Màster Propi en Qualitat Farmacoterapèutica i Seguretat del Pacient

10a Edició - Codi 23721560

Array ( [CODIGO] => 23721560 [EDICION] => 10 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1300 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 30/11/2023 [FECHA_FIN] => 22/07/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/11/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => calidad-farmacoterapeutica [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Jorge [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Bueno [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => jorge.bueno@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster Propi en Qualitat Farmacoterapèutica i Seguretat del Pacient [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Aula Virtual ADEIT, [REQUISITOS_TITULACION] => Titulats en Grau en Farmàcia, Grau en Medicina i/o Grau en Infermeria [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Amb l'objectiu d'identificar les oportunitats de millora en el tractament que reben els pacients, els objectius d'aquest màster són: 1. Aprofundir en el disseny de processos integrats que milloren les activitats clíniques, dins del marc definit per la qualitat farmacoterapèutica i la seguretat en el pacient, en els entorns de major risc i en els moments crítics dels episodis relacionats amb la farmacoterapia. 2. Aportar coneixement que permeta a l'alumnat validar mètodes, escales, algorismes i qüestionaris predeterminats per a la mesura de resultats farmacoterapèutics i clínics en els pacients. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => Curs en línia amb accés per nom d'usuari i contrasenya a l'AULA VIRTUAL de ADEIT de la Universitat de València. L'estudiant podrà accedir al material didàctic i el podrà descarregar en el seu ordinador o imprimir-lo en paper, la qual cosa facilitarà la seua lectura i estudi sense estar connectat. 1. Material didàctic. Ho constituirà els temes desenvolupats i treballs publicats relacionats amb la temàtica. Tots dos en format pdf estaran a la disposició de l'estudiant d'acord amb la programació del curs. 2. Tutorias. Personal per a consultes particulars amb el professorat en privat i col·lectiva per a establir fòrums de debat. 3. Xat, amb la finalitat de debatre en el conjunt dels participants en temps real els temes objecte de discussió. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Facilita la inserció laboral dels titulats i titulades en Farmàcia, en Medicina i/o en Enfermeria en les institucions sanitàries públiques o privades en diferents nivells assistencials (assistència primària, domiciliària, hospitalària). [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721560 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Qualitat farmacoterapèutica i seguretat del pacient: Sistemes de millora [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Qualitat farmacoterapèutica i seguretat del pacient: Sistemes de millora [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Estratègies de millora del procés assistencial i seguretat del pacient. 2. Cultura de seguretat i factor humà. Comunicació/notificació d'errors a familiars. 3. Tecnologia aplicada al procés farmacoterapèutic. 4. Gestió de riscos en el procés farmacoterapèutic. 5. Eines per a l'anàlisi de situació i context (DAFO). 6. Eines per a l'anàlisi i l'avaluació proactiva de riscos (AMFE). 7. Eines per a l'anàlisi i l'avaluació reactiva de riscos (Anàlisis causa arrel). 8. Mètode lligen sis sigma aplicat a la qualitat assistencial. 9. Experiències de millora del procés farmacoterapèutic mitjançant lligen sis sigma. 10. Models de gestió de qualitat assistencial basats en la autoevalaución (EFQM) i acreditació. 11. Procediments per a la certificació d'una activitat assistencial. Normes ISO. 12. Acreditació per Joint Comissió International, aspectes relacionats amb la utilització de medicaments. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Estratègies de millora del procés assistencial i seguretat del pacient. 2. Cultura de seguretat i factor humà. Comunicació/notificació d'errors a familiars. 3. Tecnologia aplicada al procés farmacoterapèutic. 4. Gestió de riscos en el procés farmacoterapèutic. 5. Eines per a l'anàlisi de situació i context (DAFO). 6. Eines per a l'anàlisi i l'avaluació proactiva de riscos (AMFE). 7. Eines per a l'anàlisi i l'avaluació reactiva de riscos (Anàlisis causa arrel). 8. Mètode lligen sis sigma aplicat a la qualitat assistencial. 9. Experiències de millora del procés farmacoterapèutic mitjançant lligen sis sigma. 10. Models de gestió de qualitat assistencial basats en la autoevalaución (EFQM) i acreditació. 11. Procediments per a la certificació d'una activitat assistencial. Normes ISO. 12. Acreditació per Joint Comissió International, aspectes relacionats amb la utilització de medicaments. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721560 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Mètode IASER per a la millora de la qualitat de la farmacoterapia i la seguretat dels pacients [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Mètode IASER per a la millora de la qualitat de la farmacoterapia i la seguretat dels pacients [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Identificació i priorització de necessitats farmacoterapèutiques en els pacients. Tema 2. Actuacions farmacèutiques per a la prevenció i resolució de morbiditat farmacoterapèutica i seguiment farmacoterapèutic del pacient. Tema 3. Avaluació de resultats farmacoterapèutics i clínics. Tema 4. Avaluació de resultats farmacoeconómicos. Tema 5. Avaluació de resultats humanístics. Tema 6. Evidència científica dels programes de qualitat farmacoterapèutica i seguretat en el pacient. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Identificació i priorització de necessitats farmacoterapèutiques en els pacients. Tema 2. Actuacions farmacèutiques per a la prevenció i resolució de morbiditat farmacoterapèutica i seguiment farmacoterapèutic del pacient. Tema 3. Avaluació de resultats farmacoterapèutics i clínics. Tema 4. Avaluació de resultats farmacoeconómicos. Tema 5. Avaluació de resultats humanístics. Tema 6. Evidència científica dels programes de qualitat farmacoterapèutica i seguretat en el pacient. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721560 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de recerca. Mòdul pràctic de prevenció de morbiditat farmacoterapèutica en grups de pacients d'alt risc [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de recerca. Mòdul pràctic de prevenció de morbiditat farmacoterapèutica en grups de pacients d'alt risc [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Treball pràctic en grups de pacients seleccionats (aguts, crònics, soci-sanitaris, trasplantats, onco-hematològics, crítics), amb l'objectiu de prevenir morbiditat farmacoterapèutica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Treball pràctic en grups de pacients seleccionats (aguts, crònics, soci-sanitaris, trasplantats, onco-hematològics, crítics), amb l'objectiu de prevenir morbiditat farmacoterapèutica. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721560 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Qualitat farmacoterapèutica i seguretat del pacient: conciliació farmacoterapèutica i continuïtat assistencial [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Qualitat farmacoterapèutica i seguretat del pacient: conciliació farmacoterapèutica i continuïtat assistencial [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Atenció Comunitària. Tema 2. Atenció Hospitalària al pacient crònic. Tema 3. Atenció Domiciliària. Tema 4. Atenció Sociosanitària. Tema 5. Atenció Primària. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Atenció Comunitària. Tema 2. Atenció Hospitalària al pacient crònic. Tema 3. Atenció Domiciliària. Tema 4. Atenció Sociosanitària. Tema 5. Atenció Primària. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721560 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => El medicament, el sistema i les persones. Fonaments per a la qualitat farmacoterapèutica i seguretat en el pacient. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => El medicament, el sistema i les persones. Fonaments per a la qualitat farmacoterapèutica i seguretat en el pacient. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Morbiditat relacionada amb els medicaments: aproximació a les seues causes i conseqüències. 2. Sistemes d'informació per a la gestió assistencial. Big data i intel·ligència artificial. 3. De l'evidència científica a la generació de valor en la pràctica clínica. Resultats en salut. 4. Humanització i comunicació amb professionals i pacients. 5. Ètica, transparència i responsabilitat social. Des de la gestió a la pràctica assistencial. 6. Investigació en l'àmbit sanitari: disseny d'estudis. 7. Aspectes jurídics en la pràctica de l'atenció sanitària. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Morbiditat relacionada amb els medicaments: aproximació a les seues causes i conseqüències. 2. Sistemes d'informació per a la gestió assistencial. Big data i intel·ligència artificial. 3. De l'evidència científica a la generació de valor en la pràctica clínica. Resultats en salut. 4. Humanització i comunicació amb professionals i pacients. 5. Ètica, transparència i responsabilitat social. Des de la gestió a la pràctica assistencial. 6. Investigació en l'àmbit sanitari: disseny d'estudis. 7. Aspectes jurídics en la pràctica de l'atenció sanitària. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721560 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Programes de gestió de riscos i millora de la qualitat farmacoterapèutica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Programes de gestió de riscos i millora de la qualitat farmacoterapèutica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Pacients crítics. Tema 2. Pacients onco-hematològics. Tema 3. Pacients soci-sanitaris. Tema 4. Pacients pluripatològics. Tema 5. Pacients amb patologia infecciosa. Tema 6. Pacients quirúrgics. Tema 7. Pacients d'urgències i curta estada. Tema 8. Pacient crònic hospitalitzat de llarga estada. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Pacients crítics. Tema 2. Pacients onco-hematològics. Tema 3. Pacients soci-sanitaris. Tema 4. Pacients pluripatològics. Tema 5. Pacients amb patologia infecciosa. Tema 6. Pacients quirúrgics. Tema 7. Pacients d'urgències i curta estada. Tema 8. Pacient crònic hospitalitzat de llarga estada. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni61331 [NOMBRE_PERSONA] => Arturo [APELLIDOS] => Artero Mora [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Medico Especialista en Medicina Interna. Jefe de Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. Profesor Asociado de Universidad, Universidad de Valencia [NPI] => H3543 [EMAIL_FACULTAD] => arteroa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp17538 [NOMBRE_PERSONA] => Concepción [APELLIDOS] => Borrás Almenar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Departamento. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp59806 [NOMBRE_PERSONA] => María del Pilar [APELLIDOS] => Campillos Alonso [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica Especialista en Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp20378 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Catalán Arlandis [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Farmacia. Farmaceutico Especialista en Farmacia Hospitalaria. Atención Primaria. Hospital Universitairo Dr Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp17541 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Cristina [APELLIDOS] => Cercós Lletí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Farmacia. Farmacéutica Especialista Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni28824 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => Climente Martí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefa de Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Dr Peset. Valencia. Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud. Universitat de València. [NPI] => M8778 [EMAIL_FACULTAD] => moclimar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp376841 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => de Julián Campayo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista en Oncología Médica. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp66896 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Domingo del Pozo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección. Servicio de Cirugía General. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud. Departament de Cirurgia. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp46446 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente Javier [APELLIDOS] => Faus Felipe [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Farmacia. Farmacéutico Farmacia Hospitalaria. Farmacéutico Comunitario. Málaga [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp102982 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => Garijo Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Coordinador Unidad de Corta Estancia. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp53042 [NOMBRE_PERSONA] => Elena Lucía [APELLIDOS] => Gras Colomer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Departamento. Servicio Farmacia. Hospital de Manises [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni65347 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Hermenegildo Caudevilla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Farmacologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => H7456 [EMAIL_FACULTAD] => caudevil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp46020 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Hernández Griso [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica Especialista en Farmacia Hospitalaria. Servei de Farmàcia Integral Consorci Sanitari de Terrassa. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp50935 [NOMBRE_PERSONA] => María Victoria [APELLIDOS] => Lerma Gaude [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica Especialista Farmacia Hospitalaria. Complejo Hospitalario Universitario. Albacete [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp44750 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Llopis Salvia [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp389149 [NOMBRE_PERSONA] => Ian [APELLIDOS] => López Cruz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Especialista en Medicina Interna. Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp24591 [NOMBRE_PERSONA] => María de los Ángeles [APELLIDOS] => López-Montenegro Soria [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Farmacia Hospitalaria. Hospital Lluis Alcanyis. Xátiva (Valencia) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni31306 [NOMBRE_PERSONA] => Matilde [APELLIDOS] => Merino Sanjuán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Farmacia. Catedrática de Universidad. Departament de Farmàcia i Tecnología Farmacèutica i Parasitologia. Universitat de València [NPI] => G8381 [EMAIL_FACULTAD] => matilde.merino@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp52219 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Moya Gil [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Departamento. Servicio de Farmacia. Hospital General Universitario. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp17559 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => Navarro Sanz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio. Área Médica Integral-Medicina Interna. Unidad de Medicina Paliativa. Hospital Padre Jofre. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp17106 [NOMBRE_PERSONA] => Beatriz [APELLIDOS] => Nebot Marzal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogada. Colegio oficial de Farmaceuticos de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp249039 [NOMBRE_PERSONA] => Cornelio [APELLIDOS] => Núñez Lozano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Interna. MIR Medicina Intensiva. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp17560 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Pablo [APELLIDOS] => Ordovás Baines [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de sección. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp30951 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Ortega Eslava [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Farmacia. Farmacéutica Especialista Farmacia Hospitalaria. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp20384 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Francisco [APELLIDOS] => Peris Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Farmacia. Farmacéutico Especialista Farmacia Hospitalaria. Centro Sanitario la Cañada. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp17566 [NOMBRE_PERSONA] => María Begoña [APELLIDOS] => Porta Oltra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp37737 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Ramón Real [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Medico Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Unidad de Hospitalización Domiciliaria. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni43242 [NOMBRE_PERSONA] => María Paz [APELLIDOS] => Ribas García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Médico Especialista en Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia. Profesora Asociada Asistencial [NPI] => M4129 [EMAIL_FACULTAD] => mapazri@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp17143 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón Carlos [APELLIDOS] => Romero Serrano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Unidad de Documentación Clínica y Admisión (UDCA). Hosp. Univ. Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp50202 [NOMBRE_PERSONA] => Oreto [APELLIDOS] => Ruiz Millo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Farmacia. Farmacéutica Especialista Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp140885 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Salar Ibáñez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutico Comunitario. Oficina de Farmacia. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni28824 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => Climente Martí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefa de Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Dr Peset. Valencia. Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud. Universitat de València. [NPI] => M8778 [EMAIL_FACULTAD] => moclimar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni31306 [NOMBRE_PERSONA] => Matilde [APELLIDOS] => Merino Sanjuán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Farmacia. Catedrática de Universidad. Departament de Farmàcia i Tecnología Farmacèutica i Parasitologia. Universitat de València [NPI] => G8381 [EMAIL_FACULTAD] => matilde.merino@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp17566 [NOMBRE_PERSONA] => María Begoña [APELLIDOS] => Porta Oltra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [3] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp17538 [NOMBRE_PERSONA] => Concepción [APELLIDOS] => Borrás Almenar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Departamento. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 23721560 [EDICION] => 10 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1300 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 30/11/2023 [FECHA_FIN] => 22/07/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/11/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => calidad-farmacoterapeutica [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Jorge [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Bueno [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => jorge.bueno@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster Propi en Qualitat Farmacoterapèutica i Seguretat del Pacient [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Aula Virtual ADEIT, [REQUISITOS_TITULACION] => Titulats en Grau en Farmàcia, Grau en Medicina i/o Grau en Infermeria [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Amb l'objectiu d'identificar les oportunitats de millora en el tractament que reben els pacients, els objectius d'aquest màster són: 1. Aprofundir en el disseny de processos integrats que milloren les activitats clíniques, dins del marc definit per la qualitat farmacoterapèutica i la seguretat en el pacient, en els entorns de major risc i en els moments crítics dels episodis relacionats amb la farmacoterapia. 2. Aportar coneixement que permeta a l'alumnat validar mètodes, escales, algorismes i qüestionaris predeterminats per a la mesura de resultats farmacoterapèutics i clínics en els pacients. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => Curs en línia amb accés per nom d'usuari i contrasenya a l'AULA VIRTUAL de ADEIT de la Universitat de València. L'estudiant podrà accedir al material didàctic i el podrà descarregar en el seu ordinador o imprimir-lo en paper, la qual cosa facilitarà la seua lectura i estudi sense estar connectat. 1. Material didàctic. Ho constituirà els temes desenvolupats i treballs publicats relacionats amb la temàtica. Tots dos en format pdf estaran a la disposició de l'estudiant d'acord amb la programació del curs. 2. Tutorias. Personal per a consultes particulars amb el professorat en privat i col·lectiva per a establir fòrums de debat. 3. Xat, amb la finalitat de debatre en el conjunt dels participants en temps real els temes objecte de discussió. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Facilita la inserció laboral dels titulats i titulades en Farmàcia, en Medicina i/o en Enfermeria en les institucions sanitàries públiques o privades en diferents nivells assistencials (assistència primària, domiciliària, hospitalària). [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721560 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Qualitat farmacoterapèutica i seguretat del pacient: Sistemes de millora [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Qualitat farmacoterapèutica i seguretat del pacient: Sistemes de millora [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Estratègies de millora del procés assistencial i seguretat del pacient. 2. Cultura de seguretat i factor humà. Comunicació/notificació d'errors a familiars. 3. Tecnologia aplicada al procés farmacoterapèutic. 4. Gestió de riscos en el procés farmacoterapèutic. 5. Eines per a l'anàlisi de situació i context (DAFO). 6. Eines per a l'anàlisi i l'avaluació proactiva de riscos (AMFE). 7. Eines per a l'anàlisi i l'avaluació reactiva de riscos (Anàlisis causa arrel). 8. Mètode lligen sis sigma aplicat a la qualitat assistencial. 9. Experiències de millora del procés farmacoterapèutic mitjançant lligen sis sigma. 10. Models de gestió de qualitat assistencial basats en la autoevalaución (EFQM) i acreditació. 11. Procediments per a la certificació d'una activitat assistencial. Normes ISO. 12. Acreditació per Joint Comissió International, aspectes relacionats amb la utilització de medicaments. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Estratègies de millora del procés assistencial i seguretat del pacient. 2. Cultura de seguretat i factor humà. Comunicació/notificació d'errors a familiars. 3. Tecnologia aplicada al procés farmacoterapèutic. 4. Gestió de riscos en el procés farmacoterapèutic. 5. Eines per a l'anàlisi de situació i context (DAFO). 6. Eines per a l'anàlisi i l'avaluació proactiva de riscos (AMFE). 7. Eines per a l'anàlisi i l'avaluació reactiva de riscos (Anàlisis causa arrel). 8. Mètode lligen sis sigma aplicat a la qualitat assistencial. 9. Experiències de millora del procés farmacoterapèutic mitjançant lligen sis sigma. 10. Models de gestió de qualitat assistencial basats en la autoevalaución (EFQM) i acreditació. 11. Procediments per a la certificació d'una activitat assistencial. Normes ISO. 12. Acreditació per Joint Comissió International, aspectes relacionats amb la utilització de medicaments. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721560 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Mètode IASER per a la millora de la qualitat de la farmacoterapia i la seguretat dels pacients [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Mètode IASER per a la millora de la qualitat de la farmacoterapia i la seguretat dels pacients [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Identificació i priorització de necessitats farmacoterapèutiques en els pacients. Tema 2. Actuacions farmacèutiques per a la prevenció i resolució de morbiditat farmacoterapèutica i seguiment farmacoterapèutic del pacient. Tema 3. Avaluació de resultats farmacoterapèutics i clínics. Tema 4. Avaluació de resultats farmacoeconómicos. Tema 5. Avaluació de resultats humanístics. Tema 6. Evidència científica dels programes de qualitat farmacoterapèutica i seguretat en el pacient. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Identificació i priorització de necessitats farmacoterapèutiques en els pacients. Tema 2. Actuacions farmacèutiques per a la prevenció i resolució de morbiditat farmacoterapèutica i seguiment farmacoterapèutic del pacient. Tema 3. Avaluació de resultats farmacoterapèutics i clínics. Tema 4. Avaluació de resultats farmacoeconómicos. Tema 5. Avaluació de resultats humanístics. Tema 6. Evidència científica dels programes de qualitat farmacoterapèutica i seguretat en el pacient. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721560 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de recerca. Mòdul pràctic de prevenció de morbiditat farmacoterapèutica en grups de pacients d'alt risc [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de recerca. Mòdul pràctic de prevenció de morbiditat farmacoterapèutica en grups de pacients d'alt risc [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Treball pràctic en grups de pacients seleccionats (aguts, crònics, soci-sanitaris, trasplantats, onco-hematològics, crítics), amb l'objectiu de prevenir morbiditat farmacoterapèutica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Treball pràctic en grups de pacients seleccionats (aguts, crònics, soci-sanitaris, trasplantats, onco-hematològics, crítics), amb l'objectiu de prevenir morbiditat farmacoterapèutica. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721560 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Qualitat farmacoterapèutica i seguretat del pacient: conciliació farmacoterapèutica i continuïtat assistencial [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Qualitat farmacoterapèutica i seguretat del pacient: conciliació farmacoterapèutica i continuïtat assistencial [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Atenció Comunitària. Tema 2. Atenció Hospitalària al pacient crònic. Tema 3. Atenció Domiciliària. Tema 4. Atenció Sociosanitària. Tema 5. Atenció Primària. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Atenció Comunitària. Tema 2. Atenció Hospitalària al pacient crònic. Tema 3. Atenció Domiciliària. Tema 4. Atenció Sociosanitària. Tema 5. Atenció Primària. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721560 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => El medicament, el sistema i les persones. Fonaments per a la qualitat farmacoterapèutica i seguretat en el pacient. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => El medicament, el sistema i les persones. Fonaments per a la qualitat farmacoterapèutica i seguretat en el pacient. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Morbiditat relacionada amb els medicaments: aproximació a les seues causes i conseqüències. 2. Sistemes d'informació per a la gestió assistencial. Big data i intel·ligència artificial. 3. De l'evidència científica a la generació de valor en la pràctica clínica. Resultats en salut. 4. Humanització i comunicació amb professionals i pacients. 5. Ètica, transparència i responsabilitat social. Des de la gestió a la pràctica assistencial. 6. Investigació en l'àmbit sanitari: disseny d'estudis. 7. Aspectes jurídics en la pràctica de l'atenció sanitària. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Morbiditat relacionada amb els medicaments: aproximació a les seues causes i conseqüències. 2. Sistemes d'informació per a la gestió assistencial. Big data i intel·ligència artificial. 3. De l'evidència científica a la generació de valor en la pràctica clínica. Resultats en salut. 4. Humanització i comunicació amb professionals i pacients. 5. Ètica, transparència i responsabilitat social. Des de la gestió a la pràctica assistencial. 6. Investigació en l'àmbit sanitari: disseny d'estudis. 7. Aspectes jurídics en la pràctica de l'atenció sanitària. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721560 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Programes de gestió de riscos i millora de la qualitat farmacoterapèutica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Programes de gestió de riscos i millora de la qualitat farmacoterapèutica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Pacients crítics. Tema 2. Pacients onco-hematològics. Tema 3. Pacients soci-sanitaris. Tema 4. Pacients pluripatològics. Tema 5. Pacients amb patologia infecciosa. Tema 6. Pacients quirúrgics. Tema 7. Pacients d'urgències i curta estada. Tema 8. Pacient crònic hospitalitzat de llarga estada. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Pacients crítics. Tema 2. Pacients onco-hematològics. Tema 3. Pacients soci-sanitaris. Tema 4. Pacients pluripatològics. Tema 5. Pacients amb patologia infecciosa. Tema 6. Pacients quirúrgics. Tema 7. Pacients d'urgències i curta estada. Tema 8. Pacient crònic hospitalitzat de llarga estada. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni61331 [NOMBRE_PERSONA] => Arturo [APELLIDOS] => Artero Mora [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Medico Especialista en Medicina Interna. Jefe de Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. Profesor Asociado de Universidad, Universidad de Valencia [NPI] => H3543 [EMAIL_FACULTAD] => arteroa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp17538 [NOMBRE_PERSONA] => Concepción [APELLIDOS] => Borrás Almenar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Departamento. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp59806 [NOMBRE_PERSONA] => María del Pilar [APELLIDOS] => Campillos Alonso [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica Especialista en Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp20378 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Catalán Arlandis [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Farmacia. Farmaceutico Especialista en Farmacia Hospitalaria. Atención Primaria. Hospital Universitairo Dr Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp17541 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Cristina [APELLIDOS] => Cercós Lletí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Farmacia. Farmacéutica Especialista Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni28824 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => Climente Martí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefa de Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Dr Peset. Valencia. Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud. Universitat de València. [NPI] => M8778 [EMAIL_FACULTAD] => moclimar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp376841 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => de Julián Campayo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista en Oncología Médica. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp66896 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Domingo del Pozo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección. Servicio de Cirugía General. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud. Departament de Cirurgia. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp46446 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente Javier [APELLIDOS] => Faus Felipe [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Farmacia. Farmacéutico Farmacia Hospitalaria. Farmacéutico Comunitario. Málaga [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp102982 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => Garijo Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Coordinador Unidad de Corta Estancia. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp53042 [NOMBRE_PERSONA] => Elena Lucía [APELLIDOS] => Gras Colomer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Departamento. Servicio Farmacia. Hospital de Manises [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni65347 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Hermenegildo Caudevilla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Farmacologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => H7456 [EMAIL_FACULTAD] => caudevil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp46020 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Hernández Griso [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica Especialista en Farmacia Hospitalaria. Servei de Farmàcia Integral Consorci Sanitari de Terrassa. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp50935 [NOMBRE_PERSONA] => María Victoria [APELLIDOS] => Lerma Gaude [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica Especialista Farmacia Hospitalaria. Complejo Hospitalario Universitario. Albacete [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp44750 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Llopis Salvia [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp389149 [NOMBRE_PERSONA] => Ian [APELLIDOS] => López Cruz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Especialista en Medicina Interna. Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp24591 [NOMBRE_PERSONA] => María de los Ángeles [APELLIDOS] => López-Montenegro Soria [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Farmacia Hospitalaria. Hospital Lluis Alcanyis. Xátiva (Valencia) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni31306 [NOMBRE_PERSONA] => Matilde [APELLIDOS] => Merino Sanjuán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Farmacia. Catedrática de Universidad. Departament de Farmàcia i Tecnología Farmacèutica i Parasitologia. Universitat de València [NPI] => G8381 [EMAIL_FACULTAD] => matilde.merino@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp52219 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Moya Gil [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Departamento. Servicio de Farmacia. Hospital General Universitario. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp17559 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => Navarro Sanz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio. Área Médica Integral-Medicina Interna. Unidad de Medicina Paliativa. Hospital Padre Jofre. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp17106 [NOMBRE_PERSONA] => Beatriz [APELLIDOS] => Nebot Marzal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogada. Colegio oficial de Farmaceuticos de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp249039 [NOMBRE_PERSONA] => Cornelio [APELLIDOS] => Núñez Lozano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Interna. MIR Medicina Intensiva. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp17560 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Pablo [APELLIDOS] => Ordovás Baines [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de sección. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp30951 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Ortega Eslava [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Farmacia. Farmacéutica Especialista Farmacia Hospitalaria. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp20384 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Francisco [APELLIDOS] => Peris Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Farmacia. Farmacéutico Especialista Farmacia Hospitalaria. Centro Sanitario la Cañada. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp17566 [NOMBRE_PERSONA] => María Begoña [APELLIDOS] => Porta Oltra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp37737 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Ramón Real [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Medico Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Unidad de Hospitalización Domiciliaria. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni43242 [NOMBRE_PERSONA] => María Paz [APELLIDOS] => Ribas García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Médico Especialista en Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia. Profesora Asociada Asistencial [NPI] => M4129 [EMAIL_FACULTAD] => mapazri@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp17143 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón Carlos [APELLIDOS] => Romero Serrano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Unidad de Documentación Clínica y Admisión (UDCA). Hosp. Univ. Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp50202 [NOMBRE_PERSONA] => Oreto [APELLIDOS] => Ruiz Millo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Farmacia. Farmacéutica Especialista Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp140885 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Salar Ibáñez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutico Comunitario. Oficina de Farmacia. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni28824 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => Climente Martí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefa de Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Dr Peset. Valencia. Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud. Universitat de València. [NPI] => M8778 [EMAIL_FACULTAD] => moclimar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni31306 [NOMBRE_PERSONA] => Matilde [APELLIDOS] => Merino Sanjuán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Farmacia. Catedrática de Universidad. Departament de Farmàcia i Tecnología Farmacèutica i Parasitologia. Universitat de València [NPI] => G8381 [EMAIL_FACULTAD] => matilde.merino@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp17566 [NOMBRE_PERSONA] => María Begoña [APELLIDOS] => Porta Oltra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [3] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp17538 [NOMBRE_PERSONA] => Concepción [APELLIDOS] => Borrás Almenar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Departamento. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 15/11/2023

Data inici: Novembre 2023

Data fi: Juliol 2024

Matrícula: 1300 € (importe preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social Universitat de València.)

Requisits d'accés: Titulats en Grau en Farmàcia, Grau en Medicina i/o Grau en Infermeria

Modalitat: On-line

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició:

Horari: Aula Virtual ADEIT,

Més informació

Objectius del curs

Amb l'objectiu d'identificar les oportunitats de millora en el tractament que reben els pacients, els objectius d'aquest màster són:
1. Aprofundir en el disseny de processos integrats que milloren les activitats clíniques, dins del marc definit per la qualitat farmacoterapèutica i la seguretat en el pacient, en els entorns de major risc i en els moments crítics dels episodis relacionats amb la farmacoterapia.
2. Aportar coneixement que permeta a l'alumnat validar mètodes, escales, algorismes i qüestionaris predeterminats per a la mesura de resultats farmacoterapèutics i clínics en els pacients.

Objectius professionals

Facilita la inserció laboral dels titulats i titulades en Farmàcia, en Medicina i/o en Enfermeria en les institucions sanitàries públiques o privades en diferents nivells assistencials (assistència primària, domiciliària, hospitalària).

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS