11a Edició - Codi 23222310

Array ( [CODIGO] => 23222310 [EDICION] => 11 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 1800 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 32.00 [FECHA_INICIO] => 24/10/2023 [FECHA_FIN] => 30/09/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Financer i Història del Dret [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 08/10/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització Professional en Dret Aduaner de la Unió Europea [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => El curs té dos períodes de matrícula i d'inici (es formen dos subgrups): - Un subgrup amb període de matricula fins al 8 d'octubre de 2023, amb inici el 24 d'octubre de 2023. - Un subgrup amb període de preinscripción fins al 7 de gener de 2024 amb inici el 23 de gener de 2024. [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats universitaris Professionals titulats Estudiants als quals els falte menys del 10% dels crèdits per a finalitzar els seus estudis de grau, condicionats a aprovar-los en el mateix curs acadèmic. El curs es dirigeix a dos tipus d'alumnes. D'una banda, a graduats que, en la seua activitat professional, entren en contacte amb operacions de comerç exterior de mercaderies, bé siga perquè assumeixen la responsabilitat de la gestió de compres o vendes en una empresa, o bé perquè actuen com a intermediaris en aquesta mena d'activitats o perquè assessoren subjectes que desenvolupen operacions de comerç exterior. En aquest primer grup s'inclourien a més els qui desenvolupen la seua activitat en una empresa que ha iniciat recentment la realització de les operacions al·ludides o que planegen fer-ho pròximament. Es tracta de persones que, per la seua pràctica professional, posseeixen certa experiència i coneixement de les qüestions implicades, però que manquen d'una formació que els permeta transcendir la problemàtica de la gestió quotidiana i gaudir d'una perspectiva global, que al seu torn els puga permetre afrontar un replantejament de la manera en què desenvolupen la seua activitat amb vista a optimitzar-la. L'altre grup de potencials interessats està constituït pels qui han obtingut recentment el seu grau universitari, preferentment en l'àrea jurídica o en l'àrea econòmica i de gestió d'empreses, i desitgen complementar la seua formació afegint un valor a la mateixa que els permeta una millor inserció laboral o bé aquells que ja s'han iniciat en la seua activitat professional però els interessa l'adquisició de destreses especialitzades en el seu treball. Requisits d'accés: - Acreditar la superació d'un grau universitari previ. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El Diploma d'Especialització en Dret Duaner de la UE té una trajectòria d'una dècada i entre les matèries d'estudi s'inclouen des dels pilars bàsics (valor en duana, classificació aranzelària, origen de les mercaderies) fins a la gestió duanera, passant pels règims duaners, altres tributs duaners, l'IVA a l'exportació, els Impostos Especials, així com aspectes mercantils i de pràctica duanera. També coneixeràs què és necessari tindre en compte en el comerç amb Canàries, on no s'aplica l'IVA sinó el *IGIC. La formació especialitzada que ofereix sobre la normativa duanera prevé enfront de riscos com els derivats del frau tributari o el contraban. Comptar amb una preparació tan exhaustiva garanteix una millor eixida laboral en adquirir eines pròpies d'un professional altament especialitzat. Si dins de les teues metes està el convertir-te en un expert en comerç internacional i liderar la teua empresa per a certificar-la com a Operador Econòmic Autoritzat, per exemple, el Diploma d'Especialització en Dret Duaner de la UE t'ajudarà a complir aquest objectiu. Per a les empreses, comptar amb algú que va cursar el Diploma d'Especialització en Dret Duaner de la UE garanteix confiança respecte al comerç internacional de mercaderies i el compliment de la normativa duanera, liderar la seua internacionalització i millorar la seua imatge corporativa. Permet assegurar un compliment correcte, amb menor cost i reducció dels riscos. Si es tracta d'un professional, li permet adquirir un nivell de competència més alt. El *Brexit incrementa notablement el nombre d'empreses que necessiten aquest perfil professional. Avantatges de realitzar el Diploma d'Especialització en Dret Duaner de la UE: 1. La superació del curs eximeix de la realització de l'examen teòric en les proves per a l'obtenció de l'acreditació com a representant duaner. 2. Conéixer com aconseguir l'acreditació de l'empresa com a Operador Econòmic Autoritzat. 3. Conéixer com relacionar-se amb la Duana, els procediments de gestió, inspecció i recaptació. 4. Conéixer com millorar el compliment de les obligacions dels operadors en relació amb la legislació duanera i aprofitar els avantatges que brinda. 5. Gràcies al seu format online, és 100% compatible amb l'activitat professional. 6. Proporciona un perfil professional ideal per a treballar en agències de duanes i entitats de representació duanera, com a intermediari duaner i de comerç exterior, en empreses transitàries i de logística, així com en qualsevol empresa que necessite realitzar activitats d'importació i exportació. 7. El Brexit generarà nova demanda d'aquesta mena d'experts. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => El curs s'ofereix en la modalitat a distància, a través de la plataforma d'Aula Virtual. Cada unitat conté: - una Guia d'Estudi (Manual), - material de lectura complementària/referència (com a legislació, guies, documents, etc.), - una presentació audiovisual d'aqueixa unitat (les sessions de classe), - un fòrum per a consultar (les tutories), - test (per a avaluar). El curs també inclou, com a material complementari, ponències convidades, en les quals s'ofereix una presentació a càrrec dels millors experts internacionals. Els materials es van posant a disposició en la plataforma, de manera que cada participant accedeix a ells segons la seua disponibilitat horària, dins d'uns terminis establits per a cada unitat. Per a realitzar aquestes activitats s'estableixen terminis de temps, però no hi ha horaris, cada alumne treballa al seu propi ritme. Es pot consultar als Professors a través del fòrum que s'obri per a cada matèria i també aprofitar les consultes plantejades pels altres participants. Els test d'avaluació es realitzen també a distància. Es treballa setmana a setmana, de manera contínua. No hi ha exàmens finals, sinó test habituals. No és necessari desplaçar-se, per la qual cosa pot seguir-se des de qualsevol lloc amb connexió a internet, també des de fora d'Espanya. S'utilitzaran els recursos que ofereix la plataforma electrònica de la Universitat de València -l'"Aula Virtual"- i s'instruirà als alumnes en l'ús i aprofitament de les bases de dades i fonts d'informació disponibles en Internet. Tot això amb vista a aconseguir una formació pràctica que l'alumne puga aplicar en el seu treball. Consta de 250 hores en les quals es cobreixen de manera extensa i detallada les matèries que comprèn i que inclouen totes les que es relacionen en l'RD 285/2014 per a la prova que permet obtenir l'acreditació com a representant duaner. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Una de les millors maneres d'internacionalitzar la teua carrera és mitjançant l'assessorament dirigit a empreses i multinacionals en aquest entorn global. Ho podràs aconseguir amb el Diploma d'Especialització en Dret Duaner de la Unió Europea. Sens dubte, una excel·lent manera de donar valor afegit al teu currículum en companyies internacionals, alhora que et proporcionarà les eines per a treballar en qualsevol altre país de la Unió Europea. Oferir un alt grau d'assessorament a multinacionals a diferents nivells, bé siga des d'un despatx d'advocats o des del propi departament jurídic de l'empresa, forma part dels objectius del Diploma d'Especialització en Dret Duaner de la UE. Comptaràs amb sòlids coneixements sobre una matèria clau per al comerç internacional en totes les seues dimensions, no sols en matèria tributària sinó també en relació amb altres normes que s'apliquen en ocasió de la importació o exportació de mercaderies (com els procediments administratius i formalitats, homologacions tècniques, controls a l'exportació, dúmping, els aspectes mercantils o el marc penal). Coneixements que permetran optimitzar el compliment per part de l'empresa, podent accedir a les simplificacions o avantatges establits per als Operadors Econòmics Autoritzats (OEA). En obtindre el Diploma d'Especialització en Dret Duaner de la UE, els participants disposen de la formació necessària, teòrica i pràctica, per a: - Tindre amplis coneixements sobre la gestió duanera estratègica per a la importació de mercaderies. - Aprofitar els avantatges competitius que deriven d'una optimització del compliment per part dels operadors econòmics. - Evitar incórrer en responsabilitats -tributàries o d'un altre tipus- innecessàries derivades d'una planificació o execució inadequades. El Diploma d'Especialització en Dret Duaner de la UE es dirigeix a representants duaners, responsables del departament de compres en importacions, responsables del departament de vendes en exportacions, assessoria i consultoria relacionada amb importació i exportació, assessoria fiscal i d'expansió internacional. Experts que el *Brexit farà encara més necessaris. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222310 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Qüestions generals. Els elements d'imposició. Règims duaners [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Qüestions generals. Els elements d'imposició. Règims duaners [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => QÜESTIONS GENERALS. ELS ELEMENTS D'IMPOSICIÓ. 1. Concepte. 2. El context econòmic del Dret duaner. 3. Normes fonamentals. Repartiment de competències. 4. Fet imposable, meritació i deutor dels impostos aranzelaris. 5. Exempcions. 6. Base imposable: valor en duana. 7. Origen de les mercaderies. 8. L'aranzel: codificació, classificació i tipus de gravamen. 9. Informació vinculant sobre classificació i origen. REGIMENES DUANERS 10. Introducció als règims duaners. 11. Despatx a lliure pràctica. 12. Aspectes generals dels denominats "règims especials". 13. Règim de trànsit. 14. Règim de depòsit duaner. 15. Zones franques. 16. Règim d'importació temporal. 17. Destinació final. 18. Règim de perfeccionament actiu. 19. Règim de perfeccionament passiu. 20. Exportació i reexportació. Disposició de les mercaderies. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => QÜESTIONS GENERALS. ELS ELEMENTS D'IMPOSICIÓ. 1. Concepte. 2. El context econòmic del Dret duaner. 3. Normes fonamentals. Repartiment de competències. 4. Fet imposable, meritació i deutor dels impostos aranzelaris. 5. Exempcions. 6. Base imposable: valor en duana. 7. Origen de les mercaderies. 8. L'aranzel: codificació, classificació i tipus de gravamen. 9. Informació vinculant sobre classificació i origen. REGIMENES DUANERS 10. Introducció als règims duaners. 11. Despatx a lliure pràctica. 12. Aspectes generals dels denominats "règims especials". 13. Règim de trànsit. 14. Règim de depòsit duaner. 15. Zones franques. 16. Règim d'importació temporal. 17. Destinació final. 18. Règim de perfeccionament actiu. 19. Règim de perfeccionament passiu. 20. Exportació i reexportació. Disposició de les mercaderies. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222310 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Gestió duanera. Les duanes i la seguretat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gestió duanera. Les duanes i la seguretat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => GESTIÓ TRIBUTÀRIA DUANERA 1. Introducció als procediments duaners i normes generals. 2. La declaració sumària i el depòsit provisional. 3. Declaració en duana (declaració de despatx). 4. Procediments simplificats. 5. Actuacions de comprovació. Liquidació. 6. El pagament i altres formes d'extinció del deute. Garanties. 7. Concessió del llevant. 8. La determinació del deute posterior al llevant. 9. La devolució i condonació del deute. 10. Infraccions i sancions. 11. El delicte de contraban. 12. Recursos. LES DUANES I LA SEGURETAT 13. El problema de la seguretat. La iniciativa SAFE. 14. L'Operador Econòmic Autoritzat. 15. Controls a l'exportació. 16. Altres controls en frontera. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => GESTIÓ TRIBUTÀRIA DUANERA 1. Introducció als procediments duaners i normes generals. 2. La declaració sumària i el depòsit provisional. 3. Declaració en duana (declaració de despatx). 4. Procediments simplificats. 5. Actuacions de comprovació. Liquidació. 6. El pagament i altres formes d'extinció del deute. Garanties. 7. Concessió del llevant. 8. La determinació del deute posterior al llevant. 9. La devolució i condonació del deute. 10. Infraccions i sancions. 11. El delicte de contraban. 12. Recursos. LES DUANES I LA SEGURETAT 13. El problema de la seguretat. La iniciativa SAFE. 14. L'Operador Econòmic Autoritzat. 15. Controls a l'exportació. 16. Altres controls en frontera. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222310 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Altres tributs duaners. Aspectes mercantils. Pràctica duanera [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Altres tributs duaners. Aspectes mercantils. Pràctica duanera [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => ALTRES TRIBUTS DUANERS 1. Imposició sobre productes agrícoles. 2. Drets antidúmping. 3. Drets compensatoris. Salvaguardes. 4. IVA a la importació. 5. Impostos Especials. 6. Règim de Canàries. 7. Règim de Ceuta i Melilla. ASPECTES MERCANTILS. 8. Compravenda internacional i INCOTERMS. 9. Pagaments internacionals. 10. Transport internacional. PRÀCTICA DUANERA. 11. Supòsits duaners. 12. Vocabulari duaner en anglès. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => ALTRES TRIBUTS DUANERS 1. Imposició sobre productes agrícoles. 2. Drets antidúmping. 3. Drets compensatoris. Salvaguardes. 4. IVA a la importació. 5. Impostos Especials. 6. Règim de Canàries. 7. Règim de Ceuta i Melilla. ASPECTES MERCANTILS. 8. Compravenda internacional i INCOTERMS. 9. Pagaments internacionals. 10. Transport internacional. PRÀCTICA DUANERA. 11. Supòsits duaners. 12. Vocabulari duaner en anglès. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni20865 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Bosch Cholbi [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H8192 [EMAIL_FACULTAD] => jose.l.bosch@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp47379 [NOMBRE_PERSONA] => Mercedes [APELLIDOS] => Cano Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Dependencia Provincial de Aduanas. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp47378 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Catalán Montero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dependencia Provincial de Aduanas en Impuestos Especiales de Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp104202 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Cort Cañizares [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Inspector. Agencia Estatal de Administración Tributaria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni65217 [NOMBRE_PERSONA] => Rosario [APELLIDOS] => Espinosa Calabuig [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4102 [EMAIL_FACULTAD] => espinosa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp47375 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Galiano Monzón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Ciencias Económicas. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp26081 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús Guillermo [APELLIDOS] => García-Luján López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Proyectos. Fundación Valenciaport [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni2945 [NOMBRE_PERSONA] => Santiago [APELLIDOS] => Ibáñez Marsilla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6211 [EMAIL_FACULTAD] => Santiago.Ibanez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp20143 [NOMBRE_PERSONA] => Sonia [APELLIDOS] => Iborra Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico de Investigación. Fundación Valenciaport [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp48659 [NOMBRE_PERSONA] => María Cristina [APELLIDOS] => Martínez Vayá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Territorial de Comercio en la C. Valenciana y del ICEX en Valencia. Ministerio de Economía y Competitividad [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp47377 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Más Moragues [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Administrador Aduana Valencia Marítima. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp103186 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Muñoz Barón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Derecho, Master en Gestión Internacional. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni5857 [NOMBRE_PERSONA] => Germán [APELLIDOS] => Orón Moratal [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad. Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp47376 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => Pujol Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Derecho. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp377495 [NOMBRE_PERSONA] => Froilan [APELLIDOS] => Vázquez Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Sanidad Exterior, Valencia. Funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario Grupo A1 Nivel 29 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni2945 [NOMBRE_PERSONA] => Santiago [APELLIDOS] => Ibáñez Marsilla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6211 [EMAIL_FACULTAD] => Santiago.Ibanez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d'Especialització Professional en Dret Aduaner de la Unió Europea


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 32.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 08/10/2023

Data inici: Octubre 2023

Data fi: Setembre 2024

Matrícula: 1800 € (import preu públic)

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició:

Horari: El curs té dos períodes de matrícula i d'inici (es formen dos subgrups): - Un subgrup amb període de matricula fins al 8 d'octubre de 2023, amb inici el 24 d'octubre de 2023. - Un subgrup amb període de preinscripción fins al 7 de gener de 2024 amb inici el 23 de gener de 2024.

Més informació

Objectius del curs

El Diploma d'Especialització en Dret Duaner de la UE té una trajectòria d'una dècada i entre les matèries d'estudi s'inclouen des dels pilars bàsics (valor en duana, classificació aranzelària, origen de les mercaderies) fins a la gestió duanera, passant pels règims duaners, altres tributs duaners, l'IVA a l'exportació, els Impostos Especials, així com aspectes mercantils i de pràctica duanera. També coneixeràs què és necessari tindre en compte en el comerç amb Canàries, on no s'aplica l'IVA sinó el *IGIC. La formació especialitzada que ofereix sobre la normativa duanera prevé enfront de riscos com els derivats del frau tributari o el contraban. Comptar amb una preparació tan exhaustiva garanteix una millor eixida laboral en adquirir eines pròpies d'un professional altament especialitzat.
Si dins de les teues metes està el convertir-te en un expert en comerç internacional i liderar la teua empresa per a certificar-la com a Operador Econòmic Autoritzat, per exemple, el Diploma d'Especialització en Dret Duaner de la UE t'ajudarà a complir aquest objectiu.
Per a les empreses, comptar amb algú que va cursar el Diploma d'Especialització en Dret Duaner de la UE garanteix confiança respecte al comerç internacional de mercaderies i el compliment de la normativa duanera, liderar la seua internacionalització i millorar la seua imatge corporativa. Permet assegurar un compliment correcte, amb menor cost i reducció dels riscos. Si es tracta d'un professional, li permet adquirir un nivell de competència més alt. El *Brexit incrementa notablement el nombre d'empreses que necessiten aquest perfil professional.

Leer más

Objectius professionals

Una de les millors maneres d'internacionalitzar la teua carrera és mitjançant l'assessorament dirigit a empreses i multinacionals en aquest entorn global. Ho podràs aconseguir amb el Diploma d'Especialització en Dret Duaner de la Unió Europea. Sens dubte, una excel·lent manera de donar valor afegit al teu currículum en companyies internacionals, alhora que et proporcionarà les eines per a treballar en qualsevol altre país de la Unió Europea.

Oferir un alt grau d'assessorament a multinacionals a diferents nivells, bé siga des d'un despatx d'advocats o des del propi departament jurídic de l'empresa, forma part dels objectius del Diploma d'Especialització en Dret Duaner de la UE. Comptaràs amb sòlids coneixements sobre una matèria clau per al comerç internacional en totes les seues dimensions, no sols en matèria tributària sinó també en relació amb altres normes que s'apliquen en ocasió de la importació o exportació de mercaderies (com els procediments administratius i formalitats, homologacions tècniques, controls a l'exportació, dúmping, els aspectes mercantils o el marc penal). Coneixements que permetran optimitzar el compliment per part de l'empresa, podent accedir a les simplificacions o avantatges establits per als Operadors Econòmics Autoritzats (OEA).

Leer más

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò