Salut

18714640

University Certificate Introduction to Regenerative Medicine: Biology and Applications of Human Stem Cells. 7a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/10/2018       Semipresencial
18714740/18711250

Certificat Universitari en Grans Reconstruccions Dentals Estètiques. 7a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 16/03/2019       Presencial
18714810/18711100

Certificat Universitari de Tècniques Clíniques d'Odontologia Mínimament Invasiva. 6a Edició

Crèdits: 5.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 22/09/2018       Presencial
18714890

Certificat Universitari en Avaluació d'Intervencions Sanitàries. 3a Edició

Crèdits: 6.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 14/12/2018       Presencial
18714902

Certificat Universitari en Intervenció amb Joves Consumidors Intensius d'Alcohol. 2a Edició

Crèdits: 5.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 10/01/2019       Presencial
18714904

Certificat Universitari en Periodòncia Avançada. 1a Edició

Crèdits: 9.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 14/12/2018       Presencial
18714905/18711670

Certificat Universitari en Bioestadística en Oftalmobiología. Sistemes informàtics en biologia molecular i genètica. 1a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 02/05/2019       Semipresencial
18714906/18711670

Certificat Universitari en Eines de recerca bibliogràfica. Publicacions i índexs d'impacte. 1a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 02/05/2019       Semipresencial
18714907

Certificat Universitari en Diagnòstic i Tractament del Tendó en Fisioteràpia: Actualització de Conceptes. 1a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 25/04/2018       Presencial
18714950

Certificat Universitari Pràctic en Tècniques Experimentals Aplicades a la Investigació Biomèdica. 3a Edició

Crèdits: 5.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 18/05/2019       Presencial
18714970

Certificat Universitari d'ecografia per a tècnics superiors en imatge per al diagnòstic (TSID). 3a Edició

Crèdits: 10.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 14/01/2019       Presencial
18715010/18711110

Certificat Universitari d'Iniciació a la Cirurgia Oral. 2a Edició

Crèdits: 6.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/10/2018       Presencial
18716030

Certificat Universitari en Avanços en Pediatria. 8a Edició

Crèdits: 7.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 01/10/2018       Presencial
18721020

Màster Propi en Atenció Farmacèutica Comunitària. 20a Edició

Crèdits: 64.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721030

Màster Propi Internacional en Formes Farmacèutiques Liposomals i Formulació Avançada. 20a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/01/2019       A distancia
18721050

Màster Propi en Prevenció i Tractament de les Conductes Addictives. 17a Edició

Crèdits: 71.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/01/2019       On-line
18721070

Màster Propi en Medicina Forense. 16a Edició

Crèdits: 63.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/10/2018       On-line
18721110

Màster Propi en Dietètica i Dietoteràpia. 13a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721130

Màster Propi sobre la Base Teòrica i Procediments de Laboratori de Reproducció Assistida. 12a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 26/11/2018       On-line
18721131

Master Degree in the Biotechnology of Human Assisted Reproduction and Embryology. 12a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 26/11/2018       On-line
18721150

Màster Propi d'Atenció Fisioterapèutica Comunitària. 10a Edició

Crèdits: 70.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721160

Màster Propi de Farmacoteràpia per Infermeria. 10a Edició

Crèdits: 70.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721180

Màster Propi en Salut Mental: Pacients amb Enfermetats Psiquiàtriques i Neurològiques. 6a Edició

Crèdits: 62.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721190

Màster Propi en Cineantropometria i Nutrició Esportiva. 9a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721210

Màster Propi en Prescripció Infermera i Seguiment Farmacoterapèutic. 9a Edició

Crèdits: 70.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721220

Màster Propi en Adaptació Avançada de Lents de Contacte. 8a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/09/2018       On-line
18721230

Màster Propi en Cures Farmacoterapèutiques per a Infermeria en Atenció Primària. 8a Edició

Crèdits: 70.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721240

Màster Propi en Atenció Farmacèutica i Continuïtat Assistencial de la Prescripció: Coordinació entre Nivells Assistencials (Hospitalària, Primària i Comunitària). 8a Edició

Crèdits: 64.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721250

Màster Propi en Oncologia Farmacèutica. 7a Edició

Crèdits: 90.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 06/10/2018       On-line
18721260

Màster Propi en Cirurgia Refractiva i de Cataractes. 7a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 24/09/2018       On-line
18721280

Màster Propi en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris. 7a Edició

Crèdits: 71.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721290

Màster Propi en Electroteràpia: Electroestimulació Aplicada per a Fisioterapeutes. 7a Edició

Crèdits: 70.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721310

Màster Propi en Farmacologia per a Fisioterapeutes. 7a Edició

Crèdits: 70.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721330

Màster Propi de Farmacoeconomia i Farmacovigilància en el Seguiment Farmacoterapèutic. 6a Edició

Crèdits: 66.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721340

Màster Propi en Atenció Farmacèutica Hospitalària. 6a Edició

Crèdits: 63.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721370

Màster Propi en Ciències Forenses. 6a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/10/2018       On-line
18721380

Màster Propi en Atenció Optomètrica al Pacient amb Patologia Ocular. 6a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 23/09/2018       On-line
18721390

Màster Propi en Malalties Rares. 6a Edició

Crèdits: 66.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721440

Màster Propi de Medicina Regenerativa i Antienvelliment. 5a Edició

Crèdits: 65.94 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721470

Màster Propi en Gestió Sanitària per a Infermeria: Gestió de Malalties Cròniques. 6a Edició

Crèdits: 70.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721480

Màster Propi en Recuperació Funcional de l'Activitat Física i l'Esport. 6a Edició

Crèdits: 70.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721530

Màster Propi en Sostenibilitat Sanitària mitjançant de la Gestió Innovadora dels Recursos. 6a Edició

Crèdits: 70.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721540

Màster Propi en Malalties Infeccioses en Vigilància Intensiva. 5a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción:       On-line
18721550

Màster Propi de Suport Respiratori i Ventilació Mecànica. 5a Edició

Crèdits: 63.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/01/2019       On-line
18721560

Màster Propi de Qualitat Farmacoterapèutica i Seguretat del Pacient. 5a Edició

Crèdits: 63.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/11/2018       On-line
18721570

Màster Propi d'Investigació i Tractament Especialitzat del Dolor. 5a Edició

Crèdits: 65.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/12/2018       On-line
18721590

Màster Propi en Psicofarmacologia. 5a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721620

Màster Propi en Cures Especialitzades d'Infermeria d'Urgències, Àrees de Pacients Crítics i Postanestèsia. 5a Edició

Crèdits: 70.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721630

Màster Propi en Acupuntura. 5a Edició

Crèdits: 74.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721650

Màster Propi de Trasplantament Hematopoiètic. 5a Edició

Crèdits: 68.00 ECTS       Fecha fin preinscripción:       On-line
18721660

Màster Propi en Bioètica Assistencial, Qualitat i Seguretat en l'Àmbit Sanitari. 5a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 01/02/2019       On-line
18721690

Màster Propi en Salut Ocupacional. 2a Edició

Crèdits: 74.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721720

Màster Propi en Intervenció i Coordinació Operativa en Emergències i Catàstrofes. 5a Edició

Crèdits: 63.20 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721750

Màster Propi en Control Total de la Via Aèrea. 4a Edició

Crèdits: 80.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 01/10/2018       On-line
18721760

Màster Propi en Toxicologia i Avaluació de Riscos. 4a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721770

Màster Propi en Gestió de Qualitat i Seguretat en el Sector Agroalimentari. 4a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721790

Màster Propi en Podologia Dermatològica. 4a Edició

Crèdits: 69.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721830

Màster Propi en Cures Especialitzades en Pediatria. 4a Edició

Crèdits: 70.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721880

Màster Propi en Cures a la Persona amb Infecció: Pautes d'Abordatge, Diagnòstic i Tractament. 2a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721890

Màster Propi en Medicina Personalitzada de Precisió: Recursos Omics. 2a Edició

Crèdits: 70.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721920

Màster Propi en Assajos Clínics i Estudis de Medicaments i Productes Sanitaris. 2a Edició

Crèdits: 81.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721930

Màster Propi de la Pell i les Malalties Infeccioses. Enfocament multidisciplinari: Diagnostique, tractament i cures. 2a Edició

Crèdits: 78.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721940

Màster Propi en Biotecnologies Agroalimentàries. 1a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721980

Màster Propi en Infermeria Forense. 1a Edició

Crèdits: 70.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18721990

Màster Propi en Cures Pal·liatives. 1a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 02/11/2018       On-line
18722170/18721110

Diploma d'Especialització en Dietètica. 13a Edició

Crèdits: 28.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18722260/18721110

Diploma d'Especialització de Dietética i Dietoteràpia per a Infermeria i Podologia. 9a Edició

Crèdits: 28.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18722320/18711250

Diploma d'Especialització en Tècniques d'Emblanquinament Dental. 12a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 18/12/2018       On-line
18722350/18721180

Diploma d'Especialització en Parkinson i Alzheimer. 4a Edició

Crèdits: 28.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18722360

Expert Universitari en Cures Oculars i Visuals en Països en Desenvolupament. 9a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/10/2018       On-line
18722420/18711250

Diploma d'Especialització de Traumatologia Dental. 7a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2018       On-line
18722450

Expert Universitari en Aplicacions Oftalmològiques de les Llents de Contacte. 6a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 25/11/2018       On-line
18722470

Diploma d'Especialització d'Introducció a les Ciències Bàsiques i Clínica en Anestesiologia i Cures Crítiques. 4a Edició

Crèdits: 30.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/11/2018       On-line
18722480

Diploma d'Especialització Avançat en Anestesiologia i Cures Crítiques. 4a Edició

Crèdits: 30.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/11/2018       On-line
18723150

Expert Universitari en Atenció Òptica Comunitària. 7a Edició

Crèdits: 15.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18723160

Expert Universitari en Alimentació Natural, Dietètica i Herboristeria. 6a Edició

Crèdits: 16.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18723180

Diploma d'Especialització en Gestió i Intervenció en Catàstrofes i Situacions d'Emergència. 5a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18731020

Màster Propi en Indústria Cosmètica. 4a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 01/10/2018       Semipresencial
18731050

Màster Propi en Anatomia Ecogràfica aplicada al Intervencionisme en Anestèsia Regional i Dolor. 3a Edició

Crèdits: 64.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 11/03/2019       Semipresencial
18731070

Màster Propi en Últims Avanços en Teràpia Visual. 2a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/09/2018       Semipresencial
18732010

Diploma d'Especialització de Bioinformàtica Clínica. 4a Edició

Crèdits: 26.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 09/01/2019       Semipresencial
18732030

Diploma d'Especialització en Tomografia Computaritzada (TC). 3a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 14/12/2018       Semipresencial
18732040

Diploma d'Especialització en Oncologia Radioteràpica. 4a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 20/12/2018       Semipresencial
18732050

Diploma d'Especialització en Ressonància Magnètica. 4a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 14/12/2018       Semipresencial
18734110

Certificat Universitari en Farmàcia Veterinària. 5a Edició

Crèdits: 7.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 09/01/2019       Semipresencial
18734120

Certificat Universitari de Formació en Experimentació amb animals-funció A+B+C-roedors i lagomorfs. 2a Edició

Crèdits: 7.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/11/2018       Semipresencial
18734130

Certificat Universitari de Formació en Experimentació amb Animals- Funció D. 2a Edició

Crèdits: 5.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/11/2018       Semipresencial
18734140

Certificat Universitari en Conservació i Control de Soques Microbianes. 6a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 01/02/2019       Semipresencial
18734150

Certificat Universitari de Formació en Experimentació amb Animals-Grup Peixos. 2a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/11/2018       Semipresencial
18734160

Certificat Universitari de Formació en Experimentació amb Animals Porcins. 2a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/11/2018       Semipresencial
18734170

Certificat Universitari de Formació en Experimentació amb Animals-Funció D (Grup 2). 2a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/11/2018       Semipresencial
18736010

Certificat Universitari de Citometria de Flux: Fonaments i Aplicacions. 4a Edició

Crèdits: 6.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       Semipresencial
PRÀCTIQUES EN EMPRESAS
Ajudes / Beques
Normativa
FAQS