8a Edició - Codi 23412350/23411060

Array ( [CODIGO] => 23412350/23411060 [EDICION] => 8 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 400 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 18/10/2023 [FECHA_FIN] => 22/12/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Magisteri [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 14/10/2023 [AREA] => 4 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => mediacion-escuela-red [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Charo [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Vázquez Santos [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => charo.vazquez@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Ciències de l´Educació [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització de Formació de Mediadors en Contextos Educatius: La Mediació a l'Escola i en la Xarxa [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dimarts i Dijous de vesprada, [REQUISITOS_TITULACION] => Persones Llicenciades, Graduades o Diplomades de qualsevol titulació, especialment Graduades en magisteri, treball social, educació social, pedagogia, Màster en Professor d'Educació Secundària i d'Investigació en didàctiques específiques. Estudiants als quals els falte menys d'un 10% dels crèdits del pla nou. Aquests estudiants es comprometen a tindre la llicenciatura o el grau abans que finalitze el curs. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El màster del qual forma part aquest postgrau té entre els seus objectius: introduir la importància de la fisiologia del cervell i del Sistema nerviós i endocrí per a controlar impulsos i emocions i resoldre conflictes, el de sensibilitzar els estudiants per al tractament educatiu dels conflictes escolars i descobrir la perspectiva positiva del conflicte, aprendre a analitzar conflictes i a aplicar la legislació vigent, conéixer diversos processos de resolució de conflictes i *ciberconflictos, presentar l'aportació de la mediació escolar a curt, mitjà i llarg termini i adquirir les estratègies i habilitats necessàries per a complir la funció. També treballarem la identificació i tractament de l'assetjament escolar i tècniques d'educació emocional, així com estudi de casos i pràctiques directes. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Completen la formació dels següents professionals i està reforçat per l'ORDRE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'actualitza la normativa que regula l'elaboració dels plans de convivència en els centres educatius de la Comunitat Valenciana i s'estableixen els protocols d'actuació i intervenció davant supòsits de violència escolar: - Mestres i mestres d'infantil i primària de qualsevol especialitat - Professorat de secundària de qualsevol especialitat - Professorat universitari de qualsevol especialitat - Orientadors i orientadores dels serveis psicopedagògics i dels centres educatius - Professionals de la Psicologia i Pedagogia i fins i tot del dret [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23412350/23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Implementació de Programes de Mediació en els Centres Educatius [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Implementació de Programes de Mediació en els Centres Educatius [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 6. Programes educatius de resposta no violenta als conflictes (història, exemples, limitacions, implementació) 7. Implementació de la mediació en els centres. Cultura de mediació 8. Els mediadors en els centres: selecció i formació. 9. Materials per a la formació. 10. Creació i acció d'una comissió de convivència 11. La mediació des de la perspectiva de la funció directiva - Importància del control de la contingència. Tota la comunitat educativa. - Importància de la mediació des de l'exercici de la funció directiva. - Importància de la gestió dels conflictes. Situacions habituals - La mediació com a recurs del docent. 12. Estudi del funcionament d'un centre que té implantada la mediació: procés de selecció formació i implantació. 13. Millores que es produeixen en els centres després de la implantació de la cultura de mediació: estudi de casos reals. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 6. Programes educatius de resposta no violenta als conflictes (història, exemples, limitacions, implementació) 7. Implementació de la mediació en els centres. Cultura de mediació 8. Els mediadors en els centres: selecció i formació. 9. Materials per a la formació. 10. Creació i acció d'una comissió de convivència 11. La mediació des de la perspectiva de la funció directiva - Importància del control de la contingència. Tota la comunitat educativa. - Importància de la mediació des de l'exercici de la funció directiva. - Importància de la gestió dels conflictes. Situacions habituals - La mediació com a recurs del docent. 12. Estudi del funcionament d'un centre que té implantada la mediació: procés de selecció formació i implantació. 13. Millores que es produeixen en els centres després de la implantació de la cultura de mediació: estudi de casos reals. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23412350/23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Educació per a la Convivència [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Educació per a la Convivència [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Aspectes morals i ètics de la mediació 2. Conflictos amb l'administració: menjadors escolars i empreses mercantils com a exemple 3. Educació i conflicte: conflicte, disrupció i violència 4. Assetjament escolar 5. Afrontament de conflictes des de l'educació per a la convivència 6. Competències i desenvolupament moral 7. Regulació normativa de la mediació escolar i de la convivència escolar 8. Organismes i recursos de l'administració educativa en convivència escolar. 9. Documents organitzatius dels centres en matèria de convivència escolar: RRI i plans de convivència [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Aspectes morals i ètics de la mediació 2. Conflictos amb l'administració: menjadors escolars i empreses mercantils com a exemple 3. Educació i conflicte: conflicte, disrupció i violència 4. Assetjament escolar 5. Afrontament de conflictes des de l'educació per a la convivència 6. Competències i desenvolupament moral 7. Regulació normativa de la mediació escolar i de la convivència escolar 8. Organismes i recursos de l'administració educativa en convivència escolar. 9. Documents organitzatius dels centres en matèria de convivència escolar: RRI i plans de convivència [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23412350/23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => La Mediació Escolar com a mètode efectiu de Resolució de Conflictes. Anàlisi de casos pràctics [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La Mediació Escolar com a mètode efectiu de Resolució de Conflictes. Anàlisi de casos pràctics [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Concepte d 2. Fases d'una mediació. 3. Perfil d'una persona mediadora. 4. Labors de l'equip de mediació. 5. Estudi de casos. Exemples pràctics. Assistència a pràctiques de mediació com a observadors. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Concepte d 2. Fases d'una mediació. 3. Perfil d'una persona mediadora. 4. Labors de l'equip de mediació. 5. Estudi de casos. Exemples pràctics. Assistència a pràctiques de mediació com a observadors. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23412350/23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Tècniques de comunicació, aprenentatge i salut emocional [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Tècniques de comunicació, aprenentatge i salut emocional [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Negociació,mediació, arbitratge, i judici: diferències pràctiques i epistemològiques 2. Aprenentatge emocional per al control de les emocions: El paper de les emocions / Quan l'emoció no es controla i Programa de control 3. Combatre la reactivitat biològica: Entrenament en respiracions i Entrenament en relaxació 4. Aprendre a pensar en positiu 5. Detectar creences irracionals o disfuncionals 6. Aprendre a substituir-les per creences racionals, funcionals. 7. Aprendre a flexibilitzar pensament. 8. Estils de Comunicació interpersonal - gressiu/assertiu/passiu - Fomentar un estil de comunicació assertiu. - Exercitar la manera en què diem que no, demanem un canvi de conducta, afrontem una crítica defensem els nostres drets, punts de vista, etc. - Control de la ira: - Temps fora, reestructuració cognitiva, control emocional. - Col·locar-se en el lloc de l'altre: l'empatia - Créixer-se davant les adversitats: la resiliència. A través de: Fomentar una autoestima positiva, Combatre la indefensió apresa, en el seu cas. Augmentar la tolerància a la frustració - Tècnica de la Comunicació eficaç, que consta de: Comunicació positiva Escolta activa - Tècnica de resolució de problemes. 2. Taller d'educació emocional i resolució de conflictes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Negociació,mediació, arbitratge, i judici: diferències pràctiques i epistemològiques 2. Aprenentatge emocional per al control de les emocions: El paper de les emocions / Quan l'emoció no es controla i Programa de control 3. Combatre la reactivitat biològica: Entrenament en respiracions i Entrenament en relaxació 4. Aprendre a pensar en positiu 5. Detectar creences irracionals o disfuncionals 6. Aprendre a substituir-les per creences racionals, funcionals. 7. Aprendre a flexibilitzar pensament. 8. Estils de Comunicació interpersonal - gressiu/assertiu/passiu - Fomentar un estil de comunicació assertiu. - Exercitar la manera en què diem que no, demanem un canvi de conducta, afrontem una crítica defensem els nostres drets, punts de vista, etc. - Control de la ira: - Temps fora, reestructuració cognitiva, control emocional. - Col·locar-se en el lloc de l'altre: l'empatia - Créixer-se davant les adversitats: la resiliència. A través de: Fomentar una autoestima positiva, Combatre la indefensió apresa, en el seu cas. Augmentar la tolerància a la frustració - Tècnica de la Comunicació eficaç, que consta de: Comunicació positiva Escolta activa - Tècnica de resolució de problemes. 2. Taller d'educació emocional i resolució de conflictes [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23412350/23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Estratègies practiques i efectives per a previndre i mediar conflictes a les escoles [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Estratègies practiques i efectives per a previndre i mediar conflictes a les escoles [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Marc jurídic de la mediación: Llei 24/2018, de 5 de desembre, de mediació de la Comunitat Valenciana 2. Habilitats del professorat per a l'exercici de la tutoria 3. Estratègies per a l'acció tutorial - respecte a l'alumnat, per a afavorir la convivència a l'aula i el centre educatiu. - respecte al professorat, per a aconseguir la coordinació necessària en el treball dels equips docents. - respecte a les famílies, per a aconseguir la necessària implicació i compromís en el procés educatiu dels seus fills i filles. 4. Assetjament escolar: detecció i intervenció 5. Estratègies d'Inclusió amb alumnes de Necessitats Educatives Especials a l'aula 6. L'estructura cooperativa de l'aprenentatge i la seua relació amb la convivència. 7. Equips cooperatius i relacions interpersonals 8. La participació social i ciutadana des de l'escola [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Marc jurídic de la mediación: Llei 24/2018, de 5 de desembre, de mediació de la Comunitat Valenciana 2. Habilitats del professorat per a l'exercici de la tutoria 3. Estratègies per a l'acció tutorial - respecte a l'alumnat, per a afavorir la convivència a l'aula i el centre educatiu. - respecte al professorat, per a aconseguir la coordinació necessària en el treball dels equips docents. - respecte a les famílies, per a aconseguir la necessària implicació i compromís en el procés educatiu dels seus fills i filles. 4. Assetjament escolar: detecció i intervenció 5. Estratègies d'Inclusió amb alumnes de Necessitats Educatives Especials a l'aula 6. L'estructura cooperativa de l'aprenentatge i la seua relació amb la convivència. 7. Equips cooperatius i relacions interpersonals 8. La participació social i ciutadana des de l'escola [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23412350/23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Ciutadania Digital. Ús de la Xarxa en Menors. Mediació Policial, Comunitària i Intercultural i la seua Relació amb els Centres Educatius [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Ciutadania Digital. Ús de la Xarxa en Menors. Mediació Policial, Comunitària i Intercultural i la seua Relació amb els Centres Educatius [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Pla director per a la convivència i seguretat en els centres escolars. 3 hores 2. Modalitats de la mediació policial/ comunitària-intercultural (preventiva, rehabilitadora i transformadora). 3 hores 3. Actuació policial en centres escolars (programa safe school) 3 hores 4. Programes de mediació policial europeus i la seua relació amb escoles europees i espanyoles. 3 hores 5. Exercicis i casos pràctics. 5 hores 6. Utilització de la xarxa per part dels menors. bretxa digital xoc cultural. Codi penal. Cultura de la privacitat. Rastre digital. Reputació en línia. riscos i perills en la xarxa. 3 hores - Incomunicació en la xarxa - Ús abusiu o addicció - Accés a c ntinguts inapropiats - Tipus d'assetjament: ciberbullyng grooming sexting i altres - Xarxes socials en diferents suportes - Intervenció davant conflictes en la xarxa. nivells parentals, escolars policials. Mediació i ajuda [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Pla director per a la convivència i seguretat en els centres escolars. 3 hores 2. Modalitats de la mediació policial/ comunitària-intercultural (preventiva, rehabilitadora i transformadora). 3 hores 3. Actuació policial en centres escolars (programa safe school) 3 hores 4. Programes de mediació policial europeus i la seua relació amb escoles europees i espanyoles. 3 hores 5. Exercicis i casos pràctics. 5 hores 6. Utilització de la xarxa per part dels menors. bretxa digital xoc cultural. Codi penal. Cultura de la privacitat. Rastre digital. Reputació en línia. riscos i perills en la xarxa. 3 hores - Incomunicació en la xarxa - Ús abusiu o addicció - Accés a c ntinguts inapropiats - Tipus d'assetjament: ciberbullyng grooming sexting i altres - Xarxes socials en diferents suportes - Intervenció davant conflictes en la xarxa. nivells parentals, escolars policials. Mediació i ajuda [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23412350/23411060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Inclusió de la perspectiva de gènere en la Convivència Escolar, en la resolució de conflictes i en la mediació escolar [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Inclusió de la perspectiva de gènere en la Convivència Escolar, en la resolució de conflictes i en la mediació escolar [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Perspectiva de gènere. 2. El gènere en l'educació per a la convivència. 3. Estratègies de resolució de conflictes des de la perspectiva de gènere. Tipus de conflictes escolars. 4. La mediació com a instrument per a aconseguir la igualtat de gènere en l'àmbit educatiu. Estratègies per a la detecció i prevenció de la violència de gènere en l'adolescència. - Tècniques de Comunicació i aprenentatge emocional des de la perspectiva de gènere. - Bones pràctiques en mediació des de la perspectiva de gènere en els centres educatius. - Parelles i Internet [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Perspectiva de gènere. 2. El gènere en l'educació per a la convivència. 3. Estratègies de resolució de conflictes des de la perspectiva de gènere. Tipus de conflictes escolars. 4. La mediació com a instrument per a aconseguir la igualtat de gènere en l'àmbit educatiu. Estratègies per a la detecció i prevenció de la violència de gènere en l'adolescència. - Tècniques de Comunicació i aprenentatge emocional des de la perspectiva de gènere. - Bones pràctiques en mediació des de la perspectiva de gènere en els centres educatius. - Parelles i Internet [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp47392 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Berlanga Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Inspector Policia Local. Coordinador Operativo del servicio de mediación policial de Valencia. Experto Europeo en Prevención y Lucha Contra el Crimen. European Project Assistant Secretaría de Jefatura. Policía Local Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp41310 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Marcos [APELLIDOS] => Calatayud Giner [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director. Instituto de E.S. San Vicente Ferrer, instituto ganador de numerosos premios del día Europeo de la Mediación [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni23467 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Caurín Alonso [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València. Coordinador de Igualdad, convivencia y Mediación del IES San Vicente Ferrer. Miembro de Grupos de Innovación Educativa. [NPI] => M9554 [EMAIL_FACULTAD] => carcaua@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni66417 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => García Montagud [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Derecho Canónico [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp102591 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => García Platas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Oficial Coordinador de la Policía de Barrio. Oficial Coordinador de la Policía de Barrio en la segunda Unidad de Distrito (Ruzafa) de la Policía Local de Valencia. Diplomado en Relaciones humanas, Educación y Administración Familiar (Facultad de Psicología de Universidad de Valencia). Policía Científica (2003). Experto en ciudadanía digital y acoso en la red. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp377580 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Haro Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora de la Universidad Internacional de Valencia. Autora del libro "Soy Mediador, soy Mediadora". Mediadora en contextos educativos. Desarrollo de proyectos en Educación de las Emociones y Cultura de Paz. Formadora especializada en Autoestima y Habilidades Sociales [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp24842 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => Hernández Gil [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Asociación Democrática Provincial de Jubilados y Pensionistas de Valencia. Experta en Mediación familiar. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp67882 [NOMBRE_PERSONA] => José Francisco [APELLIDOS] => Mazón Herrero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Científico del Instituto Valenciano de Neurociencias (IVANN). Neuropsicólogo Clñinico. Profesor Asociado de Universidad Departament de Psicobiologia, Universitat de València. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni55179 [NOMBRE_PERSONA] => Arnaldo [APELLIDOS] => Mira Pérez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València. Experto en enseñanza en contextos difíciles. Miembro de Grupos de Innovación Educativa. [NPI] => N7796 [EMAIL_FACULTAD] => armipe@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni25877 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio José [APELLIDOS] => Morales Hernandez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M9739 [EMAIL_FACULTAD] => anmoher@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni67612 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Nadal Ruiz [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor. Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir". Experiencia en gestión de personal y equipos de trabajo. Experiencia en adaptar y modernizar departamentos administrativos, financieros y organizativos. Experto en Mediación familiar. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp53386 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Peris Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mediadora civil y mercantil. Especialista en Mediación familiar Abogada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp26979 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Ramos Olivares [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Ordenación Académica. Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni63272 [NOMBRE_PERSONA] => Helena [APELLIDOS] => Rausell Guillot [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Contratada Doctora. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València. Experta en coeducación e Igualdad. [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp102587 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Pedro [APELLIDOS] => Serrano Latorre [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagogo y diplomado en magisterio. Profesor de secundaria. Experto en enseñanza en contextos difíciles. Miembro de Grupos de Innovación Educativa. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp102592 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Simarro García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Maestro, Pedagogo y Orientador Escolar. Experto en enseñanza en contextos difíciles. Miembro de Grupos de Innovación Educativa. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp376981 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Soler Martinez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Inspectora de Educcación. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni74751 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Talavera Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Contratada Doctora. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València. Vicedecana de Prácticas de la Facultad de Magisterio. [NPI] => M8228 [EMAIL_FACULTAD] => taormar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni59342 [NOMBRE_PERSONA] => Raúl [APELLIDOS] => Tárraga Mínguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad. Departament de Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València. Experto en Pedagogía Terapeútica. [NPI] => I5116 [EMAIL_FACULTAD] => tamin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni65811 [NOMBRE_PERSONA] => María Isabel [APELLIDOS] => Viana Orta [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Contratada Doctora. Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València. [NPI] => M7669 [EMAIL_FACULTAD] => maiviaor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp144665 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Vidal Conesa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Filosofía y C.C. Educación. U.V . Máster en Género y Políticas igualdad. U.V. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni23467 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Caurín Alonso [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València. Coordinador de Igualdad, convivencia y Mediación del IES San Vicente Ferrer. Miembro de Grupos de Innovación Educativa. [NPI] => M9554 [EMAIL_FACULTAD] => carcaua@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni74751 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Talavera Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Contratada Doctora. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València. Vicedecana de Prácticas de la Facultad de Magisterio. [NPI] => M8228 [EMAIL_FACULTAD] => taormar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d'Especialització de Formació de Mediadors en Contextos Educatius: La Mediació a l'Escola i en la Xarxa


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 30.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 14/10/2023

Data inici: Octubre 2023

Data fi: Desembre 2024

Matrícula: 400 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Persones Llicenciades, Graduades o Diplomades de qualsevol titulació, especialment Graduades en magisteri, treball social, educació social, pedagogia, Màster en Professor d'Educació Secundària i d'Investigació en didàctiques específiques. Estudiants als quals els falte menys d'un 10% dels crèdits del pla nou. Aquests estudiants es comprometen a tindre la llicenciatura o el grau abans que finalitze el curs.

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició:

Horari: Dimarts i Dijous de vesprada,

Més informació

Objectius del curs

El màster del qual forma part aquest postgrau té entre els seus objectius: introduir la importància de la fisiologia del cervell i del Sistema nerviós i endocrí per a controlar impulsos i emocions i resoldre conflictes, el de sensibilitzar els estudiants per al tractament educatiu dels conflictes escolars i descobrir la perspectiva positiva del conflicte, aprendre a analitzar conflictes i a aplicar la legislació vigent, conéixer diversos processos de resolució de conflictes i *ciberconflictos, presentar l'aportació de la mediació escolar a curt, mitjà i llarg termini i adquirir les estratègies i habilitats necessàries per a complir la funció. També treballarem la identificació i tractament de l'assetjament escolar i tècniques d'educació emocional, així com estudi de casos i pràctiques directes.

Objectius professionals

Completen la formació dels següents professionals i està reforçat per l'ORDRE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'actualitza la normativa que regula l'elaboració dels plans de convivència en els centres educatius de la Comunitat Valenciana i s'estableixen els protocols d'actuació i intervenció davant supòsits de violència escolar:
- Mestres i mestres d'infantil i primària de qualsevol especialitat
- Professorat de secundària de qualsevol especialitat

Leer más

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò