Jurídic i Social

17211250

Màster Propi en Dret Constitucional. 4a Edició

Crèdits: 66.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/12/2017       Presencial
18211010

Màster Propi Interuniversitari Financer i Tributari-Assessoria Fiscal. 4a Edició

Crèdits: 62.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 01/10/2018       Semipresencial
18211250

Màster Propi en Dret Constitucional: problematiques contemporànies. 5a Edició

Crèdits: 66.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 07/01/2019       Presencial
18212540

Diploma d'Especialització de Mediació Laboral. 3a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 22/10/2018       Semipresencial
18213030

Expert Universitari en Competència Deslleial. 1a Edició

Crèdits: 15.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/10/2018       Presencial
18214640/18211010

Certificat Universitari de l'Impost de Societats. 5a Edició

Crèdits: 6.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/01/2019       Presencial
18214650/18211010

Certificat Universitari de l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF). 5a Edició

Crèdits: 7.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/12/2018       Presencial
18214770

Certificat Universitari en Intervenció socioeducativa amb Adolescents i en Conflicte amb la llei des del Context Iberoamericà. 2a Edició

Crèdits: 5.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 10/01/2019       Presencial
18221070

Màster Propi en Dret del Treball i de la Seguretat Social. 18a Edició

Crèdits: 66.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18221110

Màster Propi en Protecció Civil i Gestió d'Emergències. 13a Edició

Crèdits: 62.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18221150

Màster Propi en Dret Esportiu. 8a Edició

Crèdits: 66.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18221210

Màster Propi en Mediació Penal. 7a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18221240

Màster Propi en Urgències i Emergències Sanitàries. 6a Edició

Crèdits: 65.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18221250

Màster Propi de Dret del Consum. 4a Edició

Crèdits: 66.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18222280

Diploma d'Especialització en Dret Civil Valencià. 7a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/10/2018       On-line
18222310

Diploma d'Especialització Professional en Dret Aduaner de la UE. 6a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 06/10/2018       On-line
18222430

Diploma d'Especialització en Economia Col·laborativa i Dret. 1a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 11/05/2018       On-line
18223150/18221110

Diploma d'Especialització en Protecció Civil i Gestió d'Emergències. 15a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18223380

Expert Universitari en Assessoria Laboral: Contractació Laboral, Nòmines i Cotitzacions Socials. 8a Edició

Crèdits: 18.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2019       A distancia
18223540

Expert Universitari Online en el Reglament General de Protecció de Dades: Delegat de Protecció de Dades en les Administracions Públiques. 1a Edició

Crèdits: 15.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 14/09/2018       On-line
18223560

Expert Universitari en Auditoria Sociolaboral. 1a Edició

Crèdits: 15.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/07/2018       On-line
18226110

Certificat Universitari en Fiscalitat Internacional Avançada. 1a Edició

Crèdits: 6.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 12/04/2019       On-line
18226120/18211010

Certificat Universitari en Fiscalitat Internacional Bàsic. 2a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/02/2019       On-line
18234010/18212540

Certificat Universitari en Anàlisi de casos pràctics i experiències de mediació laboral. 3a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/12/2018       Semipresencial
18333020

Expert Universitari en Formació Professional i Contínua. 1a Edició

Crèdits: 15.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 29/09/2018       Semipresencial
18334010/18333020

Certificat Universitari en Gestió de la Formació en Empreses i Acreditació de Competències. 1a Edició

Crèdits: 5.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2018       Semipresencial
18334020/18333020

Certificat Universitari en Innovació i Metodologia de la Formació Professional. 1a Edició

Crèdits: 5.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2018       Semipresencial
PRÀCTIQUES EN EMPRESAS
Ajudes / Beques
Normativa
FAQS