Diploma d'Especialització Professional en Dret Aduaner de la Unió Europea

11a Edició - Codi 23222310

Array ( [CODIGO] => 23222310 [EDICION] => 11 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1800 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 32.00 [FECHA_INICIO] => 24/10/2023 [FECHA_FIN] => 30/09/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Financer i Història del Dret [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 08/10/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => derecho-aduanero [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització Professional en Dret Aduaner de la Unió Europea [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => El curs té dos períodes de matrícula i d'inici (es formen dos subgrups): - Un subgrup amb període de matricula fins al 7 d'octubre de 2023, amb inici el 2 d'octubre de 2023. - Un subgrup amb període de matricula fins al 7 de gener de 2024 amb inici el 23 de gener de 2024., [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats universitaris Professionals titulats Estudiants als quals els falte menys del 10% dels crèdits per a finalitzar els seus estudis de grau, condicionats a aprovar-los en el mateix curs acadèmic. El curs es dirigeix a dos tipus d'alumnes. D'una banda, a graduats que, en la seua activitat professional, entren en contacte amb operacions de comerç exterior de mercaderies, bé siga perquè assumeixen la responsabilitat de la gestió de compres o vendes en una empresa, o bé perquè actuen com a intermediaris en aquesta mena d'activitats o perquè assessoren subjectes que desenvolupen operacions de comerç exterior. En aquest primer grup s'inclourien a més els qui desenvolupen la seua activitat en una empresa que ha iniciat recentment la realització de les operacions al·ludides o que planegen fer-ho pròximament. Es tracta de persones que, per la seua pràctica professional, posseeixen certa experiència i coneixement de les qüestions implicades, però que manquen d'una formació que els permeta transcendir la problemàtica de la gestió quotidiana i gaudir d'una perspectiva global, que al seu torn els puga permetre afrontar un replantejament de la manera en què desenvolupen la seua activitat amb vista a optimitzar-la. L'altre grup de potencials interessats està constituït pels qui han obtingut recentment el seu grau universitari, preferentment en l'àrea jurídica o en l'àrea econòmica i de gestió d'empreses, i desitgen complementar la seua formació afegint un valor a la mateixa que els permeta una millor inserció laboral o bé aquells que ja s'han iniciat en la seua activitat professional però els interessa l'adquisició de destreses especialitzades en el seu treball. Requisits d'accés: - Acreditar la superació d'un grau universitari previ. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => La formació que s'imparteix en aquest curs permet als alumnes que el superen realitzar una gestió i planificació duanera de qualitat. El coneixement del Dret duaner és un element de competitivitat per a les operacions de comerç exterior, en oferir l'oportunitat d'aprofitar aquells avantatges i possibilitats que l'ordenament posa a la disposició dels operadors econòmics. Per contra, el seu desconeixement pot convertir-se en una important barrera d'accés a un replantejament en el desenvolupament de l'activitat, o bé pot determinar incórrer en responsabilitats -tributàries o d'un altre tipus- innecessàries derivades d'una planificació o execució inadequades. Els continguts del curs estan en constant actualització per a incorporar les novetats normatives, jurisprudencials i doctrinals, havent sigut seleccionat com a Mòdul Jean Monnet per la Comissió Europea. La superació del curs eximeix de la realització de l'examen teòric en les proves per a l'obtenció de l'acreditació com a representant duaner. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => El curs s'ofereix en la modalitat a distància, a través de la plataforma d'Aula Virtual. Cada unitat conté: - una Guia d'Estudi (Manual), - material de lectura complementària/referència (com a legislació, guies, documents, etc.), - una presentació audiovisual d'aqueixa unitat (les sessions de classe), - un fòrum per a consultar (les tutories), - test (per a avaluar). El curs també inclou, com a material complementari, ponències convidades, en les quals s'ofereix una presentació a càrrec dels millors experts internacionals. Els materials es van posant a disposició en la plataforma, de manera que cada participant accedeix a ells segons la seua disponibilitat horària, dins d'uns terminis establits per a cada unitat. Per a realitzar aquestes activitats s'estableixen terminis de temps, però no hi ha horaris, cada alumne treballa al seu propi ritme. Es pot consultar als Professors a través del fòrum que s'obri per a cada matèria i també aprofitar les consultes plantejades pels altres participants. Els test d'avaluació es realitzen també a distància. Es treballa setmana a setmana, de manera contínua. No hi ha exàmens finals, sinó test habituals. No és necessari desplaçar-se, per la qual cosa pot seguir-se des de qualsevol lloc amb connexió a internet, també des de fora d'Espanya. S'utilitzaran els recursos que ofereix la plataforma electrònica de la Universitat de València -l'"Aula Virtual"- i s'instruirà als alumnes en l'ús i aprofitament de les bases de dades i fonts d'informació disponibles en Internet. Tot això amb vista a aconseguir una formació pràctica que l'alumne puga aplicar en el seu treball. Consta de 250 hores en les quals es cobreixen de manera extensa i detallada les matèries que comprèn i que inclouen totes les que es relacionen en l'RD 285/2014 per a la prova que permet obtenir l'acreditació com a representant duaner. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => La superació d'aquest curs proporciona els coneixements necessaris per a exercir professionalment com a representant duaner (exonera de l'examen teòric en les proves que convoca l'Agència Tributària per a acreditar-se com a representant duaner). També proporciona una formació imprescindible per als responsables del departament de compres en empreses que realitzen importacions, per a responsables del departament de vendes en empreses que realitzen exportacions, així com per a realitzar labors d'assessoria i consultoria en matèria d'operacions d'importació-exportació, en matèria fiscal o en estratègia d'expansió internacional. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222310 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Qüestions generals. Els elements d'imposició. Règims duaners [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Qüestions generals. Els elements d'imposició. Règims duaners [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => QÜESTIONS GENERALS. ELS ELEMENTS D'IMPOSICIÓ. 1. Concepte. 2. El context econòmic del Dret duaner. 3. Normes fonamentals. Repartiment de competències. 4. Fet imposable, meritació i deutor dels impostos aranzelaris. 5. Exempcions. 6. Base imposable: valor en duana. 7. Origen de les mercaderies. 8. L'aranzel: codificació, classificació i tipus de gravamen. 9. Informació vinculant sobre classificació i origen. REGIMENES DUANERS 10. Introducció als règims duaners. 11. Despatx a lliure pràctica. 12. Aspectes generals dels denominats "règims especials". 13. Règim de trànsit. 14. Règim de depòsit duaner. 15. Zones franques. 16. Règim d'importació temporal. 17. Destinació final. 18. Règim de perfeccionament actiu. 19. Règim de perfeccionament passiu. 20. Exportació i reexportació. Disposició de les mercaderies. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => QÜESTIONS GENERALS. ELS ELEMENTS D'IMPOSICIÓ. 1. Concepte. 2. El context econòmic del Dret duaner. 3. Normes fonamentals. Repartiment de competències. 4. Fet imposable, meritació i deutor dels impostos aranzelaris. 5. Exempcions. 6. Base imposable: valor en duana. 7. Origen de les mercaderies. 8. L'aranzel: codificació, classificació i tipus de gravamen. 9. Informació vinculant sobre classificació i origen. REGIMENES DUANERS 10. Introducció als règims duaners. 11. Despatx a lliure pràctica. 12. Aspectes generals dels denominats "règims especials". 13. Règim de trànsit. 14. Règim de depòsit duaner. 15. Zones franques. 16. Règim d'importació temporal. 17. Destinació final. 18. Règim de perfeccionament actiu. 19. Règim de perfeccionament passiu. 20. Exportació i reexportació. Disposició de les mercaderies. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222310 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Gestió duanera. Les duanes i la seguretat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gestió duanera. Les duanes i la seguretat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => GESTIÓ TRIBUTÀRIA DUANERA 1. Introducció als procediments duaners i normes generals. 2. La declaració sumària i el depòsit provisional. 3. Declaració en duana (declaració de despatx). 4. Procediments simplificats. 5. Actuacions de comprovació. Liquidació. 6. El pagament i altres formes d'extinció del deute. Garanties. 7. Concessió del llevant. 8. La determinació del deute posterior al llevant. 9. La devolució i condonació del deute. 10. Infraccions i sancions. 11. El delicte de contraban. 12. Recursos. LES DUANES I LA SEGURETAT 13. El problema de la seguretat. La iniciativa SAFE. 14. L'Operador Econòmic Autoritzat. 15. Controls a l'exportació. 16. Altres controls en frontera. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => GESTIÓ TRIBUTÀRIA DUANERA 1. Introducció als procediments duaners i normes generals. 2. La declaració sumària i el depòsit provisional. 3. Declaració en duana (declaració de despatx). 4. Procediments simplificats. 5. Actuacions de comprovació. Liquidació. 6. El pagament i altres formes d'extinció del deute. Garanties. 7. Concessió del llevant. 8. La determinació del deute posterior al llevant. 9. La devolució i condonació del deute. 10. Infraccions i sancions. 11. El delicte de contraban. 12. Recursos. LES DUANES I LA SEGURETAT 13. El problema de la seguretat. La iniciativa SAFE. 14. L'Operador Econòmic Autoritzat. 15. Controls a l'exportació. 16. Altres controls en frontera. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222310 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Altres tributs duaners. Aspectes mercantils. Pràctica duanera [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Altres tributs duaners. Aspectes mercantils. Pràctica duanera [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => ALTRES TRIBUTS DUANERS 1. Imposició sobre productes agrícoles. 2. Drets antidúmping. 3. Drets compensatoris. Salvaguardes. 4. IVA a la importació. 5. Impostos Especials. 6. Règim de Canàries. 7. Règim de Ceuta i Melilla. ASPECTES MERCANTILS. 8. Compravenda internacional i INCOTERMS. 9. Pagaments internacionals. 10. Transport internacional. PRÀCTICA DUANERA. 11. Supòsits duaners. 12. Vocabulari duaner en anglès. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => ALTRES TRIBUTS DUANERS 1. Imposició sobre productes agrícoles. 2. Drets antidúmping. 3. Drets compensatoris. Salvaguardes. 4. IVA a la importació. 5. Impostos Especials. 6. Règim de Canàries. 7. Règim de Ceuta i Melilla. ASPECTES MERCANTILS. 8. Compravenda internacional i INCOTERMS. 9. Pagaments internacionals. 10. Transport internacional. PRÀCTICA DUANERA. 11. Supòsits duaners. 12. Vocabulari duaner en anglès. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni20865 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Bosch Cholbi [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H8192 [EMAIL_FACULTAD] => jose.l.bosch@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp47379 [NOMBRE_PERSONA] => Mercedes [APELLIDOS] => Cano Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Dependencia Provincial de Aduanas. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp47378 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Catalán Montero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dependencia Provincial de Aduanas en Impuestos Especiales de Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp104202 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Cort Cañizares [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Inspector. Agencia Estatal de Administración Tributaria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni65217 [NOMBRE_PERSONA] => Rosario [APELLIDOS] => Espinosa Calabuig [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4102 [EMAIL_FACULTAD] => espinosa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp47375 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Galiano Monzón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Ciencias Económicas. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp26081 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús Guillermo [APELLIDOS] => García-Luján López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Proyectos. Fundación Valenciaport [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni2945 [NOMBRE_PERSONA] => Santiago [APELLIDOS] => Ibáñez Marsilla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6211 [EMAIL_FACULTAD] => Santiago.Ibanez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp20143 [NOMBRE_PERSONA] => Sonia [APELLIDOS] => Iborra Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico de Investigación. Fundación Valenciaport [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp48659 [NOMBRE_PERSONA] => María Cristina [APELLIDOS] => Martínez Vayá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Territorial de Comercio en la C. Valenciana y del ICEX en Valencia. Ministerio de Economía y Competitividad [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp47377 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Más Moragues [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Administrador Aduana Valencia Marítima. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp103186 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Muñoz Barón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Derecho, Master en Gestión Internacional. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni5857 [NOMBRE_PERSONA] => Germán [APELLIDOS] => Orón Moratal [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad. Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp47376 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => Pujol Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Derecho. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp377495 [NOMBRE_PERSONA] => Froilan [APELLIDOS] => Vázquez Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Sanidad Exterior, Valencia. Funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario Grupo A1 Nivel 29 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni2945 [NOMBRE_PERSONA] => Santiago [APELLIDOS] => Ibáñez Marsilla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6211 [EMAIL_FACULTAD] => Santiago.Ibanez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 23222310 [EDICION] => 11 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1800 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 32.00 [FECHA_INICIO] => 24/10/2023 [FECHA_FIN] => 30/09/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Financer i Història del Dret [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 08/10/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => derecho-aduanero [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització Professional en Dret Aduaner de la Unió Europea [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => El curs té dos períodes de matrícula i d'inici (es formen dos subgrups): - Un subgrup amb període de matricula fins al 7 d'octubre de 2023, amb inici el 2 d'octubre de 2023. - Un subgrup amb període de matricula fins al 7 de gener de 2024 amb inici el 23 de gener de 2024., [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats universitaris Professionals titulats Estudiants als quals els falte menys del 10% dels crèdits per a finalitzar els seus estudis de grau, condicionats a aprovar-los en el mateix curs acadèmic. El curs es dirigeix a dos tipus d'alumnes. D'una banda, a graduats que, en la seua activitat professional, entren en contacte amb operacions de comerç exterior de mercaderies, bé siga perquè assumeixen la responsabilitat de la gestió de compres o vendes en una empresa, o bé perquè actuen com a intermediaris en aquesta mena d'activitats o perquè assessoren subjectes que desenvolupen operacions de comerç exterior. En aquest primer grup s'inclourien a més els qui desenvolupen la seua activitat en una empresa que ha iniciat recentment la realització de les operacions al·ludides o que planegen fer-ho pròximament. Es tracta de persones que, per la seua pràctica professional, posseeixen certa experiència i coneixement de les qüestions implicades, però que manquen d'una formació que els permeta transcendir la problemàtica de la gestió quotidiana i gaudir d'una perspectiva global, que al seu torn els puga permetre afrontar un replantejament de la manera en què desenvolupen la seua activitat amb vista a optimitzar-la. L'altre grup de potencials interessats està constituït pels qui han obtingut recentment el seu grau universitari, preferentment en l'àrea jurídica o en l'àrea econòmica i de gestió d'empreses, i desitgen complementar la seua formació afegint un valor a la mateixa que els permeta una millor inserció laboral o bé aquells que ja s'han iniciat en la seua activitat professional però els interessa l'adquisició de destreses especialitzades en el seu treball. Requisits d'accés: - Acreditar la superació d'un grau universitari previ. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => La formació que s'imparteix en aquest curs permet als alumnes que el superen realitzar una gestió i planificació duanera de qualitat. El coneixement del Dret duaner és un element de competitivitat per a les operacions de comerç exterior, en oferir l'oportunitat d'aprofitar aquells avantatges i possibilitats que l'ordenament posa a la disposició dels operadors econòmics. Per contra, el seu desconeixement pot convertir-se en una important barrera d'accés a un replantejament en el desenvolupament de l'activitat, o bé pot determinar incórrer en responsabilitats -tributàries o d'un altre tipus- innecessàries derivades d'una planificació o execució inadequades. Els continguts del curs estan en constant actualització per a incorporar les novetats normatives, jurisprudencials i doctrinals, havent sigut seleccionat com a Mòdul Jean Monnet per la Comissió Europea. La superació del curs eximeix de la realització de l'examen teòric en les proves per a l'obtenció de l'acreditació com a representant duaner. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => El curs s'ofereix en la modalitat a distància, a través de la plataforma d'Aula Virtual. Cada unitat conté: - una Guia d'Estudi (Manual), - material de lectura complementària/referència (com a legislació, guies, documents, etc.), - una presentació audiovisual d'aqueixa unitat (les sessions de classe), - un fòrum per a consultar (les tutories), - test (per a avaluar). El curs també inclou, com a material complementari, ponències convidades, en les quals s'ofereix una presentació a càrrec dels millors experts internacionals. Els materials es van posant a disposició en la plataforma, de manera que cada participant accedeix a ells segons la seua disponibilitat horària, dins d'uns terminis establits per a cada unitat. Per a realitzar aquestes activitats s'estableixen terminis de temps, però no hi ha horaris, cada alumne treballa al seu propi ritme. Es pot consultar als Professors a través del fòrum que s'obri per a cada matèria i també aprofitar les consultes plantejades pels altres participants. Els test d'avaluació es realitzen també a distància. Es treballa setmana a setmana, de manera contínua. No hi ha exàmens finals, sinó test habituals. No és necessari desplaçar-se, per la qual cosa pot seguir-se des de qualsevol lloc amb connexió a internet, també des de fora d'Espanya. S'utilitzaran els recursos que ofereix la plataforma electrònica de la Universitat de València -l'"Aula Virtual"- i s'instruirà als alumnes en l'ús i aprofitament de les bases de dades i fonts d'informació disponibles en Internet. Tot això amb vista a aconseguir una formació pràctica que l'alumne puga aplicar en el seu treball. Consta de 250 hores en les quals es cobreixen de manera extensa i detallada les matèries que comprèn i que inclouen totes les que es relacionen en l'RD 285/2014 per a la prova que permet obtenir l'acreditació com a representant duaner. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => La superació d'aquest curs proporciona els coneixements necessaris per a exercir professionalment com a representant duaner (exonera de l'examen teòric en les proves que convoca l'Agència Tributària per a acreditar-se com a representant duaner). També proporciona una formació imprescindible per als responsables del departament de compres en empreses que realitzen importacions, per a responsables del departament de vendes en empreses que realitzen exportacions, així com per a realitzar labors d'assessoria i consultoria en matèria d'operacions d'importació-exportació, en matèria fiscal o en estratègia d'expansió internacional. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222310 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Qüestions generals. Els elements d'imposició. Règims duaners [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Qüestions generals. Els elements d'imposició. Règims duaners [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => QÜESTIONS GENERALS. ELS ELEMENTS D'IMPOSICIÓ. 1. Concepte. 2. El context econòmic del Dret duaner. 3. Normes fonamentals. Repartiment de competències. 4. Fet imposable, meritació i deutor dels impostos aranzelaris. 5. Exempcions. 6. Base imposable: valor en duana. 7. Origen de les mercaderies. 8. L'aranzel: codificació, classificació i tipus de gravamen. 9. Informació vinculant sobre classificació i origen. REGIMENES DUANERS 10. Introducció als règims duaners. 11. Despatx a lliure pràctica. 12. Aspectes generals dels denominats "règims especials". 13. Règim de trànsit. 14. Règim de depòsit duaner. 15. Zones franques. 16. Règim d'importació temporal. 17. Destinació final. 18. Règim de perfeccionament actiu. 19. Règim de perfeccionament passiu. 20. Exportació i reexportació. Disposició de les mercaderies. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => QÜESTIONS GENERALS. ELS ELEMENTS D'IMPOSICIÓ. 1. Concepte. 2. El context econòmic del Dret duaner. 3. Normes fonamentals. Repartiment de competències. 4. Fet imposable, meritació i deutor dels impostos aranzelaris. 5. Exempcions. 6. Base imposable: valor en duana. 7. Origen de les mercaderies. 8. L'aranzel: codificació, classificació i tipus de gravamen. 9. Informació vinculant sobre classificació i origen. REGIMENES DUANERS 10. Introducció als règims duaners. 11. Despatx a lliure pràctica. 12. Aspectes generals dels denominats "règims especials". 13. Règim de trànsit. 14. Règim de depòsit duaner. 15. Zones franques. 16. Règim d'importació temporal. 17. Destinació final. 18. Règim de perfeccionament actiu. 19. Règim de perfeccionament passiu. 20. Exportació i reexportació. Disposició de les mercaderies. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222310 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Gestió duanera. Les duanes i la seguretat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gestió duanera. Les duanes i la seguretat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => GESTIÓ TRIBUTÀRIA DUANERA 1. Introducció als procediments duaners i normes generals. 2. La declaració sumària i el depòsit provisional. 3. Declaració en duana (declaració de despatx). 4. Procediments simplificats. 5. Actuacions de comprovació. Liquidació. 6. El pagament i altres formes d'extinció del deute. Garanties. 7. Concessió del llevant. 8. La determinació del deute posterior al llevant. 9. La devolució i condonació del deute. 10. Infraccions i sancions. 11. El delicte de contraban. 12. Recursos. LES DUANES I LA SEGURETAT 13. El problema de la seguretat. La iniciativa SAFE. 14. L'Operador Econòmic Autoritzat. 15. Controls a l'exportació. 16. Altres controls en frontera. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => GESTIÓ TRIBUTÀRIA DUANERA 1. Introducció als procediments duaners i normes generals. 2. La declaració sumària i el depòsit provisional. 3. Declaració en duana (declaració de despatx). 4. Procediments simplificats. 5. Actuacions de comprovació. Liquidació. 6. El pagament i altres formes d'extinció del deute. Garanties. 7. Concessió del llevant. 8. La determinació del deute posterior al llevant. 9. La devolució i condonació del deute. 10. Infraccions i sancions. 11. El delicte de contraban. 12. Recursos. LES DUANES I LA SEGURETAT 13. El problema de la seguretat. La iniciativa SAFE. 14. L'Operador Econòmic Autoritzat. 15. Controls a l'exportació. 16. Altres controls en frontera. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23222310 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Altres tributs duaners. Aspectes mercantils. Pràctica duanera [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Altres tributs duaners. Aspectes mercantils. Pràctica duanera [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => ALTRES TRIBUTS DUANERS 1. Imposició sobre productes agrícoles. 2. Drets antidúmping. 3. Drets compensatoris. Salvaguardes. 4. IVA a la importació. 5. Impostos Especials. 6. Règim de Canàries. 7. Règim de Ceuta i Melilla. ASPECTES MERCANTILS. 8. Compravenda internacional i INCOTERMS. 9. Pagaments internacionals. 10. Transport internacional. PRÀCTICA DUANERA. 11. Supòsits duaners. 12. Vocabulari duaner en anglès. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => ALTRES TRIBUTS DUANERS 1. Imposició sobre productes agrícoles. 2. Drets antidúmping. 3. Drets compensatoris. Salvaguardes. 4. IVA a la importació. 5. Impostos Especials. 6. Règim de Canàries. 7. Règim de Ceuta i Melilla. ASPECTES MERCANTILS. 8. Compravenda internacional i INCOTERMS. 9. Pagaments internacionals. 10. Transport internacional. PRÀCTICA DUANERA. 11. Supòsits duaners. 12. Vocabulari duaner en anglès. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni20865 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Bosch Cholbi [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H8192 [EMAIL_FACULTAD] => jose.l.bosch@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp47379 [NOMBRE_PERSONA] => Mercedes [APELLIDOS] => Cano Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Dependencia Provincial de Aduanas. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp47378 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Catalán Montero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dependencia Provincial de Aduanas en Impuestos Especiales de Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp104202 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Cort Cañizares [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Inspector. Agencia Estatal de Administración Tributaria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni65217 [NOMBRE_PERSONA] => Rosario [APELLIDOS] => Espinosa Calabuig [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4102 [EMAIL_FACULTAD] => espinosa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp47375 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Galiano Monzón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Ciencias Económicas. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp26081 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús Guillermo [APELLIDOS] => García-Luján López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Proyectos. Fundación Valenciaport [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni2945 [NOMBRE_PERSONA] => Santiago [APELLIDOS] => Ibáñez Marsilla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6211 [EMAIL_FACULTAD] => Santiago.Ibanez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp20143 [NOMBRE_PERSONA] => Sonia [APELLIDOS] => Iborra Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico de Investigación. Fundación Valenciaport [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp48659 [NOMBRE_PERSONA] => María Cristina [APELLIDOS] => Martínez Vayá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Territorial de Comercio en la C. Valenciana y del ICEX en Valencia. Ministerio de Economía y Competitividad [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp47377 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Más Moragues [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Administrador Aduana Valencia Marítima. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp103186 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Muñoz Barón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Derecho, Master en Gestión Internacional. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni5857 [NOMBRE_PERSONA] => Germán [APELLIDOS] => Orón Moratal [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad. Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp47376 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => Pujol Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Derecho. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp377495 [NOMBRE_PERSONA] => Froilan [APELLIDOS] => Vázquez Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Sanidad Exterior, Valencia. Funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario Grupo A1 Nivel 29 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni2945 [NOMBRE_PERSONA] => Santiago [APELLIDOS] => Ibáñez Marsilla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6211 [EMAIL_FACULTAD] => Santiago.Ibanez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 32.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 08/10/2023

Data inici: Octubre 2023

Data fi: Setembre 2024

Matrícula: 1800 € (importe preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social Universitat de València.)

Requisits d'accés: Graduats universitaris Professionals titulats Estudiants als quals els falte menys del 10% dels crèdits per a finalitzar els seus estudis de grau, condicionats a aprovar-los en el mateix curs acadèmic. El curs es dirigeix a dos tipus d'alumnes. D'una banda, a graduats que, en la seua activitat professional, entren en contacte amb operacions de comerç exterior de mercaderies, bé siga perquè assumeixen la responsabilitat de la gestió de compres o vendes en una empresa, o bé perquè actuen com a intermediaris en aquesta mena d'activitats o perquè assessoren subjectes que desenvolupen operacions de comerç exterior. En aquest primer grup s'inclourien a més els qui desenvolupen la seua activitat en una empresa que ha iniciat recentment la realització de les operacions al·ludides o que planegen fer-ho pròximament. Es tracta de persones que, per la seua pràctica professional, posseeixen certa experiència i coneixement de les qüestions implicades, però que manquen d'una formació que els permeta transcendir la problemàtica de la gestió quotidiana i gaudir d'una perspectiva global, que al seu torn els puga permetre afrontar un replantejament de la manera en què desenvolupen la seua activitat amb vista a optimitzar-la. L'altre grup de potencials interessats està constituït pels qui han obtingut recentment el seu grau universitari, preferentment en l'àrea jurídica o en l'àrea econòmica i de gestió d'empreses, i desitgen complementar la seua formació afegint un valor a la mateixa que els permeta una millor inserció laboral o bé aquells que ja s'han iniciat en la seua activitat professional però els interessa l'adquisició de destreses especialitzades en el seu treball. Requisits d'accés: - Acreditar la superació d'un grau universitari previ.

Modalitat: On-line

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició:

Horari: El curs té dos períodes de matrícula i d'inici (es formen dos subgrups): - Un subgrup amb període de matricula fins al 7 d'octubre de 2023, amb inici el 2 d'octubre de 2023. - Un subgrup amb període de matricula fins al 7 de gener de 2024 amb inici el 23 de gener de 2024.,

Més informació

Objectius del curs

La formació que s'imparteix en aquest curs permet als alumnes que el superen realitzar una gestió i planificació duanera de qualitat. El coneixement del Dret duaner és un element de competitivitat per a les operacions de comerç exterior, en oferir l'oportunitat d'aprofitar aquells avantatges i possibilitats que l'ordenament posa a la disposició dels operadors econòmics. Per contra, el seu desconeixement pot convertir-se en una important barrera d'accés a un replantejament en el desenvolupament de l'activitat, o bé pot determinar incórrer en responsabilitats -tributàries o d'un altre tipus- innecessàries derivades d'una planificació o execució inadequades.
Els continguts del curs estan en constant actualització per a incorporar les novetats normatives, jurisprudencials i doctrinals, havent sigut seleccionat com a Mòdul Jean Monnet per la Comissió Europea.
La superació del curs eximeix de la realització de l'examen teòric en les proves per a l'obtenció de l'acreditació com a representant duaner.

Objectius professionals

La superació d'aquest curs proporciona els coneixements necessaris per a exercir professionalment com a representant duaner (exonera de l'examen teòric en les proves que convoca l'Agència Tributària per a acreditar-se com a representant duaner). També proporciona una formació imprescindible per als responsables del departament de compres en empreses que realitzen importacions, per a responsables del departament de vendes en empreses que realitzen exportacions, així com per a realitzar labors d'assessoria i consultoria en matèria d'operacions d'importació-exportació, en matèria fiscal o en estratègia d'expansió internacional.

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS