Màster de Formació Permanent Permea. Programa Experimental en Mediació i Educació a través de l'Art

5a Edició - Codi 22311150

Array ( [CODIGO] => 22311150 [EDICION] => 5 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 1800 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 19/10/2022 [FECHA_FIN] => 13/12/2023 [LUGAR] => Centre del Carme Cultura Contemporània. València [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 03/10/2022 [AREA] => 3 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Departament d'Història de l'Art [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => permea [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea d´Humanitats [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent Permea. Programa Experimental en Mediació i Educació a través de l'Art [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Dimecres, dijous i divendres, de 16.00 a 20.30 hores, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats i graduats en Història de l'Art o estudis afins. Llicenciats i graduats en Belles arts o estudis afins. Llicenciats i graduats en Pedagogia Llicenciats i graduats en Magisteri Llicenciats i graduats en Humanitats Professionals de l'educació en museus, educació formal i projectes comunitaris, en possessió d'una titulació universitària. També poden accedir, de forma condicionada a l'obtenció del títol universitari de grau en el mateix curs acadèmic, les persones a les quals els falte menys d'un 10% del creditaje per a finalitzar aquests estudis condicionat a superar-los en el mateix curs acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => El primer període de preinscripció estarà obert fins al 15 de juliol mentre que el segon període serà des de mitjan juliol fins al 3 d'octubre, i consistirà en: - Enviar el formulari d'inscripció online amb la documentació requerida i adjuntant en el mateix un CV (en format PDF). - L'envío de un vídeo de màxim dos minuts responent a les següents preguntes: Què és per a tu la mediació? Per què t'interessa realitzar aquest programa? Què penses que pots aportar? a maria.palau@fundacions.uv.es PERMEA pren posició quant a l'accés gràcies a la col·laboració del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i la seua aportació econòmica, que permet que els participants puguen optar al curs amb un preu reduït del seu valor original de 6.000 euros. [ARG_VENTA] => OG1. Professionalitzar l'àmbit de la mediació en museus i l'educació a través de l'art OG2. Equiparar la formació i especialització dels professionals de la mediació i l'educació a través de l'art a la d'altres professionals de la cultura i millorar la seua percepció social. OG3. Definir espais i metodologies de treball i col·laboració entre professionals de la mediació i l'educació a través de l'art i altres professionals de la cultura. OG4. Definir un àmbit de treball centrat en el compromís, la participació i el valor social de l'art i l'educació OG5. Dotar de competències als professionals de l'àrea en l'àmbit de la mediació en institucions culturals: museus, centres d'art, biennals, etc. OG6. Dotar de competències als professionals de l'àrea en l'àmbit de l'educació a través de l'art en contextos de l'educació formal OG7. Dotar de competències als professionals de l'àrea en l'àmbit de l'acció comunitària i la participació social OG8. Obrir nous espais d'actuació per a la implementació de projectes de mediació i educació a través de l'art. OG9. Afavorir la creació d'una xarxa de treball en l'àmbit de la Mediació i l'Educació a través de l'art en la qual confluïsquen docents, artistes, educadors, comissaris i altres productors culturals vinculats a aquest àmbit professional [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => PERMEA s'articula a través d'una sèrie de conferències, seminaris i tallers pràctics i es desenvolupa a través d'una combinació de metodologies de tall actiu i la posada en funcionament d'eines d'aprenentatge pròpies adaptades als estudiants i al context experimental del programa d'estudis. Aquestes metodologies es basen en els següents principis: -Concepció de l'aprenentatge com a procés que es construeix a través de l'articulació de sabers. Per a això s'és utilitzaran metodologies com a casos d'estudi, eines de pensament visual i presentacions públiques. -Aprenentatge acte-dirigit, promovent habilitats que permeten a l'estudiant liderar el seu aprenentatge mitjançant acompanyament actiu, treball cooperatiu, debats, acte-avaluacions i tutories grupals. -Aprenentatge basat en el món real, contextualitzant el programa d'estudis des de situacions i problemàtiques pròximes a la pràctica professional real, creant escenaris d'aprenentatge i afavorint l'articulació de xarxes de col·laboració entre professionals. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Educador de museus i centres d'art Responsable de projectes educatius en museus i centres d'art Comissari de projectes artístics i educatius Gestor cultural especialitzat en projectes educatius i de mediació cultural. Professional independent especialista en mediació i educació a través de l'art Educador en espais d'educació no formal Mediador en projectes socials i comunitaris [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22311150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Institucions culturals com a dispositius pedagògics [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Institucions culturals com a dispositius pedagògics [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El museu i els aprenentatges -El gir educatiu en museus i centres d'art -Estètica pedagògica vs mediació transformadora -Públics i centres d'art -Arquitectura institucional en els espais d'art i institucions culturals: el paper dels departaments d'educació i mediació -Construint discursos des de la institució museu -La pedagogia com a format en les pràctiques artístiques -Espais intersticials en la pràctica pedagògica dels centres d'art -Els museus i el territori: visitant, veí, ciutadà [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El museu i els aprenentatges -El gir educatiu en museus i centres d'art -Estètica pedagògica vs mediació transformadora -Públics i centres d'art -Arquitectura institucional en els espais d'art i institucions culturals: el paper dels departaments d'educació i mediació -Construint discursos des de la institució museu -La pedagogia com a format en les pràctiques artístiques -Espais intersticials en la pràctica pedagògica dels centres d'art -Els museus i el territori: visitant, veí, ciutadà [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22311150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Art Contemporani Avui [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Art Contemporani Avui [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Teories de l'art contemporani i la cultura visual -Pràctiques artístiques segle XX i cultura visual contemporània -L'art compromès: feminismes i alteridad en la pràctica artítica contemporània. -Visiones post-colonials en la creació artística contemporània -Art dels nous mitjans -Cos i acció en la creació artística -Anàlisi i escriptura de la imatge [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Teories de l'art contemporani i la cultura visual -Pràctiques artístiques segle XX i cultura visual contemporània -L'art compromès: feminismes i alteridad en la pràctica artítica contemporània. -Visiones post-colonials en la creació artística contemporània -Art dels nous mitjans -Cos i acció en la creació artística -Anàlisi i escriptura de la imatge [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22311150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Eines i maneres de fer en art i educació [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Eines i maneres de fer en art i educació [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Metodologies i eines en l'educació artística -Desenvolupament projectual d'iniciatives i programes de mediació i educació a través de l'art -Pressupostos i finançament de projectes -Eines i tècniques de documentació de projectes -Comunicació en projectes de mediació i educació a través de l'art -Metodologies d'investigació -Tècniques d'anàlisi i escriptura de textos crítics [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Metodologies i eines en l'educació artística -Desenvolupament projectual d'iniciatives i programes de mediació i educació a través de l'art -Pressupostos i finançament de projectes -Eines i tècniques de documentació de projectes -Comunicació en projectes de mediació i educació a través de l'art -Metodologies d'investigació -Tècniques d'anàlisi i escriptura de textos crítics [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22311150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques artístiques com a currículum crític a l'escola [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques artístiques com a currículum crític a l'escola [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -El currículum escolar i l'educació artística en el context espanyol -Nous paradigmes per a l'educació artística en contextos educatius -Intervenció curricular: possibilitats, desafios i limitacions -El museu des de l'escola: no sols un recurs. -Artistes en centres educatius -Projectes col·laboratius en contextos educatius -Les pràctiques artístiques i els sabers de l'escola -Educació a través de l'art en contextos universitaris [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -El currículum escolar i l'educació artística en el context espanyol -Nous paradigmes per a l'educació artística en contextos educatius -Intervenció curricular: possibilitats, desafios i limitacions -El museu des de l'escola: no sols un recurs. -Artistes en centres educatius -Projectes col·laboratius en contextos educatius -Les pràctiques artístiques i els sabers de l'escola -Educació a través de l'art en contextos universitaris [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22311150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Comunitat i participació [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Comunitat i participació [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Metodologies del treball col·laboratiu -Art públic i art col·laboratiu -Ètica i estètica de l'art col·laboratiu: anàlisi de casos -Direccionalitat, institucions i agència en els projectes col·laboratius i comunitaris -Col·laboració vs participació -Planificació de projectes comunitaris -Pedagogies col·lectives -Activisme i pràctiques artístiques contemporànies [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Metodologies del treball col·laboratiu -Art públic i art col·laboratiu -Ètica i estètica de l'art col·laboratiu: anàlisi de casos -Direccionalitat, institucions i agència en els projectes col·laboratius i comunitaris -Col·laboració vs participació -Planificació de projectes comunitaris -Pedagogies col·lectives -Activisme i pràctiques artístiques contemporànies [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22311150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Art, Educació i Compromís [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Art, Educació i Compromís [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Art com a valor social -Visions contemporànies sobre mediació i educació a través de l'art -Mediació, crítica institucional i nova institucionalitat -Pedagogies crítiques, alternatives i transformadores -Polítiques del cos en la mediació i l'educació a través de l'art. -Pràctiques feministes i post-colonials en la producció cultural. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Art com a valor social -Visions contemporànies sobre mediació i educació a través de l'art -Mediació, crítica institucional i nova institucionalitat -Pedagogies crítiques, alternatives i transformadores -Polítiques del cos en la mediació i l'educació a través de l'art. -Pràctiques feministes i post-colonials en la producció cultural. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22311150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques de camp / Treball de camp [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques de camp / Treball de camp [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa consisteix en l'aplicació aplicació pràctica en un context real dels continguts desenvolupats en el període formatiu. Estarà en relació a la institució i/o organització en la qual es realitzen les pràctiques i serà per tant personalitzat per a cada estudiant. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa consisteix en l'aplicació aplicació pràctica en un context real dels continguts desenvolupats en el període formatiu. Estarà en relació a la institució i/o organització en la qual es realitzen les pràctiques i serà per tant personalitzat per a cada estudiant. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22311150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Treballe Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treballe Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Metodologies d'investigació en educació i mediació -Formats d'investigació en educació i mediació -Anàlisi de font bibliogràfiques i documentals -Recollida d'informació: diari de camp [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Metodologies d'investigació en educació i mediació -Formats d'investigació en educació i mediació -Anàlisi de font bibliogràfiques i documentals -Recollida d'informació: diari de camp [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp361435 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Acaso López-Bosch [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Educación del Museo Nacional Reina Sofia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni46588 [NOMBRE_PERSONA] => Ester [APELLIDOS] => Alba Pagán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H0613 [EMAIL_FACULTAD] => Esther.Alba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp344389 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Almela Mariscal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fundación Daniel y Nina Carasso [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni57023 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Boj Tovar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor. Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp65257 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Campos Alemany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador de Educación y Mediación. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp313422 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => De Pascual Otero de Saavedra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora i investigadora, membre de Pedagogías invisibles, Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp21241 [NOMBRE_PERSONA] => Jodie [APELLIDOS] => Dinapoli Algarra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora de museus, València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp344394 [NOMBRE_PERSONA] => Jordi [APELLIDOS] => Ferreiro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Artista y educador [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni58428 [NOMBRE_PERSONA] => Mireia [APELLIDOS] => Ferrer Álvarez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp359845 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => García Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni38284 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel Felipe [APELLIDOS] => Jerez Moliner [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H8388 [EMAIL_FACULTAD] => fjerez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp325417 [NOMBRE_PERSONA] => Sonia [APELLIDOS] => Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Cordinadora d'activitats culturals i educatives en Bombas Gens Centre d'art, València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp358325 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Martínez Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni19335 [NOMBRE_PERSONA] => María Jesús [APELLIDOS] => Martínez Usarralde [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H9054 [EMAIL_FACULTAD] => mjmu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp344395 [NOMBRE_PERSONA] => Yoeri Johannes Mathias [APELLIDOS] => Meessen [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de programas públicos y educación del Museo Boijmans van Beuningen-Rotterdam [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp360087 [NOMBRE_PERSONA] => Sören [APELLIDOS] => Meschede [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp357446 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => Morales Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagogías Invisibles [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni68088 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen María Alexandra [APELLIDOS] => Mörsch [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Sin Asignar Solicitudes Títulos Propios [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp371817 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Ortiz Romaní [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Bellas Artes [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni2407 [NOMBRE_PERSONA] => Aurea M. [APELLIDOS] => Ortiz Villeta [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => H6481 [EMAIL_FACULTAD] => aurea.ortiz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp313420 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => Parramón Arimany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director d'Idensitat i director artístic del Centre d'Art Contemporani de Vic [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp198597 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Pérez Pont [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Gerent. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana CMCV [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp370059 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel Andrés [APELLIDOS] => Pérez-Barreiro Barro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Comisario y crítico de arte [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni19801 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Pitarch Garrido [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H6256 [EMAIL_FACULTAD] => maria.pitarch#uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp376439 [NOMBRE_PERSONA] => Julia [APELLIDOS] => Ramón Carbonell [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Instituto Valenciano de Arte Moderno - IVAM [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp313020 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Rodrigo Montero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador cultural, creador del programa Transductors [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp352309 [NOMBRE_PERSONA] => Belén [APELLIDOS] => Sola Pizarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni57423 [NOMBRE_PERSONA] => Nora [APELLIDOS] => Sternfeld [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor. Aalto University,Helsinki [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => uni67587 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Vives-Ferrándiz Sánchez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Contratado Doctor [NPI] => I6413 [EMAIL_FACULTAD] => luisvi5@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni46588 [NOMBRE_PERSONA] => Ester [APELLIDOS] => Alba Pagán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H0613 [EMAIL_FACULTAD] => Esther.Alba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni57023 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Boj Tovar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor. Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp65257 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Campos Alemany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador de Educación y Mediación. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 22311150 [EDICION] => 5 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 1800 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 19/10/2022 [FECHA_FIN] => 13/12/2023 [LUGAR] => Centre del Carme Cultura Contemporània. València [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 03/10/2022 [AREA] => 3 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Departament d'Història de l'Art [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => permea [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea d´Humanitats [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent Permea. Programa Experimental en Mediació i Educació a través de l'Art [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Dimecres, dijous i divendres, de 16.00 a 20.30 hores, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats i graduats en Història de l'Art o estudis afins. Llicenciats i graduats en Belles arts o estudis afins. Llicenciats i graduats en Pedagogia Llicenciats i graduats en Magisteri Llicenciats i graduats en Humanitats Professionals de l'educació en museus, educació formal i projectes comunitaris, en possessió d'una titulació universitària. També poden accedir, de forma condicionada a l'obtenció del títol universitari de grau en el mateix curs acadèmic, les persones a les quals els falte menys d'un 10% del creditaje per a finalitzar aquests estudis condicionat a superar-los en el mateix curs acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => El primer període de preinscripció estarà obert fins al 15 de juliol mentre que el segon període serà des de mitjan juliol fins al 3 d'octubre, i consistirà en: - Enviar el formulari d'inscripció online amb la documentació requerida i adjuntant en el mateix un CV (en format PDF). - L'envío de un vídeo de màxim dos minuts responent a les següents preguntes: Què és per a tu la mediació? Per què t'interessa realitzar aquest programa? Què penses que pots aportar? a maria.palau@fundacions.uv.es PERMEA pren posició quant a l'accés gràcies a la col·laboració del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i la seua aportació econòmica, que permet que els participants puguen optar al curs amb un preu reduït del seu valor original de 6.000 euros. [ARG_VENTA] => OG1. Professionalitzar l'àmbit de la mediació en museus i l'educació a través de l'art OG2. Equiparar la formació i especialització dels professionals de la mediació i l'educació a través de l'art a la d'altres professionals de la cultura i millorar la seua percepció social. OG3. Definir espais i metodologies de treball i col·laboració entre professionals de la mediació i l'educació a través de l'art i altres professionals de la cultura. OG4. Definir un àmbit de treball centrat en el compromís, la participació i el valor social de l'art i l'educació OG5. Dotar de competències als professionals de l'àrea en l'àmbit de la mediació en institucions culturals: museus, centres d'art, biennals, etc. OG6. Dotar de competències als professionals de l'àrea en l'àmbit de l'educació a través de l'art en contextos de l'educació formal OG7. Dotar de competències als professionals de l'àrea en l'àmbit de l'acció comunitària i la participació social OG8. Obrir nous espais d'actuació per a la implementació de projectes de mediació i educació a través de l'art. OG9. Afavorir la creació d'una xarxa de treball en l'àmbit de la Mediació i l'Educació a través de l'art en la qual confluïsquen docents, artistes, educadors, comissaris i altres productors culturals vinculats a aquest àmbit professional [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => PERMEA s'articula a través d'una sèrie de conferències, seminaris i tallers pràctics i es desenvolupa a través d'una combinació de metodologies de tall actiu i la posada en funcionament d'eines d'aprenentatge pròpies adaptades als estudiants i al context experimental del programa d'estudis. Aquestes metodologies es basen en els següents principis: -Concepció de l'aprenentatge com a procés que es construeix a través de l'articulació de sabers. Per a això s'és utilitzaran metodologies com a casos d'estudi, eines de pensament visual i presentacions públiques. -Aprenentatge acte-dirigit, promovent habilitats que permeten a l'estudiant liderar el seu aprenentatge mitjançant acompanyament actiu, treball cooperatiu, debats, acte-avaluacions i tutories grupals. -Aprenentatge basat en el món real, contextualitzant el programa d'estudis des de situacions i problemàtiques pròximes a la pràctica professional real, creant escenaris d'aprenentatge i afavorint l'articulació de xarxes de col·laboració entre professionals. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Educador de museus i centres d'art Responsable de projectes educatius en museus i centres d'art Comissari de projectes artístics i educatius Gestor cultural especialitzat en projectes educatius i de mediació cultural. Professional independent especialista en mediació i educació a través de l'art Educador en espais d'educació no formal Mediador en projectes socials i comunitaris [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22311150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Institucions culturals com a dispositius pedagògics [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Institucions culturals com a dispositius pedagògics [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El museu i els aprenentatges -El gir educatiu en museus i centres d'art -Estètica pedagògica vs mediació transformadora -Públics i centres d'art -Arquitectura institucional en els espais d'art i institucions culturals: el paper dels departaments d'educació i mediació -Construint discursos des de la institució museu -La pedagogia com a format en les pràctiques artístiques -Espais intersticials en la pràctica pedagògica dels centres d'art -Els museus i el territori: visitant, veí, ciutadà [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El museu i els aprenentatges -El gir educatiu en museus i centres d'art -Estètica pedagògica vs mediació transformadora -Públics i centres d'art -Arquitectura institucional en els espais d'art i institucions culturals: el paper dels departaments d'educació i mediació -Construint discursos des de la institució museu -La pedagogia com a format en les pràctiques artístiques -Espais intersticials en la pràctica pedagògica dels centres d'art -Els museus i el territori: visitant, veí, ciutadà [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22311150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Art Contemporani Avui [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Art Contemporani Avui [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Teories de l'art contemporani i la cultura visual -Pràctiques artístiques segle XX i cultura visual contemporània -L'art compromès: feminismes i alteridad en la pràctica artítica contemporània. -Visiones post-colonials en la creació artística contemporània -Art dels nous mitjans -Cos i acció en la creació artística -Anàlisi i escriptura de la imatge [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Teories de l'art contemporani i la cultura visual -Pràctiques artístiques segle XX i cultura visual contemporània -L'art compromès: feminismes i alteridad en la pràctica artítica contemporània. -Visiones post-colonials en la creació artística contemporània -Art dels nous mitjans -Cos i acció en la creació artística -Anàlisi i escriptura de la imatge [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22311150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Eines i maneres de fer en art i educació [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Eines i maneres de fer en art i educació [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Metodologies i eines en l'educació artística -Desenvolupament projectual d'iniciatives i programes de mediació i educació a través de l'art -Pressupostos i finançament de projectes -Eines i tècniques de documentació de projectes -Comunicació en projectes de mediació i educació a través de l'art -Metodologies d'investigació -Tècniques d'anàlisi i escriptura de textos crítics [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Metodologies i eines en l'educació artística -Desenvolupament projectual d'iniciatives i programes de mediació i educació a través de l'art -Pressupostos i finançament de projectes -Eines i tècniques de documentació de projectes -Comunicació en projectes de mediació i educació a través de l'art -Metodologies d'investigació -Tècniques d'anàlisi i escriptura de textos crítics [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22311150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques artístiques com a currículum crític a l'escola [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques artístiques com a currículum crític a l'escola [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -El currículum escolar i l'educació artística en el context espanyol -Nous paradigmes per a l'educació artística en contextos educatius -Intervenció curricular: possibilitats, desafios i limitacions -El museu des de l'escola: no sols un recurs. -Artistes en centres educatius -Projectes col·laboratius en contextos educatius -Les pràctiques artístiques i els sabers de l'escola -Educació a través de l'art en contextos universitaris [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -El currículum escolar i l'educació artística en el context espanyol -Nous paradigmes per a l'educació artística en contextos educatius -Intervenció curricular: possibilitats, desafios i limitacions -El museu des de l'escola: no sols un recurs. -Artistes en centres educatius -Projectes col·laboratius en contextos educatius -Les pràctiques artístiques i els sabers de l'escola -Educació a través de l'art en contextos universitaris [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22311150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Comunitat i participació [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Comunitat i participació [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Metodologies del treball col·laboratiu -Art públic i art col·laboratiu -Ètica i estètica de l'art col·laboratiu: anàlisi de casos -Direccionalitat, institucions i agència en els projectes col·laboratius i comunitaris -Col·laboració vs participació -Planificació de projectes comunitaris -Pedagogies col·lectives -Activisme i pràctiques artístiques contemporànies [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Metodologies del treball col·laboratiu -Art públic i art col·laboratiu -Ètica i estètica de l'art col·laboratiu: anàlisi de casos -Direccionalitat, institucions i agència en els projectes col·laboratius i comunitaris -Col·laboració vs participació -Planificació de projectes comunitaris -Pedagogies col·lectives -Activisme i pràctiques artístiques contemporànies [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22311150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Art, Educació i Compromís [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Art, Educació i Compromís [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Art com a valor social -Visions contemporànies sobre mediació i educació a través de l'art -Mediació, crítica institucional i nova institucionalitat -Pedagogies crítiques, alternatives i transformadores -Polítiques del cos en la mediació i l'educació a través de l'art. -Pràctiques feministes i post-colonials en la producció cultural. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Art com a valor social -Visions contemporànies sobre mediació i educació a través de l'art -Mediació, crítica institucional i nova institucionalitat -Pedagogies crítiques, alternatives i transformadores -Polítiques del cos en la mediació i l'educació a través de l'art. -Pràctiques feministes i post-colonials en la producció cultural. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22311150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques de camp / Treball de camp [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques de camp / Treball de camp [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa consisteix en l'aplicació aplicació pràctica en un context real dels continguts desenvolupats en el període formatiu. Estarà en relació a la institució i/o organització en la qual es realitzen les pràctiques i serà per tant personalitzat per a cada estudiant. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa consisteix en l'aplicació aplicació pràctica en un context real dels continguts desenvolupats en el període formatiu. Estarà en relació a la institució i/o organització en la qual es realitzen les pràctiques i serà per tant personalitzat per a cada estudiant. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22311150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Treballe Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treballe Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Metodologies d'investigació en educació i mediació -Formats d'investigació en educació i mediació -Anàlisi de font bibliogràfiques i documentals -Recollida d'informació: diari de camp [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Metodologies d'investigació en educació i mediació -Formats d'investigació en educació i mediació -Anàlisi de font bibliogràfiques i documentals -Recollida d'informació: diari de camp [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp361435 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Acaso López-Bosch [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Educación del Museo Nacional Reina Sofia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni46588 [NOMBRE_PERSONA] => Ester [APELLIDOS] => Alba Pagán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H0613 [EMAIL_FACULTAD] => Esther.Alba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp344389 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Almela Mariscal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fundación Daniel y Nina Carasso [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni57023 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Boj Tovar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor. Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp65257 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Campos Alemany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador de Educación y Mediación. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp313422 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => De Pascual Otero de Saavedra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora i investigadora, membre de Pedagogías invisibles, Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp21241 [NOMBRE_PERSONA] => Jodie [APELLIDOS] => Dinapoli Algarra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora de museus, València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp344394 [NOMBRE_PERSONA] => Jordi [APELLIDOS] => Ferreiro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Artista y educador [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni58428 [NOMBRE_PERSONA] => Mireia [APELLIDOS] => Ferrer Álvarez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp359845 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => García Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni38284 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel Felipe [APELLIDOS] => Jerez Moliner [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H8388 [EMAIL_FACULTAD] => fjerez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp325417 [NOMBRE_PERSONA] => Sonia [APELLIDOS] => Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Cordinadora d'activitats culturals i educatives en Bombas Gens Centre d'art, València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp358325 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Martínez Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni19335 [NOMBRE_PERSONA] => María Jesús [APELLIDOS] => Martínez Usarralde [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H9054 [EMAIL_FACULTAD] => mjmu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp344395 [NOMBRE_PERSONA] => Yoeri Johannes Mathias [APELLIDOS] => Meessen [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de programas públicos y educación del Museo Boijmans van Beuningen-Rotterdam [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp360087 [NOMBRE_PERSONA] => Sören [APELLIDOS] => Meschede [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp357446 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => Morales Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagogías Invisibles [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni68088 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen María Alexandra [APELLIDOS] => Mörsch [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Sin Asignar Solicitudes Títulos Propios [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp371817 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Ortiz Romaní [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Bellas Artes [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni2407 [NOMBRE_PERSONA] => Aurea M. [APELLIDOS] => Ortiz Villeta [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => H6481 [EMAIL_FACULTAD] => aurea.ortiz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp313420 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => Parramón Arimany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director d'Idensitat i director artístic del Centre d'Art Contemporani de Vic [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp198597 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Pérez Pont [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Gerent. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana CMCV [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp370059 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel Andrés [APELLIDOS] => Pérez-Barreiro Barro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Comisario y crítico de arte [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni19801 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Pitarch Garrido [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H6256 [EMAIL_FACULTAD] => maria.pitarch#uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp376439 [NOMBRE_PERSONA] => Julia [APELLIDOS] => Ramón Carbonell [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Instituto Valenciano de Arte Moderno - IVAM [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp313020 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Rodrigo Montero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador cultural, creador del programa Transductors [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp352309 [NOMBRE_PERSONA] => Belén [APELLIDOS] => Sola Pizarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni57423 [NOMBRE_PERSONA] => Nora [APELLIDOS] => Sternfeld [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor. Aalto University,Helsinki [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => uni67587 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Vives-Ferrándiz Sánchez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Contratado Doctor [NPI] => I6413 [EMAIL_FACULTAD] => luisvi5@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni46588 [NOMBRE_PERSONA] => Ester [APELLIDOS] => Alba Pagán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H0613 [EMAIL_FACULTAD] => Esther.Alba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni57023 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Boj Tovar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor. Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp65257 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Campos Alemany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador de Educación y Mediación. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2022/2023

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 03/10/2022

Data inici: Octubre 2022

Data fi: Desembre 2023

Matrícula: 1800 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Llicenciats i graduats en Història de l'Art o estudis afins. Llicenciats i graduats en Belles arts o estudis afins. Llicenciats i graduats en Pedagogia Llicenciats i graduats en Magisteri Llicenciats i graduats en Humanitats Professionals de l'educació en museus, educació formal i projectes comunitaris, en possessió d'una titulació universitària. També poden accedir, de forma condicionada a l'obtenció del títol universitari de grau en el mateix curs acadèmic, les persones a les quals els falte menys d'un 10% del creditaje per a finalitzar aquests estudis condicionat a superar-los en el mateix curs acadèmic.
El primer període de preinscripció estarà obert fins al 15 de juliol mentre que el segon període serà des de mitjan juliol fins al 3 d'octubre, i consistirà en:

- Enviar el formulari d'inscripció online amb la documentació requerida i adjuntant en el mateix un CV (en format PDF).

- L'envío de un vídeo de màxim dos minuts responent a les següents preguntes: Què és per a tu la mediació? Per què t'interessa realitzar aquest programa? Què penses que pots aportar? a maria.palau@fundacions.uv.es


PERMEA pren posició quant a l'accés gràcies a la col·laboració del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i la seua aportació econòmica, que permet que els participants puguen optar al curs amb un preu reduït del seu valor original de 6.000 euros.

Modalitat: Presencial

Col·laborador: Departament d'Història de l'Art

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició: Centre del Carme Cultura Contemporània. València

Horari: Dimecres, dijous i divendres, de 16.00 a 20.30 hores,

Més informació

Objectius del curs

OG1. Professionalitzar l'àmbit de la mediació en museus i l'educació a través de l'art
OG2. Equiparar la formació i especialització dels professionals de la mediació i l'educació a través de l'art a la d'altres professionals de la cultura i millorar la seua percepció social.
OG3. Definir espais i metodologies de treball i col·laboració entre professionals de la mediació i l'educació a través de l'art i altres professionals de la cultura.

Leer más

Objectius professionals

Educador de museus i centres d'art
Responsable de projectes educatius en museus i centres d'art
Comissari de projectes artístics i educatius

Leer más

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS