4a Edició - Codi 23411040

Array ( [CODIGO] => 23411040 [EDICION] => 4 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 2500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 19/10/2023 [FECHA_FIN] => 31/05/2025 [LUGAR] => Antiguo Edificio Escuela de Magisterio. Avda. Alcalde Reig 8, Valencia. [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/09/2023 [AREA] => 4 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => teatro-aplicado [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Charo [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Vázquez Santos [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => charo.vazquez@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Ciències de l´Educació [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Teatre Aplicat [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Dimecres i Dijous, de 17.00 a 21.00h [REQUISITOS_TITULACION] => Els estudiants del Màster en Teatre Aplicat són alumnes diplomats de diferents graus com a Magisteri, Psicologia, Psicopedagogia, Educació Social però també llicenciats de l'Escola Superior d'Art Dramàtic, i professionals en exercici en qualsevol nivell educatiu (Infantil, Primària, ESO, Batxillerats), animadors socioculturals, educadors socials i educadors en general, formadors i *coach en empreses, etc. El programa va dirigit als professors de Taller de Teatre/Dramatització educació secundària i Batxillerat Artístic, professors de primària interessats a utilitzar el teatre i l'educació artística a les seues aules, els professionals que treballen o estan compromesos en el teatre de joves, en el teatre en la comunitat, i educadors i treballadors socials que lluiten contra l'exclusió social. A psicòlegs i dramaterapeutas que utilitzen les tècniques teatrals com un mitjà de tractament individual i col·lectiu, i altres professionals que treballen en la transformació personal a través de l'experiència artística. I als professionals del teatre i coach que en el «teatre empresa» (business theatre) utilitzen els recursos i estratègies actorales per a la formació contínua en aspectes rellevants de la cultura empresarial, com la motivació i qualitat de vida, la seguretat en el treball, l'afrontament de l'estrés, les relacions humanes i habilitats socials, la creativitat, la presa de decisions, la responsabilitat social, etc. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Desenvolupar habilitats que capaciten per a una comprensió sistemàtica i una presa de consciència crítica dels coneixements teòrics rellevants i del seu impacte sobre la pràctica del teatre aplicat. " Saber aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos multidisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi del Teatre Aplicat. " Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. " Comunicar les seues conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats, desenvolupant habilitats de comunicador i facilitador eficaç en els contextos en què s'utilitza el Teatre Aplicat. " Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònom. " Mostrar evidències de capacitat emprenedora. " Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, organització, creació i expressió mitjançant les estratègies pròpies del llenguatge teatral. " Utilitzar capacitats expressives, crítiques i comunicatives per a mostrar sentiments, pensaments i idees, i respondre amb creativitat a les problemàtiques que afecten la col·lectivitat. " Prendre riscos, ser intel·lectualment rigorosos i mostrar originalitat en l'aplicació dels coneixements als diferents camps en el qual el Teatre Aplicat opera, assumint com a valor la ruptura de convencions, atrevint-se a anar més enllà del que s'estableix i estant disposats a compartir. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia de treball serà activa i participativa. Es potenciarà la implicació de l'alumnat no sols en les tasques proposades pel professor, sinó en les activitats que suggerisquen les diferents persones i equips de treball. S'empraran diversos formats de classe: - Exposicions teòriques per a emmarcar i situar els continguts del programa. - Exercicis pràctics per a dur a terme l'anàlisi crítica de situacions, projectes i experiències. - Ús de diversos recursos (vídeos, materials escrits) a partir dels quals es duran a terme comentaris, discussions i debats sobre els problemes que presenten [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El programa del MTA ofereix l'oportunitat d'especialització en: a) Teatre en l'educació i Teatre social b) Dramaterapia c)Teatre per a la formació en les organitzacions El perfil professional que es pretén aconseguir amb aquesta titulació serà el de professional especialista en tècniques dramàtiques amb capacitats flexibles i polivalents que li permeten: - Impartir les classes de Taller de Teatre en els IES d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, utilitzar les estratègies dramàtiques en les diferents matèries del currículum en els diferents nivells educatius; i a més, exercir les funcions pròpies de la mediació teatral. - Intervindre en el camp de l'animació sociocultural i utilitzar les tècniques dramàtiques per a animació de col·lectius i a les Escoles Municipals de Teatre. - Intervindre com dramaterapeuta i utilitzar les tècniques teatrals i altres experiències artístiques com un mitjà de tractament individual i col·lectiu. - Intervindre com a formador i coach en la formació contínua en les empreses i en les organitzacions. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Teatre playbak i Teatre de l'Oprimit [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Teatre playbak i Teatre de l'Oprimit [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Naturalesa, origen i elements constituents del teatre playback . 2. Procés per a les representacions de teatre playback . 3. Procediments per a la dinamització de les dramatitzacions. 4. Àmbits d'ús del teatre *playback : educació, intervenció social, dramaterapia i organitzacions. 5. El teatre playback en l'educació formal: suport per a les matèries del currículum, tractament de l'assetjament escolar, desenvolupament del llenguatge, tutories, apoderament personal i grupal, etc. 6. La pedagogia crítica de Paulo Freire 7. El Teatre de l'Oprimit en la intervenció social. 8.- Sistema d'exercicis i jocs del Teatre de l'Oprimit 9.- Modalitats del Teatre de l'Oprimit 9.1. Teatre periodístic 9.2. Teatre invisible 9.3. Teatre fòrum 9.4. Teatre de la imatge 9.5. Teatre legislatiu 10.- Estètica de l'Oprimit. 11. Implicacions pedagògiques, socials, culturals, polítiques i terapèutiques del Teatre de l'Oprimit.. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Naturalesa, origen i elements constituents del teatre playback . 2. Procés per a les representacions de teatre playback . 3. Procediments per a la dinamització de les dramatitzacions. 4. Àmbits d'ús del teatre *playback : educació, intervenció social, dramaterapia i organitzacions. 5. El teatre playback en l'educació formal: suport per a les matèries del currículum, tractament de l'assetjament escolar, desenvolupament del llenguatge, tutories, apoderament personal i grupal, etc. 6. La pedagogia crítica de Paulo Freire 7. El Teatre de l'Oprimit en la intervenció social. 8.- Sistema d'exercicis i jocs del Teatre de l'Oprimit 9.- Modalitats del Teatre de l'Oprimit 9.1. Teatre periodístic 9.2. Teatre invisible 9.3. Teatre fòrum 9.4. Teatre de la imatge 9.5. Teatre legislatiu 10.- Estètica de l'Oprimit. 11. Implicacions pedagògiques, socials, culturals, polítiques i terapèutiques del Teatre de l'Oprimit.. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Fonaments psicopedagògics del Taller de Teatre [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fonaments psicopedagògics del Taller de Teatre [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Introducció als llenguatges escènics. 2.- Teoria i pràctica de la creativitat. 3.- Metodologia de la investigació i de la creació. 4.- Psicopedagogia de la Dramatització. 5.- Improvisació pedagògica i teatral. 6.- Teoria i pràctica del taller de teatre. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Introducció als llenguatges escènics. 2.- Teoria i pràctica de la creativitat. 3.- Metodologia de la investigació i de la creació. 4.- Psicopedagogia de la Dramatització. 5.- Improvisació pedagògica i teatral. 6.- Teoria i pràctica del taller de teatre. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 12 [NOMBRE_MATERIA] => Tècnica de la representació teatral i creativitat de l'actor [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Tècnica de la representació teatral i creativitat de l'actor [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. L'expressió corporal en els àmbits socioeducatius 1.1 El pedagog com a actor/autor: donar una classe requereix el nivell de joc d'una bona actuació. 1.2. Components per a formar un actor creatiu: La dinàmica del moviment i la seua anàlisi: articular, segmentar. El ritme: base de la creació teatral. Accions físiques: llançar, espentar, tirar. Vocabulari bàsic: pes, equilibri i càrrega. Especular amb l'espai i el temps. 1.3. Disciplines artístiques per a relacionar-les amb el moviment humà. Pintura: regles de composició. Literatura: símils entre els tropos i el cos. Música. 1.4. La creació i els territoris dramàtics: claus per a acabar amb l'expressió corporal. El silenci. Les màscares. El joc no psicològic de l'actor. Estils teatrals: el cos tràgic, l'escriptura corporal còmica. 1.5. Com s'estructura una classe. El joc com a compromís. Calfar, entrenar-se, crear nous exercicis. 1.6. Grans creadors contemporanis i les seues referències al treball corporal: Arianne Mouchkine i les seues experiències de teatre de creació amb el Théatre du Soleil, Jean Louis Barrault i l'experiència vital, Robert Lepage i les imatges, Robert Wilson, la immobilitat i la pintura, Dario Fo i la gestualitat del bufó. 2. L'expressió oral en els àmbits socioeducatius 2.1. La veu humana. Característiques. 2.2. Respiració. Ressonància. Articulació. 2.3. El cos humà com a instrument productor de sons. 2.4. La veu professional. L'entrenament vocal. 2.5. La veu com a acte d'expressió i comunicació. 2.6. L'ús de la paraula en la interpretació oral. 3. La interpretació actoral en els àmbits socioeducatius 3.1. El treball de l'actor sobre si mateix: l'atenció i la concentració; la imaginació; la memòria sensorial i afectiva; la improvisació; expressió i comunicació. 3.2. El treball de l'actor en la situació imaginada: acció-reacció, el conflicte dramàtic; les circumstàncies donades, antecedents i relacions. 3.3. El treball del ac [DESCRIPCION2] => tor sobre el personatge: anàlisi dramaturgico de l'obra des de la perspectiva actoral; anàlisi del paper. El text. El subtexto. La intencionalitat. L'encarnació del personatge. Vivència i expressió. Les relacions del personatge. Mètodes actius d'acostament al personatge i a l'obra. 3.6. La composició del personatge. Caracterització i tipologia. Gestualitat, moviment. 3.7. El treball de l'actor en la posada en escena. Relacions i significat del treball de l'actor dins de la totalitat de l'espectacle. 3.8. L'expressivitat oral en l'actor. La paraula. L'expressivitat corporal en l'actor. Presència escènica i moviment. 4. La interpretació amb objectes titelles i màscares 4.1. Taller de teatre de gegants i màscares gegants en cartó reciclat. 4.2. Taller de titelles objecte [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. L'expressió corporal en els àmbits socioeducatius 1.1 El pedagog com a actor/autor: donar una classe requereix el nivell de joc d'una bona actuació. 1.2. Components per a formar un actor creatiu: La dinàmica del moviment i la seua anàlisi: articular, segmentar. El ritme: base de la creació teatral. Accions físiques: llançar, espentar, tirar. Vocabulari bàsic: pes, equilibri i càrrega. Especular amb l'espai i el temps. 1.3. Disciplines artístiques per a relacionar-les amb el moviment humà. Pintura: regles de composició. Literatura: símils entre els tropos i el cos. Música. 1.4. La creació i els territoris dramàtics: claus per a acabar amb l'expressió corporal. El silenci. Les màscares. El joc no psicològic de l'actor. Estils teatrals: el cos tràgic, l'escriptura corporal còmica. 1.5. Com s'estructura una classe. El joc com a compromís. Calfar, entrenar-se, crear nous exercicis. 1.6. Grans creadors contemporanis i les seues referències al treball corporal: Arianne Mouchkine i les seues experiències de teatre de creació amb el Théatre du Soleil, Jean Louis Barrault i l'experiència vital, Robert Lepage i les imatges, Robert Wilson, la immobilitat i la pintura, Dario Fo i la gestualitat del bufó. 2. L'expressió oral en els àmbits socioeducatius 2.1. La veu humana. Característiques. 2.2. Respiració. Ressonància. Articulació. 2.3. El cos humà com a instrument productor de sons. 2.4. La veu professional. L'entrenament vocal. 2.5. La veu com a acte d'expressió i comunicació. 2.6. L'ús de la paraula en la interpretació oral. 3. La interpretació actoral en els àmbits socioeducatius 3.1. El treball de l'actor sobre si mateix: l'atenció i la concentració; la imaginació; la memòria sensorial i afectiva; la improvisació; expressió i comunicació. 3.2. El treball de l'actor en la situació imaginada: acció-reacció, el conflicte dramàtic; les circumstàncies donades, antecedents i relacions. 3.3. El treball del ac [DESCRIPCION2_VAL] => tor sobre el personatge: anàlisi dramaturgico de l'obra des de la perspectiva actoral; anàlisi del paper. El text. El subtexto. La intencionalitat. L'encarnació del personatge. Vivència i expressió. Les relacions del personatge. Mètodes actius d'acostament al personatge i a l'obra. 3.6. La composició del personatge. Caracterització i tipologia. Gestualitat, moviment. 3.7. El treball de l'actor en la posada en escena. Relacions i significat del treball de l'actor dins de la totalitat de l'espectacle. 3.8. L'expressivitat oral en l'actor. La paraula. L'expressivitat corporal en l'actor. Presència escènica i moviment. 4. La interpretació amb objectes titelles i màscares 4.1. Taller de teatre de gegants i màscares gegants en cartó reciclat. 4.2. Taller de titelles objecte [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Dramatúrgia, posada en escena i escriptura de textos teatrals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dramatúrgia, posada en escena i escriptura de textos teatrals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Introducció a la dramatúrgia. 2.- Escriptura dramàtica: creació de textos. 3. -El procés de posada en escena: direcció. 4.- Valoració crítica de textos teatrals 5.- Teatre i feminisme [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Introducció a la dramatúrgia. 2.- Escriptura dramàtica: creació de textos. 3. -El procés de posada en escena: direcció. 4.- Valoració crítica de textos teatrals 5.- Teatre i feminisme [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Teoria i pràctica de la creativitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Teoria i pràctica de la creativitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Enfocaments teòrics de la creativitat 1.1.- Creativitat com a pensament divergent 1.2.- Creativitat com a fenomen complex 2. Dimensions de la creativitat. 2.1.- El procés creatiu 2.2.- El producte creatiu 2.3.- La persona creativa 2.4.- L'ambient creatiu 3. Coneixement, treball i creativitat 4. Habilitats de pensament creatiu: Identificació i redefinició de problemes 5. La personalitat creativa i la intel·ligència emocional 6.- Motivació i entorns afavoridors de la creativitat. Activadors creatives. 7.- Tècniques de pensament creatiu [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Enfocaments teòrics de la creativitat 1.1.- Creativitat com a pensament divergent 1.2.- Creativitat com a fenomen complex 2. Dimensions de la creativitat. 2.1.- El procés creatiu 2.2.- El producte creatiu 2.3.- La persona creativa 2.4.- L'ambient creatiu 3. Coneixement, treball i creativitat 4. Habilitats de pensament creatiu: Identificació i redefinició de problemes 5. La personalitat creativa i la intel·ligència emocional 6.- Motivació i entorns afavoridors de la creativitat. Activadors creatives. 7.- Tècniques de pensament creatiu [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Formació de l'espectador i estratègies de mediació teatral [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Formació de l'espectador i estratègies de mediació teatral [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Módulo1. Formació de l'espectador: guies didàctiques. 1.1. Les funcions de l'artista-pedagog: creació, comunicació, animació i mediació. 1.2. Els dossiers didàctics: guies per al professorat i quaderns de treball per a l'alumnat. 1.3. Components de l'estructura dels dossiers didàctics: biografia de l'autor i estudi de la seua producció dramàtica; caracterització del context sociocultural i teatral; aproximació i estudi monogràfic de l'obra que es posa en escena; activitats didàctiques (suggeriments de propostes de treball per a realitzar a l'aula centrades en diferents àrees d'aprenentatge); el punt de vista del director. 1.4. Activitats per a realitzar després de l'espectacle: anàlisi de l'espectacle, propostes de recreació, crítica, activitats interdisciplinàries. Mòdul 2. Disseny de plans de formació de l'espectador. 2.1. Educació artística com a motor de canvi. 2.2. Educadors i arts visuals. Mòdul 2. Assistència i comentari de cinc espectacles teatrals. 2.1. Guies per al comentari i la valoració crítica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Módulo1. Formació de l'espectador: guies didàctiques. 1.1. Les funcions de l'artista-pedagog: creació, comunicació, animació i mediació. 1.2. Els dossiers didàctics: guies per al professorat i quaderns de treball per a l'alumnat. 1.3. Components de l'estructura dels dossiers didàctics: biografia de l'autor i estudi de la seua producció dramàtica; caracterització del context sociocultural i teatral; aproximació i estudi monogràfic de l'obra que es posa en escena; activitats didàctiques (suggeriments de propostes de treball per a realitzar a l'aula centrades en diferents àrees d'aprenentatge); el punt de vista del director. 1.4. Activitats per a realitzar després de l'espectacle: anàlisi de l'espectacle, propostes de recreació, crítica, activitats interdisciplinàries. Mòdul 2. Disseny de plans de formació de l'espectador. 2.1. Educació artística com a motor de canvi. 2.2. Educadors i arts visuals. Mòdul 2. Assistència i comentari de cinc espectacles teatrals. 2.1. Guies per al comentari i la valoració crítica. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => Teatre de reminiscència i teatre amb subjectes amb necessitats específiques de suport educatiu [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Teatre de reminiscència i teatre amb subjectes amb necessitats específiques de suport educatiu [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Necessitats específiques de suport educatiu i Teatre Aplicat 1.1.- Teatre aplicat i dificultats d'aprenentatge 1.2.- Teatre aplicat i problemes de conducta 1.3.- Teatre aplicat i discapacitat sensorial 1.4.- Teatre aplicat i discapacitat intel·lectual 1.5.- Teatre aplicat i discapacitat motora 2.- Teatre aplicat i alumnes amb Altes Capacitats: L'educació del talent 3.- Teatre aplicat i xiquets hospitalitzats 4.- Teatre aplicat a minories ètniques i de deprivación sociocultural 5. Teatre del record 5..1.- Teatre per al record i remiscencia. 5.2. Orientacions sobre el procés de recollida d'històries orals per a la creació de textos teatral i per al desenvolupament de produccions dramàtica a partir d'elles. 5. 3. La Caixa dels Records. 5. 4. Teatre sènior. 6. Estratègies dramàtiques per a la rehabilitació amb persones majors 6. 1. Tècniques dramàtiques en la *psicoestimulación d'ancians. 6. 2. Línies d'intervenció per a enfocar la dramaterapia en els programes d'intervenció en les residències d'ancians: la pèrdua, la soledat, la resignació i la il·lusió. 6.3 Disseny de programes d'intervenció. Àrees: emocions, sentiments, desitjos, sentits i comunicació. 6. 4. El teatre adaptat a les teràpies ocupacionals. 6.5. Activitats d'estimulació: motora, memòria, ruptura de l'aïllament i relacions socials. 7. Neurodrama. Dramaterapia en la demència. Relacions entre teatre i neurociència. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Necessitats específiques de suport educatiu i Teatre Aplicat 1.1.- Teatre aplicat i dificultats d'aprenentatge 1.2.- Teatre aplicat i problemes de conducta 1.3.- Teatre aplicat i discapacitat sensorial 1.4.- Teatre aplicat i discapacitat intel·lectual 1.5.- Teatre aplicat i discapacitat motora 2.- Teatre aplicat i alumnes amb Altes Capacitats: L'educació del talent 3.- Teatre aplicat i xiquets hospitalitzats 4.- Teatre aplicat a minories ètniques i de deprivación sociocultural 5. Teatre del record 5..1.- Teatre per al record i remiscencia. 5.2. Orientacions sobre el procés de recollida d'històries orals per a la creació de textos teatral i per al desenvolupament de produccions dramàtica a partir d'elles. 5. 3. La Caixa dels Records. 5. 4. Teatre sènior. 6. Estratègies dramàtiques per a la rehabilitació amb persones majors 6. 1. Tècniques dramàtiques en la *psicoestimulación d'ancians. 6. 2. Línies d'intervenció per a enfocar la dramaterapia en els programes d'intervenció en les residències d'ancians: la pèrdua, la soledat, la resignació i la il·lusió. 6.3 Disseny de programes d'intervenció. Àrees: emocions, sentiments, desitjos, sentits i comunicació. 6. 4. El teatre adaptat a les teràpies ocupacionals. 6.5. Activitats d'estimulació: motora, memòria, ruptura de l'aïllament i relacions socials. 7. Neurodrama. Dramaterapia en la demència. Relacions entre teatre i neurociència. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Teatre a les presons i teatre en els museus [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Teatre a les presons i teatre en els museus [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Marc per a la comprensió del teatre a les presons 1.1.- Antecedents i història del TP 1.2.- La relació presó-teatre 1.3.- Disseny d'experiències de dramatització teatral a la presons 1.4.- Avaluació de les experiències de dramatització a les presons 1.5.- Analisis del cas Teatre *Yeses 2.- Marc per a la comprensió del teatre en els museus 2.1.- Formes de representació de teatre en els museus 2.2.- Disseny d'experiències de teatre en els museus 2.3.- Avaluació de les experiències de dramatització en els museus 2.4.- Anàlisi de casos [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Marc per a la comprensió del teatre a les presons 1.1.- Antecedents i història del TP 1.2.- La relació presó-teatre 1.3.- Disseny d'experiències de dramatització teatral a la presons 1.4.- Avaluació de les experiències de dramatització a les presons 1.5.- Analisis del cas Teatre *Yeses 2.- Marc per a la comprensió del teatre en els museus 2.1.- Formes de representació de teatre en els museus 2.2.- Disseny d'experiències de teatre en els museus 2.3.- Avaluació de les experiències de dramatització en els museus 2.4.- Anàlisi de casos [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 15 [NOMBRE_MATERIA] => Introducció a les psicoteràpies i Enfocaments actuals de dramaterapia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Introducció a les psicoteràpies i Enfocaments actuals de dramaterapia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Marc per a la comprensió de la *Dramaterapia 1.1.- Psicotearapia 1.2.- Teràpia ocupacional 1.3.- Teatre i atenció psiquiàtrica. 3. Temes de la Dramaterapia 4. Teatre i musicoteràpia 5. Teatre i danzaterapia . 6. Últims enfocament en el camp de la Dramterapia: narradrama, dramaterapia transpersonal espiritual, mètode del rol i el mètode del desenvolupament transformador. 8. La funció del dramaterapeuta [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Marc per a la comprensió de la *Dramaterapia 1.1.- Psicotearapia 1.2.- Teràpia ocupacional 1.3.- Teatre i atenció psiquiàtrica. 3. Temes de la Dramaterapia 4. Teatre i musicoteràpia 5. Teatre i danzaterapia . 6. Últims enfocament en el camp de la Dramterapia: narradrama, dramaterapia transpersonal espiritual, mètode del rol i el mètode del desenvolupament transformador. 8. La funció del dramaterapeuta [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Psicodrama i Sociodrama [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Psicodrama i Sociodrama [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Mòdul 1. Psicodrama 1.1. El Teatre espontaneo de J.L. Bru. 1.2. Marc de referència del Psicodrama: la *teoria del rol, la sociometria; creativitat i espontaneïtat. 1.3. Dimensions teo¿riques en la metodologia del Psicodrama: temps, espai, realitat i cosmos. 1.4. Els instruments psicodramáticos: escenari, protagonista, director, jo auxiliar i grup. 1.5. Períodes del procés terapèutic en el Psicodrama: posada en marxa, fase d'acció i compartir. 1.6. Técncias de producció dramàtica aplicades al Psicodrama Module 2. Sociodrama 2.1. Orígens i objectius del Sociodrama 2.2. Elements i procés 2.3. Àmbits d'ús del Sociodrama 2.4. Tècniques de producció dramàtica aplicades al Sociodrama [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Mòdul 1. Psicodrama 1.1. El Teatre espontaneo de J.L. Bru. 1.2. Marc de referència del Psicodrama: la *teoria del rol, la sociometria; creativitat i espontaneïtat. 1.3. Dimensions teo¿riques en la metodologia del Psicodrama: temps, espai, realitat i cosmos. 1.4. Els instruments psicodramáticos: escenari, protagonista, director, jo auxiliar i grup. 1.5. Períodes del procés terapèutic en el Psicodrama: posada en marxa, fase d'acció i compartir. 1.6. Técncias de producció dramàtica aplicades al Psicodrama Module 2. Sociodrama 2.1. Orígens i objectius del Sociodrama 2.2. Elements i procés 2.3. Àmbits d'ús del Sociodrama 2.4. Tècniques de producció dramàtica aplicades al Sociodrama [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 13 [NOMBRE_MATERIA] => Comunicació empresarial i noves orientacions del teatre en les organitzacions [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Comunicació empresarial i noves orientacions del teatre en les organitzacions [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Comunicació verbal, comunicació no verbal. 2. Les ciències de la comunicació no verbal. 2.1. Elements de *Cinèsica. 2.2. Elements de *Proxémica 2.3. *Paralenguaje 3. La comunicació eficaç. Estils comunicatius 3.1. Comunicació assertiva 3.2. Comunicació afectiva-efectiva 3.3. Comunicació reeixida 4. La paraula en públic. Habilitats comunicatiu lingüístiques 4.1. Preparació del discurs 4.2. Exposició del discurs 5. Elaboració de presentacions visuals. 6. Ús dels diferents mitjans tècnics. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Comunicació verbal, comunicació no verbal. 2. Les ciències de la comunicació no verbal. 2.1. Elements de *Cinèsica. 2.2. Elements de *Proxémica 2.3. *Paralenguaje 3. La comunicació eficaç. Estils comunicatius 3.1. Comunicació assertiva 3.2. Comunicació afectiva-efectiva 3.3. Comunicació reeixida 4. La paraula en públic. Habilitats comunicatiu lingüístiques 4.1. Preparació del discurs 4.2. Exposició del discurs 5. Elaboració de presentacions visuals. 6. Ús dels diferents mitjans tècnics. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) [11] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 14 [NOMBRE_MATERIA] => Clown empresarial i tècniques teatrals per al coaching [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Clown empresarial i tècniques teatrals per al coaching [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Emocions positives i humor positiu. 2. La funció social i terapèutica del *clown 3. La poètica del *clown. 4. El taller de *risoterapia. 5. Beneficis psicològics i fisiològics del riure i l'humor positiu. Efectes de l'humor sobre la salut. 6. L'humor en la relació *psicoterapeútica 7. La *risoterapia i la gestió de les emocions i l'alliberament de l'estrés en les organitzacions. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Emocions positives i humor positiu. 2. La funció social i terapèutica del *clown 3. La poètica del *clown. 4. El taller de *risoterapia. 5. Beneficis psicològics i fisiològics del riure i l'humor positiu. Efectes de l'humor sobre la salut. 6. L'humor en la relació *psicoterapeútica 7. La *risoterapia i la gestió de les emocions i l'alliberament de l'estrés en les organitzacions. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 12 ) [12] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Metodologia d'investigació, orientació per a les pràctiques i avaluació de les activitats dramàtiques [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Metodologia d'investigació, orientació per a les pràctiques i avaluació de les activitats dramàtiques [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 Introducció al coneixement científic. Característiques generals del coneixement científic en contraposició a altres tipus de coneixement. El mètode científic i les ciències socials. Relació entre teoria, mètode i tècniques d'investigació social. 2 La investigació en ciències socials Etapes del procés d'investigació. El projecte, el disseny i l'estratègia d'investigació. Determinació del tema i el problema d'investigació. Variables i instruments 3 Estratègies d'investigació en ciències socials Metodologies d'investigació: descriptives, correlacional i experimental Dissenys d'investigació. 4. El projecte d'investigació La relació entre marc teòric, objectius i estratègia metodològica. L'adequació instrumental entre objectius i tècniques de recol·lecció d'informació. L'anàlisi descriptiva i inferencial de les dades. 5. L'informe d'investigació. Escriptura de l'informe final d'investigació o la tesi. Les normes editorials. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1 Introducció al coneixement científic. Característiques generals del coneixement científic en contraposició a altres tipus de coneixement. El mètode científic i les ciències socials. Relació entre teoria, mètode i tècniques d'investigació social. 2 La investigació en ciències socials Etapes del procés d'investigació. El projecte, el disseny i l'estratègia d'investigació. Determinació del tema i el problema d'investigació. Variables i instruments 3 Estratègies d'investigació en ciències socials Metodologies d'investigació: descriptives, correlacional i experimental Dissenys d'investigació. 4. El projecte d'investigació La relació entre marc teòric, objectius i estratègia metodològica. L'adequació instrumental entre objectius i tècniques de recol·lecció d'informació. L'anàlisi descriptiva i inferencial de les dades. 5. L'informe d'investigació. Escriptura de l'informe final d'investigació o la tesi. Les normes editorials. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 13 ) [13] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques en Teatre Aplicat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques en Teatre Aplicat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Teatre Aplicat [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Teatre Aplicat [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 14 ) [14] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23411040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => TFM [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => TFM [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 15 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp136382 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Abellán Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado Psicología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni57968 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Alfonso Benlliure [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6414 [EMAIL_FACULTAD] => vicente.alfonso@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp376671 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Bautista Querol [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor de Secundaria. Centro Integrado Público FP Mislata [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp336678 [NOMBRE_PERSONA] => María Isabel [APELLIDOS] => Bayona Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Actriz, dramaturga, directora, gestora y mediadora cultural. Actualmente combina su faceta creativa con la docencia en el Máster en Teatro Aplicado de la Universitat de València y el Postgrado en Arts Escèniques i Educació del Institut del Teatre. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp65775 [NOMBRE_PERSONA] => Marc [APELLIDOS] => Escrig Escrig [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ingeniería Técnica en Informática de Gestión [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp136381 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => Fernández Espinosa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Diplomada en Psicología. Directora Psicodramática. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp95342 [NOMBRE_PERSONA] => Domingo Javier [APELLIDOS] => Fos Ferrandis [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni56132 [NOMBRE_PERSONA] => Gemma [APELLIDOS] => García Soriano [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I6685 [EMAIL_FACULTAD] => gemma.garcia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp336558 [NOMBRE_PERSONA] => Lluis [APELLIDOS] => Graells Montserrat [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Institut del Teatre. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni56176 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Herreras Maldonado [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filosofia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M8702 [EMAIL_FACULTAD] => hemalen@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni14594 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard Vicent [APELLIDOS] => Huerta Ramón [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp103883 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Jara Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni56251 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Jardón Giner [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp47249 [NOMBRE_PERSONA] => Tomás [APELLIDOS] => Motos Teruel [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Miembro Academia de las Artes Escénicas de España. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp62486 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús Alejandro [APELLIDOS] => Muñoz Saiz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Actor (Pont Flotant) - Porf.Ed.Secundaria. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp17128 [NOMBRE_PERSONA] => Antoni [APELLIDOS] => Navarro Amorós [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedràtic de llengua i literatura.Máster en Didactica del Arte Dramático por la UQAM. Licenciatura en Filología Hispánica [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp18423 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Ortolá Ferrando [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Actor, director y profesor. Institut de Teatre de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp16794 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Palanca Santamaría [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director. EM de Teatro de Aldaia y Alaquás [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp336538 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Palomares Carrasco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor y Director de teatro [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp26819 [NOMBRE_PERSONA] => Patricia [APELLIDOS] => Pardo Pescador [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Autora teatral. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp112952 [NOMBRE_PERSONA] => Clara Isabel [APELLIDOS] => Pérez Herrero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora. Museu Comarcal de l'Horta Sud Josep Ferrís March [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp18420 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Picó Puchades [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor,. Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni3332 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón J. [APELLIDOS] => Roselló Ivars [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Professor Titular d'Universitat. Departament de Filologia Catalana. Universitat de València [NPI] => H3423 [EMAIL_FACULTAD] => rosello@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp300689 [NOMBRE_PERSONA] => Olga [APELLIDOS] => Vinyals Martori [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Artescena Social [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni57968 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Alfonso Benlliure [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6414 [EMAIL_FACULTAD] => vicente.alfonso@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp47249 [NOMBRE_PERSONA] => Tomás [APELLIDOS] => Motos Teruel [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Miembro Academia de las Artes Escénicas de España. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp17128 [NOMBRE_PERSONA] => Antoni [APELLIDOS] => Navarro Amorós [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedràtic de llengua i literatura.Máster en Didactica del Arte Dramático por la UQAM. Licenciatura en Filología Hispánica [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Teatre Aplicat


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 30/09/2023

Data inici: Octubre 2023

Data fi: Maig 2025

Matrícula: 2500 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Els estudiants del Màster en Teatre Aplicat són alumnes diplomats de diferents graus com a Magisteri, Psicologia, Psicopedagogia, Educació Social però també llicenciats de l'Escola Superior d'Art Dramàtic, i professionals en exercici en qualsevol nivell educatiu (Infantil, Primària, ESO, Batxillerats), animadors socioculturals, educadors socials i educadors en general, formadors i *coach en empreses, etc. El programa va dirigit als professors de Taller de Teatre/Dramatització educació secundària i Batxillerat Artístic, professors de primària interessats a utilitzar el teatre i l'educació artística a les seues aules, els professionals que treballen o estan compromesos en el teatre de joves, en el teatre en la comunitat, i educadors i treballadors socials que lluiten contra l'exclusió social. A psicòlegs i dramaterapeutas que utilitzen les tècniques teatrals com un mitjà de tractament individual i col·lectiu, i altres professionals que treballen en la transformació personal a través de l'experiència artística. I als professionals del teatre i coach que en el «teatre empresa» (business theatre) utilitzen els recursos i estratègies actorales per a la formació contínua en aspectes rellevants de la cultura empresarial, com la motivació i qualitat de vida, la seguretat en el treball, l'afrontament de l'estrés, les relacions humanes i habilitats socials, la creativitat, la presa de decisions, la responsabilitat social, etc.

Modalitat: Presencial

Lloc d'impartició: Antiguo Edificio Escuela de Magisterio. Avda. Alcalde Reig 8, Valencia.

Horari: Dimecres i Dijous, de 17.00 a 21.00h

Més informació

Objectius del curs

Desenvolupar habilitats que capaciten per a una comprensió sistemàtica i una presa de consciència crítica dels coneixements teòrics rellevants i del seu impacte sobre la pràctica del teatre aplicat.
" Saber aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos multidisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi del Teatre Aplicat.
" Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Leer más

Objectius professionals

El programa del MTA ofereix l'oportunitat d'especialització en:
a) Teatre en l'educació i Teatre social
b) Dramaterapia

Leer más

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò