11a Edició - Codi 23721370

Array ( [CODIGO] => 23721370 [EDICION] => 11 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 1500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 17/10/2023 [FECHA_FIN] => 22/07/2024 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 20/10/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => ciencias-forenses [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Ciències Forenses [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats o Graduats en Ciències (Biològiques, Química, Bioquímica, Física, Matemàtiques...) Dret, Criminologia o Psicologia, Medicina, Infermeria, Fisioterápia o Periodisme. Llicenciats o Graduats en Biomedicina o en Enginyeria Biomèdica. Membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb titulació universitària. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Comptar amb una formació i perfeccionament dels professionals que ja treballen o pretenen fer-ho com a forenses, tant d'Espanya com de l'àrea iberoamericana, és un dels objectius principals del Màster de Formació Permanent en Ciències Forenses. Per a això s'ofereix l'actualització dels coneixements en l'àrea de les ciències forenses, on s'uneix la part científica amb l'aplicació pràctica. A més, mitjançant l'avaluació realitzada, es tindrà informació addicional sobre la qualitat de les organitzacions dedicades a la investigació forense dels diferents països, de manera que puguen dedicar-se les manques existents i oferir solucions adequades. El Màster de Formació Permanent en Ciències Forenses reuneix matèries implicades en l'àrea com: prova pericial, medicina forense, biologia forense, química forense, estudi de petjades, toxicologia forense, antropologia forense, física forense, informàtica forense, estudie forense de documents i psicologia forense. Avantatges de cursar el Màster de Formació Permanent en Ciències Forenses: 1. Gràcies a la seua modalitat online, és totalment compatible amb l'activitat professional, a més permet la flexibilitat horària, treball continuat amb fòrums, tutories, discussió de casos i l'aportació dels últims treballs publicats en cada matèria. 2. A més, permet un enriquiment per part dels estudiants del màster, provinents de diferents latituds i fins i tot molt allunyats geogràficament, ja que aporten les seues experiències, la qual cosa resulta d'indubtable valor per a tots els participants. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de vídeo streaming,arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interès,bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. "Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i sincrònica. L'Aula Virtual disposa d'un sis [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Exercici de la perícia privada davant els Tribunals de Justícia. Assessoria a despatxos d'advocats en assumptes relacionats amb les Ciències Forenses. Exercici de la perícia privada davant els òrgans de mediació. Labor docent i investigadora en Ciències Forenses. Preparació per a accés a funció pública relacionada amb les Ciències Forenses. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721370 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Prova Pericial [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Prova Pericial [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1. Introducció: alguns conceptes imprescindibles. 1.2. La prova pericial en els diferents àmbits del Dret. 1.3. Fases de la prova pericial: de la investigació a l'informe. 1.4. Drets i deures dels perits. Ètica i Responsabilitat professional. 1.5. El perit en l'estrada. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.1. Introducció: alguns conceptes imprescindibles. 1.2. La prova pericial en els diferents àmbits del Dret. 1.3. Fases de la prova pericial: de la investigació a l'informe. 1.4. Drets i deures dels perits. Ètica i Responsabilitat professional. 1.5. El perit en l'estrada. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721370 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Generalitats [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Generalitats [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1. El treball en Ciències Forenses. 2.2. El començament de la investigació: guies de treball en l'escenari. 2.3. Mètodes generals per a la cerca, recollida i transport d'indicis. 2.4. Mètodes analítics aplicats a la investigació forense I: Mètodes qualitatius. 2.5. Mètodes analítics aplicats a la investigació forense II: Mètodes quantitatius. 2.6. Anàlisi de dades i interpretació de resultats. Càlcul d'error i Estadística. 2.7. Bases de dades en investigació criminal. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 2.1. El treball en Ciències Forenses. 2.2. El començament de la investigació: guies de treball en l'escenari. 2.3. Mètodes generals per a la cerca, recollida i transport d'indicis. 2.4. Mètodes analítics aplicats a la investigació forense I: Mètodes qualitatius. 2.5. Mètodes analítics aplicats a la investigació forense II: Mètodes quantitatius. 2.6. Anàlisi de dades i interpretació de resultats. Càlcul d'error i Estadística. 2.7. Bases de dades en investigació criminal. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721370 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Medicina Forense [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Medicina Forense [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1. L'alçament del cadàver. 3.2. La investigació a la sala d'autòpsia. 3.3. Tècniques d'identificació. 3.4. Proves complementàries. 3.5. La investigació en el subjecte viu. 3.6. Nocions de Psiquiatria Forense. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 3.1. L'alçament del cadàver. 3.2. La investigació a la sala d'autòpsia. 3.3. Tècniques d'identificació. 3.4. Proves complementàries. 3.5. La investigació en el subjecte viu. 3.6. Nocions de Psiquiatria Forense. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721370 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => Química Forense [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Química Forense [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1. La Química aplicada a l'estudi de fibres. 5.2. Els pintures com a indici. 5.3. Química aplicada a la identificació de vidre. 5.4. Assajos químics per a l'examen de documents. 5.5. Proves químiques aplicades a la detecció de residus de tret amb arma de foc. 5.6. Proves químiques aplicades a la detecció de restes d'explosius. 5.7. Proves químiques aplicades a la detecció d'acceleradors. 5.8. Anàlisi química de sòls. 5.9. Altres indicis químics: materials de construcció, líquids procedents de vehicles, números de sèrie (restauració), restes d'aliments, substàncies desconegudes, olors. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 5.1. La Química aplicada a l'estudi de fibres. 5.2. Els pintures com a indici. 5.3. Química aplicada a la identificació de vidre. 5.4. Assajos químics per a l'examen de documents. 5.5. Proves químiques aplicades a la detecció de residus de tret amb arma de foc. 5.6. Proves químiques aplicades a la detecció de restes d'explosius. 5.7. Proves químiques aplicades a la detecció d'acceleradors. 5.8. Anàlisi química de sòls. 5.9. Altres indicis químics: materials de construcció, líquids procedents de vehicles, números de sèrie (restauració), restes d'aliments, substàncies desconegudes, olors. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721370 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Biologia Forense [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Biologia Forense [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1 Estudi de fluids biològics (I). 4.2 Estudi de fluids biològics (II). 4.3 Botànica Forense. 4.4 Microbiologia Forense. 4.5 Entomologia Forense. 4.6 Genètica Forense I: extracció i anàlisi d'ADN a partir d'indicis. 4.7 Genètica Forense II: Anàlisi de resultats. 4.8 Genètica Forense III: Aplicacions. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 4.1 Estudi de fluids biològics (I). 4.2 Estudi de fluids biològics (II). 4.3 Botànica Forense. 4.4 Microbiologia Forense. 4.5 Entomologia Forense. 4.6 Genètica Forense I: extracció i anàlisi d'ADN a partir d'indicis. 4.7 Genètica Forense II: Anàlisi de resultats. 4.8 Genètica Forense III: Aplicacions. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721370 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Estudi de les Petjades [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Estudi de les Petjades [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 6.1. Introducció: les petjades com a indici. 6.2. Empremtes dactilars I: cerca i revelat. 6.3. Empremtes dactilars II: Lofoscòpia. 6.4. Altres petjades d'interès criminalístico. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 6.1. Introducció: les petjades com a indici. 6.2. Empremtes dactilars I: cerca i revelat. 6.3. Empremtes dactilars II: Lofoscòpia. 6.4. Altres petjades d'interès criminalístico. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721370 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 12 [NOMBRE_MATERIA] => Toxicología Forense [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Toxicología Forense [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 7.1. Introducció a la Toxicologia Forense. Conceptes generals. 7.2. Mètodes d'estudi toxicològic en el viu. 7.3. Procediment per a l'estudi toxicològic del cadàver. 7.4. Tècniques d'investigació de partides de drogues. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 7.1. Introducció a la Toxicologia Forense. Conceptes generals. 7.2. Mètodes d'estudi toxicològic en el viu. 7.3. Procediment per a l'estudi toxicològic del cadàver. 7.4. Tècniques d'investigació de partides de drogues. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721370 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Antropologia Forense [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Antropologia Forense [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 8.1. El mètode d'investigació en Antropologia Forense I: l'escenari. 8.2. El mètode d'investigació en Antropologia Forense II: l'estudi en laboratori. 8.3. Casos complexos: l'estudi de restes cremades. 8.4. Identificació odontològica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 8.1. El mètode d'investigació en Antropologia Forense I: l'escenari. 8.2. El mètode d'investigació en Antropologia Forense II: l'estudi en laboratori. 8.3. Casos complexos: l'estudi de restes cremades. 8.4. Identificació odontològica. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721370 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Física Forense [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Física Forense [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 9.1. Introducció: conceptes bàsics de Física. 9.2. Estudi de patrons de taques de sang. 9.3. Aplicació de la física a la investigació dels fets del trànsit. 9.4. Acústica Forense. 9.5. Balística Forense. Estudi de trajectòries de tret. 9.6. Altres investigacions físiques: força d'un colp, caigudes, resistència de materials, incendis i explosions. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 9.1. Introducció: conceptes bàsics de Física. 9.2. Estudi de patrons de taques de sang. 9.3. Aplicació de la física a la investigació dels fets del trànsit. 9.4. Acústica Forense. 9.5. Balística Forense. Estudi de trajectòries de tret. 9.6. Altres investigacions físiques: força d'un colp, caigudes, resistència de materials, incendis i explosions. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721370 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 13 [NOMBRE_MATERIA] => Informàtica Forense [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Informàtica Forense [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 10.1 Nocions bàsiques sobre el llenguatge informàtic. 10.2 Ús de la informàtica com a eina forense. 10.3 La informàtica com a prova forense. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 10.1 Nocions bàsiques sobre el llenguatge informàtic. 10.2 Ús de la informàtica com a eina forense. 10.3 La informàtica com a prova forense. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721370 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Estudie Forense de Documents [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Estudie Forense de Documents [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 11.1. Introducció. 11.2. Determinació de falsedat o autentiicidad de signatures. 11.3. Identificació d'autoria de textos manuscrits. 11.4. Documentoscopia. 11.5. La nota suïcida. 11.6. Bibliografia i índex. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 11.1. Introducció. 11.2. Determinació de falsedat o autentiicidad de signatures. 11.3. Identificació d'autoria de textos manuscrits. 11.4. Documentoscopia. 11.5. La nota suïcida. 11.6. Bibliografia i índex. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) [11] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721370 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Psicologia Forense [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Psicologia Forense [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 12.1 Introducció a la Psicologia Forense. 12.2 Tècniques d'obtenció d'informació en fets criminals: la detecció de la mentida. 12.3 Anàlisi del Comportament Criminal (Perfil Criminològic i Geogràfic). 12.4. Valoració de risc de Perillositat. 12.5 L'autòpsia psicològica. 12.6 Intervenció del psicòleg forense en el procés de selecció del jurat. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 12.1 Introducció a la Psicologia Forense. 12.2 Tècniques d'obtenció d'informació en fets criminals: la detecció de la mentida. 12.3 Anàlisi del Comportament Criminal (Perfil Criminològic i Geogràfic). 12.4. Valoració de risc de Perillositat. 12.5 L'autòpsia psicològica. 12.6 Intervenció del psicòleg forense en el procés de selecció del jurat. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 12 ) [12] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721370 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Treball Final de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball Final de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Treball sobre un tema a triar per l'alumne que ha de reflectir l'après al llarg del curs. Pot desenvolupar-se com a revisió d'algun tema específic, investigació original, cas o com a informe. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Treball sobre un tema a triar per l'alumne que ha de reflectir l'après al llarg del curs. Pot desenvolupar-se com a revisió d'algun tema específic, investigació original, cas o com a informe. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 13 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp26110 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio Luis [APELLIDOS] => Agüí Palomo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Químico Criminalista. Cuerpo Nacional de Policía de España [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp26115 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Carlos [APELLIDOS] => Álvarez Merino [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable técnico del Laboratorio de Identificación Genética. Universidad de Granada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni13568 [NOMBRE_PERSONA] => Alicia [APELLIDOS] => Armengot Vilaplana [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València [NPI] => H7225 [EMAIL_FACULTAD] => alicia.armengot@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni61323 [NOMBRE_PERSONA] => Estrella [APELLIDOS] => Arnalte Rajadel [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Unitat de Gestió dels departaments de Biologia Vegetal i Botànica i Geologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Investigación Escala Técnica Media [NPI] => H1053 [EMAIL_FACULTAD] => arnalte@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp47909 [NOMBRE_PERSONA] => José Javier [APELLIDOS] => Badía Castelló [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ingeniero en Informática (España). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni3222 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Campins Falco [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Departamento de Química Analítica, Universitat de València [NPI] => G4092 [EMAIL_FACULTAD] => Pilar.Campins@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni46378 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => Castelló Ponce [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Contratado Doctor. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni56061 [NOMBRE_PERSONA] => María Vicenta [APELLIDOS] => Cervelló Donderis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València [NPI] => G9271 [EMAIL_FACULTAD] => Vicenta.Cervello@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni2226 [NOMBRE_PERSONA] => María de la Asunción [APELLIDOS] => Colás Turégano [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València [NPI] => H3412 [EMAIL_FACULTAD] => Asuncion.Colas@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp38756 [NOMBRE_PERSONA] => Lourdes María del Pino [APELLIDOS] => Costa Ferrer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Ciencias Físicas (España). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp42752 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => de Antón Barberá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Inspector Jefe CNP jubilado. Ex jefe Operativo Sección Policía Científica Brigada Provincial Policia Científica. Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana (España) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp373616 [NOMBRE_PERSONA] => Lucas [APELLIDOS] => del Castillo Agudo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni5828 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Etxeberría Gabilondo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp68007 [NOMBRE_PERSONA] => Magdalena [APELLIDOS] => Ezcurra Gondra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora. Leyas, Investigaciones Forenses y Documentales, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni55754 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Gregorio [APELLIDOS] => Francés Bozal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [NPI] => I5147 [EMAIL_FACULTAD] => Francesc.Frances@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp26114 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => García Navarrete [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Instituto IDAUMA(Centro de Identificación de Autoría de Manuscritos). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp77641 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio César [APELLIDOS] => González García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Instituto de Ciencias del Patrimonio - Incipit. Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp4763 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Grima Lizandra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado. Doctor en Derecho. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp68012 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Jiménez Serrano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director General. Fundación Universitaria Behavior & Law [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp26113 [NOMBRE_PERSONA] => Terence [APELLIDOS] => Kent [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Head of Crime Investigation (jubilado). Home Office (Reino Unido de la Gran Bretaña) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp38178 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Lluch Peris [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Ciencias Físicas. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni6079 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Lorente Acosta [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad. Universidad de Granada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp68006 [NOMBRE_PERSONA] => Concepción [APELLIDOS] => Magaña Loarte [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico del Laboratorio de Antropología y Odontología Forense. Instituto Anatómico Forense de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni74666 [NOMBRE_PERSONA] => María del Mar [APELLIDOS] => Montón García [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal. Coordinadora de área de Derecho Procesal. Universidad Rey Juan Carlos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni12734 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Murillo Pulgarín [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad. Universidad de Castilla La Mancha [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp26097 [NOMBRE_PERSONA] => María Esperanza [APELLIDOS] => Navarro Escayola [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección de Toxicología. Instituto de Medicina Legal de Alicante [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp24216 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Negre Muñoz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Forense. Instituto de Medicina Legal de Castellón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni58970 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Olmos Barberán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => H2341 [EMAIL_FACULTAD] => mcolmos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp29239 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Otín del Castillo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Criminólogo. Profesor asociado de Universidad. Inspector de la Policía Nacional, Jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Aragón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp139245 [NOMBRE_PERSONA] => Eva Cristina [APELLIDOS] => Pascual Castelló [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Biología y Bioquímica. Universitat de Valencia (España) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni29616 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Picher Uribes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Orgànica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => F8100 [EMAIL_FACULTAD] => tpicher@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp68011 [NOMBRE_PERSONA] => Rodolfo Guillermo [APELLIDOS] => Pregliasco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dr.en Física. Dtor. del Grupo de Física Forense del Centro Atómico Bariloche. Investigador. CONICET (Argentina) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => uni26130 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Real García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G9126 [EMAIL_FACULTAD] => Maria.Dolores.Real@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp26117 [NOMBRE_PERSONA] => Hugo [APELLIDOS] => Rodríguez Almada [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Agregado de Medicina Legal. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp68003 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco José [APELLIDOS] => Rosales Estévez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico de Investigación especialista en el Laboratorio de Análisis Químicos y Toxicológicos. Cuerpo Nacional de Policía de España [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp28020 [NOMBRE_PERSONA] => Beatriz [APELLIDOS] => Ruiz Sin [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora de Física (España). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp77661 [NOMBRE_PERSONA] => Douglas Henry [APELLIDOS] => Ubelaker [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Professorial Lecturer in Anthropology and Anatomy Curator, Physical Anthropology,. Smithsonian Institution Department of Anthropology (EEUU) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp68004 [NOMBRE_PERSONA] => Rosalía [APELLIDOS] => Vega Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico de la Sección de Antropología. Comisaría General de Policía Científica (España). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp26116 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando S. [APELLIDOS] => Verdú Castillo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ingeniero Informático. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp407275 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Verdú Pascual [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Medicina Legal (J). Valencia. España. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni46378 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => Castelló Ponce [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Contratado Doctor. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp407275 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Verdú Pascual [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Medicina Legal (J). Valencia. España. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Ciències Forenses


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 20/10/2023

Data inici: Octubre 2023

Data fi: Juliol 2024

Matrícula: 1500 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Llicenciats o Graduats en Ciències (Biològiques, Química, Bioquímica, Física, Matemàtiques...) Dret, Criminologia o Psicologia, Medicina, Infermeria, Fisioterápia o Periodisme. Llicenciats o Graduats en Biomedicina o en Enginyeria Biomèdica. Membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb titulació universitària.

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició: Online

Horari: Online,

Més informació

Objectius del curs

Comptar amb una formació i perfeccionament dels professionals que ja treballen o pretenen fer-ho com a forenses, tant d'Espanya com de l'àrea iberoamericana, és un dels objectius principals del Màster de Formació Permanent en Ciències Forenses. Per a això s'ofereix l'actualització dels coneixements en l'àrea de les ciències forenses, on s'uneix la part científica amb l'aplicació pràctica. A més, mitjançant l'avaluació realitzada, es tindrà informació addicional sobre la qualitat de les organitzacions dedicades a la investigació forense dels diferents països, de manera que puguen dedicar-se les manques existents i oferir solucions adequades.

El Màster de Formació Permanent en Ciències Forenses reuneix matèries implicades en l'àrea com: prova pericial, medicina forense, biologia forense, química forense, estudi de petjades, toxicologia forense, antropologia forense, física forense, informàtica forense, estudie forense de documents i psicologia forense.

Leer más

Objectius professionals

Exercici de la perícia privada davant els Tribunals de Justícia. Assessoria a despatxos d'advocats en assumptes relacionats amb les Ciències Forenses. Exercici de la perícia privada davant els òrgans de mediació. Labor docent i investigadora en Ciències Forenses. Preparació per a accés a funció pública relacionada amb les Ciències Forenses.

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò