22a Edició - Codi 24412070

Array ( [CODIGO] => 24412070 [EDICION] => 22 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 990 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 08/11/2024 [FECHA_FIN] => 28/06/2025 [LUGAR] => Fundación Universidad-Empresa [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 26/10/2024 [AREA] => 4 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Associació Valenciana d'Educadors de Museus i Patrimonis- AVALEM [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => gestion-museos [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Ciències de l´Educació [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització Educació Artística i Gestió de Museus [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Divendres de 17.00 a 21.00 i dissabtes de 9.00 a 13.00 hores [REQUISITOS_TITULACION] => Entre les persones més adequades per cursar el curs estarien les titulades amb graus o llicenciatures d'Història de l'Art, Belles Arts, Filosofia, Treball Social, Sociologia, Pedagogia, Mestres i Mestres, Professorat dels diferents nivells educatius (Infantil, Primària i Secundària) , Professionals amb titulació universitària de l'Ensenyament, especialistes en Comunicació, Educació, professionals dels Museus amb titulació universitària i persones interessades en l'art, els museus, el patrimoni i l'ensenyament que tinguen titulació universitària. Estudiants a qui els faltin menys del 20% dels crèdits per finalitzar els estudis de grau, condicionat a finalitzar-los al mateix curs acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Els museus són referents culturals i socials, entitats representatives de primer ordre. La preparació per a la gestió cultural dels museus ha estat, durant els darrers anys, una preocupació destacable de les universitats. El gir educatiu ha propiciat nous interessos i pràctiques on cal cobrir les necessitats educatives dels museus formant mediadors. Aquest diploma despecialització en educació artística i gestió de museus té com a objectiu preparar adequadament els professionals que conduiran els gabinets didàctics dels museus i actualitzar els coneixements de les persones que ja treballen en aquesta àrea. Per mitjà del curs, es capacitarà el personal dels departaments educatius per desenvolupar estratègies adaptades i es tractarà de generar noves actituds i valors educatius encaminats a formar professionals versàtils al camp de la cultura. A més, s¿oferirà informació i formació actualitzada de les diferents dimensions que requerirà el perfil d¿educadors especialitzats en la intervenció educativa sobre el patrimoni de museus, on s¿escenificarà aquelles oportunitats d¿intervenció que tindrà el futur educador per aproximar-se a la realitat històrica i social de els actuals referents generals. Beneficis d'estudiar l'especialització en Educació Artística i Gestió de Museus: - Apropar-se al món laboral que generen els museus i la resta dofertes educatives - Autogestionar i desenvolupar el teu propi criteri educatiu artístic i museístic. - Pràctiques per fomentar el potencial individual i col·lectiu sobre la base dels coneixements adquirits durant el curs. - Conèixer els professionals que actualment gestionen els museus. - Conèixer tots els processos, dinàmiques i enfocaments tant de professionals com propis per poder accedir a qualsevol àrea deducació artística i gestió de museus. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia de treball serà activa i participativa. Es potenciarà la implicació de lalumnat no només en les tasques proposades pel professorat, sinó també en les activitats que poden sorgir de les diferents persones i equips de treball. - Exposicions teòriques per emmarcar i situar els continguts del programa. - Exercicis pràctics per tirar endavant lanàlisi crítica de situacions, projectes i experiències. - Utilització de diversos recursos (vídeos, materials escrits) a partir dels quals es faran comentaris, discussions i debats sobre els problemes que presenten. - Posar en pràctica estratègies que serviran per promoure i realitzar activitats als museus i espais patrimonials. - Entre les estratègies metodològiques fonamentals: Metodologies comunicatives i participatives Discussió, debat, pros i contra. Metodologies heurístiques: interrogació divergent, llançament dhipòtesis, construcció dinstruments i mecanismes dindagació, etc. Metodologies creatives: solució creativa de problemes, analogia inusual, etc. Les bases teòriques que cal conèixer estan aportades sobre la base de les classes impartides pel professorat adscrit a cada matèria. La classe va acompanyada de sessions tutorials on cada estudiant podrà exposar les seues impressions i necessitats. Més enllà de la recepció passiva dels continguts, els docents intentaran aportar un esquema participatiu que es resoldrà sobre la base de les dinàmiques de grup i la participació activa en debats i exposicions. L'horari de les classes en línia està previst per impartir-se en temps real amb enregistrament, de manera que l'alumnat que es connecta en aquest horari té l'opció de participar a la sessió. Totes les sessions seran enregistrades i pujades a la plataforma en streaming perquè l'alumnat les tingui disponibles en qualsevol moment. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El diploma d'especialització en educació artística i gestió de museus és un curs que ofereix coneixements amplis per formar professionals en matèria d'art i educació, capaços d'analitzar, dissenyar, produir i gestionar projectes didàctics a museus amb finalitats educatives. Amb aquest Diploma despecialització es pretén atendre la demanda social deducadors, mediadors i comunicadors per a les institucions, empreses i plataformes culturals. Detallem quines són les principals sortides professionals a l'àrea d'educació artística i gestió de museus per la seva titulació: - Gabinets educatius de museus. - Educació en patrimonis i entorns patrimonialitzats. - Assessoria i gestió educativa a galeries d'art públiques i privades. - Organització i gestió educativa dactivitats i tallers institucionals (ajuntaments, diputació, consorcis, comarcals, ministeri, conselleries). - Organització i gestió educativa dactivitats i tallers per a centres educatius públics i privats. - Organització i gestió educativa dactivitats per a empreses doci i acadèmies dart. - Organització d'activitats per a operadors turístics i empreses de turisme. - Projectes deducació artística per a centres datenció, centres de dia, hospitals, residències i espais doci. - Creació dempreses especialitzades i educació artística.  Museus. - Centres culturals. - Centres Educatius. [CRITERIO_ADMISION] => En cas que hi hagi més de 20 sol·licituds d'admissió es valorarà el CV dels qui es preinscriguin a partir de la seva idoneïtat per matricular-se al curs, atenent la seva formació, experiència i interès per la proposta. [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => Conéixer la realitat actual dels museus i els seus gabinets educatius. Escriure correctament un treball final amb què finalitzar la formació rebuda. Identificar els problemes actuals tant als museus com als gabinets educatius de les institucions culturals. Llegir articles i llibres sobre les temàtiques vinculades a l'educació als museus i la gestió d'institucions. Comprendre allò que s'ha après, presenta la informació de forma personal, interpretant les dades i redactant informes. Aplicar allò après utilitzant dades adequades per completar un problema o tasca. Usar la informació rebuda durant les classes per poder recollir dades amb les quals calcular les possibilitats de tirar endavant propostes innovadoresestablir, incloure, produir, projectar, proporcionar, relacionant els diferents elements apresos. Sintetitzar per crear iniciatives, integrant aspectes apresos i combinant idees, aplicant el coneixement i les habilitats anteriors per produir alguna cosa nova. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24412070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Educar des del museu [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Educar des del museu [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Presentació del curs i característiques de cada apartat destacant la necessitat dels gabinets didàctics als museus - Estat actual de la situació dels gabinets didàctics - Defensar la presència de professionals específics a l'equip del museu - El museu d'art com a eina de treball per a l'educació artística - El paper social i cultural del professional de la mediació educativa a museus - Conceptes i teories al voltant del museu com a institució - Els museus d'art i la seva evolució com a entitats amb característiques pròpies definitòries - La recepció de la cultura a través del museu [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Presentació del curs i característiques de cada apartat destacant la necessitat dels gabinets didàctics als museus - Estat actual de la situació dels gabinets didàctics - Defensar la presència de professionals específics a l'equip del museu - El museu d'art com a eina de treball per a l'educació artística - El paper social i cultural del professional de la mediació educativa a museus - Conceptes i teories al voltant del museu com a institució - Els museus d'art i la seva evolució com a entitats amb característiques pròpies definitòries - La recepció de la cultura a través del museu [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24412070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => El fet artístic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => El fet artístic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Les teories estètiques i el coneixement del fet artístic - La creativitat com a argument estimulant de l'art - Els processos de lectura artística dels diferents públics - La crítica d'art i els mecanismes que la regeixen - Les funcions del curador d'exposicions i les responsabilitats del promotor artístic - Dinàmiques de la creativitat a les manifestacions artístiques - Els plantejaments estètics a les col·leccions de museus - La mirada de l'historiador i la mirada del creador [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Les teories estètiques i el coneixement del fet artístic - La creativitat com a argument estimulant de l'art - Els processos de lectura artística dels diferents públics - La crítica d'art i els mecanismes que la regeixen - Les funcions del curador d'exposicions i les responsabilitats del promotor artístic - Dinàmiques de la creativitat a les manifestacions artístiques - Els plantejaments estètics a les col·leccions de museus - La mirada de l'historiador i la mirada del creador [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24412070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Gestió i comunicació a les indústries culturals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gestió i comunicació a les indústries culturals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - La indústria cultural i el màrqueting de les institucions culturals. - Teories de la comunicació i seducció comunicativa. - Les xarxes socials i el potencial de difusió. - Tecnologies digitals al servei de les estratègies dels museus. - Accessibilitat i qualitat a les visites a museus. - Publicitat de les activitats que sorganitzen. - Organització de les accions educatives. - Restauració del patrimoni. Una eina que també educa. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - La indústria cultural i el màrqueting de les institucions culturals. - Teories de la comunicació i seducció comunicativa. - Les xarxes socials i el potencial de difusió. - Tecnologies digitals al servei de les estratègies dels museus. - Accessibilitat i qualitat a les visites a museus. - Publicitat de les activitats que sorganitzen. - Organització de les accions educatives. - Restauració del patrimoni. Una eina que també educa. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24412070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Nous models de museus i educació en línia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Nous models de museus i educació en línia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Processos dadequació entre accions educatives en museus presencials i online. - Transmetre les realitats socials i culturals als públics del museu. - Utilitzar els recursos digitals per atraure nous públics al museu. - Les possibilitats de lacció educativa a les xarxes socials del museu. - Organització d'estratègies educatives en línia a museus i entorns patrimonials.  Connexions internacionals entre museus i institucions. - Publicitar i gestionar format en línia de les activitats educatives del museu. - Museologia crítica i noves museologies per adequar la mediació educativa a les necessitats actuals. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Processos dadequació entre accions educatives en museus presencials i online. - Transmetre les realitats socials i culturals als públics del museu. - Utilitzar els recursos digitals per atraure nous públics al museu. - Les possibilitats de lacció educativa a les xarxes socials del museu. - Organització d'estratègies educatives en línia a museus i entorns patrimonials.  Connexions internacionals entre museus i institucions. - Publicitar i gestionar format en línia de les activitats educatives del museu. - Museologia crítica i noves museologies per adequar la mediació educativa a les necessitats actuals. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24412070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Treball final [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball final [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Educar la sensibilitat artística i la percepció visual en làmbit de leducació no formal. Coneixement dels llenguatges artístics i aprofitament a l'educació en museus. -Els continguts extracurriculars com a base de la mediació i l'educació als museus. -Revisió comparativa entre metodologies tradicionals i propostes actuals. -Ser conscient del paper del mediador als entorns culturals. Posada en pràctica propostes didàctiques i activitats als museus i entorns patrimonials. Establir criteris per a treballar en equip en un entorn cultural o patrimonial. Aprendre a gestionar de manera col·laborativa un entorn cultural, un museu o un entorn patrimonial. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Educar la sensibilitat artística i la percepció visual en làmbit de leducació no formal. Coneixement dels llenguatges artístics i aprofitament a l'educació en museus. -Els continguts extracurriculars com a base de la mediació i l'educació als museus. -Revisió comparativa entre metodologies tradicionals i propostes actuals. -Ser conscient del paper del mediador als entorns culturals. Posada en pràctica propostes didàctiques i activitats als museus i entorns patrimonials. Establir criteris per a treballar en equip en un entorn cultural o patrimonial. Aprendre a gestionar de manera col·laborativa un entorn cultural, un museu o un entorn patrimonial. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni57968 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Alfonso Benlliure [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6414 [EMAIL_FACULTAD] => vicente.alfonso@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp61805 [NOMBRE_PERSONA] => María del Pilar [APELLIDOS] => Bosch Roig [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora de I+D+i. Vitruvian Technologies, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp451593 [NOMBRE_PERSONA] => Joana María [APELLIDOS] => Chilet Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Especialista en Producciones audiovisuales [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni8978 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Cuadrado García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comercialització i Investigació de Mercats. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp34237 [NOMBRE_PERSONA] => Liliane [APELLIDOS] => Cuesta Davignon [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Conservadora. Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias González Martí. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni31140 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Espert Lozano [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M2254 [EMAIL_FACULTAD] => eslosal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp34716 [NOMBRE_PERSONA] => María Jesús [APELLIDOS] => Francés Gandía [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Auxiliar de 2ª. Registro de la Propiedad de Ontinyent [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni66407 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Gómez Aguilella [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => VIU Valencia International University [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni78879 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard Vicent [APELLIDOS] => Huerta Ramón [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de lEducació Física, Artística i Música. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H1138 [EMAIL_FACULTAD] => huertar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni78862 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Jardón Giner [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => H2663 [EMAIL_FACULTAD] => jardon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp376753 [NOMBRE_PERSONA] => Irene [APELLIDOS] => Llàcer Sancho [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Tècnica d'educació i programes culturals IVAM [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp122865 [NOMBRE_PERSONA] => Nicolás [APELLIDOS] => Llorens Lebeau [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Llicenciat en Filosofia. Estudis de postgrau en estètica. Fotògraf [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp451595 [NOMBRE_PERSONA] => Adrián [APELLIDOS] => Mateo "Dridali" [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Artista Urbano [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp451599 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Mateu Salinas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnica del Museu de Belles Arts de Xàtiva-Casa de l'Ensenyança [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp451601 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Monleón Oliva [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Didáctica de las Artes. Maestro de Educación Infantil [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni45523 [NOMBRE_PERSONA] => Germán [APELLIDOS] => Navarro Espinach [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Universidad. Universidad de Zaragoza [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp112952 [NOMBRE_PERSONA] => Clara Isabel [APELLIDOS] => Pérez Herrero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora. Museu Comarcal de l'Horta Sud Josep Ferrís March [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni79522 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Ramón Camps [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de lEducació Física, Artística i Música. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => M4430 [EMAIL_FACULTAD] => rira2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp42198 [NOMBRE_PERSONA] => Marc [APELLIDOS] => Ribera Giner [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Museu del Taulell d'Onda / Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp33219 [NOMBRE_PERSONA] => Estrella [APELLIDOS] => Rodríguez Roncero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable del Departament d¿Educació. Museu de Belles Arts de València de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni6989 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Roig Picazo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad. Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp451597 [NOMBRE_PERSONA] => Lucía [APELLIDOS] => Rueda Gascó [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Artista y docente [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp34383 [NOMBRE_PERSONA] => Joan Josep [APELLIDOS] => Soler Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director de Funciones. Ayuntamiento de Albaida [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni79249 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Soto González [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de lEducació Física, Artística i Música. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => G7127 [EMAIL_FACULTAD] => m.dolores.soto@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp300621 [NOMBRE_PERSONA] => María Isabel [APELLIDOS] => Vidagañ Murgui [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Professora Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni78879 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard Vicent [APELLIDOS] => Huerta Ramón [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de lEducació Física, Artística i Música. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H1138 [EMAIL_FACULTAD] => huertar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2024/2025

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 30.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 26/10/2024

Data inici: Novembre 2024

Data fi: Juny 2025

Matrícula: 990 € (import preu públic)

Modalitat: Presencial

Col·laborador: Associació Valenciana d'Educadors de Museus i Patrimonis- AVALEM

Lloc d'impartició: Fundación Universidad-Empresa

Horari: Divendres de 17.00 a 21.00 i dissabtes de 9.00 a 13.00 hores

Més informació

Objectius del curs

Els museus són referents culturals i socials, entitats representatives de primer ordre. La preparació per a la gestió cultural dels museus ha estat, durant els darrers anys, una preocupació destacable de les universitats. El gir educatiu ha propiciat nous interessos i pràctiques on cal cobrir les necessitats educatives dels museus formant mediadors. Aquest diploma despecialització en educació artística i gestió de museus té com a objectiu preparar adequadament els professionals que conduiran els gabinets didàctics dels museus i actualitzar els coneixements de les persones que ja treballen en aquesta àrea. Per mitjà del curs, es capacitarà el personal dels departaments educatius per desenvolupar estratègies adaptades i es tractarà de generar noves actituds i valors educatius encaminats a formar professionals versàtils al camp de la cultura.
A més, s¿oferirà informació i formació actualitzada de les diferents dimensions que requerirà el perfil d¿educadors especialitzats en la intervenció educativa sobre el patrimoni de museus, on s¿escenificarà aquelles oportunitats d¿intervenció que tindrà el futur educador per aproximar-se a la realitat històrica i social de els actuals referents generals.
Beneficis d'estudiar l'especialització en Educació Artística i Gestió de Museus:

Leer más

Objectius professionals

El diploma d'especialització en educació artística i gestió de museus és un curs que ofereix coneixements amplis per formar professionals en matèria d'art i educació, capaços d'analitzar, dissenyar, produir i gestionar projectes didàctics a museus amb finalitats educatives. Amb aquest Diploma despecialització es pretén atendre la demanda social deducadors, mediadors i comunicadors per a les institucions, empreses i plataformes culturals. Detallem quines són les principals sortides professionals a l'àrea d'educació artística i gestió de museus per la seva titulació:
- Gabinets educatius de museus.
- Educació en patrimonis i entorns patrimonialitzats.

Leer más

Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò