Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció

1a Edició - Codi 22421090

Array ( [CODIGO] => 22421090 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 1900 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 19/10/2022 [FECHA_FIN] => 23/06/2023 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Teoria de l'Educació [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 14/10/2022 [AREA] => 4 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => intervencion-riesgo-desproteccion [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Jorge [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Bueno [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => jorge.bueno@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Ciències de l´Educació [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Divendres de 16'30-19'30h. i dissabtes de 9'00-14'00h i de 15'30-19'30h, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats o Graduats en Pedagogia, Educació Social, Psicopedagogia, Magisteri, Treball Social, Psicologia i altres titulacions. Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtindre el títol dels graus abans referits, condicionat a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. Professionals amb titulació universitària d'aquests àmbits [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Parlar hui de família exigeix, almenys des de l'àmbit professional i acadèmic, entendre-la no sols com el nucli fonamental en el qual s'estructura la societat sinó com la matriu bàsica del procés de civilització, en la mesura en què es constitueix en l'espai protagonista del procés educatiu de la persona, en l'eix principal de la construcció social de les identitats i la formació d'un sistema de valors. És evident que, en l'actualitat, els profunds canvis socials, polítics, econòmics i culturals han provocat una profunda transformació del propi concepte de família, la qual cosa ha generat l'aparició d'una pluralitat de formes familiars, amb diferents formes d'organització. D'altra banda, a l'ésser la família un sistema obert, en constant evolució, existeixen diverses etapes al llarg del seu cicle vital que travessen moments de crisis i equilibri que requereixen adaptació per part dels seus membres i intervencions de tota mena perquè els possibles problemes no interferisquen en el seu procés vital. Les problemàtiques familiars es troben en continu canvi i requereixen una especialització i renovació continuada de la pràctica professional. Per això, és necessari formar especialistes en l'àmbit de la família i infància per a oferir-los les competències i habilitats específiques per al seu desenvolupament professional i adequar les tècniques d'intervenció a les problemàtiques. Aquest és el principal objectiu del Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció; formar professionals per a donar una resposta ràpida a les demandes de les famílies i infància actuant en la prevenció, atenció i tractament de les situacions de crisis i desestructuració familiar. Per què estudiar el Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció El Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció ofereix un complet programa per a professionals interessats en aquest sector poblacional. En l'actualitat, tant famílies, com a xiquets i adolescents viuen situacions de maltractament, ja siga físic, sexual o psíquic. Però també són víctimes de situacions de risc i desprotecció. L'actuació amb les famílies requereix una preparació que capacite per a la detecció del problema, la seua compressió, l'elaboració de plans d'intervenció adaptats, així com la derivació a recursos, la qual cosa possibilita una atenció integral i ajustada a les necessitats de cada cas en particular. Tan important com conéixer les tècniques i estratègies d'intervenció és que els professionals coneguen els criteris i el protocol de derivació dels recursos disponibles per a una atenció més adequada a les circumstàncies i necessitats de cada família. En aquest sentit, el Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció ofereix formació en plans d'intervenció amb les estratègies més adequades per a cada cas en particular, on es recullen les estratègies a seguir, que han d'incloure necessàriament uns objectius a aconseguir ajustats a les necessitats de la família. [ARG_VENTA2] => On estudiar el Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència La Universitat de València, amb aqueixa importància que sempre ofereix a la societat, es preocupa també per oferir opcions acadèmiques relacionades a sectors vulnerables. Ofereix llavors el Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència dirigit a professionals de la salut mental, educadors i treball social. La finalitat és formar professionals que tinguen diverses opcions d'aplicar els seus coneixements en diferents àmbits. Des d'Equips Específics d'Intervenció en Infància i Família (*EEIIA), els relacionats amb trobada familiar, acolliment, protecció a la infància, fiscalia de menors, coordinadors de criança, mediadors familiars. Però també a perits judicials, atenció a agressions sexuals, orientació, atenció primària bàsica, terapeutes i psicoterapeutes familiars, psiquiatres i també educadors. Quins són els objectius del Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència General: - Capacitar per a l'anàlisi, la planificació i la intervenció en contextos familiars en els quals existisquen xiquets, xiquetes o adolescents en situació de risc o desprotecció. Específics: - Oferir una visió global de les característiques del sistema familiar (estructura, dinàmica relacional, rols i normes familiars, etc.) que permeta un major coneixement de la complexitat de les relacions intrafamiliars i del seu funcionament. - Establir des d'un marc jurídic la descripció dels principals recursos i espais per a l'atenció a la família i infància. - Proporcionar al professional des d'un context teoricopràctic les eines i estratègies de treball específiques i adequades en l'àmbit de la família, infància i adolescència. - Aprofundir en l'abordatge de problemàtiques específiques que afecten les famílies i als diferents membres que les componen. - Dotar a l'alumne/a de les competències necessàries per a desenvolupar una adequada pràctica professional en l'àrea de la família, infància i adolescència. [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc, acostant l'experiència d'aprenentatge a l'alumnat i adaptant-la a les seues necessitats i disponibilitat horària. A través de l'Aula Virtual es desenvolupen continguts teòrics i pràctics impartits per professionals especialistes en el tema amb àmplia experiència professional i formativa. La metodologia utilitzada està planificada a fi d'aconseguir un aprenentatge integral i significatiu, incloent: - Lliçó magistral participativa - Resolució de problemes - Aprenentatge cooperatiu - Exposició, anàlisi i debat de casos reals - Simulació de casos, joc de rol L'alumnat tindrà a la seua disposició tot el material didàctic que conforma el programa de cadascuna de les tres assignatures en les quals s'estructura el Màster, desenvolupades en 17 Unitats Temàtiques en les quals es recullen les principals problemàtiques en la intervenció amb família, infància i adolescència. Durant tot el temps en el qual es desenvolupa la formació, l'alumnat comptarà amb l'assessorament que precise a través del professorat responsable, o en el seu cas, amb els/les professors/és de les Unitats Temàtiques, amb la finalitat de resoldre els possibles dubtes o consultes que puguen sorgir, així com facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge. Si bé es parteix de la capacitat d'autogestió de l'alumnat, el suport acadèmic-professional brindarà una experiència formativa en la qual l'acompanyament i l'orientació personalitzada es converteixen en un dels principals eixos de la metodologia. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => - Equips Específics d'Intervenció en Infància i Família (EEIIA) - Punts de Trobada Familiar - Entitats d'Acolliment - Peritatges judicials - Recursos de protecció a la Infància - Equip tècnic de fiscalia de menors - Serveis especialitzats d'atenció a agressions sexuals - Departaments d'orientació - Equip d'atenció primària bàsica - Professorat especialitzat en la matèria - Coordinadors de criança - Mediadors familiars - Terapeutes i psicoterapeutes familiars - Psiquiatres - Educadors [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22421090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => La intervenció en l'àmbit de la família i la infància des del paradigma dels bons tractes [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La intervenció en l'àmbit de la família i la infància des del paradigma dels bons tractes [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1. La família com a context per a la promoció del benestar de la infància i adolescència. La protecció infantil en la normativa vigent 1.2. Les competències parentals: funcions, capacitats i habilitats des del paradigma dels bons tractes 1.3. Inclinació, trauma complex i trastorns mentals a conseqüència d'experiències primerenques adverses 1.4. Impacte dels maltractaments en el neurodesenvolupament en la infància i adolescència 1.5. La dissociació infantil en els processos de traumattizació en xiquets, xiquetes i adolescents [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.1. La família com a context per a la promoció del benestar de la infància i adolescència. La protecció infantil en la normativa vigent 1.2. Les competències parentals: funcions, capacitats i habilitats des del paradigma dels bons tractes 1.3. Inclinació, trauma complex i trastorns mentals a conseqüència d'experiències primerenques adverses 1.4. Impacte dels maltractaments en el neurodesenvolupament en la infància i adolescència 1.5. La dissociació infantil en els processos de traumattizació en xiquets, xiquetes i adolescents [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22421090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Eines, estratègies i tècniques per a la intervenció [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Eines, estratègies i tècniques per a la intervenció [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1. Estratègies d'intervenció familiar I: Orientació 2.2. Estratègies d'intervenció familiar II: Teràpia 2.3. Estratègies d'intervenció familiar III: Mediació/*Coparentalidad 2.4. Tècniques d'intervenció en l'abordatge de problemàtiques en contextos familiars amb xiquets, xiquetes i adolescents 2.5. Mètodes de recollida i anàlisi d'informació per a l'avaluació del cas 2.6. El Pla d'intervenció socioeducatiu familiar. Elaboració i implementació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 2.1. Estratègies d'intervenció familiar I: Orientació 2.2. Estratègies d'intervenció familiar II: Teràpia 2.3. Estratègies d'intervenció familiar III: Mediació/*Coparentalidad 2.4. Tècniques d'intervenció en l'abordatge de problemàtiques en contextos familiars amb xiquets, xiquetes i adolescents 2.5. Mètodes de recollida i anàlisi d'informació per a l'avaluació del cas 2.6. El Pla d'intervenció socioeducatiu familiar. Elaboració i implementació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22421090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => L'abordatge de problemàtiques específiques des de la pràctica del professional de la intervenció. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => L'abordatge de problemàtiques específiques des de la pràctica del professional de la intervenció. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1. La intervenció amb NNA víctimes de maltractaments: trauma, inclinació i resiliència 3.2. Mindfulness i teràpia de joc per a l'abordatge de l'abús sexual infantil 3.3. La violència de gènere i el seu impacte en els fills i filles 3.4. Intervencions centrades en el vincle afectiu i suport a la família adoptiva 3.5. Reptes, orientacions i intervenció reparadora en acolliment familiar 3.6. Orientacions educatives en contextos escolars amb NNA amb trastorns d'inclinació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 3.1. La intervenció amb NNA víctimes de maltractaments: trauma, inclinació i resiliència 3.2. Mindfulness i teràpia de joc per a l'abordatge de l'abús sexual infantil 3.3. La violència de gènere i el seu impacte en els fills i filles 3.4. Intervencions centrades en el vincle afectiu i suport a la família adoptiva 3.5. Reptes, orientacions i intervenció reparadora en acolliment familiar 3.6. Orientacions educatives en contextos escolars amb NNA amb trastorns d'inclinació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22421090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de màster. Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de màster. Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Elaboració d'un treball fi de màster Tutorització com a procés d'aprenentatge Família, educació i processos evolutius Protecció al menor Maltractament infantil i abusos Trauma infantil Adolescència i processos educatius Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència Educador com a tutor de resiliència [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Elaboració d'un treball fi de màster Tutorització com a procés d'aprenentatge Família, educació i processos evolutius Protecció al menor Maltractament infantil i abusos Trauma infantil Adolescència i processos educatius Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència Educador com a tutor de resiliència [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp391859 [NOMBRE_PERSONA] => Sandra [APELLIDOS] => Baita [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Terapeuta infantil, clínica y supervisora certificada EMDR. Argentina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp257077 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Barudy Labrin [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Psiquiatra, Psicoterapeuta y Terapeuta Familiar. IFIV- EXIL. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni28665 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Bellver Moreno [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => H1238 [EMAIL_FACULTAD] => mabellmo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp391877 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Benito Moraga [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Psiquiatra, Terapeuta Familiar y de Pareja. Donostia-San Sebastián [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp236837 [NOMBRE_PERSONA] => José Javier [APELLIDOS] => Bou Piquer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo Terapeuta Familiar. Coordinador DICTIA. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni38210 [NOMBRE_PERSONA] => Esther [APELLIDOS] => Ciscar Cuñat [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => M0075 [EMAIL_FACULTAD] => esciscu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp391860 [NOMBRE_PERSONA] => Maryorie [APELLIDOS] => Dantagnan Dantagnan [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga especialista en trauma infantil y adolescente y Pedagoga IFIV-EXIL. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp256317 [NOMBRE_PERSONA] => María Lorena [APELLIDOS] => del Hierro Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogada especializada en Derecho de Familia. Mediadora Familiar. Coordinadora del Centro de Mediación del COPYPCV. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp45814 [NOMBRE_PERSONA] => Alicia [APELLIDOS] => Fabregat Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Mancomunitat Camp del Túria. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni70080 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Galvis Doménech [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => M6581 [EMAIL_FACULTAD] => galdoma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp391858 [NOMBRE_PERSONA] => Anabel [APELLIDOS] => González Vázquez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Psiquiatra y Psicoterapeuta especialista en trauma. Santiago de Compostela [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp400133 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Gonzalo Marrodán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y Traumaterapia infantil y adolescente. Centro Lotura. Donosti-San Sebastián [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp391880 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Herce Sellan [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga especialista en acogimiento familiar. Centro Lauka. Donostia-San Sebastián [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp21668 [NOMBRE_PERSONA] => Flor [APELLIDOS] => Hoyos Alarte [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora Social. Asociación Estatal Educadores Sociales. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp23225 [NOMBRE_PERSONA] => Concepción [APELLIDOS] => Martínez Vázquez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga y Pedagoga. Mancomunitat Camp de Túria. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni57663 [NOMBRE_PERSONA] => Verónica [APELLIDOS] => Mendez Pardo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Pedagoga. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => N8022 [EMAIL_FACULTAD] => veronica.pardo-mendez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp391851 [NOMBRE_PERSONA] => Paula Mariel [APELLIDOS] => Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Terapeuta Infantil especialista en Mindfulness. Terapeuta Familiar. Argentina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni59126 [NOMBRE_PERSONA] => Verónica [APELLIDOS] => Riquelme Soto [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => P8770 [EMAIL_FACULTAD] => risove@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Educadora Social. Departamento de Teoría de la Educación. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni26223 [NOMBRE_PERSONA] => Piedad María [APELLIDOS] => Sahuquillo Mateo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => I4282 [EMAIL_FACULTAD] => piesama@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni46051 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => Villar Herrero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [NPI] => M5039 [EMAIL_FACULTAD] => vihemo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni26223 [NOMBRE_PERSONA] => Piedad María [APELLIDOS] => Sahuquillo Mateo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => I4282 [EMAIL_FACULTAD] => piesama@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni38210 [NOMBRE_PERSONA] => Esther [APELLIDOS] => Ciscar Cuñat [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => M0075 [EMAIL_FACULTAD] => esciscu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp23225 [NOMBRE_PERSONA] => Concepción [APELLIDOS] => Martínez Vázquez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga y Pedagoga. Mancomunitat Camp de Túria. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 22421090 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 1900 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 19/10/2022 [FECHA_FIN] => 23/06/2023 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Teoria de l'Educació [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 14/10/2022 [AREA] => 4 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => intervencion-riesgo-desproteccion [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Jorge [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Bueno [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => jorge.bueno@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Ciències de l´Educació [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Divendres de 16'30-19'30h. i dissabtes de 9'00-14'00h i de 15'30-19'30h, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats o Graduats en Pedagogia, Educació Social, Psicopedagogia, Magisteri, Treball Social, Psicologia i altres titulacions. Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtindre el títol dels graus abans referits, condicionat a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. Professionals amb titulació universitària d'aquests àmbits [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Parlar hui de família exigeix, almenys des de l'àmbit professional i acadèmic, entendre-la no sols com el nucli fonamental en el qual s'estructura la societat sinó com la matriu bàsica del procés de civilització, en la mesura en què es constitueix en l'espai protagonista del procés educatiu de la persona, en l'eix principal de la construcció social de les identitats i la formació d'un sistema de valors. És evident que, en l'actualitat, els profunds canvis socials, polítics, econòmics i culturals han provocat una profunda transformació del propi concepte de família, la qual cosa ha generat l'aparició d'una pluralitat de formes familiars, amb diferents formes d'organització. D'altra banda, a l'ésser la família un sistema obert, en constant evolució, existeixen diverses etapes al llarg del seu cicle vital que travessen moments de crisis i equilibri que requereixen adaptació per part dels seus membres i intervencions de tota mena perquè els possibles problemes no interferisquen en el seu procés vital. Les problemàtiques familiars es troben en continu canvi i requereixen una especialització i renovació continuada de la pràctica professional. Per això, és necessari formar especialistes en l'àmbit de la família i infància per a oferir-los les competències i habilitats específiques per al seu desenvolupament professional i adequar les tècniques d'intervenció a les problemàtiques. Aquest és el principal objectiu del Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció; formar professionals per a donar una resposta ràpida a les demandes de les famílies i infància actuant en la prevenció, atenció i tractament de les situacions de crisis i desestructuració familiar. Per què estudiar el Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció El Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció ofereix un complet programa per a professionals interessats en aquest sector poblacional. En l'actualitat, tant famílies, com a xiquets i adolescents viuen situacions de maltractament, ja siga físic, sexual o psíquic. Però també són víctimes de situacions de risc i desprotecció. L'actuació amb les famílies requereix una preparació que capacite per a la detecció del problema, la seua compressió, l'elaboració de plans d'intervenció adaptats, així com la derivació a recursos, la qual cosa possibilita una atenció integral i ajustada a les necessitats de cada cas en particular. Tan important com conéixer les tècniques i estratègies d'intervenció és que els professionals coneguen els criteris i el protocol de derivació dels recursos disponibles per a una atenció més adequada a les circumstàncies i necessitats de cada família. En aquest sentit, el Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció ofereix formació en plans d'intervenció amb les estratègies més adequades per a cada cas en particular, on es recullen les estratègies a seguir, que han d'incloure necessàriament uns objectius a aconseguir ajustats a les necessitats de la família. [ARG_VENTA2] => On estudiar el Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència La Universitat de València, amb aqueixa importància que sempre ofereix a la societat, es preocupa també per oferir opcions acadèmiques relacionades a sectors vulnerables. Ofereix llavors el Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència dirigit a professionals de la salut mental, educadors i treball social. La finalitat és formar professionals que tinguen diverses opcions d'aplicar els seus coneixements en diferents àmbits. Des d'Equips Específics d'Intervenció en Infància i Família (*EEIIA), els relacionats amb trobada familiar, acolliment, protecció a la infància, fiscalia de menors, coordinadors de criança, mediadors familiars. Però també a perits judicials, atenció a agressions sexuals, orientació, atenció primària bàsica, terapeutes i psicoterapeutes familiars, psiquiatres i també educadors. Quins són els objectius del Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència General: - Capacitar per a l'anàlisi, la planificació i la intervenció en contextos familiars en els quals existisquen xiquets, xiquetes o adolescents en situació de risc o desprotecció. Específics: - Oferir una visió global de les característiques del sistema familiar (estructura, dinàmica relacional, rols i normes familiars, etc.) que permeta un major coneixement de la complexitat de les relacions intrafamiliars i del seu funcionament. - Establir des d'un marc jurídic la descripció dels principals recursos i espais per a l'atenció a la família i infància. - Proporcionar al professional des d'un context teoricopràctic les eines i estratègies de treball específiques i adequades en l'àmbit de la família, infància i adolescència. - Aprofundir en l'abordatge de problemàtiques específiques que afecten les famílies i als diferents membres que les componen. - Dotar a l'alumne/a de les competències necessàries per a desenvolupar una adequada pràctica professional en l'àrea de la família, infància i adolescència. [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc, acostant l'experiència d'aprenentatge a l'alumnat i adaptant-la a les seues necessitats i disponibilitat horària. A través de l'Aula Virtual es desenvolupen continguts teòrics i pràctics impartits per professionals especialistes en el tema amb àmplia experiència professional i formativa. La metodologia utilitzada està planificada a fi d'aconseguir un aprenentatge integral i significatiu, incloent: - Lliçó magistral participativa - Resolució de problemes - Aprenentatge cooperatiu - Exposició, anàlisi i debat de casos reals - Simulació de casos, joc de rol L'alumnat tindrà a la seua disposició tot el material didàctic que conforma el programa de cadascuna de les tres assignatures en les quals s'estructura el Màster, desenvolupades en 17 Unitats Temàtiques en les quals es recullen les principals problemàtiques en la intervenció amb família, infància i adolescència. Durant tot el temps en el qual es desenvolupa la formació, l'alumnat comptarà amb l'assessorament que precise a través del professorat responsable, o en el seu cas, amb els/les professors/és de les Unitats Temàtiques, amb la finalitat de resoldre els possibles dubtes o consultes que puguen sorgir, així com facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge. Si bé es parteix de la capacitat d'autogestió de l'alumnat, el suport acadèmic-professional brindarà una experiència formativa en la qual l'acompanyament i l'orientació personalitzada es converteixen en un dels principals eixos de la metodologia. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => - Equips Específics d'Intervenció en Infància i Família (EEIIA) - Punts de Trobada Familiar - Entitats d'Acolliment - Peritatges judicials - Recursos de protecció a la Infància - Equip tècnic de fiscalia de menors - Serveis especialitzats d'atenció a agressions sexuals - Departaments d'orientació - Equip d'atenció primària bàsica - Professorat especialitzat en la matèria - Coordinadors de criança - Mediadors familiars - Terapeutes i psicoterapeutes familiars - Psiquiatres - Educadors [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22421090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => La intervenció en l'àmbit de la família i la infància des del paradigma dels bons tractes [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La intervenció en l'àmbit de la família i la infància des del paradigma dels bons tractes [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1. La família com a context per a la promoció del benestar de la infància i adolescència. La protecció infantil en la normativa vigent 1.2. Les competències parentals: funcions, capacitats i habilitats des del paradigma dels bons tractes 1.3. Inclinació, trauma complex i trastorns mentals a conseqüència d'experiències primerenques adverses 1.4. Impacte dels maltractaments en el neurodesenvolupament en la infància i adolescència 1.5. La dissociació infantil en els processos de traumattizació en xiquets, xiquetes i adolescents [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.1. La família com a context per a la promoció del benestar de la infància i adolescència. La protecció infantil en la normativa vigent 1.2. Les competències parentals: funcions, capacitats i habilitats des del paradigma dels bons tractes 1.3. Inclinació, trauma complex i trastorns mentals a conseqüència d'experiències primerenques adverses 1.4. Impacte dels maltractaments en el neurodesenvolupament en la infància i adolescència 1.5. La dissociació infantil en els processos de traumattizació en xiquets, xiquetes i adolescents [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22421090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Eines, estratègies i tècniques per a la intervenció [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Eines, estratègies i tècniques per a la intervenció [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1. Estratègies d'intervenció familiar I: Orientació 2.2. Estratègies d'intervenció familiar II: Teràpia 2.3. Estratègies d'intervenció familiar III: Mediació/*Coparentalidad 2.4. Tècniques d'intervenció en l'abordatge de problemàtiques en contextos familiars amb xiquets, xiquetes i adolescents 2.5. Mètodes de recollida i anàlisi d'informació per a l'avaluació del cas 2.6. El Pla d'intervenció socioeducatiu familiar. Elaboració i implementació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 2.1. Estratègies d'intervenció familiar I: Orientació 2.2. Estratègies d'intervenció familiar II: Teràpia 2.3. Estratègies d'intervenció familiar III: Mediació/*Coparentalidad 2.4. Tècniques d'intervenció en l'abordatge de problemàtiques en contextos familiars amb xiquets, xiquetes i adolescents 2.5. Mètodes de recollida i anàlisi d'informació per a l'avaluació del cas 2.6. El Pla d'intervenció socioeducatiu familiar. Elaboració i implementació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22421090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => L'abordatge de problemàtiques específiques des de la pràctica del professional de la intervenció. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => L'abordatge de problemàtiques específiques des de la pràctica del professional de la intervenció. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1. La intervenció amb NNA víctimes de maltractaments: trauma, inclinació i resiliència 3.2. Mindfulness i teràpia de joc per a l'abordatge de l'abús sexual infantil 3.3. La violència de gènere i el seu impacte en els fills i filles 3.4. Intervencions centrades en el vincle afectiu i suport a la família adoptiva 3.5. Reptes, orientacions i intervenció reparadora en acolliment familiar 3.6. Orientacions educatives en contextos escolars amb NNA amb trastorns d'inclinació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 3.1. La intervenció amb NNA víctimes de maltractaments: trauma, inclinació i resiliència 3.2. Mindfulness i teràpia de joc per a l'abordatge de l'abús sexual infantil 3.3. La violència de gènere i el seu impacte en els fills i filles 3.4. Intervencions centrades en el vincle afectiu i suport a la família adoptiva 3.5. Reptes, orientacions i intervenció reparadora en acolliment familiar 3.6. Orientacions educatives en contextos escolars amb NNA amb trastorns d'inclinació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22421090 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de màster. Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de màster. Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Elaboració d'un treball fi de màster Tutorització com a procés d'aprenentatge Família, educació i processos evolutius Protecció al menor Maltractament infantil i abusos Trauma infantil Adolescència i processos educatius Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència Educador com a tutor de resiliència [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Elaboració d'un treball fi de màster Tutorització com a procés d'aprenentatge Família, educació i processos evolutius Protecció al menor Maltractament infantil i abusos Trauma infantil Adolescència i processos educatius Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència Educador com a tutor de resiliència [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp391859 [NOMBRE_PERSONA] => Sandra [APELLIDOS] => Baita [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Terapeuta infantil, clínica y supervisora certificada EMDR. Argentina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp257077 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Barudy Labrin [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Psiquiatra, Psicoterapeuta y Terapeuta Familiar. IFIV- EXIL. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni28665 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Bellver Moreno [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => H1238 [EMAIL_FACULTAD] => mabellmo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp391877 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Benito Moraga [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Psiquiatra, Terapeuta Familiar y de Pareja. Donostia-San Sebastián [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp236837 [NOMBRE_PERSONA] => José Javier [APELLIDOS] => Bou Piquer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo Terapeuta Familiar. Coordinador DICTIA. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni38210 [NOMBRE_PERSONA] => Esther [APELLIDOS] => Ciscar Cuñat [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => M0075 [EMAIL_FACULTAD] => esciscu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp391860 [NOMBRE_PERSONA] => Maryorie [APELLIDOS] => Dantagnan Dantagnan [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga especialista en trauma infantil y adolescente y Pedagoga IFIV-EXIL. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp256317 [NOMBRE_PERSONA] => María Lorena [APELLIDOS] => del Hierro Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogada especializada en Derecho de Familia. Mediadora Familiar. Coordinadora del Centro de Mediación del COPYPCV. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp45814 [NOMBRE_PERSONA] => Alicia [APELLIDOS] => Fabregat Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Mancomunitat Camp del Túria. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni70080 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Galvis Doménech [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => M6581 [EMAIL_FACULTAD] => galdoma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp391858 [NOMBRE_PERSONA] => Anabel [APELLIDOS] => González Vázquez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Psiquiatra y Psicoterapeuta especialista en trauma. Santiago de Compostela [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp400133 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Gonzalo Marrodán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y Traumaterapia infantil y adolescente. Centro Lotura. Donosti-San Sebastián [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp391880 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Herce Sellan [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga especialista en acogimiento familiar. Centro Lauka. Donostia-San Sebastián [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp21668 [NOMBRE_PERSONA] => Flor [APELLIDOS] => Hoyos Alarte [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora Social. Asociación Estatal Educadores Sociales. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp23225 [NOMBRE_PERSONA] => Concepción [APELLIDOS] => Martínez Vázquez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga y Pedagoga. Mancomunitat Camp de Túria. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni57663 [NOMBRE_PERSONA] => Verónica [APELLIDOS] => Mendez Pardo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Pedagoga. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => N8022 [EMAIL_FACULTAD] => veronica.pardo-mendez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp391851 [NOMBRE_PERSONA] => Paula Mariel [APELLIDOS] => Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Terapeuta Infantil especialista en Mindfulness. Terapeuta Familiar. Argentina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni59126 [NOMBRE_PERSONA] => Verónica [APELLIDOS] => Riquelme Soto [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => P8770 [EMAIL_FACULTAD] => risove@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Educadora Social. Departamento de Teoría de la Educación. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni26223 [NOMBRE_PERSONA] => Piedad María [APELLIDOS] => Sahuquillo Mateo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => I4282 [EMAIL_FACULTAD] => piesama@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni46051 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => Villar Herrero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [NPI] => M5039 [EMAIL_FACULTAD] => vihemo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni26223 [NOMBRE_PERSONA] => Piedad María [APELLIDOS] => Sahuquillo Mateo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => I4282 [EMAIL_FACULTAD] => piesama@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni38210 [NOMBRE_PERSONA] => Esther [APELLIDOS] => Ciscar Cuñat [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => M0075 [EMAIL_FACULTAD] => esciscu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp23225 [NOMBRE_PERSONA] => Concepción [APELLIDOS] => Martínez Vázquez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga y Pedagoga. Mancomunitat Camp de Túria. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2022/2023

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 14/10/2022

Data inici: Octubre 2022

Data fi: Juny 2023

Matrícula: 1900 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Llicenciats o Graduats en Pedagogia, Educació Social, Psicopedagogia, Magisteri, Treball Social, Psicologia i altres titulacions. Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtindre el títol dels graus abans referits, condicionat a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. Professionals amb titulació universitària d'aquests àmbits

Modalitat: On-line

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició: Online

Horari: Divendres de 16'30-19'30h. i dissabtes de 9'00-14'00h i de 15'30-19'30h,

Més informació

Objectius del curs

Parlar hui de família exigeix, almenys des de l'àmbit professional i acadèmic, entendre-la no sols com el nucli fonamental en el qual s'estructura la societat sinó com la matriu bàsica del procés de civilització, en la mesura en què es constitueix en l'espai protagonista del procés educatiu de la persona, en l'eix principal de la construcció social de les identitats i la formació d'un sistema de valors.
És evident que, en l'actualitat, els profunds canvis socials, polítics, econòmics i culturals han provocat una profunda transformació del propi concepte de família, la qual cosa ha generat l'aparició d'una pluralitat de formes familiars, amb diferents formes d'organització.
D'altra banda, a l'ésser la família un sistema obert, en constant evolució, existeixen diverses etapes al llarg del seu cicle vital que travessen moments de crisis i equilibri que requereixen adaptació per part dels seus membres i intervencions de tota mena perquè els possibles problemes no interferisquen en el seu procés vital.

Leer más

Objectius professionals

- Equips Específics d'Intervenció en Infància i Família (EEIIA)
- Punts de Trobada Familiar
- Entitats d'Acolliment

Leer más

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS