27a Edició - Codi 24711250

Array ( [CODIGO] => 24711250 [EDICION] => 27 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 11900 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 120.00 [FECHA_INICIO] => 04/10/2024 [FECHA_FIN] => 19/12/2025 [LUGAR] => Clínica Odontológica de la Fundació Lluís Alcanyís de la U: Clínica General, Clínica del Laboratori Avançat del tercer pis, Endolab, Aula-Seminari de la Unitat Docent de Patologia i Terapéutica Dentàries, Seminari C. [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Estomatologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 12/07/2024 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => https://www.uv.es/fundacion-lluis-alcanyis/es/formacion/portal-formacion/portal-formacion.html [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => endodoncia [GESTOR_NOMBRE] => [GESTOR_APELLIDOS] => [GESTOR_EMAIL] => formacion.adeit@uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => formacion.adeit@uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => formaciofla@uv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 1 [ID_CURSO_OFERTADO] => 1 [DESCRIPCION_OFERTADO] => Fundació Lluís Alcanyís [TELEFONO_EXTERNO] => 963 395 037 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Endodòncia [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats o Graduats en Odontologia, Mèdics Especialistes en Estomatologia. Mèdics Odontolegs. Estudiants d'Odontologia de l'a el qual li quede menys d'un 10% de crèdits per a obtindre el títol del Grau d'Odontologia, condicionat a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El programa de postgrau «Màster en Endodòncia» establix els següents objectius: 1.- Descriure les característiques clíniques, histopatològiques, ultraestructurals i evolutives de les malalties del complex dentinopulpar. 2.-Fer diagnòstics de la patologia dentinopulpar i les seues complicacions. 3.- Establir procediments per a la prevenció de malalties dentinopulpars. 4.- Saber fer tractaments de patologia dentinopulpars en els seus diferents graus d'evolució, incloent: tractaments conservadors en dents amb vitalitat, per a mantindre-la; tractaments de conductes; cirurgia periapical i radicular; rehabilitació (morfològica, funcional i estètica) de dents amb tractaments de conductes; emblanquiments dentaris, així com el manteniment dels pacients que han sigut tractats. 5.- Analitzar casos clínics. 6.- Desenvolupar tècniques d'autoaprenentatge, actualització i formació contínua en el camp de l'Endodòncia. 7.- Introduir-se en la cerca bibliogràfica en Endodòncia i dur a terme un projecte final d'investigació. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La docència teòrica es realitza mitjançant exposicions realitzades pel professorat en blocs de 90 minuts. La docència pràctica es duu a terme per mitjà de pràctiques clíniques i es completa amb sessions clínica en les quals es discutixen casos clínics. La formació en les diferents tècniques es realitzarà en pràctiques en els laboratoris docents de la clínica odontològica, equipats amb els materials i equips necessaris i amb microscopi quirúrgic per a cada participant. Hi haurà sessions de revisió bibliogràfica que facilitaran la contínua actualització de les matèries. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Activitat assistencial en el camp de l'Endodòncia, que abasta diferents vessants, el tractament de la polpa vital i no vital, així com cirurgia endodòntica, traumatologia dental i reconstrucció de la dent *endodonciado. Tractament de les *discoloraciones dentàries d'origen endodòntic o per altres causes. Tot això, tant en l'àmbit sanitari públic com privat. Treballant, tant de manera autònoma, com formant part d'equips multidisciplinaris. Així mateix, després de finalitzar el Màster, es trobarà en condicions de fer tasques senzilles d'investigació, revisió de la literatura i lectura crítica de la literatura científica, que permeta l'autoaprenentatge i la formació continuada. El Màster, capacita per a la presentació de casos clínics, ponències, o conferències, en l'àmbit de l'endodòncia. Tot això `proporciona competències i habilitats, per a l'activitat clínica, docent i d'investigació. [CRITERIO_ADMISION] => Es realitzarà una prova test de resposta múltiple i una entrevista personal amb els directors del curs. [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => Durant la seua formació el/la estudiant adquirirà coneixements i habilitats per a realitzar tractaments endodòntics senzills, complexos i retractaments amb magnificació convencional i amb microscopi quirúrgic. A més adquiriran habilitats per a la lectura científica crítica i per a realitzar activitats bàsiques d'investigació. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24711250 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Ciències bàsiques aplicades a l'Endodòncia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Ciències bàsiques aplicades a l'Endodòncia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Morfologia clínica. Anatomia coronal i radicular. Distribució dels conductes radiculars. Morfologia de la cambra pulpar.Anatomia topogràfica. Vascularització i innervació. Embriologia aplicada. Record de les característiques fonamentals del desenvolupament de la cavitat oral. Organogènesi dentària. La formació de teixits dentaris, fent especial referència al complex dentinopulpar i a la formació de l'arrel de dentaria i la regió periapical. Histologia del complex dentinopulpar. Estructura de teixits relacionats amb dentinopulpar i patologia periapical: la porció *mineralizada i les seues característiques morfològiques i evolutives; la polpa i els seus components ; l'espai periodontal, el procés alveolar. Fisiologia dentinopulpar. Permeabilitat dentinal. Els processos de desmineralització i remineralització. Percepció dolorosa: mecanismes dels estímuls de producció i la seua transmissió. Neurologia. Microbiologia aplicada. Patologia dentaria infecciosa i les seues implicacions *dentinopulpars. Microbiologia endodòntica. El paper del microbioma oral en la patologia endodòntica. Immunologia aplicada. Mecanismes de defensa específics i inespecífics. Farmacologia en el tractaments endodòntic. Analgèsics, antiinflamatoris i antibiòtics. Fotografia dental. Instruments i tècniques. Registres de fotografia clínica. Gestió de les imatges Informàtica aplicada. Maneig de la història clínica informatitzada. Radiologia en endodòncia. Interpretació de noves tècniques radiogràfiques. Ergonomia aplicada a l'endodòncia. Treball en Equip. Prevenció de la patologia laboral. Organització d'una consulta dedicada a l'Endodòncia. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Morfologia clínica. Anatomia coronal i radicular. Distribució dels conductes radiculars. Morfologia de la cambra pulpar.Anatomia topogràfica. Vascularització i innervació. Embriologia aplicada. Record de les característiques fonamentals del desenvolupament de la cavitat oral. Organogènesi dentària. La formació de teixits dentaris, fent especial referència al complex dentinopulpar i a la formació de l'arrel de dentaria i la regió periapical. Histologia del complex dentinopulpar. Estructura de teixits relacionats amb dentinopulpar i patologia periapical: la porció *mineralizada i les seues característiques morfològiques i evolutives; la polpa i els seus components ; l'espai periodontal, el procés alveolar. Fisiologia dentinopulpar. Permeabilitat dentinal. Els processos de desmineralització i remineralització. Percepció dolorosa: mecanismes dels estímuls de producció i la seua transmissió. Neurologia. Microbiologia aplicada. Patologia dentaria infecciosa i les seues implicacions *dentinopulpars. Microbiologia endodòntica. El paper del microbioma oral en la patologia endodòntica. Immunologia aplicada. Mecanismes de defensa específics i inespecífics. Farmacologia en el tractaments endodòntic. Analgèsics, antiinflamatoris i antibiòtics. Fotografia dental. Instruments i tècniques. Registres de fotografia clínica. Gestió de les imatges Informàtica aplicada. Maneig de la història clínica informatitzada. Radiologia en endodòncia. Interpretació de noves tècniques radiogràfiques. Ergonomia aplicada a l'endodòncia. Treball en Equip. Prevenció de la patologia laboral. Organització d'una consulta dedicada a l'Endodòncia. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24711250 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Patologia del complex dentino-pulpar i el seu diagnòstic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Patologia del complex dentino-pulpar i el seu diagnòstic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Fisiopatologia del complex dentinopulpar. Processos inflamatoris de la polpa dental. Mecanismes de producció. Fases evolutives. La resposta pulpar a les agressions. Elements cel·lulars involucrats. Reaccions defensives dentinopulpars i periapicals. Dentina de tractes morts. Dentina transparent o calcificada. Dentines primàries, secundàries i terciàries. Càlculs. Neoformació de ciment. *Osteoscleorosis. Anquilosi. *Cariología. *Diagnóstíco de la lesió de càries en les seues diferents fases evolutives i l'aplicació de les *terapías apropiades a cada fase. Microbiologia de càries dentals. Altres aspectes etiològics i patògens de la càries. Manifestacions clíniques, complicacions i evolució de la càries. Processos consumptius dentaris. Patologia dentinopulpar involutiva i degenerativa. Erosió, *atricción i abrasió dentàries. Resorció coronal i radicular. Altres formes de processos consumptives. Necrosi pulpar. Fibrosi pulpar. Calcificacions pulpars. Patologia inflamatòria. Hipersensibilitat pulpar: dentina hipersensible i hiperèmia de polpa. *Pulpitis dolorosa aguda i *subagudada. *Pulpitis indolora: crònica ulcerosa, crònica *hiperplasica, crònica tancada. Alteracions del desenvolupament dentari i la seua repercussió en el tractament de conductes. Anomalies morfològiques congènites: general, coronal i radicular; Repercussions dentinopulpars especials: dens *in donen-te, *dens *evaginatus, *taurodontismo, variacions patològiques en la grandària i nombre d'arrels i corone-arrel. Anomalies estructurals: esmalt amb repercussions dentinopulpar, ciment i alteracions combinades. Patologia sistèmica i la seua repercussió en el tractament endodòntic. Patologia periapical Periodontitis apical aguda. Periodontitis apical crònica. *Osteitis condensadora. Abscés periapical agut. Abscés periapical crònic. Diagnòstic diferencial de patologia periapical. Avaluació de símptomes i signes clínics i radiològics. [DESCRIPCION2] => Diagnòstic diferencial de les lesions periapicals i formacions anatòmiques que poden confondre's amb la patologia. Diferenciació de les lesions periodontals amb lesions malignes. Tumors odontogènics. Quistos odontogènics. Quistos de desenvolupament: odontogènics i no odontogènics. Patologia *mixtica inflamatòria. Avaluació del dolor de l'origen dentari i el seu diagnòstic diferencial. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Fisiopatologia del complex dentinopulpar. Processos inflamatoris de la polpa dental. Mecanismes de producció. Fases evolutives. La resposta pulpar a les agressions. Elements cel·lulars involucrats. Reaccions defensives dentinopulpars i periapicals. Dentina de tractes morts. Dentina transparent o calcificada. Dentines primàries, secundàries i terciàries. Càlculs. Neoformació de ciment. *Osteoscleorosis. Anquilosi. *Cariología. *Diagnóstíco de la lesió de càries en les seues diferents fases evolutives i l'aplicació de les *terapías apropiades a cada fase. Microbiologia de càries dentals. Altres aspectes etiològics i patògens de la càries. Manifestacions clíniques, complicacions i evolució de la càries. Processos consumptius dentaris. Patologia dentinopulpar involutiva i degenerativa. Erosió, *atricción i abrasió dentàries. Resorció coronal i radicular. Altres formes de processos consumptives. Necrosi pulpar. Fibrosi pulpar. Calcificacions pulpars. Patologia inflamatòria. Hipersensibilitat pulpar: dentina hipersensible i hiperèmia de polpa. *Pulpitis dolorosa aguda i *subagudada. *Pulpitis indolora: crònica ulcerosa, crònica *hiperplasica, crònica tancada. Alteracions del desenvolupament dentari i la seua repercussió en el tractament de conductes. Anomalies morfològiques congènites: general, coronal i radicular; Repercussions dentinopulpars especials: dens *in donen-te, *dens *evaginatus, *taurodontismo, variacions patològiques en la grandària i nombre d'arrels i corone-arrel. Anomalies estructurals: esmalt amb repercussions dentinopulpar, ciment i alteracions combinades. Patologia sistèmica i la seua repercussió en el tractament endodòntic. Patologia periapical Periodontitis apical aguda. Periodontitis apical crònica. *Osteitis condensadora. Abscés periapical agut. Abscés periapical crònic. Diagnòstic diferencial de patologia periapical. Avaluació de símptomes i signes clínics i radiològics. [DESCRIPCION2_VAL] => Diagnòstic diferencial de les lesions periapicals i formacions anatòmiques que poden confondre's amb la patologia. Diferenciació de les lesions periodontals amb lesions malignes. Tumors odontogènics. Quistos odontogènics. Quistos de desenvolupament: odontogènics i no odontogènics. Patologia *mixtica inflamatòria. Avaluació del dolor de l'origen dentari i el seu diagnòstic diferencial. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24711250 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Terapèutica de la patologia dentinopulpar 1 [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Terapèutica de la patologia dentinopulpar 1 [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Concepte d'Endodoncia. Definició. Objectius. lndicacions. Contraindicacions. Camp d'actuació. Fases del tractament endodoncic. Limitacions. Criteris d' exit i de tracas. Evolució historica de l'Endodoncia. Les primeres referencies. El periode precientífic. El periode científic. Els avan¿os en les darreries del segle XIX i en el XX. Evolució del instruments i deis materials. Evolució de del materials i de les tecniques per a l'obturació i reconstrucció coronal. Evolució de les tecniques d'emblanquiment dentari. Selecció de casos clínics i planificació del tractament. Factors pronostics. Restaurabilitat de la dent. Dificultats en el tractament. Establiment de les consideracions mediques referides al /a la pacient. Determinació del nombre de visites i la seua ordenació temporal. Ai'llament del camp operatori. Aillament relatiu: instrumental, material i tecniques. Aillament amb dique de goma: instrumental, material i tecniques. El control de la salivació. ll·luminació del cam operatori. Preparació deis actes operatoris. Organització del instrumental. Treball amb ajut. Messures de protecció laboral. Neteja, desinfecció i esterilització del instrumental. Anestesia. Anestesia loco-regional i general: conceptes i indicacions. Anestesies topics i locals: caracteristiques. Tecniques d'anestesia loco-regional : tronculars, periapicals, intraligamentaries i intrapulpar. Tecniques especials. Instrumental endodoncic. lnstruments per a l'exploració. lnstruments propulsors. lnstruments de tall dentari : manuals i rotatoris. lnstruments per a la manipulació de materials endodoncis. lnstruments complementaris. Sistemes de llima única. lnstruments vibratoris, sonics i ultrasonics. Cements endodoncics. lndicacions. Característiques generals. Cements d'hidroxid de cal¿, d'oxid de zinc amb eugenol i de resines epoxiques. MTA. Materials bioceramics. Apertures cavitaries. [DESCRIPCION2] => Apertura de la camera pulpar. Eliminació de interferencies. ldentificació del conductes radiculars. lnstruments. Conformació cavitaria per a cada tipus de dents. Variacions en les apertures. Consideracions clíniques. Pulpectomia. L'eliminació de la pulpa o de les restes necrotiques pulpars. Conceptes de pulpectomia i pulpotomia. lntrumental i procediment. Oes;nfe+Jó I este,mt,adó deis conductes. Objectius. Instrumental i procediment. lrrigants: tipus, característiques i indicacions. Altres mètode per a la desinfecció del conducte: ultrasons, laser, electrofulguració, vuit, teràpia fotodiná ica. Determi ació de la distancia de treball. Concept de distancia de treball. Dificultats. Determinació amb limes. Comprobació radiológ¡ca. Determinació electrónica. Tipus de localitzadors de l'apex. Preparació biomecanica manual de conductes. Objectiu1s. Fases. Instrumental. Técnica de step-back i les seus variants. Técnica de les forces balancejbdes. Técniques crow-down. Preparació biomecánica rotatoria de conductes. Característiques comunes d'ús. Instrumental propulsor i de tall. Tecniques amb el següents sistemeJ rotatoris: Protaper Next, K3 Endo, MTwo, TF, Hyflex, BT, Reciproc, WaveOne Gold, F360, OneShape. Obturació del sistema de conductes. Conden ació lateral. Condensació vertical. Tecniques de gutaperxa injectada. Thermafil. Tecnica ixta. Reconstrucció del teixits perduts. Obturadons conservadores i grans reconstruccions amb amalgama de plata resines compostes. Sistemes intra-radiculars de retenció. Altres sistemes de retenció. Sistemes adhesiut Técniques directes i indirectes. Prevenoió de la patología dentinopulpar. Prevenció de la caries. Proteccions pulpars directa i indirecta. Manteniment deis tractaments. Prevenció de la recidiva. Prevenció deis traumatismes dentaris. Tractament endodoncic deis traumatismes dentaris. Fractures coronaries. Fractures corono-radiculars. Fractures radiculars. Concusió, subluxació, luxacions i avulsions. Complicacions ósees i mucoses. Lesions en les dents en formació. [DESCRIPCION3] => Tractament endodoncic de les arrels en periode de formació. Apexogenesi. Apicoformació. Instrumental, materials i procediments. Terapia regenerativa. Endodoncia pediatrica. Característiques del / de la pacient pediatric/a en Endodoncia. Modificacions en el tractament: a'illament, anestesia, control del comportament. Tractaments endodoncics en dents t¿mporals. Endodoncia geriatrica. Característiques del / de la pacient geriatric/a en Endodoncia. Modificacions del tractament endoncic. Dificultats. [DESCRIPCION1_VAL] => Concepte d'Endodoncia. Definició. Objectius. lndicacions. Contraindicacions. Camp d'actuació. Fases del tractament endodoncic. Limitacions. Criteris d' exit i de tracas. Evolució historica de l'Endodoncia. Les primeres referencies. El periode precientífic. El periode científic. Els avan¿os en les darreries del segle XIX i en el XX. Evolució del instruments i deis materials. Evolució de del materials i de les tecniques per a l'obturació i reconstrucció coronal. Evolució de les tecniques d'emblanquiment dentari. Selecció de casos clínics i planificació del tractament. Factors pronostics. Restaurabilitat de la dent. Dificultats en el tractament. Establiment de les consideracions mediques referides al /a la pacient. Determinació del nombre de visites i la seua ordenació temporal. Ai'llament del camp operatori. Aillament relatiu: instrumental, material i tecniques. Aillament amb dique de goma: instrumental, material i tecniques. El control de la salivació. ll·luminació del cam operatori. Preparació deis actes operatoris. Organització del instrumental. Treball amb ajut. Messures de protecció laboral. Neteja, desinfecció i esterilització del instrumental. Anestesia. Anestesia loco-regional i general: conceptes i indicacions. Anestesies topics i locals: caracteristiques. Tecniques d'anestesia loco-regional : tronculars, periapicals, intraligamentaries i intrapulpar. Tecniques especials. Instrumental endodoncic. lnstruments per a l'exploració. lnstruments propulsors. lnstruments de tall dentari : manuals i rotatoris. lnstruments per a la manipulació de materials endodoncis. lnstruments complementaris. Sistemes de llima única. lnstruments vibratoris, sonics i ultrasonics. Cements endodoncics. lndicacions. Característiques generals. Cements d'hidroxid de cal¿, d'oxid de zinc amb eugenol i de resines epoxiques. MTA. Materials bioceramics. Apertures cavitaries. [DESCRIPCION2_VAL] => Apertura de la camera pulpar. Eliminació de interferencies. ldentificació del conductes radiculars. lnstruments. Conformació cavitaria per a cada tipus de dents. Variacions en les apertures. Consideracions clíniques. Pulpectomia. L'eliminació de la pulpa o de les restes necrotiques pulpars. Conceptes de pulpectomia i pulpotomia. lntrumental i procediment. Oes;nfe+Jó I este,mt,adó deis conductes. Objectius. Instrumental i procediment. lrrigants: tipus, característiques i indicacions. Altres mètode per a la desinfecció del conducte: ultrasons, laser, electrofulguració, vuit, teràpia fotodiná ica. Determi ació de la distancia de treball. Concept de distancia de treball. Dificultats. Determinació amb limes. Comprobació radiológ¡ca. Determinació electrónica. Tipus de localitzadors de l'apex. Preparació biomecanica manual de conductes. Objectiu1s. Fases. Instrumental. Técnica de step-back i les seus variants. Técnica de les forces balancejbdes. Técniques crow-down. Preparació biomecánica rotatoria de conductes. Característiques comunes d'ús. Instrumental propulsor i de tall. Tecniques amb el següents sistemeJ rotatoris: Protaper Next, K3 Endo, MTwo, TF, Hyflex, BT, Reciproc, WaveOne Gold, F360, OneShape. Obturació del sistema de conductes. Conden ació lateral. Condensació vertical. Tecniques de gutaperxa injectada. Thermafil. Tecnica ixta. Reconstrucció del teixits perduts. Obturadons conservadores i grans reconstruccions amb amalgama de plata resines compostes. Sistemes intra-radiculars de retenció. Altres sistemes de retenció. Sistemes adhesiut Técniques directes i indirectes. Prevenoió de la patología dentinopulpar. Prevenció de la caries. Proteccions pulpars directa i indirecta. Manteniment deis tractaments. Prevenció de la recidiva. Prevenció deis traumatismes dentaris. Tractament endodoncic deis traumatismes dentaris. Fractures coronaries. Fractures corono-radiculars. Fractures radiculars. Concusió, subluxació, luxacions i avulsions. Complicacions ósees i mucoses. Lesions en les dents en formació. [DESCRIPCION3_VAL] => Tractament endodoncic de les arrels en periode de formació. Apexogenesi. Apicoformació. Instrumental, materials i procediments. Terapia regenerativa. Endodoncia pediatrica. Característiques del / de la pacient pediatric/a en Endodoncia. Modificacions en el tractament: a'illament, anestesia, control del comportament. Tractaments endodoncics en dents t¿mporals. Endodoncia geriatrica. Característiques del / de la pacient geriatric/a en Endodoncia. Modificacions del tractament endoncic. Dificultats. [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24711250 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Terapèutica de la patologia dentinopulpar 2 [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Terapèutica de la patologia dentinopulpar 2 [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Concepte d'Endodòncia. Definició. Objectius. Indicacions. Contraindicacions. Camp d'acció. Fases del tractament d'endodòncia. Limitacions. Criteris d'èxit i de traques. Evolució històrica de l'endodòncia. Les primeres referències. El període precientífic. Evolució d'instruments i materials . Evolució de productes i tècniques per a l'obturació i reconstrucció coronal. Evolució de les tècniques d'emblanquiment dentari. Selecció de casos clínics i planificació del tractament. Factors pronòstics. *Restaurabilidad de la corona dental. Dificultats en el tractament. Establiment de les consideracions mèdiques relacionades amb el pacient. Determinació del nombre de visites i la seua organització temporal. Aïllament del camp operatiu. Aïllament relativa: instrumental, material i tècnica. Aïllament amb dic de goma: instrumental, material i tècnic. Control de salivació. il·luminació de lleva operativa. Preparació dels procediments operatoris. Organització de l'instrumental. Treball a quatre mans. Prevenció de riscos laborals. Neteja, desinfecció i esterilització de l'instrumental. Anestèsia. Anestèsia boig-regional i general: conceptes i indicacions. Anestèsies tòpiques i locals: característiques. Tècniques d'anestèsia boig-regional: *troncular, periapical, intralligamentosa i intrapulpar. Tècniques especials. Instrumental endodòntic. Instruments per a l'exploració. Instruments de tall dentari: manual i rotatori. instruments complementaris. Instruments per a la preparació biomecànica. instruments vibratoris, sònics i ultrasònics. Ciments endodòntics. Les indicacions. Característiques generals. Ciments a base d'hidròxid de calci, òxid de zinc *eugenol, resina *epoxica, *Mta, Materials *biocerámicos. Obertures cavitàries. [DESCRIPCION2] => Obertura de la cambra pulpar. Eliminació d'interferències. *ldentificación dels conductes radiculars. Instruments. Conformació de l'obertura cameral per a cada tipus de dents. Variacions en les obertures Consideracions clíniques. *Pulpectomia L'eliminació de la polpa o de les restes de polpa necròtica. Conceptes de *pulpectomía i *pulpotomía. *lrrigantes: tipus, característiques i indicacions. Un altre mètode per a la desinfecció de conductes: ultrasons, làser, teràpia *fotodinámica, etc. Determinació de la distància de treball. Concepte de distància del treball. Dificultats. Determinació amb llimes. Determinació amb instruments electrònics. Tipus de localitzadors d'àpex. Preparació biomecànica manual de conductes. Preparació biomecànica rotatòria de conductes. Sistema d'obturació de conductes. Tècniques de condensació de la gutaperxa. Sistemes de plançó. Reconstrucció de la dent *endodonciado. Tècniques conservadores i grans reconstruccions directes amb resines compostes. Sistemes de retenció intraradicular. Altres sistemes de retenció. Sistemes adhesius de tècnica directa i indirecta. Prevenció de la patologia dentinopulpar. Protecció de pulpar directa i indirecta. Manteniment de tractaments. Tractament endodòntic del trauma dental. Fractures coronàries. Fractures corone-*radicualres. Fractures d'arrel. *Conminución, subluxació, luxació i avulsions. Complicacions òssies i de la mucosa. Lesions en les dents en formació. Tractament endodòntic amb àpex obert. *Apexogénesis. Apicoformació. Instrumental, materials i procediments. Teràpia regenerativa. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Concepte d'Endodòncia. Definició. Objectius. Indicacions. Contraindicacions. Camp d'acció. Fases del tractament d'endodòncia. Limitacions. Criteris d'èxit i de traques. Evolució històrica de l'endodòncia. Les primeres referències. El període precientífic. Evolució d'instruments i materials . Evolució de productes i tècniques per a l'obturació i reconstrucció coronal. Evolució de les tècniques d'emblanquiment dentari. Selecció de casos clínics i planificació del tractament. Factors pronòstics. *Restaurabilidad de la corona dental. Dificultats en el tractament. Establiment de les consideracions mèdiques relacionades amb el pacient. Determinació del nombre de visites i la seua organització temporal. Aïllament del camp operatiu. Aïllament relativa: instrumental, material i tècnica. Aïllament amb dic de goma: instrumental, material i tècnic. Control de salivació. il·luminació de lleva operativa. Preparació dels procediments operatoris. Organització de l'instrumental. Treball a quatre mans. Prevenció de riscos laborals. Neteja, desinfecció i esterilització de l'instrumental. Anestèsia. Anestèsia boig-regional i general: conceptes i indicacions. Anestèsies tòpiques i locals: característiques. Tècniques d'anestèsia boig-regional: *troncular, periapical, intralligamentosa i intrapulpar. Tècniques especials. Instrumental endodòntic. Instruments per a l'exploració. Instruments de tall dentari: manual i rotatori. instruments complementaris. Instruments per a la preparació biomecànica. instruments vibratoris, sònics i ultrasònics. Ciments endodòntics. Les indicacions. Característiques generals. Ciments a base d'hidròxid de calci, òxid de zinc *eugenol, resina *epoxica, *Mta, Materials *biocerámicos. Obertures cavitàries. [DESCRIPCION2_VAL] => Obertura de la cambra pulpar. Eliminació d'interferències. *ldentificación dels conductes radiculars. Instruments. Conformació de l'obertura cameral per a cada tipus de dents. Variacions en les obertures Consideracions clíniques. *Pulpectomia L'eliminació de la polpa o de les restes de polpa necròtica. Conceptes de *pulpectomía i *pulpotomía. *lrrigantes: tipus, característiques i indicacions. Un altre mètode per a la desinfecció de conductes: ultrasons, làser, teràpia *fotodinámica, etc. Determinació de la distància de treball. Concepte de distància del treball. Dificultats. Determinació amb llimes. Determinació amb instruments electrònics. Tipus de localitzadors d'àpex. Preparació biomecànica manual de conductes. Preparació biomecànica rotatòria de conductes. Sistema d'obturació de conductes. Tècniques de condensació de la gutaperxa. Sistemes de plançó. Reconstrucció de la dent *endodonciado. Tècniques conservadores i grans reconstruccions directes amb resines compostes. Sistemes de retenció intraradicular. Altres sistemes de retenció. Sistemes adhesius de tècnica directa i indirecta. Prevenció de la patologia dentinopulpar. Protecció de pulpar directa i indirecta. Manteniment de tractaments. Tractament endodòntic del trauma dental. Fractures coronàries. Fractures corone-*radicualres. Fractures d'arrel. *Conminución, subluxació, luxació i avulsions. Complicacions òssies i de la mucosa. Lesions en les dents en formació. Tractament endodòntic amb àpex obert. *Apexogénesis. Apicoformació. Instrumental, materials i procediments. Teràpia regenerativa. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24711250 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Reconstrucció de la dent endodonciado [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Reconstrucció de la dent endodonciado [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Diagnòstic etiològic. Diagnòstic de risc Manteniment dels resultats Diagnòstic de *restaurabilidad Presa de color. Ús de guies i instruments electrònics. Ús de maquillatges i tintes Planificació del tractaments restauradors complexos Resines compostes. Característiques. Propietats. Tècniques de reconstrucció directa en dents anteriors amb resines compostes. Sistemes adhesius. Cimentat de restauracions adhesives Tècniques de reconstrucció directa en dents anteriors amb resines compostes. Restauracions ceràmiques en el sector anterior Compòsits en el sector posterior. Resines compostes per a ús per tècnica directa, semidirecta i indirecta. Sistemes CAD-CAM. Tècniques de reconstrucció directa i *semidirecta amb compòsits en dents posteriors. Sessió pràctica. Relació entre restauració dental i altres disciplines: periodòncia i ortodòncia Retenidors intraradiculars. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Diagnòstic etiològic. Diagnòstic de risc Manteniment dels resultats Diagnòstic de *restaurabilidad Presa de color. Ús de guies i instruments electrònics. Ús de maquillatges i tintes Planificació del tractaments restauradors complexos Resines compostes. Característiques. Propietats. Tècniques de reconstrucció directa en dents anteriors amb resines compostes. Sistemes adhesius. Cimentat de restauracions adhesives Tècniques de reconstrucció directa en dents anteriors amb resines compostes. Restauracions ceràmiques en el sector anterior Compòsits en el sector posterior. Resines compostes per a ús per tècnica directa, semidirecta i indirecta. Sistemes CAD-CAM. Tècniques de reconstrucció directa i *semidirecta amb compòsits en dents posteriors. Sessió pràctica. Relació entre restauració dental i altres disciplines: periodòncia i ortodòncia Retenidors intraradiculars. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24711250 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Traumatologia dental [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Traumatologia dental [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Introducció a la traumatologia dentària: Epidemiologia, etiologia i classificació dels traumatismes orofacials. Diagnòstic en traumatologia oral. Mecanismes biològics de reparació dels fractures dentàries. Lesions traumàtiques de les dents i teixits annexos: Fractures de la corona. Fractures corone-radiculars. Fractures radiculars. Lesions traumàtiques que afecten el periodonci. Avulsió dentària. Fractures de l'os alveolar. Lesions dels teixits orals no dentaris produïdes per traumatismes orofacials. Actuacions específiques davant els traumatismes dentals que afecten l'edat infantil: Traumatismes dentaris en la dentició temporal i les seues repercussions en la dent en formació. Tractament de les dents traumatitzades amb àpex obert. Aplicacions ortodòntiques en traumatologia dental. Abordatge ortodòntic de la dent que ha patit un traumatisme. Complicacions i tractaments associats en traumatologia dental: Restauració de la dent traumatitzada. Reimplant dentari. autotrasplantament dentari. Abordatge de les fractures *maxilo-facials. Actuació en Atenció Primària. Pronòstic de la dent que ha patit un traumatisme. Complicacions de les lesions traumàtiques de les dents. Prevenció dels traumatismes dentals i actuació immediata després d'un traumatisme. Importància mèdica legal: Actuació immediata en un traumatisme oral. Indicacions per a personal no odontològic. Prevenció dels traumatismes dentals. Protectors orals. Lesions orals per maltractament. Pautes d'actuació. Resolució de situacions clíniques: Diferents casos clínics de traumatologia dental i alternatives de solució. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Introducció a la traumatologia dentària: Epidemiologia, etiologia i classificació dels traumatismes orofacials. Diagnòstic en traumatologia oral. Mecanismes biològics de reparació dels fractures dentàries. Lesions traumàtiques de les dents i teixits annexos: Fractures de la corona. Fractures corone-radiculars. Fractures radiculars. Lesions traumàtiques que afecten el periodonci. Avulsió dentària. Fractures de l'os alveolar. Lesions dels teixits orals no dentaris produïdes per traumatismes orofacials. Actuacions específiques davant els traumatismes dentals que afecten l'edat infantil: Traumatismes dentaris en la dentició temporal i les seues repercussions en la dent en formació. Tractament de les dents traumatitzades amb àpex obert. Aplicacions ortodòntiques en traumatologia dental. Abordatge ortodòntic de la dent que ha patit un traumatisme. Complicacions i tractaments associats en traumatologia dental: Restauració de la dent traumatitzada. Reimplant dentari. autotrasplantament dentari. Abordatge de les fractures *maxilo-facials. Actuació en Atenció Primària. Pronòstic de la dent que ha patit un traumatisme. Complicacions de les lesions traumàtiques de les dents. Prevenció dels traumatismes dentals i actuació immediata després d'un traumatisme. Importància mèdica legal: Actuació immediata en un traumatisme oral. Indicacions per a personal no odontològic. Prevenció dels traumatismes dentals. Protectors orals. Lesions orals per maltractament. Pautes d'actuació. Resolució de situacions clíniques: Diferents casos clínics de traumatologia dental i alternatives de solució. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24711250 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Tècniques d'Emblanquiment dental [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Tècniques d'Emblanquiment dental [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Matèria 1.- Etiologia i patogènia de les *discoloraciones dentals. Tema 1.1.- El color de la dent. Tema 1.2.- *Discoloraciones produïdes per la placa dental. Tema 1.3.- *Discoloraciones que afecten l'esmalt exclusivament. Tema 1.4.- *Discoloraciones que només afecten la dentina. Tema 1.5.- *Discoloraciones que afecten conjuntament l'esmalt i a la dentina. Tema 1.6.- Mecanismes de producció de les *discoloraciones. Matèria 2.- Procediments diagnòstics Tema 2.1.- Història clínica. Tema 2.2.- Diagnòstic del color dental. Tema 2.3.- Models de treball, registres fotogràfics, documentació complementària. Tema 2.4.- Indicacions i contraindicacions de l'emblanquiment dental. Matèria 3.- Tractament de les *discoloraciones dentals. Tema 3.1.- Classificació de les tècniques d'emblanquiment dental. Nomenclatura. Tema 3.2.- Agents blanquejadors i el seu mecanisme d'acció. Tema 3.3.- Mecanismes d'activació. Tema 3.4.- Emblanquiment enzimàtic. Tema 3.5.- Productes blanquejadors: característiques, components i varietats. Tema 3.6.- Protecció tissular Tema 3.7.- Emblanquiment vital. Tema 3.8.- Emblanquiment no vital i emblanquiment mixt. Tema 3.9.- Altres tècniques blanquejadores. Tema 3.10.- Emblanquiment dental i Odontologia Conservadora. Tema 3.11.- Terapèutica de les *discoloraciones mitjançant emblanquiment associat a *carillas i tractaments protètics. Matèria 4.- Efectes secundaris dels emblanquiment dentals i la seua prevenció. Tema 4.1.- Efectes sobre la mucosa oral i sobre la geniva. Tema 4.2.- Efectes dels tractaments blanquejadors sobre els teixits *mineralizados de la dent. Tema 4.3.- Hipersensibilitat dental. Matèria 5.- Pronòstic i manteniment Tema 5.1.- Pronòstic de l'emblanquiment dental. Tema .2.- El Protocol *TCR. Tema S.3.- Normativa legal per al maneig dels agents blanquejadors en el seu ús clínic.l Matèria 6.- ,*iscusión i re*olución de casos clínics. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Matèria 1.- Etiologia i patogènia de les *discoloraciones dentals. Tema 1.1.- El color de la dent. Tema 1.2.- *Discoloraciones produïdes per la placa dental. Tema 1.3.- *Discoloraciones que afecten l'esmalt exclusivament. Tema 1.4.- *Discoloraciones que només afecten la dentina. Tema 1.5.- *Discoloraciones que afecten conjuntament l'esmalt i a la dentina. Tema 1.6.- Mecanismes de producció de les *discoloraciones. Matèria 2.- Procediments diagnòstics Tema 2.1.- Història clínica. Tema 2.2.- Diagnòstic del color dental. Tema 2.3.- Models de treball, registres fotogràfics, documentació complementària. Tema 2.4.- Indicacions i contraindicacions de l'emblanquiment dental. Matèria 3.- Tractament de les *discoloraciones dentals. Tema 3.1.- Classificació de les tècniques d'emblanquiment dental. Nomenclatura. Tema 3.2.- Agents blanquejadors i el seu mecanisme d'acció. Tema 3.3.- Mecanismes d'activació. Tema 3.4.- Emblanquiment enzimàtic. Tema 3.5.- Productes blanquejadors: característiques, components i varietats. Tema 3.6.- Protecció tissular Tema 3.7.- Emblanquiment vital. Tema 3.8.- Emblanquiment no vital i emblanquiment mixt. Tema 3.9.- Altres tècniques blanquejadores. Tema 3.10.- Emblanquiment dental i Odontologia Conservadora. Tema 3.11.- Terapèutica de les *discoloraciones mitjançant emblanquiment associat a *carillas i tractaments protètics. Matèria 4.- Efectes secundaris dels emblanquiment dentals i la seua prevenció. Tema 4.1.- Efectes sobre la mucosa oral i sobre la geniva. Tema 4.2.- Efectes dels tractaments blanquejadors sobre els teixits *mineralizados de la dent. Tema 4.3.- Hipersensibilitat dental. Matèria 5.- Pronòstic i manteniment Tema 5.1.- Pronòstic de l'emblanquiment dental. Tema .2.- El Protocol *TCR. Tema S.3.- Normativa legal per al maneig dels agents blanquejadors en el seu ús clínic.l Matèria 6.- ,*iscusión i re*olución de casos clínics. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24711250 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Metodologia d'investigació Tipus d'estudis Càlcul de grandària mostral Criteris d'inclusió i exclusió de la mostra Anàlisi de les dades Ús de bases de dades Cerques bibliogràfiques *Tipois de fonts bibliogràfiques Fonts bibliogràfiques Gestors de bibliografia Revisions sistemàtiques i els seus tipus Ètica en la investigació. Preparació de la documentació per a sol·licitar autorització al comité d'ètica per a la investigació. Consentiment informat [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Metodologia d'investigació Tipus d'estudis Càlcul de grandària mostral Criteris d'inclusió i exclusió de la mostra Anàlisi de les dades Ús de bases de dades Cerques bibliogràfiques *Tipois de fonts bibliogràfiques Fonts bibliogràfiques Gestors de bibliografia Revisions sistemàtiques i els seus tipus Ètica en la investigació. Preparació de la documentació per a sol·licitar autorització al comité d'ètica per a la investigació. Consentiment informat [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni9706 [NOMBRE_PERSONA] => José Manuel [APELLIDOS] => Aguirre Urizar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp42686 [NOMBRE_PERSONA] => Amelia Pilar [APELLIDOS] => Almenar García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Codirectora Master Endodoncia de la Universitat de Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni66364 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Óscar [APELLIDOS] => Alonso Ezpeleta [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Ayudante Doctor [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni48224 [NOMBRE_PERSONA] => Emanuele [APELLIDOS] => Ambu [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad de Siena [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni26554 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Amengual Lorenzo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => H8193 [EMAIL_FACULTAD] => jose.amengual@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp285698 [NOMBRE_PERSONA] => Teresa [APELLIDOS] => Arias Moliz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Ayudante Doctora [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp66756 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => Arias Paniagua [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp45983 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Benet Iranzo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo. Clínica Dental Dr. Francisco Benet [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni12056 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Carda Batalla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Patologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G6077 [EMAIL_FACULTAD] => mccarda@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp48028 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Cardona Tortajada [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Sección Unidad Salud Bucodental del Servicio Navarro de Salud. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni30063 [NOMBRE_PERSONA] => Laura [APELLIDOS] => Ceballos García [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad Rey Juan Carlos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp59016 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Coello Suanzes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo de A.P.. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp27922 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Díaz Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Cirujano Maxilofacial. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp17863 [NOMBRE_PERSONA] => Joao Paulo [APELLIDOS] => Firmino Canhoto [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni58454 [NOMBRE_PERSONA] => Leopoldo [APELLIDOS] => Forner Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G8361 [EMAIL_FACULTAD] => Leopoldo.Forner@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni10901 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo Andrés [APELLIDOS] => Fos Galve [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad Cardenal Herrera - CEU [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni73758 [NOMBRE_PERSONA] => James [APELLIDOS] => Ghilotti Rodriguez [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => U1553 [EMAIL_FACULTAD] => jagro@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a en Formación Predoctorado FPU. Departamento de Estomatología. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni3102 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco J [APELLIDOS] => Gil Loscos [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => H3560 [EMAIL_FACULTAD] => quicogil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp142265 [NOMBRE_PERSONA] => Eugenio Carlos [APELLIDOS] => Grano de Oro Cordero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Práctica privada de Endodoncia y Odontopediatría [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni66413 [NOMBRE_PERSONA] => Julia [APELLIDOS] => Guerrero Gironés [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Universidad de Murcia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp104925 [NOMBRE_PERSONA] => Amaya [APELLIDOS] => Iturralde Garrote [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Odontología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp59015 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => Leyda Menéndez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp20580 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Llambés Arenas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Periodoncista, Implantólogo Oral. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni26553 [NOMBRE_PERSONA] => Gonzalo [APELLIDOS] => Llambés Arenas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M0779 [EMAIL_FACULTAD] => llamagon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni65398 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Llena Puy [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H0486 [EMAIL_FACULTAD] => Maria.C.Llena@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni73951 [NOMBRE_PERSONA] => Adrián [APELLIDOS] => Lozano Alcañiz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => Q9912 [EMAIL_FACULTAD] => loala@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp59014 [NOMBRE_PERSONA] => Francisca [APELLIDOS] => Marín Sánz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Estomatólogo. Odont.AP. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni48223 [NOMBRE_PERSONA] => Jenifer [APELLIDOS] => Martín González [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp251801 [NOMBRE_PERSONA] => Milagros [APELLIDOS] => Martín Jiménez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Asociada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni23151 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Martínez Sanjuan [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Radiología. Jefe Unidad de TC y Resonancia. Hospital General Universitario de Valencia. Profesor Asociado de Radiología y Protección Radiológica. Universitat de València. [NPI] => M9116 [EMAIL_FACULTAD] => vimarsan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni67128 [NOMBRE_PERSONA] => María del Pilar [APELLIDOS] => Melo Almiñana [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M0791 [EMAIL_FACULTAD] => mapimeal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp369353 [NOMBRE_PERSONA] => Montserrat [APELLIDOS] => Mercadé Bellido [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Agregada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp58683 [NOMBRE_PERSONA] => Alejandro [APELLIDOS] => Mira Obrador [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador Titular Centro Superior de Investigación en Salud Pública (FISABIO) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp251800 [NOMBRE_PERSONA] => Paloma [APELLIDOS] => Montero Miralles [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Asociada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => uni74126 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Muedra Bort [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => U1383 [EMAIL_FACULTAD] => muebort@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp17595 [NOMBRE_PERSONA] => Judith [APELLIDOS] => Murillo Cortés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de sección de Cirugía Maxilofacial. Servicio de Estomatología. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp79503 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Olmos Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Protésico Dental [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => uni1480 [NOMBRE_PERSONA] => José Carmelo [APELLIDOS] => Ortolá Síscar [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => H1353 [EMAIL_FACULTAD] => ortola@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => uni26555 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Palomares Fort [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M7509 [EMAIL_FACULTAD] => pafortma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => uni66327 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Pecci Lloret [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Universidad de Murcia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp346185 [NOMBRE_PERSONA] => Eugenio [APELLIDOS] => Pedulla [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => University of Catania | UNICT Department of General Surgery and Surgical-Medical Specialties (CHIR) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => emp32166 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Peix Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asociado Univ. Salamanca. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => emp47186 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Plá García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => uni59091 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Puig Herreros [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => N7055 [EMAIL_FACULTAD] => clara.puig-herreros@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => uni24638 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa [APELLIDOS] => Pulgar Encinas [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad de Granada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => uni24637 [NOMBRE_PERSONA] => Pere [APELLIDOS] => Riutord Sbert [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Universitat de Les Illes Balears [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [46] => Array ( [DNI] => uni53063 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Rodríguez Lozano [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad de Murcia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [47] => Array ( [DNI] => uni81429 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Sanz Aleixandre [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Departamento de Estomatología. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [48] => Array ( [DNI] => uni26652 [NOMBRE_PERSONA] => Juan José [APELLIDOS] => Segura Egea [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad de Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [49] => Array ( [DNI] => emp209477 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Vallés Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Adjunta [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [50] => Array ( [DNI] => uni70669 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco José [APELLIDOS] => Vera Sempere [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Patologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Emérito de Universidad [NPI] => F5090 [EMAIL_FACULTAD] => fvesem@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp42686 [NOMBRE_PERSONA] => Amelia Pilar [APELLIDOS] => Almenar García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Codirectora Master Endodoncia de la Universitat de Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58454 [NOMBRE_PERSONA] => Leopoldo [APELLIDOS] => Forner Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G8361 [EMAIL_FACULTAD] => Leopoldo.Forner@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2024/2025

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 120.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 12/07/2024

Data inici: Octubre 2024

Data fi: Desembre 2025

Matrícula: 11900 € (importe preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social Universitat de València.)

Modalitat: Presencial

Lloc d'impartició: Clínica Odontológica de la Fundació Lluís Alcanyís de la U: Clínica General, Clínica del Laboratori Avançat del tercer pis, Endolab, Aula-Seminari de la Unitat Docent de Patologia i Terapéutica Dentàries, Seminari C.

Horari:

Més informació

Objectius del curs

El programa de postgrau «Màster en Endodòncia» establix els següents objectius:
1.- Descriure les característiques clíniques, histopatològiques, ultraestructurals i evolutives de les malalties del complex dentinopulpar.
2.-Fer diagnòstics de la patologia dentinopulpar i les seues complicacions.

Leer más

Objectius professionals

Activitat assistencial en el camp de l'Endodòncia, que abasta diferents vessants, el tractament de la polpa vital i no vital, així com cirurgia endodòntica, traumatologia dental i reconstrucció de la dent *endodonciado. Tractament de les *discoloraciones dentàries d'origen endodòntic o per altres causes. Tot això, tant en l'àmbit sanitari públic com privat. Treballant, tant de manera autònoma, com formant part d'equips multidisciplinaris.
Així mateix, després de finalitzar el Màster, es trobarà en condicions de fer tasques senzilles d'investigació, revisió de la literatura i lectura crítica de la literatura científica, que permeta l'autoaprenentatge i la formació continuada.
El Màster, capacita per a la presentació de casos clínics, ponències, o conferències, en l'àmbit de l'endodòncia.

Leer más

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò