8a Edició - Codi 20511130

Array ( [CODIGO] => 20511130 [EDICION] => 8 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 2500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 09/11/2020 [FECHA_FIN] => 16/07/2021 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local. IIDL [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 31/10/2020 [AREA] => 5 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Cátedra Luis Amigó [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 32 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => Master Online en Adolescentes con Violencia Filioparental [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Merche [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ivars [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => mercedes.ivars@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Psicologia [NOMBRE_CURSO] => Màster Propi en Prevenció i Intervenció amb Adolescents en Risc i Violència Filioparental [TITULACION] => Màster Propi [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats o Graduats en Psicologia i Pedagogia; Diplomats o Graduats en Treball Social, Educació Social, que desitjen ampliar la seua formació y/o experiència professional en l'àmbit de l'intervenció social. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'actual Llei de Serveis Socials, així com altres factors (prevenció general, mediació, problemàtiques de salut mental, tractament de les dependències, delinqüència, relacions violentes, conflictes relacionats amb la conducta, etc.) han afavorit el sector de família i menor en les últimes dues dècades. Això es tradueix en la necessitat de crear una especialitat que atenga aquest sector poblacional. El Màster Propi en Prevenció i Intervenció amb Adolescents en Risc i Violència Filioparental dóna resposta a aqueixa necessitat. El màster abasta continguts relacionats amb contextualització teòric i psicosocial de la infància i de l'adolescència, polítiques d'infància i adolescència, sistema de prevenció i protecció de menors, justícia juvenil, intervenció familiar, intervencions específiques i violència filioparental, entre altres temes. Destacar que l'abordatge de la violència filie-parental suposa un valor afegit en aquest màster. D'una banda, perquè és un dels pocs postgraus en l'àmbit nacional que forma de manera específica en aquesta problemàtica i, d'altra banda, perquè la violència filie-parental actualment suposa un problema social important, ja que des de l'any 2004 no han deixat d'augmentar exponencialment els casos. Després d'analitzar les diferents memòries regionals de les fiscalies de menors de cada comunitat autònoma, Andalusia és la regió on s'obrin un major nombre d'expedients a menors per aquesta mena de delicte (1034 durant 2018). Després se situa la Comunitat Valenciana amb 832, Comunitat de Madrid amb 686, 405 a Canàries i 358 a Catalunya. Per tant, és un problema greu que necessita professionals amb aptituds per a abordar-lo. Per a abordar totes aquestes problemàtiques és necessari una formació específica i de qualitat. A través d'aquest màster no sols s'aprofundirà en cadascun d'aquests temes, sinó que també s'estudiaran les diferents tècniques d'assessorament, protocols d'intervenció, plans de seguiment i coordinació d'accions per a poder ser professionals competents que intervinguen amb eficàcia i èxit en casos de molt variada índole. Avantatges de realitzar el Màster Propi en Prevenció i Intervenció amb Adolescents en Risc i Violència Filioparental: 1. Amplitud geogràfica gràcies a la formació online. 2. Tracte directe i immediat amb el docent. 3. Multidisciplinarietat en el perfil docent i d'alumnat, qüestió que enriqueix els continguts, però també les diferents intervencions que els estudiants realitzen en els fòrums. 4. Possibilitat de realització de pràctiques presencials (amb possibilitat segons cas de convalidar-les). 5. 100% del professorat amb experiència en la prevenció i intervenció en Violència Filioparental i prevenció i intervenció amb adolescents. 6. Suport d'institucions amb dilatada trajectòria en la Intervenció amb Adolescents i Violència Filioparental: Fundació Amigó i la seua xarxa internacional de recursos per a la infància i la família. 7. Adaptabilitat a les peticions de l'alumnat. Seguiment individual. 8. Creació de borsa de treball per a la iniciació professional en entitats especialitzades. 9. Increment de competències per a l'afrontament professional. 10. Qualitat de la formació de postgrau, avalada per egressats del màster amb una valoració de 8,8 sobre 10 punts. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metododogía online permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL d'ADEIT, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constituïx com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a internet i des de qualsevol navegador web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició en l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, si és el cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servici de videostreaming, arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés, bibliografía, etc. que seran ferramentes de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses ferramentes de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decidix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'oferix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Este mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultani i síncron. L'Aula Virtual d'ADEIT disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en distints continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en què els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació on line és el seguiment personal portat a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i refermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. AVALUACIÓ CONTÍNUA Per a garantir l'aprofitament del curs, s'aplica un sistema d'avaluació contínua, que servirà per a comprovar en quina mesura l'alumnat assimila els coneixements estudiats, i el seu rendiment en les distintes matèries. Amb caràcter general es valorarà, a més de la participació i el treball en equip, la profunditat de les intervencions en els fòrums, així com el coneixement adquirit i demostrat a través de la realització de proves com ara qüestionaris tipus test, casos pràctics, activitats de desenvolupament, etc. Els participants hauran de complir amb els requisits i estàndards d'aprenentatge i dedicació establits pels diferents docents del curs. SUPORT PERSONALITZAT L'alumnat està acompanyat per un conjunt de persones, servicis i recursos que li atenen i estan a la seua disposició per a facilitar-li l'aprenentatge. Este col·lectiu inclou diverses figures, des del Responsable acadèmic del curs o Director del mateix, els autors de continguts, els tutors, coordinadors del desenvolupament del curs, dinamitzadors i fins a l'Equip Tècnic. Tots ells participen d'una manera relacionada en els processos docents en entorns virtuals. Encara que és el propi alumne qui gestiona el seu temps i planifica el seu ritme d'estudi, tot este equip de suport li ajudarà a fer que aprofite amb èxit el curs. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El col·lectiu d'adolescents en risc és una població especialment vulnerable a la qual cal atendre amb vocació i convicció, però també amb professionalitat, abordant les diferents problemàtiques que poden girar entorn d'aquest període evolutiu. La Universitat de València llança la huitena edició del Màster Propi en Prevenció i Intervenció amb Adolescents en Risc i Violència Filioparental. El màster se centra en la formació, renovació i optimització de competències de professionals de l'acció psicosocial i educativa destinats a l'atenció i intervenció especialitzada de famílies i menors en risc. Persegueix que qualsevol professional, el treball del qual estiga relacionat amb l'abordatge de les diferents problemàtiques a les que s'enfronten el col·lectiu d'adolescents quan estan en una situació de risc, siguen capaç de detectar-la, comprendre-la, explicar-la, tractar-la i oferir respostes de qualitat, tant a joves com a les seues famílies, en llaures a resoldre-la o almenys minimitzar les conseqüències negatives. Comptar amb una especialització en cadascun dels àmbits que abasta aquest màster és molt interessant per a incrementar les competències professionals de psicòlegs, criminòlegs, treballadors socials, educadors socials, sociòlegs, pedagogs, etc., perquè els continguts impartits s'han evidenciat a partir de pràctiques basades en l'evidència, mitjançant grups de formació reduïts, atenció individualitzada, tracte directe i immediat amb l'alumnat, a més d'incorporar experiències pròpies de la intervenció professional amb resultats d'avaluació contrastats. Per a les persones interessades, aquest màster a més de constituir una formació específica, inclou itineraris d'especialització que reflecteixen la situació actual dels riscos que envolten a la infància i l'adolescència davant la violència filioparental, utilitzant estratègies professionals per a afrontar aquests casos. Així doncs, el Màster Especialitzat en Prevenció Intervenció en Adolescents en Risc i Violència Filioparental (MEPIAR) conjumina totes aquestes característiques, que doten la formació de prestigi. Les set edicions prèvies que s'han impartit han permés formar més d'un centenar de professionals, consolidant aquesta formació entre les de major prestigi. El Màster Propi en Prevenció i Intervenció amb Adolescents en Risc i Violència Filioparental està dirigit a professionals relacionats amb l'atenció familiar i infantojuvenil, l'àmbit sanitari (centres de salut mental, unitats de rehabilitació en substàncies tòxic dependents, etc.), xarxa de justícia (programes de prevenció de manifestacions agressives, centres de justícia juvenil, joves a la presó i llibertat condicional, etc.), a més de violència escolar, bullying, ciberbullying, etc. Es contemplen també temes sobre promoció de l'ocupació i programes derivats de la situació de crisi econòmica. Gràcies al Màster Propi en Prevenció i Intervenció amb Adolescents en Risc i Violència Filioparental l'alumnat titulat en aquest màster serà competent per a: - Tindre la formació, eines i competències professionals necessàries per a detectar les circumstàncies de risc i establir abordatges ajustats a les necessitats de xiquets, adolescents i les seues famílies. - Intervindre en problemàtiques socials relatives al maltractament, les dependències, l'exclusió, etc., en adolescents i les seues famílies. - Analitzar un panorama ampli de la contextualització psicosocial de la infància i la família. - Disposar d'un coneixement sobre el sistema de protecció de menors, polítiques socials d'atenció a la infància, l'adolescència i la família, conéixer el sistema de justícia juvenil, així com intervencions específiques amb famílies i menors. - Conéixer, comprendre, analitzar i abordar el fenomen de la violència filie-parental i adquirir competències específiques tant en aquest àmbit com en altres problemes relacionats amb les conductes delictives. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2020/2021 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20511130 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => CONTEXTUALITZACIÓ PSICOSOCIAL INFÀNCIA I FAMÍLIA [NOMBRE_MATERIA_VAL] => CONTEXTUALITZACIÓ PSICOSOCIAL INFÀNCIA I FAMÍLIA [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => NUEVOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA SOCIAL Influencia de la Globalización en la estructura social. Ética y estética de las adolescencias. Familia y evolución social. Cambio Social y desarrollo social del adolescente en la era global. Itinerarios en la adolescencia y la construcción a partir de estos, de escenarios de riesgo. PRINCIPALES AGENTES DE SOCIALIZACIÓN Familia, escuela y comunidad. Nuevos modelos de familia en espacio social. Roles familiares, estilos de crianza. Modelos educativos ante la exclusión. AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD La gestión de los afectos por parte de los adolescentes y de los profesionales que trabajan con ellos. ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES DE INTERVENCIÓN. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20511130 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => LA PREVENCIÓ EN LES POLÍTIQUES SOCIALS EN MENORS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => LA PREVENCIÓ EN LES POLÍTIQUES SOCIALS EN MENORS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => MARCO JURÍDICO- NORMATIVO Óptica internacional y otros reglamentos nacionales. Modelos de bienestar y políticas gubernamentales de atención a la infancia. experiencias institucionales y sus implicaciones en la infancia. POLITICAS PUBLICAS Políticas de atención a la familia e infancia desde los Servicios Sociales Comunitarios [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20511130 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => EL SISTEMA DE PRPTECCIÓ DE MENORS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => EL SISTEMA DE PRPTECCIÓ DE MENORS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => PROBLEMAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR Analizar los principales problemas que surgen en el ámbito familiar y que suponen un importante riesgo para llegar a situaciones de desprotección/desamparo de los menores (Separación y divorcio traumático, maltrato infantil, violencia de género y abusos sexuales en la infancia). Describir dichos problemas, las consecuencias que tiene o pueden tener para los niños y las principales formas de abordaje. AGENTES INSTITUCIONALES IMPLICADOS EN LA PROTECCIÓN DE MENORES. Señalar los principales agentes implicados en la protección de menores, sus funciones y la coordinación entre ellos, y describir cuál es el procedimiento a seguir desde que se detecta un caso susceptible de intervención desde el ámbito de la prevención, hasta que se toman medidas ADOPCIONES. CARACTERÍSTICAS, PROCESO Y PECULIARIDADES Analizar las diferentes respuestas ofrecidas a nivel institucional una vez detectados los casos de protección/desamparo. Definiendo los conceptos de guarda u tutella y describiendo y analizando los recursos extra-residenciales (familias, educadoras, acogimiento familiar y adopciones) y residenciales así como sus objetivos y formas de intervención MENAS Describir el perfil y la situación de los menores no acompañados y las principales respuestas de intervención que se ofrecen REDES SOCIALES Y ADOLESCENCIAS Las redes virtuales suponen un nuevo escenario de convivencia para los adolescentes. Nos adentraremos en la socialización de los adolescentes a través de las pantallas, focalizando en nuestro análisis una perspectiva crítica y analítica del fenómeno adolescente en clave de red. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20511130 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => EL SISTEMA DE REFORMES DE MENORS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => EL SISTEMA DE REFORMES DE MENORS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => MARCO HISTÓRICO Y LEGISLATIVO Evolución de la justicia juvenil a lo largo del tiempo amparada en los modelos legislativos vigentes y su comparación con otros países europeos; agentes del proceso de reforma. LA MEDIACIÓN COMO ALTERNATIVA AL PROCESO SANCIONADOR DE MENORES. MEDIDAS JUDICIALES EN MEDIO ABIERTO Y MEDIACIÓN La óptica de la intervención en el contexto comunitario; acciones previas a la judicialización de conductas delictivas en menores. MEDIDAS JUDICIALES DE INTERNAMIENTO: UN MODELO PEDAGÓGICO Aproximación a las medidas judiciales privativas de libertad. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20511130 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES AMB FAMÍLIES I MENORS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES AMB FAMÍLIES I MENORS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => INTERVENCION FAMILIAR SISTÉMICA. Experiencias e intervenciones efectivas INTERVENCIÓN EDUCATIVA COUNSELING. ESTRATEGIAS GRUPALES PEDAGOGIA AMIGONIANA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ÉXITO VIOLENCIA Y ADOLESCENCIA. Programas efectivos ACOSO ESCOLAR Y CIBER ACOSO ESCOLAR DROGAS Y ADOLESCENCIA En la población juvenil PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES. VIOLENCIA DE GENERO ENTRE JÓVENES [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20511130 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => ITINERARIO-II: VIOLÈNCIA FILIO-PARENTAL I ALTRES PROBLEMES RELACIONATS AMB LES CONDUCTES DELICTIVES [NOMBRE_MATERIA_VAL] => ITINERARIO-II: VIOLÈNCIA FILIO-PARENTAL I ALTRES PROBLEMES RELACIONATS AMB LES CONDUCTES DELICTIVES [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => MODELO COGNITIVO CONDUCTUAL. ANÁLISIS FUNCIONAL DE LAS CONDUCATAS DELICTIVAS Describir el modelo teórico de la Psicología cognitivo-conductual como intervención psicoterapeútica. Asímismo, se explicará el anàlisis funcional como herramienta para anilizar las conductas problema, ver que las está generando y que las mantiene en el tiempo. TRASTORNOS RELACIONADOS CON LAS CONDUCTAS DELICTIVAS. DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO TRASTORNOS DISOCIAL//NEGATIVISTA DESAFIANTE Abordar el trastorno disocial y negativista desafiante, incidiendo en la intervención en cada uno de ellos. TDAH Abordar el TDAH como trastorno asociado a problemas de conductas, haciendo especial hincapié en su abordaje y tratamiento. TRASTORNSO DE LA AFECTIVIDAD Tratar los principales trastornos afectivos que aparecen en la infancia y la adolescencia, incidiendo en la forma de intervenir. TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Describir los principales trastornos de personalidad en la infancia y adolescencia, haciendo hincapié en su abordaje y tratamiento. AGRESORES SEXUALES. DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO. VIOLENCIA FILIO PARENTAL. DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO. VIOLENCIA FILIO-PARENTAL. DEFINICIÓN Y TIPOS Introducir a los alumnos en el concepto de la violencia ejercida de hijos a padres, describiendo las características de dicha violencia y especificando sus tipos (física, psicológica, contra objetos) CAUSAS DE MALATRATOS FAMILIAR Abordar las causas que están a la base del fenómeno de la VFP, describiendo los factores sociales, familiares e individuales MODELOS EXPLICATIVOS DE LA VFP Describir los modelos teóricos explicativos existentes de la VFP. Modelo ecológico anidado de Coltrell y Monk; El síndrome del emperador de Vicente Garrido y La teoría del aprendizaje social de Bandura PROGRAMA DE INTERVENCION PARA FAMILIAS Y MENORES CON CONDUCTAS DE MALTRATO En esta asignatura se contextualizará el programa educativo en el C.E Colonia San Vicente Ferrer, donde se crea y se implementa, y se realizará una justificación de dicho programa. Así mismo, se describirá la estructura del programa y su metodología, con las fases de la intervención (evaluación, hipótesis, intervención y seguimiento) y los bloques en los que se estructura el programa (-Bloque-I: Padres en individual; Bloque II: Adolescentes en individual; Bloque iii: Padres e hijos/as; Bloque IV: Escuela de padres; Bloque v: adolescentes en grupo) RESULTADOS DEL PROGRAMA Describir los resultados obtenidos con la aplicación del programa desde el año 2004 basados en un estudio longitudinal APLICACIÓN DEL PROGRAMA EN OTROS CONTEXTOS Analizar la forma de aplicar el programa en otros contextos que no supongan medidas de internamiento (CMSS; SEAFIs; LV; etc) introduciendo adaptacions pertinentes, teniendo en cuenta la idiosincràsia de cada contexto. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20511130 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Aquestes pràctiques permeten a l'alumnat, incorporar-se en un Centre de pràctiques, al costat d'un/a professional i aplicar els coneixements adquirits durant la seua formació en el màster. Són pràctiques de camp, en les quals es comparteixen coneixements, metodologies i experiències, entre els estudiants del màster que tindran formació en intervencions avançades i els/as professionals del Centre de pràctiques. Afavoreixen el coneixement d'una realitat social, de la qual pot partir l'anàlisi per a l'elaboració del seu Treball Fi de Màster. És en si, una oportunitat professional per a l'alumnat professional ja titulat, que compta amb una supervisió professional per part del tutor/a tant en el centre, com en el context acadèmic. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Aquestes pràctiques permeten a l'alumnat, incorporar-se en un Centre de pràctiques, al costat d'un/a professional i aplicar els coneixements adquirits durant la seua formació en el màster. Són pràctiques de camp, en les quals es comparteixen coneixements, metodologies i experiències, entre els estudiants del màster que tindran formació en intervencions avançades i els/as professionals del Centre de pràctiques. Afavoreixen el coneixement d'una realitat social, de la qual pot partir l'anàlisi per a l'elaboració del seu Treball Fi de Màster. És en si, una oportunitat professional per a l'alumnat professional ja titulat, que compta amb una supervisió professional per part del tutor/a tant en el centre, com en el context acadèmic. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20511130 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp361666 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Almendros López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educador - Coordinador. Fundación Amigó [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp20678 [NOMBRE_PERSONA] => Isabel [APELLIDOS] => Añó Miranda [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga clínica. Experta en sexología y en peritaje judicial psicológico. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp36364 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Arias Salvador [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagoga. Residencia Socioeducativa "Colonia San Vicente Ferrer" (Godella-Valencia) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp33363 [NOMBRE_PERSONA] => José Miguel [APELLIDOS] => Bello Tena [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director. Residencia Socioeducativa Colonia San Vicente Ferrer de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni58192 [NOMBRE_PERSONA] => Encarna [APELLIDOS] => Canet Benavent [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp60167 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Cano Martín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo. Equipo de medidas judiciales en medio abierto. Generalitat de Catalunya [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp359737 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel Angel [APELLIDOS] => Cebrián Pazos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajador Social. Residencia Socio Educativa " Colonia San vicente Ferrer".Terciarios Capuchinos Amigonianos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp60126 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Juan [APELLIDOS] => Coronado Albalate [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Orientador y Psicopedagogo IES Benicalap. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni13970 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Cortés Tomás [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5136 [EMAIL_FACULTAD] => cortesm@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp173877 [NOMBRE_PERSONA] => Guillem [APELLIDOS] => Ferrer Juan [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educador Social. Residencia Socioeducativa Colonia San Vicente Ferrer de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp68153 [NOMBRE_PERSONA] => Milagros [APELLIDOS] => Fuentes Albero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico psiquiatra, especialista en infancia y adolescencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp45799 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Galduf Castellano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Mancomunitat Camp del Túria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp81382 [NOMBRE_PERSONA] => Maite [APELLIDOS] => Garaigordobil Landazabal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp60135 [NOMBRE_PERSONA] => Alejandro [APELLIDOS] => García Grijuela [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado Psicología y Criminología. Equipo Técnico "Colonia San Vicente Ferrer". [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp27639 [NOMBRE_PERSONA] => Gema [APELLIDOS] => García Hernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fiscal de la Audiencia Nacional [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni58725 [NOMBRE_PERSONA] => Anna [APELLIDOS] => Llorca Mestre [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni29250 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro José [APELLIDOS] => López Ferri [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de la Universidad de Valencia. Departamento de Sociología y Antropología Social. Subdirector de la Residencia Socioeducativa Colonia San Vicente Ferrer [NPI] => M1192 [EMAIL_FACULTAD] => P.Jose.Lopez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni58770 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabeth [APELLIDOS] => Malonda Vidal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni29294 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabet [APELLIDOS] => Marco Arocas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp33362 [NOMBRE_PERSONA] => María Amparo [APELLIDOS] => Margarit Ferri [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajadora Social y directora del CAM "Amigo" [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni31286 [NOMBRE_PERSONA] => Lucía [APELLIDOS] => Martínez Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Colaborador/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp11109 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Martínez Piera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Jefe de Sección de Protección e Inserción de Menores. Conselleria de Justícia i Benestar Social de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp332033 [NOMBRE_PERSONA] => Alberto [APELLIDOS] => Martínez Reyes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Graduado en Trabajo Social [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp61723 [NOMBRE_PERSONA] => María del Valle [APELLIDOS] => Medina Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajadora Social y Antropóloga. Coordinadora del Equipo de Medidas Judiciales en Medio Abierto. Juzgado de Menores de Granada-Asociación ÍMERIS- [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni46991 [NOMBRE_PERSONA] => José Javier [APELLIDOS] => Navarro Pérez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Contratado Dr. Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp351447 [NOMBRE_PERSONA] => Lucía [APELLIDOS] => Pérez Calvo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Fundación Amigó [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp91898 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Ridaura Costa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Centro de Menores Cabanyal [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp231617 [NOMBRE_PERSONA] => Melisa [APELLIDOS] => Ruiz López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Master Universitario en Género y Políticas de Igualdad. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => uni29764 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Samper García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5151 [EMAIL_FACULTAD] => psamper@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp55633 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa [APELLIDOS] => Sánchez Heras [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dra.Psicología.Prof.Asoc.Dep.Personalitat,Avaluació i Tractaments Psicològics.Psicóloga.Equipo Tco.. Colonia San Vicente Ferrer [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp60125 [NOMBRE_PERSONA] => Carles [APELLIDOS] => Sedó Luzuriaga [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajador Social y Educador Social del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, Barcelona. Fundador de Edpac.org [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp173857 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Tornero Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo. Residencia Socioeducativa Colonia San Vicente Ferrer de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => uni26421 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => Tur Porcar [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H7421 [EMAIL_FACULTAD] => Ana.Tur@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => uni59377 [NOMBRE_PERSONA] => Francesc Xavier [APELLIDOS] => Uceda i Maza [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I3010 [EMAIL_FACULTAD] => franuma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp137585 [NOMBRE_PERSONA] => Marcelo [APELLIDOS] => Viera Abelleira [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Centro de Acogida de Menores La Salle. Fundación Amigó [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni29764 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Samper García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5151 [EMAIL_FACULTAD] => psamper@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp40388 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Ridaura Costa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Territorial de la Fundación Amigó en Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni29250 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro José [APELLIDOS] => López Ferri [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de la Universidad de Valencia. Departamento de Sociología y Antropología Social. Subdirector de la Residencia Socioeducativa Colonia San Vicente Ferrer [NPI] => M1192 [EMAIL_FACULTAD] => P.Jose.Lopez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster Propi en Prevenció i Intervenció amb Adolescents en Risc i Violència Filioparental


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2020/2021

Tipus de curs: Màster Propi

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 31/10/2020

Data inici: Novembre 2020

Data fi: Juliol 2021

Matrícula: 2500 € (import preu públic)

Modalitat: On-line

Col·laborador: Cátedra Luis Amigó

Lloc d'impartició: Online

Horari: Online,

Més informació

Objectius del curs

L'actual Llei de Serveis Socials, així com altres factors (prevenció general, mediació, problemàtiques de salut mental, tractament de les dependències, delinqüència, relacions violentes, conflictes relacionats amb la conducta, etc.) han afavorit el sector de família i menor en les últimes dues dècades. Això es tradueix en la necessitat de crear una especialitat que atenga aquest sector poblacional. El Màster Propi en Prevenció i Intervenció amb Adolescents en Risc i Violència Filioparental dóna resposta a aqueixa necessitat.

El màster abasta continguts relacionats amb contextualització teòric i psicosocial de la infància i de l'adolescència, polítiques d'infància i adolescència, sistema de prevenció i protecció de menors, justícia juvenil, intervenció familiar, intervencions específiques i violència filioparental, entre altres temes. Destacar que l'abordatge de la violència filie-parental suposa un valor afegit en aquest màster. D'una banda, perquè és un dels pocs postgraus en l'àmbit nacional que forma de manera específica en aquesta problemàtica i, d'altra banda, perquè la violència filie-parental actualment suposa un problema social important, ja que des de l'any 2004 no han deixat d'augmentar exponencialment els casos. Després d'analitzar les diferents memòries regionals de les fiscalies de menors de cada comunitat autònoma, Andalusia és la regió on s'obrin un major nombre d'expedients a menors per aquesta mena de delicte (1034 durant 2018). Després se situa la Comunitat Valenciana amb 832, Comunitat de Madrid amb 686, 405 a Canàries i 358 a Catalunya. Per tant, és un problema greu que necessita professionals amb aptituds per a abordar-lo.

Leer más

Objectius professionals

El col·lectiu d'adolescents en risc és una població especialment vulnerable a la qual cal atendre amb vocació i convicció, però també amb professionalitat, abordant les diferents problemàtiques que poden girar entorn d'aquest període evolutiu. La Universitat de València llança la huitena edició del Màster Propi en Prevenció i Intervenció amb Adolescents en Risc i Violència Filioparental. El màster se centra en la formació, renovació i optimització de competències de professionals de l'acció psicosocial i educativa destinats a l'atenció i intervenció especialitzada de famílies i menors en risc. Persegueix que qualsevol professional, el treball del qual estiga relacionat amb l'abordatge de les diferents problemàtiques a les que s'enfronten el col·lectiu d'adolescents quan estan en una situació de risc, siguen capaç de detectar-la, comprendre-la, explicar-la, tractar-la i oferir respostes de qualitat, tant a joves com a les seues famílies, en llaures a resoldre-la o almenys minimitzar les conseqüències negatives.

Comptar amb una especialització en cadascun dels àmbits que abasta aquest màster és molt interessant per a incrementar les competències professionals de psicòlegs, criminòlegs, treballadors socials, educadors socials, sociòlegs, pedagogs, etc., perquè els continguts impartits s'han evidenciat a partir de pràctiques basades en l'evidència, mitjançant grups de formació reduïts, atenció individualitzada, tracte directe i immediat amb l'alumnat, a més d'incorporar experiències pròpies de la intervenció professional amb resultats d'avaluació contrastats. Per a les persones interessades, aquest màster a més de constituir una formació específica, inclou itineraris d'especialització que reflecteixen la situació actual dels riscos que envolten a la infància i l'adolescència davant la violència filioparental, utilitzant estratègies professionals per a afrontar aquests casos. Així doncs, el Màster Especialitzat en Prevenció Intervenció en Adolescents en Risc i Violència Filioparental (MEPIAR) conjumina totes aquestes característiques, que doten la formació de prestigi. Les set edicions prèvies que s'han impartit han permés formar més d'un centenar de professionals, consolidant aquesta formació entre les de major prestigi.

Leer más

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò