Master Propi PERMEA. Programa experimental en mediació i educació a través de l'art

3a Edició - Codi 20311150

Array ( [CODIGO] => 20311150 [EDICION] => 3 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 1800 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 14/10/2020 [FECHA_FIN] => 30/12/2021 [LUGAR] => Aula Permea, Centre del Carme. Cultura Contemporánea [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Història de l'Art Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 21/09/2020 [AREA] => 3 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 32 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea d´Humanitats [NOMBRE_CURSO] => Master Propi PERMEA. Programa experimental en mediació i educació a través de l'art [TITULACION] => Màster Propi [HORARIO] => Horari general: dimecres, dijous i divendres de 16 a 20 hores Al llarg del curs es realitzaran diferents seminaris intensius i/o eixides d'estudis en cap de setmana. S'informarà del calendari d'aquests esdeveniments a l'inici del curs., [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats, graduats i diplomats en Història de l¿Art Llicenciats, graduats i diplomats en Belles Arts Llicenciats, graduats i diplomats en Pedagogia Llicenciats, graduats i diplomatsen Humanitats Estudiants de les anteriors branques d'estudi, als quals els falten menys d'un 10% per a obtenir el títol de grau corresponent, condicionant a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => El primer període de preinscripció estarà obert fins al 16 de juliol, i consistirà en: - La preinscripció online aportant la documentació mínima requerida i el CV (format PDF) - Enviament d'un correu electrònic a campos_josale@gva.es d¿unun vídeo de màxim dos minuts responent a les preguntes: què és per a tu la mediació? Per què t¿interessa realitzar aquest programa? Què penses que pots aportar?
PERMEA pren posició quant a l'accés gràcies a la col·laboració del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i la seua aportació econòmica, que permet que els participants puguen optar al curs amb un preu reduït del seu valor original de 6.000 euros.
La docència s'adaptarà als requisits que vinguen establits per reglament Estatal i per les directrius que indique la nostra Universitat (presencial, semipresencial o on-line) que té la potència suficient per a realitzar aquesta transformació sense menyscapte de la qualitat docent [ARG_VENTA] => El Màster Propi PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art inclou entre les matèries d'estudi l'Art contemporani, Art, educació i compromís i Institucions culturals com a dispositius pedagògics. Així mateix, es realitzaran pràctiques artístiques com a currículum crític a l'escola, Comunitat i participació, Eines i maneres de fer art i educació, així com pràctiques i el treball de fi de màster. Dins del Màster Propi PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art s'inclouen classes amb professorat convidat, tallers experimentals, així com pràctiques en diferents centres d'art i museus en els quals treballa el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. El programa es desenvolupa durant 600 hores, en les quals participen professionals internacionals relacionats a l'àmbit de l'art i l'educació. D'aquesta forma, el màster ofereix eines per a dur a terme processos de mediació i educació a través de l'art, de manera investigadora, projectual i basada en la realitat. Avantatges de realitzar el Màster Propi PERMEA: 1. Comptar amb competències en relació a l'educació a través de l'art en contextos de l'educació formal. 2. Comptar amb les capacitats que es requereixen per a l'acció comunitària i la participació social. 3. Creació d'una xarxa de treball en la mediació i l'educació a través de l'art per a docents, artistes, educadors i professionals vinculats al sector. 4. Les pràctiques permeten posar en marxa projectes propis, amb el suport de les institucions i la seua infraestructura. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => PERMEA s'articula a través d'una sèrie de conferències, seminaris i tallers pràctics i es desenvolupa a través d'una combinació de metodologies de tall actiu i la posada en funcionament d'eines d'aprenentatge pròpies adaptades als estudiants i al context experimental del programa d'estudis. Aquestes metodologies es basen en els següents principis: -Concepción de l'aprenentatge com a procés que es construeix a través de l'articulació de sabers. Per a això s'és utilitzaran metodologies com a casos d'estudi, eines de pensament visual i presentacions públiques. -Aprenentatge acte-dirigit, promovent habilitats que permeten a l'estudiant liderar el seu aprenentatge mitjançant acompanyament actiu, treball cooperatiu, debats, acte-avaluacions i tutories grupals. -Aprenentatge basat en el món real, contextualitzant el programa d'estudis des de situacions i problemàtiques pròximes a la pràctica professional real, creant escenaris d'aprenentatge i afavorint l'articulació de xarxes de col·laboració entre professionals. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => L'educació i l'art són pilars fonamentals en la formació de l'ésser humà. És necessari crear espais i instàncies que es preocupen per oferir major visibilitat al treball de creadors amb la finalitat de sustentar la professionalització d'aquest sector. En relació a això, la Universitat de València ofereix el Màster Propi *PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art. Gràcies a aquest programa de formació és possible aprofundir i abordar de manera integral tot allò relacionat amb la creació de projectes de mediació artística, ja es tracte d'espais institucionals d'art i educació com d'una altra mena d'espais. La proposta del Màster Propi PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art és que existisca una perspectiva crítica i *empoderadora de l'art diferent a l'actual. En cursar el Màster Propi PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art es pretén oferir la formació necessària, teòrica i pràctica per a: - Professionalitzar el sector de la mediació en museus i l'educació mitjançant l'art. - Equiparar la formació dels professionals de la mediació i l'educació a través de l'art amb la d'altres professionals relacionats a la cultura. - Definir els espais, metodologies i col·laboració entre professionals relacionats. -Definir un àmbit de treball que s'enfoque en el compromís, la participació, el valor social de l'art i també de l'educació. - Oferir les competències necessàries en l'àmbit de la mediació en diferents espais, des de museus fins a biennals, així com en contextos d'educació formal, acció comunitària i participació social. - Obrir nous espais per a implementar els projectes de mediació i educació a través de l'art. - Organitzar el primer postgrau nacional que se centra en la mediació i educació a través de l'art. A més, el Màster Propi PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art està pensat per a professionals com a educadors o responsables de museus i centres d'art, comissaris o gestors culturals de projectes educatius, professionals independents en mediació i educació a través de l'art, mediadors en projectes socials i comunitaris o educadors en espais d'educació no formal. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2020/2021 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20311150 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Arte contemporáneo hoy [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Arte contemporáneo hoy [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1. Prácticas artísticas siglo XX y cultura visual contemporánea 1.2 El arte comprometido: feminismos y alteridad en la práctica artística contemporánea. 1.3 Visiones post-coloniales en la creación artística contemporánea 1.4 Arte de los nuevos medios 1.5 Cuerpo y acción en la creación artística 1.6 Análisis y escritura de la imagen La asignatura ofrece una visión panorámica de los aspectos principales de las prácticas artísticas contemporáneas desde una perspectiva crítica examinando los desarrollos históricos, filosóficos, estéticos e institucionales de la cultura y el arte actual. AÑADIR La asignatura ofrece una visión panorámica de los aspectos principales de las prácticas artísticas contemporáneas desde una perspectiva crítica examinando los desarrollos históricos, filosóficos, estéticos e institucionales de la cultura y el arte actual. Plantea una aproximación al contexto del arte y sus prácticas desde un enfoque histórico pero principalmente contextual y situado con visitas a exposiciones, espacios de arte, proyectos experimentales y especialmente a través de la mirada de profesionales del área (comisarios, críticos y artistas). Las actividades expositivas del Consorcio de Museos serán utilizadas como casos de estudio. La materia se completa con un taller práctico de lectura y análisis de arte contemporáneo en el que se exploraran las relaciones entre el contexto cultural y los sistemas de significado, analizando la información y valores culturales que una obra, exposición o artefacto artístico comunica y examinando los roles que desempeñan las instituciones del arte y la cultura en la creación de sentido. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20311150 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Arte, educación y compromiso [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Arte, educación y compromiso [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1 Arte como valor social 2.2 Visiones contemporáneas sobre mediación y educación a través del arte 2.3 Mediación, crítica institucional y nueva institucionalidad 2.4 Pedagogías críticas, alternativas y transformadoras 2.5 Políticas del cuerpo en la mediación y la educación a través del arte. 2.6 Prácticas feministas y post-coloniales en la producción cultural. Esta materia se organiza a partir de la consideración del Arte y la Educación desde su potencial como espacios y estructuras para la formación de ciudadanos críticos y emancipados. Se explorará el valor social de las prácticas artísticas contemporáneas como dispositivos para la construcción de narrativas heterogéneas e inclusivas, con capacidad para cuestionar los relatos dominantes y provocar aprendizajes e intercambios significativos. En esta asignatura la educación a través del arte se desliga de la formación estética y de la producción de objetos para centrarse en su capacidad para cuestionar la realidad, explorar visiones alternativas y construir nuevos imaginarios sociales, participando en la construcción de las narrativas institucionales y generando escenarios y experiencias de participación colectivas. A través de un enfoque crítico, significativo y transformador se explorarán las funciones y fines de la mediación y la educación a través del arte y se realizará un recorrido por los modelos institucionales actuales, explorando los paradigmas y posibilidades que surgen a través de la incorporación de las pedagogías críticas al terreno de la producción cultural. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20311150 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Instituciones culturales como dispositivos pedagógicos [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Instituciones culturales como dispositivos pedagógicos [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1. El museo y los aprendizajes 3.2 Estética pedagógica vs mediación transformadora 3.3 Públicos y centros de arte 3.4. Arquitectura institucional en los espacios de arte e instituciones culturales 3.5 Construyendo discursos desde la institución museo 3.6 Espacios intersticiales en la práctica pedagógica de los centros de arte 3.7 Los museos y el territorio: visitante, vecino, ciudadano Esta materia se centra en el análisis de la dimensión educativa de los museos, centros de arte e instituciones culturales partir de la observación y el análisis crítico de los programas y proyectos que las instituciones generan, así como de los discursos e ideas que transmiten y de su papel como agentes culturales que operan sobre el territorio e interpelan a la ciudadanía. Se abordará la organización de los departamentos de educación y mediación, así como las estructuras institucionales y las metodologías de trabajo entre los distintos departamentos y agentes implicados en el desarrollo de las funciones del museo. Se examinarán las estrategias de los museos en relación a la ciudadanía, las colaboraciones entre museos y otras instituciones y el papel de los artistas en relación a los museos y los públicos. Se trazará también un recorrido por modos de hacer institucionales periféricos y/o alternativos tanto en su dimensión geográfica como en cuanto a los discursos sobre los que operan y las metodologías que involucran. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20311150 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Prácticas artísticas como currículo crítico en la escuela [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Prácticas artísticas como currículo crítico en la escuela [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1 El currículo escolar y la educación artística en el contexto español 3.2 Nuevos paradigmas para la educación a través del arte en contextos educativos 3.3 Intervención curricular: posibilidades, desafíos y limitaciones 3.4 Las prácticas artísticas y los saberes de la escuela 3.5 Artistas en centros educativos 3.6 Proyectos colaborativos en contextos educativo Esta materia se centra en la educación a través del arte en contextos de la educación formal, indagando en cómo las prácticas artísticas contemporáneas se pueden configurar como instrumentos para la activación crítica del currículo escolar, la intervención metodológica creativa, la composición de saberes y la experimentación con formatos de enseñanza-aprendizaje experimentales y creativos en las escuelas. La materia analiza críticamente y en profundidad los dispositivos pedagógicos de la escuela y el currículo como herramienta de legitimación de saberes. A través de seminarios, presentaciones, análisis de textos y estudios de caso, la materia indaga en las dimensiones políticas y sociales de la educación formal y el papel de las prácticas artísticas en la configuración de nuevas narrativas para la escuela. Se prestará especial atención a los espacios intermedios entre ámbitos educativos formales e instituciones culturales y a las estrategias innovadoras que involucran la educación en museos con los contextos escolares de manera experimental y transformadora. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20311150 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Comunidad y participación [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Comunidad y participación [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1 Arte público y arte colaborativo 5.2 Ética y estética del arte colaborativo: análisis de casos 5.3 Metodologías del trabajo colaborativo 5.4 Direccionalidad, instituciones y agencia en los proyectos colaborativos y comunitarios 5.5 Pedagogías colectivas 5.6 Planificación de proyectos comunitarios 5.7 Activismo y prácticas artísticas contemporáneas Esta materia se centra en el análisis de las prácticas comunitarias en procesos tanto de creación artística y arte público como de pedagogías colectivas y prácticas culturales autónomas y experimentales. A través de estudios de casos se abordará el trabajo con comunidades y la mediación social a través de las prácticas artísticas en colaboración con distintos tipos de audiencias, organizaciones y territorios, a partir del trabajo site-specific y la investigación situada. Se tendrán en cuenta cuestiones de ética y estética del arte comunitario a partir del análisis de proyectos reales que involucran procesos colectivos y comunidades con intereses y objetivos diversos. La materia entrará de lleno en los conflictos derivados del trabajo con comunidades en relación a las narrativas del arte, la temporalidad y la direccionalidad. La asignatura realizará también un repaso a las prácticas artísticas activistas y su articulación en procesos sociales e institucionales. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20311150 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Herramientas y modos de hacer en arte y educación [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Herramientas y modos de hacer en arte y educación [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 6.1 Metodologías y herramientas en la educación artística 6.2 Desarrollo proyectual de iniciativas y programas de mediación y educación a través del arte 6.3 Presupuestos y financiación de proyectos 6.4 Herramientas y técnicas de documentación de proyectos 6.5 Comunicación en proyectos de mediación y educación a través del arte 6.6 Metodologías de investigación 6.7 Técnicas de análisis y escritura de textos críticos Esta materia se centra en proporcionar a los estudiantes los recursos y herramientas necesarias para llevar a cabo proyectos experimentales e innovadores de mediación y educación a través del arte de manera creativa y desde una visión personal y comprometida. Durante el curso se revisarán distintas aproximaciones metodológicas a la práctica de la mediación y la educación a través del arte, explorando distintos formatos e instrumentos desde el análisis de ejemplos y prácticas reales. Estos contenidos se complementarán con un taller práctico de desarrollo proyectual involucrando todos los aspectos necesarios para la elaboración de propuestas profesionales en este ámbito: descriptivos, conceptuales, técnicos, presupuestarios, documentales, de archivo e investigación. La materia se desarrolla también a través de un seminario de lectura y escritura, una herramienta fundamental desde la que los profesionales de esta área pueden elaborar una voz crítica para difundir sus propuestas y posicionamientos. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20311150 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Prácticas [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Prácticas [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Esta asignatura comprende un periodo de prácticas obligatorias en un museo, centro de arte u organización cultural, educativa y/o comunitaria para aplicar los conocimientos adquiridos durante el periodo formativo. Durante esta etapa los estudiantes se integrarán plenamente en las actividades de mediación y educación de dichos organismos, colaborando en el desarrollo de las mismas bajo la supervisión de un tutor. En coordinación con estos centros y sus responsables ocasionalmente también podrán llevar a cabo el diseño y la implementación de acciones propias orientadas a la realización del Trabajo Fin de Máster. Las prácticas se podrán realizar en el Centre del Carmen Cultura Contemporánea, en cualquiera de los centros adscritos al Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana o bien en organismos, empresas o instituciones propuestas por la dirección del Master. Los estudiantes optarán a las prácticas del listado de la oferta de prácticas, que se publicará en diciembre e indicará el número de plazas en cada centro así como el calendario de realización y las condiciones específicas de cada oferta (tareas, horarios, presencial/virtual, etc..). [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20311150 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Trabajo Fin de Master [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Trabajo Fin de Master [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El trabajo Fin de Master es una materia obligatoria que el alumno debe cursar para la obtención del título de Máster. Es un proyecto personal y autónomo que se orienta al diseño y desarrollo de un proyecto real en el ámbito de la mediación y la educación a través del arte que de cuenta de los conocimientos adquiridos a lo largo del programa de estudios. Este trabajo final ha de mostrar la capacidad del estudiante de formular una visión personal de esta área profesional al mismo tiempo que articular la puesta en práctica y la evaluación crítica de una producción propia en un contexto real, implicando las distintas fases de investigación y conceptualización, así como el desarrollo del proyecto y su posterior evaluación y comunicación pública. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp361435 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Acaso López-Bosch [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Educación del Museo Nacional Reina Sofia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni46588 [NOMBRE_PERSONA] => Ester [APELLIDOS] => Alba Pagán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H0613 [EMAIL_FACULTAD] => Esther.Alba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp361615 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Manuel [APELLIDOS] => Almela Mariscal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asociación Hablar en Arte [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp376507 [NOMBRE_PERSONA] => Irene [APELLIDOS] => Amengual Quevedo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni57023 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Boj Tovar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor. Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp325413 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Camnitzer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Artista, docent i teòtic, Estats Units [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp65257 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Campos Alemany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador de Educación y Mediación. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp376508 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => Cifre Moré [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp313422 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => de Pascual Otero de Saavedra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora i investigadora, membre de Pedagogías Invisibles, Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp21241 [NOMBRE_PERSONA] => Jodie [APELLIDOS] => Dinapoli Algarra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora de museus, València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp376385 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús María [APELLIDOS] => Domínguez Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp370072 [NOMBRE_PERSONA] => Christian [APELLIDOS] => Fernández Mirón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp344929 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Ferreiro Ouro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni55870 [NOMBRE_PERSONA] => Mireia [APELLIDOS] => Ferrer Álvarez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor Interino [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp376438 [NOMBRE_PERSONA] => Rufino [APELLIDOS] => Ferreras Marcos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp359845 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => García Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp325414 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => Hoff Gonçalves [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Artista, educadora e nvestigadora, Brasil [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni38284 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel Felipe [APELLIDOS] => Jerez Moliner [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H8388 [EMAIL_FACULTAD] => fjerez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni68323 [NOMBRE_PERSONA] => Neus [APELLIDOS] => Lozano Sanfèlix [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Artista, profesora e investigadora. Universidad de Zaragoza [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp358325 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Martínez Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp275742 [NOMBRE_PERSONA] => Sonia [APELLIDOS] => Martínez Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinadora Actividades y Programa Pedagógico. Fundació per Amor a l'Art de la Comunitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni19335 [NOMBRE_PERSONA] => María Jesús [APELLIDOS] => Martínez Usarralde [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H9054 [EMAIL_FACULTAD] => mjmu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp344395 [NOMBRE_PERSONA] => Yoeri Johannes Mathias [APELLIDOS] => Meessen [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de programas públicos y educación del Museo Boijmans van Beuningen-Rotterdam [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp357446 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => Morales Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagogías Invisibles [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni68088 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen María Alexandra [APELLIDOS] => Mörsch [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Sin Asignar Solicitudes Títulos Propios [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp371817 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Ortiz Romaní [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Bellas Artes [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni2407 [NOMBRE_PERSONA] => Aurea M. [APELLIDOS] => Ortiz Villeta [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => H6481 [EMAIL_FACULTAD] => aurea.ortiz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp360551 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Oviedo Cueva [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagogías Invisibles [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp313420 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => Parramón Arimany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director d'Idensitat i director artístic del Centre d'Art Contemporani de Vic [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp198597 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Pérez Pont [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Gerent. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana CMCV [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp323691 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Pérez Soria [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnica Jurídica. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp370059 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel Andrés [APELLIDOS] => Pérez-Barreiro Barro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Comisario y crítico de arte [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp376439 [NOMBRE_PERSONA] => Julia [APELLIDOS] => Ramón Carbonell [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Instituto Valenciano de Arte Moderno - IVAM [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp313020 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Rodrigo Montero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador cultural, creador del programa Transductors [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp360553 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco J. [APELLIDOS] => Rubio Perera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp352309 [NOMBRE_PERSONA] => Belén [APELLIDOS] => Sola Pizarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => uni55075 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Solbes Borja [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador en Formación Predoctorado FPU. Departamento de Historia del Arte. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp380281 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Valero Comin [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => uni43316 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Vives-Ferrándiz Sánchez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni46588 [NOMBRE_PERSONA] => Ester [APELLIDOS] => Alba Pagán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H0613 [EMAIL_FACULTAD] => Esther.Alba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni57023 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Boj Tovar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor. Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp65257 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Campos Alemany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador de Educación y Mediación. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 20311150 [EDICION] => 3 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 1800 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 14/10/2020 [FECHA_FIN] => 30/12/2021 [LUGAR] => Aula Permea, Centre del Carme. Cultura Contemporánea [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Història de l'Art Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 21/09/2020 [AREA] => 3 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 32 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea d´Humanitats [NOMBRE_CURSO] => Master Propi PERMEA. Programa experimental en mediació i educació a través de l'art [TITULACION] => Màster Propi [HORARIO] => Horari general: dimecres, dijous i divendres de 16 a 20 hores Al llarg del curs es realitzaran diferents seminaris intensius i/o eixides d'estudis en cap de setmana. S'informarà del calendari d'aquests esdeveniments a l'inici del curs., [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats, graduats i diplomats en Història de l¿Art Llicenciats, graduats i diplomats en Belles Arts Llicenciats, graduats i diplomats en Pedagogia Llicenciats, graduats i diplomatsen Humanitats Estudiants de les anteriors branques d'estudi, als quals els falten menys d'un 10% per a obtenir el títol de grau corresponent, condicionant a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => El primer període de preinscripció estarà obert fins al 16 de juliol, i consistirà en: - La preinscripció online aportant la documentació mínima requerida i el CV (format PDF) - Enviament d'un correu electrònic a campos_josale@gva.es d¿unun vídeo de màxim dos minuts responent a les preguntes: què és per a tu la mediació? Per què t¿interessa realitzar aquest programa? Què penses que pots aportar?
PERMEA pren posició quant a l'accés gràcies a la col·laboració del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i la seua aportació econòmica, que permet que els participants puguen optar al curs amb un preu reduït del seu valor original de 6.000 euros.
La docència s'adaptarà als requisits que vinguen establits per reglament Estatal i per les directrius que indique la nostra Universitat (presencial, semipresencial o on-line) que té la potència suficient per a realitzar aquesta transformació sense menyscapte de la qualitat docent [ARG_VENTA] => El Màster Propi PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art inclou entre les matèries d'estudi l'Art contemporani, Art, educació i compromís i Institucions culturals com a dispositius pedagògics. Així mateix, es realitzaran pràctiques artístiques com a currículum crític a l'escola, Comunitat i participació, Eines i maneres de fer art i educació, així com pràctiques i el treball de fi de màster. Dins del Màster Propi PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art s'inclouen classes amb professorat convidat, tallers experimentals, així com pràctiques en diferents centres d'art i museus en els quals treballa el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. El programa es desenvolupa durant 600 hores, en les quals participen professionals internacionals relacionats a l'àmbit de l'art i l'educació. D'aquesta forma, el màster ofereix eines per a dur a terme processos de mediació i educació a través de l'art, de manera investigadora, projectual i basada en la realitat. Avantatges de realitzar el Màster Propi PERMEA: 1. Comptar amb competències en relació a l'educació a través de l'art en contextos de l'educació formal. 2. Comptar amb les capacitats que es requereixen per a l'acció comunitària i la participació social. 3. Creació d'una xarxa de treball en la mediació i l'educació a través de l'art per a docents, artistes, educadors i professionals vinculats al sector. 4. Les pràctiques permeten posar en marxa projectes propis, amb el suport de les institucions i la seua infraestructura. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => PERMEA s'articula a través d'una sèrie de conferències, seminaris i tallers pràctics i es desenvolupa a través d'una combinació de metodologies de tall actiu i la posada en funcionament d'eines d'aprenentatge pròpies adaptades als estudiants i al context experimental del programa d'estudis. Aquestes metodologies es basen en els següents principis: -Concepción de l'aprenentatge com a procés que es construeix a través de l'articulació de sabers. Per a això s'és utilitzaran metodologies com a casos d'estudi, eines de pensament visual i presentacions públiques. -Aprenentatge acte-dirigit, promovent habilitats que permeten a l'estudiant liderar el seu aprenentatge mitjançant acompanyament actiu, treball cooperatiu, debats, acte-avaluacions i tutories grupals. -Aprenentatge basat en el món real, contextualitzant el programa d'estudis des de situacions i problemàtiques pròximes a la pràctica professional real, creant escenaris d'aprenentatge i afavorint l'articulació de xarxes de col·laboració entre professionals. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => L'educació i l'art són pilars fonamentals en la formació de l'ésser humà. És necessari crear espais i instàncies que es preocupen per oferir major visibilitat al treball de creadors amb la finalitat de sustentar la professionalització d'aquest sector. En relació a això, la Universitat de València ofereix el Màster Propi *PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art. Gràcies a aquest programa de formació és possible aprofundir i abordar de manera integral tot allò relacionat amb la creació de projectes de mediació artística, ja es tracte d'espais institucionals d'art i educació com d'una altra mena d'espais. La proposta del Màster Propi PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art és que existisca una perspectiva crítica i *empoderadora de l'art diferent a l'actual. En cursar el Màster Propi PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art es pretén oferir la formació necessària, teòrica i pràctica per a: - Professionalitzar el sector de la mediació en museus i l'educació mitjançant l'art. - Equiparar la formació dels professionals de la mediació i l'educació a través de l'art amb la d'altres professionals relacionats a la cultura. - Definir els espais, metodologies i col·laboració entre professionals relacionats. -Definir un àmbit de treball que s'enfoque en el compromís, la participació, el valor social de l'art i també de l'educació. - Oferir les competències necessàries en l'àmbit de la mediació en diferents espais, des de museus fins a biennals, així com en contextos d'educació formal, acció comunitària i participació social. - Obrir nous espais per a implementar els projectes de mediació i educació a través de l'art. - Organitzar el primer postgrau nacional que se centra en la mediació i educació a través de l'art. A més, el Màster Propi PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art està pensat per a professionals com a educadors o responsables de museus i centres d'art, comissaris o gestors culturals de projectes educatius, professionals independents en mediació i educació a través de l'art, mediadors en projectes socials i comunitaris o educadors en espais d'educació no formal. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2020/2021 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20311150 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Arte contemporáneo hoy [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Arte contemporáneo hoy [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1. Prácticas artísticas siglo XX y cultura visual contemporánea 1.2 El arte comprometido: feminismos y alteridad en la práctica artística contemporánea. 1.3 Visiones post-coloniales en la creación artística contemporánea 1.4 Arte de los nuevos medios 1.5 Cuerpo y acción en la creación artística 1.6 Análisis y escritura de la imagen La asignatura ofrece una visión panorámica de los aspectos principales de las prácticas artísticas contemporáneas desde una perspectiva crítica examinando los desarrollos históricos, filosóficos, estéticos e institucionales de la cultura y el arte actual. AÑADIR La asignatura ofrece una visión panorámica de los aspectos principales de las prácticas artísticas contemporáneas desde una perspectiva crítica examinando los desarrollos históricos, filosóficos, estéticos e institucionales de la cultura y el arte actual. Plantea una aproximación al contexto del arte y sus prácticas desde un enfoque histórico pero principalmente contextual y situado con visitas a exposiciones, espacios de arte, proyectos experimentales y especialmente a través de la mirada de profesionales del área (comisarios, críticos y artistas). Las actividades expositivas del Consorcio de Museos serán utilizadas como casos de estudio. La materia se completa con un taller práctico de lectura y análisis de arte contemporáneo en el que se exploraran las relaciones entre el contexto cultural y los sistemas de significado, analizando la información y valores culturales que una obra, exposición o artefacto artístico comunica y examinando los roles que desempeñan las instituciones del arte y la cultura en la creación de sentido. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20311150 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Arte, educación y compromiso [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Arte, educación y compromiso [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1 Arte como valor social 2.2 Visiones contemporáneas sobre mediación y educación a través del arte 2.3 Mediación, crítica institucional y nueva institucionalidad 2.4 Pedagogías críticas, alternativas y transformadoras 2.5 Políticas del cuerpo en la mediación y la educación a través del arte. 2.6 Prácticas feministas y post-coloniales en la producción cultural. Esta materia se organiza a partir de la consideración del Arte y la Educación desde su potencial como espacios y estructuras para la formación de ciudadanos críticos y emancipados. Se explorará el valor social de las prácticas artísticas contemporáneas como dispositivos para la construcción de narrativas heterogéneas e inclusivas, con capacidad para cuestionar los relatos dominantes y provocar aprendizajes e intercambios significativos. En esta asignatura la educación a través del arte se desliga de la formación estética y de la producción de objetos para centrarse en su capacidad para cuestionar la realidad, explorar visiones alternativas y construir nuevos imaginarios sociales, participando en la construcción de las narrativas institucionales y generando escenarios y experiencias de participación colectivas. A través de un enfoque crítico, significativo y transformador se explorarán las funciones y fines de la mediación y la educación a través del arte y se realizará un recorrido por los modelos institucionales actuales, explorando los paradigmas y posibilidades que surgen a través de la incorporación de las pedagogías críticas al terreno de la producción cultural. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20311150 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Instituciones culturales como dispositivos pedagógicos [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Instituciones culturales como dispositivos pedagógicos [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1. El museo y los aprendizajes 3.2 Estética pedagógica vs mediación transformadora 3.3 Públicos y centros de arte 3.4. Arquitectura institucional en los espacios de arte e instituciones culturales 3.5 Construyendo discursos desde la institución museo 3.6 Espacios intersticiales en la práctica pedagógica de los centros de arte 3.7 Los museos y el territorio: visitante, vecino, ciudadano Esta materia se centra en el análisis de la dimensión educativa de los museos, centros de arte e instituciones culturales partir de la observación y el análisis crítico de los programas y proyectos que las instituciones generan, así como de los discursos e ideas que transmiten y de su papel como agentes culturales que operan sobre el territorio e interpelan a la ciudadanía. Se abordará la organización de los departamentos de educación y mediación, así como las estructuras institucionales y las metodologías de trabajo entre los distintos departamentos y agentes implicados en el desarrollo de las funciones del museo. Se examinarán las estrategias de los museos en relación a la ciudadanía, las colaboraciones entre museos y otras instituciones y el papel de los artistas en relación a los museos y los públicos. Se trazará también un recorrido por modos de hacer institucionales periféricos y/o alternativos tanto en su dimensión geográfica como en cuanto a los discursos sobre los que operan y las metodologías que involucran. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20311150 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Prácticas artísticas como currículo crítico en la escuela [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Prácticas artísticas como currículo crítico en la escuela [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1 El currículo escolar y la educación artística en el contexto español 3.2 Nuevos paradigmas para la educación a través del arte en contextos educativos 3.3 Intervención curricular: posibilidades, desafíos y limitaciones 3.4 Las prácticas artísticas y los saberes de la escuela 3.5 Artistas en centros educativos 3.6 Proyectos colaborativos en contextos educativo Esta materia se centra en la educación a través del arte en contextos de la educación formal, indagando en cómo las prácticas artísticas contemporáneas se pueden configurar como instrumentos para la activación crítica del currículo escolar, la intervención metodológica creativa, la composición de saberes y la experimentación con formatos de enseñanza-aprendizaje experimentales y creativos en las escuelas. La materia analiza críticamente y en profundidad los dispositivos pedagógicos de la escuela y el currículo como herramienta de legitimación de saberes. A través de seminarios, presentaciones, análisis de textos y estudios de caso, la materia indaga en las dimensiones políticas y sociales de la educación formal y el papel de las prácticas artísticas en la configuración de nuevas narrativas para la escuela. Se prestará especial atención a los espacios intermedios entre ámbitos educativos formales e instituciones culturales y a las estrategias innovadoras que involucran la educación en museos con los contextos escolares de manera experimental y transformadora. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20311150 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Comunidad y participación [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Comunidad y participación [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1 Arte público y arte colaborativo 5.2 Ética y estética del arte colaborativo: análisis de casos 5.3 Metodologías del trabajo colaborativo 5.4 Direccionalidad, instituciones y agencia en los proyectos colaborativos y comunitarios 5.5 Pedagogías colectivas 5.6 Planificación de proyectos comunitarios 5.7 Activismo y prácticas artísticas contemporáneas Esta materia se centra en el análisis de las prácticas comunitarias en procesos tanto de creación artística y arte público como de pedagogías colectivas y prácticas culturales autónomas y experimentales. A través de estudios de casos se abordará el trabajo con comunidades y la mediación social a través de las prácticas artísticas en colaboración con distintos tipos de audiencias, organizaciones y territorios, a partir del trabajo site-specific y la investigación situada. Se tendrán en cuenta cuestiones de ética y estética del arte comunitario a partir del análisis de proyectos reales que involucran procesos colectivos y comunidades con intereses y objetivos diversos. La materia entrará de lleno en los conflictos derivados del trabajo con comunidades en relación a las narrativas del arte, la temporalidad y la direccionalidad. La asignatura realizará también un repaso a las prácticas artísticas activistas y su articulación en procesos sociales e institucionales. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20311150 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Herramientas y modos de hacer en arte y educación [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Herramientas y modos de hacer en arte y educación [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 6.1 Metodologías y herramientas en la educación artística 6.2 Desarrollo proyectual de iniciativas y programas de mediación y educación a través del arte 6.3 Presupuestos y financiación de proyectos 6.4 Herramientas y técnicas de documentación de proyectos 6.5 Comunicación en proyectos de mediación y educación a través del arte 6.6 Metodologías de investigación 6.7 Técnicas de análisis y escritura de textos críticos Esta materia se centra en proporcionar a los estudiantes los recursos y herramientas necesarias para llevar a cabo proyectos experimentales e innovadores de mediación y educación a través del arte de manera creativa y desde una visión personal y comprometida. Durante el curso se revisarán distintas aproximaciones metodológicas a la práctica de la mediación y la educación a través del arte, explorando distintos formatos e instrumentos desde el análisis de ejemplos y prácticas reales. Estos contenidos se complementarán con un taller práctico de desarrollo proyectual involucrando todos los aspectos necesarios para la elaboración de propuestas profesionales en este ámbito: descriptivos, conceptuales, técnicos, presupuestarios, documentales, de archivo e investigación. La materia se desarrolla también a través de un seminario de lectura y escritura, una herramienta fundamental desde la que los profesionales de esta área pueden elaborar una voz crítica para difundir sus propuestas y posicionamientos. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20311150 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Prácticas [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Prácticas [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Esta asignatura comprende un periodo de prácticas obligatorias en un museo, centro de arte u organización cultural, educativa y/o comunitaria para aplicar los conocimientos adquiridos durante el periodo formativo. Durante esta etapa los estudiantes se integrarán plenamente en las actividades de mediación y educación de dichos organismos, colaborando en el desarrollo de las mismas bajo la supervisión de un tutor. En coordinación con estos centros y sus responsables ocasionalmente también podrán llevar a cabo el diseño y la implementación de acciones propias orientadas a la realización del Trabajo Fin de Máster. Las prácticas se podrán realizar en el Centre del Carmen Cultura Contemporánea, en cualquiera de los centros adscritos al Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana o bien en organismos, empresas o instituciones propuestas por la dirección del Master. Los estudiantes optarán a las prácticas del listado de la oferta de prácticas, que se publicará en diciembre e indicará el número de plazas en cada centro así como el calendario de realización y las condiciones específicas de cada oferta (tareas, horarios, presencial/virtual, etc..). [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 20311150 [AÑO_CURSO] => 32 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Trabajo Fin de Master [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Trabajo Fin de Master [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El trabajo Fin de Master es una materia obligatoria que el alumno debe cursar para la obtención del título de Máster. Es un proyecto personal y autónomo que se orienta al diseño y desarrollo de un proyecto real en el ámbito de la mediación y la educación a través del arte que de cuenta de los conocimientos adquiridos a lo largo del programa de estudios. Este trabajo final ha de mostrar la capacidad del estudiante de formular una visión personal de esta área profesional al mismo tiempo que articular la puesta en práctica y la evaluación crítica de una producción propia en un contexto real, implicando las distintas fases de investigación y conceptualización, así como el desarrollo del proyecto y su posterior evaluación y comunicación pública. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp361435 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Acaso López-Bosch [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Educación del Museo Nacional Reina Sofia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni46588 [NOMBRE_PERSONA] => Ester [APELLIDOS] => Alba Pagán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H0613 [EMAIL_FACULTAD] => Esther.Alba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp361615 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Manuel [APELLIDOS] => Almela Mariscal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asociación Hablar en Arte [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp376507 [NOMBRE_PERSONA] => Irene [APELLIDOS] => Amengual Quevedo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni57023 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Boj Tovar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor. Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp325413 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Camnitzer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Artista, docent i teòtic, Estats Units [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp65257 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Campos Alemany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador de Educación y Mediación. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp376508 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => Cifre Moré [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp313422 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => de Pascual Otero de Saavedra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora i investigadora, membre de Pedagogías Invisibles, Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp21241 [NOMBRE_PERSONA] => Jodie [APELLIDOS] => Dinapoli Algarra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora de museus, València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp376385 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús María [APELLIDOS] => Domínguez Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp370072 [NOMBRE_PERSONA] => Christian [APELLIDOS] => Fernández Mirón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp344929 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Ferreiro Ouro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni55870 [NOMBRE_PERSONA] => Mireia [APELLIDOS] => Ferrer Álvarez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor Interino [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp376438 [NOMBRE_PERSONA] => Rufino [APELLIDOS] => Ferreras Marcos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp359845 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => García Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp325414 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => Hoff Gonçalves [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Artista, educadora e nvestigadora, Brasil [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni38284 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel Felipe [APELLIDOS] => Jerez Moliner [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H8388 [EMAIL_FACULTAD] => fjerez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni68323 [NOMBRE_PERSONA] => Neus [APELLIDOS] => Lozano Sanfèlix [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Artista, profesora e investigadora. Universidad de Zaragoza [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp358325 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Martínez Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp275742 [NOMBRE_PERSONA] => Sonia [APELLIDOS] => Martínez Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinadora Actividades y Programa Pedagógico. Fundació per Amor a l'Art de la Comunitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni19335 [NOMBRE_PERSONA] => María Jesús [APELLIDOS] => Martínez Usarralde [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H9054 [EMAIL_FACULTAD] => mjmu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp344395 [NOMBRE_PERSONA] => Yoeri Johannes Mathias [APELLIDOS] => Meessen [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de programas públicos y educación del Museo Boijmans van Beuningen-Rotterdam [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp357446 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => Morales Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagogías Invisibles [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni68088 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen María Alexandra [APELLIDOS] => Mörsch [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Sin Asignar Solicitudes Títulos Propios [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp371817 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Ortiz Romaní [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Bellas Artes [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni2407 [NOMBRE_PERSONA] => Aurea M. [APELLIDOS] => Ortiz Villeta [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => H6481 [EMAIL_FACULTAD] => aurea.ortiz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp360551 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Oviedo Cueva [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagogías Invisibles [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp313420 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => Parramón Arimany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director d'Idensitat i director artístic del Centre d'Art Contemporani de Vic [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp198597 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Pérez Pont [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Gerent. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana CMCV [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp323691 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Pérez Soria [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnica Jurídica. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp370059 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel Andrés [APELLIDOS] => Pérez-Barreiro Barro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Comisario y crítico de arte [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp376439 [NOMBRE_PERSONA] => Julia [APELLIDOS] => Ramón Carbonell [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Instituto Valenciano de Arte Moderno - IVAM [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp313020 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Rodrigo Montero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador cultural, creador del programa Transductors [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp360553 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco J. [APELLIDOS] => Rubio Perera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp352309 [NOMBRE_PERSONA] => Belén [APELLIDOS] => Sola Pizarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => uni55075 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Solbes Borja [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador en Formación Predoctorado FPU. Departamento de Historia del Arte. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp380281 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Valero Comin [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => uni43316 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Vives-Ferrándiz Sánchez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni46588 [NOMBRE_PERSONA] => Ester [APELLIDOS] => Alba Pagán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Art. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H0613 [EMAIL_FACULTAD] => Esther.Alba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni57023 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Boj Tovar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor. Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp65257 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Campos Alemany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador de Educación y Mediación. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2020/2021

Tipus de curs: Màster Propi

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 21/09/2020

Data inici: Octubre 2020

Data fi: Desembre 2021

Matrícula: 1800 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Llicenciats, graduats i diplomats en Història de l¿Art Llicenciats, graduats i diplomats en Belles Arts Llicenciats, graduats i diplomats en Pedagogia Llicenciats, graduats i diplomatsen Humanitats Estudiants de les anteriors branques d'estudi, als quals els falten menys d'un 10% per a obtenir el títol de grau corresponent, condicionant a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic.
El primer període de preinscripció estarà obert fins al 16 de juliol, i consistirà en:

- La preinscripció online aportant la documentació mínima requerida i el CV (format PDF)

- Enviament d'un correu electrònic a campos_josale@gva.es d¿unun vídeo de màxim dos minuts responent a les preguntes: què és per a tu la mediació? Per què t¿interessa realitzar aquest programa? Què penses que pots aportar?


PERMEA pren posició quant a l'accés gràcies a la col·laboració del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i la seua aportació econòmica, que permet que els participants puguen optar al curs amb un preu reduït del seu valor original de 6.000 euros.


La docència s'adaptarà als requisits que vinguen establits per reglament Estatal i per les directrius que indique la nostra Universitat (presencial, semipresencial o on-line) que té la potència suficient per a realitzar aquesta transformació sense menyscapte de la qualitat docent

Modalitat: Presencial

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició: Aula Permea, Centre del Carme. Cultura Contemporánea

Horari: Horari general: dimecres, dijous i divendres de 16 a 20 hores Al llarg del curs es realitzaran diferents seminaris intensius i/o eixides d'estudis en cap de setmana. S'informarà del calendari d'aquests esdeveniments a l'inici del curs.,

Més informació

Objectius del curs

El Màster Propi PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art inclou entre les matèries d'estudi l'Art contemporani, Art, educació i compromís i Institucions culturals com a dispositius pedagògics. Així mateix, es realitzaran pràctiques artístiques com a currículum crític a l'escola, Comunitat i participació, Eines i maneres de fer art i educació, així com pràctiques i el treball de fi de màster.

Dins del Màster Propi PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art s'inclouen classes amb professorat convidat, tallers experimentals, així com pràctiques en diferents centres d'art i museus en els quals treballa el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Leer más

Objectius professionals

L'educació i l'art són pilars fonamentals en la formació de l'ésser humà. És necessari crear espais i instàncies que es preocupen per oferir major visibilitat al treball de creadors amb la finalitat de sustentar la professionalització d'aquest sector. En relació a això, la Universitat de València ofereix el Màster Propi *PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art.

Gràcies a aquest programa de formació és possible aprofundir i abordar de manera integral tot allò relacionat amb la creació de projectes de mediació artística, ja es tracte d'espais institucionals d'art i educació com d'una altra mena d'espais. La proposta del Màster Propi PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art és que existisca una perspectiva crítica i *empoderadora de l'art diferent a l'actual.

Leer más

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS