Diploma d'Especialització en Anàlisi Econòmica del Dret

3a Edició - Codi 23222460

Array ( [CODIGO] => 23222460 [EDICION] => 3 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1100 [MATRICULA_2] => 1550 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 20/02/2024 [FECHA_FIN] => 03/07/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Administratiu i Processal [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 06/02/2024 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => analisis-economico-derecho [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Juan Carlos [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Platero Andrés [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => juan.c.platero@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Anàlisi Econòmica del Dret [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dimarts i Dimecres, de 17 a 20 hores (horari espanyol), [REQUISITOS_TITULACION] => El Diploma va dirigit a: - Graduats, llicenciats i diplomats universitaris. - Empleats públics amb titulació universitària. - Professionals del Dret. - Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtenir el seu títol de grau, sempre que obtinguen el títol en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El Diploma d'Especialització en Anàlisi Econòmica del Dret té els següents objectius: 1r. Mostrar als alumnes que els coneixements i les herrramientas metodològiques proporcionades per l'economia són d'una gran utilitat per a comprendre, analitzar, explicar, interpretar, aplicar i desenvolupar millor el sistema jurídic. 2n. Proporcionar als alumnes unes nocions bàsiques d'economia que els permeten aprendre a avaluar quins poden ser les conseqüències socials més importants (els costos i els beneficis) de les diferents solucions alternatives que poden donar-se als problemes jurídics, conseqüències que és de fonamental importància conèixer bé a l'hora de comprendre, analitzar, interpretar, aplicar i desenvolupar el Dret. 3r. Ensenyar als alumnes a analitzar els problemes jurídics des d'una perspectiva econòmica: a determinar quines conseqüències (costos i beneficis) poden tenir unes certes solucions jurídiques; com reaccionaran els individus enfront d'elles; quins factors socials les determinen; com podrien dissenyar-se aqueixes solucions perquè les persones es comporten de manera que es maximitze la satisfacció d'uns certs fins; i quina rellevància poden tenir aqueixes conseqüències a fi de comprendre, interpretar, aplicar o desenvolupar el Dret. 4t. Estudiar des d'una perspectiva econòmica les institucions jurídiques de major rellevància pràctica per a l'exercici professional: Dret de contractes, Dret de danys, Dret de propietat, Dret societari, Dret de la litigació, Dret penal, Dret públic i Dret regulador. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => El mètode combina sessions teòriques i pràctiques. En ambdues participarà activament l'alumnat del Diploma. En les primeres, els professors exposaran les corresponents lliçons al fil d'uns certs materials que s'hauran penjat o enllaçat a l'aula virtual amb l'antelació suficient, i que els alumnes han d'haver llegit abans de la corresponent sessió. En les segones, es discutiran problemes i casos pràctics, que els alumnes han d'haver preparat prèviament. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El Diploma proporciona una especialització que pot resultar especialment valuosa per a dos tipus d'estudiants: En primer lloc, per als graduats de Dret, espanyols o llatinoamericans, que pretenguen desenvolupar una carrera acadèmica en qualsevol de les branques del Dret, especialment (però no sols) en aquells sectors en els quals la perspectiva i la literatura del AED han adquirit major rellevància: Dret patrimonial privat (contractes, danys, propietat, defensa de la competència i societari) i Dret públic regulador. És previsible que en el món acadèmic jurídic de parla hispana el AED continue adquirint cada vegada més importància, com ha ocorregut i encara està ocorrent en les Universitats més prestigioses del món, que lideren la producció científica en l'àmbit jurídic (i.e. les grans Escoles de Dret nord-americanes i algunes Facultats de Dret europees). En segon lloc, el Diploma resulta especialment apropiat per als graduats que estiguen exercint o pretenguen exercir professionalment en aquests sectors en els quals el AED té major rellevància. Ha de notar-se que el coneixement de les conseqüències i implicacions econòmiques que poden comportar diferents solucions jurídiques (per exemple, els termes d'un contracte) resulten de fonamental importància i, per tant, són especialment valuoses en aquells segments de la pràctica professional del Dret on els interessos econòmics en joc són particularment elevats. És per això que els juristes amb coneixements econòmics i, en particular, de AED són molt benvolguts en els grans bufets d'advocats i en les assessories jurídiques de les grans empreses. No és ni molt menys casualitat que molts dels màxims especialistes del AED del món acadèmic espanyol i llatinoamericà (que formen part d'aquest Diploma d'Especialització) treballen, també, com a advocats en els més prestigiosos despatxos d'advocats dels seus respectius països. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222460 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Dret patrimonial privat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dret patrimonial privat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Dret de danys 1.1. Funcions del Dret de danys 1.2. Tipus d'accidents: unilaterals i bilaterals 1.3. Regles de responsabilitat. Negligència i responsabilitat objectiva. Negligència comparativa i negligència contributiva 1.4. El mal 1.5. Causalitat 1.6. La indemnització 1.7. L'assegurament dels danys 2. Dret de propietat 2.1. Concepte i justificació dels drets de propietat 2.2. Tipus de drets de propietat 2.3. Adquisició i transferència de la propietat 2.4. Conflictes i cooperació en l'ús de la propietat. El problema de les externalitats 2.5. Propietat pública 2.6. Propietat intel·lectual 3. Dret de contractes 3.1. Justificació dels contractes i de la seua obligatorietat 3.2. Formació del contracte 3.3. Incompletitud dels contractes 3.4. Interpretació dels contractes 3.5. Remedios contra l'incompliment dels contractes 3.6. Renegociació dels contractes 4. Dret de societats 4.1. Què són les societats 4.2. Per a què serveixen les societats 4.3. L'estructura i el govern de les societats [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Dret de danys 1.1. Funcions del Dret de danys 1.2. Tipus d'accidents: unilaterals i bilaterals 1.3. Regles de responsabilitat. Negligència i responsabilitat objectiva. Negligència comparativa i negligència contributiva 1.4. El mal 1.5. Causalitat 1.6. La indemnització 1.7. L'assegurament dels danys 2. Dret de propietat 2.1. Concepte i justificació dels drets de propietat 2.2. Tipus de drets de propietat 2.3. Adquisició i transferència de la propietat 2.4. Conflictes i cooperació en l'ús de la propietat. El problema de les externalitats 2.5. Propietat pública 2.6. Propietat intel·lectual 3. Dret de contractes 3.1. Justificació dels contractes i de la seua obligatorietat 3.2. Formació del contracte 3.3. Incompletitud dels contractes 3.4. Interpretació dels contractes 3.5. Remedios contra l'incompliment dels contractes 3.6. Renegociació dels contractes 4. Dret de societats 4.1. Què són les societats 4.2. Per a què serveixen les societats 4.3. L'estructura i el govern de les societats [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222460 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Fonaments de l'Anàlisi Econòmica del Dret [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fonaments de l'Anàlisi Econòmica del Dret [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció al AED 1.1. Concepte d'Economia 1.2. Pressupostos del AED 1.3. Eines del AED 1.4. Utilitat del AED 1.5. Crítiques al AED 2. L'Anàlisi Conductual del Dret (Behavioral Law and Economics) 2.1. El model de l'elecció racional i la seua revisió 2.2. Biaixos i heurístics 2.3. Aplicacions de l'Anàlisi Conductual del Dret. Els nudges 3. Nocions bàsiques d'Economia per a l'anàlisi del Dret 3.1. Conceptes fonamentals: maximització, equilibri i eficiència 3.2. Oferta i demanda 3.3. El mercat i les seues fallades 3.4. Decisions sota incertesa. Risc i assegurança [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció al AED 1.1. Concepte d'Economia 1.2. Pressupostos del AED 1.3. Eines del AED 1.4. Utilitat del AED 1.5. Crítiques al AED 2. L'Anàlisi Conductual del Dret (Behavioral Law and Economics) 2.1. El model de l'elecció racional i la seua revisió 2.2. Biaixos i heurístics 2.3. Aplicacions de l'Anàlisi Conductual del Dret. Els nudges 3. Nocions bàsiques d'Economia per a l'anàlisi del Dret 3.1. Conceptes fonamentals: maximització, equilibri i eficiència 3.2. Oferta i demanda 3.3. El mercat i les seues fallades 3.4. Decisions sota incertesa. Risc i assegurança [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222460 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Dret públic i regulador [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dret públic i regulador [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Litigació 2.1. Per què hi ha plets? 2.2. Regles de procediment 2.3. Distribució dels costos del plet 2.4. Retribució dels advocats 2.5. Sistema de recursos 2. Dret penal 2.1. Finalitats de les sancions 2.2. Dissuasió amb sancions monetàries 2.3. Dissuasió amb sancions no monetàries 2.4. Principis del Dret processal penal 3. Dret constitucional i administratiu 3.1. L'organització dels poders públics 3.2. L'exercici del poder públic i la seua revisió judicial 3. Regulació pública 3.1. Justificació de la regulació pública 3.2. Instruments de la regulació pública 5. Dret de defensa de la competència 5.1. Monopolis 5.2. Pactes col·lusoris 5.3. Control de fusions i adquisicions 5.4. Ajudes públiques [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Litigació 2.1. Per què hi ha plets? 2.2. Regles de procediment 2.3. Distribució dels costos del plet 2.4. Retribució dels advocats 2.5. Sistema de recursos 2. Dret penal 2.1. Finalitats de les sancions 2.2. Dissuasió amb sancions monetàries 2.3. Dissuasió amb sancions no monetàries 2.4. Principis del Dret processal penal 3. Dret constitucional i administratiu 3.1. L'organització dels poders públics 3.2. L'exercici del poder públic i la seua revisió judicial 3. Regulació pública 3.1. Justificació de la regulació pública 3.2. Instruments de la regulació pública 5. Dret de defensa de la competència 5.1. Monopolis 5.2. Pactes col·lusoris 5.3. Control de fusions i adquisicions 5.4. Ajudes públiques [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66332 [NOMBRE_PERSONA] => Hugo Alejandro [APELLIDOS] => Acciarri [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni66396 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Alfaro Águila-Real [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni66334 [NOMBRE_PERSONA] => Mireia [APELLIDOS] => Artigot Golobardes [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni66343 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Bermejo Gutiérrez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni66395 [NOMBRE_PERSONA] => Alfredo José [APELLIDOS] => Bullard González [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho. Universidad del Pacífico, Lima [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni58342 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel [APELLIDOS] => Doménech Pascual [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => M9003 [EMAIL_FACULTAD] => Gabriel.Domenech@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni66362 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Ignacio [APELLIDOS] => Gómez Ligüerre [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni66342 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Gómez Pomar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni66328 [NOMBRE_PERSONA] => Matías [APELLIDOS] => Irigoyen Testa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni66345 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Marcos Fernández [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor de Derecho Mercantil. IE University, Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni67611 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Mery Nieto [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Diego Portales, Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp376705 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Sebastián [APELLIDOS] => Mora Sanguinetti [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Senior Economist. Banco de España [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni66348 [NOMBRE_PERSONA] => Íñigo [APELLIDOS] => Ortiz de Urbina Gimeno [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad Complutense. Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni71653 [NOMBRE_PERSONA] => Diego Martín [APELLIDOS] => Papayannis [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Serra Húnter de filosofía del derecho e Investigador de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidadde Girona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni66363 [NOMBRE_PERSONA] => Diego Gonzalo [APELLIDOS] => Pardow Lorenzo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho y Economía. Universidad de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni3100 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Puchades Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G1099 [EMAIL_FACULTAD] => mpuchade@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni66464 [NOMBRE_PERSONA] => Sonia [APELLIDOS] => Ramos González [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni71655 [NOMBRE_PERSONA] => Teresa [APELLIDOS] => Rodríguez de las Heras Ballell [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular. Derecho Mercantil. Universidad Carlos III de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni66358 [NOMBRE_PERSONA] => Antoni [APELLIDOS] => Rubí Puig [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni66405 [NOMBRE_PERSONA] => María Isabel [APELLIDOS] => Sáez Lacave [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni66371 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Salvador Coderch [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni66408 [NOMBRE_PERSONA] => Nuno Manuel [APELLIDOS] => Soares De Oliveira Da Rosa Garoupa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho y Economía. George Mason University, Anton Scalia Law School [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni66379 [NOMBRE_PERSONA] => Carina Pamela [APELLIDOS] => Tolosa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrática de Derecho Civil. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni71949 [NOMBRE_PERSONA] => Omar Patricio [APELLIDOS] => Vásquez Duque [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Stanford University / lawyer and a J.S.D. candidate at Stanford Law School [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni15948 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael Antonio [APELLIDOS] => Verdera Server [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H5183 [EMAIL_FACULTAD] => rafael.verdera@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58342 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel [APELLIDOS] => Doménech Pascual [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => M9003 [EMAIL_FACULTAD] => Gabriel.Domenech@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66332 [NOMBRE_PERSONA] => Hugo Alejandro [APELLIDOS] => Acciarri [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 23222460 [EDICION] => 3 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1100 [MATRICULA_2] => 1550 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 20/02/2024 [FECHA_FIN] => 03/07/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Administratiu i Processal [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 06/02/2024 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => analisis-economico-derecho [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Juan Carlos [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Platero Andrés [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => juan.c.platero@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Anàlisi Econòmica del Dret [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dimarts i Dimecres, de 17 a 20 hores (horari espanyol), [REQUISITOS_TITULACION] => El Diploma va dirigit a: - Graduats, llicenciats i diplomats universitaris. - Empleats públics amb titulació universitària. - Professionals del Dret. - Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtenir el seu títol de grau, sempre que obtinguen el títol en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El Diploma d'Especialització en Anàlisi Econòmica del Dret té els següents objectius: 1r. Mostrar als alumnes que els coneixements i les herrramientas metodològiques proporcionades per l'economia són d'una gran utilitat per a comprendre, analitzar, explicar, interpretar, aplicar i desenvolupar millor el sistema jurídic. 2n. Proporcionar als alumnes unes nocions bàsiques d'economia que els permeten aprendre a avaluar quins poden ser les conseqüències socials més importants (els costos i els beneficis) de les diferents solucions alternatives que poden donar-se als problemes jurídics, conseqüències que és de fonamental importància conèixer bé a l'hora de comprendre, analitzar, interpretar, aplicar i desenvolupar el Dret. 3r. Ensenyar als alumnes a analitzar els problemes jurídics des d'una perspectiva econòmica: a determinar quines conseqüències (costos i beneficis) poden tenir unes certes solucions jurídiques; com reaccionaran els individus enfront d'elles; quins factors socials les determinen; com podrien dissenyar-se aqueixes solucions perquè les persones es comporten de manera que es maximitze la satisfacció d'uns certs fins; i quina rellevància poden tenir aqueixes conseqüències a fi de comprendre, interpretar, aplicar o desenvolupar el Dret. 4t. Estudiar des d'una perspectiva econòmica les institucions jurídiques de major rellevància pràctica per a l'exercici professional: Dret de contractes, Dret de danys, Dret de propietat, Dret societari, Dret de la litigació, Dret penal, Dret públic i Dret regulador. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => El mètode combina sessions teòriques i pràctiques. En ambdues participarà activament l'alumnat del Diploma. En les primeres, els professors exposaran les corresponents lliçons al fil d'uns certs materials que s'hauran penjat o enllaçat a l'aula virtual amb l'antelació suficient, i que els alumnes han d'haver llegit abans de la corresponent sessió. En les segones, es discutiran problemes i casos pràctics, que els alumnes han d'haver preparat prèviament. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El Diploma proporciona una especialització que pot resultar especialment valuosa per a dos tipus d'estudiants: En primer lloc, per als graduats de Dret, espanyols o llatinoamericans, que pretenguen desenvolupar una carrera acadèmica en qualsevol de les branques del Dret, especialment (però no sols) en aquells sectors en els quals la perspectiva i la literatura del AED han adquirit major rellevància: Dret patrimonial privat (contractes, danys, propietat, defensa de la competència i societari) i Dret públic regulador. És previsible que en el món acadèmic jurídic de parla hispana el AED continue adquirint cada vegada més importància, com ha ocorregut i encara està ocorrent en les Universitats més prestigioses del món, que lideren la producció científica en l'àmbit jurídic (i.e. les grans Escoles de Dret nord-americanes i algunes Facultats de Dret europees). En segon lloc, el Diploma resulta especialment apropiat per als graduats que estiguen exercint o pretenguen exercir professionalment en aquests sectors en els quals el AED té major rellevància. Ha de notar-se que el coneixement de les conseqüències i implicacions econòmiques que poden comportar diferents solucions jurídiques (per exemple, els termes d'un contracte) resulten de fonamental importància i, per tant, són especialment valuoses en aquells segments de la pràctica professional del Dret on els interessos econòmics en joc són particularment elevats. És per això que els juristes amb coneixements econòmics i, en particular, de AED són molt benvolguts en els grans bufets d'advocats i en les assessories jurídiques de les grans empreses. No és ni molt menys casualitat que molts dels màxims especialistes del AED del món acadèmic espanyol i llatinoamericà (que formen part d'aquest Diploma d'Especialització) treballen, també, com a advocats en els més prestigiosos despatxos d'advocats dels seus respectius països. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222460 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Dret patrimonial privat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dret patrimonial privat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Dret de danys 1.1. Funcions del Dret de danys 1.2. Tipus d'accidents: unilaterals i bilaterals 1.3. Regles de responsabilitat. Negligència i responsabilitat objectiva. Negligència comparativa i negligència contributiva 1.4. El mal 1.5. Causalitat 1.6. La indemnització 1.7. L'assegurament dels danys 2. Dret de propietat 2.1. Concepte i justificació dels drets de propietat 2.2. Tipus de drets de propietat 2.3. Adquisició i transferència de la propietat 2.4. Conflictes i cooperació en l'ús de la propietat. El problema de les externalitats 2.5. Propietat pública 2.6. Propietat intel·lectual 3. Dret de contractes 3.1. Justificació dels contractes i de la seua obligatorietat 3.2. Formació del contracte 3.3. Incompletitud dels contractes 3.4. Interpretació dels contractes 3.5. Remedios contra l'incompliment dels contractes 3.6. Renegociació dels contractes 4. Dret de societats 4.1. Què són les societats 4.2. Per a què serveixen les societats 4.3. L'estructura i el govern de les societats [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Dret de danys 1.1. Funcions del Dret de danys 1.2. Tipus d'accidents: unilaterals i bilaterals 1.3. Regles de responsabilitat. Negligència i responsabilitat objectiva. Negligència comparativa i negligència contributiva 1.4. El mal 1.5. Causalitat 1.6. La indemnització 1.7. L'assegurament dels danys 2. Dret de propietat 2.1. Concepte i justificació dels drets de propietat 2.2. Tipus de drets de propietat 2.3. Adquisició i transferència de la propietat 2.4. Conflictes i cooperació en l'ús de la propietat. El problema de les externalitats 2.5. Propietat pública 2.6. Propietat intel·lectual 3. Dret de contractes 3.1. Justificació dels contractes i de la seua obligatorietat 3.2. Formació del contracte 3.3. Incompletitud dels contractes 3.4. Interpretació dels contractes 3.5. Remedios contra l'incompliment dels contractes 3.6. Renegociació dels contractes 4. Dret de societats 4.1. Què són les societats 4.2. Per a què serveixen les societats 4.3. L'estructura i el govern de les societats [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222460 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Fonaments de l'Anàlisi Econòmica del Dret [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fonaments de l'Anàlisi Econòmica del Dret [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció al AED 1.1. Concepte d'Economia 1.2. Pressupostos del AED 1.3. Eines del AED 1.4. Utilitat del AED 1.5. Crítiques al AED 2. L'Anàlisi Conductual del Dret (Behavioral Law and Economics) 2.1. El model de l'elecció racional i la seua revisió 2.2. Biaixos i heurístics 2.3. Aplicacions de l'Anàlisi Conductual del Dret. Els nudges 3. Nocions bàsiques d'Economia per a l'anàlisi del Dret 3.1. Conceptes fonamentals: maximització, equilibri i eficiència 3.2. Oferta i demanda 3.3. El mercat i les seues fallades 3.4. Decisions sota incertesa. Risc i assegurança [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció al AED 1.1. Concepte d'Economia 1.2. Pressupostos del AED 1.3. Eines del AED 1.4. Utilitat del AED 1.5. Crítiques al AED 2. L'Anàlisi Conductual del Dret (Behavioral Law and Economics) 2.1. El model de l'elecció racional i la seua revisió 2.2. Biaixos i heurístics 2.3. Aplicacions de l'Anàlisi Conductual del Dret. Els nudges 3. Nocions bàsiques d'Economia per a l'anàlisi del Dret 3.1. Conceptes fonamentals: maximització, equilibri i eficiència 3.2. Oferta i demanda 3.3. El mercat i les seues fallades 3.4. Decisions sota incertesa. Risc i assegurança [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222460 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Dret públic i regulador [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dret públic i regulador [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Litigació 2.1. Per què hi ha plets? 2.2. Regles de procediment 2.3. Distribució dels costos del plet 2.4. Retribució dels advocats 2.5. Sistema de recursos 2. Dret penal 2.1. Finalitats de les sancions 2.2. Dissuasió amb sancions monetàries 2.3. Dissuasió amb sancions no monetàries 2.4. Principis del Dret processal penal 3. Dret constitucional i administratiu 3.1. L'organització dels poders públics 3.2. L'exercici del poder públic i la seua revisió judicial 3. Regulació pública 3.1. Justificació de la regulació pública 3.2. Instruments de la regulació pública 5. Dret de defensa de la competència 5.1. Monopolis 5.2. Pactes col·lusoris 5.3. Control de fusions i adquisicions 5.4. Ajudes públiques [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Litigació 2.1. Per què hi ha plets? 2.2. Regles de procediment 2.3. Distribució dels costos del plet 2.4. Retribució dels advocats 2.5. Sistema de recursos 2. Dret penal 2.1. Finalitats de les sancions 2.2. Dissuasió amb sancions monetàries 2.3. Dissuasió amb sancions no monetàries 2.4. Principis del Dret processal penal 3. Dret constitucional i administratiu 3.1. L'organització dels poders públics 3.2. L'exercici del poder públic i la seua revisió judicial 3. Regulació pública 3.1. Justificació de la regulació pública 3.2. Instruments de la regulació pública 5. Dret de defensa de la competència 5.1. Monopolis 5.2. Pactes col·lusoris 5.3. Control de fusions i adquisicions 5.4. Ajudes públiques [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66332 [NOMBRE_PERSONA] => Hugo Alejandro [APELLIDOS] => Acciarri [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni66396 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Alfaro Águila-Real [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni66334 [NOMBRE_PERSONA] => Mireia [APELLIDOS] => Artigot Golobardes [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni66343 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Bermejo Gutiérrez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni66395 [NOMBRE_PERSONA] => Alfredo José [APELLIDOS] => Bullard González [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho. Universidad del Pacífico, Lima [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni58342 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel [APELLIDOS] => Doménech Pascual [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => M9003 [EMAIL_FACULTAD] => Gabriel.Domenech@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni66362 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Ignacio [APELLIDOS] => Gómez Ligüerre [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni66342 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Gómez Pomar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni66328 [NOMBRE_PERSONA] => Matías [APELLIDOS] => Irigoyen Testa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni66345 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Marcos Fernández [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor de Derecho Mercantil. IE University, Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni67611 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Mery Nieto [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Diego Portales, Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp376705 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Sebastián [APELLIDOS] => Mora Sanguinetti [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Senior Economist. Banco de España [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni66348 [NOMBRE_PERSONA] => Íñigo [APELLIDOS] => Ortiz de Urbina Gimeno [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad Complutense. Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni71653 [NOMBRE_PERSONA] => Diego Martín [APELLIDOS] => Papayannis [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Serra Húnter de filosofía del derecho e Investigador de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidadde Girona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni66363 [NOMBRE_PERSONA] => Diego Gonzalo [APELLIDOS] => Pardow Lorenzo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho y Economía. Universidad de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni3100 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Puchades Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G1099 [EMAIL_FACULTAD] => mpuchade@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni66464 [NOMBRE_PERSONA] => Sonia [APELLIDOS] => Ramos González [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni71655 [NOMBRE_PERSONA] => Teresa [APELLIDOS] => Rodríguez de las Heras Ballell [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular. Derecho Mercantil. Universidad Carlos III de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni66358 [NOMBRE_PERSONA] => Antoni [APELLIDOS] => Rubí Puig [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni66405 [NOMBRE_PERSONA] => María Isabel [APELLIDOS] => Sáez Lacave [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni66371 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Salvador Coderch [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni66408 [NOMBRE_PERSONA] => Nuno Manuel [APELLIDOS] => Soares De Oliveira Da Rosa Garoupa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho y Economía. George Mason University, Anton Scalia Law School [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni66379 [NOMBRE_PERSONA] => Carina Pamela [APELLIDOS] => Tolosa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrática de Derecho Civil. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni71949 [NOMBRE_PERSONA] => Omar Patricio [APELLIDOS] => Vásquez Duque [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Stanford University / lawyer and a J.S.D. candidate at Stanford Law School [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni15948 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael Antonio [APELLIDOS] => Verdera Server [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H5183 [EMAIL_FACULTAD] => rafael.verdera@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58342 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel [APELLIDOS] => Doménech Pascual [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => M9003 [EMAIL_FACULTAD] => Gabriel.Domenech@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66332 [NOMBRE_PERSONA] => Hugo Alejandro [APELLIDOS] => Acciarri [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Civil. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 30.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 06/02/2024

Data inici: Febrer 2024

Data fi: Juliol 2024

Matrícula: 1100 € (importe preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social Universitat de València.)
1.550 € (importe preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social Universitat de València.)

Requisits d'accés: El Diploma va dirigit a: - Graduats, llicenciats i diplomats universitaris. - Empleats públics amb titulació universitària. - Professionals del Dret. - Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtenir el seu títol de grau, sempre que obtinguen el títol en el mateix any acadèmic.

Modalitat: On-line

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició:

Horari: Dimarts i Dimecres, de 17 a 20 hores (horari espanyol),

Més informació

Objectius del curs

El Diploma d'Especialització en Anàlisi Econòmica del Dret té els següents objectius:
1r. Mostrar als alumnes que els coneixements i les herrramientas metodològiques proporcionades per l'economia són d'una gran utilitat per a comprendre, analitzar, explicar, interpretar, aplicar i desenvolupar millor el sistema jurídic.
2n. Proporcionar als alumnes unes nocions bàsiques d'economia que els permeten aprendre a avaluar quins poden ser les conseqüències socials més importants (els costos i els beneficis) de les diferents solucions alternatives que poden donar-se als problemes jurídics, conseqüències que és de fonamental importància conèixer bé a l'hora de comprendre, analitzar, interpretar, aplicar i desenvolupar el Dret.

Leer más

Objectius professionals

El Diploma proporciona una especialització que pot resultar especialment valuosa per a dos tipus d'estudiants:
En primer lloc, per als graduats de Dret, espanyols o llatinoamericans, que pretenguen desenvolupar una carrera acadèmica en qualsevol de les branques del Dret, especialment (però no sols) en aquells sectors en els quals la perspectiva i la literatura del AED han adquirit major rellevància: Dret patrimonial privat (contractes, danys, propietat, defensa de la competència i societari) i Dret públic regulador. És previsible que en el món acadèmic jurídic de parla hispana el AED continue adquirint cada vegada més importància, com ha ocorregut i encara està ocorrent en les Universitats més prestigioses del món, que lideren la producció científica en l'àmbit jurídic (i.e. les grans Escoles de Dret nord-americanes i algunes Facultats de Dret europees).
En segon lloc, el Diploma resulta especialment apropiat per als graduats que estiguen exercint o pretenguen exercir professionalment en aquests sectors en els quals el AED té major rellevància. Ha de notar-se que el coneixement de les conseqüències i implicacions econòmiques que poden comportar diferents solucions jurídiques (per exemple, els termes d'un contracte) resulten de fonamental importància i, per tant, són especialment valuoses en aquells segments de la pràctica professional del Dret on els interessos econòmics en joc són particularment elevats. És per això que els juristes amb coneixements econòmics i, en particular, de AED són molt benvolguts en els grans bufets d'advocats i en les assessories jurídiques de les grans empreses. No és ni molt menys casualitat que molts dels màxims especialistes del AED del món acadèmic espanyol i llatinoamericà (que formen part d'aquest Diploma d'Especialització) treballen, també, com a advocats en els més prestigiosos despatxos d'advocats dels seus respectius països.

Leer más

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS