7a Edició - Codi 23412330

Array ( [CODIGO] => 23412330 [EDICION] => 7 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 750 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 02/11/2023 [FECHA_FIN] => 24/02/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Magisteri [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 20/10/2023 [AREA] => 4 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => innovacion-mejora-docencia [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Charo [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Vázquez Santos [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => charo.vazquez@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Ciències de l´Educació [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització: Competència Digital Docent [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dimarts i dijous de 17,30 a 20,30 hores Inici: 7 NOVEMBRE DE 2023----FINAL: 22 FEBRER 2024, [REQUISITOS_TITULACION] => Alumnat diplomat, Graduat o Llicenciat Universitaris Nacionals o Estrangeres; de Magisteri i/o d'altres titulacions. També a professionals de l'àmbit educatiu-formatiu i estudiants d'últim curs de carrera que reunisquen els requisits ( quedar menys d'un 10% per a obtindre títol de grau, condicionats a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic). Professionals relacionats amb l'àmbit pedagògic o tecnològic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Millorar la Competència Digital Docent (*CDD) desenvolupant habilitats tecnològiques i pedagògiques optimitzant el potencial d'innovació i millora professional que tenen les TIC [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => La formació en Competència Digital Docent (*CDD) és una competència transversal relacionada amb qualsevol àmbit laboral i especialment amb l'educació formal i no formal en totes les etapes i nivells educatius. La *CDD és valorada en proves de selecció del professorat (bosses d'interins o processos d'oposició i/o selectius. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23412330 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Informació i alfabetització informacional: gestionar informació en entorns digitals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Informació i alfabetització informacional: gestionar informació en entorns digitals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => DESCRIPTORS - El desenvolupament de la Competència en el Maneig d'Informació (CMI) i les seues aplicacions pràctiques - Maneig i funcionament de bases de dades i repositoris educatius institucionals i privats - La web i els seus continguts: Open Access, Open Sources i Internet Invisible - Gestió de la informació i gestió del coneixement - Formació en xarxa: plataformes educatives i MOOCs [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => DESCRIPTORS - El desenvolupament de la Competència en el Maneig d'Informació (CMI) i les seues aplicacions pràctiques - Maneig i funcionament de bases de dades i repositoris educatius institucionals i privats - La web i els seus continguts: Open Access, Open Sources i Internet Invisible - Gestió de la informació i gestió del coneixement - Formació en xarxa: plataformes educatives i MOOCs [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23412330 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Comunicació i col·laboració: Àmbit soci-comunicatiu de la Competència Digital [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Comunicació i col·laboració: Àmbit soci-comunicatiu de la Competència Digital [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Plataformes virtuals d'aprenentatge (*Edmodo, Google Classroom, Moodle) i eines generadores de recursos educatius - Xarxes socials educatives i entorns col·laboratius: ús educatiu-formatiu de Twitter, YouTube, - Edició d'àudio i vídeo: edició, reproducció, allotjament i emissió en streaming - Programari de videoconferència síncron i asíncron: *Blackboard *Collaborate, Zoom, Meet de Google. - Aproximació i ús crític i segur de xarxes socials educatives i professionals - Ús d'entorns col·laboratius i aplicant normes de Netiqueta [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Plataformes virtuals d'aprenentatge (*Edmodo, Google Classroom, Moodle) i eines generadores de recursos educatius - Xarxes socials educatives i entorns col·laboratius: ús educatiu-formatiu de Twitter, YouTube, - Edició d'àudio i vídeo: edició, reproducció, allotjament i emissió en streaming - Programari de videoconferència síncron i asíncron: *Blackboard *Collaborate, Zoom, Meet de Google. - Aproximació i ús crític i segur de xarxes socials educatives i professionals - Ús d'entorns col·laboratius i aplicant normes de Netiqueta [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23412330 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Creació i avaluació de continguts digitals: L'ensenyament-aprenentatge i l'avaluació en entorns virtuals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Creació i avaluació de continguts digitals: L'ensenyament-aprenentatge i l'avaluació en entorns virtuals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Aprendre a desenvolupar continguts digitals generant coneixement, aplicable, crític i útil mitjançant recursos digitals. - Estratègies i procediments per a avaluar els aprenentatges en entorns virtuals - Aprendre i ensenyar en entorns virtuals d'aprenentatge (*Moodle, *Edmodo, ) i aules d'aprenentatge digital - Aplicació educativa de les Pedagogies Emergents com a possibilitat de les tecnologies emergents: aprenentatge cooperatiu, aprenentatge servei, *flipped *classroom (classe invertida) - Creació i *co-creació de contingut educatiu digital per a diferents nivells educatius - Fonaments del *mobile *learning i coneixement i ús de dispositius mòbils en l'ensenyament-aprenentatge - Estímul de processos d'ensenyament i d'aprenentatge a partir entorns digitals multimèdia - Activitats i estratègies per a desenvolupar la CD de docents i discents - Drets d'autor i llicències [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Aprendre a desenvolupar continguts digitals generant coneixement, aplicable, crític i útil mitjançant recursos digitals. - Estratègies i procediments per a avaluar els aprenentatges en entorns virtuals - Aprendre i ensenyar en entorns virtuals d'aprenentatge (*Moodle, *Edmodo, ) i aules d'aprenentatge digital - Aplicació educativa de les Pedagogies Emergents com a possibilitat de les tecnologies emergents: aprenentatge cooperatiu, aprenentatge servei, *flipped *classroom (classe invertida) - Creació i *co-creació de contingut educatiu digital per a diferents nivells educatius - Fonaments del *mobile *learning i coneixement i ús de dispositius mòbils en l'ensenyament-aprenentatge - Estímul de processos d'ensenyament i d'aprenentatge a partir entorns digitals multimèdia - Activitats i estratègies per a desenvolupar la CD de docents i discents - Drets d'autor i llicències [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23412330 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Seguretat i ciutadania digital crítica: identitat, drets i bones pràctiques en entorns digitals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Seguretat i ciutadania digital crítica: identitat, drets i bones pràctiques en entorns digitals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Les mesures de seguretat per a protegir dispositius, dades i continguts digitals - Les dades personals i identitat digital - drets d'autor i les llicències a la informació i als continguts digitals - Prevenció i protecció de la salut en entorns digitals - Sostenibilitat i protecció mediambiental en processos d'immersió digital - Gestió de la petjada i identitat digital - Formació de *ciber ciutadans i d'una consciència ciutadana global - Construcció de la identitat digital - Programes de mediació i pacificació digital en centres educatius - Aspectes legals i jurídics de l'ús de la xarxa, serveis i dispositius digitals: Drets i deures en entorns digitals - Prevenció de problemes i riscos relacionats amb l'ús de les TIC - Infància, joventut i famílies en xarxa - Característiques i principis per a seleccionar programari i apps educatives [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Les mesures de seguretat per a protegir dispositius, dades i continguts digitals - Les dades personals i identitat digital - drets d'autor i les llicències a la informació i als continguts digitals - Prevenció i protecció de la salut en entorns digitals - Sostenibilitat i protecció mediambiental en processos d'immersió digital - Gestió de la petjada i identitat digital - Formació de *ciber ciutadans i d'una consciència ciutadana global - Construcció de la identitat digital - Programes de mediació i pacificació digital en centres educatius - Aspectes legals i jurídics de l'ús de la xarxa, serveis i dispositius digitals: Drets i deures en entorns digitals - Prevenció de problemes i riscos relacionats amb l'ús de les TIC - Infància, joventut i famílies en xarxa - Característiques i principis per a seleccionar programari i apps educatives [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23412330 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Solució de problemes, innovació i programació amb TIC [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Solució de problemes, innovació i programació amb TIC [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Identificació i solució de problemes digitals en entorns educatius - Identificar necessitats tecnològiques i de formació digital - Innovar i usar la tecnologia digital de manera creativa - els problemes i aplicacions de les aules virtuals en la gestió de la docència - Societat xarxa, educació i tecnologia - Creació d'aplicacions educatives per a dispositius mòbils: MIT App Inventor (Android). - Fonaments i llenguatges de programació Llenguatges de programació amb orientació educativa [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Identificació i solució de problemes digitals en entorns educatius - Identificar necessitats tecnològiques i de formació digital - Innovar i usar la tecnologia digital de manera creativa - els problemes i aplicacions de les aules virtuals en la gestió de la docència - Societat xarxa, educació i tecnologia - Creació d'aplicacions educatives per a dispositius mòbils: MIT App Inventor (Android). - Fonaments i llenguatges de programació Llenguatges de programació amb orientació educativa [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23412330 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Projecte Final d'Aprenentatge [PAA] [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Projecte Final d'Aprenentatge [PAA] [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Sintetitzar els aprenentatges realitzats durant el postgrau - Usar les TIC per a realitzar projectes d'innovació o investigació relacionats amb l'ensenyament o l'aprenentatge de qualsevol disciplina. - Reflexionar la importància i les aplicacions de la tecnologia en els contextos educatius - Ser capaç de generar planificar, executar i avaluar projectes i iniciatives docents mediades per TIC - Compartir amb la comunitat educativa els resultats del PAA [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Sintetitzar els aprenentatges realitzats durant el postgrau - Usar les TIC per a realitzar projectes d'innovació o investigació relacionats amb l'ensenyament o l'aprenentatge de qualsevol disciplina. - Reflexionar la importància i les aplicacions de la tecnologia en els contextos educatius - Ser capaç de generar planificar, executar i avaluar projectes i iniciatives docents mediades per TIC - Compartir amb la comunitat educativa els resultats del PAA [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni65159 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Carlos [APELLIDOS] => Colomer Rubio [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M8581 [EMAIL_FACULTAD] => corujuan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni2951 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Díaz Barahona [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp43891 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Gadea Mira [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Grupo Sorolla. Profesor/ICT Head of Departament. Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => Grupo Sorolla. Profesor/ICT Head of Departament ) [3] => Array ( [DNI] => uni29147 [NOMBRE_PERSONA] => Héctor [APELLIDOS] => Hernández Gasso [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni65362 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Hurtado Soler [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni67022 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Lizandra Mora [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni65446 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Martínez Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Dr. Profesor Departamento de Derecho Constitucional, Titular Cátedra Microsoft. Universitat de Valencia. Ha sido Presidente de APEP [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni59333 [NOMBRE_PERSONA] => Cristóbal Nico [APELLIDOS] => Suárez Guerrero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M2062 [EMAIL_FACULTAD] => suague@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni2951 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Díaz Barahona [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d'Especialització: Competència Digital Docent


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 30.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 20/10/2023

Data inici: Novembre 2023

Data fi: Febrer 2024

Matrícula: 750 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Alumnat diplomat, Graduat o Llicenciat Universitaris Nacionals o Estrangeres; de Magisteri i/o d'altres titulacions. També a professionals de l'àmbit educatiu-formatiu i estudiants d'últim curs de carrera que reunisquen els requisits ( quedar menys d'un 10% per a obtindre títol de grau, condicionats a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic). Professionals relacionats amb l'àmbit pedagògic o tecnològic.

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició:

Horari: Dimarts i dijous de 17,30 a 20,30 hores Inici: 7 NOVEMBRE DE 2023----FINAL: 22 FEBRER 2024,

Més informació

Objectius del curs

Millorar la Competència Digital Docent (*CDD) desenvolupant habilitats tecnològiques i pedagògiques optimitzant el potencial d'innovació i millora professional que tenen les TIC

Objectius professionals

La formació en Competència Digital Docent (*CDD) és una competència transversal relacionada amb qualsevol àmbit laboral i especialment amb l'educació formal i no formal en totes les etapes i nivells educatius. La *CDD és valorada en proves de selecció del professorat (bosses d'interins o processos d'oposició i/o selectius.

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò