6a Edició - Codi 23423050

Array ( [CODIGO] => 23423050 [EDICION] => 6 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 15.00 [FECHA_INICIO] => 30/11/2023 [FECHA_FIN] => 31/05/2024 [LUGAR] => Aula Virtual [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/11/2023 [AREA] => 4 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Fundación CIVES [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => educacion-derechos-humanos [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Merche [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ivars [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => mercedes.ivars@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Ciències de l´Educació [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Educació per a la Ciutadania Democràtica i els Drets Humans [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats i titulats universitaris en Ciències Socials, Ciències Polítiques, Filosofia, Treball Social, Pedagogia, Magisteri, Dret, Educació Social, Psicologia. Professionals amb titulació acadèmica universitària: educadors i tècnics d'intervenció social i intervenció socioeducativa i sociocultural. Professionals de formació amb titulació acadèmica universitària en organitzacions socials (*ONGD, associacions), educatives, empresarials i sindicals. Professionals de consultores i agències de formació amb titulació acadèmica universitària. Educadors d'institucions penitenciàries, educadors d'educació infantil i d'educació de persones adultes amb titulació acadèmica universitària. Assessors tecnicopedagògics, tècnics d'educació en administracions d'àmbit local i estatal amb titulació acadèmica universitària. Estudiants universitaris que tinguen com a màxim un 10% dels crèdits pendents d'avaluar per a acabar la seua formació. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Entre els seus objectius destaquen: Definir el concepte de Ciutadania i la seua estreta relació amb la democràcia, abordar la seua construcció històrica i el procés seguit en la conquesta gradual de drets i llibertats que li doten de contingut, reflectit en les Declaracions universals de drets i en el constitucionalisme contemporani. Assegurar una educació per a una ciutadania democràtica, és a dir, educació per a la democràcia i educar en democràcia, com a fi i com a mitjà de l'educació, per a la participació activa de les ciutadanes i els ciutadans en els assumptes de la vida pública que ens concerneixen. Assumir i transmetre la consideració de l'educació per a una ciutadania democràtica com un bé comú, com un procés del qual cal participar i per tant com un horitzó sempre obert i millorable que orienta les nostres accions i les nostres decisions. Dotar d'eines d'anàlisis i intervenció social als professionals de l'educació en els seus diferents àmbits i modalitats, per a fonamentar el seu exercici quotidià en termes de ciutadana democràtica i drets humans. Sensibilitzar als educadors en la necessitat que la democràcia siga considerada com un valor universalizable que oferisca la possibilitat que siga efectiu el diàleg intercultural i el respecte als drets humans. Potenciar la idea que és necessari educar en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de la convivència, així com en la prevenció de conflictes i la resolució pacífica d'aquests. Considerar i contextualitzar l'educació per a la ciutadania democràtica i els drets humans com una part substantiva de les polítiques i les pràctiques d'educació i formació al llarg de la vida, seguint els criteris prioritaris de l'agenda educativa europea i internacional. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => - Anàlisi de textos i imatges relacionats amb l'origen històric i la fonamentació teòrica de la ciutadania democràtica - Plantejament de qüestions teòriques entorn dels conceptes explicats [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => La formació aportada per aquest curs s'orienta al desenvolupament professional en àrees com ara: el disseny i gestió de programes d'intervenció socioeducativa i sociocultural en l'àmbit del menor i de la joventut, educadors en exercici, materials curriculars, innovacions socials i iniciatives formatives. També va destinat al desenvolupament professional en institucions (institucions educatives, organitzacions i xarxes socials-entre altres la Xarxa d'Escoles Ciutadanes--, famílies i comunitats, assessors de formació, etc. Per a les modalitats d'educació formal, no formal i permanent, en els diferents nivells educatius, orientades totes elles a la formació i qualificació per a l'educació en valors, en drets humans i en ciutadania, mediació intercultural, educació per a la pau, educació per al desenvolupament, etc. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23423050 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => 1. La construcció històrica de la ciutadania democràtica: principis filosòfics i actituds ètic-cíviques [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 1. La construcció històrica de la ciutadania democràtica: principis filosòfics i actituds ètic-cíviques [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1. Principis filosòfics - Els principis liberals del XVII - L'aportació de la Il·lustració en el XVIII - Les idees socialistes del XIX 1.2. Principis i actituds ètiques - La llibertat - Els drets individuals i socials - La igualtat - La justícia - La tolerància - La participació - La sostenibilitat 1.3. L'educació per a la ciutadania des de la perspectiva de gènere 1.3.1La perspectiva de gènere: instrument indispensable per a analitzar els sistemes de relacions socials i la persistent desigualtat entre dones i homes. 1.3.2Análisis de casos: història, cultura, economia, llenguatge, etc. 1.3.3 La construcció social i cultural de les identitats de gènere en el context actual. Els rols, els estereotipe de gènere i els canvis socials. 1.3.4La violència de gènere: factors de risc i factors de protecció. 1.3.5La ciutadania com a construcció històric- social i els drets de les dones com a drets humans. Els drets de ciutadania. 1.3.6Democracia, ciutadania, participació: reptes del segle XXI. 1.4. L'Educació per a la ciutadania des de la perspectiva dels Drets Humans 1.4.1. La política educativa de la UE entorn de l'Educació per a la Ciutadania. 1.4.2. Drets Humans i Educació per a la ciutadania a Espanya. Es tracta de reflexionar i debatre sobre problemes que incideixen en la pràctica dels drets humans i en l'Educació per a la ciutadania. Des d'una perspectiva global i crítica que té molt a veure amb l'enfocament filosòfic jurídic. Establint la relació entre l'Educació per a la ciutadania, que és un ensenyament per a conviure en un món envoltat de continus desafiaments, en un context d'impacte de la globalització i l'increment de la desigualtat 1.5.L'enfocament de les competències socials i ciutadanes 1.5.1. L'enfocament de les competències clau i l'aprenentatge de la ciutadania al llarg de la vida [DESCRIPCION2] => 1.5.2. La competència social i ciutadana: dimensions i components. 1.5.3. Aprenentatge i desenvolupament de les competències cíviques 1.5.3. El seu lloc en el currículum i necessitat de conjunyir l'educació amb altres instàncies i agents socials (família i municipi). [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.1. Principis filosòfics - Els principis liberals del XVII - L'aportació de la Il·lustració en el XVIII - Les idees socialistes del XIX 1.2. Principis i actituds ètiques - La llibertat - Els drets individuals i socials - La igualtat - La justícia - La tolerància - La participació - La sostenibilitat 1.3. L'educació per a la ciutadania des de la perspectiva de gènere 1.3.1La perspectiva de gènere: instrument indispensable per a analitzar els sistemes de relacions socials i la persistent desigualtat entre dones i homes. 1.3.2Análisis de casos: història, cultura, economia, llenguatge, etc. 1.3.3 La construcció social i cultural de les identitats de gènere en el context actual. Els rols, els estereotipe de gènere i els canvis socials. 1.3.4La violència de gènere: factors de risc i factors de protecció. 1.3.5La ciutadania com a construcció històric- social i els drets de les dones com a drets humans. Els drets de ciutadania. 1.3.6Democracia, ciutadania, participació: reptes del segle XXI. 1.4. L'Educació per a la ciutadania des de la perspectiva dels Drets Humans 1.4.1. La política educativa de la UE entorn de l'Educació per a la Ciutadania. 1.4.2. Drets Humans i Educació per a la ciutadania a Espanya. Es tracta de reflexionar i debatre sobre problemes que incideixen en la pràctica dels drets humans i en l'Educació per a la ciutadania. Des d'una perspectiva global i crítica que té molt a veure amb l'enfocament filosòfic jurídic. Establint la relació entre l'Educació per a la ciutadania, que és un ensenyament per a conviure en un món envoltat de continus desafiaments, en un context d'impacte de la globalització i l'increment de la desigualtat 1.5.L'enfocament de les competències socials i ciutadanes 1.5.1. L'enfocament de les competències clau i l'aprenentatge de la ciutadania al llarg de la vida [DESCRIPCION2_VAL] => 1.5.2. La competència social i ciutadana: dimensions i components. 1.5.3. Aprenentatge i desenvolupament de les competències cíviques 1.5.3. El seu lloc en el currículum i necessitat de conjunyir l'educació amb altres instàncies i agents socials (família i municipi). [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23423050 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => 2. Mètodes i contextos de l'educació per a la ciutadania i els Drets Humans [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 2. Mètodes i contextos de l'educació per a la ciutadania i els Drets Humans [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1. Aprenentatge servei com a eina per a l'Educació per a la ciutadania i els Drets humans 2.1.1. Mètodes i experiències educatives d'aprenentatge servei 2.1.2. Aprenentatge servei orientat a l'Educació per a la Ciutadania Democràtica 2.2. Educació per a la pau orientada a la ciutadania global 2.2.1. Educació per a la pau en un món globalitzat 2.2.2. Educació, sostenibilitat i ciutadania global 2.3. Sociologia de la ciutadania 2.3.1. La construcció social de la ciutadania 2.3.2. Polítiques i pràctiques educatives en l'exercici de la ciutadania 2.4. Diversitat i interculturalitat en Educació per a la ciutadania 2.4.1. Immigració, educació i diversitat cultural 2.4.2. Currículum intercultural i educació per a la ciutadania [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 2.1. Aprenentatge servei com a eina per a l'Educació per a la ciutadania i els Drets humans 2.1.1. Mètodes i experiències educatives d'aprenentatge servei 2.1.2. Aprenentatge servei orientat a l'Educació per a la Ciutadania Democràtica 2.2. Educació per a la pau orientada a la ciutadania global 2.2.1. Educació per a la pau en un món globalitzat 2.2.2. Educació, sostenibilitat i ciutadania global 2.3. Sociologia de la ciutadania 2.3.1. La construcció social de la ciutadania 2.3.2. Polítiques i pràctiques educatives en l'exercici de la ciutadania 2.4. Diversitat i interculturalitat en Educació per a la ciutadania 2.4.1. Immigració, educació i diversitat cultural 2.4.2. Currículum intercultural i educació per a la ciutadania [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23423050 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => 3. Pràctiques en Educació per a la Ciudadania [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 3. Pràctiques en Educació per a la Ciudadania [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa del primer mòdul tindrà dues parts: una primera part dedicada a la presentació de les tècniques quantitatives i una segona part dedicada a les tècniques qualitatives. En la secció de les tècniques quantitatives s'abordaran les següents qüestions: a) el mètode científic; b) components de la teoria; c) el procés d'investigació; d) l'enquesta; e) les dades secundàries. I en la secció de les tècniques qualitatives s'abordaran les següents qüestions: a) presentació de les característiques principals de les tècniques qualitatives (establint una comparativa amb les quantitatives); b) els objectius de la investigació qualitativa; c) el procés de la investigació qualitativa; d) la utilització de les tècniques qualitatives; e) exemples rellevants d'estudis que han utilitzat tècniques qualitatives. El programa del segon i tercer mòdul consisteixen a fer les tasques indicades comptant amb el seu assessorament i tutorització de professorat especialitzat.. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa del primer mòdul tindrà dues parts: una primera part dedicada a la presentació de les tècniques quantitatives i una segona part dedicada a les tècniques qualitatives. En la secció de les tècniques quantitatives s'abordaran les següents qüestions: a) el mètode científic; b) components de la teoria; c) el procés d'investigació; d) l'enquesta; e) les dades secundàries. I en la secció de les tècniques qualitatives s'abordaran les següents qüestions: a) presentació de les característiques principals de les tècniques qualitatives (establint una comparativa amb les quantitatives); b) els objectius de la investigació qualitativa; c) el procés de la investigació qualitativa; d) la utilització de les tècniques qualitatives; e) exemples rellevants d'estudis que han utilitzat tècniques qualitatives. El programa del segon i tercer mòdul consisteixen a fer les tasques indicades comptant amb el seu assessorament i tutorització de professorat especialitzat.. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58008 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Ancheta Arrabal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni66443 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Barrientos Rastrojo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad de Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni67617 [NOMBRE_PERSONA] => Santiago [APELLIDOS] => Cambero Rivero [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad de Extremadura [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp449290 [NOMBRE_PERSONA] => María Isabel [APELLIDOS] => Casado Triviño [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni57323 [NOMBRE_PERSONA] => Óscar [APELLIDOS] => Chiva Bartoll [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ayudante Doctor. Departamento de Educación. Universitat Jaume I de Castellón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp291454 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Maria [APELLIDOS] => Cifuentes Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable de Formación Fundación CIVES [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni19106 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Miguel [APELLIDOS] => Lazaro Lorente [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G4063 [EMAIL_FACULTAD] => lazarol@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni19335 [NOMBRE_PERSONA] => María Jesús [APELLIDOS] => Martínez Usarralde [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H9054 [EMAIL_FACULTAD] => mjmu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni54427 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Luis [APELLIDOS] => Rodríguez Fernández [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Colaborador. Departamento de Psicología. Universidad de Jaén. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp387873 [NOMBRE_PERSONA] => Julia [APELLIDOS] => Sanchis Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Sociología + Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni72646 [NOMBRE_PERSONA] => Alicia [APELLIDOS] => Villar Aguilés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0869 [EMAIL_FACULTAD] => alicia.villar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58008 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Ancheta Arrabal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp291454 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Maria [APELLIDOS] => Cifuentes Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable de Formación Fundación CIVES [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Expert Universitari en Educació per a la Ciutadania Democràtica i els Drets Humans


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Expert Universitari

Nombre de crèdits: 15.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 15/11/2023

Data inici: Novembre 2023

Data fi: Maig 2024

Matrícula: 500 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Graduats i titulats universitaris en Ciències Socials, Ciències Polítiques, Filosofia, Treball Social, Pedagogia, Magisteri, Dret, Educació Social, Psicologia. Professionals amb titulació acadèmica universitària: educadors i tècnics d'intervenció social i intervenció socioeducativa i sociocultural. Professionals de formació amb titulació acadèmica universitària en organitzacions socials (*ONGD, associacions), educatives, empresarials i sindicals. Professionals de consultores i agències de formació amb titulació acadèmica universitària. Educadors d'institucions penitenciàries, educadors d'educació infantil i d'educació de persones adultes amb titulació acadèmica universitària. Assessors tecnicopedagògics, tècnics d'educació en administracions d'àmbit local i estatal amb titulació acadèmica universitària. Estudiants universitaris que tinguen com a màxim un 10% dels crèdits pendents d'avaluar per a acabar la seua formació.

Modalitat: On-line

Col·laborador: Fundación CIVES

Lloc d'impartició: Aula Virtual

Horari: Online,

Més informació

Objectius del curs

Entre els seus objectius destaquen: Definir el concepte de Ciutadania i la seua estreta relació amb la democràcia, abordar la seua construcció històrica i el procés seguit en la conquesta gradual de drets i llibertats que li doten de contingut, reflectit en les Declaracions universals de drets i en el constitucionalisme contemporani.
Assegurar una educació per a una ciutadania democràtica, és a dir, educació per a la democràcia i educar en democràcia, com a fi i com a mitjà de l'educació, per a la participació activa de les ciutadanes i els ciutadans en els assumptes de la vida pública que ens concerneixen.
Assumir i transmetre la consideració de l'educació per a una ciutadania democràtica com un bé comú, com un procés del qual cal participar i per tant com un horitzó sempre obert i millorable que orienta les nostres accions i les nostres decisions.

Leer más

Objectius professionals

La formació aportada per aquest curs s'orienta al desenvolupament professional en àrees com ara: el disseny i gestió de programes d'intervenció socioeducativa i sociocultural en l'àmbit del menor i de la joventut, educadors en exercici, materials curriculars, innovacions socials i iniciatives formatives.
També va destinat al desenvolupament professional en institucions (institucions educatives, organitzacions i xarxes socials-entre altres la Xarxa d'Escoles Ciutadanes--, famílies i comunitats, assessors de formació, etc.
Per a les modalitats d'educació formal, no formal i permanent, en els diferents nivells educatius, orientades totes elles a la formació i qualificació per a l'educació en valors, en drets humans i en ciutadania, mediació intercultural, educació per a la pau, educació per al desenvolupament, etc.

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò