2a Edició - Codi 24232090

Array ( [CODIGO] => 24232090 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1150 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 03/10/2024 [FECHA_FIN] => 31/01/2025 [LUGAR] => UV LegalTech Lab [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Dret [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 16/09/2024 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => compliance-officer [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'especialització Compliance Officer [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dilluns a dijous, de 15.30 a 20.00 hores [REQUISITOS_TITULACION] => Per ser admès al títol els/les sol·licitants han d'acreditar haver cursat estudis de llicenciatura o grau, preferentment en dret, i estar en possessió del títol corresponent. En cas que hi hagi places lliures es podran admetre titulats d'altres disciplines, preferentment de la branca de ciències socials. De manera excepcional, es podran admetre estudiants que es trobin a l'últim curs d'algun dels Graus que s'imparteixen a la Facultat de Dret, amb la condició que els quedi com a màxim un 10% dels crèdits per obtenir el grau, i amb el compromís de finalitzar els estudis durant el mateix curs acadèmic en què es realitza el diploma [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'objectiu del Diploma és formar professionals per desenvolupar amb solvència el càrrec de compliance officer en una empresa o un altre tipus d'organització, tant pública com privada, així com altres funcions complementàries, com la de delegat de protecció de dades o la de l'òrgan de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, adquirint el coneixement necessari sobre la matèria, especialment en els camps penal, mercantil i de protecció de dades, així com les competències tècniques i digitals adequades per utilitzar les eines i plataformes tecnològiques disponibles al mercat per tal de dur a terme aquestes funcions i càrrecs duna manera més eficient. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => El títol combina la impartició de classes teòriques d'introducció en la matèria amb una important aportació pràctica i de laboratori. Les classes teòriques es dediquen a l'anàlisi la normativa reguladora dels programes de compliment normatiu i la figura del compliance officer, no només des de l'òptica del dret penal, on neix la figura associada al reconeixement de la responsabilitat criminal de les persones jurídiques, sinó també des de la perspectiva del dret regulador de les societats mercantils, perquè aquest és el principal àmbit d'implantació de la figura. L'aportació dels coneixements sobre la matèria es consolida amb el mètode del cas i l'anàlisi de la jurisprudència generada, tant a nivell nacional com internacional. La dinàmica més pràctica o de laboratori es duu a terme mitjançant l'entrenament per utilitzar una tecnologia creada per generar i gestionar programes de compliment normatiu: la plataforma IcloudCompliance. És un programari que permet implantar, agilitzar i monitoritzar les diferents obligacions normatives que les empreses tenen. És el primer programari amb aquestes característiques, que integra més de 15 programaris o mòduls: Compliance Penal & Corporatiu, ESG Sostenibilitat, RGPD, Ciberseguretat o SGSI, Ambiental, Firma Digital, Formació, Blanqueig de Capitals, Qualitat, Canal de Denúncies, PRL, Residus, Petjades de Carboni, Hídrica, Seguretat i Salut a la feina, Continuïtat & Contingència, Control Intern, SGI entre d'altres. IcloudCompliance ajuda les organitzacions d'una manera àgil a identificar quines àrees de l'empresa són susceptibles de més risc, i, una vegada identificades, permet dotar-los de més controls per mitiguin aquests riscos. D'aquesta manera, l'organització queda protegida davant de possibles actuacions i/o comportaments que es donin dins de la mateixa. És el primer i únic programari del mercat verificat per Bureau Veritas a ISO 19600, ISO 37001, UNE 19601, UNE 19602 i ISO 37301 i auditat a [MODALIDAD_EVALUACION2] => Seguretat de la Informació per auditor extern acreditat. L'entrenament en l'ús d'aquesta plataforma, a càrrec del CEO i el personal d'IcloudCompliance, es durà a terme a les instal·lacions l'UV LegalTech Lab, dependent de la Facultat de Dret de la Universitat de València i ubicat al campus de Tarongers. La proposta docent es completa amb un mòdul en què l'alumne, després de fer una estada de pràctiques en una empresa un altre tipus d'organització, prepara el seu propi projecte de programa de compliment normatiu, després de la identificació i l'avaluació dels riscos que incideixin en el context de la institució analitzada, sota la tutorització del professorat del Diploma. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => En particular, el Diploma està dirigit a la formació de les persones destinades a ocupar el càrrec d'oficial de compliment normatiu, a títol individual o com a membre d'una comissió, tant a nivell d'empreses com a altres organitzacions, públiques o privades . També és apte per a la formació de delegats de protecció de dades i integrants d'òrgans de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. [CRITERIO_ADMISION] => El Diploma d'especialització "Compliance Officer" està pensat per a juristes de totes les àrees i perfils professionals, tant aquells que han d'ingressar al mercat laboral en un futur proper, com aquells que, tot i tenir una trajectòria professional consolidada, vulguin ampliar la seva activitat futura fent-la extensiva a l'àrea del compliment normatiu, o bé reciclar-se i actualitzar-ne els coneixements i les competències en la matèria. En particular, el títol proporciona als oficials de compliment normatiu o als delegats de protecció de dades que no tinguin competències digitals, la possibilitat d'adquirir-les, per millorar capacitació professional. També és útil per a professionals d'altres disciplines, com l'economia o l'enginyeria, que vulguin tenir la possibilitat d'integrar-se en comissions de compliment normatiu, així com per a administradors i alts càrrecs d'empreses i altres organitzacions públiques o privades, que necessitin conèixer amb detall el funcionament daquests òrgans especialitzats. En general, el títol és apte i profitós, en general, per a tot tipus d'operadors jurídics, tant advocats autònoms o integrats a bufets o despatxos, com aquells altres que prestin els seus serveis a empreses o organitzacions, públiques o privades, membres de la magistratura , fedataris públics, desenvolupadors de projectes empresarials o professionals dedicats a l'assessorament de tercers en matèria de compliment normatiu. [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => - Ser capaç d'interpretar i aplicar el règim jurídic de la responsabilitat penal de les persones jurídiques a l'ordenament espanyol, especialment en el marc de l'empresa; - Realitzar un disseny bàsic dun mapa de riscos penals. - Ser capaç d'inserir els models de compliment normatiu en protecció de dades als models de gestió i/o processos basats o dependents de l'ús de dades personals. - Ser capaç d'integrar les metodologies d'anàlisi de riscos i protecció de dades des del disseny i per defecte en el disseny, el desenvolupament i la implementació de processos, sistemes d'informació i tecnologies digitals. - Utilitzar una plataforma tecnològica de gestió integral de riscs normatius. - Exercir el càrrec de compliance officer. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24232090 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Entorn normatiu del compliance corporatiu i penal [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Entorn normatiu del compliance corporatiu i penal [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Actuació de les persones jurídiques per mitjà dels seus òrgans i representants voluntaris. Especial referència al model societari. 1.1 L'estructura i les competències de l'òrgan d'administració a les societats de capital 1.2 L'administrador persona jurídica i altres subjectes responsables (extensió subjectiva dels deures i de la responsabilitat dels administradors). 1.3 La intervenció de la junta general a l'administració de les societats. 1.4 Deures dels administradors. Aspectes generals (remissió al mòdul 3). 1.5 La representació voluntària i representació orgànica. 1.6 L'empresa de grup: referència especial a l'administració. 1.7 La representació en altres tipus de persones jurídiques 2. Règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques al Codi Penal 2.1 Responsabilitat penal de les Persones Jurídiques 2.2 Model del Codi Penal espanyol 2.3 Pressuposts i fets de connexió 2.4 Penalitat i conseqüències jurídiques 3. ISO 37301 i 37001. I altres estàndards. 4. Circulars internacionals 5. Jurisprudència nacional i internacional [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Actuació de les persones jurídiques per mitjà dels seus òrgans i representants voluntaris. Especial referència al model societari. 1.1 L'estructura i les competències de l'òrgan d'administració a les societats de capital 1.2 L'administrador persona jurídica i altres subjectes responsables (extensió subjectiva dels deures i de la responsabilitat dels administradors). 1.3 La intervenció de la junta general a l'administració de les societats. 1.4 Deures dels administradors. Aspectes generals (remissió al mòdul 3). 1.5 La representació voluntària i representació orgànica. 1.6 L'empresa de grup: referència especial a l'administració. 1.7 La representació en altres tipus de persones jurídiques 2. Règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques al Codi Penal 2.1 Responsabilitat penal de les Persones Jurídiques 2.2 Model del Codi Penal espanyol 2.3 Pressuposts i fets de connexió 2.4 Penalitat i conseqüències jurídiques 3. ISO 37301 i 37001. I altres estàndards. 4. Circulars internacionals 5. Jurisprudència nacional i internacional [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24232090 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Prevenció del delicte, anàlisi i avaluació de riscos i principals àmbits de risc penal [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Prevenció del delicte, anàlisi i avaluació de riscos i principals àmbits de risc penal [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 Prevenció del delicte: Cultura preventiva. 1.1 Urgent vs important, prioritats 1.2 Prevenció - Detecció, davant de la clàssica reacció 1.3 Anàlisi: quan passa l'incident, el problema, el delicte o la crisi 1.4 Condicions i requisits per a l'eficàcia eximent o atenuant dels Programes de Compliment. 2 Anàlisi i avaluació de riscos. Metodologia Cós. 2.1 Components: 2.1.1 Ambient de control. 2.1.2 Establiment dobjectius. 2.1.3 Identificació desdeveniments. 2.1.4 Avaluació de Riscos. 2.1.5 Resposta als riscos. 2.1.6 Activitats de control. 2.1.7 Informació i comunicació. 2.1.8 Supervisió. 2.2 Objectius (estratègics, operatius, informació subministrada a tercers, compliment regulatori). 2.3 Beneficis. 3. Principals àmbits de risc penal de conformitat amb lordenament jurídic espanyol. 3.1 Blanqueig de capitals. 3.1.1 Normes internacionals sobre això. 3.1.2 Subjectes obligats vs. Conductes punibles. 3.1.3 Metodologia preventiva. Protocols i formes. 3.1.4 Integració dins del mapa de riscs de lentitat. Evolució als esquemes corporatius. 3.2 Corrupció. 3.2.1 Corrupció als negocis. Corrupció entre particulars. Corrupció a les transaccions comercials internacionals. Tipus agreujats. 3.2.2 Prevaricació dels funcionaris públics. Qüestions generals. Anàlisi del tipus. Aspecte subjectiu. Formes daparició del delicte. 3.2.3 Infidelitat en la custòdia de documents. Sostracció, destrucció, inutilització i ocultació de documents. Destrucció o inutilització de mitjans que impedeixen accés a documents restringits. Accés a documents secrets. 3.2.4 Violació de secrets. Revelació de secrets i informacions. Aprofitament del secret o de la informació privilegiada. 3.2.5 Suborn. 3.2.6 Trànsit dinfluències. Influència exercida per funcionari. Influència exercida per particular. Oferiment dinfluències. 3.2.7 Malversació. Aspectes comuns. Conductes típiques.Ànim de lucre. Formes daparició. [DESCRIPCION2] => 3.2.8 Fraus i exaccions il·legals. Fraus. Comeses per autoritat o funcionari. Responsabilitat del particular. Exaccions il·legals. Agreujament. 3.2.9 Negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i als abusos a l'exercici de la seva funció. Negociacions prohibides. Activitats prohibides. Ús de secrets o informació privilegiada. Abusos contra la llibertat sexual. 3.2.10 Disposició comuna als capítols anteriors. 3.3 Ambientals. 3.3.1 Delictes contra el medi ambient i environmental compliance. 3.3.2 Delictes contra l'ordenació del territori i criminal compliance a l'àmbit urbanístic 3.3.3 Delictes contra béns culturals: especial consideració als programes de compliment penal (criminal compliance programs) al sector del mercat de l'art. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1 Prevenció del delicte: Cultura preventiva. 1.1 Urgent vs important, prioritats 1.2 Prevenció - Detecció, davant de la clàssica reacció 1.3 Anàlisi: quan passa l'incident, el problema, el delicte o la crisi 1.4 Condicions i requisits per a l'eficàcia eximent o atenuant dels Programes de Compliment. 2 Anàlisi i avaluació de riscos. Metodologia Cós. 2.1 Components: 2.1.1 Ambient de control. 2.1.2 Establiment dobjectius. 2.1.3 Identificació desdeveniments. 2.1.4 Avaluació de Riscos. 2.1.5 Resposta als riscos. 2.1.6 Activitats de control. 2.1.7 Informació i comunicació. 2.1.8 Supervisió. 2.2 Objectius (estratègics, operatius, informació subministrada a tercers, compliment regulatori). 2.3 Beneficis. 3. Principals àmbits de risc penal de conformitat amb lordenament jurídic espanyol. 3.1 Blanqueig de capitals. 3.1.1 Normes internacionals sobre això. 3.1.2 Subjectes obligats vs. Conductes punibles. 3.1.3 Metodologia preventiva. Protocols i formes. 3.1.4 Integració dins del mapa de riscs de lentitat. Evolució als esquemes corporatius. 3.2 Corrupció. 3.2.1 Corrupció als negocis. Corrupció entre particulars. Corrupció a les transaccions comercials internacionals. Tipus agreujats. 3.2.2 Prevaricació dels funcionaris públics. Qüestions generals. Anàlisi del tipus. Aspecte subjectiu. Formes daparició del delicte. 3.2.3 Infidelitat en la custòdia de documents. Sostracció, destrucció, inutilització i ocultació de documents. Destrucció o inutilització de mitjans que impedeixen accés a documents restringits. Accés a documents secrets. 3.2.4 Violació de secrets. Revelació de secrets i informacions. Aprofitament del secret o de la informació privilegiada. 3.2.5 Suborn. 3.2.6 Trànsit dinfluències. Influència exercida per funcionari. Influència exercida per particular. Oferiment dinfluències. 3.2.7 Malversació. Aspectes comuns. Conductes típiques.Ànim de lucre. Formes daparició. [DESCRIPCION2_VAL] => 3.2.8 Fraus i exaccions il·legals. Fraus. Comeses per autoritat o funcionari. Responsabilitat del particular. Exaccions il·legals. Agreujament. 3.2.9 Negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i als abusos a l'exercici de la seva funció. Negociacions prohibides. Activitats prohibides. Ús de secrets o informació privilegiada. Abusos contra la llibertat sexual. 3.2.10 Disposició comuna als capítols anteriors. 3.3 Ambientals. 3.3.1 Delictes contra el medi ambient i environmental compliance. 3.3.2 Delictes contra l'ordenació del territori i criminal compliance a l'àmbit urbanístic 3.3.3 Delictes contra béns culturals: especial consideració als programes de compliment penal (criminal compliance programs) al sector del mercat de l'art. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24232090 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Compliance i empresa. Fases dimplantació del programa de compliment. El canal ètic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Compliance i empresa. Fases dimplantació del programa de compliment. El canal ètic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 Compliance i empresa. 1.1 Relació del compliance amb altres àrees de lempresa. 1.2 Compliance, Govern Corporatiu i RSC. 1.2.1 Bon Govern corporatiu. a) Antecedents internacionals. b) Antecedents en el context nacional. c) Instruments de govern corporatiu. 1.2.2 RSC. a) Antecedents de la responsabilitat corporativa a nivell internacional. b) Responsabilitat social corporativa a Espanya. 1.3 Compliance i deures i responsabilitats dels administradors. 1.3.1 Els deures dels administradors de societats de capital. 1.3.2 Conductes constitutives de conflictes dinterès. 1.3.3 Règim societari de la responsabilitat dels administradors. 2. Fases dimplantació del programa de compliment. 2.1 Situació actual i pla dactuació. 2.2 Planificació (elaboració docs.). 2.3 Implantació i implementació. 2.4 Avaluació, control i monitorització. 3. Habilitació dun canal ètic. 3.1 Normes i Directives internacionals. 3.2 Abast objectiu i subjectiu. 3.3 Òrgan de recerca. 3.4 Procediment. 3.5 Canals de denúncia i investigacions internes: la perspectiva penal. 3.5.1 Què es pot denunciar? Qui pot denunciar-ho? Com es pot denunciar? Davant qui denunciar? 3.5.2 El procés de gestió de la denúncia i lestratègia processal (penal). 3.5.3 Mitjans de recerca, límits i validesa en el procés (penal). 3.6 Protecció al denunciant. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1 Compliance i empresa. 1.1 Relació del compliance amb altres àrees de lempresa. 1.2 Compliance, Govern Corporatiu i RSC. 1.2.1 Bon Govern corporatiu. a) Antecedents internacionals. b) Antecedents en el context nacional. c) Instruments de govern corporatiu. 1.2.2 RSC. a) Antecedents de la responsabilitat corporativa a nivell internacional. b) Responsabilitat social corporativa a Espanya. 1.3 Compliance i deures i responsabilitats dels administradors. 1.3.1 Els deures dels administradors de societats de capital. 1.3.2 Conductes constitutives de conflictes dinterès. 1.3.3 Règim societari de la responsabilitat dels administradors. 2. Fases dimplantació del programa de compliment. 2.1 Situació actual i pla dactuació. 2.2 Planificació (elaboració docs.). 2.3 Implantació i implementació. 2.4 Avaluació, control i monitorització. 3. Habilitació dun canal ètic. 3.1 Normes i Directives internacionals. 3.2 Abast objectiu i subjectiu. 3.3 Òrgan de recerca. 3.4 Procediment. 3.5 Canals de denúncia i investigacions internes: la perspectiva penal. 3.5.1 Què es pot denunciar? Qui pot denunciar-ho? Com es pot denunciar? Davant qui denunciar? 3.5.2 El procés de gestió de la denúncia i lestratègia processal (penal). 3.5.3 Mitjans de recerca, límits i validesa en el procés (penal). 3.6 Protecció al denunciant. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24232090 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Protecció de dades i garantia de drets digitals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Protecció de dades i garantia de drets digitals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Protecció de dades. Un dret fonamental marc. 1.1 Protecció de dades conceptes bàsics. 1.2 El Reglament General de Protecció de Dades: conceptes bàsics 1.3 El Reglament general de protecció de dades: principis i drets. 1.4 Les obligacions de responsables i encarregats del tractament. Metodologies de compliment normatiu 1.5 Noves regulacions a la UE: Transformació Digital de la Unió Europea i drets. 1.6 Estàndards internacionals en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació. 2. Delegat de Protecció de Dades (DPO). 2.1 Necessitat de designació/possibilitat de designar DPO comú. 2.2 Perfil del DPO. Característiques. Qualificació necessària. Funció. 3. Registre dactivitats de tractament de dades. 4. Avaluació de limpacte. 5. Bretxa de seguretat. 6. Autoritat competent. 7. Infraccions i sancions. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Protecció de dades. Un dret fonamental marc. 1.1 Protecció de dades conceptes bàsics. 1.2 El Reglament General de Protecció de Dades: conceptes bàsics 1.3 El Reglament general de protecció de dades: principis i drets. 1.4 Les obligacions de responsables i encarregats del tractament. Metodologies de compliment normatiu 1.5 Noves regulacions a la UE: Transformació Digital de la Unió Europea i drets. 1.6 Estàndards internacionals en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació. 2. Delegat de Protecció de Dades (DPO). 2.1 Necessitat de designació/possibilitat de designar DPO comú. 2.2 Perfil del DPO. Característiques. Qualificació necessària. Funció. 3. Registre dactivitats de tractament de dades. 4. Avaluació de limpacte. 5. Bretxa de seguretat. 6. Autoritat competent. 7. Infraccions i sancions. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24232090 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => La figura del Compliance Officer i l'entorn del control de l'empresa [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La figura del Compliance Officer i l'entorn del control de l'empresa [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 Antecedents. 2 Rols i responsabilitats. 3 Òrgan de compliment. 4 Qüestions penals del responsable de compliment. 4.1 Fonts de la responsabilitat penal: escenaris dactuació i conseqüències jurídiques. 4.2 Responsabilitat civil subsidiària (en el marc del procés penal). 5 Qüestions corporatives que fan que la figura del Compliance Officer es transversal. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1 Antecedents. 2 Rols i responsabilitats. 3 Òrgan de compliment. 4 Qüestions penals del responsable de compliment. 4.1 Fonts de la responsabilitat penal: escenaris dactuació i conseqüències jurídiques. 4.2 Responsabilitat civil subsidiària (en el marc del procés penal). 5 Qüestions corporatives que fan que la figura del Compliance Officer es transversal. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24232090 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Cas pràctic i desenvolupament d'un PCN [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Cas pràctic i desenvolupament d'un PCN [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Programa de pràctiques en empresa 2. Desenvolupament d'un projecte de programa de compliance [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Programa de pràctiques en empresa 2. Desenvolupament d'un projecte de programa de compliance [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp77322 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Bonet Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Letrado y Co-Director. Estudio Jurídico Jesús Bonet, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp408647 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Casaña Gil [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Icloud Compliance. Project Manager [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp408310 [NOMBRE_PERSONA] => Christian [APELLIDOS] => Crespo León [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Chief Executive Officer. ICloud Compliance [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni25470 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => González Cussac [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5090 [EMAIL_FACULTAD] => jose.cussac@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni79676 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Guisasola Lerma [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H7457 [EMAIL_FACULTAD] => guisasol@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni78855 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Latorre Chiner [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => I3018 [EMAIL_FACULTAD] => nulachi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni65390 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Leon Alapont [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni58788 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Marimón Durá [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4086 [EMAIL_FACULTAD] => Rafael.Marimon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni78878 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Martínez Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => H0703 [EMAIL_FACULTAD] => martiner@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni2508 [NOMBRE_PERSONA] => Ángela [APELLIDOS] => Matallin Evangelio [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5244 [EMAIL_FACULTAD] => Angela.Matallin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni74605 [NOMBRE_PERSONA] => Catalina [APELLIDOS] => Vidales Rodriguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Derecho penal en la Universidad de Valencia [NPI] => U2936 [EMAIL_FACULTAD] => Catalina.Vidales@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni25470 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => González Cussac [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5090 [EMAIL_FACULTAD] => jose.cussac@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp408310 [NOMBRE_PERSONA] => Christian [APELLIDOS] => Crespo León [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Chief Executive Officer. ICloud Compliance [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2024/2025

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 30.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 16/09/2024

Data inici: Octubre 2024

Data fi: Gener 2025

Matrícula: 1150 € (importe preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social Universitat de València.)

Modalitat: Semipresencial

Lloc d'impartició: UV LegalTech Lab

Horari: Dilluns a dijous, de 15.30 a 20.00 hores

Més informació

Objectius del curs

L'objectiu del Diploma és formar professionals per desenvolupar amb solvència el càrrec de compliance officer en una empresa o un altre tipus d'organització, tant pública com privada, així com altres funcions complementàries, com la de delegat de protecció de dades o la de l'òrgan de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, adquirint el coneixement necessari sobre la matèria, especialment en els camps penal, mercantil i de protecció de dades, així com les competències tècniques i digitals adequades per utilitzar les eines i plataformes tecnològiques disponibles al mercat per tal de dur a terme aquestes funcions i càrrecs duna manera més eficient.

Objectius professionals

En particular, el Diploma està dirigit a la formació de les persones destinades a ocupar el càrrec d'oficial de compliment normatiu, a títol individual o com a membre d'una comissió, tant a nivell d'empreses com a altres organitzacions, públiques o privades . També és apte per a la formació de delegats de protecció de dades i integrants d'òrgans de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò