22a Edició - Codi 23711010

Array ( [CODIGO] => 23711010 [EDICION] => 22 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 3300 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 13/10/2023 [FECHA_FIN] => 27/09/2024 [LUGAR] => Fundación Universidad-Empresa [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 20/09/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => atencion-temprana [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Charo [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Vázquez Santos [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => charo.vazquez@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Divendres de 16 a 21h. i dissabtes de 9 a 14h., [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats i/o graduats en Psicologia, Medicina, Pedagogia i Psicopedagogia, Magisteri, Logopèdia, Fisioteràpia, Treball Social i Teràpia Ocupacional. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Els primers anys de vida d'una persona representen una etapa crítica del desenvolupament, on es configuraran des de la maduresa biològica i habilitats motrius, perceptives i lingüístiques fins a cognitives i socials per a possibilitar la interacció amb el mitjà. Més que la rehabilitació, l'atenció precoç també es tradueix com a atenció mèdica, psicològica i educativa, a més d'oferir suport a la família en determinades circumstàncies (com en cas de discapacitat i problemes del desenvolupament). Les problemàtiques greus que afecten els nounats o en els primers mesos de vida han millorat de manera rellevant amb els avanços de la medicina perinatal i diverses teràpies específiques. Ha disminuït la mortalitat, però també ha augmentat la supervivència, com en els grans prematurs, amb seqüeles en el neurodesenvolupament en diferent quantia. Les seqüeles motores greus com a Paràlisi Cerebral han disminuït, però s'han incrementat altres com a alteracions motores fines, baix nivell cognitiu, trastorns del comportament, dèficit d'atenció i hiperactivitat, trastorns de l'espectre autista, etc. Tot això suposa un increment de la demanda del seguiment evolutiu i de les teràpies especifiques competents en l'àmbit de la ATENCION PRIMERENCA, amb el conseqüent increment de centres i especialistes qualificats, la formació dels quals es rep a través d'aquest Màster de Desenvolupament infantil i Atenció precoç que en realitzar-se en la seua 20a edició avala el seu major reconeixement. Nombrosos estudis han provat els efectes positius que té l'estimulació en xiquets a edat primerenca, independentment de si tenen o no una discapacitat. Gràcies a l'atenció precoç es disminueix l'impacte de les discapacitats i s'obri la porta a una normalització dels processos evolutius, com a domini de la motricitat, rendiment intel·lectual, desenvolupament del llenguatge, etc. aspectes que estan contemplats en el Màster Propi en Desenvolupament Infantil i Atenció precoç. Avantatges de cursar el Màster de Formació Permanent en Desenvolupament Infantil i Atenció precoç: 1. Tindre una formació avançada i especialitzada en assistència, docència i investigació en desenvolupament infantil i atenció precoç. 2. Amb aquests coneixements i competències professionals, poder exercir en centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, unitats d'atenció precoç (en serveis de neonatologia i centres d'educació especial), gabinets psicopedagògics especialitzats en primera infància, clíniques de logoterapia infantil, centres de rehabilitació i fisioteràpia infantil, escoles d'educació infantil, centres d'educació especial, etc. 3. Cobrir la manca i insuficiència d'especialistes en atenció precoç que a més compten amb una adequada formació i sensibilització per a donar cobertura a la població infantil que ho requerisca. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => Es partirà dels continguts exposats en les classes teòriques. En elles es facilitarà a l'alumnat la informació científica sobre el diagnòstic en Atenció precoç. Es lliurarà un dossier amb les anotacions sobre la matèria i amb la bibliografia bàsica i complementària. Mitjançant les tutories es podran completar els aspectes de formació curricular. L'estudi de casos i les pràctiques en centres d'Atenció precoç ampliaran la formació. Mitjançant la realització de treballs teòrics i pràctics els alumnes complementaran les habilitats acadèmiques de l'assignatura. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => L'Atenció precoç abasta a xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys d'edat, i es refereix al conjunt d'intervencions dirigides a aquesta població, així com a la família i a l'entorn. La intenció és donar resposta primerenca i oportuna a aquelles necessitats transitòries o permanents que presenten els xiquets que patisquen trastorns en el seu desenvolupament o que tinguen risc de patir-los. Aquestes intervencions han de ser dutes a terme per professionals especialitzats, i ací el Màster de Formació Permanent en Desenvolupament Infantil i Atenció precoç de la Universitat de València pot donar resposta a això. Existeixen en la Comunitat Valenciana més de 2.500 xiquets que són atesos per professionals en desenvolupament infantil i atenció precoç. En el Màster de Formació Permanent en Desenvolupament Infantil i Atenció precoç es realitza una revisió actualitzada de les bases neurològiques i intervencions psicopedagògiques que serviran per a capacitar als estudiants en el coneixement i maneig de tots els aspectes del neurodesenvolupament i l'atenció precoç en xiquets. Mitjançant l'obtenció del Màster de Formació Permanent en Desenvolupament Infantil i Atenció precoç, professionals en Psicologia, Medicina, Pedagogia i Psicopedagogia, així com graduats i graduades en Magisteri, Logoterapia, Fisioteràpia, Treball Social i Teràpia Ocupacional comptaran amb els coneixements i eines necessaris per a abordar de manera adequada el següent: - Tindre una formació integral en el neurodesenvolupament i l'atenció precoç, des del naixement fins als sis anys. - Oferir un coneixement per a atenció de les famílies des de la intervenció en els entorns i contextos naturals. - Conéixer els fonaments neurobiològics del desenvolupament infantil. - Formació en el diagnòstic en atenció precoç, on s'informarà les causes de caràcter biològic i psicosocial dels trastorns del desenvolupament, les diferents escales i instruments de valoració i diagnòstic, a més de l'abordatge de casos pràctics. - Conéixer la població susceptible d'intervenció (nounats, xiquets sords, xiquets cecs, patologies associades a retards maduratius, patologies motores, xiquets amb trastorns generalitzats del desenvolupament, etc.). [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711010 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Fonaments Neurobiològics del Desenvolupament Infantil [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fonaments Neurobiològics del Desenvolupament Infantil [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. ANATOMIA I PLASTICITAT CEREBRAL. 2. ASPECTES OBSTÈTRICS I GINECOLÒGICS. 3. FONAMENTACIÓ DE L'ATENCIÓ PRECOÇ. LLIBRE BLANC. 4. DESENVOLUPAMENT INTRAÚTERO I EXÁMEN NEUROLÒGIC DEL PRIMER ANY DE VIDA. 5. BASES GENÈTIQUES I APORTACIONS DE LES NEUROCIÈNCIES ALS FONAMENTS NEUROLÒGICS. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. ANATOMIA I PLASTICITAT CEREBRAL. 2. ASPECTES OBSTÈTRICS I GINECOLÒGICS. 3. FONAMENTACIÓ DE L'ATENCIÓ PRECOÇ. LLIBRE BLANC. 4. DESENVOLUPAMENT INTRAÚTERO I EXÁMEN NEUROLÒGIC DEL PRIMER ANY DE VIDA. 5. BASES GENÈTIQUES I APORTACIONS DE LES NEUROCIÈNCIES ALS FONAMENTS NEUROLÒGICS. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711010 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Atenció precoç [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Atenció precoç [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.DETECCIÓ DE POBLACIÓ SUSCEPTIBLE DES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA. 2.CARÀCTER PREVENTIU I ASSISTENCIAL DE LA A. T. 3. FORMACIÓ EN ATENCIÓ PRECOÇ. 4. MARC CONCEPTUAL DE L'ATENCIÓ PRECOÇ. 5. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L'ATENCIÓ PRECOÇ. 6. CENTRES DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAT). 7. MALTRACTAMENT EN LA INFÀNCIA. 8. ESTUDI DE CASOS PRÀCTICS D'ATENCIÓ PRECOÇ. 9. DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL. 10.ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.DETECCIÓ DE POBLACIÓ SUSCEPTIBLE DES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA. 2.CARÀCTER PREVENTIU I ASSISTENCIAL DE LA A. T. 3. FORMACIÓ EN ATENCIÓ PRECOÇ. 4. MARC CONCEPTUAL DE L'ATENCIÓ PRECOÇ. 5. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L'ATENCIÓ PRECOÇ. 6. CENTRES DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAT). 7. MALTRACTAMENT EN LA INFÀNCIA. 8. ESTUDI DE CASOS PRÀCTICS D'ATENCIÓ PRECOÇ. 9. DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL. 10.ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711010 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Desenvolupament Infantil [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Desenvolupament Infantil [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. ASPECTES NEONATOLÓGICOS. 2. ATENCIÓ PRECOÇ DES DE LES UNITATS NEONATALS 3. APORTACIONS DE LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA A L'ATENCIÓ PRECOÇ. 4. DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU: 0 3 ANYS. 5. DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU: 3 6 ANYS. 6. COMUNICACIÓ I LLENGUATGE. 7. COMUNICACIÓ I LLENGUATGE: LA PRÀCTICA EN EL CDIAT.ESTUDI DE CASOS. 8. ASPECTES EDUCATIUS DE L'ATENCIÓ PRECOÇ. 9. DETECCIÓ PRECOÇ DEL DÈFICIT ATENCIONAL I HIPERACTIVITAT I FUNCIONS EXECUTIVES I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN TDAH. 10. INTERVENCIÓ PRECOÇ EN TDAH INFANTIL. 11. ASPECTES LÚDICS. JOC I JOGUET. 12. EL DUEL EN ELS TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT. 13. PREVENCIÓ DES DELS CDIATs. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. ASPECTES NEONATOLÓGICOS. 2. ATENCIÓ PRECOÇ DES DE LES UNITATS NEONATALS 3. APORTACIONS DE LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA A L'ATENCIÓ PRECOÇ. 4. DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU: 0 3 ANYS. 5. DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU: 3 6 ANYS. 6. COMUNICACIÓ I LLENGUATGE. 7. COMUNICACIÓ I LLENGUATGE: LA PRÀCTICA EN EL CDIAT.ESTUDI DE CASOS. 8. ASPECTES EDUCATIUS DE L'ATENCIÓ PRECOÇ. 9. DETECCIÓ PRECOÇ DEL DÈFICIT ATENCIONAL I HIPERACTIVITAT I FUNCIONS EXECUTIVES I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN TDAH. 10. INTERVENCIÓ PRECOÇ EN TDAH INFANTIL. 11. ASPECTES LÚDICS. JOC I JOGUET. 12. EL DUEL EN ELS TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT. 13. PREVENCIÓ DES DELS CDIATs. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711010 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Diagnòstic en Atenció precoç [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Diagnòstic en Atenció precoç [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. DIAGNÒSTIC EN ATENCIÓ PRECOÇ. 2. TÈCNIQUES I INSTRUMENTS. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. DIAGNÒSTIC EN ATENCIÓ PRECOÇ. 2. TÈCNIQUES I INSTRUMENTS. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711010 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Població susceptible d'Intervenció [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Població susceptible d'Intervenció [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. FACTORS DE RISC I ONTOGÉNESIS NEUROEVOLUTIVA. 2. PREMATURITAT, SOTA PES I SEGUIMENT NEUROEVOLUTIVO. PRIMERA NOTÍCIA. 3. SÍNDROME DE DOWN. 4. INTERVENCIÓ EN TRASTORNS DEL PROCESSAMENT SENSORIAL I EN **TEA. 5. DISCAPACITAT VISUAL. 6. DISCAPACITAT AUDITIVA. 7. ASPECTES NEUROLÒGICS. 8. ALTRES PATOLOGIES I SÍNDROMES. 9. TRASTORNS DE L'ESPECTRE AUTISTA. 10.INTERACCIONS PRIMERENQUES EN EL DESENVOLUPAMENT SOCIOEMOCIONAL. 11.EL CONTE COM A RECURS EN ATENCIÓ PRECOÇ. 13.TRASTORNS MOTORS, P.C.I. 14. FISIOTERÀPIA EN A.T. I MUSICOTERÀPIA. 15. ASPECTES ORTOPÈDICS I TRAUMATOLÒGICS. 16. METODOLOGIA PETÖ D'EDUCACIÓ CONDUCTIVA. 17. TRACTAMENTS NUTRICIONALS ESPECÍFICS EN XIQUETS/AS AMB MALALTIA NEUROLÒGICA GREU. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. FACTORS DE RISC I ONTOGÉNESIS NEUROEVOLUTIVA. 2. PREMATURITAT, SOTA PES I SEGUIMENT NEUROEVOLUTIVO. PRIMERA NOTÍCIA. 3. SÍNDROME DE DOWN. 4. INTERVENCIÓ EN TRASTORNS DEL PROCESSAMENT SENSORIAL I EN **TEA. 5. DISCAPACITAT VISUAL. 6. DISCAPACITAT AUDITIVA. 7. ASPECTES NEUROLÒGICS. 8. ALTRES PATOLOGIES I SÍNDROMES. 9. TRASTORNS DE L'ESPECTRE AUTISTA. 10.INTERACCIONS PRIMERENQUES EN EL DESENVOLUPAMENT SOCIOEMOCIONAL. 11.EL CONTE COM A RECURS EN ATENCIÓ PRECOÇ. 13.TRASTORNS MOTORS, P.C.I. 14. FISIOTERÀPIA EN A.T. I MUSICOTERÀPIA. 15. ASPECTES ORTOPÈDICS I TRAUMATOLÒGICS. 16. METODOLOGIA PETÖ D'EDUCACIÓ CONDUCTIVA. 17. TRACTAMENTS NUTRICIONALS ESPECÍFICS EN XIQUETS/AS AMB MALALTIA NEUROLÒGICA GREU. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711010 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Intervenció Familiar [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Intervenció Familiar [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. LA FAMÍLIA COM A CONTEXT POTENCIADOR DEL DESENVOLUPAMENT. 2. INTERVENCIÓ FAMILIAR EN A. T. 3. INTERVENCIÓ EN L'ENTORN I RECURSOS COMUNITARIS. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. LA FAMÍLIA COM A CONTEXT POTENCIADOR DEL DESENVOLUPAMENT. 2. INTERVENCIÓ FAMILIAR EN A. T. 3. INTERVENCIÓ EN L'ENTORN I RECURSOS COMUNITARIS. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711010 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Formació i Investigació i Criteris de Qualitat en Atenció precoç [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Formació i Investigació i Criteris de Qualitat en Atenció precoç [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. INVESTIGACIÓ EN ATENCIÓ PRECOÇ. 2. HUMANITZACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA PEDIÀTRICA 3. CRITERIS DE QUALITAT EN ATENCIÓ PRECOÇ. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. INVESTIGACIÓ EN ATENCIÓ PRECOÇ. 2. HUMANITZACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA PEDIÀTRICA 3. CRITERIS DE QUALITAT EN ATENCIÓ PRECOÇ. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711010 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques en Empresa [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques en Empresa [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Procés d'intervenció: 1. Valoració funcional o diagnòstic de casos. 2. Intervenció terapèutica amb xiquets i famílies. 3. Avaluació i seguiment de casos. 4. Procés de derivació a altres recursos. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Procés d'intervenció: 1. Valoració funcional o diagnòstic de casos. 2. Intervenció terapèutica amb xiquets i famílies. 3. Avaluació i seguiment de casos. 4. Procés de derivació a altres recursos. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711010 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de recerca [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de recerca [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Introducció. - Objectius generals de l'estudi. - Objectius específics de l'estudi. - Fonamentació del treball. - Desenvolupament. - Conclusió i bibliografia. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Introducció. - Objectius generals de l'estudi. - Objectius específics de l'estudi. - Fonamentació del treball. - Desenvolupament. - Conclusió i bibliografia. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp29446 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Ángel [APELLIDOS] => Abad Mas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicopedagogo. Director Centros desarrollo Cognitivo "Red Cenit" de Valencia y Castellón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp23704 [NOMBRE_PERSONA] => Adela [APELLIDOS] => Agote Larrañaga [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de l'Horta Nord [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp295059 [NOMBRE_PERSONA] => Ainhoa [APELLIDOS] => Aguado García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico en Atención Temprana. APSA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp256164 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => Alberich Ruiz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Terapeuta de educación conductiva Petö (FUVANE) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni34983 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique Bernardino [APELLIDOS] => Arranz Freijo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp52503 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa [APELLIDOS] => Beltrán Marí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga Clínica. Hospital Clínico Universitario de Valencia de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni61547 [NOMBRE_PERSONA] => José Rafael [APELLIDOS] => Bretón Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M9073 [EMAIL_FACULTAD] => jobremar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp392213 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Brines Solanes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Pediatría. Profesor Honorario de la Universidad de Valencia. Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp18987 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Calle Albert [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Maestro de musica. I.E.S. Gilabert de Centelles (Nules) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp34488 [NOMBRE_PERSONA] => Florencio [APELLIDOS] => Calle Chorro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp17265 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Calvo Novell [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Especialista en personas con ceguera. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp16527 [NOMBRE_PERSONA] => Isidoro [APELLIDOS] => Candel Gil [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director del centro de profesores y recursos de Cieza. Centro de Profesores y Recursos de Cieza [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp44805 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Carratalá Marco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Neuropediatra. Prof. Titular de Pediatría. Universidad Miguel Hernández. Alicante [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp40021 [NOMBRE_PERSONA] => Laura María [APELLIDOS] => Cavallé Garrido [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni23476 [NOMBRE_PERSONA] => María de los Ángeles [APELLIDOS] => Cerezo Jiménez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G6081 [EMAIL_FACULTAD] => cerezo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni66754 [NOMBRE_PERSONA] => Elena [APELLIDOS] => Crehua Gaudiza [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => S0324 [EMAIL_FACULTAD] => cregaue@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni70027 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Estañ Capell [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni65243 [NOMBRE_PERSONA] => Susana Ángela [APELLIDOS] => Ferrando Monleón [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => Q9931 [EMAIL_FACULTAD] => sufemon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni47922 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Cristina [APELLIDOS] => García Blanco [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp377715 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => García-Sala Viguer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni9702 [NOMBRE_PERSONA] => Víctor Manuel [APELLIDOS] => Giménez Bertomeu [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp24004 [NOMBRE_PERSONA] => Eva María [APELLIDOS] => Hernández Castells [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Auxiliar de transporte y comedor. Asociación Apadis [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp39613 [NOMBRE_PERSONA] => Roberto [APELLIDOS] => Hernández Marco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pediatra. Profesor Titular jubilado. Departamento de Pediatría, Obstetricía y Ginecología. Universitat de València. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp408693 [NOMBRE_PERSONA] => Idoia [APELLIDOS] => Hernández Monleón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pediatra de Atención primaria, Centro de Salud Serrería 1, Departamento de Salud Clínico-Malvarrosa, Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp17279 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => Hernández Muela [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Neuropediatra. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp335853 [NOMBRE_PERSONA] => Purificación [APELLIDOS] => Marín Reina [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni449 [NOMBRE_PERSONA] => Cecilia [APELLIDOS] => Martínez Costa [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5088 [EMAIL_FACULTAD] => cecilia.martinez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni44823 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Martínez Pérez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad Miguel Hernández de Elche [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp26322 [NOMBRE_PERSONA] => Laura [APELLIDOS] => Martínez Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Especialista en Pediatría. Hospital Clínico Universitario de Valencia de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp17297 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Martos Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director. Centro Leo Kanner [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp17298 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Mendieta García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora. Centro Atención temprana ASTRAPACE [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp17299 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Menor Serrano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección. Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitari La Fe de València de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp391730 [NOMBRE_PERSONA] => María Gracia [APELLIDOS] => Millá Romero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagoga. Doctora en Psicología. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => uni38326 [NOMBRE_PERSONA] => María Fe [APELLIDOS] => Minguez Rey [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp375545 [NOMBRE_PERSONA] => Naiara [APELLIDOS] => Minto de Sousa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Psicología. Equipo especializado en Trastornos del Espectro Autista en Red Cenit. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => uni29439 [NOMBRE_PERSONA] => María Ángeles [APELLIDOS] => Montal Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M1540 [EMAIL_FACULTAD] => manmona2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp58128 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Mulas Delgado [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Neuropediatra. Director. Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica, S.L. - INVANEP [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp24011 [NOMBRE_PERSONA] => Laura [APELLIDOS] => Munera Picazo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Maestra esp.en Audición y Lenguaje. Master en Desarrollo Infantil y Atención temprana. Asociación Apadis [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => uni6117 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Pérez López [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad de Murcia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp41834 [NOMBRE_PERSONA] => Sonsoles [APELLIDOS] => Perpiñán Guerras [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga - Equipo Atención Temprana Ávila. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => uni31365 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Isabel [APELLIDOS] => Pineda Caplliure [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M2182 [EMAIL_FACULTAD] => apicap@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => emp17340 [NOMBRE_PERSONA] => María Luisa [APELLIDOS] => Poch Olivé [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Adjunto. Hospital San Millán [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => emp32363 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Prats Poveda [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico Atención Temprana. Asociación Apadis [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => uni70478 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Raga Baixauli [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I5132 [EMAIL_FACULTAD] => rabai@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => emp53844 [NOMBRE_PERSONA] => María de la Encarnación [APELLIDOS] => Richart Sanjuan [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicopedagoga. Master en desarrollo Infantil y Atención Temprana. Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.APADIS. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => uni65677 [NOMBRE_PERSONA] => Patricia María [APELLIDOS] => Roselló Millet [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M0358 [EMAIL_FACULTAD] => pamaromi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [46] => Array ( [DNI] => emp17900 [NOMBRE_PERSONA] => José Miguel [APELLIDOS] => Sequi Canet [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Clínico de Pediatría. Hospital Francesc de Borja. Gandia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [47] => Array ( [DNI] => emp23705 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Taberner Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora del Centro de Atención Temprana de l'Horta Nord. Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de l'Horta Nord [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [48] => Array ( [DNI] => emp17354 [NOMBRE_PERSONA] => Andrés Marcos [APELLIDOS] => Tárraga Tárraga [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista en Psicología Clínica. Centre d¿Atenció Pediàtrica. Area de Salut d¿Alcoi Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [49] => Array ( [DNI] => emp36894 [NOMBRE_PERSONA] => Montserrat [APELLIDOS] => Tremolosa Riba [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicológa Clínica. Hospital Clínico Universitario de Valencia de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [50] => Array ( [DNI] => emp408694 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel Vicente [APELLIDOS] => Valls Arévalo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pediatra de Atención primaria, Centro de Salud Nazaret, Departamento de Salud Clínico-Malvarrosa, Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [51] => Array ( [DNI] => emp53244 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Viosca Herrero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Servicio de Rehabilitacón. Hospital Universitari La Fe de València de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [52] => Array ( [DNI] => emp17363 [NOMBRE_PERSONA] => Isabel [APELLIDOS] => Yago Sansano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora CDIATT. ASPANIAS. Asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni449 [NOMBRE_PERSONA] => Cecilia [APELLIDOS] => Martínez Costa [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5088 [EMAIL_FACULTAD] => cecilia.martinez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp391730 [NOMBRE_PERSONA] => María Gracia [APELLIDOS] => Millá Romero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagoga. Doctora en Psicología. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp58128 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Mulas Delgado [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Neuropediatra. Director. Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica, S.L. - INVANEP [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [3] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp39613 [NOMBRE_PERSONA] => Roberto [APELLIDOS] => Hernández Marco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pediatra. Profesor Titular jubilado. Departamento de Pediatría, Obstetricía y Ginecología. Universitat de València. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 20/09/2023

Data inici: Octubre 2023

Data fi: Setembre 2024

Matrícula: 3300 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Llicenciats i/o graduats en Psicologia, Medicina, Pedagogia i Psicopedagogia, Magisteri, Logopèdia, Fisioteràpia, Treball Social i Teràpia Ocupacional.

Modalitat: Presencial

Lloc d'impartició: Fundación Universidad-Empresa

Horari: Divendres de 16 a 21h. i dissabtes de 9 a 14h.,

Més informació

Objectius del curs

Els primers anys de vida d'una persona representen una etapa crítica del desenvolupament, on es configuraran des de la maduresa biològica i habilitats motrius, perceptives i lingüístiques fins a cognitives i socials per a possibilitar la interacció amb el mitjà. Més que la rehabilitació, l'atenció precoç també es tradueix com a atenció mèdica, psicològica i educativa, a més d'oferir suport a la família en determinades circumstàncies (com en cas de discapacitat i problemes del desenvolupament).
Les problemàtiques greus que afecten els nounats o en els primers mesos de vida han millorat de manera rellevant amb els avanços de la medicina perinatal i diverses teràpies específiques. Ha disminuït la mortalitat, però també ha augmentat la supervivència, com en els grans prematurs, amb seqüeles en el neurodesenvolupament en diferent quantia. Les seqüeles motores greus com a Paràlisi Cerebral han disminuït, però s'han incrementat altres com a alteracions motores fines, baix nivell cognitiu, trastorns del comportament, dèficit d'atenció i hiperactivitat, trastorns de l'espectre autista, etc.

Leer más

Objectius professionals

L'Atenció precoç abasta a xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys d'edat, i es refereix al conjunt d'intervencions dirigides a aquesta població, així com a la família i a l'entorn. La intenció és donar resposta primerenca i oportuna a aquelles necessitats transitòries o permanents que presenten els xiquets que patisquen trastorns en el seu desenvolupament o que tinguen risc de patir-los. Aquestes intervencions han de ser dutes a terme per professionals especialitzats, i ací el Màster de Formació Permanent en Desenvolupament Infantil i Atenció precoç de la Universitat de València pot donar resposta a això.

Existeixen en la Comunitat Valenciana més de 2.500 xiquets que són atesos per professionals en desenvolupament infantil i atenció precoç. En el Màster de Formació Permanent en Desenvolupament Infantil i Atenció precoç es realitza una revisió actualitzada de les bases neurològiques i intervencions psicopedagògiques que serviran per a capacitar als estudiants en el coneixement i maneig de tots els aspectes del neurodesenvolupament i l'atenció precoç en xiquets.

Leer más

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò