociolaborales (CEAL)

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició:

Horari: Aula Virtual,

Més informació

Objectius del curs

Que l'alumnat participant siga capaç d'analitzar de manera sistemàtica la realitat d'una determinada organització -siga aquesta pública o privada- permetent amb això conèixer el seu grau de compliment, respecte de les obligacions sociolaborals que aquesta assumeix amb els seus treballadors i context (bé des del punt de vista de la legalitat, de l'eficàcia o de l'eficiència). Per a això proposa utilitzar l'auditoria sociolaboral com a eina de gestió que permeta a través de la seua implementació metodològica, amb la finalitat d'emetre una opinió professional (informe final) en el qual s'arreplegue el grau de compliment o disconformitat respecte d'aquestes normes sociolaborals.

Objectius professionals

Aquesta formació d'Expert/a Universitari permet l'exercici professional com a Auditor/a Sociolaboral, perquè ofereix la formació habilitant per a accedir al Registre d'Auditors Sociolaborals de CEAL-

Leer más

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS