1a Edició - Codi 24731190

Array ( [CODIGO] => 24731190 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 7700 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 13/09/2024 [FECHA_FIN] => 30/06/2025 [LUGAR] => Las clases teóricas se realizarán a través del Aula Virtual de la Universitat de València; las prácticas y talleres se realizarán en distintas localizaciones en función de la temática de cada módulo. [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Medicina [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 01/09/2024 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Centro de Adiestramiento Especialidad en Montaña del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil / Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante-Parque de Bomberos / Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la CV / Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana / Sociedad Española de Medicina en Urgencias y Emergencias Sanitarias (S.E.M.E.S.) [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => medicina-rescate-medio-hostil [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Merche [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ivars [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => mercedes.ivars@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Medicina de Rescat al Medi Hostil [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Teoria en Aula Virtual. Sessions síncrones cada 15 dies, aproximadament. La sessions pràctiques presencials es realitzaran, en la mesura que siga possible, en cap de setmana. Planificació a seguir:
- Lliurament de material Aula Virtual.
- Període d'estudi Aula Virtual.
- Classe en línia (síncrona).
- Activitats (classes, simulacions o pràctiques) presencials. [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciatura o Grau en medicina i/o infermeria. S'haurà de reunir uns requisits i condicions físiques i psíquiques necessàries per al normal seguiment del programa. Els participants no podran patir de claustrofòbia o vertigen i hauran de tindre unes condicions físiques que els permeta realitzar tots els mòduls que componen el màster Es requerix certificació mèdica oficial recent. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Els estudiants que demostren les habilitats requerides i superen les proves pertienentes, podran tindre l'opció d'obtindre lasacreditaciones següents: - Suport Vital Avançat (SVA) IVAFER - Suport Vital Avançat en Trauma (SVAT) Pla Nacional de RCP, Semicyuc, - Diploma in Mountain Medicine (UIAA/CISA-ICAR/ISMM) - Diploma of Expedition and wilderness medicine (UIAA/CISA-ICAR/ISMM) - Aquellos alumnos/as que pasen las pruebas de habilitación serán acreditados con el Diploma of Mountain Emergency (UIAA/CISA-ICAR/ISMM) https://www.theuiaa.org/mountain-medicine/diploma-in-mountain-medicine/ https://icar-med.com/DIMM-Courses/index.php/ https://ismm.org/ Els objectius del curs són: 1.Conéixer i aplicar les bases de l'entrenament físic i nutrició per a les activitats en muntanya i altres mitjans hostils. 2.Realitzar una adequada gestió d'estrés personal i de la resta de participants en una intervenció sanitària en muntanya o un altre mitjà hostil. 3.Conéixer i desenvolupar amb seguretat les tècniques bàsiques de rescat, així com la gestió del risc segons activitat a realitzar. 4.Desenvolupar les activitats en muntanya i mitjans hostils aplicant els principis bàsics de la prevenció 5.Conéixer i seguir les lleis, normes i procediments establits per a la intervenció en muntanya i mitjans hostils. 6.Desenvolupar les activitats al mig natural complint en tot moment la legislació vigent, i aplicant les mesures necessàries per a l'adequada conservació de l'entorn. 7.Conéixer els principis bàsics d'Ètica de les diverses declaracions publicades. 8.Conéixer i manejar adequadament la patologia associada a la muntanya i altres mitjans hostils. 9.Desenvolupar els coneixements i habilitats imprescindibles per a poder afronta amb èxit el maneig inicial de les principals emergències en àrees remotes. 10.Conéixer l'organització dels diferents tipus de grups de rescat a Espanya. 11.Conéixer les peculiaritats segons Helicòpter com mig d'evacuació. 12.Organitzar les logística sanitària d'activitats esportives i concentracions al mig natural. 13. Conéixer protocols *SVA, atenció al Trauma, incloent-hi situació de medicina tàctica, si la situació el requerix. 14.Emprar amb responsabilitat i destresa els materials i equipament fonamentals per al desenvolupament d'activitats incloses en el programa. 15.Desenvolupar coneixements per a una aproximació a les muntanyes i entorns hostils aplicant les bases de la meteorologia, la cartografia, orientació i conducció. 16.Conéixer i ser capaç de realitzar les tècniques bàsiques de progressió autònoma de les activitats incloses en el programa. [ARG_VENTA2] => 17.Conéixer els principals dispositius i els procediments bàsics de telemedicina d'aplicació en expedicions al mig natural. 18.Conéixer i comprendre els fonaments de navegació i seguretat nàutica, així com els mitjans, patologies freqüents, tècniques i tipus d'evacuació en entorns aquàtics. 19.Desembolicar-se en muntanya i en mitjans hostils aplicant les mesures bàsiques de la seua-pervivència. [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constituïx com un entorn de: · trobada, · intercanvi, · i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més, comptarà si és el cas amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servici de vídeo *streaming, arxius *Powerpoint (amb àudios que expliquen les diapositives), continguts redactats que es faciliten en arxius format PDF, galeria d'imatges, enllaços d'interés, bibliografia, etc. que seran ferramentes de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses ferramentes de comunicació, com els fòrums, xats, videoconferències i la missatgeria/tutoria interna. 1. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles i l'alumnat decidix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. [MODALIDAD_EVALUACION2] => 2. S'oferix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Este mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'un mode simultani i sincrònic. 3. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. 4. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. AVALUACIÓ CONTÍNUA Per a garantir l'aprofitament del curs, s'aplica un sistema d'avaluació contínua, que servirà per a comprovar en quina mesura l'alumnat assimila els coneixements estudiats, i el seu rendiment en les diferents matèries. Amb caràcter general es valorarà, a més de la participació i el treball en equip, la profunditat de les intervencions en els fòrums, així com el coneixement adquirit i demostrat a través de la realització de proves com ara qüestionaris tipus test, casos pràctics, activitats de desenvolupament, etc. Els participants hauran de complir amb els requisits i estàndards d'aprenentatge i dedicació establits pels diferents docents del curs. SUPORT PERSONALITZAT L'alumnat està acompanyat per un conjunt de persones, servicis i recursos que li atenen i estan a la seua disposició per a facilitar-li l'aprenentatge. Este col·lectiu inclou diverses figures, des del responsable acadèmic del curs o Director d'este, els autors de continguts, els/les tutors/as, coordinadors del desenvolupament del curs, dinamitzadors i fins a l'Equip Tècnic. Tots ells participen d'un mode relacionat en els processos docents en entorns virtuals. Encara que és el propi alumne el que gestiona el seu temps i planifica el seu ritme d'estudi, tot este equip de suport l'ajudarà al fet que aprofite amb èxit el curs, atenent qualsevol consulta sobre metodologia, pla doc [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Després de finalitzar el Màster de Medicina de Rescat al mig hostil, l'estudiant (metge/a o infermer/a), estarà preparat per a exercir amb eficàcia el seu treball com a personal sanitari en: -Servicis d'emergències per la seua formació en el maneig de les urgències i emergències sanitàries. -Equips de rescat, pel seu coneixement de les tècniques d'orientació, cerca i salvament. -Federacions o clubs esportius de muntanya, esports d'hivern, estivals pel seu coneixement sanitari en eixos mitjans. -Expedicions de muntanya, per la seua habilitat adquirida per a la preparació d'expedicions tant des del punt logístic, com a sanitari i de prevenció. -Equips sanitaris en estacions d'Esquí, per la seua capacitat en maneig de lesions traumàtiques habituals en estos entorns i la seua progressió autònoma pel mitjà. -Competicions esportives en muntanya i altres medis naturals, per la seua capacitat per a l'organització, el disseny de dispositius de risc previsible i el seu coneixement del maneig en esta mena de mitjans. [CRITERIO_ADMISION] => La comissió de Coordinació Acadèmica del Màster acordarà la selecció de possibles candidats d'acord amb el següent criteri:
Criteris de selecció:
- Expedient acadèmic (fins a 5 punts).
- Altres títols acadèmics oficials (fins a 5 punts).
- Altres cursos relacionats amb els mòduls del Màster (fins a 20 punts).
- Treballs de recerca/publicacions/projectes relacionats amb el Màster (fins a 5 punts).
- Experiència professional (fins a 5 punts).
- Perteneixer a la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (5 punts)
- Entrevista personal (fins a 5 punts).
Total: 50 punts màxim [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => En finalitzar el curs l'estudiant haurà assimilat les teories sobre medicina de rescat al mig hostil, que li capacitaran per a enfrontar-se en situacions de rescat en vida real, en haver realitzat una sèrie de tasques "in situ" que li hauran permés adquirir les habilitats necessàries per a:
- Planificar i aplicar les tècniques de prevenció i rescat, amb coneixement dels requeriments necessaris d'entrenament físic i nutricionals.
- Gestionar l'estrés en situacions de rescat mig hostil.
- Conéixer i aplicar les tècniques de rescat en muntanya i mitjans hostils.
- Desenvolupar i aplicar les activitats de rescat al mig natural sota els principis ètics i concordes a la legislació vigent amb actituds i valors de respecte al medi natural. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24731190 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Conceptes bàsics en medicina de rescat i mig hostil [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Conceptes bàsics en medicina de rescat i mig hostil [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.Condicionament físic i gestió estrés Tema 1: Preparació física i condició física aplicada al medi natural. Tema 2: Aspectes preventius de la muntanya. Alimentació i Nutrició. Tema 3: Entrenament psicològic i gestió de l'estrés. Tema 4: Habilitats psicològiques en l'atenció a persones en situacions d'estrés i tècniques de comunicació de males notícies. Tema 5: Aspectes psicològics: adaptació individual, comportament grupal i lideratge. 2.Suport vital avançat (SVA) Tema 1: La cadena de supervivència. Fonaments bioètics en RCP Tema 2: SVB de l'adult i pediàtric Tema 3: Reconeixement del pacient crític i prevenció de la PCR. Aproximació ABCDE Tema 4: Diagnòstic i tractament de les arrítmies greus Tema 5: Maneig avançat de la via aèria i ventilació Tema 6: Accessos vasculars. Fàrmacs essencials Tema 7: Algorisme de SVA Tema 8: Cuidats postressuscitació Tema 9: Habilitats no tècniques Tema 10: RCP en situacions especials 3.SVA Trauma greu. (SVAT) .Valoració de l'escena i biomecànica del trauma. ·Avaluació inicial del trauma. ·Avaluació secundària. ·Manege via aèria. ·Xoc. ·Traumatisme cranioencefàlic. ·Trauma toràcic. ·Trauma abdominal. ·Trauma de columna i medul·la espinal. ·Trauma pediàtric. ·Trauma d'extremitats. ·Índexs de gravetat. ·Trauma agents físics (cremades, hipotèrmia) ·Trauma en la dona. ·Parada cardiorespiratòria traumàtica. ·Fàrmacs en pacient trauma. ·Transport aeri/terrestre. ·IMV i triage. [DESCRIPCION2] => ÀREA PRÀCTICA ·Atenció al pacient traumatitzat, assistència primària i secundària. ·Immobilitzacions i extracció. ·Via aèria difícil i via aèria quirúrgica. ·Control d'hemorràgies. ·Destreses quirúrgiques. aprenentatge de les puncions: traqueal, toràcica, abdominal, pericardíaca, via venosa i intraòssia. Estos ensenyaments podran ser aplicades sobre estabulari o sobre altres possibles suports de simulació. ·Diagnòstic i tractament del xoc en pacient traumatitzat. ·Trauma cranioencefàlic. ·Trauma pediàtric. ·Pràctiques de triage. ·ECO-Fasq 4.Medicina medi natural i tècniques de rescat Tema 1: Aspectes bàsics de la medicina dels esports de muntanya. Els accidents de muntanya: cost i epidemiologia. Característiques dels accidents en disciplines esportives concretes. Cures bàsiques i suport psicològic del ferit durant el rescat. Tema 2: SVA en el medi natural - Maneig avançat via aèria. Ventilació mecànica no invasiva - Control i maneig de grans hemorràgies - Parades en muntanya, cardiocompresor recomanacions ERC - Limitacions de les tècniques invasives i presa de decisions en el medi natural Tema 3: Control del dolor - Fàrmacs, vies d'administració i decisions al mig hostil. - Bloquejos nerviosos perifèrics Maneig pacient agitat, seguretat rescate. Tema 4: Patologia traumàtica en muntanya. Maneig del politrauma en el medi natural. - Lesions de columna. - Lesions traumatològiques: fractures, luxacions, contusions, ferides, etc - Materials per a immobilització i lliteres de rescat Tema 5: Patologia de muntanya: - Fisiologia de l'altitud. Mal agut de muntanya. Altres patologies. - Accidents per allaus - Lesions per fred: hipotèrmia i congelacions - Lesions per exposició a la calor - Altres lesions mediambientales: raig, ofegament, patologia ocular - Síndrome per suspensió Tema 6: Patologia mèdica en muntanya: Urgències cardiovasculars, respiratòries, neurològiques, infeccioses, psiquiàtriques Tema 7: Consideracions en poblacions específiques: xiquets, dona, ancians. Persones amb discapacitat. Maneig de patologies cròniques. Tema 8: Medicina del viatger: Vacunes, diarrees, animals i plantes verinoses, potabilització. Farmacioles. Tema 9: Telemedicina: definició, aplicacions, requeriments tècnics. Tema 10: Atenció en casos de múltiples víctimes, catàstrofes, triage. [DESCRIPCION3] => 5. Rescat aeri en muntanya Tema 1: Fisiopatologia del transport aeri. Tema 2: Introducció del transport sanitari per a sanitaris. Tema 3: Emergències aeronàutiques en vol. Emergències mèdiques en vol. Tema 4: Característiques del rescat aeri en muntanya. Tema 5: Tècniques de rescat organitzat. Técnias de rescat en helicòpter. 6.Medicina tàctica Tema 1: Introducció, Geo-estratègia, estudi de l'amenaça, preparació del viatge Tema 2: Assistència a baixes de combat i davant agressions en entorn urbà Tema 3: Amenaça directa Tema 4: Amenaça indirecta. Algorisme MARCHED Tema 5: Evacuació Tema 6: Incidents de múltiples víctimes intencionats en entorn tàctic. Protocol IBER Tema 7: Farmaciola per a entorns amb amenaça elevada Tema 8: Supervivència en entorns amb amenaça elevada. Principi SERE (supervivència, evasió, resistència i evacuació) [DESCRIPCION1_VAL] => 1.Condicionament físic i gestió estrés Tema 1: Preparació física i condició física aplicada al medi natural. Tema 2: Aspectes preventius de la muntanya. Alimentació i Nutrició. Tema 3: Entrenament psicològic i gestió de l'estrés. Tema 4: Habilitats psicològiques en l'atenció a persones en situacions d'estrés i tècniques de comunicació de males notícies. Tema 5: Aspectes psicològics: adaptació individual, comportament grupal i lideratge. 2.Suport vital avançat (SVA) Tema 1: La cadena de supervivència. Fonaments bioètics en RCP Tema 2: SVB de l'adult i pediàtric Tema 3: Reconeixement del pacient crític i prevenció de la PCR. Aproximació ABCDE Tema 4: Diagnòstic i tractament de les arrítmies greus Tema 5: Maneig avançat de la via aèria i ventilació Tema 6: Accessos vasculars. Fàrmacs essencials Tema 7: Algorisme de SVA Tema 8: Cuidats postressuscitació Tema 9: Habilitats no tècniques Tema 10: RCP en situacions especials 3.SVA Trauma greu. (SVAT) .Valoració de l'escena i biomecànica del trauma. ·Avaluació inicial del trauma. ·Avaluació secundària. ·Manege via aèria. ·Xoc. ·Traumatisme cranioencefàlic. ·Trauma toràcic. ·Trauma abdominal. ·Trauma de columna i medul·la espinal. ·Trauma pediàtric. ·Trauma d'extremitats. ·Índexs de gravetat. ·Trauma agents físics (cremades, hipotèrmia) ·Trauma en la dona. ·Parada cardiorespiratòria traumàtica. ·Fàrmacs en pacient trauma. ·Transport aeri/terrestre. ·IMV i triage. [DESCRIPCION2_VAL] => ÀREA PRÀCTICA ·Atenció al pacient traumatitzat, assistència primària i secundària. ·Immobilitzacions i extracció. ·Via aèria difícil i via aèria quirúrgica. ·Control d'hemorràgies. ·Destreses quirúrgiques. aprenentatge de les puncions: traqueal, toràcica, abdominal, pericardíaca, via venosa i intraòssia. Estos ensenyaments podran ser aplicades sobre estabulari o sobre altres possibles suports de simulació. ·Diagnòstic i tractament del xoc en pacient traumatitzat. ·Trauma cranioencefàlic. ·Trauma pediàtric. ·Pràctiques de triage. ·ECO-Fasq 4.Medicina medi natural i tècniques de rescat Tema 1: Aspectes bàsics de la medicina dels esports de muntanya. Els accidents de muntanya: cost i epidemiologia. Característiques dels accidents en disciplines esportives concretes. Cures bàsiques i suport psicològic del ferit durant el rescat. Tema 2: SVA en el medi natural - Maneig avançat via aèria. Ventilació mecànica no invasiva - Control i maneig de grans hemorràgies - Parades en muntanya, cardiocompresor recomanacions ERC - Limitacions de les tècniques invasives i presa de decisions en el medi natural Tema 3: Control del dolor - Fàrmacs, vies d'administració i decisions al mig hostil. - Bloquejos nerviosos perifèrics Maneig pacient agitat, seguretat rescate. Tema 4: Patologia traumàtica en muntanya. Maneig del politrauma en el medi natural. - Lesions de columna. - Lesions traumatològiques: fractures, luxacions, contusions, ferides, etc - Materials per a immobilització i lliteres de rescat Tema 5: Patologia de muntanya: - Fisiologia de l'altitud. Mal agut de muntanya. Altres patologies. - Accidents per allaus - Lesions per fred: hipotèrmia i congelacions - Lesions per exposició a la calor - Altres lesions mediambientales: raig, ofegament, patologia ocular - Síndrome per suspensió Tema 6: Patologia mèdica en muntanya: Urgències cardiovasculars, respiratòries, neurològiques, infeccioses, psiquiàtriques Tema 7: Consideracions en poblacions específiques: xiquets, dona, ancians. Persones amb discapacitat. Maneig de patologies cròniques. Tema 8: Medicina del viatger: Vacunes, diarrees, animals i plantes verinoses, potabilització. Farmacioles. Tema 9: Telemedicina: definició, aplicacions, requeriments tècnics. Tema 10: Atenció en casos de múltiples víctimes, catàstrofes, triage. [DESCRIPCION3_VAL] => 5. Rescat aeri en muntanya Tema 1: Fisiopatologia del transport aeri. Tema 2: Introducció del transport sanitari per a sanitaris. Tema 3: Emergències aeronàutiques en vol. Emergències mèdiques en vol. Tema 4: Característiques del rescat aeri en muntanya. Tema 5: Tècniques de rescat organitzat. Técnias de rescat en helicòpter. 6.Medicina tàctica Tema 1: Introducció, Geo-estratègia, estudi de l'amenaça, preparació del viatge Tema 2: Assistència a baixes de combat i davant agressions en entorn urbà Tema 3: Amenaça directa Tema 4: Amenaça indirecta. Algorisme MARCHED Tema 5: Evacuació Tema 6: Incidents de múltiples víctimes intencionats en entorn tàctic. Protocol IBER Tema 7: Farmaciola per a entorns amb amenaça elevada Tema 8: Supervivència en entorns amb amenaça elevada. Principi SERE (supervivència, evasió, resistència i evacuació) [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24731190 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Coneixement del mitjà hostil I [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Coneixement del mitjà hostil I [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.Iniciació a les activitats de muntanya METEOROLOGIA Tema 1: Fonaments físics dels fenòmens meteorològics. Tema 2: Meteorologia de muntanya. Tema 3: Recursos d'observació i predicció meteorològiques. CARTOGRAFIA I ORIENTACIÓ Tema 1: Interpretació de mapes topogràfics. Tema 2: Tècniques d'orientació terrestre. Tema 3: Tecnologies de navegació terrestre. ASPECTES LEGALS I ÈTICS Tema 1: Legislació de les activitats esportives i recreatives en el medi natural. Tema 2: Responsabilitat jurídica en el rescat professional. Tema 3: Ètica del rescat en zones remotes. Ètica de l'esport i el consum de drogues. 2.Escalada en roca Tema 1: Material i nusos bàsics. Tema 2: Normes de seguretat, reunions i assegurament. Tema 3: Tècniques de progressió i maniobres amb cordes. Tema 4: Progressió vies ferratas. Tema 5: Accidents i patologies freqüents. Tècniques de rescat. Tema 6: Tècniques d'Autorescat i de conducció 3.Alpinisme hivernal Tema 1: Equip i material bàsic d'Alpinisme. Tema 2: Tècniques de progressió en neu i gel. Tema 3: autodetenció. Tema 4. Normes de seguretat, ancoratges i reunions en terreny nevat. Tècniques de rescat. Tema 5: *Encordamiento glacial, conducció i autorescat. Tema 6: Nivologia i allaus. Tema 7: Patologia relacionada amb el fred: Congelacions i Hipotèrmia accidental. 4.Esquí Tema 1: Equip i material bàsic d'esquí. Tema 2: Tècniques de descens d'esquí alpí. Tema 3: Tècniques d'ascens en esquí de muntanya. Tema 4: Tipus d'accidents. Cerca amb DVA. Sondeig i paleig estratègic. Tema 5: Transport del ferit. Transport manual, lliteres de fortuna en el mitjà invernal. Tècniques de rescat. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.Iniciació a les activitats de muntanya METEOROLOGIA Tema 1: Fonaments físics dels fenòmens meteorològics. Tema 2: Meteorologia de muntanya. Tema 3: Recursos d'observació i predicció meteorològiques. CARTOGRAFIA I ORIENTACIÓ Tema 1: Interpretació de mapes topogràfics. Tema 2: Tècniques d'orientació terrestre. Tema 3: Tecnologies de navegació terrestre. ASPECTES LEGALS I ÈTICS Tema 1: Legislació de les activitats esportives i recreatives en el medi natural. Tema 2: Responsabilitat jurídica en el rescat professional. Tema 3: Ètica del rescat en zones remotes. Ètica de l'esport i el consum de drogues. 2.Escalada en roca Tema 1: Material i nusos bàsics. Tema 2: Normes de seguretat, reunions i assegurament. Tema 3: Tècniques de progressió i maniobres amb cordes. Tema 4: Progressió vies ferratas. Tema 5: Accidents i patologies freqüents. Tècniques de rescat. Tema 6: Tècniques d'Autorescat i de conducció 3.Alpinisme hivernal Tema 1: Equip i material bàsic d'Alpinisme. Tema 2: Tècniques de progressió en neu i gel. Tema 3: autodetenció. Tema 4. Normes de seguretat, ancoratges i reunions en terreny nevat. Tècniques de rescat. Tema 5: *Encordamiento glacial, conducció i autorescat. Tema 6: Nivologia i allaus. Tema 7: Patologia relacionada amb el fred: Congelacions i Hipotèrmia accidental. 4.Esquí Tema 1: Equip i material bàsic d'esquí. Tema 2: Tècniques de descens d'esquí alpí. Tema 3: Tècniques d'ascens en esquí de muntanya. Tema 4: Tipus d'accidents. Cerca amb DVA. Sondeig i paleig estratègic. Tema 5: Transport del ferit. Transport manual, lliteres de fortuna en el mitjà invernal. Tècniques de rescat. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24731190 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Seguretat i supervivència al medi hostil [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Seguretat i supervivència al medi hostil [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Seguretat en emergències en mitjans hostils. Tema 1: Sistema de gestió de la seguretat i avaluació del risc en el medi natural i altres mitjans hostils. Incidents NRBQR Tema 3: Muntanyisme internacional (Organitzacions). Investigació d'accidents al mig hostils. Tema 2: Gestió d'emergències en el medi natural. Recomanacions UIAA i CIS Directrius per a la prevenció de riscos i l'assistència mèdica urgent en muntanya. Tema 4: Accidents de trànsit: Característiques i elements intervinents. Seguretat i actuació sanitària. Tècniques de mobilitzat, immobilitzat i trasllat de pacients. Tipus maniobres d'excarceració. Tema 4.1 Introducció i generalitats Tema 4.2 Gestió de la demanda d'assistència davant un accident de trànsit. Informar mesures de protecció. Dades a sol·licitar. Mesures de primer auxilis. Activació de recursos. Tema 4.3 Procediments operatius: fase inicial. Mobilització i aproximació al escenario arribada i emplaçament de vehicles. Zonificació. Seguretat personal. Actitud. Equipos de protecció individual. Valoració de l'escena. Reconeixement i control de riscos: combustible, electricitat, cristalls, coixí de seguretat, càrrega de vehicle Estabilització del vehicle. Accés a la víctima. Suport vital al pacient atrapat. Estabilització: valoració primària i secundària. Tècniques i dispositius. Tema 4.4 Procediments operatius: excarceració. Plans, materials i maniobres. Tècniques i procediments. Tema 4.5 Procediments operatius: extracció. Plans, materials i maniobres. Tècniques i procediments. Tema 4.6 Procediments operatius: finalització. Evacuació, transferència, reactivació. Tema 4.7 Situacions especials. Incendi: mecanismes i tècniques d'extinció. Immersió. Vehicles amb característiques especials, híbrids, elèctrics. Gas. Camions, autobusos, tractors. [DESCRIPCION2] => Tema 4.8 Col·laboració entre intervinents. Coordinació i lideratge. Funcions dels servicis d'emergències. Comunicació amb mitjans aeris. Sistemes de comunicacions. Tema 4.9 EMV: particularitats en accidents de trànsit. Activació. Zonificació i *sec-*torización. Triatge. Traçabilitat i registre de la informació. Tema 4.10 Comunicació amb els afectats. Habilitats generals. Tècniques durant la intervenció en desastres. Comunicació de males notícies. 2. Supervivència i mitjans de fortuna. Tema 1: Tècniques de supervivència Tema 2: Equip bàsic de supervivència i reparació amb recursos i mitjans de fortuna. Tema 3: Sostres i proteccions: tècniques i materials per a la construcció de refugis. Emplaçament i tipus de refugis. Tema 4: Elements essencials per a la supervivència. Foc i aigua. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Seguretat en emergències en mitjans hostils. Tema 1: Sistema de gestió de la seguretat i avaluació del risc en el medi natural i altres mitjans hostils. Incidents NRBQR Tema 3: Muntanyisme internacional (Organitzacions). Investigació d'accidents al mig hostils. Tema 2: Gestió d'emergències en el medi natural. Recomanacions UIAA i CIS Directrius per a la prevenció de riscos i l'assistència mèdica urgent en muntanya. Tema 4: Accidents de trànsit: Característiques i elements intervinents. Seguretat i actuació sanitària. Tècniques de mobilitzat, immobilitzat i trasllat de pacients. Tipus maniobres d'excarceració. Tema 4.1 Introducció i generalitats Tema 4.2 Gestió de la demanda d'assistència davant un accident de trànsit. Informar mesures de protecció. Dades a sol·licitar. Mesures de primer auxilis. Activació de recursos. Tema 4.3 Procediments operatius: fase inicial. Mobilització i aproximació al escenario arribada i emplaçament de vehicles. Zonificació. Seguretat personal. Actitud. Equipos de protecció individual. Valoració de l'escena. Reconeixement i control de riscos: combustible, electricitat, cristalls, coixí de seguretat, càrrega de vehicle Estabilització del vehicle. Accés a la víctima. Suport vital al pacient atrapat. Estabilització: valoració primària i secundària. Tècniques i dispositius. Tema 4.4 Procediments operatius: excarceració. Plans, materials i maniobres. Tècniques i procediments. Tema 4.5 Procediments operatius: extracció. Plans, materials i maniobres. Tècniques i procediments. Tema 4.6 Procediments operatius: finalització. Evacuació, transferència, reactivació. Tema 4.7 Situacions especials. Incendi: mecanismes i tècniques d'extinció. Immersió. Vehicles amb característiques especials, híbrids, elèctrics. Gas. Camions, autobusos, tractors. [DESCRIPCION2_VAL] => Tema 4.8 Col·laboració entre intervinents. Coordinació i lideratge. Funcions dels servicis d'emergències. Comunicació amb mitjans aeris. Sistemes de comunicacions. Tema 4.9 EMV: particularitats en accidents de trànsit. Activació. Zonificació i *sec-*torización. Triatge. Traçabilitat i registre de la informació. Tema 4.10 Comunicació amb els afectats. Habilitats generals. Tècniques durant la intervenció en desastres. Comunicació de males notícies. 2. Supervivència i mitjans de fortuna. Tema 1: Tècniques de supervivència Tema 2: Equip bàsic de supervivència i reparació amb recursos i mitjans de fortuna. Tema 3: Sostres i proteccions: tècniques i materials per a la construcció de refugis. Emplaçament i tipus de refugis. Tema 4: Elements essencials per a la supervivència. Foc i aigua. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24731190 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Coneixement del mitjà hostil II [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Coneixement del mitjà hostil II [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Espeleologia. Tema 1. El karst. Geologia Càrstica. Tema 2. Material personal i col·lectiu. Topografia. Tema 3. Tècniques de progressió vertical. Tema 4. Ancoratges i nusos. Tema 5: Equip mèdic i de primera intervenció. Aspectes organitzatius d'un rescat en cavitat. Espeleosocorro. Tema 6: Tipus de comunicacions en cavitats. Tema 7: Bivac i punt calent. Tipus de bivac i les seues peculiaritats. Tema 6: Transport del ferit. Tipus de llitera i accessoris. Tècniques de rescat. Tema 7: Tècniques d'Autorescat en espeleologia. 2. Barranquisme. Tema 1: Material i nusos per a barranquisme. Tema 2: Morfologia i hidrologia dels barrancs. Tema 3: Progressió barrancs secs i aquàtics i avaluació dels riscos. Tema 4: Normes de seguretat, instal·lacions i maniobres. Tècniques de rescat. Tema 5: Accidents i patologies freqüents Tema 6: Tècniques Autorescat i conducció en barrancs. 3. Medicina d'Expedicions. Tema 1: Tipus d'expedicions: problemes comuns i específics de les expedicions. Equip d'una expedició i el paper del sanitari en una expedició. Investigació mèdica en expedicions Tema 2: Fisiopatologia, diagnòstic, i atenció de les patologies relacionades amb l'altitud. Farmacologia i ús de la cambra hiperbàrica. Tema 3: Fisiopatologia, diagnòstic a les patologies relacionades amb el fred. Tema 4: Patologia habitual en expedicions no relacionada amb l'altitud ni el fred. Diagnóstic i tractament amb recursos limitats. Decisió evacuació. Tema 5: Traumatologia en expedicions. Tema 6: Patologia i ferramentes quirúrgiques en expedicions. Tema 7: Atenció a accidentats en entorns aïllats. Tema 8: Nutrició i hidratació en altura. Tema 9: Estratègies d'aclimatació a l'altitud. Tècniques de supervivència en altura i equip personal per a alpinisme d'altura i tècniques de rescat amb mitjans de fortuna. Tema 10: Higiene i asèpsia del cambo base. Medicina de viatge, patologia infecciosa i medicina preventiva en expedicions. [DESCRIPCION2] => Tema 11: Logística i planificació mèdica d'una expedició. Tema 12: Telemedicina aplicada a les expedicions. Tema 13: Farmaciola d'expedició. 14. Medi aquàtic.INTRODUCCIÓ AL MEDI AQUÀTIC Tema1: Entorns aquàtics: instal·lacions aquàtiques vs entorn natural. Espai marí (costa i alta mar) i entorn fluvial. Riuades. Tema 2: Moviment de les marees i corrents d'aigua Tema 3: Orientació en la mar. Tema 4: Població marina. Epidemiologia: accidents i malalties més freqüents entre els treballadors de la mar. Introducció a les arts de pesca. Tema 5: Abandó del vaixell: tècniques i mitjans per a la supervivència en la mar. FISIOLOGIA I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA Tema 6: Fisiopatologia de l'accidentat en l'entorn aquàtic: Ofegament, hidrocució, hipotèrmia. Tema 7: Accidents de busseig. Medicina hiperbàrica. Tema 8: Patologies freqüents: Cinetosis i Síndrome de mal de debarcación (malament de terra). Tema 9: Maneig del pacient traumàtic en l'aigua Tema 10: Atac d'animals marins. Lesions ponzoñosas. Tema 11: Retirada d'hams. RESCAT AQUÀTIC Tema 12: Socorrisme aquàtic en entorn natural. Control d'infeccions i seguretat en aigua. Tema 13: Organismes competents. Tema 14: Mitjans de rescat i tècniques de rescat. Tema 15: Localització de la víctima en entorn aquàtic: aigües obertes i tancades. Tema 16: Treball segur a bord d'embarcacions. Tema 17: Maniobres d'embarcament, desembarque i abordatge. Tema 18: Tècniques de rescat en entorn aquàtic. Tema 19: Transport sanitari en l'entorn aquàtic. Embarcacions lleugeres i grans vaixells. Tema 20: Treball amb aeronaus en entorn aquàtic. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Espeleologia. Tema 1. El karst. Geologia Càrstica. Tema 2. Material personal i col·lectiu. Topografia. Tema 3. Tècniques de progressió vertical. Tema 4. Ancoratges i nusos. Tema 5: Equip mèdic i de primera intervenció. Aspectes organitzatius d'un rescat en cavitat. Espeleosocorro. Tema 6: Tipus de comunicacions en cavitats. Tema 7: Bivac i punt calent. Tipus de bivac i les seues peculiaritats. Tema 6: Transport del ferit. Tipus de llitera i accessoris. Tècniques de rescat. Tema 7: Tècniques d'Autorescat en espeleologia. 2. Barranquisme. Tema 1: Material i nusos per a barranquisme. Tema 2: Morfologia i hidrologia dels barrancs. Tema 3: Progressió barrancs secs i aquàtics i avaluació dels riscos. Tema 4: Normes de seguretat, instal·lacions i maniobres. Tècniques de rescat. Tema 5: Accidents i patologies freqüents Tema 6: Tècniques Autorescat i conducció en barrancs. 3. Medicina d'Expedicions. Tema 1: Tipus d'expedicions: problemes comuns i específics de les expedicions. Equip d'una expedició i el paper del sanitari en una expedició. Investigació mèdica en expedicions Tema 2: Fisiopatologia, diagnòstic, i atenció de les patologies relacionades amb l'altitud. Farmacologia i ús de la cambra hiperbàrica. Tema 3: Fisiopatologia, diagnòstic a les patologies relacionades amb el fred. Tema 4: Patologia habitual en expedicions no relacionada amb l'altitud ni el fred. Diagnóstic i tractament amb recursos limitats. Decisió evacuació. Tema 5: Traumatologia en expedicions. Tema 6: Patologia i ferramentes quirúrgiques en expedicions. Tema 7: Atenció a accidentats en entorns aïllats. Tema 8: Nutrició i hidratació en altura. Tema 9: Estratègies d'aclimatació a l'altitud. Tècniques de supervivència en altura i equip personal per a alpinisme d'altura i tècniques de rescat amb mitjans de fortuna. Tema 10: Higiene i asèpsia del cambo base. Medicina de viatge, patologia infecciosa i medicina preventiva en expedicions. [DESCRIPCION2_VAL] => Tema 11: Logística i planificació mèdica d'una expedició. Tema 12: Telemedicina aplicada a les expedicions. Tema 13: Farmaciola d'expedició. 14. Medi aquàtic.INTRODUCCIÓ AL MEDI AQUÀTIC Tema1: Entorns aquàtics: instal·lacions aquàtiques vs entorn natural. Espai marí (costa i alta mar) i entorn fluvial. Riuades. Tema 2: Moviment de les marees i corrents d'aigua Tema 3: Orientació en la mar. Tema 4: Població marina. Epidemiologia: accidents i malalties més freqüents entre els treballadors de la mar. Introducció a les arts de pesca. Tema 5: Abandó del vaixell: tècniques i mitjans per a la supervivència en la mar. FISIOLOGIA I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA Tema 6: Fisiopatologia de l'accidentat en l'entorn aquàtic: Ofegament, hidrocució, hipotèrmia. Tema 7: Accidents de busseig. Medicina hiperbàrica. Tema 8: Patologies freqüents: Cinetosis i Síndrome de mal de debarcación (malament de terra). Tema 9: Maneig del pacient traumàtic en l'aigua Tema 10: Atac d'animals marins. Lesions ponzoñosas. Tema 11: Retirada d'hams. RESCAT AQUÀTIC Tema 12: Socorrisme aquàtic en entorn natural. Control d'infeccions i seguretat en aigua. Tema 13: Organismes competents. Tema 14: Mitjans de rescat i tècniques de rescat. Tema 15: Localització de la víctima en entorn aquàtic: aigües obertes i tancades. Tema 16: Treball segur a bord d'embarcacions. Tema 17: Maniobres d'embarcament, desembarque i abordatge. Tema 18: Tècniques de rescat en entorn aquàtic. Tema 19: Transport sanitari en l'entorn aquàtic. Embarcacions lleugeres i grans vaixells. Tema 20: Treball amb aeronaus en entorn aquàtic. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24731190 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Treballe Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treballe Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Al final del curs acadèmic, l'estudiant haurà de realitzar la defensa pública de la seua TFM davant el corresponent tribunal en les condicions que establisca la comissió de coordinació acadèmica del màster. El cronograma es regirà a la selecció del tema en el període d'Octubre a Desembre, temps en el qual se li serà assignat també el tutor. Es desenvoluparà el mateix de Gener a Juny, i el seu defensa podrà realitzar-se al juliol o Setembre. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Al final del curs acadèmic, l'estudiant haurà de realitzar la defensa pública de la seua TFM davant el corresponent tribunal en les condicions que establisca la comissió de coordinació acadèmica del màster. El cronograma es regirà a la selecció del tema en el període d'Octubre a Desembre, temps en el qual se li serà assignat també el tutor. Es desenvoluparà el mateix de Gener a Juny, i el seu defensa podrà realitzar-se al juliol o Setembre. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp464450 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro [APELLIDOS] => Aldana Carmona [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico SESCV. Médico GERA CPBV. Asesor APRAT. Máster medicina emergencias y catástrofes. Máster Especialización Medicina de Urgencia y Rescate en Montaña (UNIZAR) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp462951 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Anta Sancho [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico Deportivo Superior de Escalada. TD de Alta Montaña. TD de Esquí Alpino. Director Escuela Valenciana de Alta Montaña y Coordinador de Formación Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas FEMECV [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni61331 [NOMBRE_PERSONA] => Arturo [APELLIDOS] => Artero Mora [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Medico Especialista en Medicina Interna. Jefe de Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. Profesor Asociado de Universidad, Universidad de Valencia [NPI] => H3543 [EMAIL_FACULTAD] => arteroa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp430010 [NOMBRE_PERSONA] => Leticia [APELLIDOS] => Cabo Lozano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médica SAMU-SES Valencia y médica HEMS. Máster Urgencias, Emergencias y Ayuda Humanitaria. Instructora SVA, SVAT, PHTLS-HEMS y simulación de vuelo. DIMM (International Diploma in Mountain Medicine). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp19741 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro [APELLIDOS] => Carrasco Jiménez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Derecho. Master en prevención de riesgos laborales. Master en gestión de emergencias. Técnico Deportivo de Media Montaña. Miembro del Consejo Asesor Científico de las Montañas FEDME. Vocal de Seguridad, Salud y Formación FEMECV. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp441130 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Carrillo Heredia [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera SAMU-SES Valencia. Master Urgencias en Montaña y Medio inhóspito. DIMM. Diploma in Expedition and Wilderness Medicine. Colaboradora Vocalía Seguridad, Salud y Formación FEMECV. Presidenta Asociación Nacional SOSMontaña. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni38203 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Casal Angulo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad. Departament d'Infermeria. Universitat de València. Doctora, enfermera SAMU-SES Valencia. Instructora SVA, SVAT, RCP pediátrica y neonatal, Asistencia Trauma Pediátrico, HEMS, Simulación clínica y E-CRM. [NPI] => M3287 [EMAIL_FACULTAD] => macan5@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp462950 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Cid Dorribo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico extrahospitalaria y emergencias en medios aéreos. Especialista rescate en altura. Médico Espeleosocorro Federacion Castellano Manchega. Médico de expedición. Vocal Grupo de Trabajo SEMES de Emergencias en Montaña & Medio Natural [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp464692 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Carlos [APELLIDOS] => Gomez Ramos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Guía de Alta Montaña. UIAGM. Director Montañas del Mundo. Experiencia en la organización de trekkings en todo el mundo y en alpinismo de altitud: Annapurna 8.091, Broad Peak 8.030 (antecima), Shisha Pangma 8.013 (cumbre central) y Everest 8.750 (cumbre sur) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp462972 [NOMBRE_PERSONA] => Víctor [APELLIDOS] => Gracia Gil [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director médico IMED. Máster Medicina de Urgencia y Rescate en Montaña. DIMM. Médico Grupo Espeleosocorro Federacion Comunidad Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp462971 [NOMBRE_PERSONA] => Nieves [APELLIDOS] => Guardiola Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médica SAMU-SES Valencia y HEMS. Médica Grupo Especial Rescate Consorcio Bomberos Alicante. Diploma in Mountain Emergency Medicine. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni58691 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Juste Diaz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => P8846 [EMAIL_FACULTAD] => jusdiaz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp301528 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel Custodio [APELLIDOS] => Martínez Esparza [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermero SAMU-SES Valencia. Asesor sanitario APRAT (Asociación Profesional de Rescate en Accidentes de Tráfico) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp462974 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Martínez Molina [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga especializada en psicoemergencias. Guía de Barrancos Secos o Acuáticos. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp462973 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Moya García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico Deportivo de Barrancos. Técnico Vertical ANETVA e Inspector de EPIs autorizado por diferentes marcas. Formador EVAM, tutor Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas FEMECV. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp430030 [NOMBRE_PERSONA] => Armando José [APELLIDOS] => Munayco Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor, especialista medicina de urgencias y emergencias en operaciones bélicas. Teniente coronel, Jefe de la Unidad Médica Aérea Apoyo al Despliegue de Madrid (UMAAD Madrid) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp33296 [NOMBRE_PERSONA] => Alejandro [APELLIDOS] => Navarro Adam [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Medicina familiar y Comunitaria, Servicio urgencias Hospital Francesc de Borja Gandia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni22436 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Navarro Pérez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => H8051 [EMAIL_FACULTAD] => jnavarrp@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp462990 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Pons Claramonte [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico SAMU-SES Valencia. Coordinador nacional del Grupo de Trabajo de SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) de Emergencias en Montaña & Medio Natural. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp462953 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Rius Trigueros [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico especialista Anestesiología y Reanimación. Médico Grupo Especial Rescate Consorcio Bomberos Valencia. Médico Grupo Espeleosocorro Federacion Comunidad Valenciana. Médico de expedición. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp441810 [NOMBRE_PERSONA] => Zeus [APELLIDOS] => Serrano Soler [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico SAMU-SES Valencia. Máster Medicina Urgencias, emergencias y catástrofes. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni70606 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Silvestre Muñoz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefe de Servicio Traumatología y Ortopedia. Hospital Clínico de Valencia. Profesor Contratado Doctor. Departament de Cirurgía. Universitat de Valencia [NPI] => H9301 [EMAIL_FACULTAD] => ansilmu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp428750 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => Solbes Pellicer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médica SAMU-SES Valencia. Médica Grupo Especial Rescate Consorcio Bomberos Alicante. Master urgencias, emergencias y catástrofes. Master Urgencias en Montaña y Medio inhóspito. DIMM. Diploma in Mountain Emergency Medicine. Diploma in Expedition and Wilderness Medicine. DIMM course organizer. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp462954 [NOMBRE_PERSONA] => Íñigo [APELLIDOS] => Soteras Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor, médico de emergencias SEM, Unidad ERI (Equip de Rescat e Intervenció Cataluña). Responsable Área de salud FEDME. Vocal Grupo de Trabajo SEMES de Emergencias en Montaña & Medio Natural. DIMM course organizer. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni22436 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Navarro Pérez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => H8051 [EMAIL_FACULTAD] => jnavarrp@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni61331 [NOMBRE_PERSONA] => Arturo [APELLIDOS] => Artero Mora [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Medico Especialista en Medicina Interna. Jefe de Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. Profesor Asociado de Universidad, Universidad de Valencia [NPI] => H3543 [EMAIL_FACULTAD] => arteroa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni70606 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Silvestre Muñoz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefe de Servicio Traumatología y Ortopedia. Hospital Clínico de Valencia. Profesor Contratado Doctor. Departament de Cirurgía. Universitat de Valencia [NPI] => H9301 [EMAIL_FACULTAD] => ansilmu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [3] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp428750 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => Solbes Pellicer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médica SAMU-SES Valencia. Médica Grupo Especial Rescate Consorcio Bomberos Alicante. Master urgencias, emergencias y catástrofes. Master Urgencias en Montaña y Medio inhóspito. DIMM. Diploma in Mountain Emergency Medicine. Diploma in Expedition and Wilderness Medicine. DIMM course organizer. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2024/2025

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 01/09/2024

Data inici: Setembre 2024

Data fi: Juny 2025

Matrícula: 7700 € (import preu públic)

Modalitat: Semipresencial

Col·laborador: Centro de Adiestramiento Especialidad en Montaña del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil / Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante-Parque de Bomberos / Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la CV / Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana / Sociedad Española de Medicina en Urgencias y Emergencias Sanitarias (S.E.M.E.S.)

Lloc d'impartició: Las clases teóricas se realizarán a través del Aula Virtual de la Universitat de València; las prácticas y talleres se realizarán en distintas localizaciones en función de la temática de cada módulo.

Horari: Teoria en Aula Virtual. Sessions síncrones cada 15 dies, aproximadament. La sessions pràctiques presencials es realitzaran, en la mesura que siga possible, en cap de setmana. Planificació a seguir:
- Lliurament de material Aula Virtual.
- Període d'estudi Aula Virtual.
- Classe en línia (síncrona).
- Activitats (classes, simulacions o pràctiques) presencials.

Més informació

Objectius del curs

Els estudiants que demostren les habilitats requerides i superen les proves pertienentes, podran tindre l'opció d'obtindre lasacreditaciones següents:
- Suport Vital Avançat (SVA) IVAFER
- Suport Vital Avançat en Trauma (SVAT) Pla Nacional de RCP, Semicyuc,

Leer más

Objectius professionals

Després de finalitzar el Màster de Medicina de Rescat al mig hostil, l'estudiant (metge/a o infermer/a), estarà preparat per a exercir amb eficàcia el seu treball com a personal sanitari en:
-Servicis d'emergències per la seua formació en el maneig de les urgències i emergències sanitàries.
-Equips de rescat, pel seu coneixement de les tècniques d'orientació, cerca i salvament.

Leer más

Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

 
Descarregar fullet informatiu en pdf
FAQS
 
Imprimir la informaciò