24a Edició - Codi 23711120

Array ( [CODIGO] => 23711120 [EDICION] => 24 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 21000 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 120.00 [FECHA_INICIO] => 12/09/2023 [FECHA_FIN] => 31/07/2025 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Estomatologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 14/07/2024 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => https://www.uv.es/fundacio-lluis-alcanyis/ca/formacio/masters-propis/master-propi-odontologia-restauradora-endodoncia-1286217795682/FormacioFLA.html?id=1286221066391 [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => odontologia-restauradora [GESTOR_NOMBRE] => [GESTOR_APELLIDOS] => [GESTOR_EMAIL] => formacion.adeit@uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => formacion.adeit@uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => formaciofla@uv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 1 [ID_CURSO_OFERTADO] => 1 [DESCRIPCION_OFERTADO] => Fundació Lluís Alcanyís [TELEFONO_EXTERNO] => 963 395 037 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Odontologia Restauradora i Endodòncia [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8.30 - 14.00 i 16.00 -20.00, [REQUISITOS_TITULACION] => EL Màster en Odontologia Restauradora i Endodòncia va dirigit a Graduats en Odontologia , Llicenciats en Odontologia, Mèdics odontòlegs i Metges especialistes en Estomatologia. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => La patologia dentària és un dels problemes de salut oral més prevalents en l'actualitat. La tecnologia i les ciències bàsiques evolucionen a un ritme exponencial, la qual cosa al seu torn comporta l'optimització de les ciències aplicades com són les Medicina i l'Odontologia. El desenvolupament dels materials odontològics, el millor coneixement de la fisiopatologia de l'aparell estomatognàtic i l'aplicació constant de noves tècniques reconstructives estètiques i funcionals, fan necessària la investigació i difusió d'aquests coneixements als professionals de l'Odontologia. La introducció del NiTi fa més dues dècades i l'ús del microscopi operatori (MO) ha canviat el procediment endodóntico, possibilitant que els sistemes de conductes més complexos puguen ser preparats de la forma més senzilla i ràpida possible. El programa del Màster en Odontologia Restauradora i Endodòncia té per objectiu formar professionals amb domini de: 1.- l'endodòncia clínica i quirúrgica que els permeta realitzar el diagnòstic i tractament de casos amb qualsevol grau de dificultat. 2.- els diversos sistemes rotatoris de preparació de conductes, així com de les diferents tècniques d'obturació termoplàstica i de retractament quirúrgic i no quirúrgic. 3.- les tècniques i materials de restauració de la dent endodonciado. 4.- ús del microscopi operatori (MO) en endodòncia. 5.- els coneixements necessaris per a dissenyar i desenvolupar un projecte d'investigació en endodòncia i/o odontologia restauradora. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia d'estudi consistirà a prendre com a referència de treball el mòdul. A partir d'ací, l'alumne tindrà com a element de desenvolupament de la matèria l'assistència a classes teòriques i pràctiques, on se li fan constar els manuals i estudis complementaris que els professors estimen oportuns per a poder complementar la matèria. així mateix l'alumne en les tutories podrà consultar directament amb els professors els possibles dubtes que pogueren tenir. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Odontòleg especialitzat en endodòncia. Odontòleg especialitzat en odontologia restauradora. Docent en odontologia restauradora i Endodòncia. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711120 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Patologia dental i pulpar [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Patologia dental i pulpar [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Exploració dentària 2. Patologia de l'erupció 3. Anomalies dentàries 4. Displàsies dentàries 5. Fissures d'esmalt 6. Processos neoformativos dentaris 7. Processos destructius dentaris 8. La hiperestesia dentinaria 9. Coloracions i tincions dentàries 10. La placa bacteriana 11. Cariología 12. Pulpitis 13. Periodontitis 14. Estudi de la patologia periapical [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Exploració dentària 2. Patologia de l'erupció 3. Anomalies dentàries 4. Displàsies dentàries 5. Fissures d'esmalt 6. Processos neoformativos dentaris 7. Processos destructius dentaris 8. La hiperestesia dentinaria 9. Coloracions i tincions dentàries 10. La placa bacteriana 11. Cariología 12. Pulpitis 13. Periodontitis 14. Estudi de la patologia periapical [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711120 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Biomecànica en el tractament del sistema de conductes radiculars [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Biomecànica en el tractament del sistema de conductes radiculars [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Anatomia radicular i del sistema de conductes 2. Instrumental en endodòncia a) Manual b) Rotatori 3. Materials utilitzats en la irrigació del sistema de conductes 4.Tècniques de conductometria a) Radiològica b) Localitzadors electrònics de APICE 5.Tècniques d'instrumentació a) Manual a.1) Step back a.2) Crown down b) Rotatòria b.1) Sistema TF b.2) Sistema K3 b.3) Sistema PROTAPER b.4) Uns altres [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Anatomia radicular i del sistema de conductes 2. Instrumental en endodòncia a) Manual b) Rotatori 3. Materials utilitzats en la irrigació del sistema de conductes 4.Tècniques de conductometria a) Radiològica b) Localitzadors electrònics de APICE 5.Tècniques d'instrumentació a) Manual a.1) Step back a.2) Crown down b) Rotatòria b.1) Sistema TF b.2) Sistema K3 b.3) Sistema PROTAPER b.4) Uns altres [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711120 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Obturació del sistema de conductes radiculars : tècniques i materials. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Obturació del sistema de conductes radiculars : tècniques i materials. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Materials necessaris per a l'obturació del sistema de conductes Tècniques en l'obturació de conductes a) condensació lateral materials i tècniques b) condensació vertical materials i tècniques c) gutapercha termoplàstica materials i tècniques [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Materials necessaris per a l'obturació del sistema de conductes Tècniques en l'obturació de conductes a) condensació lateral materials i tècniques b) condensació vertical materials i tècniques c) gutapercha termoplàstica materials i tècniques [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711120 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Causes de fracàs en Endodòncia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Causes de fracàs en Endodòncia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Concepte de fracàs en endodòncia 2. Causes de fracàs 3. Accidents de procediment 4. retractament 5. Síndrome de la dent fisurado 6. Reabsorcions. Tipus 7. Síndrome endoperiodontal 8. Endodòncia en dents temporals [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Concepte de fracàs en endodòncia 2. Causes de fracàs 3. Accidents de procediment 4. retractament 5. Síndrome de la dent fisurado 6. Reabsorcions. Tipus 7. Síndrome endoperiodontal 8. Endodòncia en dents temporals [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711120 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Reconstrucció de la dent endodonciado. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Reconstrucció de la dent endodonciado. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Materials necessaris en la reconstrucció postendodóncica 2. Mitjans auxiliars de retenció a) Pins . Tipus b) Pals -Metàl·lics -No metàl·lics 3. Restauracions directes i indirectes a) Monyons colats b) Incrustacions c) Restauracions completes 4. Diferents materials 5. Tècniques d'emblanquiment dental intern. Materials necessaris. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Materials necessaris en la reconstrucció postendodóncica 2. Mitjans auxiliars de retenció a) Pins . Tipus b) Pals -Metàl·lics -No metàl·lics 3. Restauracions directes i indirectes a) Monyons colats b) Incrustacions c) Restauracions completes 4. Diferents materials 5. Tècniques d'emblanquiment dental intern. Materials necessaris. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711120 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Endodòncia Rotatòria i Microscòpica : Tècniques de preparació. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Endodòncia Rotatòria i Microscòpica : Tècniques de preparació. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 Patologia dental i pulpar 2 Diagnòstic en endodòncia 3 Pla de tto de conductes 4 Apicoformación 5 Reconstrucció de la dent endodonciado 6 Cirurgia pericial 7 retractament d'Endodòncia 8 Traumatologia dental 10 Pràctiques clíniques sobre models de laboratori [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1 Patologia dental i pulpar 2 Diagnòstic en endodòncia 3 Pla de tto de conductes 4 Apicoformación 5 Reconstrucció de la dent endodonciado 6 Cirurgia pericial 7 retractament d'Endodòncia 8 Traumatologia dental 10 Pràctiques clíniques sobre models de laboratori [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711120 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Endodòncia quirúrgica. Concepte i Tècniques. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Endodòncia quirúrgica. Concepte i Tècniques. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Endodòncia quirúrgica a) Apicectomia b) Hemisección [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Endodòncia quirúrgica a) Apicectomia b) Hemisección [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711120 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Apicogénesis i apicoformación [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Apicogénesis i apicoformación [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Hidròxid de Calci 2. Usos i aplicacions de l'Hidròxid de calci en el tractament dental 3. Apicogenesis i apicoformación 4. Tractament de grans àrees radiolucidas periapicales [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Hidròxid de Calci 2. Usos i aplicacions de l'Hidròxid de calci en el tractament dental 3. Apicogenesis i apicoformación 4. Tractament de grans àrees radiolucidas periapicales [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711120 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 12 [NOMBRE_MATERIA] => Traumatologia dental [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Traumatologia dental [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Classificacions dels traumatismes dentals 2. Etiologia i epidemiologia dels traumatismes dentals 3. Fractures coronales 4. Fractures coronarriculares 5. Fractures radiculars 6. Luxacions dentàries. Tipus 7. Avulsiones 8. Peritatges en traumatologia dental [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Classificacions dels traumatismes dentals 2. Etiologia i epidemiologia dels traumatismes dentals 3. Fractures coronales 4. Fractures coronarriculares 5. Fractures radiculars 6. Luxacions dentàries. Tipus 7. Avulsiones 8. Peritatges en traumatologia dental [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711120 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => Reabsorcions. Diagnòstic i tractament [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Reabsorcions. Diagnòstic i tractament [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Classificació de les reabsorcions 2. Etiopatogenia 3. Estudi de les possibilitats de tractament conservador i quirúrgic [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Classificació de les reabsorcions 2. Etiopatogenia 3. Estudi de les possibilitats de tractament conservador i quirúrgic [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711120 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 13 [NOMBRE_MATERIA] => Radiologia en Endodòncia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Radiologia en Endodòncia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Preclínic: 5 mesos de duració on s'ensenyara la part teòrica de la radiologia en endodòncia Utilització de aparatología per a la realització de les imagenes. Tècniques de radiologia digital intra i extraoral. Interpretació de les diferents patologies que poden observar-se mitjançant les tècniques radiologícas utilitzades. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Preclínic: 5 mesos de duració on s'ensenyara la part teòrica de la radiologia en endodòncia Utilització de aparatología per a la realització de les imagenes. Tècniques de radiologia digital intra i extraoral. Interpretació de les diferents patologies que poden observar-se mitjançant les tècniques radiologícas utilitzades. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) [11] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711120 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 14 [NOMBRE_MATERIA] => Anestèsia en Odontologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Anestèsia en Odontologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Anestèsia en Odontologia. Conceptes generals. 2.- Medicació i tipus d'anestèsics locals. 3.- Indicaciónes i contraindicació dels anestèsics locals. 4.- Tècniques d'anestèsia: troncular i local. 5.- Complicacions locals i generals. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Anestèsia en Odontologia. Conceptes generals. 2.- Medicació i tipus d'anestèsics locals. 3.- Indicaciónes i contraindicació dels anestèsics locals. 4.- Tècniques d'anestèsia: troncular i local. 5.- Complicacions locals i generals. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 12 ) [12] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711120 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 16 [NOMBRE_MATERIA] => Inglés aplicat a l'Odontologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Inglés aplicat a l'Odontologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Inglés Mèdic [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Inglés Mèdic [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 13 ) [13] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711120 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Fotografia Dental [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fotografia Dental [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Material Fotogràfic. 2.- Tècnica fotogràfica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Material Fotogràfic. 2.- Tècnica fotogràfica. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 14 ) [14] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711120 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 15 [NOMBRE_MATERIA] => Microscopi Operatiu d'ús en clínica. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Microscopi Operatiu d'ús en clínica. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Els objectius especificos són: 1.- Donar a conèixer els nous sistemes de llimes rotatòries en endodòncia. 2.- Que l'alumne es familiaritze en la manipulació i ús dels instruments rotatoris. 3.- Donar a conèixer l'ús de magnificació en endodòncia. 4.- Donar a conèixer els nous sistemes d'obturació termoplàstica. 5.- Que l'alumnes es familiaritze amb els diferents sistemes d'obturació de conductes, utilitzant sistemes termoplàstics. 6.- Donar a conèixer els diferents sistemes de Restauració de la dent endodonciado. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Els objectius especificos són: 1.- Donar a conèixer els nous sistemes de llimes rotatòries en endodòncia. 2.- Que l'alumne es familiaritze en la manipulació i ús dels instruments rotatoris. 3.- Donar a conèixer l'ús de magnificació en endodòncia. 4.- Donar a conèixer els nous sistemes d'obturació termoplàstica. 5.- Que l'alumnes es familiaritze amb els diferents sistemes d'obturació de conductes, utilitzant sistemes termoplàstics. 6.- Donar a conèixer els diferents sistemes de Restauració de la dent endodonciado. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 15 ) [15] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711120 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => cap [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => cap [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 16 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni26543 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Alegre Domingo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M1027 [EMAIL_FACULTAD] => mado3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni11730 [NOMBRE_PERSONA] => Ole Antonio [APELLIDOS] => Andresen Ribes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => H3304 [EMAIL_FACULTAD] => ole@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp142666 [NOMBRE_PERSONA] => Joan [APELLIDOS] => Bernardo Clari [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni45934 [NOMBRE_PERSONA] => René Domingo [APELLIDOS] => Botello Torres [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni25171 [NOMBRE_PERSONA] => María Jesús [APELLIDOS] => Crespo Requeni [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M9715 [EMAIL_FACULTAD] => cresrema@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp68596 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Faus Damiá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni1320 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente José [APELLIDOS] => Faus Llácer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G8363 [EMAIL_FACULTAD] => fausvj@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni54123 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Faus Matoses [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => N7188 [EMAIL_FACULTAD] => fausmaig@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni66822 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Faus Matoses [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M9250 [EMAIL_FACULTAD] => fausmavi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni31146 [NOMBRE_PERSONA] => María de los Desamparados [APELLIDOS] => Feltrer Gavara [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M1653 [EMAIL_FACULTAD] => felgade@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp230278 [NOMBRE_PERSONA] => Carla [APELLIDOS] => García Cuesta [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontóloga. Licenciatura en Odontología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni43604 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Hernández Maset [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M4163 [EMAIL_FACULTAD] => maherma8@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp97884 [NOMBRE_PERSONA] => Estefanía [APELLIDOS] => Herrero Hernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontóloga. Licenciatura en Odontología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp344666 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Rosalina [APELLIDOS] => Jorques Zafrilla [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontóloga [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp52237 [NOMBRE_PERSONA] => Martin - Freeway Languages [APELLIDOS] => MacDougall [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp97882 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Martínez Viñarta [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontóloga. Licenciatura en Odontología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni65516 [NOMBRE_PERSONA] => Victor Luis [APELLIDOS] => Muñoz Romero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni46248 [NOMBRE_PERSONA] => Neus [APELLIDOS] => Ortiz Vercher [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp344665 [NOMBRE_PERSONA] => Ester [APELLIDOS] => Ruiz Bell [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontóloga [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp344668 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Ruiz Piñón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni63425 [NOMBRE_PERSONA] => Celia [APELLIDOS] => Ruiz Sánchez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => Q9232 [EMAIL_FACULTAD] => ceruiz4@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp230280 [NOMBRE_PERSONA] => Celia [APELLIDOS] => Ruiz Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontóloga. Licenciatura en Odontología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp199822 [NOMBRE_PERSONA] => Salvatore [APELLIDOS] => Sauro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp17914 [NOMBRE_PERSONA] => Michele [APELLIDOS] => Tommasi-Rosso Ingoglia [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp376711 [NOMBRE_PERSONA] => Álvaro [APELLIDOS] => Zubizarreta Macho [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Autonomo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni1320 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente José [APELLIDOS] => Faus Llácer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G8363 [EMAIL_FACULTAD] => fausvj@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66822 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Faus Matoses [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M9250 [EMAIL_FACULTAD] => fausmavi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Odontologia Restauradora i Endodòncia


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 120.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 14/07/2024

Data inici: Setembre 2023

Data fi: Juliol 2025

Matrícula: 21000 € (import preu públic)

Requisits d'accés: EL Màster en Odontologia Restauradora i Endodòncia va dirigit a Graduats en Odontologia , Llicenciats en Odontologia, Mèdics odontòlegs i Metges especialistes en Estomatologia.

Modalitat: Presencial

Lloc d'impartició:

Horari: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8.30 - 14.00 i 16.00 -20.00,

Més informació

Objectius del curs

La patologia dentària és un dels problemes de salut oral més prevalents en l'actualitat.
La tecnologia i les ciències bàsiques evolucionen a un ritme exponencial, la qual cosa al seu torn comporta l'optimització de les ciències aplicades com són les Medicina i l'Odontologia.
El desenvolupament dels materials odontològics, el millor coneixement de la fisiopatologia de l'aparell estomatognàtic i l'aplicació constant de noves tècniques reconstructives estètiques i funcionals, fan necessària la investigació i difusió d'aquests coneixements als professionals de l'Odontologia.

Leer más

Objectius professionals

Odontòleg especialitzat en endodòncia.
Odontòleg especialitzat en odontologia restauradora.
Docent en odontologia restauradora i Endodòncia.

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò