2a Edició - Codi 23421110

Array ( [CODIGO] => 23421110 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 890 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 30/01/2024 [FECHA_FIN] => 22/12/2024 [LUGAR] => Aula Virtual [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educacio [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 19/01/2024 [AREA] => 4 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => altas-capacidades-talento [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => David [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Siles [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => david.siles@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Ciències de l´Educació [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Educació de les Altes Capacitats i Desenrotllament del Talent [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => Mestres i mestres d'educació infantil i primària Professorat d'educació secundària Professorat de Pedagogia terapèutica Professorat d'Audició i llenguatge Orientadores i orientadors educatius Pedagogues i Pedagogs Professionals de la psicopedagogia Professionals de la psicologia Educadores i educadors socials En general, llicenciades/us i graduades/us universitaris/as que desitgen intervindre en l'àmbit de l'atenció a la diversitat i l'educació inclusiva [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Les altes capacitats i el desenvolupament del talent han jugat un paper secundari en el context educatiu, perquè fins fa poc temps s'entenia que l'alumnat que posseïa una elevada capacitat cognitiva tindria l'èxit escolar assegurat i no necessitava de recursos, programes o d'una atenció específica. No obstant això, les investigacions científiques i l'experiència educativa han posat en relleu, d'una forma més que evident, que les altes capacitats no suposen directament un alt resultat acadèmic, perquè existeix una gran varietat de factors que intervenen i que han de ser coneguts per a atendre de manera eficaç a les necessitats i expectatives de l'alumnat amb altes capacitats. Des d'aquest context, les actuals investigacions al costat de les experiències pràctiques més innovadores, constitueixen un conjunt rellevant de coneixements que deuen, urgentment, incorporar-se a la formació del professional de l'educació, objectiu principal del Màster de Formació Permanent en Educació de les Altes Capacitats i Desenvolupament del Talent de la Universitat de València. És per això que el reconeixement de les necessitats i expectatives d'aquest alumnat requereix que els qui desenvolupen processos d'intervenció educativa en altes capacitats disposen dels coneixements, procediments, habilitats, i actituds necessàries per a detectar, identificar, avaluar i intervindre de manera eficient. Una formació que s'ofereix, particularment, en el Màster de Formació Permanent Educació de les Altes Capacitats i Desenvolupament del Talent. Per què estudiar el Màster de Formació Permanent en Educació de les Altes Capacitats i Desenvolupament del Talent? El Màster de Formació Permanent en Educació de les Altes Capacitats i Desenvolupament del Talent ofereix les estratègies educatives necessàries que permeten detectar i identificar a l'alumnat amb altes capacitats, conéixer com derivar als serveis competents per al seu diagnòstic i desenvolupar les mesures d'atenció a la diversitat i educació inclusiva que necessiten, amb principis d'equitat i justícia social. 1. Reconéixer i valorar les potencialitats d'una educació centrada en el talent i en l'atenció a les altes capacitats en qualsevol context educatiu i d'ensenyament-aprenentatge. 2. Integrar en la formació i competències del professional educatiu les troballes de les actuals investigacions científiques i els avanços en els processos de detecció- identificació, avaluació i intervenció educativa per a la promoció del talent i de les altes capacitats. 3. Dotar als i les professionals, interessats/as en el desenvolupament del talent, dels procediments, estratègies i pràctiques innovadores per a la identificació i avaluació de l'alumnat d'altes capacitats, des dels principis d'inclusió i equitat educativa. 4. Dissenyar i implementar processos d'intervenció educativa, des d'un model inclusiu d'atenció a la diversitat, per a potenciar el talent de tot l'alumnat i, específicament, a altes capacitats intel·lectuals. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => MODALITAT D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE El procés d'ensenyament-aprenentatge en aquest màster es realitza des d'una perspectiva integradora dels components teòrics i pràctics. Específicament, la modalitat es correspon amb modalitats d'ensenyament-aprenentatge a distància-en línia. TIPUS D'APRENENTATGE La metodologia implementada en aquest Màster se centra en l'aprenentatge significatiu, autònom, acte-dirigit i acte-regulat d'una banda i, per l'altre, en el sistema de tutoria per a la pro-alimentació de l'aprenentatge de l'alumnat. L'aprenentatge en aquest màster s'ha de gestionar des d'una doble vessant: a) aprenentatge dirigit i sistematitzat pel professorat encarregat de les assignatures i per les directores del màster. b) aprenentatge autònom, responsable i acte- gestionat (planificació i ritme personalitzat) per part de l'alumnat. ESTRUCTURA El màster el conformen sis assignatures -veure pla d'estudis- més una assignatura específica denominada Treball Final de Màster (*TFM). MATERIALS I RECURSOS - Els materials per al desenvolupament de l'aprenentatge (manuals de continguts, exercicis d'acte-comprovació de l'aprenentatge i avaluació) es van incorporant en la Plataforma en línia de formació (Aula Virtual) en cada assignatura, des de gener fins a juliol, a poc a poc, quasi aproximadament mes a mes, amb temps suficient i programat perquè l'alumnat puga desenvolupar el seu estudi i posterior avaluació. - Cada assignatura disposarà d'un Manual. L'aprenentatge autònom es desenvoluparà a partir del manual de cada assignatura, el qual està elaborat a consciència pel professorat responsable d'aquesta: continguts, documents rellevants, d'aprofundiment sobre el tema, activitats pràctiques de cerca i reflexió, exercicis d'acte-comprovació de l'aprenentatge i d'avaluació. Tot això, permetrà a l'alumnat desenvolupar el seu procés d'aprenentatge. - L'alumnat tindrà com a suport per al seu aprenentatge a la plataforma de formació *Moodle (Aula Virtual). En aquesta plataforma de formació trobarà l'accés al curs i a cadascuna de les assignatures, accés als manuals i estudis complementaris, que l'alumnat pot consultar i utilitzar al seu ritme. A més, es proporcionen fòrums de debat on el professorat farà reflexions, resoldrà dubtes, aportant la necessària informació per a complementar el contingut i propiciar l'intercanvi d'informació com a notícies actuals, vídeos d'interés, enllaços a pàgines web d'institucions i organitzacions rellevants en el context de l'assignatura. - Així mateix, destacar el paper fonamental que en aquest màster té les Tutories de l'Aula Virtual, on l'alumnat podrà consultar directament al professorat els possibles dubtes que pogueren tindre en qualsevol moment sobre el contingut de cada assignatura, les activitats o sobre els exercicis d'acte-comprovació que existeixen en cada assignatura. AVALUACIÓ En cada assignatura l'alumnat haurà d'efectuar la seua avaluació. Cada examen-en línia s'incorporarà a la plataforma de formació en el moment designat per a l'avaluació. La temporalització d'aquest, obertura i tancament, serà comunicat prèviament a l'alumnat. L'examen serà tipus test d'alternatives múltiples on només una és correcta. La seua puntuació serà la suma d'encerts. Tota la informació relativa a l'avaluació serà comunicada a l'alumnat a través de l'Aula Virtual. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El Màster d'Educació de les Altes Capacitats i Desenvolupament del Talent ofereix una eixida professional i formativa de postgrau als i les professionals de l'educació com a mestres i mestres d'educació infantil i primària; professorat d'educació secundària; professorat de pedagogia terapèutica; professorat d'audició i llenguatge; orientadors i orientadores educatives; pedagogues i pedagogs; professionals de la psicopedagogia, educadors i educadores socials i, professionals de la psicologia, entre altres. De manera específica, i donat el caràcter especialitzat i aplicable als múltiples contextos en els quals poden intervindre els/les professionals de l'educació, la formació que ofereix aquest Màster és de gran utilitat per a totes aquelles persones que desitgen investigar i/o millorar els processos de detecció- identificació, avaluació, intervenció centrats en el desenvolupament del talent de tot l'alumnat i, de forma molt concreta, el desenvolupament de les altes capacitats intel·lectuals. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421110 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => BASES TEÒRIQUES I CONCEPTUALS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => BASES TEÒRIQUES I CONCEPTUALS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Educación inclusiva, altas capacidades y desarrollo del talento - La inclusión. Concepto y marco teórico. - Inclusión y alta capacidad. Importancia de la inclusión en el alumnado de alta capacidad. - Perfiles de alumnado de alta capacidad en el aula. - Metodologías de innovación educativa e inclusión en el aula. - Muestra de actividades para la inclusión: ejemplos de actividades para potenciar la creatividad en el currículum. 2. Delimitación conceptual de las altas capacidades y del talento 3. Habilidades del alumnado con altas capacidades I: intelectuales o cognitivas y no cognitivas o psicosociales. - Habilidades disposicionales del alumnado con altas capacidades - Tipos de habilidades disposicionales: habilidades cognitivas (inteligencia) y no cognitivas (psicosociales) - Papel de las habilidades no cognitivas en la trayectoria del talento - Habilidades no cognitivas en los dominios generales del talento - Habilidades no cognitivas en los dominios específicos del talento - Papel de las habilidades cognitivas en el alumnado con altas capacidades 4. Habilidades del alumnado con altas capacidades II: habilidades no cognitivas - Autoconcepto y autoestima - Habilidades sociales - Habilidades emocionales 5. Perspectiva internacional en el desarrollo del talento y las altas capacidades - Teorías y prácticas educativas más relevantes en el contexto internacional. - Puntos en desacuerdo y los consensos en la investigación internacional del talento. - Formas de abordar las altas capacidades en los distintos escenarios y toma decisiones críticas. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Educación inclusiva, altas capacidades y desarrollo del talento - La inclusión. Concepto y marco teórico. - Inclusión y alta capacidad. Importancia de la inclusión en el alumnado de alta capacidad. - Perfiles de alumnado de alta capacidad en el aula. - Metodologías de innovación educativa e inclusión en el aula. - Muestra de actividades para la inclusión: ejemplos de actividades para potenciar la creatividad en el currículum. 2. Delimitación conceptual de las altas capacidades y del talento 3. Habilidades del alumnado con altas capacidades I: intelectuales o cognitivas y no cognitivas o psicosociales. - Habilidades disposicionales del alumnado con altas capacidades - Tipos de habilidades disposicionales: habilidades cognitivas (inteligencia) y no cognitivas (psicosociales) - Papel de las habilidades no cognitivas en la trayectoria del talento - Habilidades no cognitivas en los dominios generales del talento - Habilidades no cognitivas en los dominios específicos del talento - Papel de las habilidades cognitivas en el alumnado con altas capacidades 4. Habilidades del alumnado con altas capacidades II: habilidades no cognitivas - Autoconcepto y autoestima - Habilidades sociales - Habilidades emocionales 5. Perspectiva internacional en el desarrollo del talento y las altas capacidades - Teorías y prácticas educativas más relevantes en el contexto internacional. - Puntos en desacuerdo y los consensos en la investigación internacional del talento. - Formas de abordar las altas capacidades en los distintos escenarios y toma decisiones críticas. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421110 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => NEUROEDUCACIÓN, ALTES CAPACITATS I DESENVOLUPAMENT DEL TALENT [NOMBRE_MATERIA_VAL] => NEUROEDUCACIÓN, ALTES CAPACITATS I DESENVOLUPAMENT DEL TALENT [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 0. Introducció a la Neuroeducación: concepte de neuroeducación i el seu origen. 1. Neurodesenvolupament cerebral El cervell: bases del neurodesenvolupament. Cada cervell és únic. El cervell és altament plàstic: Importància de la plasticitat cerebral a l'aula. El cervell canvia amb l'experiència: el context i l'experiència tenen influència en l'aprenentatge. El cervell connecta coneixements previs i nous aprenentatges. Neurodesenvolupament: el procés de maduració de l'escorça prefrontal i la seua relació amb els processos d'aprenentatge i les funcions executives. 2. Funcions executives i aprenentatge Què són les Funcions Executives? Models Explicatius de les Funcions Executives. De la planificació a l'execució: Funcions Executives i Aprenentatge. Habilitat d'Organització i Planificació i aprenentatge. Formulació d'Estratègies i aprenentatge. Memòria Funcional i aprenentatge. Pensament Flexible i aprenentatge. Habilitat d'Autosupervisió i aprenentatge. 3. *Neuroeducación i aprenentatge Atenció: Relació entre emoció, atenció i memòria. Xarxes atencionales i com es manifesten a l'aula. Estratègies per a millorar l'atenció executiva en cadascuna de les fases de la classe. Motivació clau per a l'aprenentatge. Memòria: Diferents tipus de memòria. Estratègies per a millorar l'aprenentatge: pràctica del record, pràctica espaiada i intercalada i metacognició. Factors que influeixen en la memòria i l'aprenentatge. 4. Factors que influeixen en l'aprenentatge Aprenentatge, emocions i cervell. Neurociència i educació emocional. El sistema de recompensa. Neurotransmissors i conductes addictives. La rellevància dels hàbits saludables referents a l'alimentació, el descans i l'exercici en l'aprenentatge. Estrés, distrés, supervivència i equilibri. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 0. Introducció a la Neuroeducación: concepte de neuroeducación i el seu origen. 1. Neurodesenvolupament cerebral El cervell: bases del neurodesenvolupament. Cada cervell és únic. El cervell és altament plàstic: Importància de la plasticitat cerebral a l'aula. El cervell canvia amb l'experiència: el context i l'experiència tenen influència en l'aprenentatge. El cervell connecta coneixements previs i nous aprenentatges. Neurodesenvolupament: el procés de maduració de l'escorça prefrontal i la seua relació amb els processos d'aprenentatge i les funcions executives. 2. Funcions executives i aprenentatge Què són les Funcions Executives? Models Explicatius de les Funcions Executives. De la planificació a l'execució: Funcions Executives i Aprenentatge. Habilitat d'Organització i Planificació i aprenentatge. Formulació d'Estratègies i aprenentatge. Memòria Funcional i aprenentatge. Pensament Flexible i aprenentatge. Habilitat d'Autosupervisió i aprenentatge. 3. *Neuroeducación i aprenentatge Atenció: Relació entre emoció, atenció i memòria. Xarxes atencionales i com es manifesten a l'aula. Estratègies per a millorar l'atenció executiva en cadascuna de les fases de la classe. Motivació clau per a l'aprenentatge. Memòria: Diferents tipus de memòria. Estratègies per a millorar l'aprenentatge: pràctica del record, pràctica espaiada i intercalada i metacognició. Factors que influeixen en la memòria i l'aprenentatge. 4. Factors que influeixen en l'aprenentatge Aprenentatge, emocions i cervell. Neurociència i educació emocional. El sistema de recompensa. Neurotransmissors i conductes addictives. La rellevància dels hàbits saludables referents a l'alimentació, el descans i l'exercici en l'aprenentatge. Estrés, distrés, supervivència i equilibri. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421110 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => DETECCIÓ, IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES ALTES CAPACITATS I DEL TALENT [NOMBRE_MATERIA_VAL] => DETECCIÓ, IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES ALTES CAPACITATS I DEL TALENT [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Models de diagnòstics en educació. 2. El procés de detecció i identificació de les altes capacitats i del talent. 3. Grups vulnerables i altres aspectes a considerar en el procés de detecció i identificació de les altes capacitats i del talent - Disincronía - Sota rendiment i fracàs escolar - Diverses manifestacions d'assetjament escolar - Diversitat sociocultural 4. Gènere i altes capacitats - Perfil de la xiqueta d'alta capacitat - Diferències de gènere: característiques comunes i diferencials de gènere - La identitat social de la xiqueta d'alta capacitat i les seues conseqüències - Desenvolupament curricular i professional en la xiqueta d'alta capacitat: limitacions socials de la identitat i el talent de la dona d'alta capacitat. - Orientacions per a l'èxit d'una xiqueta d'alta capacitat: aconseguir l'assoliment és possible - La consciència de l'existència i les capacitats de la xiqueta d'alta capacitat. Visibilització. 5. Procediments i instruments de detecció, identificació i avaluació de les altes capacitats - Característiques - Tipus de tècniques i instruments de recollida d'informació - Avantatges i limitacions 6. L'informe d'avaluació *sociopsicopedagógica - Estructura i continguts de l'informe. - Recomanacions generals per a la seua redacció. Emplenament de l'informe. - Col·lectius implicats. - Un exemple: el model d'informe d'avaluació sociopsicopedagógica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Models de diagnòstics en educació. 2. El procés de detecció i identificació de les altes capacitats i del talent. 3. Grups vulnerables i altres aspectes a considerar en el procés de detecció i identificació de les altes capacitats i del talent - Disincronía - Sota rendiment i fracàs escolar - Diverses manifestacions d'assetjament escolar - Diversitat sociocultural 4. Gènere i altes capacitats - Perfil de la xiqueta d'alta capacitat - Diferències de gènere: característiques comunes i diferencials de gènere - La identitat social de la xiqueta d'alta capacitat i les seues conseqüències - Desenvolupament curricular i professional en la xiqueta d'alta capacitat: limitacions socials de la identitat i el talent de la dona d'alta capacitat. - Orientacions per a l'èxit d'una xiqueta d'alta capacitat: aconseguir l'assoliment és possible - La consciència de l'existència i les capacitats de la xiqueta d'alta capacitat. Visibilització. 5. Procediments i instruments de detecció, identificació i avaluació de les altes capacitats - Característiques - Tipus de tècniques i instruments de recollida d'informació - Avantatges i limitacions 6. L'informe d'avaluació *sociopsicopedagógica - Estructura i continguts de l'informe. - Recomanacions generals per a la seua redacció. Emplenament de l'informe. - Col·lectius implicats. - Un exemple: el model d'informe d'avaluació sociopsicopedagógica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421110 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => DOBLE EXCEPCIONALITAT EN LES ALTES CAPACITATS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => DOBLE EXCEPCIONALITAT EN LES ALTES CAPACITATS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Conceptualització de la doble excepcionalitat. 2. Altes capacitats i Trastorn de l'Espectre Autista (*TEA) 3. Altes capacitats, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (*TDAH) i/o trastorns de la conducta 4. Altes capacitats i Dificultats d'aprenentatge 5. Altes capacitats i Trastorns de la personalitat 6. Altes capacitats i Trastorns de la conducta alimentària [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Conceptualització de la doble excepcionalitat. 2. Altes capacitats i Trastorn de l'Espectre Autista (*TEA) 3. Altes capacitats, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (*TDAH) i/o trastorns de la conducta 4. Altes capacitats i Dificultats d'aprenentatge 5. Altes capacitats i Trastorns de la personalitat 6. Altes capacitats i Trastorns de la conducta alimentària [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421110 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => EDUCACIÓ DE LES ALTES CAPACITATS I DEL DESENVOLUPAMENT DEL TALENT [NOMBRE_MATERIA_VAL] => EDUCACIÓ DE LES ALTES CAPACITATS I DEL DESENVOLUPAMENT DEL TALENT [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Altes capacitats i desenvolupament del talent en educació infantil i primària 2. Altes capacitats i desenvolupament del talent en educació secundària 3. Altes capacitats i desenvolupament del talent en estudis universitaris 4. Educació de talents específics I: dominis d'acompliment/execució 5. Educació de talents específics II: dominis de productius-acadèmics 6. La família en l'educació de les altes capacitats [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Altes capacitats i desenvolupament del talent en educació infantil i primària 2. Altes capacitats i desenvolupament del talent en educació secundària 3. Altes capacitats i desenvolupament del talent en estudis universitaris 4. Educació de talents específics I: dominis d'acompliment/execució 5. Educació de talents específics II: dominis de productius-acadèmics 6. La família en l'educació de les altes capacitats [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421110 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => RECURSOS EDUCATIUS PER A la PROMOCIÓ DE LES ALTES CAPACITATS I EL DESENVOLUPAMENT DEL TALENT [NOMBRE_MATERIA_VAL] => RECURSOS EDUCATIUS PER A la PROMOCIÓ DE LES ALTES CAPACITATS I EL DESENVOLUPAMENT DEL TALENT [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Metodologies d'ensenyament aprenentatge per a l'educació de les altes capacitats i el desenvolupament del talent - Aprenentatge Cooperatiu - Aprenentatge Basat en Problemes - Aprenentatge invertit o Flipped Classroom 2. Programa de Mentorías en altes capacitats i desenvolupament del talent 3. Oportunitats per a la promoció de les altes capacitats i del talent en l'educació no formal I. Bastint ponts. 4. Oportunitats per a la promoció de les altes capacitats i del talent en educació no formal II - L'enriquiment extracurricular: associacions i altres activitats 6. Recursos tecnològics per a la gestió de les altes capacitats i el desenvolupament del talent: - Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) - Tecnologies per a l'Aprenentatge i la Comunicació (TAC) - Tecnologies de l'Apoderament i la Participació (TEP). 7- Formació del professorat en altes capacitats i desenvolupament del talent 8. Innovació educativa. Programes i projectes: - Connecta-T - Connecta-2 - Experiència pràctica: Alt rendiment des de la motivació i la inclusió - Shoolwide Enrichement Model (SEM) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Metodologies d'ensenyament aprenentatge per a l'educació de les altes capacitats i el desenvolupament del talent - Aprenentatge Cooperatiu - Aprenentatge Basat en Problemes - Aprenentatge invertit o Flipped Classroom 2. Programa de Mentorías en altes capacitats i desenvolupament del talent 3. Oportunitats per a la promoció de les altes capacitats i del talent en l'educació no formal I. Bastint ponts. 4. Oportunitats per a la promoció de les altes capacitats i del talent en educació no formal II - L'enriquiment extracurricular: associacions i altres activitats 6. Recursos tecnològics per a la gestió de les altes capacitats i el desenvolupament del talent: - Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) - Tecnologies per a l'Aprenentatge i la Comunicació (TAC) - Tecnologies de l'Apoderament i la Participació (TEP). 7- Formació del professorat en altes capacitats i desenvolupament del talent 8. Innovació educativa. Programes i projectes: - Connecta-T - Connecta-2 - Experiència pràctica: Alt rendiment des de la motivació i la inclusió - Shoolwide Enrichement Model (SEM) [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421110 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => TREBALL FINAL DE MÀSTER [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TREBALL FINAL DE MÀSTER [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Aquesta és l'última assignatura del Màster i les especificacions del TFM es publicaran, en el Moodle, a principis de curs, durant el mes de gener. Els descriptors del TFM atendran a tots aquells descriptors especificats en els temaris de totes i cadascuna de les assignatures del Màster. Concretament, se centren en tots aquells especificats en els continguts de les 6 assignatures del Màster així com, en els quals versen els seus capítols o apartats. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Aquesta és l'última assignatura del Màster i les especificacions del TFM es publicaran, en el Moodle, a principis de curs, durant el mes de gener. Els descriptors del TFM atendran a tots aquells descriptors especificats en els temaris de totes i cadascuna de les assignatures del Màster. Concretament, se centren en tots aquells especificats en els continguts de les 6 assignatures del Màster així com, en els quals versen els seus capítols o apartats. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp392709 [NOMBRE_PERSONA] => Maria Luz [APELLIDOS] => Bueno Carrasco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Formadora en Centros de Formación de la CV a través de CEFIRE [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni58265 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => Chiva Sanchís [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0595 [EMAIL_FACULTAD] => ichiva@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp392711 [NOMBRE_PERSONA] => Ada [APELLIDOS] => García Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora adjunta Comité Académico de la Fundación Dádoris. Directora de Oficina de atención psicológica y apoyo al estudiantado de la Fundación Dádoris. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni71417 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => González García [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni71146 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Herce Palomares [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => P8097 [EMAIL_FACULTAD] => maherpa3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp13533 [NOMBRE_PERSONA] => María Inmaculada [APELLIDOS] => Lafuente González [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Orientativa. Patronato de Enseñanza Nuestra Sra. del Socorro (Benetússer) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni25731 [NOMBRE_PERSONA] => Lidia [APELLIDOS] => Márquez Baldo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M0119 [EMAIL_FACULTAD] => marbali@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni65479 [NOMBRE_PERSONA] => Paloma [APELLIDOS] => Merello Gimenez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M5346 [EMAIL_FACULTAD] => pamegi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni47475 [NOMBRE_PERSONA] => Anna María [APELLIDOS] => Monzó Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M5118 [EMAIL_FACULTAD] => Anna.M.Monzo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni58912 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => Moral Mora [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp51829 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa María [APELLIDOS] => Mulet Salvador [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicológa - Gerente. SEM Centro de Psicología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni71413 [NOMBRE_PERSONA] => Yolanda [APELLIDOS] => Nieves de la Vega [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Navarra [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni71415 [NOMBRE_PERSONA] => Tomás [APELLIDOS] => Ordóñez Rubio [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp34754 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Palacio Ferrer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. SEM Centro de Psicología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp392707 [NOMBRE_PERSONA] => María Isabel [APELLIDOS] => Pérez Alemany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora CEIP Francesc Pons Boigues (Carcaixent) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni19407 [NOMBRE_PERSONA] => María Desamparados [APELLIDOS] => Pérez Carbonell [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9119 [EMAIL_FACULTAD] => amparo.perez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni65636 [NOMBRE_PERSONA] => Genoveva [APELLIDOS] => Ramos Santana [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0657 [EMAIL_FACULTAD] => genoveva.ramos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni59126 [NOMBRE_PERSONA] => Verónica [APELLIDOS] => Riquelme Soto [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora Social. Departamento de Teoría de la Educación. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni26223 [NOMBRE_PERSONA] => Piedad María [APELLIDOS] => Sahuquillo Mateo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni71411 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Sánchez Dauder [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni59342 [NOMBRE_PERSONA] => Raúl [APELLIDOS] => Tárraga Mínguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad. Departament de Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València. Experto en Pedagogía Terapeútica. [NPI] => I5116 [EMAIL_FACULTAD] => tamin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp392705 [NOMBRE_PERSONA] => Núria [APELLIDOS] => Tomàs Garcia [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Postgraduada en Neuroeducación por la Universitat de Barcelona. Miembro agregado de la Cátedra de Neuroeducación UB-Edu1st. Catedrática de Lengua y Literatura. Experta en educación emocional y mediación escolar. Cofundadora i formadora de InnAtria Education. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58265 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => Chiva Sanchís [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0595 [EMAIL_FACULTAD] => ichiva@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni65636 [NOMBRE_PERSONA] => Genoveva [APELLIDOS] => Ramos Santana [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0657 [EMAIL_FACULTAD] => genoveva.ramos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Educació de les Altes Capacitats i Desenrotllament del Talent


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 19/01/2024

Data inici: Gener 2024

Data fi: Desembre 2024

Matrícula: 890 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Mestres i mestres d'educació infantil i primària Professorat d'educació secundària Professorat de Pedagogia terapèutica Professorat d'Audició i llenguatge Orientadores i orientadors educatius Pedagogues i Pedagogs Professionals de la psicopedagogia Professionals de la psicologia Educadores i educadors socials En general, llicenciades/us i graduades/us universitaris/as que desitgen intervindre en l'àmbit de l'atenció a la diversitat i l'educació inclusiva

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició: Aula Virtual

Horari: Online,

Més informació

Objectius del curs

Les altes capacitats i el desenvolupament del talent han jugat un paper secundari en el context educatiu, perquè fins fa poc temps s'entenia que l'alumnat que posseïa una elevada capacitat cognitiva tindria l'èxit escolar assegurat i no necessitava de recursos, programes o d'una atenció específica.
No obstant això, les investigacions científiques i l'experiència educativa han posat en relleu, d'una forma més que evident, que les altes capacitats no suposen directament un alt resultat acadèmic, perquè existeix una gran varietat de factors que intervenen i que han de ser coneguts per a atendre de manera eficaç a les necessitats i expectatives de l'alumnat amb altes capacitats.
Des d'aquest context, les actuals investigacions al costat de les experiències pràctiques més innovadores, constitueixen un conjunt rellevant de coneixements que deuen, urgentment, incorporar-se a la formació del professional de l'educació, objectiu principal del Màster de Formació Permanent en Educació de les Altes Capacitats i Desenvolupament del Talent de la Universitat de València.

Leer más

Objectius professionals

El Màster d'Educació de les Altes Capacitats i Desenvolupament del Talent ofereix una eixida professional i formativa de postgrau als i les professionals de l'educació com a mestres i mestres d'educació infantil i primària; professorat d'educació secundària; professorat de pedagogia terapèutica; professorat d'audició i llenguatge; orientadors i orientadores educatives; pedagogues i pedagogs; professionals de la psicopedagogia, educadors i educadores socials i, professionals de la psicologia, entre altres. De manera específica, i donat el caràcter especialitzat i aplicable als múltiples contextos en els quals poden intervindre els/les professionals de l'educació, la formació que ofereix aquest Màster és de gran utilitat per a totes aquelles persones que desitgen investigar i/o millorar els processos de detecció- identificació, avaluació, intervenció centrats en el desenvolupament del talent de tot l'alumnat i, de forma molt concreta, el desenvolupament de les altes capacitats intel·lectuals.

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò