7a Edició - Codi 23521270

Array ( [CODIGO] => 23521270 [EDICION] => 7 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 975 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 09/01/2024 [FECHA_FIN] => 31/12/2024 [LUGAR] => online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Psicologia Bàsica [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 22/12/2023 [AREA] => 5 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => animales-terapia-educacion [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Psicologia [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Intervenció Assistida Amb Animals: Els Animals com a Recurs en Teràpia, Educació i Oci [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => en línia, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats o Graduats en Psicologia, Pedagogia, Logopèdia, Veterinària, Medicina, Biologia etc. Diplomats o graduats en Logopèdia, Treball Social, Teràpia Ocupacional, Educació Social, Magisteri, etc. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Per mig del Màster de Formació Permanent en Intervenció Assistida en Animals es pretén que els estudiants desenrollen les competències necessàries per a l'eixercite professional en el camp de l'intervenció assistida en animals, gràcies a l'adquisició de coneiximents, habilitats i actituts pròpies de l'àrea, ademés d'elaborar un treball d'investigació final. Per a conseguir lo anterior, els estudiants del Màster de Formació Permanent en Intervenció Assistida en Animals coneixeran els fonaments de les intervencions assistides en animals, la seua conceptualització i antecedents històrics, aixina com teories explicatives i evidències sobre el víncul humà i animal. Coneixeran la cognició i aprenentage animal, utilisant tècniques especialisades i metodologia en particular, aixina com aplicacions pràctiques, sense deixar de costat la seguritat en este tipo d'intervencions i el benestar dels animals seguint un còdic ètic. Ventages de realisar el Màster de Formació Permanent en Intervenció Assistida en Animals: 1. La creació d'este màster és una necessitat per a tots aquells que desigen especialisar els seus estudis en un àmbit tan actual com lo és l'intervenció assistida en animals. 2. Conéixer l'alcanç de treballar en animals per a favorir la salut en diferents nivells i necessitats de pacients i persones, aixina com humanisar esta pràctica sense que represente un malestar per als animals. 3. Explorar l'univers de possibilitats que oferixen el màster per a professionals de diferents àrees i interessats en el tema. 4. Atres màsters són presencials, pero gràcies al desenroll online d'este màster, l'estudiant pot adequar els seus temps per a una major comoditat concorde a la seua situació personal i professional. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => L'alumnat tindrà a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa de l'assignatura. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de videostreaming, arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés, bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. Finalment, assenyalar que al llarg de tota l'assignatura l'alumnat comptarà amb diverses eines de comunicació: fòrum de l'aula virtual, missatgeria interna, videoconferència...amb el professorat responsable de l'assignatura amb la finalitat de resoldre els possibles dubtes o consultes que puguen sorgir durant el desenvolupament de l'assignatura. En el cas de les sessions presencials que pogueren desenvolupar-se dins d'aquesta assignatura, aquestes seran gravada i posades a la disposició dels alumnes en la plataforma en línia. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Des de fa mils d'anys, existix una estreta relació entre el ser humà i els animals, la qual cosa s'observa en pintures rupestres que representen escenes sobre les seues costums i modos de vida. Quan va aplegar l'assentament, va dur en si la domesticació, primer com a manera de capturar i mantindre a aquells que li servirien com a aliment. Posteriorment, gràcies a la convivència i coneiximent de les seues costums i necessitats, va vindre la domesticació i inclús una modificació en les seues característiques psíquiques i morfològiques, com va ocórrer en el gos, en qui ha tingut un llaç molt fort més allà de vore-ho com un mig, recurs o ferramenta. Va ser aproximadament a mitan del sigle XX quan va sorgir un interés en les intervencions en animals per part de professionals de la ment i de la salut, observant els seus efectes positius en la conducta i personalitat, aixina com en la salut psíquica i física del ser humà. En otorgar-se'ls un valor terapèutic que ha segut avalat per numeroses investigacions que proven les propietats beneficioses d'esta aliança, han sorgit especialització i estudis formals al respecte, com el Màster de Formació Permanent en Intervenció Assistida en Animals de la Universitat de Valéncia. Gràcies al Màster de Formació Permanent en Intervenció Assistida en Animals els professionals podran contar en diferents coneiximents i ferramentes que deprendran durant la seua formació com: - Deprendre la capacitat que tenen els animals per a amortiguar l'estrés, la disminució de la percepció d'oix emocional i de sintomatologia depressiva, aixina com a nivell fisiològic la disminució de la pressió sanguínea, l'aument de l'oxitocina i la disminució del cortisol. - Conéixer els fonaments teòrics i aplicacions pràctiques de l'interacció en animals per a usar-se en qualsevol entorn educatiu i terapèutic. - Poder oferir servicis d'intervencions assistides en animals en llocs a on hi haja persones en diversitat funcional, patologies vàries i risc d'exclusió social, en la finalitat de millorar la seua vida. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23521270 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Fonamentació de les Intervencions Assistides amb animals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fonamentació de les Intervencions Assistides amb animals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1. Conceptualització de les IAA. 1.2. Antecedents històrics de les IAA. 1.3. Teories explicatives i evidències existents del vincle humà- animal. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.1. Conceptualització de les IAA. 1.2. Antecedents històrics de les IAA. 1.3. Teories explicatives i evidències existents del vincle humà- animal. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23521270 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Cognició i Aprenentatge Animal [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Cognició i Aprenentatge Animal [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1. Cognició animal 2.2. Comunicació animal. 2.3. Comportament animal 2.4. Bases de l'entrenament animal: Clicker-training [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 2.1. Cognició animal 2.2. Comunicació animal. 2.3. Comportament animal 2.4. Bases de l'entrenament animal: Clicker-training [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23521270 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Metodologia de les Intervencions Assistides amb Animals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Metodologia de les Intervencions Assistides amb Animals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1. Equip de treball en IAA. 3.2. Disseny, planificació i avaluació de projectes. 3.3. Metodologia observacional aplicada a la interacció humà-animal: CACI (Child-animal interaction code). 3.4. Destinataris/as i àmbits d'actuació de la IAA. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 3.1. Equip de treball en IAA. 3.2. Disseny, planificació i avaluació de projectes. 3.3. Metodologia observacional aplicada a la interacció humà-animal: CACI (Child-animal interaction code). 3.4. Destinataris/as i àmbits d'actuació de la IAA. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23521270 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Aplicacions Pràctiques de la Intervenció Assistida amb Animals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aplicacions Pràctiques de la Intervenció Assistida amb Animals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1 Intervenció Assistida amb Gossos (IAP) 4.2 Intervenció Assistida amb Cavalls (IAC) 4.3 Intervenció Assistida amb Dofins (IAD) 4.4 Intervenció Assistida amb Xicotets Animals (IAPA) 4.5 Aportacions d'experiències reals en l'àmbit de la Intervenció Assistida amb Animals. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 4.1 Intervenció Assistida amb Gossos (IAP) 4.2 Intervenció Assistida amb Cavalls (IAC) 4.3 Intervenció Assistida amb Dofins (IAD) 4.4 Intervenció Assistida amb Xicotets Animals (IAPA) 4.5 Aportacions d'experiències reals en l'àmbit de la Intervenció Assistida amb Animals. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23521270 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Seguretat en les IAA i Benestar dels animals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Seguretat en les IAA i Benestar dels animals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1. Benestar Animal i Enriquiment Ambiental 5.3. Cures Sanitàries 5.4. Legislació vigent [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 5.1. Benestar Animal i Enriquiment Ambiental 5.3. Cures Sanitàries 5.4. Legislació vigent [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23521270 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Guia per a l'elaboració del tfm. Guia per a l'elaboració de les cerques bibliogràfiques. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Guia per a l'elaboració del tfm. Guia per a l'elaboració de les cerques bibliogràfiques. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp20788 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Alba Robles [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Criminología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp68810 [NOMBRE_PERSONA] => Vanessa [APELLIDOS] => Carral Portilla [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Codirectora. Dogtor Animal, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni61720 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Chirivella Ramón [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Planificación An. y Evaluación Escala Técnica Superior [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni66750 [NOMBRE_PERSONA] => Sara Isabel [APELLIDOS] => Cortés Amador [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad. Departament de Fisiotera [NPI] => M0617 [EMAIL_FACULTAD] => corasa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni401 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => D'Ocon Giménez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0329 [EMAIL_FACULTAD] => ocon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni1912 [NOMBRE_PERSONA] => Laura [APELLIDOS] => Dolz Serra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6129 [EMAIL_FACULTAD] => laura.dolz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp151785 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Esteban Simón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Grupo de Investigación AWSHEL IAS [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp68809 [NOMBRE_PERSONA] => Ceres Berger [APELLIDOS] => Faraco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Clínica de Comportamento Animal. Diretora Científica - Instituto de Saúde e Psicologia Animal - INSPA. Presidente da Asociación Veterinaria Latinoamericana de Zoopsiquiatria - AVLZ. Associação Médico Veterinária Brasileira de Bem-Estar Animal -AMVEBBEA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp362729 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => Fort Dominguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinadora de Logopedia. Asociación Profesionales de Terapias con Caballos (APTC) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp133689 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => García Esteban [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Instructor canino, terapeuta en modificación de conducta. Especialista en perros de rescate, detección y de terapia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp66861 [NOMBRE_PERSONA] => Desamparados [APELLIDOS] => Ortega Silvestre [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Directora Centro Psicoanalitico de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp138009 [NOMBRE_PERSONA] => Esperanza [APELLIDOS] => Otero Arranz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicologa. Profesional para la defensa de los animales - PRODA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp368607 [NOMBRE_PERSONA] => Natalia Virginia [APELLIDOS] => Pérez Alonso [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora y Psicóloga Experta en IAP de Humanymal TAA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp170977 [NOMBRE_PERSONA] => María del Mar [APELLIDOS] => Pérez Cozar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Osteópata . Instructora canina. Experta en perros de alerta médica y de asistencia.. Centro de Osteopatía Alaquas [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp273547 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Postigo Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo jurídico forense [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp102395 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel Jesús [APELLIDOS] => Sánchez Joli [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Derecho y en Criminología.. Licenciatura en Derecho [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni31443 [NOMBRE_PERSONA] => Sandra [APELLIDOS] => Simó Teufel [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp342327 [NOMBRE_PERSONA] => Meritxell [APELLIDOS] => Solé Pujol [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Logopeda. Ilerkan [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp353945 [NOMBRE_PERSONA] => María Amelia [APELLIDOS] => Suñer Macías [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Maestra experta en Mindfulnes [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni2544 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Tejero Gimeno [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3389 [EMAIL_FACULTAD] => tejerot@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni31464 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Trenado Santarén [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Contratada Doctora. Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp368605 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Vila Olaso [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Compromiso perruno [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni1912 [NOMBRE_PERSONA] => Laura [APELLIDOS] => Dolz Serra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6129 [EMAIL_FACULTAD] => laura.dolz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp68809 [NOMBRE_PERSONA] => Ceres Berger [APELLIDOS] => Faraco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Clínica de Comportamento Animal. Diretora Científica - Instituto de Saúde e Psicologia Animal - INSPA. Presidente da Asociación Veterinaria Latinoamericana de Zoopsiquiatria - AVLZ. Associação Médico Veterinária Brasileira de Bem-Estar Animal -AMVEBBEA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Intervenció Assistida Amb Animals: Els Animals com a Recurs en Teràpia, Educació i Oci


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 22/12/2023

Data inici: Gener 2024

Data fi: Desembre 2024

Matrícula: 975 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Llicenciats o Graduats en Psicologia, Pedagogia, Logopèdia, Veterinària, Medicina, Biologia etc. Diplomats o graduats en Logopèdia, Treball Social, Teràpia Ocupacional, Educació Social, Magisteri, etc.

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició: online

Horari: en línia,

Més informació

Objectius del curs

Per mig del Màster de Formació Permanent en Intervenció Assistida en Animals es pretén que els estudiants desenrollen les competències necessàries per a l'eixercite professional en el camp de l'intervenció assistida en animals, gràcies a l'adquisició de coneiximents, habilitats i actituts pròpies de l'àrea, ademés d'elaborar un treball d'investigació final.

Per a conseguir lo anterior, els estudiants del Màster de Formació Permanent en Intervenció Assistida en Animals coneixeran els fonaments de les intervencions assistides en animals, la seua conceptualització i antecedents històrics, aixina com teories explicatives i evidències sobre el víncul humà i animal. Coneixeran la cognició i aprenentage animal, utilisant tècniques especialisades i metodologia en particular, aixina com aplicacions pràctiques, sense deixar de costat la seguritat en este tipo d'intervencions i el benestar dels animals seguint un còdic ètic.

Leer más

Objectius professionals

Des de fa mils d'anys, existix una estreta relació entre el ser humà i els animals, la qual cosa s'observa en pintures rupestres que representen escenes sobre les seues costums i modos de vida. Quan va aplegar l'assentament, va dur en si la domesticació, primer com a manera de capturar i mantindre a aquells que li servirien com a aliment. Posteriorment, gràcies a la convivència i coneiximent de les seues costums i necessitats, va vindre la domesticació i inclús una modificació en les seues característiques psíquiques i morfològiques, com va ocórrer en el gos, en qui ha tingut un llaç molt fort més allà de vore-ho com un mig, recurs o ferramenta.

Va ser aproximadament a mitan del sigle XX quan va sorgir un interés en les intervencions en animals per part de professionals de la ment i de la salut, observant els seus efectes positius en la conducta i personalitat, aixina com en la salut psíquica i física del ser humà. En otorgar-se'ls un valor terapèutic que ha segut avalat per numeroses investigacions que proven les propietats beneficioses d'esta aliança, han sorgit especialització i estudis formals al respecte, com el Màster de Formació Permanent en Intervenció Assistida en Animals de la Universitat de Valéncia.

Leer más

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò