10a Edició - Codi 23412340

Array ( [CODIGO] => 23412340 [EDICION] => 10 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 550 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 02/11/2023 [FECHA_FIN] => 28/04/2024 [LUGAR] => Aula Virtual [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Magisteri [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 14/10/2023 [AREA] => 4 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => educacion-lectora-literaria [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Charo [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Vázquez Santos [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => charo.vazquez@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Ciències de l´Educació [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització d'Educació Lectora i Literària en el Segle XXI [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats i graduades, diplomats i llicenciats amb interés en l'educació lectora i literària en els seus diferents vessants, especialment mestres i docents d'educació infantil, primària i secundària, Màster en Professor en Educació Secundària i Màster d'Investigació en Didàctiques Específiques, però també, bibliotecaris, gestors culturals i altres professionals relacionats amb l'educació lectora i literària com a mediadors, il·lustradors o treballadors d'editorials [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Objectius generals del títol: - Reflexionar sobre la lectura i el món del llibre com a eixos per a establir les bases de l'educació lectora i literària en la formació de l'ésser humà en les diferents etapes escolars i al llarg de la vida (life-long-learning). - Aprofundir en la didàctica de la lectura i la lectura literària en els *diferents nivells educatius (Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat). - Desenvolupar i millorar la competència *lectoliteraria docent i dels diferents professionals implicats en l'ensenyament de la literatura i la lectura. - Promoure pràctiques innovadores, d'investigació i de millora professional en didàctica de la literatura i la lectura. *Objectivos específics del títol: - Promoure la lectura, la lectura literària i l'escriptura crítica i creativa com a fonaments de l'educació lectora i literària i la construcció de la identitat personal i social. - Desenvolupar capacitats, habilitats, estratègies, destreses i hàbits per a l'ensenyament de la lectura i la lectura literària en àmbits formals i no formals. - Conéixer els reptes i les dificultats de l'educació lectora i literària en el segle XXI. - Explorar i conéixer les possibilitats dels diferents factors implicats en la didàctica de la lectura i la literatura. - Aprendrer a analitzar i generar materials didàctics adequats als diferents nivells educatius, etapes i interessos lectors. - Aprofitar el potencial de l'educació *lectoliteraria en la construcció de la ciutadania i la formació integral de l'ésser humà. - Generar un espai de reflexió i de diàleg crític entre tots els implicats en l'educació lectora i literària. - Aprendre a dissenyar, sistematitzar i coordinar accions, experiències, activitats i dinàmiques entorn de l'ensenyament de la lectura i la lectura literària. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23412340 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Educació lectora i literària [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Educació lectora i literària [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => La matèria s'estructura al voltant dels següents mòduls o nuclis temàtics, que al seu torn es concreten en unitats: 1. Lectura, literatura i la seua didàctica en contextos multiculturals i plurilingües. En el context actual, caracteritzat per la diversitat cultural i lingüística, resulta essencial començar un postgrau d'aquestes característiques amb la reflexió entorn de la lectura i les implicacions de l'ensenyament de la lectura i especialment la lectura literària en contextos multiculturals i multilingües, sense perdre de vista la rellevància de les noves tecnologies en la lectura i el perfil del lector actual. Amb aquest objectiu es revisaran de manera crítica les diferents competències implicades en la lectura i les estratègies més adequades per a la seua adquisició i desenvolupament en contextos caracteritzats per la diversitat cultural i lingüística. Com també es reflexionarà sobre les fronteres i censures de la lectura i la lectura literària d'acord amb els valors educatius, la ideologia i els hàbits de lectura de la població, interpretats juntament amb altres productes culturals de consum per a poder emmarcar el seu ensenyament en les actuals coordenades sociohistóricas. 2. L'ensenyament de la literatura i l'aprenentatge de la lectura en l'educació formal. El segon mòdul es construeix entorn de l'interrogant clau de la didàctica de la literatura i la lectura en el segle XXI, això és: com afrontar l'ensenyament de la literatura i l'aprenentatge de la lectura en totes les etapes de l'escolaritat obligatòria; des d'educació infantil, passant per primària, fins a arribar a educació secundària amb la finalitat de mostrar com generar els vincles adequats entre les diferents etapes educatives. Les tècniques, estratègies, metodologies i textos difereixen amb escreix en funció de l'edat i els interessos; per aquest motiu, el mòdul planteja diferents possibilitats metodològiques en didàctica de la literatura i aprofundeix en la seua aplicació a les aules. [DESCRIPCION2] => 3. Els clàssics en la educació lectora i literària. La lectura dels clàssics en l'actualitat va més enllà d'una concepció de la tradició literària com a mera consecució de corrents, períodes històrics, obres i autors emblemàtics més o menys reconeguts culturalment. De fet, la lectura dels clàssics en els nostres dies excedeix la frontera literària i ens obliga a un plantejament educatiu que, sense oblidar les bases teòriques i metodològiques de l'educació literària, integre els noves pràctiques lletrades de xiquets i adolescents. En aquest mòdul estudiarem les potencialitats didàctiques dels clàssics literaris d'acord amb el concepte de cànon, el coneixement interpretatiu de temàtiques universals, les aportacions en l'aprenentatge lingüístic i les possibilitats per al foment lector mitjançant l'estudi de les relacions intertextuals i les possibilitats de lectura intermedial a través d'adaptacions, versions i altres reescriptures multimodals. En última instància, es pretén també que l'alumnat conega i gaudi dels clàssics literaris (els de tradició popular i els medievals, els de la LIJ i els d'aventures, els denominats universals o els associats a determinades cultures europees) com a experiència estètica de lectura. 4. El patrimoni folklòric universal en la didàctica de la literatura i la lectura. Sovint emprat la primera etapa educativa, això és, Educació Infantil, i amb més freqüència, relegat segons s'avança en l'edat i en el currículum, com es pot observar en els diferents cicles d'Educació Primària, Secundària i Batxillerat, en aquest mòdul es planteja i aprofundeix en la importància del patrimoni folklòric universal en la formació de lectors i en l'ensenyament de la lectura literària en les distantas etapes educatives com a eina fonamental per a la construcció d'identitats plurals i crítiques amb la realitat contemporània. El descobriment del patrimoni, tant propi com universal, i la seua íntima relació amb la educació lectora i literària. [DESCRIPCION3] => La lectura dels clàssics en l'actualitat va més enllà d'una concepció de la tradició literària com a mera consecució de corrents, períodes històrics, obres i autors emblemàtics més o menys reconeguts culturalment. De fet, la lectura dels clàssics en els nostres dies excedeix la frontera literària i ens obliga a un plantejament educatiu que, sense oblidar els bases teòriques i metodològiques de l'educació literària, integre els noves pràctiques lletrades de xiquets i adolescents. En aquest mòdul estudiarem els potencialitats didàctiques dels clàssics literaris d'acord amb el concepte de cànon, el coneixement interpretatiu de temàtiques universals, els aportacions en l'aprenentatge lingüístic i els possibilitats per al foment lector mitjançant l'estudi dels relacions intertextuals i els possibilitats de lectura intermedial a través d'adaptacions, versions i altres reescriptures *multimodals. En última instància, és pretén també que l'alumnat conega i gaudi dels clàssics literaris (els de tradició popular i els medievals, els de la LIJ i els d'aventures, els denominats universals o els associats a determinades cultures europees) com a experiència estètica de lectura. 4. El patrimoni folklòric universal en la didàctica de la literatura i la lectura. Sovint emprat la primera etapa educativa, això és, Educació Infantil, i amb més freqüència, relegat segons s'avança en l'edat i en el currículum, com és pot observar en els diferents cicles d'Educació Primària, Secundària i Batxillerat, en aquest mòdul és planteja i aprofundeix en la importància del patrimoni folklòric universal en la formació de lectors i en l'ensenyament de la lectura literària en els distantas etapes educatives com a eina fonamental per a la construcció d'identitats plurals i crítiques amb la realitat contemporània. El descobriment del patrimoni, tant propi com universal, i la seua íntima relació amb la educació lectora i literària. [DESCRIPCION1_VAL] => La matèria s'estructura al voltant dels següents mòduls o nuclis temàtics, que al seu torn es concreten en unitats: 1. Lectura, literatura i la seua didàctica en contextos multiculturals i plurilingües. En el context actual, caracteritzat per la diversitat cultural i lingüística, resulta essencial començar un postgrau d'aquestes característiques amb la reflexió entorn de la lectura i les implicacions de l'ensenyament de la lectura i especialment la lectura literària en contextos multiculturals i multilingües, sense perdre de vista la rellevància de les noves tecnologies en la lectura i el perfil del lector actual. Amb aquest objectiu es revisaran de manera crítica les diferents competències implicades en la lectura i les estratègies més adequades per a la seua adquisició i desenvolupament en contextos caracteritzats per la diversitat cultural i lingüística. Com també es reflexionarà sobre les fronteres i censures de la lectura i la lectura literària d'acord amb els valors educatius, la ideologia i els hàbits de lectura de la població, interpretats juntament amb altres productes culturals de consum per a poder emmarcar el seu ensenyament en les actuals coordenades sociohistóricas. 2. L'ensenyament de la literatura i l'aprenentatge de la lectura en l'educació formal. El segon mòdul es construeix entorn de l'interrogant clau de la didàctica de la literatura i la lectura en el segle XXI, això és: com afrontar l'ensenyament de la literatura i l'aprenentatge de la lectura en totes les etapes de l'escolaritat obligatòria; des d'educació infantil, passant per primària, fins a arribar a educació secundària amb la finalitat de mostrar com generar els vincles adequats entre les diferents etapes educatives. Les tècniques, estratègies, metodologies i textos difereixen amb escreix en funció de l'edat i els interessos; per aquest motiu, el mòdul planteja diferents possibilitats metodològiques en didàctica de la literatura i aprofundeix en la seua aplicació a les aules. [DESCRIPCION2_VAL] => 3. Els clàssics en la educació lectora i literària. La lectura dels clàssics en l'actualitat va més enllà d'una concepció de la tradició literària com a mera consecució de corrents, períodes històrics, obres i autors emblemàtics més o menys reconeguts culturalment. De fet, la lectura dels clàssics en els nostres dies excedeix la frontera literària i ens obliga a un plantejament educatiu que, sense oblidar les bases teòriques i metodològiques de l'educació literària, integre els noves pràctiques lletrades de xiquets i adolescents. En aquest mòdul estudiarem les potencialitats didàctiques dels clàssics literaris d'acord amb el concepte de cànon, el coneixement interpretatiu de temàtiques universals, les aportacions en l'aprenentatge lingüístic i les possibilitats per al foment lector mitjançant l'estudi de les relacions intertextuals i les possibilitats de lectura intermedial a través d'adaptacions, versions i altres reescriptures multimodals. En última instància, es pretén també que l'alumnat conega i gaudi dels clàssics literaris (els de tradició popular i els medievals, els de la LIJ i els d'aventures, els denominats universals o els associats a determinades cultures europees) com a experiència estètica de lectura. 4. El patrimoni folklòric universal en la didàctica de la literatura i la lectura. Sovint emprat la primera etapa educativa, això és, Educació Infantil, i amb més freqüència, relegat segons s'avança en l'edat i en el currículum, com es pot observar en els diferents cicles d'Educació Primària, Secundària i Batxillerat, en aquest mòdul es planteja i aprofundeix en la importància del patrimoni folklòric universal en la formació de lectors i en l'ensenyament de la lectura literària en les distantas etapes educatives com a eina fonamental per a la construcció d'identitats plurals i crítiques amb la realitat contemporània. El descobriment del patrimoni, tant propi com universal, i la seua íntima relació amb la educació lectora i literària. [DESCRIPCION3_VAL] => La lectura dels clàssics en l'actualitat va més enllà d'una concepció de la tradició literària com a mera consecució de corrents, períodes històrics, obres i autors emblemàtics més o menys reconeguts culturalment. De fet, la lectura dels clàssics en els nostres dies excedeix la frontera literària i ens obliga a un plantejament educatiu que, sense oblidar els bases teòriques i metodològiques de l'educació literària, integre els noves pràctiques lletrades de xiquets i adolescents. En aquest mòdul estudiarem els potencialitats didàctiques dels clàssics literaris d'acord amb el concepte de cànon, el coneixement interpretatiu de temàtiques universals, els aportacions en l'aprenentatge lingüístic i els possibilitats per al foment lector mitjançant l'estudi dels relacions intertextuals i els possibilitats de lectura intermedial a través d'adaptacions, versions i altres reescriptures *multimodals. En última instància, és pretén també que l'alumnat conega i gaudi dels clàssics literaris (els de tradició popular i els medievals, els de la LIJ i els d'aventures, els denominats universals o els associats a determinades cultures europees) com a experiència estètica de lectura. 4. El patrimoni folklòric universal en la didàctica de la literatura i la lectura. Sovint emprat la primera etapa educativa, això és, Educació Infantil, i amb més freqüència, relegat segons s'avança en l'edat i en el currículum, com és pot observar en els diferents cicles d'Educació Primària, Secundària i Batxillerat, en aquest mòdul és planteja i aprofundeix en la importància del patrimoni folklòric universal en la formació de lectors i en l'ensenyament de la lectura literària en els distantas etapes educatives com a eina fonamental per a la construcció d'identitats plurals i crítiques amb la realitat contemporània. El descobriment del patrimoni, tant propi com universal, i la seua íntima relació amb la educació lectora i literària. [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23412340 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Treball final de postgrau [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball final de postgrau [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El Treball final de postgrau permetrà concretar tot el procés d'aprenentatge desenvolupat per l'estudiant al llarg del Diploma en una proposta en la qual es vinculen diferents aspectes de l'educació lectora i literària i, al temps, responga als seus interessos formatius, investigadors, professionals i personals en el marc de la didàctica específica (didàctica de la literatura). [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El Treball final de postgrau permetrà concretar tot el procés d'aprenentatge desenvolupat per l'estudiant al llarg del Diploma en una proposta en la qual es vinculen diferents aspectes de l'educació lectora i literària i, al temps, responga als seus interessos formatius, investigadors, professionals i personals en el marc de la didàctica específica (didàctica de la literatura). [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni65028 [NOMBRE_PERSONA] => Sergio [APELLIDOS] => Arlandis López [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni28632 [NOMBRE_PERSONA] => Josep [APELLIDOS] => Ballester Roca [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5201 [EMAIL_FACULTAD] => jballest@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni28653 [NOMBRE_PERSONA] => Alexandre [APELLIDOS] => Bataller Català [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Professor Titular del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València [NPI] => I6978 [EMAIL_FACULTAD] => abatalle@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni43012 [NOMBRE_PERSONA] => Anna María [APELLIDOS] => Devis Arbona [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2611 [EMAIL_FACULTAD] => andear@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni58659 [NOMBRE_PERSONA] => Noelia [APELLIDOS] => Ibarra Rius [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I4358 [EMAIL_FACULTAD] => noibari@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni62771 [NOMBRE_PERSONA] => Jerónimo [APELLIDOS] => Méndez Cabrera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M7234 [EMAIL_FACULTAD] => mencaje@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni58971 [NOMBRE_PERSONA] => Miquel Àngel [APELLIDOS] => Oltra Albiach [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni70426 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Pardo Coy [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M8673 [EMAIL_FACULTAD] => romapar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni67365 [NOMBRE_PERSONA] => Francesc Josep [APELLIDOS] => Rodrigo Segura [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => Q9515 [EMAIL_FACULTAD] => franros7@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni28632 [NOMBRE_PERSONA] => Josep [APELLIDOS] => Ballester Roca [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5201 [EMAIL_FACULTAD] => jballest@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58659 [NOMBRE_PERSONA] => Noelia [APELLIDOS] => Ibarra Rius [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I4358 [EMAIL_FACULTAD] => noibari@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d'Especialització d'Educació Lectora i Literària en el Segle XXI


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 30.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 14/10/2023

Data inici: Novembre 2023

Data fi: Abril 2024

Matrícula: 550 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Graduats i graduades, diplomats i llicenciats amb interés en l'educació lectora i literària en els seus diferents vessants, especialment mestres i docents d'educació infantil, primària i secundària, Màster en Professor en Educació Secundària i Màster d'Investigació en Didàctiques Específiques, però també, bibliotecaris, gestors culturals i altres professionals relacionats amb l'educació lectora i literària com a mediadors, il·lustradors o treballadors d'editorials

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició: Aula Virtual

Horari: Online,

Més informació

Objectius del curs

Objectius generals del títol:

- Reflexionar sobre la lectura i el món del llibre com a eixos per a establir les bases de l'educació lectora i literària en la formació de l'ésser humà en les diferents etapes escolars i al llarg de la vida (life-long-learning).

Leer más

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò