Expert Universitari en Protecció del Patrimoni Cultural

2a Edició - Codi 20313120

Array ( [CODIGO] => 20313120 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 1200 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 20.00 [FECHA_INICIO] => 25/01/2021 [FECHA_FIN] => 07/10/2021 [LUGAR] => Fundación Universidad-Empresa [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Geografia i Història [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 08/01/2021 [AREA] => 3 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 32 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => patrimonio-cultural [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea d´Humanitats [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Protecció del Patrimoni Cultural [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => Dilluns i Dijous de 16.00 a 20.00 hores Per necessitats de l'organització docent les classes pràctiques podran realitzar-se eventualmentdimarts o dimecres., [REQUISITOS_TITULACION] => El criteri de selecció es durà a terme per rigorós orde de preinscripció a través del formulari online. Llicenciats i graduats en Història de l'Art Llicenciats i graduats en Història Llicenciats i graduats en Ciències Socials Llicenciats i graduats en Humanitats Llicenciats i graduats en Dret Professionals de l'educació en museus, forces de seguretat, tècnics de les administracions públiques Postgraduats en patrimoni cultural, gestió cultural i en qualsevol àmbit d'humanitats i ciències socials i jurídiques [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => OG1. Professionalitzar l'àmbit de protecció del patrimoni cultural. OG2. Equiparar la formació i especialització dels professionals en la protecció del patrimoni cultural i generar una formació concreta i especialitzada. OG3. Definir i aprendre a identificar els elements del patrimoni cultural, des de la seua varietat i riquesa conceptual. OG4. Definir i conèixer l'àmbit d'aplicació de normes, reglaments i lleis estatals i autonòmiques referents al patrimoni cultural. OG5. Dotar de competències als professionals de l'àrea en l'àmbit de la protecció en patrimoni cultural en institucions culturals: museus, centres d'art, jaciments arqueològics, institucions culturals i patrimonials etc. OG6. Dotar de competències als professionals de l'àrea en l'àmbit de la protecció del patrimoni cultural en contextos associats a les forces de seguretat. OG7. Dotar de competències als professionals en l'aplicació de protocols d'actuació en casos de delictes contra el patrimoni cultural o en casos d'emergències. OG8. Obrir nous espais de coneixement i professionalització en la identificació i anàlisi del patrimoni cultural. OG8. Implementar el primer postgrau nacional exclusivament centrat en la protecció del patrimoni cultural. OG9. Afavorir la creació d'una xarxa de treball en l'àmbit del patrimoni cultural en la qual confluïsquen docents, tècnics, juristes i professionals vinculats a aquest àmbit professional. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => El curs s'articula a través d'una sèrie de classes teòriques i tallers pràctics i es desenvolupa a través d'una combinació de metodologies de tall actiu i la posada en funcionament d'eines d'aprenentatge pròpies adaptades als estudiants. Aquestes metodologies es basen en els següents principis: -Concepción de l'aprenentatge com a procés que es construeix a través de l'articulació de sabers. Per a això s'és utilitzaran metodologies com a casos d'estudi, tallers i participació activa. -Aprenentatge acte-dirigit, promovent habilitats que permeten a l'estudiant liderar el seu aprenentatge mitjançant acompanyament actiu, treball cooperatiu, debats, acte-avaluacions i tutories grupals. -Aprenentatge basat en el món real, ontextualizant el programa d'estudis des de situacions i problemàtiques pròximes a la pràctica professional real, creant escenaris d'aprenentatge i afavorint l'articulació de xarxes de col·laboració entre professionals. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Tècnic de museus i centres d'art Forces de seguretat en l'àmbit de delicte i protecció en patrimoni cultural Professionals en protocols d'actuació en risc i emergències Gestor cultural especialitzat en gestió d'emergències Professional independent especialista en protecció del patrimoni cultural [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2020/2021 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20313120 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Aspectes bàsics sobre protecció del patrimoni cultural (emergències i activitats delictives) [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aspectes bàsics sobre protecció del patrimoni cultural (emergències i activitats delictives) [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1. Legislación 1.2 Identificación de bienes patrimoniales 1.3 Documentación (Inventarios, Catálogos, Bases de datos) 1.4 Prevención y actuación ante riesgos y emergencias 1.5 Delitos sobre el patrimonio cultural. Modus operandi 1.6 Actuación frente a los delitos sobre el patrimonio cultural [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20313120 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Identificació, prevenció i actuació davant delictes i emergències en arxius i biblioteques [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Identificació, prevenció i actuació davant delictes i emergències en arxius i biblioteques [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1. Legislación, normas y reglamentos en patrimonio bibliográficos y documental 2.2 Identificación de bienes bibliográficos y documentales: soportes, técnicas y tintas. De la escritura al impreso 2.3 Documentación (Inventarios, Catálogos, Bases de datos): búsquedas y sistemas de información 2.4 Prevención y actuación ante riesgos y emergencias: la particularidad del soporte del papiro al pergamino y del papel y a los nuevos soportes digitales: protocolos de actuación ante catástrofes y delitos. La conservación preventiva 2.5 Delitos sobre el patrimonio cultural. Modus operandi 2.6 Actuación frente a los delitos sobre el patrimonio bibliográfico y documental [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20313120 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Identificació, prevenció i actuació davant delictes i emergències en museus , espais expositius i coleccions públiques i privades [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Identificació, prevenció i actuació davant delictes i emergències en museus , espais expositius i coleccions públiques i privades [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1. De la Ley de Patrimonio Español al Reglamento de Museos. Funciones y finalidad establecidas por el ICOM. El código deontológico en museos 3.2 Identificación de bienes culturales muebles. Tipologías de museos y espacios expositivos. La naturaleza de las colecciones museográficas, transporte, seguros y condicionantes 3.3 Documentación (Inventarios, Catálogos, Bases de datos): las bases internacionales de obras ilícitas, los sistemas de consulta en abierto y los casos de restitución de la Unesco y el UNIDROIT 3.4 Prevención y actuación ante riesgos y emergencias en los espacios museísticos y expositivos: sistemas de almacenamiento, conservación preventiva y seguridad y emergencia 3.5 Delitos sobre el patrimonio cultural. Modus operandi: los casos de delito en obras de arte, falsificación y robo. Casos de estudio 3.6 Actuación frente a los delitos sobre el patrimonio cultural: protocolos de actuación ante bienes robados o falsificados. Del escenario nacional al internacional [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20313120 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Identificació, prevenció i actuació davant delictes i emergències en patrimoni immoble [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Identificació, prevenció i actuació davant delictes i emergències en patrimoni immoble [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1. Legislación: la ley de patrimonio en el contexto nacional y autonómico. Los niveles de protección del patrimonio cultural. De los Planes especiales a los Catálogos de bienes y espacios protegidos 4.2 Identificación de bienes patrimoniales inmuebles: De la clasificación de los bienes de interés cultural a los NHT y otros niveles de protección singular 4.3 Documentación (Inventarios, Catálogos, Bases de datos): las bases de datos nacionales (BIC), a las autonómicas (SVI/BRL) y sus especificidades 4.4 Prevención y actuación ante riesgos y emergencias: actuación ante catástrofes, y delitos y afectaciones patrimoniales 4.5 Delitos sobre el patrimonio cultural inmueble. Modus operandi 4.6 Actuación frente a los delitos sobre el patrimonio inmueble [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20313120 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Identificació, prevenció i actuació davant delictes i emergències en patrimoni arqueològic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Identificació, prevenció i actuació davant delictes i emergències en patrimoni arqueològic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1. Legislación: los elementos de protección del patrimonio arqueológico ante los casos de expolio 5.2 Identificación de bienes patrimoniales arqueológicos: yacimientos y colecciones 5.3 Documentación (Inventarios, Catálogos, Bases de datos): en una doble vertiente: yacimientos arqueológicos y bienes arqueológicos muebles 5.4 Prevención y actuación ante riesgos y emergencias sobre el patrimonio arqueológico 5.5 Delitos sobre el patrimonio arqueológico. Modus operandi. Los detectores de metales 5.6 Actuación frente a los delitos sobre el patrimonio cultural [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni46588 [NOMBRE_PERSONA] => Ester [APELLIDOS] => Alba Pagán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H0613 [EMAIL_FACULTAD] => Esther.Alba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp16170 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Alonso Llorca [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico Restaurador Arxiu del Regne de Valencia. Arxiu del Regne de València de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni51353 [NOMBRE_PERSONA] => Ferran [APELLIDOS] => Arasa Gil [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => G4106 [EMAIL_FACULTAD] => farasa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp216777 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquín Ramón [APELLIDOS] => Baños Alonso [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni58115 [NOMBRE_PERSONA] => Adrián [APELLIDOS] => Besó Ros [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H6358 [EMAIL_FACULTAD] => adria.beso@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp151543 [NOMBRE_PERSONA] => José Ignacio [APELLIDOS] => Casar Pinazo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director del Museo de BBAA de Valencia. Museu de Belles Arts de València de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp38359 [NOMBRE_PERSONA] => José Ignacio [APELLIDOS] => Catalán Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección y Gestión y Documentación. Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp314500 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => Chuliá Blanco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigadora de emergencias. Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp16415 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => Coll Conesa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director. Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias " González Martí " de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp42971 [NOMBRE_PERSONA] => Gemma María [APELLIDOS] => Contreras Zamorano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Subdirectora. Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp48216 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => de Madaria Escudero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico Superior de Arqueología. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp314900 [NOMBRE_PERSONA] => Margarita [APELLIDOS] => Doménech Galbis [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Restauradora Arte Rupestre. Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp314799 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Escudero Remirez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dirección General. Patrimonio Cultural Castilla-León [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp53786 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Ferrando Palomares [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Archivero. Real Colegio Seminario de Corpus Christi [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp230024 [NOMBRE_PERSONA] => Everilda [APELLIDOS] => Ferriols Segrelles [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Servicio de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp177238 [NOMBRE_PERSONA] => Greta [APELLIDOS] => García Hernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigadora de emergencia. Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp60470 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Gimilio Sanz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico de Arte Valenciano. Museu de Belles Arts de València de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp314779 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Gómez Frechina [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Científico. Cortés & Co [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni43583 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Guisasola Lerma [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular de Universidad. Departamento de Derecho Público. Universitat Jaume I (Castellón) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp318448 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquín [APELLIDOS] => Guzmán Cutillas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Antiguedades-Arte. Licenciatura en Historia del Arte [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni31227 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Hermosilla Pla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G8330 [EMAIL_FACULTAD] => Jorge.Hermosilla@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni58668 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => Iranzo García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => I6015 [EMAIL_FACULTAD] => Emilio.Iranzo-Garcia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni51965 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Jiménez Salvador [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G7252 [EMAIL_FACULTAD] => jose.l.jimenez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp326110 [NOMBRE_PERSONA] => Josep Cristià [APELLIDOS] => Linares Bayo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Servicio Territorial de Cultura de Castellón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni52043 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquim Enric [APELLIDOS] => López Camps [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp314639 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => López García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Subinspector, Jefe del Grupo de Patrimonio Histórico. Policía Autonómica [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp314899 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => López Mira [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio.DG de Cultura. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp16267 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Pablo [APELLIDOS] => Martínez Sanmartín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Inspector de patrimonio mueble. Sotssecretaria- Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp50778 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Martinez Valle [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador en arqueología y arte rupestre. Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni58839 [NOMBRE_PERSONA] => Consuelo Reyes [APELLIDOS] => Marzal Raga [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Prof. Titular de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => H8149 [EMAIL_FACULTAD] => Reyes.Marzal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni1430 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Mira Benavent [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => G8130 [EMAIL_FACULTAD] => fjmira@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => uni15075 [NOMBRE_PERSONA] => Josep [APELLIDOS] => Montesinos i Martinez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H0148 [EMAIL_FACULTAD] => josep.montesinos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => uni2030 [NOMBRE_PERSONA] => María Elena [APELLIDOS] => Olmos Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => F9074 [EMAIL_FACULTAD] => m.elena.olmos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp177117 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Ortiz Calderón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad Pablo de Olavide [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp314879 [NOMBRE_PERSONA] => Rocío [APELLIDOS] => Ortiz Calderón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora del Dpto de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales. Universidad Pablo de Olavide [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp90353 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Ignacio [APELLIDOS] => Pérez Giménez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico Archivo Catedral de Valencia y del Archivo Diocesano de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => uni51257 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Pons Alos [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => uni56301 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Quixal Santos [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Antiguitat i de la Cultura Escrita. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => uni51539 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Pablo [APELLIDOS] => Ripolles Alegre [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G0097 [EMAIL_FACULTAD] => ripolles@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp314719 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Rodríguez Temiño [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => conservador Conjunto Arqueológico de Carmona. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp314919 [NOMBRE_PERSONA] => Virginia [APELLIDOS] => Santamarima Campos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => emp314460 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Sendra Mengual [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Arquitecto.Decano del COACV. Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => emp239217 [NOMBRE_PERSONA] => Begoña [APELLIDOS] => Serrano Lanzarote [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración. Instituto Valenciano de la Edificación [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => emp79963 [NOMBRE_PERSONA] => Mercé [APELLIDOS] => Trullén Gas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Servicio de Planificación.. Centro de Emergencias (112) de la Comunidad Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => uni55711 [NOMBRE_PERSONA] => María Luisa [APELLIDOS] => Vázquez de Agredos Pascual [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I4286 [EMAIL_FACULTAD] => m.luisa.vazquez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => emp314860 [NOMBRE_PERSONA] => Margarita [APELLIDOS] => Vila Montañes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa del Servicio de Promoción Cultural y Apoyo Técnico. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni51965 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Jiménez Salvador [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G7252 [EMAIL_FACULTAD] => jose.l.jimenez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp163817 [NOMBRE_PERSONA] => Gemma María [APELLIDOS] => Contreras Zamorano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Subdirectora IVCR+I. Institut Valencià de Cultura [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 20313120 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 1200 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 20.00 [FECHA_INICIO] => 25/01/2021 [FECHA_FIN] => 07/10/2021 [LUGAR] => Fundación Universidad-Empresa [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Geografia i Història [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 08/01/2021 [AREA] => 3 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 32 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => patrimonio-cultural [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea d´Humanitats [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Protecció del Patrimoni Cultural [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => Dilluns i Dijous de 16.00 a 20.00 hores Per necessitats de l'organització docent les classes pràctiques podran realitzar-se eventualmentdimarts o dimecres., [REQUISITOS_TITULACION] => El criteri de selecció es durà a terme per rigorós orde de preinscripció a través del formulari online. Llicenciats i graduats en Història de l'Art Llicenciats i graduats en Història Llicenciats i graduats en Ciències Socials Llicenciats i graduats en Humanitats Llicenciats i graduats en Dret Professionals de l'educació en museus, forces de seguretat, tècnics de les administracions públiques Postgraduats en patrimoni cultural, gestió cultural i en qualsevol àmbit d'humanitats i ciències socials i jurídiques [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => OG1. Professionalitzar l'àmbit de protecció del patrimoni cultural. OG2. Equiparar la formació i especialització dels professionals en la protecció del patrimoni cultural i generar una formació concreta i especialitzada. OG3. Definir i aprendre a identificar els elements del patrimoni cultural, des de la seua varietat i riquesa conceptual. OG4. Definir i conèixer l'àmbit d'aplicació de normes, reglaments i lleis estatals i autonòmiques referents al patrimoni cultural. OG5. Dotar de competències als professionals de l'àrea en l'àmbit de la protecció en patrimoni cultural en institucions culturals: museus, centres d'art, jaciments arqueològics, institucions culturals i patrimonials etc. OG6. Dotar de competències als professionals de l'àrea en l'àmbit de la protecció del patrimoni cultural en contextos associats a les forces de seguretat. OG7. Dotar de competències als professionals en l'aplicació de protocols d'actuació en casos de delictes contra el patrimoni cultural o en casos d'emergències. OG8. Obrir nous espais de coneixement i professionalització en la identificació i anàlisi del patrimoni cultural. OG8. Implementar el primer postgrau nacional exclusivament centrat en la protecció del patrimoni cultural. OG9. Afavorir la creació d'una xarxa de treball en l'àmbit del patrimoni cultural en la qual confluïsquen docents, tècnics, juristes i professionals vinculats a aquest àmbit professional. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => El curs s'articula a través d'una sèrie de classes teòriques i tallers pràctics i es desenvolupa a través d'una combinació de metodologies de tall actiu i la posada en funcionament d'eines d'aprenentatge pròpies adaptades als estudiants. Aquestes metodologies es basen en els següents principis: -Concepción de l'aprenentatge com a procés que es construeix a través de l'articulació de sabers. Per a això s'és utilitzaran metodologies com a casos d'estudi, tallers i participació activa. -Aprenentatge acte-dirigit, promovent habilitats que permeten a l'estudiant liderar el seu aprenentatge mitjançant acompanyament actiu, treball cooperatiu, debats, acte-avaluacions i tutories grupals. -Aprenentatge basat en el món real, ontextualizant el programa d'estudis des de situacions i problemàtiques pròximes a la pràctica professional real, creant escenaris d'aprenentatge i afavorint l'articulació de xarxes de col·laboració entre professionals. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Tècnic de museus i centres d'art Forces de seguretat en l'àmbit de delicte i protecció en patrimoni cultural Professionals en protocols d'actuació en risc i emergències Gestor cultural especialitzat en gestió d'emergències Professional independent especialista en protecció del patrimoni cultural [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2020/2021 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20313120 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Aspectes bàsics sobre protecció del patrimoni cultural (emergències i activitats delictives) [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aspectes bàsics sobre protecció del patrimoni cultural (emergències i activitats delictives) [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1. Legislación 1.2 Identificación de bienes patrimoniales 1.3 Documentación (Inventarios, Catálogos, Bases de datos) 1.4 Prevención y actuación ante riesgos y emergencias 1.5 Delitos sobre el patrimonio cultural. Modus operandi 1.6 Actuación frente a los delitos sobre el patrimonio cultural [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20313120 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Identificació, prevenció i actuació davant delictes i emergències en arxius i biblioteques [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Identificació, prevenció i actuació davant delictes i emergències en arxius i biblioteques [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1. Legislación, normas y reglamentos en patrimonio bibliográficos y documental 2.2 Identificación de bienes bibliográficos y documentales: soportes, técnicas y tintas. De la escritura al impreso 2.3 Documentación (Inventarios, Catálogos, Bases de datos): búsquedas y sistemas de información 2.4 Prevención y actuación ante riesgos y emergencias: la particularidad del soporte del papiro al pergamino y del papel y a los nuevos soportes digitales: protocolos de actuación ante catástrofes y delitos. La conservación preventiva 2.5 Delitos sobre el patrimonio cultural. Modus operandi 2.6 Actuación frente a los delitos sobre el patrimonio bibliográfico y documental [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20313120 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Identificació, prevenció i actuació davant delictes i emergències en museus , espais expositius i coleccions públiques i privades [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Identificació, prevenció i actuació davant delictes i emergències en museus , espais expositius i coleccions públiques i privades [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1. De la Ley de Patrimonio Español al Reglamento de Museos. Funciones y finalidad establecidas por el ICOM. El código deontológico en museos 3.2 Identificación de bienes culturales muebles. Tipologías de museos y espacios expositivos. La naturaleza de las colecciones museográficas, transporte, seguros y condicionantes 3.3 Documentación (Inventarios, Catálogos, Bases de datos): las bases internacionales de obras ilícitas, los sistemas de consulta en abierto y los casos de restitución de la Unesco y el UNIDROIT 3.4 Prevención y actuación ante riesgos y emergencias en los espacios museísticos y expositivos: sistemas de almacenamiento, conservación preventiva y seguridad y emergencia 3.5 Delitos sobre el patrimonio cultural. Modus operandi: los casos de delito en obras de arte, falsificación y robo. Casos de estudio 3.6 Actuación frente a los delitos sobre el patrimonio cultural: protocolos de actuación ante bienes robados o falsificados. Del escenario nacional al internacional [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20313120 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Identificació, prevenció i actuació davant delictes i emergències en patrimoni immoble [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Identificació, prevenció i actuació davant delictes i emergències en patrimoni immoble [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1. Legislación: la ley de patrimonio en el contexto nacional y autonómico. Los niveles de protección del patrimonio cultural. De los Planes especiales a los Catálogos de bienes y espacios protegidos 4.2 Identificación de bienes patrimoniales inmuebles: De la clasificación de los bienes de interés cultural a los NHT y otros niveles de protección singular 4.3 Documentación (Inventarios, Catálogos, Bases de datos): las bases de datos nacionales (BIC), a las autonómicas (SVI/BRL) y sus especificidades 4.4 Prevención y actuación ante riesgos y emergencias: actuación ante catástrofes, y delitos y afectaciones patrimoniales 4.5 Delitos sobre el patrimonio cultural inmueble. Modus operandi 4.6 Actuación frente a los delitos sobre el patrimonio inmueble [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20313120 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Identificació, prevenció i actuació davant delictes i emergències en patrimoni arqueològic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Identificació, prevenció i actuació davant delictes i emergències en patrimoni arqueològic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1. Legislación: los elementos de protección del patrimonio arqueológico ante los casos de expolio 5.2 Identificación de bienes patrimoniales arqueológicos: yacimientos y colecciones 5.3 Documentación (Inventarios, Catálogos, Bases de datos): en una doble vertiente: yacimientos arqueológicos y bienes arqueológicos muebles 5.4 Prevención y actuación ante riesgos y emergencias sobre el patrimonio arqueológico 5.5 Delitos sobre el patrimonio arqueológico. Modus operandi. Los detectores de metales 5.6 Actuación frente a los delitos sobre el patrimonio cultural [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni46588 [NOMBRE_PERSONA] => Ester [APELLIDOS] => Alba Pagán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H0613 [EMAIL_FACULTAD] => Esther.Alba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp16170 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Alonso Llorca [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico Restaurador Arxiu del Regne de Valencia. Arxiu del Regne de València de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni51353 [NOMBRE_PERSONA] => Ferran [APELLIDOS] => Arasa Gil [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => G4106 [EMAIL_FACULTAD] => farasa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp216777 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquín Ramón [APELLIDOS] => Baños Alonso [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni58115 [NOMBRE_PERSONA] => Adrián [APELLIDOS] => Besó Ros [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H6358 [EMAIL_FACULTAD] => adria.beso@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp151543 [NOMBRE_PERSONA] => José Ignacio [APELLIDOS] => Casar Pinazo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director del Museo de BBAA de Valencia. Museu de Belles Arts de València de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp38359 [NOMBRE_PERSONA] => José Ignacio [APELLIDOS] => Catalán Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección y Gestión y Documentación. Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp314500 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => Chuliá Blanco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigadora de emergencias. Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp16415 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => Coll Conesa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director. Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias " González Martí " de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp42971 [NOMBRE_PERSONA] => Gemma María [APELLIDOS] => Contreras Zamorano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Subdirectora. Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp48216 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => de Madaria Escudero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico Superior de Arqueología. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp314900 [NOMBRE_PERSONA] => Margarita [APELLIDOS] => Doménech Galbis [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Restauradora Arte Rupestre. Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp314799 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Escudero Remirez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dirección General. Patrimonio Cultural Castilla-León [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp53786 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Ferrando Palomares [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Archivero. Real Colegio Seminario de Corpus Christi [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp230024 [NOMBRE_PERSONA] => Everilda [APELLIDOS] => Ferriols Segrelles [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Servicio de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp177238 [NOMBRE_PERSONA] => Greta [APELLIDOS] => García Hernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigadora de emergencia. Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp60470 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Gimilio Sanz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico de Arte Valenciano. Museu de Belles Arts de València de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp314779 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Gómez Frechina [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Científico. Cortés & Co [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni43583 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Guisasola Lerma [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular de Universidad. Departamento de Derecho Público. Universitat Jaume I (Castellón) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp318448 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquín [APELLIDOS] => Guzmán Cutillas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Antiguedades-Arte. Licenciatura en Historia del Arte [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni31227 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Hermosilla Pla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G8330 [EMAIL_FACULTAD] => Jorge.Hermosilla@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni58668 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => Iranzo García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => I6015 [EMAIL_FACULTAD] => Emilio.Iranzo-Garcia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni51965 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Jiménez Salvador [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G7252 [EMAIL_FACULTAD] => jose.l.jimenez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp326110 [NOMBRE_PERSONA] => Josep Cristià [APELLIDOS] => Linares Bayo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Servicio Territorial de Cultura de Castellón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni52043 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquim Enric [APELLIDOS] => López Camps [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp314639 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => López García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Subinspector, Jefe del Grupo de Patrimonio Histórico. Policía Autonómica [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp314899 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => López Mira [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio.DG de Cultura. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp16267 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Pablo [APELLIDOS] => Martínez Sanmartín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Inspector de patrimonio mueble. Sotssecretaria- Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp50778 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Martinez Valle [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador en arqueología y arte rupestre. Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni58839 [NOMBRE_PERSONA] => Consuelo Reyes [APELLIDOS] => Marzal Raga [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Prof. Titular de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => H8149 [EMAIL_FACULTAD] => Reyes.Marzal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni1430 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Mira Benavent [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => G8130 [EMAIL_FACULTAD] => fjmira@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => uni15075 [NOMBRE_PERSONA] => Josep [APELLIDOS] => Montesinos i Martinez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H0148 [EMAIL_FACULTAD] => josep.montesinos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => uni2030 [NOMBRE_PERSONA] => María Elena [APELLIDOS] => Olmos Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => F9074 [EMAIL_FACULTAD] => m.elena.olmos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp177117 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Ortiz Calderón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad Pablo de Olavide [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp314879 [NOMBRE_PERSONA] => Rocío [APELLIDOS] => Ortiz Calderón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora del Dpto de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales. Universidad Pablo de Olavide [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp90353 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Ignacio [APELLIDOS] => Pérez Giménez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico Archivo Catedral de Valencia y del Archivo Diocesano de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => uni51257 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Pons Alos [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => uni56301 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Quixal Santos [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Antiguitat i de la Cultura Escrita. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => uni51539 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Pablo [APELLIDOS] => Ripolles Alegre [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G0097 [EMAIL_FACULTAD] => ripolles@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp314719 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Rodríguez Temiño [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => conservador Conjunto Arqueológico de Carmona. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp314919 [NOMBRE_PERSONA] => Virginia [APELLIDOS] => Santamarima Campos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => emp314460 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Sendra Mengual [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Arquitecto.Decano del COACV. Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => emp239217 [NOMBRE_PERSONA] => Begoña [APELLIDOS] => Serrano Lanzarote [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración. Instituto Valenciano de la Edificación [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => emp79963 [NOMBRE_PERSONA] => Mercé [APELLIDOS] => Trullén Gas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Servicio de Planificación.. Centro de Emergencias (112) de la Comunidad Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => uni55711 [NOMBRE_PERSONA] => María Luisa [APELLIDOS] => Vázquez de Agredos Pascual [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I4286 [EMAIL_FACULTAD] => m.luisa.vazquez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => emp314860 [NOMBRE_PERSONA] => Margarita [APELLIDOS] => Vila Montañes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa del Servicio de Promoción Cultural y Apoyo Técnico. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni51965 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Jiménez Salvador [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G7252 [EMAIL_FACULTAD] => jose.l.jimenez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp163817 [NOMBRE_PERSONA] => Gemma María [APELLIDOS] => Contreras Zamorano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Subdirectora IVCR+I. Institut Valencià de Cultura [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2020/2021

Tipus de curs: Expert Universitari

Nombre de crèdits: 20.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 08/01/2021

Data inici: Gener 2021

Data fi: Octubre 2021

Matrícula: 1200 € (import preu públic)

Requisits d'accés: El criteri de selecció es durà a terme per rigorós orde de preinscripció a través del formulari online. Llicenciats i graduats en Història de l'Art Llicenciats i graduats en Història Llicenciats i graduats en Ciències Socials Llicenciats i graduats en Humanitats Llicenciats i graduats en Dret Professionals de l'educació en museus, forces de seguretat, tècnics de les administracions públiques Postgraduats en patrimoni cultural, gestió cultural i en qualsevol àmbit d'humanitats i ciències socials i jurídiques

Modalitat: Presencial

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició: Fundación Universidad-Empresa

Horari: Dilluns i Dijous de 16.00 a 20.00 hores Per necessitats de l'organització docent les classes pràctiques podran realitzar-se eventualmentdimarts o dimecres.,

Més informació

Objectius del curs

OG1. Professionalitzar l'àmbit de protecció del patrimoni cultural.
OG2. Equiparar la formació i especialització dels professionals en la protecció del patrimoni cultural i generar una formació concreta i especialitzada.
OG3. Definir i aprendre a identificar els elements del patrimoni cultural, des de la seua varietat i riquesa conceptual.

Leer más

Objectius professionals

Tècnic de museus i centres d'art
Forces de seguretat en l'àmbit de delicte i protecció en patrimoni cultural
Professionals en protocols d'actuació en risc i emergències

Leer más

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS