Diploma d'Especialització en Anàlisi Econòmica del Dret

2a Edició - Codi 22222460

Array ( [CODIGO] => 22222460 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1450 [MATRICULA_2] => 1000 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 21/02/2023 [FECHA_FIN] => 05/07/2023 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Administratiu i Processal [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 08/02/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => analisis-economico-derecho [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Juan Carlos [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Platero Andrés [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => juan.c.platero@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Anàlisi Econòmica del Dret [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dimarts i Dimecres Les classes s'imparteixen síncronamente, però també són gravades i poden ser visionades en qualsevol moment per els/les estudiants, de 17 a 20 hores (horari espanyol) [REQUISITOS_TITULACION] => [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Les institucions i, en particular, els sistemes jurídics afecten de manera notable al desenvolupament econòmic d'una societat. Per a entendre el funcionament d'una economia, és important analitzar a través de quins canals les regles i institucions jurídiques incideixen sobre les conductes d'organitzacions, empreses i consumidors. D'un altre costat, l'Economia ofereix eines teòriques i empíriques que permeten millorar la nostra comprensió dels fenòmens jurídics. La utilització de maneres de pensar, instruments analítics i mètodes quantitatius originaris de l'Economia ha transformat de manera radical la manera d'entendre i fer tant el Dret com la ciència jurídica, a través del que s'ha batejat com l'«anàlisi econòmica del Dret» (AED o Law and Economics). El AED resulta enormement útil per a la pràctica i la teoria del Dret. D'antuvi, hi ha multitud de conceptes, idees i arguments bàsics procedents de la teoria econòmica que sonen constantment en el debat públic general i que qualsevol jurista competent hauria d'incorporar a la seua «caixa d'eines». No obstant això, la principal utilitat del AED deriva que el mateix permet conéixer, explicar i predir com interacciona el sistema jurídic amb la realitat, això és, quin és o pot ser l'impacte del Dret sobre aquesta realitat i viceversa, com influeix aquesta sobre aquell. El AED ajuda a saber com reaccionaran les persones enfront de les normes jurídiques, quines conseqüències tindrà aqueixa reacció per al benestar social i com poden afectar diversos factors socials al contingut d'aqueixes normes. El AED permet avaluar si una solució jurídica constitueix els incentius adequats perquè els seus destinataris v. gr. les parts d'un contracte es comporten de manera que es maximitze la satisfacció de certes finalitats. A més, el AED pot i eventualment ha de ser emprat per a aplicar i interpretar l'ordenament jurídic vigent i precisar quina és la solució que el mateix prescriu per a un cas concret. En atenció a la seua utilitat i creixent importància, la Universitat de València ha decidit oferir un Diploma d'Especialització en Anàlisi Econòmica del Dret. Es tracta de l'únic títol universitari que sobre aquesta matèria s'imparteix amb caràcter en línia en la comunitat jurídica hispanoparlant. Amb ell es persegueix que els interessats que decidisquen cursar-ho adquirisquen les següents competències: - Comprendre com els coneixements i les eines metodològiques proporcionades per l'Economia són de gran utilitat per a entendre, analitzar, explicar, aplicar i desenvolupar millor el sistema jurídic. - Adquirir nocions bàsiques d'Economia que permeten aprendre a avaluar les conseqüències socials més importants de les diferents solucions que poden donar-se als problemes jurídics. - Aprendre a analitzar els problemes jurídics des d'una perspectiva econòmica, això és, a determinar: quines conseqüències (costos i beneficis) poden tindre certes solucions jurídiques; com reaccionen els individus davant elles; quins factors socials influeixen en aqueixes solucions; com podrien dissenyar-se aquestes per a maximitzar la satisfacció de certes finalitats; i quina rellevància tenen aqueixes conseqüències per a comprendre, interpretar, aplicar o desenvolupar el Dret. - Analitzar des d'una perspectiva econòmica les institucions jurídiques de major rellevància pràctica per a l'exercici professional: contractes, responsabilitat civil, propietat, litigació, societats, Dret penal, Dret públic i Dret regulador. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => preu reduït per a alumnes amb un expedient de grau i postgrau igual o superior a 9 sobre 10 i estudiants pertanyents a entitats sense ànim de lucre amb les quals la Universitat de València haja signat un conveni a aquest efecte [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El Diploma proporciona una especialització que pot resultar especialment valuosa per a dos tipus d'estudiants: En primer lloc, per als graduats que pretenguen desenvolupar una carrera acadèmica en qualsevol de les branques del Dret, especialment (però no sols) en aquells sectors en els quals la perspectiva del AED ha adquirit major rellevància: Dret patrimonial privat (contractes, danys, propietat, competència i societari) i Dret públic regulador. És previsible que en el món acadèmic jurídic de parla hispana el AED continue adquirint cada vegada més importància, com ha ocorregut i encara està ocorrent en les grans Escoles de Dret nord-americanes i algunes Facultats de Dret europees, que lideren la producció científica mundial en l'àmbit jurídic. En segon lloc, el Diploma resulta especialment apropiat per als graduats que estiguen exercint o pretenguen exercir professionalment en aquests sectors en els quals el AED té major rellevància. El coneixement de les conseqüències i implicacions econòmiques que poden comportar diferents solucions jurídiques (per exemple, els termes d'un contracte) resulta especialment important i valuós en aquests sectors. Per aquest motiu els juristes amb coneixements econòmics i, en particular, de AED siguen molt benvolguts en els grans bufets d'advocats i en les assessories jurídiques de les grans empreses privades i organitzacions públiques. En qualsevol dels dos casos, la impartició en línia del Diploma al llarg d'un semestre permet compatibilitzar-lo amb l'activitat laboral, professional o acadèmica. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22222460 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducción al AED 1.1. Concepto de Economía 1.2. Presupuestos del AED 1.3. Herramientas del AED 1.4. Utilidad del AED 1.5. Críticas al AED 2. El Análisis Conductual del Derecho (Behavioral Law and Economics) 2.1. El modelo de la elección racional y su revisión 2.2. Sesgos y heurísticos 2.3. Aplicaciones del Análisis Conductual del Derecho. Los nudges 3. Nociones básicas de Economía para el análisis del Derecho 3.1. Conceptos fundamentales: maximización, equilibrio y eficiencia 3.2. Oferta y demanda 3.3. El mercado y sus fallos 3.4. Decisiones bajo incertidumbre. Riesgo y seguro [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducción al AED 1.1. Concepto de Economía 1.2. Presupuestos del AED 1.3. Herramientas del AED 1.4. Utilidad del AED 1.5. Críticas al AED 2. El Análisis Conductual del Derecho (Behavioral Law and Economics) 2.1. El modelo de la elección racional y su revisión 2.2. Sesgos y heurísticos 2.3. Aplicaciones del Análisis Conductual del Derecho. Los nudges 3. Nociones básicas de Economía para el análisis del Derecho 3.1. Conceptos fundamentales: maximización, equilibrio y eficiencia 3.2. Oferta y demanda 3.3. El mercado y sus fallos 3.4. Decisiones bajo incertidumbre. Riesgo y seguro [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22222460 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Dret de danys 1.1. Funcions del Dret de danys 1.2. Tipus d'accidents: unilaterals i bilaterals 1.3. Regles de responsabilitat. Negligència i responsabilitat objectiva. Negligència comparativa i negligència contributiva 1.4. El mal 1.5. Causalitat 1.6. La indemnització 1.7. L'assegurament dels danys 2. Dret de propietat 2.1. Concepte i justificació dels drets de propietat 2.2. Tipus de drets de propietat 2.3. Adquisició i transferència de la propietat 2.4. Conflictes i cooperació en l'ús de la propietat. El problema de les externalitats 2.5. Propietat pública 2.6. Propietat intel·lectual 3. Dret de contractes 3.1. Justificació dels contractes i de la seua obligatorietat 3.2. Formació del contracte 3.3. Incompletitud dels contractes 3.4. Interpretació dels contractes 3.5. Remedios contra l'incompliment dels contractes 3.6. Renegociació dels contractes 4. Dret de societats 4.1. Què són les societats 4.2. Per a què serveixen les societats 4.3. L'estructura i el govern de les societats [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Dret de danys 1.1. Funcions del Dret de danys 1.2. Tipus d'accidents: unilaterals i bilaterals 1.3. Regles de responsabilitat. Negligència i responsabilitat objectiva. Negligència comparativa i negligència contributiva 1.4. El mal 1.5. Causalitat 1.6. La indemnització 1.7. L'assegurament dels danys 2. Dret de propietat 2.1. Concepte i justificació dels drets de propietat 2.2. Tipus de drets de propietat 2.3. Adquisició i transferència de la propietat 2.4. Conflictes i cooperació en l'ús de la propietat. El problema de les externalitats 2.5. Propietat pública 2.6. Propietat intel·lectual 3. Dret de contractes 3.1. Justificació dels contractes i de la seua obligatorietat 3.2. Formació del contracte 3.3. Incompletitud dels contractes 3.4. Interpretació dels contractes 3.5. Remedios contra l'incompliment dels contractes 3.6. Renegociació dels contractes 4. Dret de societats 4.1. Què són les societats 4.2. Per a què serveixen les societats 4.3. L'estructura i el govern de les societats [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22222460 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Litigació 2.1. Per què hi ha plets? 2.2. Regles de procediment 2.3. Distribució dels costos del plet 2.4. Retribució dels advocats 2.5. Sistema de recursos 2. Dret penal 2.1. Finalitats de les sancions 2.2. Dissuasió amb sancions monetàries 2.3. Dissuasió amb sancions no monetàries 2.4. Principis del Dret processal penal 3. Dret constitucional i administratiu 3.1. L'organització dels poders públics 3.2. L'exercici del poder públic i la seua revisió judicial 3. Regulació pública 3.1. Justificació de la regulació pública 3.2. Instruments de la regulació pública 5. Dret de defensa de la competència 5.1. Monopolis 5.2. Pactes col·lusoris 5.3. Control de fusions i adquisicions 5.4. Ajudes públiques [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Litigació 2.1. Per què hi ha plets? 2.2. Regles de procediment 2.3. Distribució dels costos del plet 2.4. Retribució dels advocats 2.5. Sistema de recursos 2. Dret penal 2.1. Finalitats de les sancions 2.2. Dissuasió amb sancions monetàries 2.3. Dissuasió amb sancions no monetàries 2.4. Principis del Dret processal penal 3. Dret constitucional i administratiu 3.1. L'organització dels poders públics 3.2. L'exercici del poder públic i la seua revisió judicial 3. Regulació pública 3.1. Justificació de la regulació pública 3.2. Instruments de la regulació pública 5. Dret de defensa de la competència 5.1. Monopolis 5.2. Pactes col·lusoris 5.3. Control de fusions i adquisicions 5.4. Ajudes públiques [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66332 [NOMBRE_PERSONA] => Hugo Alejandro [APELLIDOS] => Acciarri [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni66396 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Alfaro Águila-Real [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni66334 [NOMBRE_PERSONA] => Mireia [APELLIDOS] => Artigot Golobardes [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni66343 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Bermejo Gutiérrez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni66395 [NOMBRE_PERSONA] => Alfredo José [APELLIDOS] => Bullard González [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho. Universidad del Pacífico, Lima [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni58342 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel [APELLIDOS] => Doménech Pascual [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => M9003 [EMAIL_FACULTAD] => Gabriel.Domenech@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni66362 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Ignacio [APELLIDOS] => Gómez Ligüerre [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni66342 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Gómez Pomar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni66328 [NOMBRE_PERSONA] => Matías [APELLIDOS] => Irigoyen Testa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni66345 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Marcos Fernández [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor de Derecho Mercantil. IE University, Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni67611 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Mery Nieto [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Diego Portales, Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp376705 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Sebastián [APELLIDOS] => Mora Sanguinetti [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Senior Economist. Banco de España [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni66348 [NOMBRE_PERSONA] => Íñigo [APELLIDOS] => Ortiz de Urbina Gimeno [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad Complutense. Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni71653 [NOMBRE_PERSONA] => Diego Martín [APELLIDOS] => Papayannis [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Serra Húnter de filosofía del derecho e Investigador de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidadde Girona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni66363 [NOMBRE_PERSONA] => Diego Gonzalo [APELLIDOS] => Pardow Lorenzo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho y Economía. Universidad de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni3100 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Puchades Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => G1099 [EMAIL_FACULTAD] => mpuchade@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni66464 [NOMBRE_PERSONA] => Sonia [APELLIDOS] => Ramos González [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni71655 [NOMBRE_PERSONA] => Teresa [APELLIDOS] => Rodríguez de las Heras Ballell [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular. Derecho Mercantil. Universidad Carlos III de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni66358 [NOMBRE_PERSONA] => Antoni [APELLIDOS] => Rubí Puig [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni66405 [NOMBRE_PERSONA] => María Isabel [APELLIDOS] => Sáez Lacave [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni66371 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Salvador Coderch [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni66408 [NOMBRE_PERSONA] => Nuno Manuel [APELLIDOS] => Soares De Oliveira Da Rosa Garoupa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho y Economía. George Mason University, Anton Scalia Law School [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni66379 [NOMBRE_PERSONA] => Carina Pamela [APELLIDOS] => Tolosa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrática de Derecho Civil. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni71949 [NOMBRE_PERSONA] => Omar Patricio [APELLIDOS] => Vásquez Duque [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Stanford University / lawyer and a J.S.D. candidate at Stanford Law School [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni15948 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael Antonio [APELLIDOS] => Verdera Server [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => H5183 [EMAIL_FACULTAD] => rafael.verdera@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58342 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel [APELLIDOS] => Doménech Pascual [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => M9003 [EMAIL_FACULTAD] => Gabriel.Domenech@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66332 [NOMBRE_PERSONA] => Hugo Alejandro [APELLIDOS] => Acciarri [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 22222460 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1450 [MATRICULA_2] => 1000 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 21/02/2023 [FECHA_FIN] => 05/07/2023 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Administratiu i Processal [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 08/02/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => analisis-economico-derecho [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Juan Carlos [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Platero Andrés [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => juan.c.platero@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Anàlisi Econòmica del Dret [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dimarts i Dimecres Les classes s'imparteixen síncronamente, però també són gravades i poden ser visionades en qualsevol moment per els/les estudiants, de 17 a 20 hores (horari espanyol) [REQUISITOS_TITULACION] => [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Les institucions i, en particular, els sistemes jurídics afecten de manera notable al desenvolupament econòmic d'una societat. Per a entendre el funcionament d'una economia, és important analitzar a través de quins canals les regles i institucions jurídiques incideixen sobre les conductes d'organitzacions, empreses i consumidors. D'un altre costat, l'Economia ofereix eines teòriques i empíriques que permeten millorar la nostra comprensió dels fenòmens jurídics. La utilització de maneres de pensar, instruments analítics i mètodes quantitatius originaris de l'Economia ha transformat de manera radical la manera d'entendre i fer tant el Dret com la ciència jurídica, a través del que s'ha batejat com l'«anàlisi econòmica del Dret» (AED o Law and Economics). El AED resulta enormement útil per a la pràctica i la teoria del Dret. D'antuvi, hi ha multitud de conceptes, idees i arguments bàsics procedents de la teoria econòmica que sonen constantment en el debat públic general i que qualsevol jurista competent hauria d'incorporar a la seua «caixa d'eines». No obstant això, la principal utilitat del AED deriva que el mateix permet conéixer, explicar i predir com interacciona el sistema jurídic amb la realitat, això és, quin és o pot ser l'impacte del Dret sobre aquesta realitat i viceversa, com influeix aquesta sobre aquell. El AED ajuda a saber com reaccionaran les persones enfront de les normes jurídiques, quines conseqüències tindrà aqueixa reacció per al benestar social i com poden afectar diversos factors socials al contingut d'aqueixes normes. El AED permet avaluar si una solució jurídica constitueix els incentius adequats perquè els seus destinataris v. gr. les parts d'un contracte es comporten de manera que es maximitze la satisfacció de certes finalitats. A més, el AED pot i eventualment ha de ser emprat per a aplicar i interpretar l'ordenament jurídic vigent i precisar quina és la solució que el mateix prescriu per a un cas concret. En atenció a la seua utilitat i creixent importància, la Universitat de València ha decidit oferir un Diploma d'Especialització en Anàlisi Econòmica del Dret. Es tracta de l'únic títol universitari que sobre aquesta matèria s'imparteix amb caràcter en línia en la comunitat jurídica hispanoparlant. Amb ell es persegueix que els interessats que decidisquen cursar-ho adquirisquen les següents competències: - Comprendre com els coneixements i les eines metodològiques proporcionades per l'Economia són de gran utilitat per a entendre, analitzar, explicar, aplicar i desenvolupar millor el sistema jurídic. - Adquirir nocions bàsiques d'Economia que permeten aprendre a avaluar les conseqüències socials més importants de les diferents solucions que poden donar-se als problemes jurídics. - Aprendre a analitzar els problemes jurídics des d'una perspectiva econòmica, això és, a determinar: quines conseqüències (costos i beneficis) poden tindre certes solucions jurídiques; com reaccionen els individus davant elles; quins factors socials influeixen en aqueixes solucions; com podrien dissenyar-se aquestes per a maximitzar la satisfacció de certes finalitats; i quina rellevància tenen aqueixes conseqüències per a comprendre, interpretar, aplicar o desenvolupar el Dret. - Analitzar des d'una perspectiva econòmica les institucions jurídiques de major rellevància pràctica per a l'exercici professional: contractes, responsabilitat civil, propietat, litigació, societats, Dret penal, Dret públic i Dret regulador. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => preu reduït per a alumnes amb un expedient de grau i postgrau igual o superior a 9 sobre 10 i estudiants pertanyents a entitats sense ànim de lucre amb les quals la Universitat de València haja signat un conveni a aquest efecte [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El Diploma proporciona una especialització que pot resultar especialment valuosa per a dos tipus d'estudiants: En primer lloc, per als graduats que pretenguen desenvolupar una carrera acadèmica en qualsevol de les branques del Dret, especialment (però no sols) en aquells sectors en els quals la perspectiva del AED ha adquirit major rellevància: Dret patrimonial privat (contractes, danys, propietat, competència i societari) i Dret públic regulador. És previsible que en el món acadèmic jurídic de parla hispana el AED continue adquirint cada vegada més importància, com ha ocorregut i encara està ocorrent en les grans Escoles de Dret nord-americanes i algunes Facultats de Dret europees, que lideren la producció científica mundial en l'àmbit jurídic. En segon lloc, el Diploma resulta especialment apropiat per als graduats que estiguen exercint o pretenguen exercir professionalment en aquests sectors en els quals el AED té major rellevància. El coneixement de les conseqüències i implicacions econòmiques que poden comportar diferents solucions jurídiques (per exemple, els termes d'un contracte) resulta especialment important i valuós en aquests sectors. Per aquest motiu els juristes amb coneixements econòmics i, en particular, de AED siguen molt benvolguts en els grans bufets d'advocats i en les assessories jurídiques de les grans empreses privades i organitzacions públiques. En qualsevol dels dos casos, la impartició en línia del Diploma al llarg d'un semestre permet compatibilitzar-lo amb l'activitat laboral, professional o acadèmica. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22222460 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducción al AED 1.1. Concepto de Economía 1.2. Presupuestos del AED 1.3. Herramientas del AED 1.4. Utilidad del AED 1.5. Críticas al AED 2. El Análisis Conductual del Derecho (Behavioral Law and Economics) 2.1. El modelo de la elección racional y su revisión 2.2. Sesgos y heurísticos 2.3. Aplicaciones del Análisis Conductual del Derecho. Los nudges 3. Nociones básicas de Economía para el análisis del Derecho 3.1. Conceptos fundamentales: maximización, equilibrio y eficiencia 3.2. Oferta y demanda 3.3. El mercado y sus fallos 3.4. Decisiones bajo incertidumbre. Riesgo y seguro [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducción al AED 1.1. Concepto de Economía 1.2. Presupuestos del AED 1.3. Herramientas del AED 1.4. Utilidad del AED 1.5. Críticas al AED 2. El Análisis Conductual del Derecho (Behavioral Law and Economics) 2.1. El modelo de la elección racional y su revisión 2.2. Sesgos y heurísticos 2.3. Aplicaciones del Análisis Conductual del Derecho. Los nudges 3. Nociones básicas de Economía para el análisis del Derecho 3.1. Conceptos fundamentales: maximización, equilibrio y eficiencia 3.2. Oferta y demanda 3.3. El mercado y sus fallos 3.4. Decisiones bajo incertidumbre. Riesgo y seguro [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22222460 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Dret de danys 1.1. Funcions del Dret de danys 1.2. Tipus d'accidents: unilaterals i bilaterals 1.3. Regles de responsabilitat. Negligència i responsabilitat objectiva. Negligència comparativa i negligència contributiva 1.4. El mal 1.5. Causalitat 1.6. La indemnització 1.7. L'assegurament dels danys 2. Dret de propietat 2.1. Concepte i justificació dels drets de propietat 2.2. Tipus de drets de propietat 2.3. Adquisició i transferència de la propietat 2.4. Conflictes i cooperació en l'ús de la propietat. El problema de les externalitats 2.5. Propietat pública 2.6. Propietat intel·lectual 3. Dret de contractes 3.1. Justificació dels contractes i de la seua obligatorietat 3.2. Formació del contracte 3.3. Incompletitud dels contractes 3.4. Interpretació dels contractes 3.5. Remedios contra l'incompliment dels contractes 3.6. Renegociació dels contractes 4. Dret de societats 4.1. Què són les societats 4.2. Per a què serveixen les societats 4.3. L'estructura i el govern de les societats [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Dret de danys 1.1. Funcions del Dret de danys 1.2. Tipus d'accidents: unilaterals i bilaterals 1.3. Regles de responsabilitat. Negligència i responsabilitat objectiva. Negligència comparativa i negligència contributiva 1.4. El mal 1.5. Causalitat 1.6. La indemnització 1.7. L'assegurament dels danys 2. Dret de propietat 2.1. Concepte i justificació dels drets de propietat 2.2. Tipus de drets de propietat 2.3. Adquisició i transferència de la propietat 2.4. Conflictes i cooperació en l'ús de la propietat. El problema de les externalitats 2.5. Propietat pública 2.6. Propietat intel·lectual 3. Dret de contractes 3.1. Justificació dels contractes i de la seua obligatorietat 3.2. Formació del contracte 3.3. Incompletitud dels contractes 3.4. Interpretació dels contractes 3.5. Remedios contra l'incompliment dels contractes 3.6. Renegociació dels contractes 4. Dret de societats 4.1. Què són les societats 4.2. Per a què serveixen les societats 4.3. L'estructura i el govern de les societats [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22222460 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Litigació 2.1. Per què hi ha plets? 2.2. Regles de procediment 2.3. Distribució dels costos del plet 2.4. Retribució dels advocats 2.5. Sistema de recursos 2. Dret penal 2.1. Finalitats de les sancions 2.2. Dissuasió amb sancions monetàries 2.3. Dissuasió amb sancions no monetàries 2.4. Principis del Dret processal penal 3. Dret constitucional i administratiu 3.1. L'organització dels poders públics 3.2. L'exercici del poder públic i la seua revisió judicial 3. Regulació pública 3.1. Justificació de la regulació pública 3.2. Instruments de la regulació pública 5. Dret de defensa de la competència 5.1. Monopolis 5.2. Pactes col·lusoris 5.3. Control de fusions i adquisicions 5.4. Ajudes públiques [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Litigació 2.1. Per què hi ha plets? 2.2. Regles de procediment 2.3. Distribució dels costos del plet 2.4. Retribució dels advocats 2.5. Sistema de recursos 2. Dret penal 2.1. Finalitats de les sancions 2.2. Dissuasió amb sancions monetàries 2.3. Dissuasió amb sancions no monetàries 2.4. Principis del Dret processal penal 3. Dret constitucional i administratiu 3.1. L'organització dels poders públics 3.2. L'exercici del poder públic i la seua revisió judicial 3. Regulació pública 3.1. Justificació de la regulació pública 3.2. Instruments de la regulació pública 5. Dret de defensa de la competència 5.1. Monopolis 5.2. Pactes col·lusoris 5.3. Control de fusions i adquisicions 5.4. Ajudes públiques [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66332 [NOMBRE_PERSONA] => Hugo Alejandro [APELLIDOS] => Acciarri [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni66396 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Alfaro Águila-Real [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni66334 [NOMBRE_PERSONA] => Mireia [APELLIDOS] => Artigot Golobardes [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni66343 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Bermejo Gutiérrez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni66395 [NOMBRE_PERSONA] => Alfredo José [APELLIDOS] => Bullard González [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho. Universidad del Pacífico, Lima [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni58342 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel [APELLIDOS] => Doménech Pascual [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => M9003 [EMAIL_FACULTAD] => Gabriel.Domenech@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni66362 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Ignacio [APELLIDOS] => Gómez Ligüerre [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni66342 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Gómez Pomar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni66328 [NOMBRE_PERSONA] => Matías [APELLIDOS] => Irigoyen Testa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni66345 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Marcos Fernández [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor de Derecho Mercantil. IE University, Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni67611 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Mery Nieto [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Diego Portales, Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp376705 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Sebastián [APELLIDOS] => Mora Sanguinetti [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Senior Economist. Banco de España [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni66348 [NOMBRE_PERSONA] => Íñigo [APELLIDOS] => Ortiz de Urbina Gimeno [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad Complutense. Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni71653 [NOMBRE_PERSONA] => Diego Martín [APELLIDOS] => Papayannis [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Serra Húnter de filosofía del derecho e Investigador de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidadde Girona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni66363 [NOMBRE_PERSONA] => Diego Gonzalo [APELLIDOS] => Pardow Lorenzo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho y Economía. Universidad de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni3100 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Puchades Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => G1099 [EMAIL_FACULTAD] => mpuchade@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni66464 [NOMBRE_PERSONA] => Sonia [APELLIDOS] => Ramos González [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni71655 [NOMBRE_PERSONA] => Teresa [APELLIDOS] => Rodríguez de las Heras Ballell [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular. Derecho Mercantil. Universidad Carlos III de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni66358 [NOMBRE_PERSONA] => Antoni [APELLIDOS] => Rubí Puig [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni66405 [NOMBRE_PERSONA] => María Isabel [APELLIDOS] => Sáez Lacave [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni66371 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Salvador Coderch [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni66408 [NOMBRE_PERSONA] => Nuno Manuel [APELLIDOS] => Soares De Oliveira Da Rosa Garoupa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho y Economía. George Mason University, Anton Scalia Law School [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni66379 [NOMBRE_PERSONA] => Carina Pamela [APELLIDOS] => Tolosa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrática de Derecho Civil. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni71949 [NOMBRE_PERSONA] => Omar Patricio [APELLIDOS] => Vásquez Duque [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Stanford University / lawyer and a J.S.D. candidate at Stanford Law School [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni15948 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael Antonio [APELLIDOS] => Verdera Server [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => H5183 [EMAIL_FACULTAD] => rafael.verdera@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58342 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel [APELLIDOS] => Doménech Pascual [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => M9003 [EMAIL_FACULTAD] => Gabriel.Domenech@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66332 [NOMBRE_PERSONA] => Hugo Alejandro [APELLIDOS] => Acciarri [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2022/2023

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 30.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 08/02/2023

Data inici: Febrer 2023

Data fi: Juliol 2023

Matrícula: 1450 € (import preu públic)
1.000 € (import preu públic) preu reduït per a alumnes amb un expedient de grau i postgrau igual o superior a 9 sobre 10 i estudiants pertanyents a entitats sense ànim de lucre amb les quals la Universitat de València haja signat un conveni a aquest efecte

Requisits d'accés:

Modalitat: On-line

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició:

Horari: Dimarts i Dimecres Les classes s'imparteixen síncronamente, però també són gravades i poden ser visionades en qualsevol moment per els/les estudiants, de 17 a 20 hores (horari espanyol)

Més informació

Objectius del curs

Les institucions i, en particular, els sistemes jurídics afecten de manera notable al desenvolupament econòmic d'una societat. Per a entendre el funcionament d'una economia, és important analitzar a través de quins canals les regles i institucions jurídiques incideixen sobre les conductes d'organitzacions, empreses i consumidors. D'un altre costat, l'Economia ofereix eines teòriques i empíriques que permeten millorar la nostra comprensió dels fenòmens jurídics. La utilització de maneres de pensar, instruments analítics i mètodes quantitatius originaris de l'Economia ha transformat de manera radical la manera d'entendre i fer tant el Dret com la ciència jurídica, a través del que s'ha batejat com l'«anàlisi econòmica del Dret» (AED o Law and Economics).

El AED resulta enormement útil per a la pràctica i la teoria del Dret. D'antuvi, hi ha multitud de conceptes, idees i arguments bàsics procedents de la teoria econòmica que sonen constantment en el debat públic general i que qualsevol jurista competent hauria d'incorporar a la seua «caixa d'eines». No obstant això, la principal utilitat del AED deriva que el mateix permet conéixer, explicar i predir com interacciona el sistema jurídic amb la realitat, això és, quin és o pot ser l'impacte del Dret sobre aquesta realitat i viceversa, com influeix aquesta sobre aquell. El AED ajuda a saber com reaccionaran les persones enfront de les normes jurídiques, quines conseqüències tindrà aqueixa reacció per al benestar social i com poden afectar diversos factors socials al contingut d'aqueixes normes. El AED permet avaluar si una solució jurídica constitueix els incentius adequats perquè els seus destinataris v. gr. les parts d'un contracte es comporten de manera que es maximitze la satisfacció de certes finalitats. A més, el AED pot i eventualment ha de ser emprat per a aplicar i interpretar l'ordenament jurídic vigent i precisar quina és la solució que el mateix prescriu per a un cas concret.

Leer más

Objectius professionals

El Diploma proporciona una especialització que pot resultar especialment valuosa per a dos tipus d'estudiants:
En primer lloc, per als graduats que pretenguen desenvolupar una carrera acadèmica en qualsevol de les branques del Dret, especialment (però no sols) en aquells sectors en els quals la perspectiva del AED ha adquirit major rellevància: Dret patrimonial privat (contractes, danys, propietat, competència i societari) i Dret públic regulador. És previsible que en el món acadèmic jurídic de parla hispana el AED continue adquirint cada vegada més importància, com ha ocorregut i encara està ocorrent en les grans Escoles de Dret nord-americanes i algunes Facultats de Dret europees, que lideren la producció científica mundial en l'àmbit jurídic.
En segon lloc, el Diploma resulta especialment apropiat per als graduats que estiguen exercint o pretenguen exercir professionalment en aquests sectors en els quals el AED té major rellevància. El coneixement de les conseqüències i implicacions econòmiques que poden comportar diferents solucions jurídiques (per exemple, els termes d'un contracte) resulta especialment important i valuós en aquests sectors. Per aquest motiu els juristes amb coneixements econòmics i, en particular, de AED siguen molt benvolguts en els grans bufets d'advocats i en les assessories jurídiques de les grans empreses privades i organitzacions públiques.

Leer más

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS