2a Edició - Codi 23731140

Array ( [CODIGO] => 23731140 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 4000 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 01/06/2023 [FECHA_FIN] => 31/05/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Estomatologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 02/09/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => https://www.uv.es/fundacio-lluis-alcanyis/ca/formacio/masters-propis/master-fp-internacional-cirugia-oral-1286249252610/FormacioFLA.html?id=1286248451179 [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => cirugia-oral [GESTOR_NOMBRE] => [GESTOR_APELLIDOS] => [GESTOR_EMAIL] => formacion.adeit@uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => formacion.adeit@uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => formaciofla@uv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 1 [ID_CURSO_OFERTADO] => 1 [DESCRIPCION_OFERTADO] => Fundació Lluís Alcanyís [TELEFONO_EXTERNO] => 963 395 037 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent Internacional en Cirurgia Oral [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => De lliure elecció per part de l'alumne, [REQUISITOS_TITULACION] => El màster aquesta dirigit a metges o odontòlegs interessats a obtenir una formació especialitzada en la cirurgia oral. L'alumne rebrà el Títol de Màster Internacional semipresencial en Cirurgia Oral de la Universitat de València, avalant una formació avançada orientada a l'especialització i sobretot, professional. El títol expedit per la Universitat de València reuneix els requisits comunament exigits per les borses de treball, oposicions i comitès avaluats de carreres professionals [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Els continguts teoricopràctics són en total 60 crèdits **ECTS. L'objectiu principal d'aquest Màster és la formació en Cirurgia Oral, és una disciplina complexa que exigeix estudi i dedicació, durant anys. Per a això els alumnes rebran formació teòrica-pràctica en línia i participaran de l'activitat clínica presencial amb pacients en un centre de pràctiques extern a la Universitat. L'alumne sol·licitarà el centre de pràctiques dels proposats per la Universitat o designarà un de lliure elecció de qualsevol país. Planificaran i realitzaran casos progressivament més complexos al llarg de la programació del Màster, amb una dedicació parcial i a mesura de l'alumne. Els alumnes que cursen aquest títol propi desenvoluparan els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a realitzar extraccions quirúrgiques i de cirurgia **periapical, coneixement del tractament quirúrgic d'infeccions, quistos i tumors. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => Recursos docents: La docència es realitzarà a través de la plataforma de l'Aula Virtual de la Universitat de València, disponible per a l'alumne, a l'hora que desitge, des d'un dispositiu fix o portàtil amb connexió a internet. Cada setmana es van obrint els diferents mòduls que romanen oberts durant tot el curs acadèmic. Lliçons locutadas Les lliçons teòriques, seran desenvolupades mitjançant presentacions clíniques locutadas, asíncrones, amb abundant i seleccionada iconografia clínica i imatges diagnòstiques. Es disposarà dels textos en pdf per a facilitar l'estudi per l'alumne. Tallers pràctics S'impartiran tallers pràctics amb models-fantomas, que reproduiran les diferents patologies i guiaran a l'alumne en l'aplicació dels procediments quirúrgics. Casos clínics L'alumne disposarà de casos clínics reals, presentats per experts, en els quals aprendrà a realitzar la història clínica, el diagnòstic clínic i diferencial, i planificar i realitzar el tractament. Recursos bibliogràfics - Llibres i e-pubs editats pels professors. - Accés a les bases de dades científiques. Practiques clíniques Es programaran pràctiques clíniques extracurriculars amb pacients, optatives, en centres de pràctiques concertats amb la Universitat de València, durant tres setmanes al llarg del curs acadèmic, organitzades per cadascun dels centres adscrits o en centres concertats de lliure designació per part de l'alumne, en diferents països, durant un màxim de 900 h per curs acadèmic. L'activitat de l'alumne estarà centrada en conèixer la indicació i la realització de procediments de cirurgia oral (extraccions dentals simples i complexes: tercers molars i canins inclosos, restes radiculars; frens, torus, quistos maxil·lars, cirurgia periapical, etc.). Quan els professors consideren que estan capacitats realitzaran les cirurgies de menor a major complexitat en funció de la capacitació de cada alumne. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Les eixides professionals estan dirigides fonamentalment a l'àmbit clínic assistencial. El curs està orientat a millorar la formació teoricopràctica dels alumnes. Perquè siguen capaços de realitzar els tractaments de cirurgia bucal amb la mínima morbiditat i la major taxa d'èxit (dents incloses, cirurgia **periapical). Aquest perfil professional d'odontòleg amb especial dedicació en cirurgia oral, està molt demandat en el sector dental, existint la seua figura en pràcticament totes les clíniques dentals ja que avui dia amb el gran creixement d'informació en odontologia és impossible abastar totes les branques del coneixement. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731140 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Cirurgia Oral [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Cirurgia Oral [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Mòdul 1.1. Introducció a la Cirurgia Bucal. Radiologia. Instrumental i equip. Acte Quirúrgic Unitat 1.1.1. Introducció a la Cirurgia Bucal Unitat 1.1.2. Radiologia Unitat 1.1.3. Acte Quirúrgic. Mòdul 1.2. Anatomia en Cirurgia Bucal Unitat 1.2.1. La cavitat bucal i regions anatòmiques adjacents Unitat 1.2.2. Massís facial Unitat 1.2.3. Mandíbula Unitat 1.2.4. - Maxil·lar superior Mòdul 1.3. Anestèsia boig-regional i sedació conscient Unitat 1.3.1. Anestèsia boig-regional. Unitat 1.3.2. Sedació conscient Mòdul 1.4. Exodoncias complexes. Complicacions Unitat 1.4.1. Exodoncias Unitat 1.4.2. Exodoncias complexes Unitat 1.4.3. Complicacions de la exodoncia Mòdul 1.5. Tractament de les inclusions dentàries Unitat 1.5.1. Dents incloses generalitats. Cordales Unitat 1.5.2. Canins inclosos Unitat 1.5.3. Altres inclusions Mòdul 1.6. Complicacions exodoncia dents incloses. Ortodòncia i cirurgia oral i maxil·lofacial Unitat 1.6.1. Complicacions en l'extracció de dents incloses Unitat 1.6.2. Ortodòncia i cirurgia oral i maxil·lofacial Mòdul 1.7. Cirurgia preprotètica. Biòpsies. Frens Unitat 1.7.1. Cirurgia preprotètica. Unitat 1.7.2. Biòpsies. Unitat 1.7.3. Frens. Unitat 1.7.4. Farciments estètics facials. Mòdul 1.8. Cirurgia periapical Unitat 1.8.1. Diagnòstic i planificació en cirurgia periapical Unitat 1.8.2. Terapèutica en cirurgia periapical Mòdul 1.9. Infecció odontógena Unitat 1.9.1. Infecció odontógena generalitats Unitat 1.9.2. Infecció odontógena particularitats Mòdul 1.10. Patologia quística Unitat 1.10.1. Quistos maxil·lars Unitat 1.10.2. Patologia quística Mòdul 1.11. Patologia tumoral Unitat 1.11.1. Tumors maxil·lars Unitat 1.11.2. Tumors odontogénicos Unitat 1.11.3. Tumors de les glàndules salivares Unitat 1.11.4. Lesions potencialment malignes de la cavitat oral Unitat 1.11.5. Càncer oral Mòdul 1.12. Traumatologia boc-maxil·lofacial Unitat 1.12.1-Assistència al traumatitzat bucofacia [DESCRIPCION2] => Unitat 1.12.2.-Traumatismes dentals Unitat 1.12.3.-Reimplant i trasplantament dentari Unitat 1.12.4.-Fractures mandibulars Unitat 1.12.5.-Fractures del terç mig facial Unitat 1.12.6.-Tractament de fractures maxil·lars Mòdul 1.13. Cirurgia bucal en pacients pediàtrics Unitat 1.13.1. Patologia parts blanes, lingual, labial i glàndules Unitat 1.13.2. Patologia dental, traumatismes, òssia i fissures Mòdul 1.14. Trastorns temporo-mandibulars Unitat 1.14.1. Ciències bàsiques per a l'estudi de la patologia cráneomandibular Unitat 1.14.2. Classificació i etiologia de la patologia cráneomandibular Unitat 1.14.3. Diagnòstic de la patologia cráneomandibular Unitat 1.14.4. Tractament conservador de la patologia cráneomandibular Unitat 1.14.5. Cirurgia mínimament invasiva de la ATM Unitat 1.14.6. Patologia mèdic-quirúrgica de la ATM Mòdul 1.15. Fàrmacs en cirurgia bucal Unitat 1.15.1. -Analgèsics Unitat 1.15.2. -Antiinflamatoris Unitat 1.15.3. -Antibiòtics Mòdul 1.16. Inflamació i cicatrització. Cures postoperatòries. Complicacions postcirurgia Unitat 1.16.1. -Inflamació Unitat 1.16.2. Cicatrització Unitat 1.16.3. Cures postoperatòries Unitat 1.16.4. Complicacions postcirurgia Mòdul 1.17. Coagulació i hemorràgia. Cirurgia bucal en pacients mèdicament compromesos Unitat 1.17.1. Antiagregants i anticoagulants Unitat 1.17.2. Antiresortivos Unitat 1.17.3. Pacients especials. Diabètics. Cardiópatas Mòdul 1.18. Làser en Cirurgia Bucal Unitat 1.18.1. Introducció al laser Unitat 1.18.2. Física bàsica per a la comprensió del funcionament dels làsers Unitat 1.18.3. Dosimetria en el maneig dels làsers Unitat 1.18.4. Efectes biològics Unitat 1.18.5. Classificació dels làsers Unitat 1.18.6. Tipus de làsers de díode. Els seus avantatges i les seues inconvenients Unitat 1.18.7. Normes de seguretat en el maneig dels làsers Unitat 1.18.8. PBM Fotobiomodulación Unitat 1.18.9. PDT/PAD Teràpia fotodinámica i fotodesinfección Unitat [DESCRIPCION3] => 1.18.10. Làser d'alta potència en cirurgia bucal Unitat 1.18.11. Patologia quirúrgica oral i maxil·lofacial subsidiària de ser tractada amb làsers d'alta Mòdul 1.19. Metodologia de la investigació Unitat 1.19.1. Metodologia de la investigació Mòdul 1.20. Fotografia en cirurgia bucal i implantologia Unitat 1.20.1. Estandardització de Conceptes Unitat 1.20.2. Fotografia Facial amb telèfons intel·ligents i cambres SLR Unitat 1.20.3. Macro-fotografia Dental amb telèfons intel·ligents i cambres SLR Unitat 1.20.4. Fotografia per al laboratori Unitat 1.20.5. Ultimos avanços en fotografia dental Mòdul 1.21. Màrqueting i gestió en Cirurgia Bucal i Implantologia Unitat 1.21.1. Gestió Professional Unitat 1.21.2. El líder i l'Equip Unitat 1.21.3. Màrqueting de veritat [DESCRIPCION1_VAL] => Mòdul 1.1. Introducció a la Cirurgia Bucal. Radiologia. Instrumental i equip. Acte Quirúrgic Unitat 1.1.1. Introducció a la Cirurgia Bucal Unitat 1.1.2. Radiologia Unitat 1.1.3. Acte Quirúrgic. Mòdul 1.2. Anatomia en Cirurgia Bucal Unitat 1.2.1. La cavitat bucal i regions anatòmiques adjacents Unitat 1.2.2. Massís facial Unitat 1.2.3. Mandíbula Unitat 1.2.4. - Maxil·lar superior Mòdul 1.3. Anestèsia boig-regional i sedació conscient Unitat 1.3.1. Anestèsia boig-regional. Unitat 1.3.2. Sedació conscient Mòdul 1.4. Exodoncias complexes. Complicacions Unitat 1.4.1. Exodoncias Unitat 1.4.2. Exodoncias complexes Unitat 1.4.3. Complicacions de la exodoncia Mòdul 1.5. Tractament de les inclusions dentàries Unitat 1.5.1. Dents incloses generalitats. Cordales Unitat 1.5.2. Canins inclosos Unitat 1.5.3. Altres inclusions Mòdul 1.6. Complicacions exodoncia dents incloses. Ortodòncia i cirurgia oral i maxil·lofacial Unitat 1.6.1. Complicacions en l'extracció de dents incloses Unitat 1.6.2. Ortodòncia i cirurgia oral i maxil·lofacial Mòdul 1.7. Cirurgia preprotètica. Biòpsies. Frens Unitat 1.7.1. Cirurgia preprotètica. Unitat 1.7.2. Biòpsies. Unitat 1.7.3. Frens. Unitat 1.7.4. Farciments estètics facials. Mòdul 1.8. Cirurgia periapical Unitat 1.8.1. Diagnòstic i planificació en cirurgia periapical Unitat 1.8.2. Terapèutica en cirurgia periapical Mòdul 1.9. Infecció odontógena Unitat 1.9.1. Infecció odontógena generalitats Unitat 1.9.2. Infecció odontógena particularitats Mòdul 1.10. Patologia quística Unitat 1.10.1. Quistos maxil·lars Unitat 1.10.2. Patologia quística Mòdul 1.11. Patologia tumoral Unitat 1.11.1. Tumors maxil·lars Unitat 1.11.2. Tumors odontogénicos Unitat 1.11.3. Tumors de les glàndules salivares Unitat 1.11.4. Lesions potencialment malignes de la cavitat oral Unitat 1.11.5. Càncer oral Mòdul 1.12. Traumatologia boc-maxil·lofacial Unitat 1.12.1-Assistència al traumatitzat bucofacia [DESCRIPCION2_VAL] => Unitat 1.12.2.-Traumatismes dentals Unitat 1.12.3.-Reimplant i trasplantament dentari Unitat 1.12.4.-Fractures mandibulars Unitat 1.12.5.-Fractures del terç mig facial Unitat 1.12.6.-Tractament de fractures maxil·lars Mòdul 1.13. Cirurgia bucal en pacients pediàtrics Unitat 1.13.1. Patologia parts blanes, lingual, labial i glàndules Unitat 1.13.2. Patologia dental, traumatismes, òssia i fissures Mòdul 1.14. Trastorns temporo-mandibulars Unitat 1.14.1. Ciències bàsiques per a l'estudi de la patologia cráneomandibular Unitat 1.14.2. Classificació i etiologia de la patologia cráneomandibular Unitat 1.14.3. Diagnòstic de la patologia cráneomandibular Unitat 1.14.4. Tractament conservador de la patologia cráneomandibular Unitat 1.14.5. Cirurgia mínimament invasiva de la ATM Unitat 1.14.6. Patologia mèdic-quirúrgica de la ATM Mòdul 1.15. Fàrmacs en cirurgia bucal Unitat 1.15.1. -Analgèsics Unitat 1.15.2. -Antiinflamatoris Unitat 1.15.3. -Antibiòtics Mòdul 1.16. Inflamació i cicatrització. Cures postoperatòries. Complicacions postcirurgia Unitat 1.16.1. -Inflamació Unitat 1.16.2. Cicatrització Unitat 1.16.3. Cures postoperatòries Unitat 1.16.4. Complicacions postcirurgia Mòdul 1.17. Coagulació i hemorràgia. Cirurgia bucal en pacients mèdicament compromesos Unitat 1.17.1. Antiagregants i anticoagulants Unitat 1.17.2. Antiresortivos Unitat 1.17.3. Pacients especials. Diabètics. Cardiópatas Mòdul 1.18. Làser en Cirurgia Bucal Unitat 1.18.1. Introducció al laser Unitat 1.18.2. Física bàsica per a la comprensió del funcionament dels làsers Unitat 1.18.3. Dosimetria en el maneig dels làsers Unitat 1.18.4. Efectes biològics Unitat 1.18.5. Classificació dels làsers Unitat 1.18.6. Tipus de làsers de díode. Els seus avantatges i les seues inconvenients Unitat 1.18.7. Normes de seguretat en el maneig dels làsers Unitat 1.18.8. PBM Fotobiomodulación Unitat 1.18.9. PDT/PAD Teràpia fotodinámica i fotodesinfección Unitat [DESCRIPCION3_VAL] => 1.18.10. Làser d'alta potència en cirurgia bucal Unitat 1.18.11. Patologia quirúrgica oral i maxil·lofacial subsidiària de ser tractada amb làsers d'alta Mòdul 1.19. Metodologia de la investigació Unitat 1.19.1. Metodologia de la investigació Mòdul 1.20. Fotografia en cirurgia bucal i implantologia Unitat 1.20.1. Estandardització de Conceptes Unitat 1.20.2. Fotografia Facial amb telèfons intel·ligents i cambres SLR Unitat 1.20.3. Macro-fotografia Dental amb telèfons intel·ligents i cambres SLR Unitat 1.20.4. Fotografia per al laboratori Unitat 1.20.5. Ultimos avanços en fotografia dental Mòdul 1.21. Màrqueting i gestió en Cirurgia Bucal i Implantologia Unitat 1.21.1. Gestió Professional Unitat 1.21.2. El líder i l'Equip Unitat 1.21.3. Màrqueting de veritat [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731140 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Treball Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => treball fi de màster, cirugia oral, cirugia periapical, exodoncias [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => treball fi de màster, cirugia oral, cirugia periapical, exodoncias [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp367775 [NOMBRE_PERSONA] => Ricardo [APELLIDOS] => Aiuto [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo. Istituto Stomatologico. Italia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp137762 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Armengod [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Otorrinolaringólogo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni66419 [NOMBRE_PERSONA] => Josep [APELLIDOS] => Arnabat Domínguez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Asociado de Anestesia Odontológica y de Cirugía Bucal ,Máster Propio Internacional en Cirugía Oral e Implantologia. Universitat de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni66350 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Ayala Paz [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni61364 [NOMBRE_PERSONA] => Leticia [APELLIDOS] => Bagán Debón [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => N7664 [EMAIL_FACULTAD] => lemabade@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp52100 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Bellot Arcis [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ortodoncista. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni61475 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Carlos [APELLIDOS] => Bernabeu Mira [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a en Formación Predoctorado FPU. Departamento de Estomatología. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp137756 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea Eduardo [APELLIDOS] => Bianchi [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dottore in Medicina e Chirurgia. Specilista in Chirurgia e Stomatologia. Directore Istituto Stomatologico Italiano di Milano. Professore Università San Raffaele. Milano. Italy. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni67606 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Bonet Coloma [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad Cardenal Herrera - CEU [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp376958 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => Bonet Marco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario la Fé. Ex-Jefe Clínico Cirujía Oral y Maxilofacial [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp42045 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Bovaira Forner [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Anestesióloga, Reanimación y Terapia del Dolor. Jefe Clínico Servicio de Anestesiología. Responsable de la Unidad de Dolor del Hospital Intermutual de Levante. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni57143 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Bovaira Forner [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp59425 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Cervera Ballester [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Odontología. Máster en Cirugía e Implantología Oral. Práctica privada en Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp367818 [NOMBRE_PERSONA] => Luca [APELLIDOS] => De Micheli [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo. Specilista in Chirurgia e Stomatologia. Istituto Stomatologico Italiano di Milano. Italia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni64023 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Domínguez Cardoso [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Universidad de Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni66370 [NOMBRE_PERSONA] => Asier [APELLIDOS] => Eguia del Valle [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni66353 [NOMBRE_PERSONA] => Antoni [APELLIDOS] => España Tost [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor asociado de Anestesia Odontológica y de Cirugía Bucal [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni67615 [NOMBRE_PERSONA] => Rui [APELLIDOS] => Figueredo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universitat de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp49648 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio Juan [APELLIDOS] => Flichy Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Medicina y Cirugía. Máster en Cirugía Oral e Implantología. Práctica privada en Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp31638 [NOMBRE_PERSONA] => María de los Ángeles [APELLIDOS] => Fuster Torres [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontóloga. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni11067 [NOMBRE_PERSONA] => Abel [APELLIDOS] => García García [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad de Santiago de Compostela [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni44343 [NOMBRE_PERSONA] => Cosme [APELLIDOS] => Gay-Escoda [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Cirugía Maxilofacial. Catedrático de Patología Quirúrgica Bucal y Maxilofacial. Director del Máster de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial de la Universidad de Barcelona. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp165977 [NOMBRE_PERSONA] => Paula María [APELLIDOS] => Girbés Ballester [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Odontología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp110668 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Bautista [APELLIDOS] => Guarinos Carbo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Estomatología. Prof. Máster en Cirugía Oral. Universitat de València. Práctica Privada. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni66423 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Gutiérrez Pérez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio y Director de la UGC de Cirugía Oral y Maxilofacial Decano de la Facultad de Odontología,Má¡ster Propio Internacional en Cirugía Oral e Implantologia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni71387 [NOMBRE_PERSONA] => Marcelo [APELLIDOS] => Guzman Letelier [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Sin Asignar Solicitudes Títulos Propios [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp67503 [NOMBRE_PERSONA] => Elena [APELLIDOS] => Hens Aumente [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Cirujano Maxilofacial. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp138496 [NOMBRE_PERSONA] => Federico [APELLIDOS] => Hernández Alfaro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Cirugía Maxilofacial. Director del Instituto Maxilofacial (IM) ubicado en Centro Médico Teknon. Director del Departamento de Cirugia Oral y Maxilofacial de la Universidad Internacional de Catalunya. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp408710 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Herrán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Clinica Odontología Integral Mexico DF.Admisnistrador [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni29200 [NOMBRE_PERSONA] => María Yolanda [APELLIDOS] => Jiménez Soriano [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5250 [EMAIL_FACULTAD] => yojiso@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni66426 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => López Quiles [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Contaratdo Doctor Universidad Complutense de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp369352 [NOMBRE_PERSONA] => Benjamín [APELLIDOS] => Martín Biedma [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => uni11069 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Martínez González [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad Complutense de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => uni71389 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Martínez Ramos [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp42406 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Martínez Sanjuan [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Radiólogo. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp13787 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Antonio [APELLIDOS] => Martorell Calatayud [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Odontología. Máster en Cirugía e Implantología Oral. Universitat de València. Práctica. Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => uni66404 [NOMBRE_PERSONA] => Jason [APELLIDOS] => Motta Jones [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Adjunto. Humanitas University [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp376852 [NOMBRE_PERSONA] => Amanda [APELLIDOS] => Oliva Gallardo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp59426 [NOMBRE_PERSONA] => Hilario [APELLIDOS] => Pellicer Chover [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo. Licenciatura en Odontología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => uni15178 [NOMBRE_PERSONA] => José Miguel [APELLIDOS] => Peñarrocha Diago [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Estomatología y en Neurología. Catedrático de Cirugía Bucal. Dtor. Dpto. Estomatología de la Facultad de Medicina y Odontología. Universitat de València. [NPI] => G5118 [EMAIL_FACULTAD] => penarroc@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => uni31354 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Peñarrocha Diago [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Medicina y Cirugía. Doctora en Odontología. Máster en Cirugía e Implantología Oral. Profesora Titular de Cirugía Bucal.. Departament d'Estomatologia. Universitat de València [NPI] => H4290 [EMAIL_FACULTAD] => mpenarro@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => uni68483 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Peñarrocha Oltra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M0278 [EMAIL_FACULTAD] => david.penarrocha@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => emp367773 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Pomares Puig [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora - Gerente. Clínica PerioImplant [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => emp376818 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Pouso Rey [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Centro de Diagnostico Avanzado CD3 Cambados [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => emp376773 [NOMBRE_PERSONA] => Arthur [APELLIDOS] => Rodríguez González Cortés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Cirujano clínica privada. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => uni66389 [NOMBRE_PERSONA] => Mario H [APELLIDOS] => Rodríguez Tizcareño [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador del programa de alta especialización en implantología oral quirúrgica y protésica [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [46] => Array ( [DNI] => emp376850 [NOMBRE_PERSONA] => Primitivo [APELLIDOS] => Roig Jornet [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Dental Doctors [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [47] => Array ( [DNI] => emp367748 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Rojas Vizcaya [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Odontología. Máster en Cirugía e Implantes por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Prostodoncia del Universidad de Carolina del Norte Chapell Hill, en Estados Unidos. Director del Instituto Mediterráneo de Prostodoncia. Castellón. España. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [48] => Array ( [DNI] => emp59427 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Romero Millán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo de la Fundación Lluis Alcanyis. Profesor del Máster de Cirugía Bucal e Impantología. Universitat de València. España. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [49] => Array ( [DNI] => emp376735 [NOMBRE_PERSONA] => Roberto [APELLIDOS] => Rotundo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor de Periodoncia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [50] => Array ( [DNI] => emp377842 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Sánchez Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [51] => Array ( [DNI] => emp137753 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Jesús [APELLIDOS] => Serrano Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Odontología. Práctica privada. Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [52] => Array ( [DNI] => uni56185 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Silvestre Donat [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H0149 [EMAIL_FACULTAD] => francisco.silvestre@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [53] => Array ( [DNI] => emp46817 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Silvestre Rangil [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo. Licenciatura en Odontología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [54] => Array ( [DNI] => emp376731 [NOMBRE_PERSONA] => David Reynaldo [APELLIDOS] => Soto Peñaloza [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Odontología. Máster en Ciencias Odontológicas. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [55] => Array ( [DNI] => emp408711 [NOMBRE_PERSONA] => José Carlos [APELLIDOS] => Suarez Moran [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Autonomo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [56] => Array ( [DNI] => uni66415 [NOMBRE_PERSONA] => Julio José [APELLIDOS] => Suay Antón [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático del Departamento de Diseño de Sistemas Industriales [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [57] => Array ( [DNI] => uni66340 [NOMBRE_PERSONA] => Daniel [APELLIDOS] => Torres Lagares [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Co-Director del Máster de Cirugía Bucal. Universidad de Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [58] => Array ( [DNI] => uni66386 [NOMBRE_PERSONA] => Alejandro [APELLIDOS] => Treviño Santos [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [59] => Array ( [DNI] => uni66360 [NOMBRE_PERSONA] => Agurne [APELLIDOS] => Uribarri Etxebarria [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [60] => Array ( [DNI] => uni11071 [NOMBRE_PERSONA] => Eduardo [APELLIDOS] => Valmaseda Castellón [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Estomatología. Director del Máster de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial. Profesor Titular de Cirugía Bucal. Universidad de Barcelona. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [61] => Array ( [DNI] => emp54798 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco José [APELLIDOS] => Vera Sempere [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor Departamento Anatomia Patologica. Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [62] => Array ( [DNI] => emp32179 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Viña Almunia [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Odontología. Master Cirugía e Implantología Oral. Universitat de València. Práctica. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni31354 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Peñarrocha Diago [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Medicina y Cirugía. Doctora en Odontología. Máster en Cirugía e Implantología Oral. Profesora Titular de Cirugía Bucal.. Departament d'Estomatologia. Universitat de València [NPI] => H4290 [EMAIL_FACULTAD] => mpenarro@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent Internacional en Cirurgia Oral


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 02/09/2023

Data inici: Juny 2023

Data fi: Maig 2024

Matrícula: 4000 € (import preu públic)

Requisits d'accés: El màster aquesta dirigit a metges o odontòlegs interessats a obtenir una formació especialitzada en la cirurgia oral. L'alumne rebrà el Títol de Màster Internacional semipresencial en Cirurgia Oral de la Universitat de València, avalant una formació avançada orientada a l'especialització i sobretot, professional. El títol expedit per la Universitat de València reuneix els requisits comunament exigits per les borses de treball, oposicions i comitès avaluats de carreres professionals

Modalitat: Semipresencial

Lloc d'impartició:

Horari: De lliure elecció per part de l'alumne,

Més informació

Objectius del curs

Els continguts teoricopràctics són en total 60 crèdits **ECTS. L'objectiu principal d'aquest Màster és la formació en Cirurgia Oral, és una disciplina complexa que exigeix estudi i dedicació, durant anys. Per a això els alumnes rebran formació teòrica-pràctica en línia i participaran de l'activitat clínica presencial amb pacients en un centre de pràctiques extern a la Universitat. L'alumne sol·licitarà el centre de pràctiques dels proposats per la Universitat o designarà un de lliure elecció de qualsevol país. Planificaran i realitzaran casos progressivament més complexos al llarg de la programació del Màster, amb una dedicació parcial i a mesura de l'alumne.

Leer más

Objectius professionals

Les eixides professionals estan dirigides fonamentalment a l'àmbit clínic assistencial. El curs està orientat a millorar la formació teoricopràctica dels alumnes. Perquè siguen capaços de realitzar els tractaments de cirurgia bucal amb la mínima morbiditat i la major taxa d'èxit (dents incloses, cirurgia **periapical).

Leer más

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò