Diploma d'Especialització Assessorament Genètic i Genòmica Clínica

2a Edició - Codi 22722560

Array ( [CODIGO] => 22722560 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 950 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 27/10/2022 [FECHA_FIN] => 20/05/2023 [LUGAR] => Aula Virtual [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/09/2022 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => asesoramiento-genetico [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització Assessorament Genètic i Genòmica Clínica [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Les classes es pujaran setmanalment i l'alumne podrà organitzar el seu horari lliurement, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats i graduats en Ciències de la Salut: Medicina, Farmàcia, Biotecnologia, Biologia, Química, Bioquímica, étc; i Diplomats/Graduats en Infermeria i Psicologia. Altres professionals de la salut amb l'aprovació corresponent per la Direcció Acadèmica. Residents i facultatius que desitgen ampliar o actualitzar coneixements en Genètica i les seues aplicacions a la Medicinaéste [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El Diploma d'Especialització en Assessorament Genètic i Genòmica Clínica té com a objectiu proporcionar els coneixements i competències en Genòmica necessaris per a desembolicar-se en qualsevol entorn clínic, així com adquirir les habilitats necessàries per a transmetre aquesta informació als pacients i oferir-los el suport necessari per a la seua presa de decisions. Durant aquestes últimes dècades estem experimentant una impressionant revolució Genòmica, tant a nivell tècnic com científic, amb un notable impacte en totes les àrees de la Medicina. Hui dia coneixem més de 7000 malalties genètiques que afecten a totes les especialitats clíniques. Encara que la majoria d'elles són malalties rares per la seua baixa freqüència, el seu elevat número i el seu caràcter hereditari les converteix en un important repte de Salut Pública amb importants implicacions a nivell familiar i reproductiu. Per tot això, l'interés dels professionals de la salut en la Medicina Genòmica està augmentant exponencialment, ja que aquests grans desenvolupaments impliquen, amb freqüència, canvis de paradigmes, nous algorismes d'aplicació clínica i noves capacitats diagnòstiques i preventives. Gràcies a l'impressionant desenvolupament tecnològic experimentat en el camp de la Genòmica hui dia és possible obtindre la seqüència completa del genoma humà d'una persona en temps i costos cada vegada més reduïts. Això permet obtindre la informació genètica de qualsevol individu per un cost raonable, encara que els reptes i limitacions per a interpretar i comunicar al pacient aqueixa complexa informació en un context clínic resulten de gran importància. A través d'aquest Diploma d'Especialització en Assessorament Genètic i Genòmica Clínica, podràs adquirir els coneixements bàsics en genètica necessaris per al maneig de pacients amb malalties genètiques, així com obtindre una visió actualitzada de la Genètica clínica que et permetrà millorar la pràctica mèdica i l'atenció dels teus pacients. Aquest Diploma està dirigit a llicenciats i graduats en totes les àrees de les Ciències de la Salut. Així com a qualsevol professional de la salut, residents, facultatius o investigadors que desitgen ampliar o actualitzar coneixements en genètica clínica i les seues aplicacions a la medicina [ARG_VENTA2] => Actualment resulta essencial per a molts professionals de les diferents àrees de la medicina incrementar els seus coneixements en Genètica i estar actualitzats sobre aquells aspectes que impacten en el dia a dia dels seus pacients. I, d'aquesta manera, poder oferir-los les opcions terapèutiques més actualitzades i personalitzades, les alternatives preventives i reproductives disponibles i informar-los de la manera més adequada perquè puguen prendre les seues pròpies decisions. Els principals coneixements, habilitats i destreses que podràs adquirir a través del Diploma d'Especialització en Assessorament Genètic i Genòmica Clínica són els següents: - Coneixements bàsics de genètica, estructura del Genoma Humà, bases moleculars de l'herència i els principals patrons d'herència. - Una visió general de les principals tecnologies utilitzades a nivell clínic i a nivell d'investigació. - Metodologies i procediments per a l'anàlisi de grans dades derivades de l'anàlisi del Genoma Humà i la seua aplicació a nivell clínic. - Principals aplicacions i impacte assistencial de la Genòmica en les diferents especialitats clíniques. - Aplicacions prometedores per a la implementació d'una Medicina personalitzada, precisa, preventiva i participa o per al desenvolupament de noves teràpies a través de l'edició gènica. - Claus per a l'avaluació de les tecnologies d'anàlisi genètica i interpretació d'informes. - Habilitats per a la comunicació a pacients de riscos i informació complexa, suport per a la presa informada de decisions i gestió d'emocions. - Aspectes ètics i legals derivats de les anàlisis genètiques i les conseqüències del maneig d'informació genòmica altament sensible. - Exercicis pràctics de dismorfologia i assessorament genètic a través de resolució de casos pràctics, ludificació i simulació virtual. - Posada en pràctica dels coneixements, habilitats i capacitats mitjançant la realització de diferents treballs per assignatura i fi de diploma. [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de vídeo streaming,arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés,bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. "Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i sincrònica. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => En els últims temps hem sigut testimonis d'una impressionant revolució científica i tecnològica, sobretot en l'àrea de la Genòmica, així com en les seues aplicacions clíniques. Aquesta àrea científica comporta grans avanços i canvis, la qual cosa requereix una adaptació i comptar amb estudis avançats, i actualitzats, dels nous coneixements i competències que sorgisquen en aquest àmbit. Oferir la millor formació en assessorament genètic és una preocupació de la Universitat de València, per la qual cosa ha creat el primer Diploma d'Especialització Assessorament Genètic i Genòmica Clínica. Hui dia existeix una ingent quantitat de dades genòmiques que poden obtindre's d'un pacient, i el repte consisteix a comptar amb la capacitat professional per a transmutarse en informació que siga clínicament útil. D'aquesta manera, no solament prendrà decisions adequades respecte a la salut, diagnòstic i tractament del pacient, sinó que podrà transmetre-li aquesta informació de manera que li siga assequible. Mitjançant el Diploma d'Especialització Assessorament Genètic i Genòmica Clínica el professional sanitari obtindrà una visió global i actual de la sanitat amb l'objectiu d'oferir al pacient tant les últimes innovacions tecnològiques com un diagnòstic més precís i fins i tot, una millora del pronòstic per a així millorar la seua qualitat de vida. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722560 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Fonaments de Genètica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fonaments de Genètica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Estructura del Genoma Humà Conceptes bàsics de genètica Bases moleculars de l'herència Patrons d'herència i arbre genealògic Genètica de poblacions Estimació de riscos genètics Citogenètica Genètica Bioquímica Genètica Molecular Seqüenciació Anàlisi de dades Genòmiques Anàlisis de cèl·lula única [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Estructura del Genoma Humà Conceptes bàsics de genètica Bases moleculars de l'herència Patrons d'herència i arbre genealògic Genètica de poblacions Estimació de riscos genètics Citogenètica Genètica Bioquímica Genètica Molecular Seqüenciació Anàlisi de dades Genòmiques Anàlisis de cèl·lula única [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722560 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Genètica Clínica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Genètica Clínica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Genètica Reproductiva i infertilitat Genòmica de la receptivitat endometial endometri Diagnòstic Preimplantació Garbellat de portadors Diagnòstic Prenatal Diagnòstic Prenatal no Invasiu o en ADN lliure fetal Genètica Clínica Dismorfología Malalties Rares Genètica de les malalties neurosensorials Genètica de les malalties neuromusculars Genètica de les cardiopaties Medicina Personalitzada de Precisió Edició Gènica Farmacogenética Síndromes de càncer hereditari Oncologia i Medicina de Precisió Malalties complexes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Genètica Reproductiva i infertilitat Genòmica de la receptivitat endometial endometri Diagnòstic Preimplantació Garbellat de portadors Diagnòstic Prenatal Diagnòstic Prenatal no Invasiu o en ADN lliure fetal Genètica Clínica Dismorfología Malalties Rares Genètica de les malalties neurosensorials Genètica de les malalties neuromusculars Genètica de les cardiopaties Medicina Personalitzada de Precisió Edició Gènica Farmacogenética Síndromes de càncer hereditari Oncologia i Medicina de Precisió Malalties complexes [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722560 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Assessorament Genètic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assessorament Genètic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Habilitats de comunicació i assessorament Interpretació de resultats d'anàlisis genètiques Gestions d'alternatives i els seus avantatges i limitacions Tècniques d'entrevista Presa de decisions Aspectes ètics i legals de les malalties genètiques Assessorament genètic de la parella infèrtil Casos pràctics i resolució de problemes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Habilitats de comunicació i assessorament Interpretació de resultats d'anàlisis genètiques Gestions d'alternatives i els seus avantatges i limitacions Tècniques d'entrevista Presa de decisions Aspectes ètics i legals de les malalties genètiques Assessorament genètic de la parella infèrtil Casos pràctics i resolució de problemes [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722560 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de fi de curs [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de fi de curs [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El treball de fi de curs pot ser a manera de: - Revisió bibliogràfica d'un tema relacionat amb la titulació - Cas clínic i revisió bibliogràfica sobre aquest [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El treball de fi de curs pot ser a manera de: - Revisió bibliogràfica d'un tema relacionat amb la titulació - Cas clínic i revisió bibliogràfica sobre aquest [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp167057 [NOMBRE_PERSONA] => Anna [APELLIDOS] => Abulí Vidal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asesor Genético. Consultorio Dexeus, S.A.P [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp137568 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Ayuso García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Científica FIIS-FJD. Jefa del grupo de Genética y Genómica. Fundación Instituto de Investigación Sanitaria-FJD [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni65058 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Bellver Pradas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => M7438 [EMAIL_FACULTAD] => bellpra@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp300685 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Blanco Guillermo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Clinical Director, Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord (LCMN) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp376714 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Blesa Jarque [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Desarrollo de Productos. Igenomix, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni74726 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Calasanz Abinzano [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora de la Unidad de Diagnóstico Genético Hematológico y Co-Directora Científica de CIMA LAB Diagnostics de la Universidad de Navarra. Catedrática de la Universidad de Navarra [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni58187 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Camps Herrero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G7352 [EMAIL_FACULTAD] => campshe@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni7835 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel [APELLIDOS] => Carracedo Álvarez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica (SERGAS).Catedrático Medicina Legal. Universidad Santiago de Compostela. Premio Rey Jaime I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp52771 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Espinós Armero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigadora Miguel Servet. CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp137431 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Galán Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Materno Infantil de Badajoz. Catedrático de Pediatría. Facultad de Medicina. Universidad de Extremadura [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp43846 [NOMBRE_PERSONA] => Sandra [APELLIDOS] => García Herrero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Igenomix, S.L [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp52775 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => García Planells [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Clinical Development & Scientific Advisor Rare Diseases Director [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni56101 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => García Robles [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H7254 [EMAIL_FACULTAD] => garciai@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni41903 [NOMBRE_PERSONA] => José Miguel [APELLIDOS] => García Sagredo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable Servicio Genética Médica. Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Profesor Asociado de Genética Médica. Universidad de Alcalá [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp385935 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => González-Meneses López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Pediatría. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni41923 [NOMBRE_PERSONA] => Encarnación [APELLIDOS] => Guillén Navarro [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Asociada. Facultad Medicina Universidad de Murcia. Responsable de la Unidad de Genética Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni70183 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Herrero Cervera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Farmacologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => M7250 [EMAIL_FACULTAD] => hecerma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp376904 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Jiménez Almazán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Bioinformatics Director in Bioinformatics. IGENOMIX, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp32201 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => López Guerrero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio, Laboratorio de Biología Molecular. Fundación Instituto Valenciano de Oncología - IVO [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp17837 [NOMBRE_PERSONA] => Julio César [APELLIDOS] => Martín Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director del Laboratorio de PGD-Enfermedades Monogénicas. Iviomics, S.L.. Instituto Universitario IVI Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp392353 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio Federico [APELLIDOS] => Martinez Monseny [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni58845 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Mata Roig [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Patologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I4175 [EMAIL_FACULTAD] => mmata@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp46867 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Milán Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Biólogo. IVI Valencia, S.L. - Instituto Valenciano de Infertilidad [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp20477 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Millán Salvador [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Unidad de Genética. Instituto de Investigación Sanitaria IIS-La Fe de Valencia. Director Adjunto CIBERER-Biobank. Investigador CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni1357 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Moltó Ruiz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp391610 [NOMBRE_PERSONA] => Lluis [APELLIDOS] => Montoliu José [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador Científico del CSIC. Departamento de Biología Molecular y Celular [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni13320 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Silvestre [APELLIDOS] => Oltra Soler [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => M7056 [EMAIL_FACULTAD] => jsoltra@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp178717 [NOMBRE_PERSONA] => Francesc [APELLIDOS] => Palau Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => uni67266 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Paricio Ortiz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => H1351 [EMAIL_FACULTAD] => nparicio@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp15722 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Pérez Aytés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Medico investigador emérito en Instituto de Investigación Sanitaria Hospital La Fe [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp376909 [NOMBRE_PERSONA] => Josep [APELLIDOS] => Pla Victori [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asesor Genético y Coordinador de Genética Reproductiva - IVI-RMA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => uni24298 [NOMBRE_PERSONA] => Carolina [APELLIDOS] => Rausell Segarra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H7290 [EMAIL_FACULTAD] => carolina@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp101363 [NOMBRE_PERSONA] => Raquel [APELLIDOS] => Rodríguez López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Área de Laboratorio de Genética. Servicio de Análisis Clínicos. Centro de Diagnóstico Biomédico e Imagen (CDBI) del Consorcio Hospital General de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp54778 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Rubio Lluesa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dra. en Biología. Lab Director PGS, Igenomix S.L. Doctor in Biology. Lab Director PGS, Igenomix SL [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp59864 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquín [APELLIDOS] => Rueda Puente [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Biología Celular, Facultad de Medicina, Universidad Miguel Hernández. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => uni15957 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Serra Serra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => H4152 [EMAIL_FACULTAD] => vserra@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp376713 [NOMBRE_PERSONA] => Blanca [APELLIDOS] => Simón Francés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asesora Médica [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => uni15785 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Antonio [APELLIDOS] => Simón Vallés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => H4115 [EMAIL_FACULTAD] => Carlos.Simon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => uni42183 [NOMBRE_PERSONA] => Eduardo Fidel [APELLIDOS] => Tizzano Ferrari [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Asociado. Universidad de Barcelona. Médico Adjunto. Servicio de Genética e Instituto de Investigación del Hospital San Pau (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp149325 [NOMBRE_PERSONA] => Felipe [APELLIDOS] => Vilella Mitjana [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni15785 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Antonio [APELLIDOS] => Simón Vallés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => H4115 [EMAIL_FACULTAD] => Carlos.Simon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp52775 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => García Planells [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Clinical Development & Scientific Advisor Rare Diseases Director [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 22722560 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 950 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 27/10/2022 [FECHA_FIN] => 20/05/2023 [LUGAR] => Aula Virtual [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/09/2022 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => asesoramiento-genetico [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització Assessorament Genètic i Genòmica Clínica [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Les classes es pujaran setmanalment i l'alumne podrà organitzar el seu horari lliurement, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats i graduats en Ciències de la Salut: Medicina, Farmàcia, Biotecnologia, Biologia, Química, Bioquímica, étc; i Diplomats/Graduats en Infermeria i Psicologia. Altres professionals de la salut amb l'aprovació corresponent per la Direcció Acadèmica. Residents i facultatius que desitgen ampliar o actualitzar coneixements en Genètica i les seues aplicacions a la Medicinaéste [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El Diploma d'Especialització en Assessorament Genètic i Genòmica Clínica té com a objectiu proporcionar els coneixements i competències en Genòmica necessaris per a desembolicar-se en qualsevol entorn clínic, així com adquirir les habilitats necessàries per a transmetre aquesta informació als pacients i oferir-los el suport necessari per a la seua presa de decisions. Durant aquestes últimes dècades estem experimentant una impressionant revolució Genòmica, tant a nivell tècnic com científic, amb un notable impacte en totes les àrees de la Medicina. Hui dia coneixem més de 7000 malalties genètiques que afecten a totes les especialitats clíniques. Encara que la majoria d'elles són malalties rares per la seua baixa freqüència, el seu elevat número i el seu caràcter hereditari les converteix en un important repte de Salut Pública amb importants implicacions a nivell familiar i reproductiu. Per tot això, l'interés dels professionals de la salut en la Medicina Genòmica està augmentant exponencialment, ja que aquests grans desenvolupaments impliquen, amb freqüència, canvis de paradigmes, nous algorismes d'aplicació clínica i noves capacitats diagnòstiques i preventives. Gràcies a l'impressionant desenvolupament tecnològic experimentat en el camp de la Genòmica hui dia és possible obtindre la seqüència completa del genoma humà d'una persona en temps i costos cada vegada més reduïts. Això permet obtindre la informació genètica de qualsevol individu per un cost raonable, encara que els reptes i limitacions per a interpretar i comunicar al pacient aqueixa complexa informació en un context clínic resulten de gran importància. A través d'aquest Diploma d'Especialització en Assessorament Genètic i Genòmica Clínica, podràs adquirir els coneixements bàsics en genètica necessaris per al maneig de pacients amb malalties genètiques, així com obtindre una visió actualitzada de la Genètica clínica que et permetrà millorar la pràctica mèdica i l'atenció dels teus pacients. Aquest Diploma està dirigit a llicenciats i graduats en totes les àrees de les Ciències de la Salut. Així com a qualsevol professional de la salut, residents, facultatius o investigadors que desitgen ampliar o actualitzar coneixements en genètica clínica i les seues aplicacions a la medicina [ARG_VENTA2] => Actualment resulta essencial per a molts professionals de les diferents àrees de la medicina incrementar els seus coneixements en Genètica i estar actualitzats sobre aquells aspectes que impacten en el dia a dia dels seus pacients. I, d'aquesta manera, poder oferir-los les opcions terapèutiques més actualitzades i personalitzades, les alternatives preventives i reproductives disponibles i informar-los de la manera més adequada perquè puguen prendre les seues pròpies decisions. Els principals coneixements, habilitats i destreses que podràs adquirir a través del Diploma d'Especialització en Assessorament Genètic i Genòmica Clínica són els següents: - Coneixements bàsics de genètica, estructura del Genoma Humà, bases moleculars de l'herència i els principals patrons d'herència. - Una visió general de les principals tecnologies utilitzades a nivell clínic i a nivell d'investigació. - Metodologies i procediments per a l'anàlisi de grans dades derivades de l'anàlisi del Genoma Humà i la seua aplicació a nivell clínic. - Principals aplicacions i impacte assistencial de la Genòmica en les diferents especialitats clíniques. - Aplicacions prometedores per a la implementació d'una Medicina personalitzada, precisa, preventiva i participa o per al desenvolupament de noves teràpies a través de l'edició gènica. - Claus per a l'avaluació de les tecnologies d'anàlisi genètica i interpretació d'informes. - Habilitats per a la comunicació a pacients de riscos i informació complexa, suport per a la presa informada de decisions i gestió d'emocions. - Aspectes ètics i legals derivats de les anàlisis genètiques i les conseqüències del maneig d'informació genòmica altament sensible. - Exercicis pràctics de dismorfologia i assessorament genètic a través de resolució de casos pràctics, ludificació i simulació virtual. - Posada en pràctica dels coneixements, habilitats i capacitats mitjançant la realització de diferents treballs per assignatura i fi de diploma. [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de vídeo streaming,arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés,bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. "Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i sincrònica. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => En els últims temps hem sigut testimonis d'una impressionant revolució científica i tecnològica, sobretot en l'àrea de la Genòmica, així com en les seues aplicacions clíniques. Aquesta àrea científica comporta grans avanços i canvis, la qual cosa requereix una adaptació i comptar amb estudis avançats, i actualitzats, dels nous coneixements i competències que sorgisquen en aquest àmbit. Oferir la millor formació en assessorament genètic és una preocupació de la Universitat de València, per la qual cosa ha creat el primer Diploma d'Especialització Assessorament Genètic i Genòmica Clínica. Hui dia existeix una ingent quantitat de dades genòmiques que poden obtindre's d'un pacient, i el repte consisteix a comptar amb la capacitat professional per a transmutarse en informació que siga clínicament útil. D'aquesta manera, no solament prendrà decisions adequades respecte a la salut, diagnòstic i tractament del pacient, sinó que podrà transmetre-li aquesta informació de manera que li siga assequible. Mitjançant el Diploma d'Especialització Assessorament Genètic i Genòmica Clínica el professional sanitari obtindrà una visió global i actual de la sanitat amb l'objectiu d'oferir al pacient tant les últimes innovacions tecnològiques com un diagnòstic més precís i fins i tot, una millora del pronòstic per a així millorar la seua qualitat de vida. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722560 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Fonaments de Genètica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fonaments de Genètica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Estructura del Genoma Humà Conceptes bàsics de genètica Bases moleculars de l'herència Patrons d'herència i arbre genealògic Genètica de poblacions Estimació de riscos genètics Citogenètica Genètica Bioquímica Genètica Molecular Seqüenciació Anàlisi de dades Genòmiques Anàlisis de cèl·lula única [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Estructura del Genoma Humà Conceptes bàsics de genètica Bases moleculars de l'herència Patrons d'herència i arbre genealògic Genètica de poblacions Estimació de riscos genètics Citogenètica Genètica Bioquímica Genètica Molecular Seqüenciació Anàlisi de dades Genòmiques Anàlisis de cèl·lula única [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722560 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Genètica Clínica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Genètica Clínica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Genètica Reproductiva i infertilitat Genòmica de la receptivitat endometial endometri Diagnòstic Preimplantació Garbellat de portadors Diagnòstic Prenatal Diagnòstic Prenatal no Invasiu o en ADN lliure fetal Genètica Clínica Dismorfología Malalties Rares Genètica de les malalties neurosensorials Genètica de les malalties neuromusculars Genètica de les cardiopaties Medicina Personalitzada de Precisió Edició Gènica Farmacogenética Síndromes de càncer hereditari Oncologia i Medicina de Precisió Malalties complexes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Genètica Reproductiva i infertilitat Genòmica de la receptivitat endometial endometri Diagnòstic Preimplantació Garbellat de portadors Diagnòstic Prenatal Diagnòstic Prenatal no Invasiu o en ADN lliure fetal Genètica Clínica Dismorfología Malalties Rares Genètica de les malalties neurosensorials Genètica de les malalties neuromusculars Genètica de les cardiopaties Medicina Personalitzada de Precisió Edició Gènica Farmacogenética Síndromes de càncer hereditari Oncologia i Medicina de Precisió Malalties complexes [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722560 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Assessorament Genètic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assessorament Genètic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Habilitats de comunicació i assessorament Interpretació de resultats d'anàlisis genètiques Gestions d'alternatives i els seus avantatges i limitacions Tècniques d'entrevista Presa de decisions Aspectes ètics i legals de les malalties genètiques Assessorament genètic de la parella infèrtil Casos pràctics i resolució de problemes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Habilitats de comunicació i assessorament Interpretació de resultats d'anàlisis genètiques Gestions d'alternatives i els seus avantatges i limitacions Tècniques d'entrevista Presa de decisions Aspectes ètics i legals de les malalties genètiques Assessorament genètic de la parella infèrtil Casos pràctics i resolució de problemes [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722560 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de fi de curs [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de fi de curs [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El treball de fi de curs pot ser a manera de: - Revisió bibliogràfica d'un tema relacionat amb la titulació - Cas clínic i revisió bibliogràfica sobre aquest [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El treball de fi de curs pot ser a manera de: - Revisió bibliogràfica d'un tema relacionat amb la titulació - Cas clínic i revisió bibliogràfica sobre aquest [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp167057 [NOMBRE_PERSONA] => Anna [APELLIDOS] => Abulí Vidal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asesor Genético. Consultorio Dexeus, S.A.P [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp137568 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Ayuso García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Científica FIIS-FJD. Jefa del grupo de Genética y Genómica. Fundación Instituto de Investigación Sanitaria-FJD [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni65058 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Bellver Pradas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => M7438 [EMAIL_FACULTAD] => bellpra@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp300685 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Blanco Guillermo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Clinical Director, Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord (LCMN) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp376714 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Blesa Jarque [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Desarrollo de Productos. Igenomix, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni74726 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Calasanz Abinzano [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora de la Unidad de Diagnóstico Genético Hematológico y Co-Directora Científica de CIMA LAB Diagnostics de la Universidad de Navarra. Catedrática de la Universidad de Navarra [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni58187 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Camps Herrero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G7352 [EMAIL_FACULTAD] => campshe@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni7835 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel [APELLIDOS] => Carracedo Álvarez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica (SERGAS).Catedrático Medicina Legal. Universidad Santiago de Compostela. Premio Rey Jaime I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp52771 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Espinós Armero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigadora Miguel Servet. CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp137431 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Galán Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Materno Infantil de Badajoz. Catedrático de Pediatría. Facultad de Medicina. Universidad de Extremadura [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp43846 [NOMBRE_PERSONA] => Sandra [APELLIDOS] => García Herrero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Igenomix, S.L [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp52775 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => García Planells [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Clinical Development & Scientific Advisor Rare Diseases Director [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni56101 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => García Robles [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H7254 [EMAIL_FACULTAD] => garciai@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni41903 [NOMBRE_PERSONA] => José Miguel [APELLIDOS] => García Sagredo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable Servicio Genética Médica. Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Profesor Asociado de Genética Médica. Universidad de Alcalá [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp385935 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => González-Meneses López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Pediatría. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni41923 [NOMBRE_PERSONA] => Encarnación [APELLIDOS] => Guillén Navarro [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Asociada. Facultad Medicina Universidad de Murcia. Responsable de la Unidad de Genética Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni70183 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Herrero Cervera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Farmacologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => M7250 [EMAIL_FACULTAD] => hecerma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp376904 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Jiménez Almazán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Bioinformatics Director in Bioinformatics. IGENOMIX, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp32201 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => López Guerrero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio, Laboratorio de Biología Molecular. Fundación Instituto Valenciano de Oncología - IVO [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp17837 [NOMBRE_PERSONA] => Julio César [APELLIDOS] => Martín Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director del Laboratorio de PGD-Enfermedades Monogénicas. Iviomics, S.L.. Instituto Universitario IVI Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp392353 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio Federico [APELLIDOS] => Martinez Monseny [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni58845 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Mata Roig [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Patologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I4175 [EMAIL_FACULTAD] => mmata@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp46867 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Milán Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Biólogo. IVI Valencia, S.L. - Instituto Valenciano de Infertilidad [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp20477 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Millán Salvador [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Unidad de Genética. Instituto de Investigación Sanitaria IIS-La Fe de Valencia. Director Adjunto CIBERER-Biobank. Investigador CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni1357 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Moltó Ruiz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp391610 [NOMBRE_PERSONA] => Lluis [APELLIDOS] => Montoliu José [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador Científico del CSIC. Departamento de Biología Molecular y Celular [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni13320 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Silvestre [APELLIDOS] => Oltra Soler [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => M7056 [EMAIL_FACULTAD] => jsoltra@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp178717 [NOMBRE_PERSONA] => Francesc [APELLIDOS] => Palau Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => uni67266 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Paricio Ortiz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => H1351 [EMAIL_FACULTAD] => nparicio@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp15722 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Pérez Aytés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Medico investigador emérito en Instituto de Investigación Sanitaria Hospital La Fe [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp376909 [NOMBRE_PERSONA] => Josep [APELLIDOS] => Pla Victori [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asesor Genético y Coordinador de Genética Reproductiva - IVI-RMA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => uni24298 [NOMBRE_PERSONA] => Carolina [APELLIDOS] => Rausell Segarra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Genètica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H7290 [EMAIL_FACULTAD] => carolina@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp101363 [NOMBRE_PERSONA] => Raquel [APELLIDOS] => Rodríguez López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Área de Laboratorio de Genética. Servicio de Análisis Clínicos. Centro de Diagnóstico Biomédico e Imagen (CDBI) del Consorcio Hospital General de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp54778 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Rubio Lluesa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dra. en Biología. Lab Director PGS, Igenomix S.L. Doctor in Biology. Lab Director PGS, Igenomix SL [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp59864 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquín [APELLIDOS] => Rueda Puente [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Biología Celular, Facultad de Medicina, Universidad Miguel Hernández. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => uni15957 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Serra Serra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => H4152 [EMAIL_FACULTAD] => vserra@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp376713 [NOMBRE_PERSONA] => Blanca [APELLIDOS] => Simón Francés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asesora Médica [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => uni15785 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Antonio [APELLIDOS] => Simón Vallés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => H4115 [EMAIL_FACULTAD] => Carlos.Simon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => uni42183 [NOMBRE_PERSONA] => Eduardo Fidel [APELLIDOS] => Tizzano Ferrari [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Asociado. Universidad de Barcelona. Médico Adjunto. Servicio de Genética e Instituto de Investigación del Hospital San Pau (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp149325 [NOMBRE_PERSONA] => Felipe [APELLIDOS] => Vilella Mitjana [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni15785 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Antonio [APELLIDOS] => Simón Vallés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => H4115 [EMAIL_FACULTAD] => Carlos.Simon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp52775 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => García Planells [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Clinical Development & Scientific Advisor Rare Diseases Director [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2022/2023

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 30.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 30/09/2022

Data inici: Octubre 2022

Data fi: Maig 2023

Matrícula: 950 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Llicenciats i graduats en Ciències de la Salut: Medicina, Farmàcia, Biotecnologia, Biologia, Química, Bioquímica, étc; i Diplomats/Graduats en Infermeria i Psicologia. Altres professionals de la salut amb l'aprovació corresponent per la Direcció Acadèmica. Residents i facultatius que desitgen ampliar o actualitzar coneixements en Genètica i les seues aplicacions a la Medicinaéste

Modalitat: On-line

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició: Aula Virtual

Horari: Les classes es pujaran setmanalment i l'alumne podrà organitzar el seu horari lliurement,

Més informació

Objectius del curs

El Diploma d'Especialització en Assessorament Genètic i Genòmica Clínica té com a objectiu proporcionar els coneixements i competències en Genòmica necessaris per a desembolicar-se en qualsevol entorn clínic, així com adquirir les habilitats necessàries per a transmetre aquesta informació als pacients i oferir-los el suport necessari per a la seua presa de decisions.
Durant aquestes últimes dècades estem experimentant una impressionant revolució Genòmica, tant a nivell tècnic com científic, amb un notable impacte en totes les àrees de la Medicina. Hui dia coneixem més de 7000 malalties genètiques que afecten a totes les especialitats clíniques. Encara que la majoria d'elles són malalties rares per la seua baixa freqüència, el seu elevat número i el seu caràcter hereditari les converteix en un important repte de Salut Pública amb importants implicacions a nivell familiar i reproductiu.
Per tot això, l'interés dels professionals de la salut en la Medicina Genòmica està augmentant exponencialment, ja que aquests grans desenvolupaments impliquen, amb freqüència, canvis de paradigmes, nous algorismes d'aplicació clínica i noves capacitats diagnòstiques i preventives.

Leer más

Objectius professionals

En els últims temps hem sigut testimonis d'una impressionant revolució científica i tecnològica, sobretot en l'àrea de la Genòmica, així com en les seues aplicacions clíniques. Aquesta àrea científica comporta grans avanços i canvis, la qual cosa requereix una adaptació i comptar amb estudis avançats, i actualitzats, dels nous coneixements i competències que sorgisquen en aquest àmbit. Oferir la millor formació en assessorament genètic és una preocupació de la Universitat de València, per la qual cosa ha creat el primer Diploma d'Especialització Assessorament Genètic i Genòmica Clínica.

Hui dia existeix una ingent quantitat de dades genòmiques que poden obtindre's d'un pacient, i el repte consisteix a comptar amb la capacitat professional per a transmutarse en informació que siga clínicament útil. D'aquesta manera, no solament prendrà decisions adequades respecte a la salut, diagnòstic i tractament del pacient, sinó que podrà transmetre-li aquesta informació de manera que li siga assequible. Mitjançant el Diploma d'Especialització Assessorament Genètic i Genòmica Clínica el professional sanitari obtindrà una visió global i actual de la sanitat amb l'objectiu d'oferir al pacient tant les últimes innovacions tecnològiques com un diagnòstic més precís i fins i tot, una millora del pronòstic per a així millorar la seua qualitat de vida.

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS