1a Edició - Codi 23817010

Array ( [CODIGO] => 23817010 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 300 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 6.00 [FECHA_INICIO] => 23/09/2023 [FECHA_FIN] => 31/07/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Física de la Terra i Termodinàmica [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 31/07/2023 [AREA] => 8 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Programa de Formació [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => medida-distancia-temperatura [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Charo [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Vázquez Santos [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => charo.vazquez@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Ciències i Tecnologia [NOMBRE_CURSO] => Microcredencial Universitària en Aplicacions Industrials i Mediambientals en la Mesura a Distància de la Temperatura [TITULACION] => Microcredencial Universitari [HORARIO] => Dissabtes de 9 a 14 h [REQUISITOS_TITULACION] => El curs va dirigit a: Estudiants de Grau, Llicenciats i Graduats Els requisits d'accés són: - Estar en condicions d'accedir a estudis universitaris de grau. - Professionals amb experiència en la matèria. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El curs pretén servir com a eina d'inserció laboral de llicenciats/as i graduats/as en l'empresa, i al mateix temps com a eina de reciclatge professional de personal tecnològic qualificat, formant a l'estudiantat en tècniques de teledetecció en l'infraroig tèrmic i les seues aplicacions. Per aquest motiu tenim programades un conjunt de pràctiques en empreses que considerem fonamentals per a obtenir els objectius del curs. Les competències dels titulats seran l'aplicació de tècniques de teledetecció en aplicacions com les següents: control de qualitat, control de temperatura en forns ceràmics, detecció de fugides de calor, determinació de l'estrès hídric dels cultius, optimització de sistemes de reg, estimació de l'evaporació i transpiració de sòls i plantes, seguiment de riscos naturals (gelades, sequeres, incendis forestals, ...), desertització, etc. L'estudiantat que obtinga aquest certificat d'especialització estarà capacitat per a treballar en empreses espanyoles de l'àmbit de la teledetecció, com per exemple Deimos Imaging, Ambisat, Tracasa, Tragsatec, Zumain, INDRA, GMV, Infoterra, Digma, Geodim, Vortex, EoLab, etc.; o en Centres Oficials que fan ús de la teledetecció com el Ministeri de Medi Ambient, Confederacions Hidrogràfiques, INTA, Agències de Medi Ambient i Agències de l'Aigua de les diferents Comunitats Autònomes, CDTI, etc.. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => El curs es divideix en dos mòduls bàsics: un mòdul teoricopràctic en el qual s'introdueixen els diferents aspectes teòrics del curs i es posen en pràctica de manera immediata; i un altre mòdul de pràctiques en empresa, on l'estudiantat desenvolupa els coneixements i competències adquirides en un entorn laboral en una empresa o en un centre d'investigació. La metodologia general del curs es fonamenta, doncs, en un desenvolupament eminentment pràctic. A mesura que els continguts teòrics es van introduint, es posen en pràctica mitjançant exercicis dissenyats a aquest efecte. L'avaluació continuada d'aquests exercicis, i del treball desenvolupat en les pràctiques en empresa, són la base de l'avaluació del curs. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => L'estudiantat que obtinga aquest certificat d'especialització estarà capacitat per a treballar en empreses espanyoles de l'àmbit de la teledetecció, com per exemple Deimos Imaging, Ambisat, Tracasa, Tragsatec, Zumain, INDRA, GMV, Infoterra, Digma, Geodim, Vortex, EoLab, etc.; o en Centres Oficials que fan ús de la teledetecció com el Ministeri de Medi Ambient, Confederacions Hidrogràfiques, INTA, Agències de Medi Ambient i Agències de l'Aigua de les diferents Comunitats Autònomes, CDTI, etc. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23817010 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Classes pràctiques individualitzades d'utilització d'un radiòmetre tèrmic i tractament digital de imágene [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Classes pràctiques individualitzades d'utilització d'un radiòmetre tèrmic i tractament digital de imágene [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa consta dels següents temes: Tema 1: Fonament de la mesura de la temperatura i l'emissivitat per teledetecció Lleis de la radiació. Llei de Planck. Concepte d'emissivitat, reflectivitat, absortivitat i transmissivitat. Equació de transferència radiativa i aproximacions. Aplicacions. Tema 2: Ús i calibrat de radiòmetres tèrmics de camp Especificacions tècniques d'un radiòmetre. Resolucions espacial, espectral, radiomètrica i temporal. Característiques dels sensors **CIMEL CE-312. Característiques de la font de calibratge **LANDCAL P80P. Característiques de la cambra tèrmica TESTE. Calibratge de radiòmetres. Realització de **transectos de temperatura. Correcció d'emissivitat i obtenció de la temperatura. Tema 3: Correcció atmosfèrica i d'emissivitat d'imatges tèrmiques Mesura de radiància des d'un sensor aerotransportat. Calibratge i transformació en temperatura radiomètrica. Mètodes monocanal i split-window de correcció atmosfèrica i d'emissivitat. Validació de les mesures de temperatura. Tema 4: Tractament digital d'imatges tèrmiques: sensors Terra-MODIS i Landsat-TM Ús de programari lliure de tractament d'imatges de satèl·lit (BEAM VISAT, SNAP o similar). Tècniques bàsiques de tractament d'imatges. Processament d'imatges Terra-MODIS i Landsat-TM: obtenció d'emissivitat, temperatura i evapotranspiració. REFERÈNCIES: Material del curs lliurat pel professorat durant les sessions a través de la plataforma Aula Virtual. ¿ Chuvieco, E. Teledetección Ambiental. Editorial Ariel S.A. Barcelona (2008). ¿ Coll, C., Galve, J. M., Sanchez, J. M., & Caselles, V. (2010). Validation of Landsat-7/ETM thermal band calibration and atmospheric correction with ground-based measurements. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 48(1), 547-555. ¿ Galve, J. M., Sánchez, J. M., Coll, C., & Villodre, J. (2018). A New Single-Band Pixel-by-Pixel Atmospheric Correction Method to Improve the Accuracy in Remote Sensing Estimates of [DESCRIPCION2] => LST. Application to Landsat 7-ETM. Remote Sensing, 10(6), 826. ¿ Mira, M., Schmugge, T.J., Valor, E., Caselles, V. y Coll, C. Comparison of Thermal Infrared Emissivities Retrieved With the Two-Lid Box and the TES Methods With Laboratory Spectra. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 47, 1012-1021 (2009). ¿ Pérez-Planells, L., García-Santos, V., & Caselles, V. (2015). Comparing different profiles to characterize the atmosphere for three MODIS TIR bands. Atmospheric Research, 161, 108-115. ¿ Rubio, E., Caselles,V. y Badenas, C. Emissivity Measurements of Several Soils and Vegetation Types in the 8¿14 ¿m Wave Band: Analysis of Two Fields Methods. Remote Sensing of Environment, Nº 59, 490¿521 (1997). ¿ García-Santos, V., Valor, E., Caselles, V., Mira, M., Galve, J.M., Coll, C., Evaluation of different methods to retrieve the hemispherical downwelling irradiance in the thermal infrared region for field measurements. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 51, 2155-2165 (2013). ¿ Gillespie, A., Rokugawa, S., Matsunaga, T., Cothern, J. S., Hook, S., & Kahle, A. B. (1998). A temperature and emissivity separation algorithm for Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) images. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 36(4), 1113-1126. ¿ Valor, E., & Caselles, V. (1996). Mapping land surface emissivity from NDVI: Application to European, African, and South American areas. Remote Sensing of Environment, 57(3), 167-184. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa consta dels següents temes: Tema 1: Fonament de la mesura de la temperatura i l'emissivitat per teledetecció Lleis de la radiació. Llei de Planck. Concepte d'emissivitat, reflectivitat, absortivitat i transmissivitat. Equació de transferència radiativa i aproximacions. Aplicacions. Tema 2: Ús i calibrat de radiòmetres tèrmics de camp Especificacions tècniques d'un radiòmetre. Resolucions espacial, espectral, radiomètrica i temporal. Característiques dels sensors **CIMEL CE-312. Característiques de la font de calibratge **LANDCAL P80P. Característiques de la cambra tèrmica TESTE. Calibratge de radiòmetres. Realització de **transectos de temperatura. Correcció d'emissivitat i obtenció de la temperatura. Tema 3: Correcció atmosfèrica i d'emissivitat d'imatges tèrmiques Mesura de radiància des d'un sensor aerotransportat. Calibratge i transformació en temperatura radiomètrica. Mètodes monocanal i split-window de correcció atmosfèrica i d'emissivitat. Validació de les mesures de temperatura. Tema 4: Tractament digital d'imatges tèrmiques: sensors Terra-MODIS i Landsat-TM Ús de programari lliure de tractament d'imatges de satèl·lit (BEAM VISAT, SNAP o similar). Tècniques bàsiques de tractament d'imatges. Processament d'imatges Terra-MODIS i Landsat-TM: obtenció d'emissivitat, temperatura i evapotranspiració. REFERÈNCIES: Material del curs lliurat pel professorat durant les sessions a través de la plataforma Aula Virtual. ¿ Chuvieco, E. Teledetección Ambiental. Editorial Ariel S.A. Barcelona (2008). ¿ Coll, C., Galve, J. M., Sanchez, J. M., & Caselles, V. (2010). Validation of Landsat-7/ETM thermal band calibration and atmospheric correction with ground-based measurements. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 48(1), 547-555. ¿ Galve, J. M., Sánchez, J. M., Coll, C., & Villodre, J. (2018). A New Single-Band Pixel-by-Pixel Atmospheric Correction Method to Improve the Accuracy in Remote Sensing Estimates of [DESCRIPCION2_VAL] => LST. Application to Landsat 7-ETM. Remote Sensing, 10(6), 826. ¿ Mira, M., Schmugge, T.J., Valor, E., Caselles, V. y Coll, C. Comparison of Thermal Infrared Emissivities Retrieved With the Two-Lid Box and the TES Methods With Laboratory Spectra. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 47, 1012-1021 (2009). ¿ Pérez-Planells, L., García-Santos, V., & Caselles, V. (2015). Comparing different profiles to characterize the atmosphere for three MODIS TIR bands. Atmospheric Research, 161, 108-115. ¿ Rubio, E., Caselles,V. y Badenas, C. Emissivity Measurements of Several Soils and Vegetation Types in the 8¿14 ¿m Wave Band: Analysis of Two Fields Methods. Remote Sensing of Environment, Nº 59, 490¿521 (1997). ¿ García-Santos, V., Valor, E., Caselles, V., Mira, M., Galve, J.M., Coll, C., Evaluation of different methods to retrieve the hemispherical downwelling irradiance in the thermal infrared region for field measurements. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 51, 2155-2165 (2013). ¿ Gillespie, A., Rokugawa, S., Matsunaga, T., Cothern, J. S., Hook, S., & Kahle, A. B. (1998). A temperature and emissivity separation algorithm for Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) images. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 36(4), 1113-1126. ¿ Valor, E., & Caselles, V. (1996). Mapping land surface emissivity from NDVI: Application to European, African, and South American areas. Remote Sensing of Environment, 57(3), 167-184. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23817010 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques en empreses [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques en empreses [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa consta d'un tema únic: Realització de pràctiques en empreses que usen la tècnica de mesura a distància de la temperatura. REFERÈNCIES: Material subministrat a l'alumnat a principi del curs. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa consta d'un tema únic: Realització de pràctiques en empreses que usen la tècnica de mesura a distància de la temperatura. REFERÈNCIES: Material subministrat a l'alumnat a principi del curs. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp287898 [NOMBRE_PERSONA] => Joan Miquel [APELLIDOS] => Galve Romero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad Castilla La Mancha /Doctor en Físicas [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni66901 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => García Santos [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Física de la Terra i Termodinàmica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M8599 [EMAIL_FACULTAD] => vigarsa2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni56092 [NOMBRE_PERSONA] => Raquel [APELLIDOS] => Niclós Corts [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Física de la Terra i Termodinàmica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I4060 [EMAIL_FACULTAD] => raqniclo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni55912 [NOMBRE_PERSONA] => Enric [APELLIDOS] => Valor i Micó [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Física de la Terra i Termodinàmica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H3347 [EMAIL_FACULTAD] => enric.valor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni55912 [NOMBRE_PERSONA] => Enric [APELLIDOS] => Valor i Micó [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Física de la Terra i Termodinàmica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H3347 [EMAIL_FACULTAD] => enric.valor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Microcredencial Universitària en Aplicacions Industrials i Mediambientals en la Mesura a Distància de la Temperatura


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Microcredencial Universitari

Nombre de crèdits: 6.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 31/07/2023

Data inici: Setembre 2023

Data fi: Juliol 2024

Matrícula: 300 € (import preu públic)

Modalitat: Presencial

Lloc d'impartició:

Horari: Dissabtes de 9 a 14 h

Més informació

Objectius del curs

El curs pretén servir com a eina d'inserció laboral de llicenciats/as i graduats/as en l'empresa, i al mateix temps com a eina de reciclatge professional de personal tecnològic qualificat, formant a l'estudiantat en tècniques de teledetecció en l'infraroig tèrmic i les seues aplicacions. Per aquest motiu tenim programades un conjunt de pràctiques en empreses que considerem fonamentals per a obtenir els objectius del curs. Les competències dels titulats seran l'aplicació de tècniques de teledetecció en aplicacions com les següents: control de qualitat, control de temperatura en forns ceràmics, detecció de fugides de calor, determinació de l'estrès hídric dels cultius, optimització de sistemes de reg, estimació de l'evaporació i transpiració de sòls i plantes, seguiment de riscos naturals (gelades, sequeres, incendis forestals, ...), desertització, etc.

L'estudiantat que obtinga aquest certificat d'especialització estarà capacitat per a treballar en empreses espanyoles de l'àmbit de la teledetecció, com per exemple Deimos Imaging, Ambisat, Tracasa, Tragsatec, Zumain, INDRA, GMV, Infoterra, Digma, Geodim, Vortex, EoLab, etc.; o en Centres Oficials que fan ús de la teledetecció com el Ministeri de Medi Ambient, Confederacions Hidrogràfiques, INTA, Agències de Medi Ambient i Agències de l'Aigua de les diferents Comunitats Autònomes, CDTI, etc..

Leer más

Objectius professionals

L'estudiantat que obtinga aquest certificat d'especialització estarà capacitat per a treballar en empreses espanyoles de l'àmbit de la teledetecció, com per exemple Deimos Imaging, Ambisat, Tracasa, Tragsatec, Zumain, INDRA, GMV, Infoterra, Digma, Geodim, Vortex, EoLab, etc.; o en Centres Oficials que fan ús de la teledetecció com el Ministeri de Medi Ambient, Confederacions Hidrogràfiques, INTA, Agències de Medi Ambient i Agències de l'Aigua de les diferents Comunitats Autònomes, CDTI, etc.

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò