1a Edició - Codi 23228030

Array ( [CODIGO] => 23228030 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 400 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 16.00 [FECHA_INICIO] => 15/11/2023 [FECHA_FIN] => 05/01/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => 0 [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/10/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Programa de Formació [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => investigaciones-internas-prueba-detective-privado [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Certificat de Formació Contínua Investigacions internes i prova de detectiu privat en el marc de la responsabilitat penal de les persones jurídiques i del compliance [TITULACION] => Certificat de Formació Contínua [HORARIO] => S'impartirà de dilluns a divendres, a les vesprades [REQUISITOS_TITULACION] => Detectius privats; advocats; professionals del compliance; compliance officers; criminòlegs; directors de seguretat privada; directius i gerents d'empreses, pimes; Jutges i Magistrats, Fiscals i altres operadors jurídics. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => .- Estudi i coneixement de la validesa i utilitat de la prova d'informe de detectiu privat en el procés penal, aportades per persones jurídiques, sense vulnerar la prohibició de la Llei de Seguretat Privada (LSP) d'investigar delictes d'ofici per part dels detectius privats. .- Estudi i coneixement de la prova de detectiu privat, en compliment de la LSP, obtinguda amb garantia de compliment dels drets fonamentals (secret de comunicacions, intimitat, honor, imatge). Igualment s'estudia l'elaboració tècnica dels informes de detectiu, així com el seu contingut en relació amb la prova de compliment penal. .- Analitzar els criteris jurisprudencials vigents en matèria d'utilització i validesa de la prova d'informe de detectiu privat en el procés penal. .- Estudiar el marc regulador espanyol (CP) en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques i programes de prevenció penal (compliance programs). .- Estudi de les anomenades "investigacions internes" que realitzen les empreses, en el règim de la responsabilitat penal regulades en el Codi Penal. .- Estudi de la configuració dels canals de denúncia, així com la normativa sobre protecció dels informants (whistleblowers). .- Estudi de la utilització de les proves de detectiu privat en les investigacions internes que puguen exonerar o atenuar la responsabilitat penal de la persona jurídica. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => .- Formació especifica i complementària per als compliance officer: es pretén proporcionar als professionals del compliance (advocats d'empresa, directius, etc) un coneixement teoricopràctic de tots els elements que sorgeixen entorn de les investigacions internes per a determinar la presumpta responsabilitat penal de les persones jurídiques. Aquest coneixement servirà per a, amb la realització d'aquestes investigacions internes, detectar la concurrència de possibles circumstàncies d'exoneració o atenuació d'aquesta responsabilitat penal. .- També pretén proporcionar a aquests professionals, el coneixement de la realització de les investigacions internes amb totes les garanties per a les parts intervinents des de la primera comunicació, així com donar a conèixer la investigació privada, exercida en exclusiva pels detectius privats, i de la licitud de les proves obtingudes per aquests en aquest àmbit d'actuació del procés penal. .- Formació especifica per a detectius privats especialitzats en l'àmbit empresarial: es pretén facilitar als detectius privats els coneixements necessaris per a integrar les investigacions privades que realitzen en l'àmbit de les investigacions internes en el marc de la responsabilitat penal de les persones jurídiques i dels compliance programs. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23228030 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => TEMA 1. ELS DIFERENTS MITJANS DE PROVA EN EL PROCÉS PENAL: LA PROVA DE DETECTIUS PRIVATS EN LA JURISDICCIÓ PENAL. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TEMA 1. ELS DIFERENTS MITJANS DE PROVA EN EL PROCÉS PENAL: LA PROVA DE DETECTIUS PRIVATS EN LA JURISDICCIÓ PENAL. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La necessària distinció entre els actes d'investigació i els mitjans de prova. 2. Els mitjans de prova en el procés penal. 2.1. Consideracions generals. 2.2. Classificació. 2.3. Els mitjans concrets de prova. 2.4. La prova de detectius privats en el procés penal. 3. Els mitjans de prova en el marc dels complianceprograms. 3.1. Principis probatoris i compliance penal. 3.2. Breu referència a la càrrega de la prova. 3.3. La presumpció d'innocència. 3.4. Drets fonamentals i valor probatori en el procés penal de les evidències obtingudes en investigacions internes en un sistema de compliance. Aproximació general. 3.5. Prohibicions probatòries en la investigació de delictes comesos per persones jurídiques. 3.6. Especial consideració dels programes de compliment penal i la prova de detectius privats. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La necessària distinció entre els actes d'investigació i els mitjans de prova. 2. Els mitjans de prova en el procés penal. 2.1. Consideracions generals. 2.2. Classificació. 2.3. Els mitjans concrets de prova. 2.4. La prova de detectius privats en el procés penal. 3. Els mitjans de prova en el marc dels complianceprograms. 3.1. Principis probatoris i compliance penal. 3.2. Breu referència a la càrrega de la prova. 3.3. La presumpció d'innocència. 3.4. Drets fonamentals i valor probatori en el procés penal de les evidències obtingudes en investigacions internes en un sistema de compliance. Aproximació general. 3.5. Prohibicions probatòries en la investigació de delictes comesos per persones jurídiques. 3.6. Especial consideració dels programes de compliment penal i la prova de detectius privats. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23228030 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => TEMA 2. L'INFORME DE DETECTIU PRIVAT EN MATÈRIA PENAL: ASPECTES PRÀCTICS. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TEMA 2. L'INFORME DE DETECTIU PRIVAT EN MATÈRIA PENAL: ASPECTES PRÀCTICS. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Les funcions de l'informe d'investigació. 2. La plasmació en l'informe dels requisits per a la contractació de la investigació. 3. Plasmació d'investigacions amb rellevància jurídic-penal. Harmonització i unificació internacionals 4. El descobriment de delictes i la seua inclusió en l'informe. 5. Els problemes derivats de l'art. 49 LSP [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Les funcions de l'informe d'investigació. 2. La plasmació en l'informe dels requisits per a la contractació de la investigació. 3. Plasmació d'investigacions amb rellevància jurídic-penal. Harmonització i unificació internacionals 4. El descobriment de delictes i la seua inclusió en l'informe. 5. Els problemes derivats de l'art. 49 LSP [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23228030 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => TEMA 3. INVESTIGACIÓ PRIVADA I INVESTIGACIÓ DE PRESUMPTES FETS DELICTIUS: DELIMITACIÓ [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TEMA 3. INVESTIGACIÓ PRIVADA I INVESTIGACIÓ DE PRESUMPTES FETS DELICTIUS: DELIMITACIÓ [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció. Plantejament de la qüestió. 2. La investigació privada en la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada. Abast de la prohibició d'investigar delictes d'ofici. 3. Estudi jurisprudencial sobre la prova del detectiu privat en l'ordre jurisdiccional penal: 3.1. Delimitació dels requisits jurisprudencials per a considerar que una investigació privada no és una investigació d'un delicte d'ofici. 3.2. Aplicació de la doctrina de l'exclusió de l'antijuridicitat. 3.3. Consideració de prova de càrrec dels informes i testimoniatges dels detectius privats en l'ordre jurisdiccional penal. 4. Conclusions [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció. Plantejament de la qüestió. 2. La investigació privada en la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada. Abast de la prohibició d'investigar delictes d'ofici. 3. Estudi jurisprudencial sobre la prova del detectiu privat en l'ordre jurisdiccional penal: 3.1. Delimitació dels requisits jurisprudencials per a considerar que una investigació privada no és una investigació d'un delicte d'ofici. 3.2. Aplicació de la doctrina de l'exclusió de l'antijuridicitat. 3.3. Consideració de prova de càrrec dels informes i testimoniatges dels detectius privats en l'ordre jurisdiccional penal. 4. Conclusions [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23228030 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => TEMA 4. MITJANS TÈCNICS D'INVESTIGACIÓ PRIVADA I DRETS FONAMENTALS EN L'ORDRE PENAL: ESPECIAL REFERÈNCIA Al DRET A la INTIMITAT I Al SECRET DE LES COMUNICACIONS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TEMA 4. MITJANS TÈCNICS D'INVESTIGACIÓ PRIVADA I DRETS FONAMENTALS EN L'ORDRE PENAL: ESPECIAL REFERÈNCIA Al DRET A la INTIMITAT I Al SECRET DE LES COMUNICACIONS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Mitjans d'investigació interns. 2. Riscos derivats de les investigacions internes: vulneració del secret de les comunicacions i a la intimitat (anàlisi jurisprudencial). 2.1. El cànon de l'expectativa raonable de privacitat. 3. L'aportació de proves obtingudes per particulars amb vulneració de drets fonamentals (anàlisi jurisprudencial). [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Mitjans d'investigació interns. 2. Riscos derivats de les investigacions internes: vulneració del secret de les comunicacions i a la intimitat (anàlisi jurisprudencial). 2.1. El cànon de l'expectativa raonable de privacitat. 3. L'aportació de proves obtingudes per particulars amb vulneració de drets fonamentals (anàlisi jurisprudencial). [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23228030 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => TEMA 5. LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES: COMPLIANCE PROGRAMS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TEMA 5. LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES: COMPLIANCE PROGRAMS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Què cal investigar, per a quin, per què, quan, qui? 2. Pressupostos comuns de la responsabilitat penal de les persones jurídiques. 3. Condicions dels Programes de Cumplimento 4. Requisits dels Programes de Compliment 5. Responsabilitat de persones físiques i responsabilitat de persones jurídiques [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Què cal investigar, per a quin, per què, quan, qui? 2. Pressupostos comuns de la responsabilitat penal de les persones jurídiques. 3. Condicions dels Programes de Cumplimento 4. Requisits dels Programes de Compliment 5. Responsabilitat de persones físiques i responsabilitat de persones jurídiques [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23228030 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => TEMA 6. LES INVESTIGACIONS INTERNES AL MARC DELS COMPLIANCE PROGRAMS. CANAL DE DENÚNCIES I PROTECCIÓ DELS INFORMANTS (WHISTLEBLOWERS) [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TEMA 6. LES INVESTIGACIONS INTERNES AL MARC DELS COMPLIANCE PROGRAMS. CANAL DE DENÚNCIES I PROTECCIÓ DELS INFORMANTS (WHISTLEBLOWERS) [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La realització de recerques internes corporatives. 1.1. Un element més del compliance penal. 1.2. Classes. Finalitats. Precaucions. Etapes. Drets de la recerca. Codi de recerca interna. Solapament amb procediment penal. Règim sancionador. 1.3. Protecció de la informació obtinguda 2. Els canals de denúncia. 2.1. Configuració 2.2. Anonimat versus confidencialitat. 2.3. Protecció de dades. 3. Protecció dels informants (whistleblowers) 3.1. Regulació europea. 3.2. Regulació espanyola. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La realització de recerques internes corporatives. 1.1. Un element més del compliance penal. 1.2. Classes. Finalitats. Precaucions. Etapes. Drets de la recerca. Codi de recerca interna. Solapament amb procediment penal. Règim sancionador. 1.3. Protecció de la informació obtinguda 2. Els canals de denúncia. 2.1. Configuració 2.2. Anonimat versus confidencialitat. 2.3. Protecció de dades. 3. Protecció dels informants (whistleblowers) 3.1. Regulació europea. 3.2. Regulació espanyola. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23228030 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => TEMA 7. COL·LISIONS NORMATIVES EN MATÈRIA D'INVESTIGACIONS INTERNES: INVESTIGACIONS IN-HOUSE, INVESTIGACIONS EN ARRENDAMENT DE SERVEIS I PERICIAL FORENSIC. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TEMA 7. COL·LISIONS NORMATIVES EN MATÈRIA D'INVESTIGACIONS INTERNES: INVESTIGACIONS IN-HOUSE, INVESTIGACIONS EN ARRENDAMENT DE SERVEIS I PERICIAL FORENSIC. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.Marc general normatiu nacional i internacional. 2. Llei de Seguretat Privada. 3. Llei orgànica i Reglament Europeu de Protecció de Dades. 4. Article 31 bis del Codi Penal i Llei d'Enjudiciament Criminal. 5. Directiva Europea de Canales de Denúncia i Protecció al Denunciant. 6. Conclusions. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.Marc general normatiu nacional i internacional. 2. Llei de Seguretat Privada. 3. Llei orgànica i Reglament Europeu de Protecció de Dades. 4. Article 31 bis del Codi Penal i Llei d'Enjudiciament Criminal. 5. Directiva Europea de Canales de Denúncia i Protecció al Denunciant. 6. Conclusions. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23228030 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => TEMA 8. LES INVESTIGACIONS PRIVADES COM A PROVA DE COMPLIMENT NORMATIU [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TEMA 8. LES INVESTIGACIONS PRIVADES COM A PROVA DE COMPLIMENT NORMATIU [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. El principi d'investigació de fets per a la prevenció de delictes. 2. Les limitacions del detectiu privat en la investigació de delictes perseguibles d'ofici: anàlisi de l'article 10.2 de la Llei de Seguretat Privada. 3. De la inspecció i control sobre l'activitat professional del detectiu privat per part de l'Administració de Seguretat de l'Estat. 4. Investigació privada i peritatge judicial: la fina línia que les distingeix. 5. Conclusions. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. El principi d'investigació de fets per a la prevenció de delictes. 2. Les limitacions del detectiu privat en la investigació de delictes perseguibles d'ofici: anàlisi de l'article 10.2 de la Llei de Seguretat Privada. 3. De la inspecció i control sobre l'activitat professional del detectiu privat per part de l'Administració de Seguretat de l'Estat. 4. Investigació privada i peritatge judicial: la fina línia que les distingeix. 5. Conclusions. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni72986 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Aguilera Gordillo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Universidad Loyola [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni74966 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => De Madrid Dávila Rico [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universitat de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni25470 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => González Cussac [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5090 [EMAIL_FACULTAD] => jose.cussac@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni65390 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Leon Alapont [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni11112 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => Planchadell Gargallo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni74968 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Sánchez Sevilla [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universitat de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni74967 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Sanmartín Olivier [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad de Salamanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni46295 [NOMBRE_PERSONA] => María Angeles [APELLIDOS] => Valls Genovard [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M5548 [EMAIL_FACULTAD] => vallsge@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni46295 [NOMBRE_PERSONA] => María Angeles [APELLIDOS] => Valls Genovard [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M5548 [EMAIL_FACULTAD] => vallsge@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Certificat de Formació Contínua Investigacions internes i prova de detectiu privat en el marc de la responsabilitat penal de les persones jurídiques i del compliance


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Certificat de Formació Contínua

Nombre de crèdits: 16.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 30/10/2023

Data inici: Novembre 2023

Data fi: Gener 2024

Matrícula: 400 € (import preu públic)

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició:

Horari: S'impartirà de dilluns a divendres, a les vesprades

Més informació

Objectius del curs

.- Estudi i coneixement de la validesa i utilitat de la prova d'informe de detectiu privat en el procés penal, aportades per persones jurídiques, sense vulnerar la prohibició de la Llei de Seguretat Privada (LSP) d'investigar delictes d'ofici per part dels detectius privats.
.- Estudi i coneixement de la prova de detectiu privat, en compliment de la LSP, obtinguda amb garantia de compliment dels drets fonamentals (secret de comunicacions, intimitat, honor, imatge). Igualment s'estudia l'elaboració tècnica dels informes de detectiu, així com el seu contingut en relació amb la prova de compliment penal.
.- Analitzar els criteris jurisprudencials vigents en matèria d'utilització i validesa de la prova d'informe de detectiu privat en el procés penal.

Leer más

Objectius professionals

.- Formació especifica i complementària per als compliance officer: es pretén proporcionar als professionals del compliance (advocats d'empresa, directius, etc) un coneixement teoricopràctic de tots els elements que sorgeixen entorn de les investigacions internes per a determinar la presumpta responsabilitat penal de les persones jurídiques. Aquest coneixement servirà per a, amb la realització d'aquestes investigacions internes, detectar la concurrència de possibles circumstàncies d'exoneració o atenuació d'aquesta responsabilitat penal.
.- També pretén proporcionar a aquests professionals, el coneixement de la realització de les investigacions internes amb totes les garanties per a les parts intervinents des de la primera comunicació, així com donar a conèixer la investigació privada, exercida en exclusiva pels detectius privats, i de la licitud de les proves obtingudes per aquests en aquest àmbit d'actuació del procés penal.
.- Formació especifica per a detectius privats especialitzats en l'àmbit empresarial: es pretén facilitar als detectius privats els coneixements necessaris per a integrar les investigacions privades que realitzen en l'àmbit de les investigacions internes en el marc de la responsabilitat penal de les persones jurídiques i dels compliance programs.

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò