11a Edició - Codi 23222280

Array ( [CODIGO] => 23222280 [EDICION] => 11 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 800 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 07/11/2023 [FECHA_FIN] => 14/06/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Civil [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 18/10/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => derecho-civil-valenciano [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Juan Carlos [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Platero Andrés [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => juan.c.platero@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Dret Civil Valencià [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => online, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats o graduats en Dret [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Aquest curs té com a objectiu estudiar amb detall el conjunt de lleis pròpies i específiques de la Comunitat Valenciana, imprescindible per a tots aquells operadors jurídics com a advocats, jutges, magistrats, fiscals o secretaris judicials que en la seua activitat professional han d'enfrontar-se a qüestions relacionades amb el Dret Civil Valencià, que constitueix part integrant de l'ordenament jurídic vigent en la Comunitat Valenciana. A més, s'analitzaran la competència de la Comunitat per a dictar lleis en matèria de Dret Civil, l'àmbit (subjectiu) d'aplicació de les Lleis valencianes o els aspectes més rellevants de la història jurídica de la nostra Comunitat. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => L'estudiant tindrà a la seua disposició els materials preparats pels professors de l'assignatura. Aquests materials estaran penjats en l'aplicació corresponent del Curs. L'estudiant haurà de treballar els materials indicats de manera activa. Al seu torn, haurà de consultar la normativa que s'assenyala en cadascun dels materials per a poder seguir i comprendre millor els mateixos. L'estudiant ha de comprometre's activament en el procés d'aprenentatge mitjançant l'estudi detingut dels materials docents proporcionats. Per a col·laborar en el procés d'aprenentatge, els professors que han preparat els materials resoldran a través de l'aula virtual els dubtes o qüestions que li puguen sorgir a l'estudiant després de la lectura i estudi dels materials docents o de les lleis que resulten d'aplicació a cada lliçó. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Aquest curs de postgrau es planteja com una formació indispensable per a tots aquells operadors jurídics com a advocats, jutges, magistrats, fiscals o secretaris judicials que en la seua activitat professional quotidiana, i cada vegada en major mesura, s'han d'enfrontar a qüestions relacionades amb el Dret Civil Valencià, que constitueix part integrant de l'ordenament jurídic vigent a la Comunitat Valenciana. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222280 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => La València Foral. Competències de la Generalitat Valenciana en Matèria de Dret Civil. La Cassació Autonòmica. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La València Foral. Competències de la Generalitat Valenciana en Matèria de Dret Civil. La Cassació Autonòmica. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => LLIÇÓ 1a. L'ORIGEN DE LA LEGISLACIÓ FORAL VALENCIANA 1. La conquesta cristiana 2. La Costum de València, primera fita d'un dret propi 3. Orígens de Furs de València 4. Les fonts del dret històric valencià. 5. L'abolició dels Furs i la pervivència del Dret civil valencià LLIÇÓ 2a. INTRODUCCIÓ A LA VALÈNCIA FORAL: PROPIETAT I ANTIC RÈGIM 1. Introducció a la València Foral 2. Propietat i Antic Règim 3. La propietat liberal LLIÇÓ 3a. EL DRET HEREDITARI VALENCIÀ: ANÀLISI DE LES SEUES PARTICULARITATS EN EL PERÍODE FORAL 1. El Dret hereditari valencià. Anàlisi de les seues particularitats durant el període foral 2. Qüestions generals de la successió testamentària 3. Tipus testamentaris 4. Successió legal i successió pactada 5. Successió forçosa i llibertat de testar 6. Una successió especial: El **mayorazgo LLIÇÓ 4a. EL DRET CIVIL VALENCIÀ DESPRÉS DE LA REFORMA DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA 1. Breu aproximació històrica al Dret civil valencià 2. La codificació civil i els Drets civils forals 3. La Constitució i els Drets civils forals o especials 4. La competència estatutària de la Comunitat Valenciana en matèria de Dret civil 5. Les vies de desenvolupament del Dret civil valencià 6. La funció del costum valencià com a font del Dret LLIÇÓ 5a. ELS APROFITAMENTS DE PESCA EN L'ALBUFERA DE VALÈNCIA 1. Dades introductòries sobre l'Albufera de València 2. Titularitat de l'Albufera 3. La Comunitat de Pescadors de l'Albufera 4. La Comunitat de Pescadors del Palmar 5. Comunitat i aprofitament individual LLIÇÓ 6a. CRITERIS D'APLICACIÓ DEL DRET CIVIL VALENCIÀ 1. Eficàcia de les normes autonòmiques 2. El veïnatge civil LLIÇÓ 7a. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1. Elements definitoris del TSJ-CV 2. Composició 3. El TSJCV i el Dret Civil Valencià [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => LLIÇÓ 1a. L'ORIGEN DE LA LEGISLACIÓ FORAL VALENCIANA 1. La conquesta cristiana 2. La Costum de València, primera fita d'un dret propi 3. Orígens de Furs de València 4. Les fonts del dret històric valencià. 5. L'abolició dels Furs i la pervivència del Dret civil valencià LLIÇÓ 2a. INTRODUCCIÓ A LA VALÈNCIA FORAL: PROPIETAT I ANTIC RÈGIM 1. Introducció a la València Foral 2. Propietat i Antic Règim 3. La propietat liberal LLIÇÓ 3a. EL DRET HEREDITARI VALENCIÀ: ANÀLISI DE LES SEUES PARTICULARITATS EN EL PERÍODE FORAL 1. El Dret hereditari valencià. Anàlisi de les seues particularitats durant el període foral 2. Qüestions generals de la successió testamentària 3. Tipus testamentaris 4. Successió legal i successió pactada 5. Successió forçosa i llibertat de testar 6. Una successió especial: El **mayorazgo LLIÇÓ 4a. EL DRET CIVIL VALENCIÀ DESPRÉS DE LA REFORMA DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA 1. Breu aproximació històrica al Dret civil valencià 2. La codificació civil i els Drets civils forals 3. La Constitució i els Drets civils forals o especials 4. La competència estatutària de la Comunitat Valenciana en matèria de Dret civil 5. Les vies de desenvolupament del Dret civil valencià 6. La funció del costum valencià com a font del Dret LLIÇÓ 5a. ELS APROFITAMENTS DE PESCA EN L'ALBUFERA DE VALÈNCIA 1. Dades introductòries sobre l'Albufera de València 2. Titularitat de l'Albufera 3. La Comunitat de Pescadors de l'Albufera 4. La Comunitat de Pescadors del Palmar 5. Comunitat i aprofitament individual LLIÇÓ 6a. CRITERIS D'APLICACIÓ DEL DRET CIVIL VALENCIÀ 1. Eficàcia de les normes autonòmiques 2. El veïnatge civil LLIÇÓ 7a. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1. Elements definitoris del TSJ-CV 2. Composició 3. El TSJCV i el Dret Civil Valencià [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222280 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Persones Jurídiques: Associacions, Fundacions i Cooperatives [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Persones Jurídiques: Associacions, Fundacions i Cooperatives [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => LLIÇÓ 1a. LA LLEI 14/2008, DE 18 DE NOVEMBRE, D'ASSOCIACIONS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1. Preliminar 2. El règim de les associacions en la Comunitat Valenciana abans de la Llei 14/2008, de 18 de novembre 3. La delimitació general de les associacions en la Llei valenciana 14/2008, de 18 de novembre 4. La constitució de les associacions en el Dret valencià 5. Els drets de les persones associades en la Llei valenciana 14/2008, de 18 de novembre 6. Els òrgans de l'associació en el Dret valencià 7. Modificacions estatutàries, dissolució i liquidació de les associacions en la Llei valenciana 14/2008, de 18 de novembre LLIÇÓ 2a. RÈGIM JURÍDIC DE LES FUNDACIONS EN EL DRET CIVIL VALENCIÀ 1. Qüestions preliminars 2. El plantejament estatutari de les fundacions en la Comunitat Valenciana 3. La regulació de les fundacions en la Comunitat Valenciana 4. Les disposicions generals 5. La constitució de les fundacions 6. El govern de la fundació 7. El règim econòmic de les fundacions 8. La modificació, fusió, extinció i liquidació de les fundacions 9. El Protectorat i el Registre de fundacions 10. Fundacions del sector públic de la Generalitat [DESCRIPCION2] => LLIÇÓ 3a. RÈGIM JURÍDIC DE LES COOPERATIVES EN EL DRET CIVIL VALENCIÀ 1. La delimitació competencial entre l'Estat i les CC.AA. en matèria de cooperatives 1.1. La competència «exclusiva» de les CC.AA.: la legislació autonòmica 1.2. El límit de les lleis autonòmiques: el «respecte a la legislació mercantil» 2. L'Àmbit d'aplicació de la Llei 27/1999, de 19 de juliol, de Cooperatives 2.1. El criteri territorial d'aplicació de la Llei estatal 2.2. L'àmbit material d'aplicació de la Llei estatal 3. La Regulació autonòmica valenciana de les cooperatives: El Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la llei de cooperatives de la Comunitat valenciana 3.1. Àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat valenciana 3.2. Concepte legal de cooperativa 3.3. Els principis cooperatius 3.4. Règim de constitució de les cooperatives 3.5. Règim de funcionament i organització 3.6. Classes de cooperatives [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => LLIÇÓ 1a. LA LLEI 14/2008, DE 18 DE NOVEMBRE, D'ASSOCIACIONS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1. Preliminar 2. El règim de les associacions en la Comunitat Valenciana abans de la Llei 14/2008, de 18 de novembre 3. La delimitació general de les associacions en la Llei valenciana 14/2008, de 18 de novembre 4. La constitució de les associacions en el Dret valencià 5. Els drets de les persones associades en la Llei valenciana 14/2008, de 18 de novembre 6. Els òrgans de l'associació en el Dret valencià 7. Modificacions estatutàries, dissolució i liquidació de les associacions en la Llei valenciana 14/2008, de 18 de novembre LLIÇÓ 2a. RÈGIM JURÍDIC DE LES FUNDACIONS EN EL DRET CIVIL VALENCIÀ 1. Qüestions preliminars 2. El plantejament estatutari de les fundacions en la Comunitat Valenciana 3. La regulació de les fundacions en la Comunitat Valenciana 4. Les disposicions generals 5. La constitució de les fundacions 6. El govern de la fundació 7. El règim econòmic de les fundacions 8. La modificació, fusió, extinció i liquidació de les fundacions 9. El Protectorat i el Registre de fundacions 10. Fundacions del sector públic de la Generalitat [DESCRIPCION2_VAL] => LLIÇÓ 3a. RÈGIM JURÍDIC DE LES COOPERATIVES EN EL DRET CIVIL VALENCIÀ 1. La delimitació competencial entre l'Estat i les CC.AA. en matèria de cooperatives 1.1. La competència «exclusiva» de les CC.AA.: la legislació autonòmica 1.2. El límit de les lleis autonòmiques: el «respecte a la legislació mercantil» 2. L'Àmbit d'aplicació de la Llei 27/1999, de 19 de juliol, de Cooperatives 2.1. El criteri territorial d'aplicació de la Llei estatal 2.2. L'àmbit material d'aplicació de la Llei estatal 3. La Regulació autonòmica valenciana de les cooperatives: El Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la llei de cooperatives de la Comunitat valenciana 3.1. Àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat valenciana 3.2. Concepte legal de cooperativa 3.3. Els principis cooperatius 3.4. Règim de constitució de les cooperatives 3.5. Règim de funcionament i organització 3.6. Classes de cooperatives [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222280 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Obligacions i Contractes [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Obligacions i Contractes [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => LLIÇÓ 1a. ELS ARRENDAMENTS HISTÒRICS VALENCIANS 1. Introducció 2. La Llei 6/1986, de 15 de desembre, d'Arrendaments Històrics Valencians i la STC 121/1992, de 28 de setembre 3. Concepte i caràcters de l'arrendament històric valencià 4. Règim jurídic aplicable als arrendaments històrics valencians 5. Reconeixement dels arrendaments històrics valencians 6. Elements del contracte 7.Contingut del contracte 8. Transmissió de drets 9. Dret transitori LLIÇÓ 2a. LA NORMATIVA VALENCIANA EN MATÈRIA DE CONSUM. EL NOU ESTATUT DEL CONSUMIDOR 1. Significat del dret de consum 2. L'Estatut del consumidor valencià LLIÇÓ 3a. L'ORDENACIÓ I FOMENT DE LA QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA 1. El procés edificatori 2. Objecte i àmbit d'aplicació de la llei 3. Els agents de l'edificació 4. Qualitat de l'edificació 5. El procés de l'edificació 6. Autoritzacions administratives 7. L'edifici construït LLIÇÓ 4a. LA LLEI 8/2004, DE 20 D'OCTUBRE, D'HABITATGE DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1. Objecte de la Llei 2. Requisits dels edificis i condicions de qualitat dels habitatges 3. Publicitat i informació en la venda d'habitatges 4. Requisits per a la venda d'habitatges 5. Fiances en els arrendaments urbans 6. Exigències de conservació dels edificis [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => LLIÇÓ 1a. ELS ARRENDAMENTS HISTÒRICS VALENCIANS 1. Introducció 2. La Llei 6/1986, de 15 de desembre, d'Arrendaments Històrics Valencians i la STC 121/1992, de 28 de setembre 3. Concepte i caràcters de l'arrendament històric valencià 4. Règim jurídic aplicable als arrendaments històrics valencians 5. Reconeixement dels arrendaments històrics valencians 6. Elements del contracte 7.Contingut del contracte 8. Transmissió de drets 9. Dret transitori LLIÇÓ 2a. LA NORMATIVA VALENCIANA EN MATÈRIA DE CONSUM. EL NOU ESTATUT DEL CONSUMIDOR 1. Significat del dret de consum 2. L'Estatut del consumidor valencià LLIÇÓ 3a. L'ORDENACIÓ I FOMENT DE LA QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA 1. El procés edificatori 2. Objecte i àmbit d'aplicació de la llei 3. Els agents de l'edificació 4. Qualitat de l'edificació 5. El procés de l'edificació 6. Autoritzacions administratives 7. L'edifici construït LLIÇÓ 4a. LA LLEI 8/2004, DE 20 D'OCTUBRE, D'HABITATGE DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1. Objecte de la Llei 2. Requisits dels edificis i condicions de qualitat dels habitatges 3. Publicitat i informació en la venda d'habitatges 4. Requisits per a la venda d'habitatges 5. Fiances en els arrendaments urbans 6. Exigències de conservació dels edificis [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222280 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Propietat, Drets Reals i Contractes Agraris [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Propietat, Drets Reals i Contractes Agraris [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => LLIÇÓ 1a. EL RÈGIM JURÍDIC DEL PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ 1. La competència legislativa en matèria de patrimoni cultural 2. La legislació estatal: La Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol 3. La legislació autonòmica valenciana: Llei 4/1998, d'11 de juny, de Patrimoni cultural valencià LLIÇÓ 2a. ASPECTES BÀSICS DEL RÈGIM JURÍDIC DE LA PROPIETAT DEL SÒL A LA COMUNITAT VALENCIANA 1. Introducció 2. El títol competencial «urbanisme»: objecte i contingut 3. La jurisprudència constitucional 4. Lleis reguladores 5. El contingut de la propietat en cada classe de sòl LLIÇÓ 3a. LEGISLACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE LA UTILITZACIÓ D'AIGÜES PER A REG 1. Introducció 2. Les aigües amb destinació al reg 3. Regulació de les aigües per a reg en la Comunitat Valenciana. Línies bàsiques 4. Àmbit d'aplicació de la llei valenciana sobre la utilització d'aigües per a reg 5. Actuacions regulades en la llei LLIÇÓ 4a. EL TRIBUNAL DE LES AIGÜES DE LA VEGA DE VALÈNCIA 1. Introducció 2. Història del Tribunal de les Aigües 3. El Tribunal de les Aigües en l'ordenament jurídic espanyol 4. Les competències de la Generalitat sobre el Tribunal de les Aigües 5. Funcionament del Tribunal de les Aigües 6. Vot particular de la STC de 28 de setembre de 1992 LLIÇÓ 5a. ASPECTES CIVILS DE LES LLEIS AGRÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1. Introducció: La Llei 3/2013, de 26 de juliol, dels Contractes i Altres Relacions Jurídiques Agràries 2. Modalitats especials del contracte de compravenda: La venda a ull o estimada 3. Modalitats especials del contracte de compravenda: La venda a pes 4. Del corredor o alfarrassador 5. Dels censos i els treballs de bon veïnatge [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => LLIÇÓ 1a. EL RÈGIM JURÍDIC DEL PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ 1. La competència legislativa en matèria de patrimoni cultural 2. La legislació estatal: La Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol 3. La legislació autonòmica valenciana: Llei 4/1998, d'11 de juny, de Patrimoni cultural valencià LLIÇÓ 2a. ASPECTES BÀSICS DEL RÈGIM JURÍDIC DE LA PROPIETAT DEL SÒL A LA COMUNITAT VALENCIANA 1. Introducció 2. El títol competencial «urbanisme»: objecte i contingut 3. La jurisprudència constitucional 4. Lleis reguladores 5. El contingut de la propietat en cada classe de sòl LLIÇÓ 3a. LEGISLACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE LA UTILITZACIÓ D'AIGÜES PER A REG 1. Introducció 2. Les aigües amb destinació al reg 3. Regulació de les aigües per a reg en la Comunitat Valenciana. Línies bàsiques 4. Àmbit d'aplicació de la llei valenciana sobre la utilització d'aigües per a reg 5. Actuacions regulades en la llei LLIÇÓ 4a. EL TRIBUNAL DE LES AIGÜES DE LA VEGA DE VALÈNCIA 1. Introducció 2. Història del Tribunal de les Aigües 3. El Tribunal de les Aigües en l'ordenament jurídic espanyol 4. Les competències de la Generalitat sobre el Tribunal de les Aigües 5. Funcionament del Tribunal de les Aigües 6. Vot particular de la STC de 28 de setembre de 1992 LLIÇÓ 5a. ASPECTES CIVILS DE LES LLEIS AGRÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1. Introducció: La Llei 3/2013, de 26 de juliol, dels Contractes i Altres Relacions Jurídiques Agràries 2. Modalitats especials del contracte de compravenda: La venda a ull o estimada 3. Modalitats especials del contracte de compravenda: La venda a pes 4. Del corredor o alfarrassador 5. Dels censos i els treballs de bon veïnatge [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222280 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Família i Successions [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Família i Successions [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => LLIÇÓ 1a. LA PROTECCIÓ SOCIAL I JURÍDICA DEL MENOR EN SITUACIÓ DE RISC O DESEMPARAMENT A LA COMUNITAT VALENCIANA. 1. Principis que inspiren la política social del menor en la Comunitat Autònoma Valenciana 2. Situacions de risc, desemparament i inadaptació 3. Mesures legals de protecció al menor LLIÇÓ 2a. L'ADOPCIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA 1. Introducció 2. Remissió a la normativa estatal en matèria d'adopció 3. La regulació de l'adopció en el Dret estatal 4. L'adopció en la Llei valenciana de protecció integral de la infància i l'adolescència. 5. El Consell d'adopció. 6. L'adopció internacional a la Comunitat Valenciana. LLIÇÓ 3a. REGULACIÓ DE LES UNIONS DE FET A LA COMUNITAT VALENCIANA 1. Introducció. El problema jurídic de les unions de fet 2. Pressupostos per a una juridificación coherent de la unió de fet 3. Panorama legislatiu espanyol sobre unions de fet 4. La Llei d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana 5. Breu valoració crítica. LLIÇÓ 4a. LA LLEI 24/2018, DE 5 DE DESEMBRE DE MEDIACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1. Introducció 2. Marc jurídic de la mediació 3. Llei 24/2018 de 5 de desembre de Mediació de la Comunitat Valenciana. 4. Estructura de la Llei 24/2018, de 5 de desembre de Mediació 5. Concepte de mediació 6. Mediació intrajudicial i extrajudicial. Vies d'accés a la mediació 7. L'objecte de la mediació: Mediació global i mediació parcial 8. El caràcter voluntari de la mediació 9. El principi de confidencialitat: Mediació oberta i mediació tancada 10. Desenvolupament del procediment de mediació 11. Naturalesa, contingut i executivitat dels acords [DESCRIPCION2] => LLIÇÓ 5a. LA SUCCESSIÓ INTESTADA A favor DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1. Les normes fonamentadores de la successió intestada de la Generalitat Valenciana 2. La naturalesa jurídica del dret de la Generalitat Valenciana 3. Pressupost específic per a la successió intestada de la Generalitat Valenciana: El veïnatge civil valenciana del causant 4. L'adquisició de l'herència per la Generalitat Valenciana [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => LLIÇÓ 1a. LA PROTECCIÓ SOCIAL I JURÍDICA DEL MENOR EN SITUACIÓ DE RISC O DESEMPARAMENT A LA COMUNITAT VALENCIANA. 1. Principis que inspiren la política social del menor en la Comunitat Autònoma Valenciana 2. Situacions de risc, desemparament i inadaptació 3. Mesures legals de protecció al menor LLIÇÓ 2a. L'ADOPCIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA 1. Introducció 2. Remissió a la normativa estatal en matèria d'adopció 3. La regulació de l'adopció en el Dret estatal 4. L'adopció en la Llei valenciana de protecció integral de la infància i l'adolescència. 5. El Consell d'adopció. 6. L'adopció internacional a la Comunitat Valenciana. LLIÇÓ 3a. REGULACIÓ DE LES UNIONS DE FET A LA COMUNITAT VALENCIANA 1. Introducció. El problema jurídic de les unions de fet 2. Pressupostos per a una juridificación coherent de la unió de fet 3. Panorama legislatiu espanyol sobre unions de fet 4. La Llei d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana 5. Breu valoració crítica. LLIÇÓ 4a. LA LLEI 24/2018, DE 5 DE DESEMBRE DE MEDIACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1. Introducció 2. Marc jurídic de la mediació 3. Llei 24/2018 de 5 de desembre de Mediació de la Comunitat Valenciana. 4. Estructura de la Llei 24/2018, de 5 de desembre de Mediació 5. Concepte de mediació 6. Mediació intrajudicial i extrajudicial. Vies d'accés a la mediació 7. L'objecte de la mediació: Mediació global i mediació parcial 8. El caràcter voluntari de la mediació 9. El principi de confidencialitat: Mediació oberta i mediació tancada 10. Desenvolupament del procediment de mediació 11. Naturalesa, contingut i executivitat dels acords [DESCRIPCION2_VAL] => LLIÇÓ 5a. LA SUCCESSIÓ INTESTADA A favor DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1. Les normes fonamentadores de la successió intestada de la Generalitat Valenciana 2. La naturalesa jurídica del dret de la Generalitat Valenciana 3. Pressupost específic per a la successió intestada de la Generalitat Valenciana: El veïnatge civil valenciana del causant 4. L'adquisició de l'herència per la Generalitat Valenciana [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni1526 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco de Paula [APELLIDOS] => Blasco Gascó [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G7128 [EMAIL_FACULTAD] => Francisco.Blasco-Gasco@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni13774 [NOMBRE_PERSONA] => María Pía [APELLIDOS] => Calderón Cuadrado [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G7231 [EMAIL_FACULTAD] => pia.calderon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni2213 [NOMBRE_PERSONA] => Mario E. [APELLIDOS] => Clemente Meoro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5190 [EMAIL_FACULTAD] => Mario.Clemente@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni1810 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Correa Ballester [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G4110 [EMAIL_FACULTAD] => correa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni25268 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Estruch Estruch [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H6449 [EMAIL_FACULTAD] => jesus.estruch@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni55989 [NOMBRE_PERSONA] => Raquel [APELLIDOS] => Guillén Catalán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I5298 [EMAIL_FACULTAD] => Raquel.Guillen@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni58840 [NOMBRE_PERSONA] => Pascual [APELLIDOS] => Marzal Rodríguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H0420 [EMAIL_FACULTAD] => marzalp@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni2401 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Mas Badía [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València [NPI] => H2374 [EMAIL_FACULTAD] => dolores.mas@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp394229 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Moliner Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Derecho [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni2044 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Orduña Moreno [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G3131 [EMAIL_FACULTAD] => Javier.Orduna@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni998 [NOMBRE_PERSONA] => Fco. Javier [APELLIDOS] => Palao Gil [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G8201 [EMAIL_FACULTAD] => palao@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni26085 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Plaza Penadés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H5282 [EMAIL_FACULTAD] => Javier.Plaza@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni26134 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Reyes López [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G2055 [EMAIL_FACULTAD] => reyesmj@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni59142 [NOMBRE_PERSONA] => María Sonia [APELLIDOS] => Rodríguez de Llamas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H4125 [EMAIL_FACULTAD] => srllamas@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni56270 [NOMBRE_PERSONA] => María Adela [APELLIDOS] => Serra Rodríguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H3433 [EMAIL_FACULTAD] => adela.serra@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni15948 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael Antonio [APELLIDOS] => Verdera Server [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H5183 [EMAIL_FACULTAD] => rafael.verdera@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni25268 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Estruch Estruch [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H6449 [EMAIL_FACULTAD] => jesus.estruch@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d'Especialització en Dret Civil Valencià


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 30.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 18/10/2023

Data inici: Novembre 2023

Data fi: Juny 2024

Matrícula: 800 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Llicenciats o graduats en Dret

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició:

Horari: online,

Més informació

Objectius del curs

Aquest curs té com a objectiu estudiar amb detall el conjunt de lleis pròpies i específiques de la Comunitat Valenciana, imprescindible per a tots aquells operadors jurídics com a advocats, jutges, magistrats, fiscals o secretaris judicials que en la seua activitat professional han d'enfrontar-se a qüestions relacionades amb el Dret Civil Valencià, que constitueix part integrant de l'ordenament jurídic vigent en la Comunitat Valenciana. A més, s'analitzaran la competència de la Comunitat per a dictar lleis en matèria de Dret Civil, l'àmbit (subjectiu) d'aplicació de les Lleis valencianes o els aspectes més rellevants de la història jurídica de la nostra Comunitat.

Objectius professionals

Aquest curs de postgrau es planteja com una formació indispensable per a tots aquells operadors jurídics com a advocats, jutges, magistrats, fiscals o secretaris judicials que en la seua activitat professional quotidiana, i cada vegada en major mesura, s'han d'enfrontar a qüestions relacionades amb el Dret Civil Valencià, que constitueix part integrant de l'ordenament jurídic vigent a la Comunitat Valenciana.

Leer más

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò